Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 115 от 30.XII

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 231 ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 1999 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 241 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1998 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА МЕТОДИКА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА ОБИКНОВЕНАТА ТЕЛЕФОННА УСЛУГА, ПРЕДОСТАВЯНА ЧРЕЗ ФИКСИРАНАТА МРЕЖА НА "БЪЛ Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 802 ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 1999 Г. ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА СДРУЖЕНИЕ С РЕЛИГИОЗНА И РЕЛИГИОЗНО-ПРОСВЕТНА ДЕЙНОСТ Виж повече
Промени настройката на бисквитките