Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 64 от 9.VIII

РЕШЕНИЕ № 11 ОТ 28 ЮЛИ 2022 Г. ПО КОНСТИТУЦИОННО ДЕЛО № 3 ОТ 2022 Г.

 

Промени настройката на бисквитките