Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 76 от 5.IX

РЕШЕНИЕ № 8442 ОТ 22 АВГУСТ 2023 Г. ПО АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО № 4920 ОТ 2023 Г. (ОБН. - ДВ, БР. 76 ОТ 2023 Г.)

 

Промени настройката на бисквитките