Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 110 от 17.XII

  • КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 67 ОТ 2003 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 229 ОТ 8 ДЕКЕМВРИ 1999 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА МИТНИЧЕСКА ТАРИФА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Виж повече
  • УКАЗ № 339 ОТ 10.12.1999 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПОЛКОВНИК ВАСИЛ ЕВТИМОВ МИЛУШЕВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА Виж повече
  • УКАЗ № 340 ОТ 10.12.1999 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ИВАН НАЦОЛОВ АЛЕКСАНДРОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА ЗВЕНО "ЕВРОПЕЙСКА И ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ И РЕГИОНАЛНА СИГУРНОСТ" В ПОДЕЛЕНИЕ 46380 И ОТ КАДРОВА ВОЕННА СЛУЖБА Виж повече
  • УКАЗ № 341 ОТ 10.12.1999 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА КОНТРААДМИРАЛ МИНЧО ЦАНЕВ БАКАЛОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ В ИНСПЕКЦИЯ "ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ ВЪРХУ ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ" НА ИНСПЕКТОРАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА И ОТ КАД Виж повече
  • УКАЗ № 342 ОТ 15.12.1999 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА КОДЕКСА ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБИРАНЕ ЧЛЕН НА КОМИСИЯТА ПО ВЪНШНА И ИНТЕГРАЦИОННА ПОЛИТИКА Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБИРАНЕ ЧЛЕН НА КОМИСИЯТА ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА И ПО ЖАЛБИТЕ И ПЕТИЦИИТЕ НА ГРАЖДАНИТЕ Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ДА ПРОВЕДЕ ПРЕГОВОРИ И ДА СКЛЮЧИ ГАРАНЦИОННИ СПОРАЗУМЕНИЯ ОТ ИМЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СЪС СИТИБАНК И ЕКСИМБАНК - САЩ, С ЕКСПОРТ-ИМПОРТ БАНК НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ И С ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ ПО АТОМНА Е Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 772 ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 1999 Г. ЗА ЕДНОКРАТНО ОБЯВЯВАНЕ НА ОФИЦИАЛНИ ПРАЗНИЦИ Виж повече
Промени настройката на бисквитките