Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 77 от 8.IX

УКАЗ № 163 ОТ 31.08.2023 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ЯНКО ВАСИЛЕВ ЙОРДАНОВ - ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ВЪВ ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА НИГЕРИЯ, И ЗА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ДЕМОКРАТИЧНА РЕПУБЛИКА КОНГО С

 

УКАЗ № 163 ОТ 31.08.2023 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ЯНКО ВАСИЛЕВ ЙОРДАНОВ - ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ВЪВ ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА НИГЕРИЯ, И ЗА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ДЕМОКРАТИЧНА РЕПУБЛИКА КОНГО СЪС СЕДАЛИЩЕ В ГР. АБУДЖА, ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА НИГЕРИЯ

Обн. ДВ. бр.77 от 8 Септември 2023г.

На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


Назначавам Янко Василев Йорданов - извънреден и пълномощен посланик на Република България във Федерална република Нигерия, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Демократична република Конго със седалище в гр. Абуджа, Федерална република Нигерия.

Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.

Издаден в София на 31 август 2023 г.

Подпечатан с държавния печат.


Промени настройката на бисквитките