Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 97 от 21.XI

РЕШЕНИЕ № 577 ОТ 18 ЯНУАРИ 2023 Г. ПО АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО № 2484 ОТ 2022 Г. (ОБН. - ДВ, БР. 97 ОТ 2023 Г.)

 

Промени настройката на бисквитките