Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 80 от 19.IX

РЕШЕНИЕ ЗА ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОТНОСНО УДЪЛЖАВАНЕТО НА ПРЕВАНТИВНИТЕ МЕРКИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОДУКТИ С ПРОИЗХОД ОТ УКРАЙНА СЛЕД 15 СЕПТЕМВРИ 2023 Г.

 

РЕШЕНИЕ ЗА ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОТНОСНО УДЪЛЖАВАНЕТО НА ПРЕВАНТИВНИТЕ МЕРКИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОДУКТИ С ПРОИЗХОД ОТ УКРАЙНА СЛЕД 15 СЕПТЕМВРИ 2023 Г.

Издадено от Народното събрание

Обн. ДВ. бр.80 от 19 Септември 2023г.

Народното събрание на основание чл. 86 от Конституцията на Република България и чл. 85, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание


РЕШИ:


1. Отчитайки солидарността на Република България с Украйна и считайки, че трябва да се осигурят доставките на селскостопански продукти, за да се гарантира продоволствената сигурност в световен мащаб, без това да поставя в риск конкурентоспособността на българските земеделски производители, Република България не подкрепя продължаването след 15 септември 2023 г. на извънредната мярка за забрана за внос в Република България, Република Полша, Унгария, Румъния и Словашката република на пшеница, царевица, рапица и слънчогледово семе от Украйна.

2. Министерският съвет на Република България да предприеме необходимите действия за изразяване на позицията по т. 1.

------------------------

Решението е прието от 49-ото Народно събрание на 14 септември 2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.


Промени настройката на бисквитките