Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 95 от 26.X

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ

 

1. Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП)на основание чл. 6, т. 1 от Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране обнародва:

Регистър на инженерите с пълна проектантска правоспособност към

17.IХ.2004 г.

1. Секция “Конструкции на сгради и съоръжения”

1.

00486

Абдулла Мохамед Ждид

2.

00345

X.X.X.

3.

02244

X.X.X.

4.

03603

X.X.X.

5.

03634

X.X.X.

6.

04377

X.X.X.

7.

05304

X.X.X.

8.

00061

X.X.X.

9.

01667

X.X.X.

10.

06046

X.X.X.

11.

01373

X.X.X.

12.

05485

X.X.X.

13.

00241

X.X.X.

14.

05721

X.X.X.

15.

03509

X.X.X.

16.

05551

X.X.X.

17.

00888

X.X.X.

18.

00925

X.X.X.

19.

02740

X.X.X.

20.

05945

X.X.X.

21.

03677

X.X.X.

22.

00149

X.X.X.

23.

06094

X.X.X.

24.

04368

Ана Стефанова Маджарова

25.

02075

X.X.X.

26.

00055

X.X.X.

27.

01246

X.X.X.

28.

03221

X.X.X.

29.

01036

X.X.X.

30.

00640

X.X.X.

31.

02248

X.X.X.

32.

01108

X.X.X.

33.

00039

X.X.X.

34.

00071

X.X.X.

35.

05577

X.X.X.

36.

05839

X.X.X.

37.

06132

X.X.X.

38.

01566

X.X.X.

39.

04551

X.X.X.

40.

04906

X.X.X.

41.

03161

X.X.X.

42.

01758

X.X.X.

43.

06045

X.X.X.

44.

00757

X.X.X.

45.

00064

X.X.X.

46.

03002

X.X.X.

47.

04985

X.X.X.

48.

03687

X.X.X.-X.

49.

00802

X.X.X.-X.

50.

05722

X.X.X.

51.

01098

X.X.X.

52.

02011

X.X.X.

53.

05552

X.X.X.

54.

02545

X.X.X.

55.

04988

X.X.X.

56.

04996

X.X.X.

57.

00506

X.X.X.

58.

01259

X.X.X.

59.

00774

X.X.X.

60.

02173

X.X.X.

61.

02577

Апрахам Артин Саркисян

62.

00155

Артин Мелик Мамиян

63.

01569

X.X.X.

64.

02209

X.X.X.

65.

06021

X.X.X.

66.

00969

X.X.X.

67.

04361

Атанас Димитров Велев

68.

04398

Атанас Илиев Мушев

69.

06047

X.X.X.

70.

05138

X.X.X.

71.

04265

X.X.X.

72.

05564

X.X.X.

73.

00248

X.X.X.

74.

02529

X.X.X.

75.

02515

X.X.X.

76.

02222

X.X.X.

77.

00573

X.X.X.

78.

02751

X.X.X.

79.

05584

X.X.X.

80.

05106

X.X.X.

81.

04613

X.X.X.

82.

05146

X.X.X.

83.

01096

X.X.X.

84.

02571

X.X.X.

85.

00539

X.X.X.

86.

00651

X.X.X.-

   

Зюмбюлска

87.

01249

X.X.X.

88.

00089

X.X.X.-X.

89.

03004

X.X.X.

90.

03222

X.X.X.

91.

02280

X.X.X.

92.

03223

Божидар X.X.

93.

01342

X.X.X.

94.

01822

X.X.X.

95.

00762

X.X.X.

96.

00390

X.X.X.

97.

03224

X.X.X.

98.

03673

X.X.X.

99.

03812

X.X.X.

100.

01241

X.X.X.

101.

03558

X.X.X.

102.

03407

X.X.X.

103.

04792

X.X.X.

104.

05725

X.X.X.

105.

01498

X.X.X.

106.

03037

X.X.X.

107.

04396

Боряна Драгостинова Георгиева

108.

03001

X.X.X.

109.

05723

X.X.X.

110.

04268

X.X.X.

111.

00702

X.X.X.

112.

05573

X.X.X.

113.

02412

X.X.X.

114.

02501

X.X.X.

115.

00019

X.X.X.

116.

00054

X.X.X.

117.

01923

X.X.X.

118.

05674

X.X.X.

119.

01988

X.X.X.

120.

00171

X.X.X.

121.

03005

X.X.X.

122.

00070

X.X.X.

123.

04369

Валерия X.X.

124.

04758

Валерия X.X.

125.

02578

X.X.X.

126.

02115

X.X.X.-X.

127.

03028

X.X.X.

128.

03480

X.X.X.

129.

00480

X.X.X.

130.

00834

X.X.X.

131.

04198

X.X.X.

132.

05216

X.X.X.

133.

04113

X.X.X.-X.

134.

03689

X.X.X.

135.

00558

X.X.X.

136.

02591

X.X.X.

137.

03408

X.X.X.

138.

06037

X.X.X.

139.

02746

X.X.X.

140.

05416

X.X.X.

141.

01008

X.X.X.

142.

02216

X.X.X.

143.

03690

X.X.X.

144.

03225

Василка X.X.

145.

03647

X.X.X.

146.

04901

X.X.X.

147.

05897

X.X.X.

148.

01793

X.X.X.

149.

01028

X.X.X.

150.

02574

X.X.X.

151.

02572

X.X.X.

152.

05579

X.X.X.

153.

00081

X.X.X.

154.

05556

X.X.X.

155.

04770

X.X.X.

156.

00371

X.X.X.

157.

04552

X.X.X.

158.

02535

X.X.X.

159.

01440

X.X.X.

160.

03006

X.X.X.

161.

04394

Вержа Асенова Маринова

162.

01058

X.X.X.

163.

02538

X.X.X.

164.

01012

X.X.X.

165.

05559

X.X.X.

166.

02290

X.X.X.

167.

00778

X.X.X.

168.

03226

X.X.X.

169.

02265

X.X.X.

170.

03691

X.X.X.

171.

03024

X.X.X.

172.

04114

X.X.X.

173.

02569

X.X.X.

174.

06061

X.X.X.

175.

03632

X.X.X.

176.

02526

X.X.X.

177.

00629

X.X.X.

178.

03227

X.X.X.-X.

179.

02234

X.X.X.

180.

02503

X.X.X.

181.

01074

X.X.X.

182.

02741

X.X.X.

183.

00677

X.X.X.

184.

02267

X.X.X.-X.

185.

04695

X.X.X.

186.

04997

X.X.X.-X.

187.

03035

X.X.X.-X.

188.

02559

X.X.X.

189.

03817

X.X.X.

190.

03401

X.X.X.

191.

00801

X.X.X.

192.

05066

X.X.X.й

193.

00462

X.X.X.

194.

04910

X.X.X.

195.

00849

X.X.X.

196.

00742

X.X.X.-X.

197.

02286

X.X.X.

198.

01920

X.X.X.

199.

01565

X.X.X.

200.

04363

Вихрена Атанасова Гърдева

201.

02536

X.X.X.

202.

06007

X.X.X.

203.

05671

X.X.X.

204.

00952

X.X.X.

205.

00134

X.X.X.

206.

00190

X.X.X.

207.

00197

X.X.X.

208.

00682

X.X.X.

209.

00052

X.X.X.

210.

05585

X.X.X.

211.

00479

X.X.X.

212.

01306

X.X.X.

213.

02593

X.X.X.

214.

02575

X.X.X.

215.

04553

X.X.X.

216.

05208

X.X.X.

217.

00660

X.X.X.

218.

01567

X.X.X.

219.

03694

X.X.X.

220.

01930

X.X.X.

221.

05673

X.X.X.-X.

222.

02289

X.X.X.

223.

04103

X.X.X.

224.

05244

X.X.X.

225.

02598

X.X.X.

226.

03026

X.X.X.

227.

01570

X.X.X.

228.

05571

X.X.X.

229.

02565

Георги X.X.

230.

03164

X.X.X.

231.

05969

X.X.X.

232.

01782

X.X.X.

233.

00112

X.X.X.

234.

03229

X.X.X.

235.

05097

X.X.X.

236.

00394

X.X.X.

237.

02749

X.X.X.

238.

03924

X.X.X.

239.

01017

X.X.X.

240.

04790

X.X.X.

241.

00836

X.X.X.

242.

00406

X.X.X.

243.

05484

X.X.X.

244.

03697

X.X.X.

245.

02282

X.X.X.

246.

01117

X.X.X.

247.

00373

X.X.X.

248.

03633

X.X.X.

249.

00058

X.X.X.

250.

02732

X.X.X.

251.

02528

X.X.X.

252.

00032

X.X.X.

253.

05580

X.X.X.

254.

02055

X.X.X.

255.

00468

X.X.X.

256.

01733

X.X.X.

257.

05558

X.X.X.

258.

04768

X.X.X.

259.

04920

X.X.X.

260.

00908

X.X.X.

261.

01984

X.X.X.

262.

02570

X.X.X.

263.

02524

X.X.X.

264.

04614

X.X.X.

265.

05728

X.X.X.

266.

04902

X.X.X.

267.

00420

X.X.X.

268.

04232

X.X.X.

269.

00016

X.X.X.

270.

00844

X.X.X.

271.

01327

X.X.X.

272.

04789

X.X.X.

273.

02744

X.X.X.

274.

00297

X.X.X.

275.

02208

X.X.X.

276.

00251

X.X.X.

277.

02365

X.X.X.

278.

00166

X.X.X.

279.

00473

X.X.X.

280.

05073

X.X.X.-X.

281.

04117

X.X.X.

282.

02730

X.X.X.

283.

05566

X.X.X.

284.

04370

Гинка Иванова Иванова

285.

05061

X.X.X.

286.

04107

X.X.X.

287.

04124

X.X.X.

288.

03167

X.X.X.

289.

02182

X.X.X.

290.

00923

X.X.X.

291.

05923

X.X.X.

292.

05002

X.X.X.

293.

05581

X.X.X.

294.

03230

X.X.X.-X.

295.

02504

X.X.X.

296.

03699

X.X.X.

297.

00129

X.X.X.

298.

00233

X.X.X.

299.

00667

X.X.X.

300.

03476

X.X.X.

301.

02747

X.X.X.

302.

05729

X.X.X.

303.

02521

X.X.X.

304.

05561

X.X.X.-X.

305.

01857

X.X.X.

306.

02064

X.X.X.

307.

00689

X.X.X.

308.

04118

X.X.X.

309.

02589

X.X.X.-X.

310.

05909

X.X.X.

311.

05582

X.X.X.

312.

03007

X.X.X.

313.

00408

X.X.X.

314.

04696

X.X.X.

315.

03701

X.X.X.

316.

03700

X.X.X.

317.

01577

X.X.X.

318.

03231

X.X.X.

319.

06092

X.X.X.-

   

Василева

320.

03237

Димитър X.X.

321.

03641

X.X.X.

322.

05104

X.X.X.

323.

03008

X.X.X.

324.

02550

X.X.X.

325.

01300

X.X.X.

326.

06022

X.X.X.

327.

05567

X.X.X.

328.

00525

X.X.X.

329.

02725

X.X.X.

330.

05043

X.X.X.

331.

00554

X.X.X.

332.

01304

X.X.X.

333.

00101

X.X.X.

334.

01803

X.X.X.

335.

02737

X.X.X.

336.

00026

X.X.X.

337.

03234

X.X.X.

338.

02597

X.X.X.

339.

02495

X.X.X.

340.

00351

X.X.X.

341.

02224

X.X.X.

342.

03702

X.X.X.

343.

00676

X.X.X.

344.

03232

X.X.X.

345.

00299

X.X.X.

346.

03233

X.X.X.

347.

00944

X.X.X.

348.

02220

X.X.X.

349.

02366

X.X.X.

350.

02553

X.X.X.

351.

01855

X.X.X.

352.

00363

X.X.X.

353.

00358

X.X.X.

354.

00402

X.X.X.

355.

00246

X.X.X.

356.

03236

X.X.X.

357.

02734

X.X.X.

358.

01783

X.X.X.

359.

00855

X.X.X.

360.

03819

X.X.X.

361.

03678

X.X.X.

362.

03472

X.X.X.

363.

00108

X.X.X.

364.

04096

X.X.X.

365.

02531

X.X.X.

366.

04275

X.X.X.

367.

05296

X.X.X.

368.

03557

X.X.X.

369.

03825

X.X.X.

370.

05041

X.X.X.

371.

02530

X.X.X.

372.

01339

X.X.X.

373.

00474

X.X.X.

374.

00310

X.X.X.

375.

05831

X.X.X.

376.

03705

X.X.X.

377.

00131

X.X.X.

378.

04358

X.X.X.

379.

03706

X.X.X.

380.

00015

X.X.X.

381.

03239

X.X.X.

382.

05513

X.X.X.

383.

02540

X.X.X.

384.

03039

X.X.X.

385.

05572

X.X.X.

386.

03240

X.X.X.

387.

03826

X.X.X.

388.

03615

X.X.X.

389.

06534

X.X.X.

390.

05578

X.X.X.

391.

02548

X.X.X.

392.

03827

X.X.X.

393.

02394

X.X.X.

394.

03241

Елена X.X.

395.

04374

Елена Иванова Пенева

396.

03616

X.X.X.

397.

01749

X.X.X.

398.

02270

X.X.X.

399.

02518

X.X.X.

400.

02745

X.X.X.

401.

01359

X.X.X.

402.

03707

X.X.X.

403.

04993

X.X.X.

404.

04694

X.X.X.

405.

05240

X.X.X.

406.

04701

X.X.X.-X.

407.

01250

X.X.X.

408.

05481

X.X.X.

409.

00296

X.X.X.

410.

01665

X.X.X.

411.

02027

X.X.X.

412.

02000

X.X.X.

413.

00384

X.X.X.

414.

00151

X.X.X.

415.

02512

X.X.X.

416.

02555

X.X.X.

417.

00553

X.X.X.

418.

00283

X.X.X.

419.

05557

X.X.X.

420.

05570

X.X.X.

421.

00125

X.X.X.

422.

02556

X.X.X.

423.

01916

X.X.X.

424.

03033

X.X.X.

425.

02735

X.X.X.

426.

03027

X.X.X.

427.

01766

X.X.X.

428.

01568

X.X.X.

429.

00022

X.X.X.

430.

02511

X.X.X.

431.

02502

X.X.X.

432.

06059

X.X.X.

433.

02292

X.X.X.

434.

04102

X.X.X.

435.

02277

X.X.X.

436.

00453

X.X.X.

437.

03829

X.X.X.

438.

04693

X.X.X.-X.

439.

03830

X.X.X.

440.

03482

X.X.X.

441.

04554

X.X.X.

442.

02517

Жирайр Карник Бадваганян

443.

05555

X.X.X.

444.

01891

X.X.X.

445.

05129

X.X.X.

446.

00392

X.X.X.

447.

04109

X.X.X.

448.

00133

X.X.X.

449.

01261

X.X.X.

450.

02752

X.X.X.

451.

00102

X.X.X.- Глосова

452.

01924

X.X.X.

453.

01743

X.X.X.

454.

04281

X.X.X.

455.

03553

X.X.X.

456.

03243

X.X.X.

457.

03481

X.X.X.

458.

03475

X.X.X.

459.

03708

X.X.X.

460.

03672

X.X.X.

461.

02592

X.X.X.

462.

02285

X.X.X.

463.

06098

X.X.X.

464.

02269

X.X.X.

465.

04371

Иван Панайотов Златев

466.

00169

X.X.X.

467.

02726

X.X.X.

468.

03245

X.X.X.

469.

02551

X.X. Чанков

470.

03709

X.X.X.

471.

00146

X.X.X.

472.

05090

X.X.X.

473.

02742

X.X.X.

474.

01790

X.X.X.

475.

04909

X.X.X.

476.

03832

X.X.X.

477.

02506

X.X.X.

478.

04193

X.X.X.

479.

02291

X.X.X.

480.

03246

X.X.X.

481.

06003

X.X.X.

482.

03712

X.X.X.

483.

03244

X.X.X.

484.

03162

X.X.X.

485.

05107

X.X.X.

486.

02743

X.X.X.

487.

03247

X.X.X.

488.

02392

X.X.X.

489.

06002

X.X.X.

490.

03833

X.X.X.

491.

02546

X.X.X.

492.

03835

X.X.X.

493.

05078

X.X.X.

494.

04981

X.X. Ботев

495.

05979

X.X.X.

496.

04094

X.X.X.

497.

06142

X.X.X.

498.

04907

X.X.X.

499.

00254

X.X.X.

500.

02399

X.X.X.

501.

01235

X.X.X.

502.

03248

X.X.X.

503.

03009

X.X.X.

504.

03711

X.X.X.

505.

02520

X.X.X.

506.

06008

X.X.X.

507.

03250

X.X.X.

508.

00478

X.X.X.

509.

00726

X.X.X.

510.

03251

X.X.X.

511.

05850

X.X.X.

512.

01725

X.X.X.

513.

02287

X.X.X.

514.

03010

X.X.X.

515.

03249

X.X.X.

516.

04283

X.X.X.

517.

02253

X.X.X.

518.

03252

X.X.X.

519.

00441

X.X.X.

520.

02250

X.X.X.-X.

521.

03626

X.X.X.-X.

522.

03253

X.X.X.

523.

05943

X.X.X.

524.

02584

X.X.X.

525.

01260

X.X.X.

526.

01591

X.X.X.

527.

05948

X.X.X.

528.

01647

X.X.X.

529.

03034

X.X.X.

530.

00360

X.X.X.

531.

06187

X.X.X.

532.

05735

X.X.X.

533.

02513

X.X.X.

534.

02537

X.X.X.

535.

03017

X.X.X.

536.

04285

X.X.X.

537.

04618

X.X.X.

538.

03713

X.X.X.

539.

00674

X.X.X.

540.

03714

X.X.X.

541.

05069

X.X.X.ид

542.

05111

X.X.X.

543.

06065

X.X.X.

544.

02063

X.X.X.-X.

545.

04197

X.X.X.

546.

02153

X.X.X.

547.

00184

X.X.X.

548.

04365

Йордан Маринов Димитров

549.

04110

X.X.X.

550.

03254

X.X.X.

551.

03585

X.X.X.

552.

00115

X.X.X.

553.

02045

X.X.X.

554.

00852

X.X.X.

555.

02588

X.X.X.

556.

02728

X.X.X.-X.

557.

04288

X.X.X.

558.

00407

X.X.X.-X.

559.

00835

X.X.X.

560.

03011

X.X.X.-X.

561.

05736

X.X.X.

562.

03165

X.X.X.-

   

Добрева

563.

05089

X.X.X.

564.

03717

X.X.X.

565.

02127

X.X.X.

566.

03477

X.X.X.

567.

01676

X.X.X.

568.

00773

X.X.X.

569.

04759

Катя Делчева Димова

570.

04783

X.X.X.

571.

04999

X.X.X.

572.

03837

X.X.X.

573.

02519

X.X.X.

574.

03511

X.X.X.

575.

03718

X.X.X.-X.

576.

03560

X.X.X.

577.

05003

X.X.X.

578.

00309

X.X.X.

579.

02595

X.X.X.

580.

03719

X.X.X.

581.

05896

X.X.X.

582.

05366

X.X.X.

583.

02117

X.X.X.

584.

01505

X.X.X.

585.

01885

X.X.X.

586.

05678

X.X.X.

587.

00705

X.X.X.

588.

01469

X.X.X.

589.

05417

X.X.X.

590.

04104

X.X.X.

591.

00376

X.X.X.

592.

02560

X.X.X.

593.

01588

X.X.X.

594.

04616

X.X.X.

595.

00372

X.X.X.

596.

00003

X.X.X.

597.

00610

X.X.X.

598.

03720

X.X.X.

599.

06516

X.X.X.

600.

00315

X.X.X.

601.

02192

X.X.X.

602.

05297

X.X.X.

603.

03857

X.X.X.

604.

00042

X.X.X.

605.

04373

Костадинка Енчева Алтънова

606.

03721

X.X.X.

607.

04351

Красимир Григоров Николов

608.

04401

Красимир Иванов Ениманев

609.

04383

Красимир Костов Михайлов

610.

02727

X.X.X.

611.

00387

X.X.X.

612.

