Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 9 от 27.I

РЕШЕНИЕ № 414 ОТ 16 ЯНУАРИ 2023 Г. ПО АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО № 5856 ОТ 2022 Г. (ОБН. - ДВ, БР. 9 ОТ 2023 Г.)

 

Промени настройката на бисквитките