Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 103 от 22.XII

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 250 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 1992 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА АГЕНЦИЯТА ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА Виж повече
  • ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА АГЕНЦИЯТА ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ФИНАНСОВОТО ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕСЕННАТА И ПРОЛЕТНАТА СЕИТБА ЗА СТОПАНСКАТА 1992-1993 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 252 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 11 ДЕКЕМВРИ 1992 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ОСНОВНИ НОРМИ ЗА РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 19 ОТ 15 ДЕКЕМВРИ 1992 Г. ПО КОНСТИТУЦИОННО ДЕЛО № 28 ОТ 1992 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 257 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 16 ДЕКЕМВРИ 1992 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 22 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1992 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ОСНОВНИТЕ ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 251 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕ ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 1992 Г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДИПЛОМАТИЧЕСКИ И СЛУЖЕБНИ ПАСПОРТИ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 253 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 11 ДЕКЕМВРИ 1992 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 176 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1992 Г. ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА НЯКОИ СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЙНОСТИ КЪМ КОМИТЕТА ПО ВЪПРОСИТЕ НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА Виж повече
Промени настройката на бисквитките