02587

X.X.X.

613.

05680

X.X.X.

614.

01245

X.X.X.

615.

05737

X.X.X.

616.

05951

X.X.X.

617.

00004

X.X.X.

618.

00128

X.X.X.

619.

00255

X.X.X.

620.

05050

X.X.X.

621.

04290

X.X.X.

622.

02522

X.X.X.

623.

04207

X.X.X.

624.

03722

X.X.X.

625.

02533

X.X.X.

626.

00756

X.X.X.

627.

00033

X.X.X.

628.

01470

X.X.X.

629.

03838

X.X.X.

630.

03724

X.X.X.

631.

02733

X.X.X.

632.

01993

X.X.X.

633.

03166

X.X.X.-

   

Димитрова

634.

00843

X.X.X.

635.

03510

X.X.X.

636.

03012

X.X.X.

637.

00321

X.X.X.

638.

01785

X.X.X.

639.

05142

X.X.X.-X.

640.

02563

X.X.X.

641.

00298

X.X.X.

642.

03563

X.X.X.

643.

05838

X.X.X.

644.

05054

X.X.X.

645.

02206

X.X.X.

646.

00347

X.X.X.

647.

05569

X.X.X.

648.

00111

X.X.X.

649.

02561

X.X.X.

650.

06143

X.X.X.-X.

651.

04195

X.X.X.

652.

02508

X.X.X.

653.

02384

X.X.X.

654.

06086

X.X.X.

655.

02032

X.X.X.

656.

04112

X.X.X.

657.

02564

X.X.X.

658.

01258

X.X.X.

659.

05676

X.X.X.

660.

04691

X.X.X.

661.

04381

Любка Матева Александрова

662.

00566

X.X.X.

663.

04360

Любов Петровна Недева

664.

03405

X.X.X.

665.

04611

X.X.X.

666.

03839

X.X.X.

667.

05072

X.X.X.

668.

04367

X.X. Георгиев

669.

02514

X.X.X.

670.

06056

X.X.X.

671.

00001

X.X.X.

672.

02170

X.X.X.

673.

01030

X.X.X.

674.

06066

X.X.X.

675.

06018

X.X.X.

676.

05504

X.X.X.

677.

01528

X.X.X.

678.

01819

X.X.X.

679.

03259

X.X.X.

680.

01564

X.X.X.

681.

06532

X.X.X.-X.

682.

03562

X.X.X.

683.

06082

X.X.X.

684.

03437

X.X.X.

685.

03725

X.X.X.

686.

04903

X.X.X.

687.

01307

X.X.X.

688.

00833

X.X.X.

689.

00989

X.X.X.

690.

01390

X.X.X.

691.

00078

X.X.X.

692.

00933

X.X.X.-X.

693.

04295

X.X.X.

694.

01859

X.X.X.

695.

00727

X.X.X.

696.

05432

X.X.X.

697.

00025

X.X.X.

698.

06039

X.X.X.

699.

06064

X.X.X.

700.

00013

X.X.X.

701.

00060

X.X.X.

702.

04700

X.X.X.

703.

05965

X.X.X.

704.

06057

X.X.X.

705.

00670

X.X.X.

706.

05738

X.X.X.

707.

04983

X.X.X.

708.

00250

X.X.X.

709.

03556

X.X.X.

710.

03021

X.X.X.

711.

02586

X.X.X.

712.

04755

X.X.X.

713.

01413

X.X.X.

714.

04774

X.X.X.

715.

05946

X.X.X.

716.

02552

X.X.X.

717.

02015

X.X.X.

718.

02134

X.X.X.-X.

719.

02539

X.X.X.

720.

04125

X.X.X.

721.

03013

X.X.X.

722.

01280

X.X.X.

723.

03726

X.X.X.

724.

01004

X.X.X.

725.

03168

X.X.X.

726.

05175

X.X.X.

727.

02523

X.X.X.

728.

01073

X.X.X.

729.

01367

X.X.X.

730.

04372

Мартина Василева Яковлева

731.

04699

X.X.X.

732.

00850

X.X.X.

733.

00023

X.X.X.-X.

734.

02505

X.X.X.

735.

02566

X.X.X.

736.

03844

Мелине Пениамин Дъртадян

737.

00274

X.X.X.

738.

06112

X.X.X.

739.

03888

X.X.X.

740.

04357

Милен X.X.

741.

02738

X.X.X.

742.

04196

X.X.X.

743.

00189

X.X.X.

744.

04916

X.X.X.

745.

01659

X.X.X.

746.

03658

X.X.X.

747.

04555

X.X.X.

748.

01072

X.X.X.

749.

00024

X.X.X.

750.

02226

X.X.X.

751.

03029

X.X.X.

752.

01840

X.X.X.

753.

05172

X.X.X.

754.

05091

X.X.X.

755.

02416

X.X.X.

756.

04556

X.X.X.

757.

00198

X.X.X.-X.

758.

04557

X.X.X.

759.

01686

X.X.X.

760.

05507

X.X.X.

761.

00546

X.X.X.

762.

00067

X.X.X.

763.

00635

X.X.X.

764.

00188

X.X.X.

765.

01989

X.X.X.

766.

01303

Михаил Бруно Брозиг

767.

06533

X.X.X.

768.

06011

X.X.X.

769.

02729

X.X.X.

770.

03727

X.X.X.

771.

00328

X.X.X.

772.

02414

X.X.X.

773.

00995

X.X.X.

774.

05565

X.X.X.

775.

06067

X.X.X.

776.

04617

X.X.X.

777.

02579

X.X.X.

778.

03261

X.X.X.

779.

06088

Надежда X.X.

780.

04376

Надежда Христова Манчина

781.

04908

X.X.X.

782.

05132

X.X.X.

783.

04299

X.X.X.

784.

02288

X.X.X.

785.

03845

X.X.X.

786.

05505

X.X.X.

787.

04559

X.X.X.

788.

04698

X.X.X.

789.

00487

X.X.X.

790.

01869

X.X.X.

791.

06020

X.X.X.

792.

01870

X.X.X.

793.

01435

X.X.X.

794.

00401

X.X.X.

795.

03262

X.X. Недев

796.

05079

X.X.X.

797.

02012

X.X.X.

798.

06024

X.X.X.

799.

04760

Никола X.X.

800.

01856

X.X.X.

801.

02599

X.X.X.

802.

03431

X.X.X.

803.

02527

X.X.X.

804.

05563

X.X.X.

805.

00511

X.X.X.

806.

02576

X.X.X.

807.

02133

X.X.X.

808.

01992

X.X.X.

809.

04753

Николай X.X.

810.

03868

X.X.X.

811.

00501

X.X.X.

812.

06089

X.X.X.

813.

00017

X.X.X.

814.

03263

X.X.X.

815.

00673

X.X.X.

816.

00170

X.X.X.

817.

03032

X.X.X.

818.

05044

X.X.X.

819.

01994

X.X.X.

820.

02753

X.X.X.

821.

03728

X.X.X.

822.

03014

X.X.X.

823.

00634

X.X.X.

824.

01091

X.X.X.

825.

04615

X.X.X.

826.

00073

X.X.X.

827.

05205

X.X.X.

828.

01059

X.X.X.

829.

05971

X.X.X.

830.

05746

X.X.X.

831.

05242

X.X.X.

832.

03478

X.X.X.

833.

04778

X.X.X.

834.

03015

X.X.X.

835.

02568

X.X.X.

836.

02275

X.X.X.

837.

01369

X.X.X.

838.

05574

X.X.X.

839.

00028

X.X.X.-X.

840.

04399

Огнян Иванов Петров

841.

00181

X.X.X.

842.

03729

X.X.X.

843.

02507

X.X.X.

844.

05080

X.X.X.

845.

05847

X.X.X.

846.

03016

X.X.X.

847.

03473

X.X.X.

848.

00533

X.X.X.

849.

03552

X.X.X.

850.

02541

X.X.X.

851.

03730

X.X.X.

852.

02276

X.X.X.

853.

05562

X.X.X.

854.

00523

X.X.X.

855.

05099

X.X.X.

856.

05167

X.X.X.

857.

02169

X.X.X.

858.

01422

X.X.X.

859.

05065

X.X.X.

860.

02532

X.X.X.

861.

02585

X.X.X.-X.

862.

02374

X.X.X.

863.

02739

X.X.X.

864.

02293

X.X.X.

865.

03733

X.X.X.

866.

04775

X.X. Русева

867.

02262

X.X.X.

868.

03264

Пенчо X.X.

869.

06036

X.X.X.

870.

04352

Пепка Петрова Русинова

871.

02014

X.X.X.

872.

03734

X.X.X.

873.

02218

X.X.X.

874.

02376

X.X.X.

875.

04905

X.X.X.

876.

04684

X.X.X.

877.

05098

X.X.X.

878.

02525

X.X.X.

879.

00914

X.X.X.

880.

03650

X.X.X.

881.

03849

X.X.X.

882.

00915

X.X.X.

883.

02372

X.X.X.

884.

01844

X.X.X.

885.

03554

X.X.X.

886.

00541

X.X.X.

887.

04307

X.X.X.

888.

01328

X.X.X.

889.

03850

X.X.X.

890.

05747

X.X.X.

891.

06113

X.X.X.

892.

00672

X.X.X.

893.

04209

X.X.X.

894.

00389

X.X.X.

895.

00158

X.X.X.

896.

05900

X.X.X.

897.

04385

Петя Станкова Топорова

898.

03731

X.X.X.

899.

00819

X.X.X.

900.

02232

X.X.X.

901.

04561

X.X.X.

902.

00069

X.X.X.

903.

00034

X.X.X.

904.

04366

Пламен Василев Казанджиев

905.

04359

Пламен Георгиев Пенев

906.

05553

X.X.X.

907.

02379

X.X.X.

908.

02123

X.X.X.

909.

00521

X.X.X.

910.

03265

X.X.X.

911.

03732

X.X.X.

912.

02544

X.X.X.

913.

03038

X.X.X.

914.

05207

X.X.X.

915.

04353

Поли Иванова Ламбова

916.

03411

X.X.X.

917.

01854

X.X.X.

918.

03617

X.X.X.

919.

04364

Радка Митева Настева

920.

02731

X.X.X.

921.

02543

X.X.X.

922.

03736

X.X.X.

923.

03851

X.X.X.-X.

924.

03266

X.X.X.-X.

925.

02549

X.X.X.

926.

05833

X.X.X.

927.

02231

X.X.X.

928.

06052

X.X.X.-X.

929.

00284

X.X.X.

930.

02509

X.X.X.

931.

02243

X.X.X.

932.

05433

X.X.X.

933.

04788

X.X.X.

934.

05204

X.X.X.

935.

05748

X.X.X.

936.

04183

Ремзи Ибрям Тахир

937.

04995

X.X.X.

938.

03036

X.X.X.

939.

00598

X.X.X.

940.

01777

X.X.X.

941.

00012

X.X.X.

942.

04356

Росица Петрова Димитрова

943.

00510

X.X.X.-X.

944.

03025

X.X.X.

945.

03471

X.X.X.

946.

02411

X.X.X.

947.

02554

X.X.X.

948.

03925

X.X.X.

949.

03018

X.X.X.

950.

05750

X.X.X.

951.

03270

X.X.X.

952.

02268

X.X.X.

953.

03169

X.X.X.

954..

00020

X.X.X.

955.

06049

X.X.X.

956.

02390

X.X.X.

957.

05675

X.X.X.

958.

01305

X.X.X.

959.

04390

Румяна Атанасова Гашева

960.

04387

Румяна Йорданова Милева

961.

05922

X.X.X.

962.

02580

X.X.X.

963.

00121

X.X.X.

964.

03174

X.X.X.

965.

03628

X.X.X.

966.

02281

X.X.X.

967.

05094

X.X.X.

968.

03856

X.X.X.

969.

03412

X.X.X.

970.

06050

X.X.X.-X.

971.

03852

X.X.X.

972.

02748

X.X.X.

973.

04245

X.X.X.

974.

05483

X.X.X.

975.

04105

X.X.X.

976.

04315

X.X.X.

977.

01107

X.X.X.

978.

02367

РумянаX.X.

979.

04355

Русанка Минкова Цонева

980.

00652

X.X.X.

981.

03853

X.X.X.

982.

00087

X.X.X.

983.

05070

X.X.X.

984.

03737

X.X.X.

985.

00456

X.X.X.

986.

05506

X.X.X.

987.

04397

Светла X.X.

988.

05119

X.X.X.

989.

04794

X.X.X.

990.

03739

X.X.X.

991.

05434

X.X.X.

992.

06133

X.X.X.

993.

04382

Светлана X.X.

994.

03738

X.X.X.

995.

05193

X.X.X.

996.

05888

X.X.X.

997.

05315

X.X.X.-X.

998.

02284

X.X.X.

999.

02558

X.X.X.

1000.

02219

X.X.X.

1001.

02266

X.X.X.

1002.

02274

X.X.X.

1003.

00103

X.X.X.

1004.

05113

X.X.X.

1005.

00499

X.X.X.

1006.

01858

X.X.X.

1007.

00607

X.X.X.

1008.

00029

X.X.X.

1009.

05482

X.X.X.

1010.

03629

X.X.X.

1011.

00464

X.X.X.

1012.

05915

X.X.X.

1013.

04769

X.X.X.

1014.

00733

X.X.X.

1015.

03030

X.X.X.

1016.

01329

X.X.X.

1017.

05964

X.X.X.

1018.

02516

X.X.X.

1019.

00308

X.X.X.

1020.

00841

X.X.X.

1021.

01251

X.X.X.

1022.

02018

X.X.X.

1023.

04560

X.X.X.

1024.

03859

X.X.X.

1025.

00548

X.X.X.-X.

1026.

02590

X.X.X.

1027.

02283

X.X.X.

1028.

05963

X.X.X.

1029.

02534

X.X.X.

1030.

04384

Снежана Арсова Торнева

1031.

05568

X.X.X.

1032.

05248

X.X.X.

1033.

06023

X.X.X.

1034.

04362

Снежанка Цветкова Станева

1035.

00442

X.X.X.

1036.

02195

X.X.X.

1037.

02754

X.X.X.-

   

Благоева

1038.

04317

X.X.X.

1039.

03031

X.X.X.

1040.

03019

X.X.X.

1041.

05045

X.X.X.

1042.

00630

X.X.X.

1043.

05752

X.X.X.

1044.

01067

X.X.X.

1045.

01668

X.X.X.

1046.

04067

X.X.X.

1047.

01038

X.X.X.

1048.

05487

X.X.X.

1049.

05947

X.X.X.

1050.

05486

X.X.X.

1051.

06141

X.X.X.

1052.

00731

X.X.X.

1053.

05004

X.X.X.

1054.

05575

X.X.X.

1055.

03740

X.X.X.

1056.

03741

X.X.X.

1057.

02567

X.X.X.

1058.

02547

X.X.X.

1059.

02043

X.X.X.

1060.

00256

X.X.X.

1061.

00040

X.X.X.

1062.

00141

X.X.X.

1063.

00639

Станислав Ян Каспшик

1064.

05087

X.X.X.

1065.

00476

X.X.X.

1066.

03676

X.X.X.

1067.

03271

X.X.X.

1068.

04375

Стефан Костов Недев

1069.

01675

X.X.X.

1070.

04106

X.X.X.

1071.

00326

X.X.X.

1072.

00755

X.X.X.

1073.

04685

X.X.X.

1074.

05677

X.X.X.

1075.

04247

X.X.X.

1076.

03743

X.X.X.

1077.

00732

X.X.X.

1078.

04904

X.X.X.

1079.

03861

X.X.X.

1080.

03862

X.X.X.

1081.

05153

X.X.X.

1082.

05227

X.X.X.

1083.

01423

X.X.X.

1084.

02415

X.X.X.

1085.

01674

X.X.X.

1086.

03272

X.X.X.

1087.

06093

X.X.X.

1088.

00313

X.X.X.

1089.

01483

X.X.X.-X.

1090.

01709

X.X.X.

1091.

04111

X.X.X.

1092.

03745

X.X.X.-X.

1093.

03746

X.X.X.

1094.

04212

X.X.X. - Милева

1095.

00035

X.X.X.

1096.

00041

X.X.X.

1097.

04108

X.X.X.

1098.

02594

X.X.X.

1099.

02273

X.X.X.

1100.

02272

X.X.X.

1101.

05576

X.X.X.

1102.

03747

X.X.X.

1103.

01701

X.X.X.

1104.

00370

X.X.X.

1105.

03273

X.X.X.

1106.

02252

X.X.X.

1107.

04318

X.X.X.

1108.

04182

X.X.X.

1109.

00662

X.X.X.

1110.

04123

X.X.X.

1111.

02582

X.X.X.

1112.

03863

X.X.X.

1113.

02562

X.X.X.-X.

1114.

02596

X.X.X.

1115.

02510

X.X.X.

1116.

02279

X.X.X.

1117.

03003

X.X.X.

1118.

05059

X.X.X.

1119.

03555

X.X.X.

1120.

00126

X.X.X.-X.

1121.

05895

X.X.X.

1122.

03748

X.X.X.

1123.

00369

X.X.X.

1124.

05282

X.X.X.

1125.

01975

X.X.X.

1126.

00320

X.X.X.

1127.

00953

X.X.X.

1128.

05122

X.X.X.

1129.

01689

X.X.X.

1130.

04697

X.X.X.

1131.

03274

X.X.X.

1132.

02557

X.X.X.

1133.

05583

X.X.X.

1134.

02294

X.X.X.

1135.

05241

X.X.X.

1136.

03020

X.X.X.

1137.

01433

X.X.X.

1138.

00747

X.X.X.

1139.

05071

X.X.X.

1140.

04320

X.X.X.

1141.

02245

X.X.X.

1142.

05842

X.X.X.

1143.

05836

X.X.X.

1144.

04395

Тодор Русков Пенев

1145.

00552

X.X.X.

1146.

05944

X.X.X.

1147.

00300

X.X.X.

1148.

04563

X.X.X.

1149.

05925

X.X.X.

1150.

03865

X.X.X.

1151.

03479

X.X.X.

1152.

05679

X.X.X.

1153.

01955

X.X.X.

1154.

02750

X.X.X.

1155.

02573

X.X.X.

1156.

03749

X.X.X.

1157.

02736

X.X.X.

1158.

04761

X.X.X.

1159.

06051

X.X.X.

1160.

03414

X.X.X.

1161.

05435

X.X.X.

1162.

05755

X.X.X.

1163.

03750

X.X.X.

1164.

04754

X.X.X.

1165.

01976

X.X.X.

1166.

00109

X.X.X.

1167.

01088

X.X.X.

1168.

01374

X.X.X.

1169.

00154

X.X.X.

1170.

00110

X.X.X.

1171.

03022

X.X.X.

1172.

02542

X.X.X.

1173.

05560

X.X.X.

1174.

05554

X.X.X.

1175.

00421

X.X.X.

1176.

02413

X.X.X.

1177.

00344

X.X.X.-X.

1178.

04388

X.X. Милчева

1179.

04692

X.X.X.

1180.

01673

X.X.X.

1181.

06071

X.X.X.

1182.

02129

X.X.X.

1183.

04231

X.X.X.

1184.

03474

X.X.X.

1185.

06038

X.X.X.

1186.

05151

X.X.X.

1187.

06515

X.X.X.

1188.

06053

X.X.X.

1189.

00411

X.X.X.

1190.

04101

X.X.X.

1191.

02196

X.X.X.

1192.

03871

X.X.X.

1193.

01371

X.X.X.

1194.

05103

X.X.X.

1195.

03636

X.X.X.

1196.

03872

X.X.X.

1197.

00038

X.X.X.

1198.

01432

X.X.X.

1199.

04765

X.X.X.-X.

1200.

03163

X.X.X.

1201.

03023

X.X.X.

1202.

03276

X.X.X.

1203.

05758

X.X.X.

1204.

03561

X.X.X.

1205.

03433

X.X.X.-X.

1206.

04782

X.X.X.

1207.

01719

X.X.X.

1208.

02581

X.X.X.

1209.

00027

X.X.X.

1210.

05835

X.X.X.

1211.

05001

Цеца Илиева Дянкова

1212.

01718

X.X.X.

1213.

04612

X.X.X.

1214.

