Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 93 от 22.XI

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 9 ОТ 15 НОЕМВРИ 2022 Г. ПО КОНСТИТУЦИОННО ДЕЛО № 13 ОТ 2022 Г.

 

Промени настройката на бисквитките