Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 43 от 21.V

РЕШЕНИЕ № 6 ОТ 11 МАЙ 2021 Г. ПО КОНСТИТУЦИОННО ДЕЛО № 15 ОТ 2020 Г.

 

Промени настройката на бисквитките