Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 82 от 29.IX

УКАЗ № 168 ОТ 25.09.2023 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

 

УКАЗ № 168 ОТ 25.09.2023 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

Обн. ДВ. бр.82 от 29 Септември 2023г.

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


Да се обнародва в "Държавен вестник" Законът за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване, приет от 49-ото Народно събрание на 15 септември 2023 г.

Издаден в София на 25 септември 2023 г.

Подпечатан с държавния печат.


Промени настройката на бисквитките