Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 76 от 23.IX

РЕШЕНИЕ № 3934 ОТ 29 МАРТ 2021 Г. ПО АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО № 12473 ОТ 2020 Г. (ОБН. - ДВ, БР. 76 ОТ 2022 Г.)

 

Промени настройката на бисквитките