00249

X.X.X.

1215.

02233

X.X.X.

1216.

05672

X.X.X.

1217.

02583

X.X.X.

1218.

04564

X.X.X.

1219.

00804

X.X.X.

1220.

03873

X.X.X.

1221.

04921

X.X.X.

1222.

02246

X.X.X.

1223.

05074

X.X.X.

1224.

03177

X.X.X.

1225.

00142

X.X.X.

1226.

00021

X.X.X.

1227.

01000

X.X.X.

1228.

00427

X.X.X.

1229.

00240

X.X.X.

1230.

03752

X.X.X.

2. Секция “Транспортно строителство и транспортни съоръжения”

1.

00795

X.X.X.

2.

03571

X.X.X.

3.

01429

X.X.X.

4.

02620

X.X.X.

5.

04565

X.X.X.

6.

02614

X.X.X.

7.

05231

X.X.X.

8.

04264

X.X.X.

9.

05590

X.X.X.

10.

04929

X.X.X.

11.

04928

X.X.X.

12.

03142

X.X.X.

13.

04424

X.X.X.

14.

03143

X.X.X.

15.

06062

X.X.X.

16.

04752

Величка Колева Иванова

17.

03644

X.X.X.

18.

00196

X.X.X.

19.

05441

X.X.X.

20.

03175

X.X.X.

21.

05233

X.X.X.

22.

01945

X.X.X.

23.

03278

X.X.X.

24.

05592

X.X.X.

25.

02616

X.X.X.

26.

02623

X.X.X.

27.

04016

X.X.X.

28.

00047

X.X.X.

29.

02420

X.X.X.

30.

00140

X.X.X.

31.

01013

X.X.X.

32.

04128

X.X.X.

33.

02621

X.X.X.

34.

03800

X.X.X.

35.

05232

X.X.X.

36.

03180

X.X.X.

37.

03279

X.X.X.

38.

02297

X.X.X.

39.

02148

X.X.X.

40.

04186

X.X.X.

41.

04425

X.X.X.

42.

03139

X.X.X.

43.

04277

X.X.X.

44.

01315

X.X.X.

45.

04422

X.X.X.

46.

02617

X.X.X.

47.

04764

X.X.X.

48.

00837

X.X.X.

49.

04237

X.X.X.

50.

02615

X.X.X.

51.

00975

X.X.X.

52.

00593

X.X.X.

53.

06042

X.X.X.

54.

00683

X.X.X.

55.

04751

X.X.X.

56.

03596

X.X.X.

57.

03281

X.X.X.

58.

01477

X.X.X.

59.

01035

X.X.X.

60.

02611

X.X.X.

61.

05332

X.X.X.

62.

00243

X.X.X.

63.

02618

X.X.X.

64.

03627

X.X.X.

65.

03679

X.X.X.

66.

05269

X.X.X.

67.

01698

X.X.X.

68.

01430

X.X.X.

69.

01697

X.X.X.

70.

05418

X.X.X.

71.

05853

X.X.X.

72.

00606

X.X.X.

73.

02759

X.X.X.

74.

03584

X.X.X.

75.

00168

X.X.X.

76.

04427

X.X.X.

77.

02113

X.X.X.

78.

06043

X.X.X.-X.

79.

05739

X.X.X.

80.

01944

X.X.X.-X.

81.

03487

X.X.X.

82.

01542

X.X.X.

83.

05515

X.X.X.

84.

03283

X.X.X.

85.

06041

X.X.X.

86.

04708

X.X.X.

87.

03138

X.X.X.

88.

01540

X.X.X.

89.

04024

X.X.X.

90.

02610

X.X.X.

91.

01356

X.X.X.

92.

02619

X.X.X.

93.

00685

X.X.X.

94.

01355

X.X.X.

95.

04930

X.X.X.

96.

05155

X.X.X.

97.

02758

X.X.X.

98.

03801

X.X.X.

99.

00314

X.X.X.

100.

04306

X.X.X.

101.

04127

X.X.X.

102.

06033

X.X.X.

103.

03284

X.X.X.

104.

05588

X.X.X.

105.

01966

X.X.X.

106.

00237

X.X.X.

107.

05230

X.X.X.

108.

02612

X.X.X.

109.

01593

X.X.X.

110.

00792

X.X.X.

111.

05749

X.X.X.

112.

02024

X.X.X.

113.

04567

X.X.X.

114.

02613

X.X.X.

115.

04426

X.X.X.

116.

04316

X.X.X.

117.

01312

X.X.X.

118.

03286

X.X.X.

119.

05589

X.X.X.

120.

04676

X.X.X.

121.

00195

X.X.X.

122.

04423

X.X.X.

123.

05183

X.X.X.

124.

05228

X.X.X.

125.

01314

X.X.X.

126.

05586

X.X.X.

127.

05587

X.X.X.

128.

03140

X.X.X.

129.

03141

X.X.X.

130.

02622

X.X.X.

131.

01357

X.X.X.

132.

04779

X.X.X.

133.

02067

X.X.X.

134.

03802

X.X.X.

135.

05591

X.X.X.

3. Секция “Водно строителство”

1.

01135

X.X.X.

2.

02767

X.X.X.

3.

00870

X.X.X.-X.

4.

00863

X.X.X.

5.

03187

Александра X.X.

6.

00139

Алис Мардирос Вахратян

7.

02225

X.X.X.-X.

8.

00006

X.X.X.

9.

04772

X.X.X.

10.

02065

X.X.X.

11.

02299

X.X.X.

12.

00307

X.X.X.

13.

04261

X.X.X.

14.

00425

X.X.X.-X.

15.

01123

X.X.X.

16.

05903

X.X.X.

17.

06072

X.X.X.

18.

00887

X.X.X.

19.

05124

X.X.X.

20.

00286

X.X.X.

21.

05521

X.X.X.

22.

05035

X.X.X.

23.

02237

X.X.X.

24.

02630

X.X.X.

25.

04707

X.X.X.

26.

05893

X.X.X.

27.

01253

X.X.X.

28.

00288

X.X.X.

29.

05595

X.X.X.

30.

00175

X.X.X.

31.

05761

X.X.X.

32.

05182

X.X.X.

33.

00597

X.X.X.

34.

03096

X.X.X.

35.

00046

X.X.X.

36.

03784

X.X.X.

37.

06031

X.X.X.

38.

03182

X.X.X.

39.

05841

X.X.X.

40.

04662

X.X.X.

41.

01953

X.X.X.

42.

03402

X.X.X.

43.

00454

X.X.X.

44.

03946

X.X.X.-

   

Братанова

45.

04462

X.X. Узунова

46.

02641

X.X.X.

47.

03942

X.X.X.

48.

02172

X.X.X.

49.

03103

X.X.X.

50.

03943

X.X.X.

51.

00519

X.X.X.

52.

00885

X.X.X.

53.

03291

X.X.X.-X.

54.

03565

X.X.X.

55.

02300

X.X.X.

56.

00231

X.X.X.

57.

04568

X.X.X.

58.

03505

X.X.X.

59.

01006

X.X.X.

60.

01843

X.X.X.

61.

05601

X.X.X.

62.

00854

X.X.X.

63.

03623

X.X.X.

64.

05408

X.X.X.

65.

05596

X.X.X.

66.

00590

X.X.X.

67.

00467

X.X.X.

68.

02239

X.X.X.-X.

69.

01954

X.X.X.

70.

01974

X.X.X.

71.

03084

X.X.X.

72.

03944

X.X.X.

73.

00738

X.X.X.

74.

03787

X.X.X.

75.

00030

X.X.X.

76.

03293

X.X.X.

77.

05911

X.X.X.

78.

03949

X.X.X.

79.

00940

X.X.X.

80.

03101

X.X.X.

81.

00306

X.X.X.

82.

01310

X.X.X.

83.

03574

X.X.X.

84.

04937

X.X.X.

85.

05597

X.X.X.

86.

03089

X.X.X.

87.

00144

X.X.X.

88.

03189

X.X.X.

89.

01466

X.X.X.

90.

01990

X.X.X.

91.

02485

X.X.X.

92.

00780

X.X.X.

93.

04991

X.X.X.

94.

00062

X.X.X.

95.

03635

X.X.X.

96.

02122

X.X.X.

97.

02302

X.X.X.

98.

02421

X.X.X.

99.

04702

X.X.X.

100.

02639

X.X.X.

101.

04661

X.X.X.

102.

00381

X.X.X.

103.

00892

X.X.X.

104.

05884

X.X.X.

105.

04570

X.X.X.-X.

106.

03097

X.X.X.

107.

03081

X.X.X.

108.

05519

X.X.X.

109.

05594

X.X.X.

110.

05930

X.X.X.

111.

06096

X.X.X.

112.

02626

X.X.X.

113.

05438

X.X.X.

114.

04066

X.X.X.

115.

04138

X.X.X.

116.

02303

X.X.X.

117.

01765

X.X.X.

118.

00561

X.X.X.

119.

00235

X.X.X.

120.

01820

X.X.X.

121.

03952

X.X.X.

122.

04276

X.X.X.

123.

02304

X.X.X.

124.

04571

X.X.X.

125.

00622

X.X.X.

126.

01893

X.X.X.

127.

00649

X.X.X.

128.

04139

X.X.X.

129.

04938

X.X.X.-X.

130.

05885

X.X.X.-X.

131.

02221

X.X.X.

132.

05439

X.X.X.

133.

01643

X.X.X.

134.

01299

X.X.X.

135.

00518

X.X.X.

136.

05598

X.X.X.

137.

03953

X.X.X.

138.

03954

X.X.X.

139.

01539

X.X.X.

140.

04665

X.X.X.

141.

06004

X.X.X.

142.

00659

X.X.X.

143.

00889

X.X.X.

144.

03955

X.X.X.

145.

03956

X.X.X.

146.

02643

X.X.X.

147.

05032

X.X.X.

148.

02627

X.X.X.

149.

01769

X.X.X.

150.

03957

X.X.X.

151.

05901

X.X.X.

152.

02307

X.X.X.

153.

03504

X.X.X.

154.

02308

X.X.X.

155.

05894

X.X.X.

156.

02638

X.X.X.

157.

05599

X.X.X.

158.

03086

X.X.X.

159.

01124

X.X.X.

160.

03297

X.X.X.

161.

02309

X.X.X.

162.

03959

X.X.X.

163.

02310

X.X.X.

164.

03604

X.X.X.

165.

02164

X.X.X.

166.

05988

X.X.X.

167.

01278

X.X.X.

168.

01254

X.X.X.

169.

00498

X.X.X.

170.

01773

X.X.X.

171.

00897

X.X.X.

172.

02163

X.X.X.

173.

04992

X.X.X.

174.

04451

X.X.X.

175.

03083

X.X.X.

176.

04284

X.X.X.

177.

00059

X.X.X.

178.

00492

X.X.X.

179.

02628

X.X.X.-X.

180.

06017

X.X.X.

181.

06058

X.X.X.

182.

03963

X.X.X.

183.

04287

X.X.X.

184.

04286

X.X.X.

185.

01400

X.X.X.

186.

03490

X.X.X.

187.

04572

X.X.X.

188.

05891

X.X.X.

189.

03298

X.X.X.

190.

00290

X.X.X.

191.

03964

X.X.X.

192.

06095

X.X.X.

193.

05520

X.X.X.

194.

05379

X.X.X.-X.

195.

03789

X.X.X.

196.

02193

X.X.X.

197.

00513

X.X.X.

198.

03100

X.X.X.

199.

04215

X.X.X.

200.

01690

X.X.X.

201.

03637

X.X.X.

202.

02312

X.X.X.

203.

00382

X.X.X.

204.

02761

X.X.X.

205.

06110

X.X.X.

206.

01666

X.X.X.-X.

207.

02635

X.X.X.

208.

01538

X.X.X.

209.

05518

X.X.X.

210.

03680

X.X.X.

211.

04936

X.X.X.

212.

02199

X.X.X.

213.

00886

X.X.X.

214.

01720

X.X.X.

215.

04705

X.X.X.

216.

01401

X.X.X.

217.

03790

X.X.X.

218.

03085

X.X.X.

219.

03299

X.X.X.

220.

01325

X.X.X.

221.

04459

X.X.X.

222.

02769

X.X.X.

223.

01972

X.X.X.

224.

05600

X.X.X.

225.

02238

X.X.X.

226.

04458

X.X.X.

227.

00379

X.X.X.

228.

05516

X.X.X.

229.

04454

X.X.X.

230.

00754

X.X.X.

231.

03098

X.X.X.

232.

02766

X.X.X.

233.

00853

X.X.X.

234.

00927

X.X.X.

235.

03093

X.X.X.

236.

05941

X.X.X.

237.

00304

X.X.X.

238.

03969

X.X.X.

239.

02637

X.X.X.

240.

01995

X.X.X.-X.

241.

05854

X.X.X.

242.

05990

X.X.X.-X.

243.

01463

X.X.X.

244.

03791

X.X.X.

245.

02625

X.X.X.

246.

04791

X.X.X.

247.

06186

X.X.X.-X.

248.

05762

X.X.X.

249.

00044

X.X.X.-X.

250.

01867

X.X.X.-X.

251.

02313

X.X.X.

252.

04450

X.X.X.-X.

253.

05966

X.X.X.

254.

03088

X.X.X.

255.

01644

X.X.X.

256.

01969

X.X.X.

257.

02004

X.X.X.

258.

03301

X.X.X.

259.

03793

X.X.X.

260.

02198

X.X.X.

261.

03095

X.X.X.

262.

05593

X.X.X.

263.

02764

X.X.X.

264.

02486

X.X.X.

265.

00426

X.X.X.

266.

04130

X.X.X.

267.

04191

X.X.X.

268.

02240

X.X.X.

269.

03971

Назик Мардирос Пантигян-Крушарова

270.

04456

X.X.X.

271.

05492

X.X.X.-X.

272.

04460

X.X.X.

273.

04449

X.X.X.

274.

03094

X.X.X.

275.

05908

X.X.X.

276.

06030

X.X.X.

277.

00287

X.X.X.

278.

01642

X.X.X.

279.

04453

X.X.X.

280.

02249

X.X.X.

281.

03622

X.X.X.

282.

02255

X.X.X.

283.

02636

X.X.X.

284.

05440

X.X.X.

285.

00728

X.X.X.

286.

04940

X.X.X.

287.

05759

X.X.X.

288.

04077

X.X.X.

289.

01335

X.X.X.

290.

03489

X.X.X.

291.

04074

X.X.X.

292.

02629

Павлина X.X.

293.

05763

X.X.X.

294.

03973

X.X.X.

295.

03087

X.X.X.

296.

05954

X.X.X.

297.

05832

X.X.X.

298.

03794

X.X.X.

299.

04982

Петкана X.X.

300.

03974

X.X.X.

301.

02760

X.X.X.

302.

04457

X.X.X.

303.

03975

X.X.X.

304.

03185

X.X.X.

305.

02433

X.X.X.

306.

00644

X.X.X.

307.

05602

X.X.X.

308.

06099

X.X.X.

309.

00422

X.X.X.

310.

01645

X.X.X.

311.

05380

X.X.X.

312.

02427

X.X.X.

313.

03508

X.X.X.

314.

01871

X.X.X.

315.

05641

X.X.X.

316.

03092

X.X.X.

317.

00646

X.X.X.

318.

01601

X.X.X.

319.

04785

X.X.X.

320.

03099

X.X.X.

321.

01815

X.X.X.

322.

01980

X.X.X.

323.

04311

X.X.X.

324.

02762

X.X.X.

325.

05760

X.X.X.

326.

04941

X.X.X.

327.

04704

X.X.X.

328.

02203

X.X.X.-X.

329.

00187

X.X.X.

330.

00520

X.X.X.

331.

04185

X.X.X.

332.

06034

X.X.X.

333.

03488

X.X.X.

334.

02431

X.X.X.

335.

02202

X.X.X.

336.

02316

X.X.X.-X.

337.

00285

X.X.X.

338.

05266

X.X.X.

339.

05517

X.X.X.

340.

04939

X.X.X.

341.

02633

X.X.X.

342.

00431

X.X.X.

343.

03795

X.X.X.-X.

344.

00404

X.X.X.

345.

02763

X.X.X.

346.

02765

X.X.X.

347.

02137

X.X.X.

348.

02318

X.X.X.

349.

03090

X.X.X.

350.

02631

X.X.X.-X.

351.

06097

X.X.X.-X.

352.

00761

X.X.X.

353.

00560

X.X.X.

354.

03183

X.X.X.

355.

06101

X.X.X.

356.

01334

X.X.X.

357.

02319

X.X.X.

358.

03304

Соня X.X.

359.

04131

X.X.X.

360.

02261

X.X.X.

361.

05849

X.X.X.

362.

05855

X.X.X.

363.

02328

X.X.X.

364.

02044

X.X.X.

365.

05764

X.X.X.

366.

02321

X.X.X.

367.

03796

X.X.X.

368.

03091

X.X.X.

369.

02632

X.X.X.

370.

04573

X.X.X.

371.

05197

X.X.X.

372.

04660

X.X.X.

373.

00681

X.X.X.

374.

02634

X.X.X.

375.

04455

X.X.X.

376.

02322

X.X.X.

377.

02624

X.X.X.

378.

04786

X.X.X.

379.

02484

X.X.X.

380.

00294

X.X.X.

381.

03980

X.X.X.-X.

382.

00086

X.X.X.

383.

02642

X.X.X.

384.

06077

X.X.X.

385.

01979

X.X.X.

386.

04706

X.X.X.

387.

00063

X.X.X.

388.

04703

X.X.X.

389.

03082

X.X.X.

390.

02324

X.X.X.

391.

00517

X.X.X.

392.

06015

X.X.X.

393.

02768

X.X.X.

394.

02640

X.X.X.

395.

04452

X.X.X.

396.

01910

X.X.X.

397.

00527

X.X.X.-

   

Неделчева

398.

00322

X.X.X.

399.

00549

X.X.X.

400.

05848

X.X.X.

401.

02325

X.X.X.

402.

02430

X.X.X.

403.

03306

X.X.X.

404.

03654

Христос Георгис Мингас

405.

03981

Цвета Калуст Калустян

406.

04461

X.X. Панталеева

407.

01489

X.X.X.

408.

03797

X.X.X.-X.

409.

00393

X.X.X.

410.

03102

X.X.X.

411.

00621

X.X.X.

412.

04682

X.X.X.

413.

06035

X.X.X.

414.

03642

X.X.X.

415.

03566

X.X.X.

416.

06016

X.X.X.

4. Секция “Геодезия, приложна геодезия и ландшафт”

1.

00998

X.X.X.

2.

04575

X.X.X.

3.

00049

X.X.X.

4.

01757

X.X.X.

5.

05370

X.X.X.

6.

01386

X.X.X.

7.

03308

X.X.X.

8.

05495

X.X.X.

9.

05931

X.X.X.

10.

03589

X.X.X.

11.

04949

X.X.X.

12.

00278

X.X.X.

13.

04098

X.X.X.

14.

05609

X.X.X.

15.

02648

X.X.X.

16.

04478

X.X.X.

17.

00311

X.X.X.

18.

03492

X.X.X.

19.

05608

X.X.X.

20.

05442

X.X.X.

21.

05780

Валентина В. Костадинова

22.

05907

X.X.X.

23.

03310

X.X.X.

24.

05606

X.X.X.

25.

04946

X.X.X.

26.

02017

X.X.X.

27.

01252

X.X.X.

28.

05982

X.X.X.

29.

05053

X.X.X.

30.

02774

X.X.X.

31.

02443

X.X.X.

32.

03125

X.X.X.

33.

04787

X.X.X.

34.

03645

X.X.X.

35.

03152

X.X.X.

36.

03577

X.X.X.

37.

04142

X.X.X.

38.

06525

X.X.X.

39.

04757

Георги X.X.

40.

06526

X.X.X.

41.

04470

X.X.X.

42.

03493

X.X.X.

43.

05443

X.X.X.

44.

03126

X.X.X.

45.

03311

X.X.X.

46.

04485

X.X.X.

47.

05528

X.X.X.

48.

03621

X.X.X.

49.

04475

X.X.X.

50.

04763

X.X.X.

51.

04031

X.X.X.

52.

03211

X.X.X.

53.

02773

X.X.X.

