Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 48 от 8.VI

РЕШЕНИЕ № 8 ОТ 27 МАЙ 2021 Г. ПО КОНСТИТУЦИОННО ДЕЛО № 9 ОТ 2020 Г.

 

Промени настройката на бисквитките