Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 24 от 21.III

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 99 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 17 МАРТ 1997 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МЕХАНИЗЪМ ЗА КООРДИНАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПОДГОТОВКА И ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КЪМ СЕВЕРНОАТЛАНТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 95 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 13 МАРТ 1997 Г. ЗА НАМАЛЯВАНЕ ЧИСЛЕНОСТТА НА ПЕРСОНАЛА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 86 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 12 МАРТ 1997 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН РЕГИСТЪР НА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННИ СТЕПЕНИ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 96 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 13 МАРТ 1997 Г. ЗА РЕДА ЗА ПРОДАЖБА И ПРИЕМАНЕ НА ОТПАДЪЦИ И ОТЛОМКИ ОТ ЧЕРНИ И ЦВЕТНИ МЕТАЛИ И СПЛАВИТЕ ИМ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 101 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 17 МАРТ 1997 Г. ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА ПАРИЧНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ, ИЗПЛАЩАНИ ОТ ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 93 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 13 МАРТ 1997 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 180 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1994 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ СПИСЪК НА ПРЕДПРИЯТИЯ И ОБОСОБЕНИ ТЕХНИ ЧАСТИ, ЗА КОИТО ОРГАНЪТ ПО ЧЛ. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕОБРАЗУВ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 97 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 14 МАРТ 1997 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ТЪРГОВЕТЕ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 105 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1992 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 98 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 17 МАРТ 1997 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ И ДРУГИ ТРУДОВИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 133 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1993 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 87 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 12 МАРТ 1997 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ОРГАНИ ПО РАЗРАБОТВАНЕТО И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ПОЛИТИКАТА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 94 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 13 МАРТ 1997 Г. ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ЛЯТНО ЧАСОВО ВРЕМЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Виж повече
Промени настройката на бисквитките