Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 94 от 12.XI

РЕШЕНИЕ № 17 ОТ 4 НОЕМВРИ 2021 Г. ПО КОНСТИТУЦИОННО ДЕЛО № 11 ОТ 2021 Г.