Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 78 от 12.IX

УКАЗ № 164 ОТ 08.09.2023 Г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРАВОМОЩИЯТА НА ГЛАВНИЯ СЕКРЕТАР НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ГЛАВЕН КОМИСАР ПЕТЪР ИЛИЕВ ТОДОРОВ И ОСВОБОЖДАВАНЕТО МУ ОТ ДЛЪЖНОСТ

 

УКАЗ № 164 ОТ 08.09.2023 Г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРАВОМОЩИЯТА НА ГЛАВНИЯ СЕКРЕТАР НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ГЛАВЕН КОМИСАР ПЕТЪР ИЛИЕВ ТОДОРОВ И ОСВОБОЖДАВАНЕТО МУ ОТ ДЛЪЖНОСТ

Обн. ДВ. бр.78 от 12 Септември 2023г.

На основание чл. 98, т. 7 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 36, ал. 3, ал. 6, т. 1 и ал. 7 от Закона за Министерството на вътрешните работи


ПОСТАНОВЯВАМ:


Прекратявам правомощията на главния секретар на Министерството на вътрешните работи главен комисар Петър Илиев Тодоров и го освобождавам от длъжност.

Изпълнението на указа възлагам на министъра на вътрешните работи.

Издаден в София на 8 септември 2023 г.

Подпечатан с държавния печат.


Промени настройката на бисквитките