Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 107 от 7.XII

  • ДОГОВОР МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РУМЪНИЯ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ТУРИЗМА Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 225 ОТ 6 ДЕКЕМВРИ 1999 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 29 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1999 Г. ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 1999 Г. Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ОТМЕНЯНЕ НА НАРЕДБА № 1 ЗА РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВИЛНИ МЕСТА И ЗА УПРАВЛЕНИЕТО И СТОПАНИСВАНЕТО НА ВИЛНИТЕ ЗОНИ Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ЧЛЕН НА КОМИСИЯТА ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА Виж повече
Промени настройката на бисквитките