Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 78 от 12.IX

УКАЗ № 165 ОТ 08.09.2023 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ГЛАВЕН КОМИСАР ЖИВКО ХРИСТОВ КОЦЕВ ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

 

УКАЗ № 165 ОТ 08.09.2023 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ГЛАВЕН КОМИСАР ЖИВКО ХРИСТОВ КОЦЕВ ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Обн. ДВ. бр.78 от 12 Септември 2023г.

На основание чл. 98, т. 7 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 36, ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи


ПОСТАНОВЯВАМ:


Назначавам главен комисар Живко Христов Коцев за главен секретар на Министерството на вътрешните работи.

Изпълнението на указа възлагам на министъра на вътрешните работи.

Издаден в София на 8 септември 2023 г.

Подпечатан с държавния печат.


Промени настройката на бисквитките