54.

01997

X.X.X.

55.

05859

X.X.X.

56.

04484

X.X.X.

57.

01737

X.X.X.

58.

01272

X.X.X.

59.

02771

X.X.X.

60.

04158

X.X.X.

61.

00045

X.X.X.

62.

02652

X.X.X.

63.

05604

X.X.X.

64.

04187

X.X.X.

65.

06501

X.X.X.

66.

05906

X.X.X.

67.

03205

X.X. Димов

68.

04781

X.X.X.

69.

04476

X.X.X.

70.

03314

X.X.X.

71.

03494

X.X.X.

72.

05496

X.X.X.

73.

02499

X.X.X.

74.

02151

X.X.X.

75.

03576

X.X.X.

76.

05039

X.X.X.

77.

03495

X.X.X.

78.

04035

X.X.X.

79.

03123

X.X.X.

80.

05387

X.X.X.

81.

00014

X.X.X.

82.

05940

X.X.X.

83.

04576

X.X.X.

84.

01281

Иван X.X.

85.

04984

X.X.X.

86.

04479

X.X.X.

87.

02438

X.X.X.

88.

05892

X.X.X.

89.

04404

X.X.X.

90.

03507

X.X.X.

91.

03315

X.X.X.

92.

03804

X.X.X.

93.

04780

X.X.X.

94.

05369

X.X.X.

95.

05603

X.X.X.

96.

01823

X.X.X.

97.

05610

X.X.X.

98.

00648

X.X.X.

99.

02256

X.X.X.

100.

03132

X.X.X.

101.

03219

X.X.X.

102.

03417

X.X.X.

103.

01273

Йордан X.X.

104.

00791

Йордан X.X.

105.

03130

X.X.X.

106.

04945

X.X.X.

107.

01996

X.X.X.

108.

04468

X.X.X.

109.

04157

X.X.X.

110.

03441

X.X.X.

111.

05168

X.X.X.

112.

03403

X.X.X.

113.

04036

X.X.X.

114.

05607

X.X.X.

115.

03124

X.X.X.

116.

05778

X.X.X.

117.

04472

X.X.X.

118.

03212

X.X.X.

119.

02772

X.X.X.

120.

02775

X.X.X.

121.

03590

X.X.X.

122.

02651

X.X.X.

123.

05976

X.X.X.

124.

04986

Мая X.X.

125.

04069

X.X.X.

126.

00066

X.X.X.

127.

05775

X.X.X.

128.

02776

X.X.X.

129.

05494

X.X.X.

130.

01544

X.X.X.

131.

04038

X.X.X.

132.

05445

X.X.X.

133.

05776

Наталия Драг. Азманова

134.

03131

X.X.X.

135.

05962

X.X.X.

136.

04037

X.X.X.

137.

05358

X.X.X.

138.

04097

X.X.X.

139.

02330

X.X.X.

140.

03213

X.X.X.

141.

05858

X.X.X.

142.

01484

X.X.X.

143.

03318

X.X.X.

144.

05904

X.X.X.

145.

03319

X.X.X.

146.

01023

X.X.X.

147.

02091

X.X.X.

148.

02646

X.X.X.

149.

05444

X.X.X.

150.

05378

X.X.X.

151.

04948

X.X.X.

152.

04039

X.X.X.

153.

01275

X.X.X.

154.

03320

X.X.X.

155.

03592

X.X.X.

156.

04649

X.X.X.

157.

05981

X.X.X.

158.

04577

X.X.X.

159.

04477

X.X.X.

160.

04308

X.X.X.

161.

01543

X.X.X.

162.

01931

X.X.X.

163.

05605

X.X.X.

164.

01022

X.X.X.

165.

05529

X.X.X.

166.

04471

X.X.X.-X.

167.

04313

X.X.X.

168.

04650

X.X.X.

169.

02331

X.X.X.

170.

02647

X.X.X.

171.

04507

X.X.X.

172.

05527

X.X.X.

173.

02251

X.X.X.

174.

05939

X.X.X.

175.

01024

X.X.X.

176.

03127

X.X.X.

177.

04040

X.X.X.

178.

00007

X.X.X.

179.

05777

X.X.X.

180.

01282

X.X.X.

181.

04041

X.X.X.

182.

05779

Светозар Хр. Бояджиев

183.

02778

Светослав X.X.

184.

06014

X.X.X.

185.

03128

X.X.X.

186.

01546

X.X.X.

187.

01283

X.X.X.

188.

03807

X.X.X.

189.

04578

X.X.X.

190.

03674

X.X.X.

191.

04043

X.X.X.

192.

03322

X.X.X.

193.

04483

X.X.X.

194.

05682

X.X.X.

195.

04710

X.X.X.

196.

03129

X.X.X.

197.

02200

X.X.X.

198.

02650

X.X.X.

199.

02329

X.X.X.

200.

00790

X.X.X.

201.

04947

X.X.X.

202.

05970

X.X.X.

203.

05611

X.X.X.

204.

03630

X.X.X.

205.

05977

X.X.X.

206.

05000

Христо Маринов Дянков

207.

04482

X.X.X.

208.

06521

X.X.X.

209.

00586

X.X.X.

210.

02436

X.X.X.

211.

03323

X.X.X.

212.

05987

X.X.X.

213.

01801

X.X.X.

214.

01800

X.X.X.

215.

04987

X.X.X.

216.

05301

X.X.X.-X.

217.

05413

X.X.X.

5. Секция “Минно дело и геология”

1.

01394

X.X.X.

2.

04953

X.X.X.

3.

03643

X.X.X.

4.

03324

X.X.X.

5.

00259

X.X.X.

6.

03588

X.X.X.

7.

05386

X.X.X.

8.

00201

X.X.X.

9.

03136

X.X.X.

10.

04045

X.X.X.

11.

01762

X.X.X.

12.

00261

X.X.X.

13.

03682

X.X.X.

14.

05082

X.X.X.-X.

15.

03133

X.X.X.

16.

03326

X.X.X.

17.

05613

X.X.X.

18.

01767

X.X.X.

19.

02653

X.X. Арнаудова

20.

04046

X.X.X.

21.

05384

X.X.X.

22.

02448

X.X.X.

23.

04047

X.X.X.

24.

00332

X.X.X.

25.

04709

X.X.X.

26.

04762

X.X.X.

27.

02189

X.X.X.

28.

01548

X.X.X.

29.

02191

X.X.X.

30.

02654

X.X.X.

31.

04418

X.X.X.

32.

05385

X.X.X.

33.

03134

X.X.X.

34.

02333

X.X.X.

35.

00865

X.X.X.

36.

05034

X.X.X.

37.

00206

X.X.X.

38.

04049

X.X.X.

39.

01389

X.X.X.

40.

03506

X.X.X.

41.

05612

X.X.X.

42.

00424

X.X.X.

43.

03327

X.X.X.

44.

04298

X.X.X.

45.

02656

X.X.X.

46.

00209

X.X.X.

47.

04188

X.X.X.

48.

00093

X.X.X.

49.

02096

X.X.X.

50.

03613

X.X.X.

51.

03496

X.X.X.

52.

04400

X.X.X.

53.

01776

X.X.X.

54.

00210

X.X.X.

55.

05887

X.X.X.

56.

03135

X.X.X.

57.

05530

X.X.X.

58.

01446

X.X.X.

59.

00289

X.X.X.

60.

00211

X.X.X.

61.

03600

X.X.X.

62.

05088

X.X.X.

63.

00212

X.X.X.

64.

05857

X.X.X.

65.

00213

X.X.X.

66.

00214

X.X.X.

67.

02257

X.X.X.

68.

00946

X.X.X.

69.

02655

X.X.X.

70.

00008

X.X.X.

71.

02447

X.X.X.

6. Секция “Електротехника, автоматика и съобщителна техника”

1.

05031

X.X.X.-X.

2.

05303

X.X.X.

3.

00443

X.X.X.-X.

4.

05144

X.X.X.

5.

06134

X.X.X.

6.

02258

X.X.X.

7.

01563

X.X.X.

8.

01040

X.X.X.

9.

00078

X.X.X.

10.

00050

X.X.X.

11.

05642

X.X.X.

12.

05643

X.X.X.

13.

05852

X.X.X.

14.

00896

X.X.X.

15.

02793

X.X.X.

16.

04239

X.X. Атанасова

17.

00082

X.X.X.

18.

03753

X.X.X.

19.

03754

X.X.X.

20.

03328

X.X.X.

21.

01679

X.X.X.

22.

00767

X.X.X.

23.

04242

X.X.X.

24.

05136

X.X.X.

25.

02795

X.X.X.

26.

04263

X.X.X.-X.

27.

02657

Аршалуиз Бедрос Маликян

28.

05221

X.X.X.

29.

04773

X.X. Атанасов

30.

03074

X.X.X.

31.

03879

X.X.X.

32.

03625

X.X.X.

33.

05436

X.X.X.

34.

05159

X.X.X.

35.

02026

X.X.X.

36.

01835

X.X.X.

37.

00638

X.X.X.

38.

03497

X.X.X.

39.

03881

X.X.X.

40.

01097

X.X.X.

41.

00216

X.X.X.

42.

00156

X.X.X.

43.

06001

X.X.X.

44.

03066

X.X.X.

45.

03618

X.X.X.

46.

00490

X.X.X.

47.

00578

X.X.X.

48.

04269

X.X.X.

49.

01704

X.X.X.

50.

05215

X.X.X.

51.

00491

X.X.X.

52.

03882

X.X.X.

53.

02050

X.X.X.

54.

00868

X.X.X.

55.

06145

X.X.X.

56.

01705

X.X.X.

57.

03599

X.X.X.

58.

04961

X.X.X.

59.

04432

X.X.X.

60.

04221

X.X.X.

61.

05092

X.X.X.

62.

02019

X.X.X.

63.

00798

X.X.X.-X.

64.

03886

X.X.X.

65.

03197

X.X.X.

66.

03067

X.X.X.

67.

01618

X.X.X.

68.

04184

X.X.X.

69.

04435

X.X.X.

70.

00217

X.X.X.

71.

00303

X.X.X.

72.

01558

X.X.X.

73.

01763

X.X.X.

74.

06131

X.X.X.

75.

00100

X.X.X.

76.

04148

X.X.X.

77.

04440

X.X.X.

78.

03891

X.X.X.

79.

05257

X.X.X.

80.

00106

X.X.X.

81.

02025

X.X.X.

82.

03755

X.X.X.-X.

83.

00847

X.X.X.

84.

02347

X.X.X.

85.

04975

X.X.X.

86.

03054

X.X.X.

87.

05616

X.X.X.

88.

00075

X.X.X.

89.

05260

X.X.X.

90.

01044

X.X.X.

91.

05280

X.X.X.

92.

00432

X.X.X.

93.

00632

X.X.X.

94.

02454

X.X.X.

95.

03064

X.X.X.

96.

03756

X.X.X.

97.

04756

X.X.X.

98.

02456

X.X.X.

99.

01138

X.X.X.

100.

02494

X.X.X.

101.

02669

Гаро Онник Дердерян

102.

03072

Георги Стефанов Влаев

103.

04189

X.X.X.

104.

00551

X.X.X.

105.

06184

X.X.X.

106.

00105

X.X.X.

107.

04147

X.X.X.

108.

01829

X.X.X.

109.

05093

X.X.X.

110.

03334

X.X.X.

111.

06019

X.X.X.

112.

03892

X.X.X.

113.

02789

X.X.X.

114.

04974

X.X.X.

115.

04958

X.X.X.

116.

05618

X.X.X.

117.

00137

X.X.X.

118.

03419

X.X.X.

119.

03065

X.X.X.

120.

02665

X.X. Петрова

121.

04149

X.X.X.

122.

02664

X.X.X.

123.

05614

X.X.X.

124.

01983

X.X.X.

125.

04580

X.X.X.

126.

04654

X.X.X.-

   

Димитрова

127.

03580

X.X.X.

128.

05787

X.X.X.

129.

04776

X.X.X.

130.

04222

X.X.X.

131.

01707

X.X.X.

132.

02051

X.X.X.

133.

03894

X.X.X.

134.

02340

X.X.X.

135.

03639

X.X.X.

136.

05843

X.X.X.

137.

04716

X.X.X.

138.

01627

X.X.X.

139.

03897

X.X.X.

140.

03757

X.X.X.

141.

03191

X.X.X.

142.

00302

X.X.X.

143.

03649

X.X.X.

144.

03499

X.X.X.

145.

00107

X.X.X.

146.

01947

X.X.X.

147.

00009

X.X.X.

148.

04150

X.X.X.

149.

02661

X.X.X.

150.

05149

X.X.X.

151.

02675

X.X.X.

152.

04223

X.X.X.

153.

03899

X.X.X.

154.

05166

X.X.X.

155.

04581

X.X.X.

156.

04443

X.X.X.

157.

02453

X.X.X.

158.

02346

X.X.X.

159.

02786

X.X.X.

160.

02350

X.X.X.

161.

02791

X.X.X.

162.

03985

X.X.X.

163.

04078

X.X.X.

164.

03050

Дора Бенямин Цемах

165.

03758

X.X.X.

166.

02344

X.X.X.

167.

00931

X.X.X.

168.

06704

X.X.X.

169.

03057

X.X.X.

170.

02212

X.X.X.

171.

05934

X.X.X.

172.

05180

X.X.X.

173.

03059

X.X.X.-X.

174.

00164

X.X.X.

175.

06517

X.X.X.

176.

03901

X.X.X.-X.

177.

05068

X.X.X.

178.

01708

X.X.X.

179.

00074

X.X.X.

180.

02784

X.X. Русева

181.

04582

X.X.X.

182.

00090

X.X.X.

183.

05381

X.X.X.

184.

04434

X.X.X.

185.

02676

X.X.X.

186.

01064

X.X.X.

187.

03336

X.X.X.

188.

05974

X.X.X.

189.

01768

X.X.X.

190.

00766

X.X.X.

191.

02662

X.X.X.

192.

03759

X.X.X.

193.

03192

X.X.X.

194.

04145

X.X.X.

195.

00496

X.X.X.-X.

196.

01060

X.X.X.

197.

00276

X.X.X.

198.

03337

Енчо X.X.

199.

00950

X.X.X.

200.

05102

X.X.X.

201.

03338

X.X.X.-X.

202.

02481

X.X.X.

203.

04655

X.X.X.

204.

02681

X.X.X.

205.

06536

X.X.X.

206.

04084

X.X.X.

207.

05929

X.X.X.

208.

03904

X.X.X.

209.

00589

X.X.X.

210.

01838

X.X.X.-X.

211.

01628

X.X.X.

212.

06068

Иван X.X.

213.

04439

X.X.X.

214.

02658

X.X.X.

215.

02450

X.X.X.

216.

05330

X.X.X.

217.

02184

X.X.X.

218.

01559

X.X.X.

219.

01715

X.X.X.

220.

01756

X.X.X.

221.

05786

X.X.X.

222.

02479

X.X.X.

223.

02787

X.X.X.

224.

03339

X.X.X.-X.

225.

03761

X.X.X.

226.

01772

X.X.X.

227.

05273

X.X.X.

228.

03498

X.X.X.

229.

03762

X.X.X.

230.

03340

X.X. Бакърджиева

231.

00585

X.X.X.

232.

04445

X.X.X.

233.

01556

X.X.X.

234.

04442

X.X.X.

235.

03907

X.X.X.

236.

01714

X.X.X.

237.

05535

X.X.X.

238.

05064

X.X.X.

239.

03908

X.X.X.

240.

03062

X.X.X.

241.

02783

X.X.X.

242.

05178

X.X.X.

243.

05342

X.X.X.

244.

02138

X.X.X.

245.

03342

X.X.X.

246.

04086

X.X.X.

247.

06085

X.X.X.-X.

248.

04771

Кеворк Сукияс Зобуян

249.

03763

X.X.X.

250.

04428

X.X.X.

251.

04289

X.X.X.

252.

04900

X.X.X.

253.

04220

X.X.X.

254.

00512

X.X.X.

255.

02349

КирилX.X.

256.

02458

X.X.X.

257.

05400

X.X.X.

258.

06538

X.X.X.

259.

03911

X.X.X.

260.

02792

X.X.X.

261.

00753

X.X.X.

262.

01615

X.X.X.

263.

03646

X.X.X.

264.

03912

X.X.X.

265.

01018

X.X.X.

266.

02455

X.X.X.

267.

02038

X.X.X.

268.

02334

X.X.X.

269.

04766

X.X.X.

270.

00724

X.X.X.

271.

04444

X.X.X.

272.

04291

X.X.X.

273.

05083

X.X.X.

274.

01713

X.X.X.

275.

02023

X.X.X.

276.

00701

X.X.X.

277.

04989

X.X. Лаков

278.

05615

X.X.X.

279.

02659

X.X.X.

280.

00143

X.X.X.

281.

00631

X.X.X.

282.

00932

X.X.X.

283.

04293

X.X.X.

284.

02660

X.X.X.

285.

00277

X.X.X.

286.

00571

X.X.X.

287.

04090

X.X.X.

288.

01256

X.X.X.

289.

02781

X.X.X.

290.

02674

X.X.X.

291.

01716

X.X.X.

292.

03049

X.X.X.

293.

01722

X.X.X.

294.

01842

X.X.X.

295.

01862

X.X.X.

296.

04081

X.X.X.

297.

01598

X.X.X.

298.

06087

X.X.X.

299.

00002

X.X.X.

300.

05886

X.X.X.

301.

06074

X.X.X.

302.

03404

X.X.X.

303.

06103

X.X.X.

304.

03071

X.X.X.

305.

03073

X.X.X.

306.

02679

X.X.X.

307.

01624

X.X.X.

308.

02780

Максуд Саркис Кеворкян

309.

00647

X.X.X.

310.

05531

X.X.X.

311.

05084

X.X.X.

312.

01398

X.X.X.

313.

01066

X.X.X.

314.

04433

X.X.X.

315.

05181

X.X.X.

316.

00550

X.X.X.

317.

01712

X.X.X.

318.

00817

X.X.X.

319.

04437

X.X.X.

320.

03075

X.X.X.

321.

02666

X.X.X.

322.

03343

X.X.X.

323.

02337

X.X.X.

324.

00816

X.X.X.

325.

04584

X.X.X.

326.

00157

X.X.X.

327.

00138

X.X.X.

328.

00699

X.X.X.

329.

01224

X.X.X.

330.

05918

X.X.X.

331.

03683

X.X.X.

332.

00698

X.X.X.

333.

02128

X.X.X.

334.

02118

X.X.X.

335.

00904

X.X.X.

336.

01622

X.X.X.

337.

03069

X.X.X.

338.

03190

X.X.X.

339.

02790

X.X.X.

340.

05437

X.X.X.

341.

05371

X.X.X.

342.

03764

X.X.X.

343.

03063

X.X.X.

344.

01620

X.X.X.

345.

01711

X.X.X.

346.

04146

X.X.X.

347.

02782

X.X.X.

348.

05329

X.X.X.

349.

03068

X.X.X.

350.

05040

X.X.X.

351.

05143

X.X.X.

352.

05916

X.X.X.

353.

00161

X.X.X.

354.

00323

X.X.X.

355.

04441

X.X.X.

356.

03345

X.X.X.

357.

05846

X.X.X.

358.

01257

X.X.X.

359.

06503

X.X.X.-X.

360.

04585

X.X.X.

361.

03917

X.X.X.

362.

05126

X.X.X.-X.

363.

01839

X.X.X.

364.

01068

X.X.X.

365.

04226

X.X.X.

366.

01619

X.X.X.

367.

01560

X.X.X.

368.

03918

X.X.X.

369.

03920

X.X.X.

370.

04143

X.X.X.

371.

03070

X.X.X.

372.

01623

X.X.X.

373.

01211

X.X.X.

374.

05114

X.X.X.

375.

03984

X.X.X.

376.

00226

X.X.X.

377.

01562

X.X.X.

378.

05986

X.X.X.

379.

05077

X.X.X.

380.

03056

Николай X.X.

381.

00937

X.X.X.

382.

02336

X.X.X.

383.

03921

X.X.X.

384.

03919

X.X.X.

385.

02788

X.X.X.

386.

02668

X.X.X.

387.

05534

X.X.X.

388.

