Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 9 от 27.I

РЕШЕНИЕ № 3799 ОТ 20 АПРИЛ 2022 Г. ПО АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО № 6299 ОТ 2021 Г. (ОБН. - ДВ, БР. 9 ОТ 2023 Г.)

 

Промени настройката на бисквитките