Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 77 от 8.IX

УКАЗ № 162 ОТ 31.08.2023 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ВЕСЕЛИН БЛАГОЕВ ДЕЛЧЕВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ДЕМОКРАТИЧНА РЕПУБЛИКА КОНГО

 

УКАЗ № 162 ОТ 31.08.2023 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ВЕСЕЛИН БЛАГОЕВ ДЕЛЧЕВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ДЕМОКРАТИЧНА РЕПУБЛИКА КОНГО

Обн. ДВ. бр.77 от 8 Септември 2023г.

На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


Освобождавам Веселин Благоев Делчев от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Демократична република Конго.

Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.

Издаден в София на 31 август 2023 г.

Подпечатан с държавния печат.


Промени настройката на бисквитките