05121

X.X.X.

389.

02343

X.X.X.

390.

04082

X.X.X.

391.

01065

X.X.X.

392.

00861

X.X.X.

393.

03922

X.X.X.

394.

05837

X.X.X.

395.

01561

X.X.X.

396.

04586

X.X.X.

397.

01137

X.X.X.

398.

06069

X.X.X.-X.

399.

05075

X.X.X.

400.

01616

X.X.X.

401.

03766

X.X.X.

402.

03767

X.X.X.

403.

00461

X.X.X.

404.

05917

X.X.X.

405.

01599

X.X.X.

406.

04681

X.X.X.

407.

03055

X.X.X.

408.

05973

X.X.X.

409.

00077

X.X.X.

410.

00399

X.X.X.

411.

02264

X.X.X.

412.

01625

X.X.X.

413.

05327

X.X.X.

414.

04092

X.X.X.

415.

03347

X.X.X.

416.

04714

X.X.X.

417.

02785

X.X.X.

418.

02335

X.X.X.

419.

02671

X.X.X.

420.

03348

X.X.X.

421.

02670

X.X.X.

422.

05785

X.X.X.

423.

04310

X.X.X.-X.

424.

00700

X.X.X.

425.

02794

X.X.X.

426.

01458

X.X.X.

427.

04587

X.X.X.

428.

01555

X.X.X.

429.

00581

X.X.X.

430.

00536

X.X.X.

431.

03926

X.X.X.

432.

01621

X.X.X.

433.

05533

X.X.X.

434.

01062

X.X.X.

435.

02183

X.X.X.

436.

06109

X.X.X.

437.

02672

Римма Ниязовна Нейкова

438.

05788

X.X.X.

439.

05363

X.X.X.

440.

05617

X.X.X.

441.

03929

X.X.X.-X.

442.

03928

X.X.X.

443.

03930

X.X.X.

444.

01778

X.X.X.

445.

03675

X.X.X.

446.

02677

X.X.X.

447.

05334

X.X.X.

448.

04777

X.X.X.

449.

00537

X.X.X.

450.

02204

X.X.X.

451.

02673

X.X.X.

452.

01968

X.X.X.

453.

04588

X.X.X.

454.

03931

X.X.X.

455.

00909

X.X.X.-X.

456.

01824

X.X.X.-X.

457.

01914

X.X.X.

458.

02341

X.X.X.

459.

06091

X.X.X.

460.

04227

X.X.X.

461.

03351

X.X.X.

462.

00319

X.X.X.

463.

04083

Сарко Бердж Топузян

464.

03052

X.X.X.

465.

01626

X.X.X.

466.

02339

X.X.X.

467.

04430

X.X.X.

468.

00098

X.X.X.

469.

02680

X.X.X.

470.

00765

X.X.X.

471.

03352

X.X.X.

472.

06182

X.X.X.

473.

00099

X.X.X.

474.

05382

X.X.X.

475.

02663

X.X.X.

476.

03982

X.X.X.

477.

01444

X.X.X.

478.

00524

X.X.X.-X.

479.

04144

X.X.X.

480.

04431

X.X.X.

481.

00562

X.X.X.

482.

05980

X.X.X.

483.

01710

X.X.X.

484.

03934

X.X.X.

485.

01825

X.X.X.

486.

04085

X.X.X.

487.

05502

X.X.X.

488.

03770

X.X.X.

489.

03771

X.X.X.

490.

02119

X.X.X.

491.

01055

X.X.X.

492.

02462

X.X.X.

493.

04960

X.X.X.

494.

04957

X.X.X.

495.

04715

X.X.X.

496.

06048

X.X.X.

497.

05532

X.X.X.

498.

01063

X.X.X.

499.

05046

X.X.X.

500.

02457

X.X.X.

501.

05784

X.X.X.

502.

03354

X.X.X.

503.

03936

X.X.X.

504.

04717

X.X.X.

505.

04959

X.X.X.

506.

00229

X.X.X.

507.

02342

X.X.X.

508.

02667

Събо X.X.

509.

03500

X.X.X.

510.

06139

X.X.X.

511.

01557

X.X.X.

512.

03355

X.X.X.

513.

03937

X.X.X.

514.

04436

X.X.X.

515.

05845

X.X.X.

516.

05217

X.X.X.

517.

03061

X.X.X.

518.

05259

X.X.X.

519.

04429

X.X.X.

520.

00930

X.X.X.

521.

03581

X.X.X.

522.

03217

X.X.X.

523.

06528

X.X.X.

524.

03053

X.X.X.

525.

00160

X.X.X.

526.

01056

X.X.X.

527.

01680

X.X.X.-X.

528.

05936

X.X.X.

529.

03356

X.X.X.

530.

02487

X.X.X.

531.

04324

X.X.X.

532.

03938

X.X.X.

533.

03051

X.X.X.

534.

01490

X.X.X.

535.

02678

X.X.X.

536.

03076

X.X.X.

537.

03598

X.X.X.

538.

04089

X.X.X.

539.

00808

X.X.X.

540.

01875

X.X.X.

541.

06013

X.X.X.

542.

01717

X.X.X.

543.

05328

X.X.X.

544.

03058

X.X.X.

545.

06529

X.X.X.

546.

01488

X.X.X.-X.

547.

03060

X.X.X.

548.

04438

X.X.X.

549.

00583

X.X.X.

550.

00531

X.X.X.

551.

03939

X.X.X.

552.

00497

X.X.X.

553.

00594

X.X.X.

554.

04088

X.X.X.

7. Секция “Отопление, вентилация, климатизация, хладилна техника, топло- и газоснабдяване”

1.

03579

X.X.X.

2.

00031

X.X.X.

3.

05622

X.X.X.

4.

04671

X.X.X.

5.

04968

X.X.X.

6.

06105

X.X.X.

7.

04406

X.X.X.

8.

05883

X.X.X.

9.

04407

X.X.X.

10.

02685

X.X.X.

11.

01005

X.X.X.

12.

00693

X.X.X.

13.

04154

X.X.X.

14.

02020

X.X.X.

15.

03987

X.X.X.

16.

01882

X.X.X.

17.

04010

X.X.X.

18.

02493

X.X.X.

19.

03988

X.X.X.

20.

04091

X.X.X.

21.

04966

X.X.X.

22.

01851

X.X.X.

23.

02688

X.X.X.

24.

04266

X.X.X.

25.

05140

X.X.X.

26.

01136

X.X.X.

27.

02693

X.X.X.

28.

00471

X.X.X.

29.

03428

X.X.X.

30.

01981

X.X.X.

31.

04413

X.X.X.

32.

01504

X.X.X.

33.

03358

X.X.X.

34.

05372

X.X.X.

35.

01998

X.X.X.

36.

00179

X.X.X.

37.

06522

X.X.X.

38.

04590

X.X.X.-X.

39.

05621

X.X.X.

40.

03114

X.X.X.

41.

01852

X.X.X.

42.

00152

X.X.X.

43.

01043

X.X.X.

44.

05806

X.X.X.

45.

04408

X.X.X.

46.

05030

X.X.X.

47.

02686

X.X.X.

48.

02265

X.X.X.

49.

05808

X.X.X.

50.

05105

X.X.X.

51.

00193

X.X.X.

52.

04409

X.X.X.

53.

00641

X.X.X.

54.

00522

X.X.X.

55.

03990

X.X.X.

56.

06040

X.X.X.

57.

02181

X.X.X.

58.

01678

X.X.X.

59.

00219

X.X.X.

60.

02236

X.X.X.

61.

00257

X.X.X.

62.

00582

X.X.X.

63.

02201

X.X.X.

64.

02701

X.X.X.

65.

03582

X.X.X.

66.

04230

X.X.X.

67.

02048

X.X.X.

68.

05320

X.X.X.

69.

00362

X.X.X.

70.

04153

X.X.X.

71.

03503

X.X.X.

72.

02210

X.X.X.-X.

73.

03425

X.X.X.

74.

05537

X.X.X.

75.

05810

X.X.X.

76.

00730

X.X.X.

77.

04591

X.X.X.

78.

05139

X.X.X.

79.

00316

X.X.X.

80.

05141

X.X.X.

81.

03684

X.X.X.

82.

03122

X.X.X.

83.

05538

X.X.X.

84.

01418

X.X.X.

85.

00542

X.X.X.

86.

06107

X.X.X.

87.

04990

X.X.X.

88.

01550

X.X.X.

89.

04712

X.X.X.

90.

00867

X.X.X.

91.

01899

X.X.X.

92.

03993

X.X.X.

93.

01982

X.X.X.

94.

02178

X.X.X.

95.

03773

X.X.X.

96.

00584

X.X.X.

97.

04410

X.X.X.

98.

02351

X.X.X.

99.

00194

X.X.X.

100.

06063

X.X.X.

101.

03113

X.X.X.

102.

03359

X.X.X.

103.

05619

X.X.X.

104.

01045

X.X.X.

105.

02355

X.X.X.

106.

01846

X.X.X.

107.

04411

X.X.X.

108.

03776

X.X.X.

109.

01551

X.X.X.

110.

02357

X.X.X.

111.

03994

X.X.X.

112.

03115

X.X.X.

113.

02703

X.X.X.

114.

01242

X.X.X.

115.

05503

X.X.X.

116.

03360

Иван X.X.

117.

00331

X.X.X.

118.

01270

X.X.X.

119.

01771

X.X.X.

120.

00577

X.X.X.

121.

02498

X.X.X.

122.

00947

X.X.X.

123.

02031

X.X.X.

124.

02356

X.X.X.

125.

00579

X.X.X.

126.

01770

X.X.X.

127.

03996

X.X.X.

128.

01554

X.X.X.

129.

00717

X.X.X.

130.

00505

X.X.X.

131.

04998

X.X.X.

132.

02687

X.X.X.

133.

00088

X.X.X.

134.

06009

X.X.X.

135.

00704

X.X.X.

136.

00954

X.X.X.

137.

03151

X.X.X.

138.

01692

X.X.X.

139.

03218

X.X.X.

140.

04592

X.X.X.

141.

02136

X.X.X.

142.

02700

X.X.X.

143.

00862

X.X.X.

144.

04967

X.X.X.

145.

03116

X.X.X.

146.

01549

X.X.X.

147.

05882

X.X.X.

148.

03605

X.X.X.

149.

01255

X.X.X.

150.

01553

X.X.X.

151.

02698

X.X.X.

152.

01244

X.X.X.

153.

05811

X.X.X.

154.

03111

X.X.X.

155.

02692

X.X.X.

156.

00716

X.X.X.

157.

03614

X.X.X.-X.

158.

03780

X.X.X.

159.

06090

X.X.X.

160.

00654

X.X.X.

161.

05152

X.X.X.

162.

02466

X.X.X.

163.

06137

X.X.X.

164.

02691

X.X.X.

165.

00272

X.X.X.

166.

03779

X.X.X.-X.

167.

02126

X.X.X.-X.

168.

04000

X.X.X.

169.

00572

X.X.X.

170.

03619

X.X.X.

171.

02465

X.X.X.

172.

00992

X.X.X.

173.

05881

X.X.X.

174.

05021

X.X.X.

175.

01417

X.X.X.

176.

00147

X.X.X.

177.

03774

X.X.X.

178.

00811

X.X.X.

179.

00018

X.X.X.

180.

01648

X.X.X.

181.

01841

X.X.X.

182.

02683

X.X.X.-X.

183.

05812

X.X.X.

184..

03118

X.X.X.

185.

01208

X.X.X.

186.

02689

X.X.X.

187.

00010

X.X.X.

188.

04405

X.X.X.

189.

00043

X.X.X.

190.

03362

X.X.X.

191.

04301

X.X.X.

192.

03363

X.X.X.

193.

02463

X.X.X.

194.

03434

X.X.X.

195.

00113

X.X.X.

196.

02690

X.X.X.

197.

04713

X.X.X.

198.

06135

X.X.X.

199.

04593

X.X.X.

200.

03108

X.X.X.

201.

05834

X.X.X.

202.

04412

X.X.X.

203.

03364

X.X. Савов

204.

04152

X.X.X.

205.

03424

X.X.X.

206.

05927

X.X.X.

207.

03199

X.X.X.

208.

00595

X.X.X.

209.

04244

Рафи Манук Хорсикян

210.

02041

X.X.X.-X.

211.

04181

X.X.X.

212.

01595

X.X.X.

213.

04414

X.X.X.

214.

02464

X.X.X.

215.

02030

X.X.X.

216.

01296

X.X.X.

217.

04415

X.X.X.

218.

00183

X.X.X.

219.

00812

X.X.X.

220.

06104

X.X.X.

221.

05023

X.X.X.

222.

04417

X.X.X.

223.

00273

X.X.X.

224.

03775

X.X.X.-X.

225.

04190

X.X.X.

226.

05844

X.X. Симеонов

227.

03112

X.X.X.

228.

03117

X.X.X.

229.

02697

X.X.X.

230.

04004

X.X.X.

231.

04005

X.X.X.

232.

00199

X.X.X.

233.

00905

X.X.X.

234.

03671

X.X.X.

235.

00895

X.X.X.

236.

06075

X.X.X.

237.

00374

X.X.X.

238.

01552

X.X.X.

239.

02259

X.X.X.

240.

04416

X.X.X.

241.

02704

X.X.X.-X.

242.

02702

X.X.X.

243.

02695

X.X.X.

244.

05928

X.X.X.

245.

03109

X.X.X.

246.

04009

X.X.X.

247.

05620

X.X.X.

248.

02102

X.X.X.

249.

02040

X.X.X.

250.

03110

X.X.X.

251.

02696

X.X.X.

252.

04711

X.X.X.

253.

01779

X.X.X.

254.

03502

X.X.X.

255.

04322

X.X.X.

256.

05924

X.X.X.

257.

06140

X.X.X.

258.

00516

X.X.X.

259.

02353

X.X.X.

260.

04994

Христо X.X.

261.

02694

Христо X.X.

262.

00809

X.X.X.

263.

05412

X.X.X.

264.

02699

X.X.X.

265.

03783

X.X.X.

266.

03631

X.X.X.

267.

01780

X.X.X.

268.

05975

X.X.X.

269.

01221

X.X.X.

270.

02174

X.X.X.

271.

04670

X.X.X.

272.

02684

X.X.X.

273.

01987

X.X.X.

274.

00191

X.X.X.

8. Секция “Технологии”

1.

04499

Алберт Дикран Терзиян

2.

01039

X.X.X.

3.

04502

X.X.X.

4.

00444

X.X.X.

5.

03367

X.X.X.

6.

02144

X.X.X.

7.

01759

X.X.X.

8.

06514

X.X.X.

9.

04767

X.X.X.

10.

03368

X.X.X.

11.

06102

X.X.X.

12.

04501

X.X.X.

13.

02159

X.X.X.

14.

02359

X.X.X.

15.

04489

X.X.X.

16.

00708

X.X.X.

17.

01632

X.X.X.

18.

01760

X.X.X.

19.

02711

X.X.X.

20.

04051

X.X.X.

21.

01042

X.X.X.

22.

04063

X.X.X.

23.

05292

X.X.X.

24.

05681

X.X.X.

25.

06523

X.X.X.

26.

01761

X.X.X.

27.

05291

X.X.X.

28.

04971

X.X.X.

29.

03207

X.X.X.

30.

01973

X.X.X.

31.

02707

X.X.X.

32.

05028

X.X.X.

33.

03809

X.X.X.

34.

03601

X.X.X.

35.

04504

X.X.X.

36.

04071

X.X.X.

37.

04969

X.X.X.

38.

00664

Гарабед Каприел Атамян

39.

00324

X.X.X.

40.

03370

X.X.X.

41.

05393

X.X.X.

42.

05076

X.X.X.

43.

02798

X.X.X.

44.

05024

X.X.X.

45.

00124

X.X.X.

46.

06505

X.X.X.

47.

05145

X.X.X.

48.

02715

X.X.X.

49.

05390

X.X.X.

50.

02721

X.X.X.

51.

02358

X.X.X.

52.

06513

X.X.X.

53.

04500

Дикран Арам Терзиян

54.

02476

X.X.X.

55.

04965

X.X.X.

56.

02710

X.X.X.

57.

06509

X.X.X.

58.

02724

X.X.X.

59.

04058

X.X.X.

60.

03150

X.X.X.

61.

00574

X.X.X.

62.

00447

X.X.X.

63.

00530

X.X.X.

64.

00703

X.X.X.

65.

01641

X.X.X.-X.

66.

02175

X.X.X.

67.

03372

X.X.X.-X.

68.

04072

X.X.X.

69.

04155

X.X.X.

70.

05391

X.X.X.

71.

01630

X.X.X.

72.

03209

X.X.X.

73.

04490

X.X.X.

74.

05289

X.X.X.

75.

03374

X.X.X.

76.

04496

X.X.X.

77.

04594

X.X.X.

78.

01047

X.X.X.

79.

01048

X.X.X.

80.

04491

X.X.X.

81.

02142

X.X.X.

82.

03202

X.X.X.

83.

05177

X.X.X.

84.

02714

X.X.X.

85.

05392

X.X.X.

86.

02477

X.X.X.

87.

00446

X.X.X.

88.

02143

X.X.X.

89.

00643

X.X.X.

90.

01046

X.X.X.

91.

01635

Иво X.X.

92.

06511

X.X.X.

93.

00851

Илка X.X.

94.

02799

X.X.X.

95.

04060

X.X.X.

96.

03376

X.X.X.

97.

03375

X.X.X.

98.

04061

X.X.X.

99.

04052

X.X.X.

100.

04492

X.X.X.

101.

01640

X.X.X.-X.

102.

05624

X.X.X.

103.

02363

X.X.X.

104.

00575

X.X.X.

105.

01049

X.X.X.

106.

05389

X.X.X.

107.

04595

X.X.X.

108.

00653

X.X.X.

109.

06502

X.X.X.

110.

02717

X.X.X.

111.

00696

Лиляна X.X.

112.

02070

X.X.X.

113.

02708

Луиз Кехам Бабикян

114.

00266

X.X.X.

115.

00267

X.X.X.

116.

04503

X.X.X.

117.

00145

X.X.X.

118.

02497

X.X.X.

119.

01003

X.X.X.

120.

00669

X.X.X.

121.

02722

X.X.X.

122.

02177

X.X.X.-X.

123.

02709

X.X.X.-X.

124.

06508

X.X.X.

125.

04497

X.X.X.

126.

02474

X.X.X.

127.

01775

X.X.X.

128.

02468

X.X.X.

129.

05542

X.X.X.

130.

02360

X.X.X.

131.

00451

X.X.X.

132.

04494

Мони Лазар Бенун

133.

02723

X.X.X.

134.

03210

X.X.X.-X.

135.

02718

X.X.X.

136.

04495

X.X.X.

137.

00227

X.X.X.

138.

02800

X.X.X.

139.

02713

X.X.X.

140.

06512

X.X.X.

141.

02470

X.X.X.

142.

01050

X.X.X.

143.

04062

X.X.X.

144.

03377

X.X. Панова

145.

00268

X.X.X.

146.

01051

X.X.X.

147.

00318

X.X.X.

148.

00633

X.X.X.

149.

04064

X.X.X.

150.

01633

X.X.X.

151.

04056

X.X.X.

152.

05431

X.X.X.

153.

02361

X.X.X.

154.

04493

X.X.X.

155.

01637

X.X.X.

156.

04506

X.X.X.

157.

03685

X.X.X.

158.

04784

X.X.X.

159.

02716

X.X.X.

160.

01639

X.X.X.

161.

02197

X.X.X.

162.

04498

X.X.X.

163.

01634

X.X.X.-X.

164.

00092

X.X.X.

165.

06084

X.X.X.

166.

03208

X.X.X.

167.

01052

X.X.X.

168.

04055

X.X.X.

169.

01636

X.X.X.-X.

170.

06073

X.X.X.

171.

00448

X.X.X.

172.

01631

X.X.X.

173.

00970

X.X.X.

174.

05199

X.X.X.

175.

06537

X.X.X.

176.

02720

X.X.X.

177.

01638

X.X.X.

178.

01053

X.X.X.

179.

02005

X.X.X.

180.

05049

X.X.X.

181.

04505

X.X.X.

182.

00317

X.X.X.

183.

01054

X.X.X.

