Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 93 от 9.XI

РЕШЕНИЕ № 16 ОТ 27 ОКТОМВРИ 2021 Г. ПО КОНСТИТУЦИОННО ДЕЛО № 18 ОТ 2021 Г.