Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 79 от 15.IX

РЕШЕНИЕ № 593 ОТ 8 СЕПТЕМВРИ 2023 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НАЦИОНАЛНАТА СТАТИСТИЧЕСКА ПРОГРАМА И ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ ПРЕЗ 2022 ГОДИНА И ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТАТИСТИЧЕСКА ПРОГРАМА ЗА 2023 ГОДИНА

 

РЕШЕНИЕ № 593 ОТ 8 СЕПТЕМВРИ 2023 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НАЦИОНАЛНАТА СТАТИСТИЧЕСКА ПРОГРАМА И ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ ПРЕЗ 2022 ГОДИНА И ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТАТИСТИЧЕСКА ПРОГРАМА ЗА 2023 ГОДИНА

Обн. ДВ. бр.79 от 15 Септември 2023г.

На основание чл. 15, ал. 1 във връзка с чл. 9, т. 6 от Закона за статистиката


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

РЕШИ:


1. Приема Отчета за изпълнението на Националната статистическа програма и за дейността на Националния статистически институт през 2022 година.

2. Приема Националната статистическа програма за 2023 година.

Промени настройката на бисквитките