184.

04972

X.X.X.

185.

02176

X.X.X.

186.

05623

X.X.X.

187.

01821

X.X.X.

188.

03782

X.X.X.

189.

02712

X.X.X.

190.

02472

X.X.X.

191.

00127

X.X.X.

192.

00642

X.X.X.

193.

02105

X.X.X.

194.

02719

X.X.X.

195.

02706

X.X.X.

196.

04970

X.X.X.

197.

00994

X.X.X.

198.

02467

X.X.X.

199.

02362

X.X.X.

200.

03204

X.X. Стоянов

201.

04793

X.X.X.

202.

04073

X.X.X.

203.

04596

X.X.X.-X.

204.

02260

X.X.X.

205.

06507

X.X.X.

206.

06504

X.X.X.

207.

04007

X.X.X.

208.

04053

X.X.X.

209.

06044

X.X.X.

210.

02496

X.X.X.

211.

02097

X.X.X.-X.

212.

05290

X.X.X.

213.

04597

X.X.X.

214.

05025

X.X.X.

215.

00445

X.X.X.

216.

00011

X.X.X.-X.

217.

01057

X.X.X.-X.

218.

00449

X.X.X.

219.

03379

X.X.X.

47775

2. Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране на основание чл. 6, т. 1 от Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране обнародва:

Публичен регистър на лицата, упражняващи технически контрол по част “Конструктивна” на инвести-

ционните проекти към 17.IX.2004 г.

№ по

ред

Име, презиме, фамилия

№ по

регис-

тър на

ТК

1

2

3

1.

X.X.X.

0217

2.

X.X.X.

0371

3.

X.X.X.

0366

4.

X.X.X.

0081

5.

X.X.X.

0370

6.

X.X.X.

0268

7.

X.X.X.

0161

8.

X.X.X.

0054

9.

X.X.X.

0181

10.

X.X.X.

0068

11.

X.X.X.

0352

12.

X.X.X.

0358

13.

X.X.X.

0203

14.

X.X.X.

0249

15.

X.X.X.

0046

16.

X.X.X.

0150

17.

X.X.X.-X.

0220

18.

X.X.X.

0089

19.

X.X.X.

0274

20.

Артин Мелик Мамиян

0101

21.

X.X.X.

0061

22.

X.X.X.

0314

23.

X.X.X.

0026

24.

X.X.X.

0189

25.

X.X.X.

0120

26.

X.X.X.

0251

27.

X.X.X.-X.

0333

28.

X.X.X.

0043

29.

X.X.X.

0329

30.

X.X.X.

0055

31.

X.X.X.

0085

32.

X.X.X.

0142

33.

X.X.X.

0082

34.

X.X.X.

0315

35.

X.X.X.

0025

36.

X.X.X.

0133

37.

X.X.X.

0340

38.

X.X.X.

0149

39.

X.X.X.

0335

40.

X.X.X.

0182

41.

X.X.X.-X.

0134

42.

X.X.X.

0151

43.

X.X.X.

0199

44.

X.X.X.

0218

45.

X.X.X.

0296

46.

X.X.X.

0305

47.

X.X.X.

0069

48.

X.X.X.

0169

49.

X.X.X.

0125

50.

X.X.X.

0273

51.

X.X.X.

0276

52.

X.X.X.

0230

53.

X.X.X.

0070

54.

X.X.X.

0110

55.

X.X.X.

0263

56.

X.X.X.

0034

57.

X.X.X.

0127

58.

X.X.X.

0351

59.

X.X.X.

0140

60.

X.X.X.

0111

61.

X.X.X.

0100

62.

X.X.X.

0099

63.

X.X.X.

0031

64.

X.X.X.

0057

65.

X.X.X.

0106

66.

X.X.X.

0049

67.

X.X.X.

0058

68.

X.X.X.

0331

69.

X.X.X.

0038

70.

X.X.X.

0264

71.

X.X.X.

0003

72.

X.X.X.

0289

73.

X.X.X.

0014

74.

X.X.X.

0275

75.

X.X.X.

0355

76.

X.X.X.

0281

77.

X.X.X.

0252

78.

X.X.X.

0084

79.

X.X.X.

0060

80.

X.X.X.

0337

81.

X.X.X.

0109

82.

X.X.X.

0047

83.

X.X.X.

0135

84.

X.X.X.

0223

85.

X.X.X.-X.

0071

86.

X.X.X.

0298

87.

X.X.X.

0088

88.

X.X.X.

0195

89.

X.X.X.-X.

0271

90.

X.X.X.

0265

91.

X.X.X.

0363

92.

X.X.X.

0219

93.

X.X.X.

0130

94.

X.X.X.

0227

95.

X.X.X.

0017

96.

X.X.X.

0304

97.

X.X.X.

0072

98.

X.X.X.

0020

99.

X.X.X.

0193

100.

X.X.X.

0291

101.

X.X.X.

0316

102.

X.X.X.

0102

103.

X.X.X.

0292

104.

X.X.X.

0345

105.

X.X.X.

0177

106.

X.X.X.

0007

107.

X.X.X.

0266

108.

X.X.X.

0306

109.

X.X.X.

0209

110.

X.X.X.

0260

111.

X.X.X.

0367

112.

X.X.X.

0042

113.

X.X.X.

0359

114.

X.X.X.

0343

115.

X.X.X.

0005

116.

X.X.X.

0294

117.

X.X.X.

0006

118.

X.X.X.

0279

119.

X.X.X.

0283

120.

X.X.X.

0143

121.

X.X.X.

0153

122.

X.X.X.

0012

123.

X.X.X.

0023

124.

X.X.X.

0024

125.

X.X.X.

0211

126.

X.X.X.

0198

127.

X.X.X.

0330

128.

X.X.X.

0362

129.

X.X.X.

0300

130.

X.X.X.-X.

0113

131.

X.X.X.

0282

132.

X.X.X.

0040

133.

X.X.X.

0338

134.

X.X.X.

0293

135.

X.X.X.

0236

136.

X.X.X.

0299

137.

X.X.X.

0166

138.

X.X.X.

0311

139.

X.X.X.

0033

140.

X.X.X.

0225

141.

X.X.X.

0183

142.

X.X.X.

0285

143.

X.X.X.

0168

144.

X.X.X.

0216

145.

X.X.X.

0073

146.

X.X.X.

0074

147.

X.X.X.

0119

148.

X.X.X.

0124

149.

X.X.X.

0075

150.

X.X.X.

0205

151.

X.X.X.

0076

152.

X.X.X.

0317

153.

X.X.X.

0037

154.

X.X.X.

0262

155.

X.X.X.

0077

156.

X.X.X.

0160

157.

X.X.X.

0287

158.

X.X.X.

0141

159.

X.X.X.

0086

160.

X.X.X.

0295

161.

X.X.X.

0155

162.

X.X.X.

0053

163.

X.X.X.

0341

164.

X.X.X.

0221

165.

X.X.X.-X.

0145

166.

X.X.X.

0093

167.

X.X.X.-X.

0051

168.

X.X.X.

0241

169.

X.X.X.

0192

170.

X.X.X.

0095

171.

X.X.X.

0096

172.

X.X.X.

0344

173.

X.X.X.

0157

174.

X.X.X.

0107

175.

X.X.X.

0280

176.

X.X.X.

0253

177.

X.X.X.

0001

178.

X.X.X.

0234

179.

X.X.X.

0243

180.

X.X.X.

0170

181.

X.X.X.

0186

182.

X.X.X.

0002

183.

X.X.X.

0318

184.

X.X.X.

0036

185.

X.X.X.

0254

186.

X.X.X.

0369

187.

X.X.X.

0098

188.

X.X.X.

0202

189.

X.X.X.

0063

190.

X.X.X.

0116

191.

X.X.X.

0270

192.

X.X.X.

0029

193.

X.X.X.

0361

194.

X.X.X.

0258

195.

X.X.X.

0185

196.

X.X.X.

0179

197.

X.X.X.

0139

198.

X.X.X.

0255

199.

X.X.X.

0027

200.

X.X.X.

0126

201.

X.X.X.

0021

202.

X.X.X.

0319

203.

X.X.X.

0222

204.

X.X.X.

0004

205.

X.X.X.

0092

206.

X.X.X.

0215

207.

X.X.X.

0103

208.

X.X.X.

0144

209.

X.X.X.

0297

210.

X.X.X.

0327

211.

X.X.X.

0162

212.

X.X.X.

0148

213.

X.X.X.

0239

214.

X.X.X.-X.

0010

215.

Мелине Пениамин Дъртадян

0307

216.

X.X.X.

0176

217.

X.X.X.

0247

218.

X.X.X.

0200

219.

X.X.X.

0137

220.

X.X.X.-X.

0342

221.

X.X.X.

0131

222.

Михаил Бруно Брозиг

0129

223.

X.X.X.

0233

224.

X.X.X.

0326

225.

X.X.X.

0167

226.

X.X.X.

0372

227.

X.X.X.

0323

228.

X.X.X.

0246

229.

X.X.X.

0184

230.

X.X.X.

0348

231.

X.X.X.

0288

232.

X.X.X.

0173

233.

X.X.X.

0032

234.

X.X.X.

0244

235.

X.X.X.

0009

236.

X.X.X.

0339

237.

X.X.X.

0128

238.

X.X.X.

0256

239.

X.X.X.

0368

240.

X.X.X.-X.

0015

241.

X.X.X.

0190

242.

X.X.X.

0052

243.

X.X.X.

0030

244.

X.X.X.

0197

245.

X.X.X.

0309

246.

X.X.X.

0278

247.

X.X.X.

0349

248.

X.X.X.

0062

249.

X.X.X.

0066

250.

X.X.X.

0364

251.

X.X.X.

0210

252.

X.X.X.

0078

253.

X.X.X.

0171

254.

X.X.X.

0165

255.

X.X.X.

0325

256.

X.X.X.

0290

257.

X.X.X.

0356

258.

X.X.X.

0132

259.

X.X.X.

0104

260.

X.X.X.

0090

261.

X.X.X.

0123

262.

X.X.X.

0158

263.

X.X.X.

0354

264.

X.X.X.

0138

265.

X.X.X.

0334

266.

X.X.X.

0019

267.

X.X.X.

0180

268.

X.X.X.

0267

269.

X.X.X.

0178

270.

X.X.X.

0226

271.

X.X.X.

0235

272.

X.X.X.

0172

273.

X.X.X.

0261

274.

X.X.X.

0301

275.

X.X.X.

0232

276.

X.X.X.-X.

0240

277.

X.X.X.

0250

278.

Рамзи Ибрам Тахир

0094

279.

X.X.X.

0080

280.

X.X.X.

0154

281.

X.X.X.

0156

282.

X.X.X.

0175

283.

X.X.X.

0041

284.

X.X.X.

0048

285.

X.X.X.

0022

286.

X.X.X.

0213

287.

X.X.X.

0114

288.

X.X.X.

0045

289.

X.X.X.

0237

290.

X.X.X.

0212

291.

X.X.X.

0320

292.

X.X.X.

0122

293.

X.X.X.

0174

294.

X.X.X.

0112

295.

X.X.X.

0118

296.

X.X.X.

0328

297.

X.X.X.

0188

298.

X.X.X.

0067

299.

X.X.X.

0206

300.

X.X.X.

0350

301.

X.X.X.

0229

302.

X.X.X.

0360

303.

X.X.X.

0248

304.

X.X.X.

0044

305.

X.X.X.

0164

306.

X.X.X.

0347

307.

X.X.X.

0187

308.

X.X.X.

0269

309.

X.X.X.

0321

310.

X.X.X.-X.

0303

311.

X.X.X.

0152

312.

X.X.X.

0147

313.

X.X.X.

0083

314.

X.X.X.

0163

315.

X.X.X.

0353

316.

X.X.X.

0242

317.

X.X.X.

0284

318.

X.X.X.

0313

319.

X.X.X.

0214

320.

Станислав Ян Каспшик

0121

321.

X.X.X.

0056

322.

X.X.X.

0079

323.

X.X.X.

0108

324.

X.X.X.

0324

325.

X.X.X.

0064

326.

X.X.X.

0365

327.

X.X.X.

0228

328.

X.X.X.-X.

0310

329.

X.X.X.

0245

330.

X.X.X.

0035

331.

X.X.X.

0018

332.

X.X.X.

0207

333.

X.X.X.

0039

334.

X.X.X.

0208

335.

X.X.X.

0097

336.

X.X.X.-X.

0336

337.

X.X.X.

0312

338.

X.X.X.

0059

339.

X.X.X.

0231

340.

X.X.X.

0028

341.

X.X.X.

0272

342.

X.X.X.

0146

343.

X.X.X.

0322

344.

X.X.X.

0204

345.

X.X.X.

0159

346.

X.X.X.

0196

347.

X.X.X.

0091

348.

X.X.X.

0011

349.

X.X.X.

0224

350.

X.X.X.

0115

351.

X.X.X.

0302

352.

X.X.X.

0277

353.

X.X.X.-X.

0346

354.

X.X.X.

0191

355.

X.X.X.

0332

356.

X.X.X.

0194

357.

X.X.X.

0065

358.

X.X.X.

0105

359.

X.X.X.

0259

360.

X.X.X.

0050

361.

X.X.X.

0087

362.

X.X.X.

0201

363.

X.X.X.

0257

364.

X.X.X.

0286

365.

X.X.X.

0308

366.

X.X.X.

0136

367.

X.X.X.

0016

368.

X.X.X.

0357

369.

X.X.X.

0117

370.

X.X.X.

0238

47776

 

СЪДИЛИЩА

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 676 и 677 ТЗ с протоколно определение от 24.IХ.2004 г., постановено по гр.д. № 233/2002, насрочва ново събрание на кредиторите на длъжника, обявен в несъстоятелност, “Флутинг Сан” - ООД, на 2.ХI.2004 г. в 10,30 ч. в зала № 4 на Окръжен съд - Благоевград, при дневен ред: определяне на реда и начина за осребряване имуществото на длъжника, метода и условията на оценка на имуществото; избор на оценители и определяне на възнаграждението им.

49657

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.XII.2003 г. по ф.д. № 1095/99 вписа в търговския регистър при съда промени в обстоятелствата по регистрацията на “3 С СОТ Велико Търново” - ООД, Велико Търново: заличава като съдружник в дружеството “Енигма Секюрити” - ЕООД, София.

15753

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.XII.2003 г. по ф.д. № 1133/2003 вписа в търговския регистър при съда промяна в обстоятелствата по регистрацията на “Гео Мап” - ЕООД, гр. Елена: вписва допълнение в предмета на дейност на дружеството с дейностите “създаване на кадастър и извършване на геодезически измервания”.

15754

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение от 9.XII.2003 г. по ф.д. № 929/96 вписа в търговския регистър при съда промени в обстоятелствата по регистрацията на “Розекс” - ООД, Павликени: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв., в т. ч. и размера на дяловете; вписа ново седалище и адрес на управление - с. Михалци, община Павликени, област Велико Търново; заличава вписания предмет на дейност; вписа нов предмет на дейност: “придобиване и отдаване под наем на недвижими имоти и осъществяване на всякакви други разрешени дейности, които следва да се водят по търговски начин”; заличава като управител и представляващ дружеството X.X.X.; вписа за управител и представляващ дружеството X.X.X..

15755

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.XII.2003 г. по ф.д. № 634/2003 вписа в търговския регистър при съда промени в обстоятелствата по регистрацията на “Медицински център - д-р X.X.” - ЕООД, Велико Търново: увеличаване на капитала на дружеството от 270 000 лв. на 530 000 лв.; вписа за съдружник в дружеството “Аркус” - АД, гр. Лясковец; вписа дружеството с ново наименование “Медицински център - д-р X.X.” - ООД; вписа за управител и представляващ дружеството X.X.X., който ще го управлява и представлява заедно с вписания управител X.X.X..

15756

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение от 9.XII.2003 г. по ф.д. № 1478/98 вписа в търговския регистър при съда промени в обстоятелствата по регистрацията на “Топлоснабдителна агенция - Енергиен сервиз - Нелбо Инженеринг” - ООД, Велико Търново: деноминира капитала на дружеството от 5 000 000 лв. на 5000 лв., в т. ч. и размера на дяловете.

15757

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решене от 9.XII.2003 г. по ф.д. № 1296/2003 вписа в търговския регистър при съда еднолично дружество с ограничена отговорност “Теоник” - ЕООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление Велико Търново, пл. Майка България 2, и с предмет на дейност: търговия на едро и дребно с хранителни и промишлени стоки, внос и износ, ресторантьорство, хотелиерство, транспортни услуги, както и всяка друга дейност, незабранена със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

15758

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 8.XII.2003 г. по ф.д. № 1868/97 допусна прилагането към делото на годишния счетоводен отчет на “Трапезица - Приват” - АД, Велико Търново, за 2002 г.

15759

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.XII.2003 г. по ф.д. № 320/99 вписа в търговския регистър при съда промени в обстоятелствата по регистрацията на “Стандарт Комерс” - ЕООД, Велико Търново: заличава като едноличен собственик на капитала X.X.X.; вписа за едноличен собственик на капитала и за управител и представляващ дружеството X.X.X., който ще го управлява и представлява заедно и поотделно с вписания управител X.X.X..

15760

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.XII.2003 г. по ф.д. № 1288/2003 вписа в търговския регистър при съда еднолично дружество с ограничена отговорност “Алфа мед” - ЕООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление Сухиндол, ул. Сърма 11, и с предмет на дейност: производство, търговия, покупка с цел препродажба, внос и износ на пчелен мед, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, хотелиерство и ресторантьорство, търговия с хранителни и нехранителни стоки, вътрешен и международен туризъм, търговия с машини, съоръжения, резервни части, промишлени материали, модни и луксозни стоки, покупка на стоки или други вещи с препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, външнотърговска дейност - внос и износ, реекспорт, бартерни и други специфични търговски операции, комисионна, консигнационна и оказионна търговия, спедиционни и превозни сделки, издателска и рекламна дейност, вътрешен и международен транспорт, както и други незабранени от закона дейности, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

15761

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.XII.2003 г. по ф.д. № 1287/2003 вписа в търговския регистър при съда еднолично дружество с ограничена отговорност “Блиц 04” - ЕООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление Велико Търново, ул. Възрожденска 16, и с предмет на дейност: търговска дейност на едро и дребно, внос и износ, търговско представителство и посредничество, производство, изкупуване и пласмент на промишлени стоки и стоки за бита, транспортни и таксиметрови услуги в страната и в чужбина, сервизно обслужване на леки автомобили, моторни триони и малогабаритна селскостопанска техника, други дейности и услуги, незабранени от закона, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

15762

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 8.XII.2003 г. по ф.д. № 1454/93 допусна прилагането към делото на годишния счетоводен отчет на “Трапезица” - АД, Велико Търново, за 2002 г.

15763

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 3.XII.2003 г. по ф.д. № 1274/2003 вписа в търговския регистър при съда дружество с ограничена отговорност “Миртекс” - ООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление Велико Търново, ул. България 7, и с предмет на дейност: търговия с хранителни и нехранителни стоки, цигари, алкохол, машини, съоръжения, резервни части, автомобили, петролни продукти, външнотърговска дейност, компенсационни, бартерни и други специфични търговски операции, посредническа и консултантска дейност, маркетинг, представителство и агентство на физически и юридически лица в страната и в чужбина, производствена дейност, моден дизайн, шивашки и моделиерски услуги, транспортни услуги в страната и в чужбина, ресторантьорство и хотелиерство, вътрешен и международен туризъм, туроператорска дейност и други дейности и услуги, незабранени със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X., които ще го управляват и представляват заедно и поотделно.

15764

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 1 ТЗ с решение от 8.XII.2003 г. по ф.д. № 731/99 вписа в търговския регистър при съда прехвърляне предприятие с фирма “Колос - X.X.” - Велико Търново, от едноличния търговец X.X.X. като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на правоприемника “Иди - 3” - ЕООД, Горна Оряховица.

15765

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение от 5.XII.2003 г. по ф.д. № 723/2002 вписа в търговския регистър при съда промени в обстоятелствата по регистрацията на “Григоров” - ЕООД, Велико Търново: вписа ново седалище и адрес на управление - с. Старо Оряхово, община Долни Чифлик, област Варна.

