Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 104 от 24.XII

  • ЗАКОН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ СОБСТВЕНОСТТА ВЪРХУ КОНФИСКУВАНИТЕ С УКАЗ № 88 НА ПРЕЗИДИУМА НА НС ОТ 1953 Г. (НЕОБНАРОДВАН) НЕДВИЖИМИ И ДВИЖИМИ ИМОТИ, ПРИНАДЛЕЖАЩИ НА КАТОЛИЧЕСКАТА ЧЕРКВА В ПРЕДЕЛИТЕ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ВРЕМЕННО ВЪВЕЖДАНЕ НА НЯКОИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЧЛЕНОВЕТЕ НА РЪКОВОДСТВАТА НА НАУЧНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИСШАТА АТЕСТАЦИОННА КОМИСИЯ Виж повече
  • НАРЕДБА № 1 ОТ 28 ЮЛИ 1992 Г. ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ЧАСТ "ТОПЛОТЕХНИЧЕСКА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОГРАЖДАЩИТЕ КОНСТРУКЦИИ НА СГРАДИТЕ" КЪМ ПРОУЧВАТЕЛНИТЕ И ПРОЕКТНИТЕ РАБОТИ Виж повече
  • РЕШЕНИЕ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ОТ 9 ДЕКЕМВРИ 1992 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ВРЕМЕННА АНКЕТНА КОМИСИЯ ЗА ИЗЯСНЯВАНЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА, ПРИ КОИТО ПОСТРАДАХА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ Виж повече
  • РЕШЕНИЕ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 1992 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ВРЕМЕННА АНКЕТНА КОМИСИЯ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА ИНЦИДЕНТА В С. ИЛИНДЕНЦИ, ОБЩИНА СТРУМЯНИ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ Виж повече
  • РЕШЕНИЕ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ОТ 18 ДЕКЕМВРИ 1992 Г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ УСЛОВИЯ ЗА РАБОТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ И НА НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 254 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 15 ДЕКЕМВРИ 1992 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 160 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1991 Г. ЗА АКТУАЛИЗИРАНИЯ ДЪРЖАВЕН БЮДЖЕТ ЗА 1991 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 256 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 15 ДЕКЕМВРИ 1992 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 258 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 16 ДЕКЕМВРИ 1992 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА МИТНИЦИТЕ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 255 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 15 ДЕКЕМВРИ 1992 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 64 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1992 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И КОНТРОЛ ВЪРХУ ЦЕНИТЕ НА НЯКОИ СТОКИ Виж повече
Промени настройката на бисквитките