15766

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.XII.2003 г. по ф.д. № 1282/2003 вписа в търговския регистър при съда еднолично дружество с ограничена отговорност “Кънтриуейз Ремоут” - ЕООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление Велико Търново, ул. Цанко Церковски 39, и с предмет на дейност: външно- и вътрешнотърговска дейност, търговско представителство, посредничество и агентство, туристически услуги в страната и в чужбина, ресторантьорство и хотелиерство, вътрешен и международен транспорт, програмна и рекламна дейност, придобиване на недвижими имоти за собствени (на дружеството) нужди и продажбата им с цел печалба, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Джейн Нерис О’Брайън.

15767

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.XII.2003 г. по ф.д. № 1281/2003 вписа в търговския регистър при съда еднолично дружество с ограничена отговорност “Протектор” - ЕООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление Велико Търново, ул. Цанко Церковски 39, и с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален или преработен вид, както и продажба на стоки от собствено производство в страната и в чужбина, производство и реализация на промишлени, хранителни, селскостопански и битови стоки, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, комисионна, спедиторска, складова, лизингова, дистрибуторска, транспортна, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок, с едноличен собственик на капитала X.X.X., и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

15768

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.XII.2003 г. по ф.д. № 1276/2003 вписа в търговския регистър при съда еднолично дружество с ограничена отговорност “Ейсилейджънт Ком” - ЕООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление Велико Търново, ул. Цанко Церковски 39, и с предмет на дейност: външно- и вътрешнотърговска дейност, търговско представителство, посредничество и агентство, туристически услуги в страната и в чужбина, ресторантьорство и хотелиерство, вътрешен и международен транспорт, програмна и рекламна дейност, придобиване на недвижими имоти за собствени (на дружеството) нужди и продажбата им с цел печалба, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Андрю Макларън Доудс.

15769

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.XII.2003 г. по ф.д. № 1245/2003 вписа в търговския регистър при съда промени в обстоятелствата по регистрацията на “Лас Кетчупс” - ЕООД, Свищов: заличава като управител и представляващ дружеството X.X.X.; вписа за управител и представляващ дружеството X.X.X..

15770

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.XII.2003 г. по ф.д. № 1286/2003 вписа в търговския регистър при съда еднолично дружество с ограничена отговорност “Ником - Консулт” - ЕООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление Горна Оряховица, ул. Патриарх Евтимий 38, вх. Б, ет. 1, и с предмет на дейност: консултантски, счетоводни, преводачески и други административноправни услуги, инженеринг, технически и експертни решения, рекламна, маркетингова, информационна, програмна, импресарска, вътрешно- и външнотърговска дейност, комисионна, спедиционна, лизингова, хотелиерска, туристическа и комисионна дейност в страната и в чужбина, оценки на машини и съоръжения, недвижими имоти, права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения, цели предприятия и финансови институции, въздействия на околната среда, покупка на суровини и стоки с цел препродажба в първоначален, обработен или преработен вид, производство на стоки с цел продажба в страната и в чужбина, компенсационни външнотърговски операции и сделки, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, отдаване под наем и лизинг на недвижими имоти, машини и съоръжения, стопански инвентар и други, вътрешна и международна транспортна и таксиметрова дейност, пътна помощ, сервизно обслужване на транспортни средства, движещи се по земята, въздуха и във вода, каталожна и оказионна търговия, търговия с патенти, ноу-хау, промишлени образци, производство на филми, видео- и звукозаписи, записи и обработка на данни на електронни, магнитни, оптични, хартиени и други носители, издателска и печатарска дейност, производство и търговия на едро и дребно с енергоносители, промишлени и селскостопански стоки, изграждане и експлоатиране на бензино- и газостанции, търговия с метали (без благородни), организиране на курсове за обучение, квалификация и преквалификация, всякакви услуги в областта на строителството и архитектурата и всякакви други дейности, незабранени от закона, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

15771

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение от 8.XII.2003 г. по ф.д. № 1431/96 вписа в търговския регистър при съда заличаване на “Булинвест - 97 - в ликвидация” - ЕООД, Свищов.

15772

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.XII.2003 г. по ф.д. № 1309/2003 вписа в търговския регистър при съда еднолично дружество с ограничена отговорност “Шанс - 2004” - ЕООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление Велико Търново, ул. Магистрална 6, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна, складова, спедиционна, консигнационна дейност, търговско посредничество и представителство, търговия с петролни продукти, транспортна дейност, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна дейност, консултантска дейност в областта на търговската практика, икономиката, туризма, маркетинга, мениджмънта, лицензионна търговия, лизингова дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем, издателска и печатарска дейност, покупка, продажба, монтаж, сервиз на автомобили, автомобилна техника, техническо и технологично обезпечение, туристическа дейност в страната и в чужбина, ресторантьорство и обществено хранене, инвестиции в областта на туризма, външнотърговска дейност (внос и износ) по предмета на дейност на фирмата, всички други дейности и услуги, незабранен от закона, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

15773

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 и чл. 261 ТЗ с решение от 12.XII.2003 г. по ф.д. № 1310/2003 г. вписа в търговския регистър при съда акционерно дружество “Медицински център Аркус Медикъл” - АД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление Велико Търново, ул. Ниш 1, образувано в резултат на преобразуването на “Медицински център - д-р X.X.” - ООД, Велико Търново, и с предмет на дейност: амбулатория за специализирана извънболнична медицинска помощ, осъществявана по чл. 8, ал. 1, т. 2, буква “в” ЗЛЗ за: диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на болни, консултации, профилактика, предписване на: лабораторни, рентгенови и други видове изследвания, извършване на медицински дейности и манипулации, домашни грижи и помощ за болни, лекарства, превързочни материали и медицински пособия, извършване на експертиза на временна нетрудоспособност, извършване на наблюдение и оказване на медицинска помощ при бременност и майчинство, наблюдение, контрол и полагане на грижи за физическото и психическото развитие на лица до 18 години, извършване на дейности по здравна промоция и профилактика, вкл. и профилактични прегледи и имунизации, издаване на документи, свързани с дейността, насочване на пациенти за консултативна и болнична помощ, извършване на лечение на болен в дома му, когато състоянието на болния налага това, хоспитализиране на пациентите в болница, когато лечебната цел не може да се постигне в амбулаторни условия или в дома на пациентите, санитарен транспорт, извършване и на други медицински дейности и манипулации, разрешени от Закона за лечебните заведения и търговски сделки, свързани само за нуждите на осъществявания предмет на дейност и за обслужване на пациентите, съгласно чл. 3, ал. 3 ЗЛЗ, и с капитал 530 000 лв. Дружеството е с неопределен срок, поема активите и пасивите на преобразуваното дружество “Медицински център - д-р X.X.” - ООД, Велико Търново, с едностепенна система на управление, назначен съвет на директорите от 3 членове в състав: X.X.X., X.X.X. и X.X.X., вписа за управляващи и представляващи дружеството председателя на съвета на директорите X.X.X., зам.-председателя на съвета на директорите X.X.X. и изпълнителния член X.X.X. само заедно.

15774

Видинският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1215 от 18.ХII.2003 г. по ф.д. № 502/2003 г. вписа в търговския регистър промени за “Астра” - ООД: вписва освобождаването на съдружника X.X.X., вписва приемането на съдружника X.X.X.; вписва преместване на седалището и адреса на управление от гр. Брегово, област Видин, във Видин, ж.к. Петко Каравелов, бл. 10, вх. В, ап. 37.

15834

Видинският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1 и чл. 266, ал. 2 и 3 ТЗ с решение № 1217 от 18.ХII.2003 г. по ф.д. № 536/2003 г. вписа в търговския регистър прекратяването и обявяването в ликвидация на “Грегер” - ООД, с ликвидатор X.X.X. и срок на ликвидация 30.III.2004 г.

15835

Видинският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1210 от 17.ХII.2003 г. по ф. д. № 674/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Успех” - ООД, със седалище и адрес на управление Белоградчик, ул. Княз Борис I № 18, с предмет на дейност: търговия, туризъм, обществено хранене, хотелиерство, външнотърговски обмен, промишлено производство на хляб и хлебни изделия, безалкохолни напитки, сладкарски изделия, преработка на плодове и зеленчуци, изкупуване на растителна и животинска продукция, транспорт, организиране и извършване на всички видове битови услуги, както и всякакви други дейности, незабранени със закон, в страната и в чужбина. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници: ПК “Успех”, Белоградчик, и X.X.X. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

15371

Видинският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1203 от 15.ХII.2003 г. по ф. д. № 50/93 вписа в търговския регистър промени за “Бонос” - ЕООД: вписва продажбата и прехвърлянето на правото на собственост върху 1133 дяла, представляващи 100 % от капитала на “Бонос” - ЕООД, Видин, на ЕТ “Карате - перфект - X.X.”, София, заедно с всички права и задължения, произтичащи от тях, съгласно договор за приватизационна продажба; вписва за едноличен собственик на капитала ЕТ “Карате - Перфект - X.X.”, София; дружеството ще се управлява и представлява от управителя X.X.X.; вписва промяна на учредителния акт.

15372

Видинският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1209 от 17.ХII.2003 г. по ф. д. № 673/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “В и В Комерс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Видин, ж. к. Кр. Бъчваров, бл. 22, партер, и предмет на дейност: вътрешна и външна търговия с промишлена и селскостопанска продукция, собствено и чуждо производство, производство и продажба на хранителни, битови и други услуги, търговия с нефтени и петролни продукти, вътрешен и международен транспорт, спедиторска, лизингова дейност, информационна и консултантска дейност, представителство, посредничество и агентство, внос, износ и реекспорт, хотелиерство и ресторантьорство, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон, в страната и в чужбина. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик X.X.X..

15373

Видинският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 1212 от 18.ХII.2003 г. по ф.д. № 676/2003 вписва в търговския регистър прехвърляне на предприятие с фирма “Кева - X.X.” от едноличния търговец X.X.X. като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на X.X.X. и я вписва като едноличен търговец с фирма ЕТ “Кева - X.X.”.

15836

Видинският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение № 1220 от 19.ХII.2003 г. по ф.д. № 69/2002 вписа в търговския регистър промяна за “Милви” - ЕООД: премества седалището и адреса на управление от Видин, бул. Панония, бл. Лебед, ет. 3, ап. 9, София, район “Подуяне”, ж.к. Левски В, бл. 6, вх. Г, партер.

15837

Видинският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1219 от 19.ХII.2003 г. по ф.д. № 1/2002 вписа в търговския регистър промени за “Кеми 2002” - ООД: вписва освобождаването като съдружник и управител на X.X.X.; вписва като съдружник X.X.X.; вписва промяна в дружествения договор; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X..

15838

Видинският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 273 от 18.III.2004 г. по ф.д. № 117/2004 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Био енергийни технологии” - ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Чупрене, област Видин, и с предмет на дейност: търговска дейност - импорт, експорт, реекспорт, маркетингова, посредническа, агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, дистрибуторска, счетоводна дейност, производство на електроенергия от възобновими енергийни източници, извършване на съответните технически услуги - проектиране, консултиране, инженерингова дейност, строителство и ремонти на енергетиката, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик X.X.X..

16235

Видинският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 271 от 17.III.2004 г. по ф.д. № 116/2004 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Още се върти” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Видин, ж.к. Бонония, бл. 1, вх. 3, ет. 5, ап. 19, и с предмет на дейност: търговска дейност (без ограничение на вида и мястото на извършване), покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, търговско представителство и посредничество, транспорт, внос, износ, реекспорт, услуги на граждани и фирми, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон в страната и в чужбина. Дружестовото е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик Сибин Здравкович.

16236

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 2022 от 18.ХII.2003 г. допусна прилагането по ф.д. № 4127/91 на годишния счетоводен отчет за 2002 г. на “Агро Авиация” - АД, Враца.

15842

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 и чл. 251, ал. 4 ТЗ с решение от 3.ХII.2003 г. по ф.д. № 265/97 вписа в търговския регистър промени за “Ритите 97” - АД, Мездра, вписа промени в устава; вписа проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2002 г.

15843

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 17.ХII.2003 г. по ф.д. № 414/2001 вписа в търговския регистър прехвърляне на предприятие с фирма “X.X.” от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и я вписа като едноличен търговец с фирма “X.X.”.

15844

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261 ТЗ с решение от 15.ХII.2003 г. по ф.д. № 203/99 вписа в търговския регистър промени за “Здраве - 99” - ООД, Оряхово: вписа вливане на “Здраве” - ЕООД, Оряхово, в “Здраве - 99” - ООД, Оряхово; заличава “Здраве” - ЕООД, Оряхово.

15845

Врачанският окръжен съд на основание чл. 4 във връзка с чл. 42, ал. 1 ЗК с решение по ф.д. № 128/94 вписа в съответния регистър прекратяването и обявяването в ликвидация на ПТК “Съгласие - 94”, с. Осен, с ликвидатор X.X.X. и срок на ликвидация 3 месеца.

15846

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 16.ХII.2003 г. по ф.д. № 803/2003 вписа в търговския регистър акционерно дружество “Ножаров” - АД, със седалище и адрес на управление Оряхово, ул. Васил Левски 2Б, с предмет на дейност: производство на прибори за хранене, кухненски прибори, гаечни ключове и други инструменти, изделия на машиностроенето и металообработването, вътрешно- и външнотърговска дейност, като дружеството може да осъществява и всякаква друга разрешена със закон дейност, и с капитал 2 882 219 лв., разпределен в 2 882 219 поименни акции с номинална стойност 1 лв. Дружеството е със съвет на директорите с мандат 3 г. в състав: X.X.X., X.X.X. и X.X.X., и се представлява от изпълнителния директор X.X.X..

15847

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.ХII.2003 г. по ф.д. № 804/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Винтранс - 2003” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Враца, ул. Цар Асен I № 1, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, далекосъобщителна дейност, търговия с петрол и петролни продукти, търговия със семена и посадъчен материал, търговия с препарати за растителна защита, стоков контрол, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, търговия с цигари и алкохол, набиране на работници за работа в чужбина, извършване на преводи и легализация на документи, продажба на лекарствени средства, административни услуги, вътрешно-и външнотърговска дейност, изкупуване и търговия с черни и цветни метали, строителна дейност в страната и в чужбина, изкупуване и търговия със селскостопанска продукция, търговия с автомобили и резервни части за тях, сделки с недвижими имоти, строителство и реконструкция на недвижими имоти и обзавеждането им с цел продажба, всякакви дейности, незабранена със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

15848

Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 18.XII.2003 г. вписва промени по ф.д. № 2934/91 за “Текстилмаш” - ЕАД: вписва промяна във фирмата на дружеството от “Текстилмаш” - ЕАД, на “Текстилмаш” - АД; заличава като членове на съвета на директорите X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; вписва като членове на съвета на директорите X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; дружеството ще се представлява от изпълнителния директор X.X.X..

15203

Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 1.III.2004 г. регистрира промени по ф.д. № 1368/95 за “Елина” - ООД: вписва увеличаване капитала на дружеството от 5000 лв. на 10 000 лв.; заличава като управители и представляващи дружеството X.X.X. и X.X.X.; вписва като управител X.X.X., който ще управлява и представлява дружеството.

15204

Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.II.2004 г. регистрира промени по ф.д. № 669/99 за “Балканлес” - ООД: вписва прехвърляне на дружествени дялове; заличава като съдружници X.X.X. и X.X.X.; заличава като управител и представляващ дружеството X.X.X.; вписва като съдружници X.X.X. и X.X.X.; вписва като управител X.X.X., която ще управлява и представлява дружеството.

15205

Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.II.2004 г. по ф. д. № 80/2004 вписва в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Скай консулт” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Габрово, ул. Чумерна 2, вх. А, ап. 4, и с предмет на дейност: финансови анализи и консултации, извършване на оценки на активи и компании; изготвяне на финансови планове и прогнози; търговско представителство и посредничество, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и представлява от управителя X.X.X..

15234

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2537 от 17.ХII.2003 г. по ф.д. № 1158/2003 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Полихрон - БД” - ООД, със седалище и адрес на управление Добрич, ул. Антон Стоянов 2, и с предмет на дейност: външно- и вътрешнотърговска дейност, посредническа дейност, търговско представителство и посредничество, комисионни и лизингови сделки, строителна дейност, складови и спедиционни сделки, производствена дейност, търговия с торове, препарати за растителна защита, производство и търговия със селскостопанска продукция, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон.Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го управляват и представляват заедно и поотделно.

15306

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2535 от 17.ХII.2003 г. по ф.д. № 1157/2003 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Венера” - ООД, със седалище и адрес на управление Добрич, ул. Дора Габе 8, и с предмет на дейност: проектиране, строително-монтажни, строително-ремонтни дейности, производство, внос, износ и търговия на едро и дребно с изделия и стоки на бита, промишлеността, селското стопанство и хранителни стоки, търговия с недвижими имоти, предприемаческа и посредническа дейност, международен и вътрешен туризъм и всякакви дейности, свързани с него, транспортни и таксиметрови услуги в страната и в чужбина, хотелиерство, ресторантьорство, кафетерия, селскостопански услуги, обработка на земеделски земи и реализация на селскостопанска продукция. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., и се управлява и представлява от X.X.X..

15307

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2528 от 17.ХII.2003 г. по ф.д. № 1156/2003 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Елит авто Добрич” - ООД, със седалище и адрес на управление Добрич, ж.к. Добротица, бл. 8, вх. А, ап. 8, и с предмет на дейност: строително-монтажна и ремонтна дейност, проектиране, посредническа дейност, търговия с петролни и селскостопански продукти, производство и търговия на едро и дребно с хранителни и промишлени стоки, внос и износ, хотелиерство и ресторантьорство, консултантски, рекламни и информационни услуги, складови сделки, лизинг, превозна дейност и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

15308

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2515 от 16.ХII.2003 г. по ф.д. № 1149/2003 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Джи Ти Комерс” - ООД, със седалище и адрес на управление гр. Генерал Тошево, ул. Елин Пелин 17А, и с предмет на дейност: производство и търговия на едро и дребно в страната и в чужбина с хранителни и промишлени стоки, занаятчийски изделия и сувенири (без благородни метали и скъпоценни камъни), хотелиерство, обществено хранене, ресторантьорство, спортна и игрално-занимателна дейност (без хазарт и лотария), търговско представителство, посредничество, агентство, комисионерска, маркетингова, лизингова и рекламно-информационна дейност (без кино и печат), услуги за бита на хората от всички разрешени видове, оказионна дейност, бутик и антиквариат (без паметници на културата), друга незабранена със закон дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

15309

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2538 от 18.ХII.2003 г. по ф.д. № 1159/2003 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Хометур” - ЕООД, със седалище и адрес на управление к.к. Албена, хотел “Маастрихт”, Административно крило - Международен колеж “Албена”, и с предмет на дейност: покупко-продажба на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, таксиметрови, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, импресарски и други услуги, професионално образование и обучение, и други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик X.X.X., която го управлява и представлява.

15310

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по ф.д. № 1582/95 за “Дико” - ООД, Добрич: заличава като съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; заличава като управител и представляващ X.X.X.; вписва като управител и представляващ X.X.X.; вписва преобразуване на дружеството в “Дико” - ЕООД, с едноличен собственик на капитала X.X.X.; вписва ново седалище и адрес на управление - Девня, област Варна, ул. Съединение 9, вх. Б, ет. 5, ап. 29.

15311

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по ф.д. № 826/92 за “Чистота” - ЕООД; вписва промяна в наименованието от “Чистота” - ЕООД, на “Комуналефект” - ЕООД; вписва допълване предмета на дейност със: “изграждане и поддържане на благоустройствени фондове, улични настилки, поддържане на улично и парково осветление, направа и поддържане на хоризонтална и вертикална маркировка, извозване на строителни, производствени и битови отпадъци, изграждане и стопанисване на паркинги за МПС, стопанисване на ДЕПА за отпадъци, почистване на микросметища, канавки, канали и шахти, извършване на комунално-битови и транспортни услуги на населението и фирми, извършване на търговска дейност.

15839

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ вписа промяна по ф.д. № 321/2000 за “Професионален футболен клуб Добруджа” - АД: заличава като член на управителния съвет X.X.X.; вписва като член на управителния съвет X.X.X..

15840

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение № 2539 от 18.ХII.2003 г. по ф.д. № 1160/2003 вписа в регистъра за търговски дружества акционерно дружество “Спойлер” - АД, със седалище и адрес на управление Добрич, пл. Свобода 5, ет. 10, стая 1002, и с предмет на дейност: туристическа и туроператорска дейност, покупка на недвижими имоти, участия в други държави, хотелиерство, ресторантьорство, вътрешно-и външнотърговска дейност в страната и в чужбина, посредничество, представителство и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, както и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 60 000 лв., разпределен в 120 поименни акции с номинална стойност 500 лв. със съвет на директорите в състав: X.X.X., X.X.X. и X.X.X., и се управлява и представлява от X.X.X..

15841

Кърджалийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 1132 от 16.ХII.2003 г. по ф. д. № 617/2003 дружество с ограничена отговорност “Експрес 96” - ООД, със седалище и адрес на управление Кърджали, ул. П. К. Яворов 14, вх.А, ет. 3, ап. 6, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, обработен или преработен вид, продажба на стоки от собствено производство, покупка на ценни книжа с цел продажба, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, валутни, складови и лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, компютърен набор и реклама, предпечатна обработка, машинопис и копирни услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, заложна къща, таксиметрови услуги в страната и в чужбина, автобусни превози на пътници и товари в страната и в чужбина, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон, в страната и в чужбина, с български и чуждестранни физически и юридически лица. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници Гюрсел Мехмед Исмаил, X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от управителя Гюрсел Мехмед Исмаил.

15849

Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.ХII.2003 г. по ф. д. № 20/2001 вписа в търговския регистър промени за “АМС - Инвест” - ЕООД, Ловеч: вписва прехвърляне на дружествени дялове; вписва като съдружник, управляващ и представляващ дружеството X.X.X.; вписва дружеството като “АМС - Инвест” - ООД; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно; заличава вписаните седалище и адрес на управление; вписва ново седалище и адрес на управление Козлодуй, бл. 6, вх. А, ап. 13; вписва нов дружествен договор.

15374

Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 15.ХII.2003 г. по ф. д. № 630/2003 вписа в търговския регистър прехвърляне на предприятието на едноличния търговец X.X.X. с фирма “Савруков - X.X.” като съвкупност от права задължения и фактически отношения на X.X.X. и я вписа като едноличен търговец с фирма “Савруков - X.X. - X.X.”.

15294

Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 15.ХII.2003 г. по ф. д. № 605/2003 вписа в търговския регистър прехвърляне на предприятието на едноличния търговец X.X.X. с фирма “Пластик - Прогрес - X.X.” като съвкупност от права задължения и фактически отношения на X.X.X. и го вписа като едноличен търговец с фирма “Пластик - Прогрес - X.X. - X.X.”.

15295

Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 12.II.2003 г. по ф.д. № 154/2003, регистрира прехвърлянето на предприятие с фирма “Неси - X.X.” със седалище Берковица от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и го вписва като едноличен търговец с фирма ЕТ “Неси - X.X.” със седалище Берковица.

15850

Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 3.IV.2003 г. по ф.д. № 287/2003 регистрира прехвърляне на предприятие с фирма “Антони - X.X.” със седалище Чипровци от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X., и го вписва като едноличен търговец фирма ЕТ “Антони - X.X. - X.X.” със седалище Чипровци.

15851

Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 4.III.2003 г. по ф.д. № 187/2003 регистрира прехвърлянето на предприятие с фирма ЕТ “Джокин - X.X.X.” със седалище Монтана, от едноличния търговец X.X.X., на X.X.X. и го вписва като едноличен търговец с фирма ЕТ “Джокин - X.X.” със седалище Монтана.

15852

Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 16.ХII.2003 г. вписа промяна по ф.д. № 1365/93 за “Електростарт” - АД, гр. Вършец; вписа нов устав на дружеството, приет на общото събрание на акционерите на 19.ХI.2003 г.

15853

Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.ХII.2003 г. вписа промяна по ф.д. № 161/2002 за “Д-р Токин и д-р Каменов” - ООД, Монтана, заличава като съдружник и управител на дружеството X.X.X. и вписва новия съдружник и управител в дружеството, X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X. и от вписания като управител преди X.X.X. заедно и поотделно; вписа нов учредителен акт.

15854

Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 11.III.2003 г. по ф.д. № 198/2003 регистрира прехвърляне на предприятие с фирма “Варвара - 90 - X.X.” със седалище Монтана от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и я вписва като едноличен търговец с фирма “Варвара - 90 - X.X. - X.X.” със седалище Монтана.

15855

Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 7.III.2003 г. по ф.д. № 193/2003 регистрира прехвърлянето на предприятие с фирма “X.X. - Касандра” със седалище Монтана от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и го вписва като едноличен търговец с фирма “Касандра - X.X.” със седалище Монтана.

15856

Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 11.II.2003 г. по ф.д. № 149/2003 регистрира прехвърлянето на предприятие с фирма “X.X.” със седалище Монтана от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и я вписва като едноличен търговец с фирма “X.X. - X.X.” със седалище Монтана.

15857

Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 11.III.2003 г. по ф.д. № 201/2003 регистрира прехвърляне на предприятие с фирма “Д.И.Д. - X.X.X.” със седалище Лом от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и я вписва като едноличен търговец с фирма “Д.И.Д. - X.X.X. - А.Д.Я. - X.X. със седалище Лом.

15858

Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 8.IV.2003 г. по ф.д. № 281/2003 регистрира прехвърлянето на предприятие с фирма “Василиск - X.X.” със седалище Монтана, от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и го вписва като едноличен търговец с фирма ЕТ “Василиск - X.X., X.X.” със седалище Монтана.

15859

Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 12.III.2003 г. по ф.д. № 133/2003 регистрира прехвърляне на предприятие и фирма “Булстил - X.X. - X.X. - X.X.” със седалище Ловеч като съвкупност от права, задължения и фактически отношения от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и я вписва като едноличен търговец с фирма “X.X. - X.X.” със седалище Лом.

15860

Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 10.II.2003 г. по ф.д. № 139/2003 регистрира прехвърляне на предприятие с фирма “Хари - Р - X.X.” със седалище Берковица от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и го вписа като едноличен търговец с фирма ЕТ “Хари - X.X.” със седалище Берковица.

15861

Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 4 във връзка с чл. 47 ЗК с решение от 3.ХII.2003 г. по ф.д. № 151/95 вписа заличаването на кооперация “Слънце”, с. Боровци, област Монтана.

16237

Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 7.III.2003 г. по ф.д. № 204/2003 регистрира прехвърлянето на предприятие с фирма “X.X.” със седалище с. Горна Вереница, област Монтана, от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и го вписва като едноличен търговец с фирма “X.X. - X.X.” със седалище с. Горна Вереница, област Монтана.

16238

Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 13.III.2003 г. по ф.д. № 219/2003 регистрира прехвърлянето на предприятие с фирма “Валве - X.X.” със седалище Лом от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и го вписва като едноличен търговец с фирма “Валве - X.X.” със седалище Лом.

16239

Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.ХII.2003 г. регистрира по ф.д. № 738/2003 еднолично дружество с ограничена отговорност “Аврамофф” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Берковица, ул. Червена стена 4, и с предмет на дейност: производство, преработка и реализация на селскостопанска продукция, производство и продажба на лекарства, препарати и консумативи, одобрени от БДС, в сферата на здравеопазването и аптечната мрежа, медицинска, стоматологична, козметична техника и др., апаратура и съоръжения за опазване на околната среда, изработка на облекла, пантофи, оборудване на здравни заведения, външна и вътрешна търговия, посредничество, комисионерство и представителство на местни и чуждестранни юридически и физически лица, внедряване и трансфер на високоефективни технологии, транспортна, спедиционна дейност, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от собственика X.X.X..

16240

Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.ХII.2003 г. вписа промени по ф.д. № 27/97 за “Монд - Трейдинг” - ЕООД, Монтана: премества адреса на управление на дружеството в Монтана от ж.к. Младост 2, бл. 10, вх. Б, ап. 34, на ул. Антим I № 1, ет. 1; променя дружеството на “ЦБА - Монтана” - ЕООД; допуска прилагането на нов учредителен акт.

16241

Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.Х.2003 г. регистрира по ф.д. № 653/2003 еднолично дружество с ограничена отговорност “Билдинг консулт 2004” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Берковица, ул. Николаевска 39, и с предмет на дейност: проучване, проектиране, инвестиране, консултации, оценка на недвижими имоти, независим строителен надзор, техническо ръководство, строителство и търговия с жилищни, обществено обслужващи и стопански обекти и части за тях (нови, пристрояване, надстрояване, реконструкции и ремонти), производство, изкупуване, съхранение, преработка и търговия със селскостопанска продукция (растителна и животинска), търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица (физически и юридически), ресторантьорство и хотелиерство, автомобилен превоз на пътници и товари и товаро-разтоварни работи, вътрешнотърговски дейности на едро и дребно, валутни (след съответното разрешение), универсални фирмени магазини и търговски вериги, комисионна, на консигнация, оказионна и антикварна търговия, вътрешнотърговска дейност, внос, износ, бартерни сделки, реекспорт, разкриване на заведение за обществено хранене, бърза закуска и кафе-аперитиви и други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от собственика X.X.X..

16242

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение № 8024 от 27.ХI.2003 г. по ф.д. № 1091/2003 вписа в търговския регистър промяна за “Соларис 2002” - ЕООД, гр. Кричим: премества седалището и адреса на управление в Пазарджик, бул. Христо Ботев 50.

15255

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1974 от 9.ХII.2003 г. по ф.д. № 1423/96 вписа в търговския регистър промяна за “Земп” - ООД, с. Калугерово, област Пазарджик: премества седалището и адреса на управление в Пазарджик, ул. Г. Кръстевич 4.

15256

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1988 от 10.ХII.2003 г. по ф.д. № 2751/93 вписа в търговския регистър промяна за “Шарков - инженеринг” - ЕООД, Пазарджик: заличава като управител и едноличен собственик X.X.X. поради прехвърляне на дружествените дялове; вписва като едноличен собственик, управител и представляващ дружеството X.X.X.; променя наименованието на “Шарков - Инженеринг - 5” - ЕООД; премества седалището и адреса на управление на дружеството от Пазарджик, ул. Владислав 17, във Велико Търново, ул. България 27.

15257

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1937 от 2.ХII.2003 г. по ф.д. № 791/99 вписа в търговския регистър промяна за “Ивесто къмпани” - ООД, Пазарджик: премества адреса на управление на дружеството от Пазарджик, ул. Дунав 2, ет. 9, в София, ул. Симеоновско шосе 110, бл. 4, ет. 4, ап. 5.

15258

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 и чл. 251, ал. 4 ТЗ с решение № 1955 от 4.ХII.2001 г. по ф.д. № 1508/99 вписа в търговския регистър промяна за “Хебър кооп” - АД, Пазарджик: заличава като член на СД X.X.X. и вписва като член на СД X.X.X.; приема годишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.

15259

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 2 ТЗ с решение № 1943 от 5.ХII.2003 г. по ф.д. № 1114/2000 вписа в търговския регистър поемане на предприятието на едноличния търговец Кемал Реджеп Исмаил с фирма “Сърница - Шик - Кемал Исмаил” от неговия законен наследник Сузан Кемал Исмаил и я вписа като едноличен търговец с фирма “Сърница - Шик - Кемал Исмаил - Сузан Исмаил”.

15266

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1961 от 8.ХII.2003 г. по ф.д. № 1038/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Боби” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Велинград, бул. Съединение 86А, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел препродажба и всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от едноличния собственик и управител X.X.X..

15267

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение № 1990 от 15.ХII.2003 г. по ф.д. № 110/2002 вписа в търговския регистър промяна за “Ландминстър” - ЕООД, гр. Белово: премества седалището и адреса на управление в София, район “Средец”, бул. Фритьоф Нансен 37.

15268

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1989 от 15.ХII.2003 г. по ф.д. № 1008/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Мелиус” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Пазарджик, ул. Стефан Караджа 15, вх. А, ет. 2, ап. 6, с предмет на дейност: рекламна и маркетингова дейност, мениджмънт, износ и внос на всякакви селскостопански и промишлени стоки, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, информационни, програмни, импресарски и други услуги, прокупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, както и всякаква друга дейност, непротиворечаща на закона, и с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от X.X.X..

15269

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1994 от 15.ХII.2003 по ф.д. № 2319/95 вписа в търговския регистър промяна за “Бартком” - ООД, Батак: заличава съдружника X.X.X. поради прехвърляне на дружествените му дялове на другия съдружник кооперация “КАТВ Видеоканал”; променя наименованието на дружеството на еднолично дружество с ограничена отговорност “Бартком” - ЕООД.

15270

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1991 от 10.ХII.2003 г. по ф.д. № 816/2002 вписа в търговския регистър промяна за “Форинвест” - ООД, с. Огняново, област Пазарджик: увеличава капитала от 700 950 лв. на 836 950 лв.

15260

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1952 от 4.ХII.2003 г. по ф.д. № 304/98 вписа в търговския регистър промяна за “САК” - ЕООД, Пазарджик: заличава “Александра Групхолдинг” - ООД, София, като едноличен собственик на капитала поради прехвърляне на дружествените дялове на новия едноличен собственик на капитала X.X.X.; заличава като управител X.X.X.; дружеството ще се представлява и управлява от X.X.X..

15261

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1959 от 8.ХII.2003 г. по ф.д. № 427/2003 вписа в търговския регистър промяна за “Ликлис” - ЕООД, Пазарджик: заличава като едноличен собственик на капитала и управител X.X.X. поради прехвърляне на дружествените дялове; вписва като едноличен собственик и управител X.X.X., който ще представлява и управлява дружеството.

15262

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 1957 от 8.ХII.2003 г. по ф.д. № 1346/98 вписа в търговския регистър промяна за “Пипонко” - ЕООД, Пазарджик: деноминира капитала на 5000 лв.

15263

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 1991 от 15.ХI.2003 г. по ф.д. № 3079/93 вписа в търговския регистър промяна за “Пазарджик БТ” - АД, Пазарджик: вписва новия член на СД X.X.X..

15264

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1861 от 21.ХI.2003 г. по ф.д. № 3063/93 вписа в търговския регистър промяна за “Свиневъдство” - ООД, Пазарджик: заличава като управител X.X.X. и го освобождава от отговорност за дейността му на този пост.

15265

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1953 от 4.XII.2003 г. по ф.д. № 997/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Данбор” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Пазарджик, ул. Антим I 21, вх. Б, ет. 2, ап. 29, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионна, складова, лизингова, спедиционна дейност, транспортна дейност в страната и в чужбина, ресторантьорство и хотелиерство, туристически, рекламни, информацонни, програмни, импресарски и други услуги, строително-ремонтна дейност, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, външнотърговска дейност, както и други дейности, незабранени със закон, с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от едноличния собственик X.X.X..

15250

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение № 7969 от 26.XI.2003 г. по ф.д. № 1090/2003 вписа в търговския регистър промяна за “Волтранс” - ЕООД, Пловдив: премества седалището и адреса на управление в Пазарджик, ул. Г. Бенковски 139.

15251

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1813 от 12.XI.2003 г. по ф.д. № 774/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Ралица - 2003” - ООД, със седалище и адрес на управление гр. Ракитово, ул. Акация 13, с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, обработен или преработен вид, продажба на стоки от собствено производство, производство на мебели, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и в чужбина, хотелиерски услуги, и с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

15252

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение № 7623 от 10.XI.2003 г. по ф.д. № 1068/2003 вписа в търговския регистър промяна за “Контрол Ел” - ООД, Пловдив: премества седалището и адреса на управление в Пазарджик, бул. Христо Ботев 20.

15253

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение № 7974 от 26.XI.2003 г. по ф.д. № 1092/2003 вписа в търговския регистър промяна за “АВС - Трейд” - ЕООД, Пловдив: премества седалището и адреса на управление в Пазарджик, бул. Христо Ботев 7.

15254

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1992 от 15.XII.2003 г. по ф.д. № 953/2000 вписа в търговския регистър промяна за “Рафаил” - ЕООД, Пазарджик: вписва новия съдружник в дружеството Димитриос Николау Хараламбус; променя наименованието на дружеството на дружество с ограничена отговорност “Рафаил” - ООД; вписва ново седалище и адрес на управление в Пазарджик, ул. Витоша 66А; дружеството ще се представлява и управлява от двамата съдружници и управители Димитриос Николау Хараламбус и Зоис Михаил Муратоглу заедно и поотделно.

15271

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 1870 от 24.XI.2003 г. по ф.д. № 974/2003 вписа в търговския регистър промяна за “Джером 2003” - ЕООД, с. Мокрище, област Пазарджик, като прехвърля фирма “Ан - Мари - X.X.” ведно с търговското предприятие като съвкупност от права, задължения и фактически отношения от едноличния търговец X.X.X. на “Джером 2003” - ЕООД.

15272

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 1927 от 3.XII.2003 г. по ф.д. № 139/2000 вписа в търговския регистър прехвърляне на фирмата и предприятието от едноличния търговец X.X.X. с фирма “Сириус - X.X.” на Петър Полищук и го вписа като едноличния търговец с фирма “Сириус - X.X. - Петър Полищук”.

15273

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ допуска прилагане на представения счетоводен отчет за 2002 г. на “Мебел лукс” - АД, Пазарджик, по ф.д. № 3906/91.

15274

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение № 1983 от 10.XII.2003 г. по ф.д. № 1045/2002 вписа в търговския регистър промяна за “БГ - Днес” - ООД, Пазарджик: премества седалището и адреса на управление от Пазарджик, ул. Криволак 7, вх. Б, ет. 2, ап. 29, в София, кв. Слатински редут, ул. Околчица, бл. 3, вх. А, ет. 2, ап. 6.

15275

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261 ТЗ с решение № 1899 от 2.XII.2003 г. по ф.д. № 150/95 вписа в търговския регистър преобразуване на “Институт по дървообработване” - ООД, Пазарджик, чрез отделяне от него по разделителен протокол на ново дружество с ограничена отговорност “ИД 2003” - ООД, Пазарджик.

15276

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2003 от 16.XII.2003 г. по ф.д. № 1085/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Лука - 59” - ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Попинци, област Пазарджик, с предмет на дейност: търговия с петролни продукти, транспортна дейност в страната и в чужбина, вътрешно- и външнотърговска дейност, автосервизна дейност и ремонт на гуми, производство и търговия със селскостопанска продукция и производните й, търговско представителство и посредничество, всякакви търговски дейности и операции, разрешени със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с едноличен собственик на капитала X.X.X. и се представлява и управлява от управителя X.X.X..

15277

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 2000 от 17.XII.2003 г. по ф.д. № 1596/99 вписа в търговския регистър промяна за “Балнеологичен център “Камена” - ЕАД, Велинград: заличава като член на СД X.X.X. и вписва като член на СД X.X.X..

15278

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1995 от 16.XII.2003 г. по ф.д. № 1449/99 вписа в търговския регистър промяна за “Булмат” - ЕООД, Пазарджик: вписва прехвърляне чрез продажба на търговското предприятие от едноличния собственик X.X.X., като го заличава, на новия едноличен собственик X.X.X.; дружеството ще се представлява и управлява от управителя X.X.X..

15279

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1812 от 12.XI.2003 г. по ф.д. № 986/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Алу - Тех” - ООД, със седалище и адрес на управление Пазарджик, бул. Ген. Гурко 5, вх. Б, ет. 2, ап. 13, с предмет на дейност: всестранна вътрешно- и външнотърговска дейност, покупка на стоки с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, внос и износ на хранителни и промишлени стоки, ресторантьорство с откриване на заведения, хотелиерство, посредническа дейност, покупко-продажба на дърва, дървен материал, дървени въглища, строителен материал и изделия от дърво, сделки с интелектуална собственост, аудио- и звукозаписи, продажба, ремонт и поддръжка на телефонна и мобилна техника, превозна дейност, ремонт на автомобили, производство и търговия със селстостопанска продукция от растителен и животински произход, всякаква стопанска дейност, незабранена със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

15280

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ допуска прилагане на представения счетоводен отчет за 2002 г. на “Синхро” - ООД, Пазарджик, по ф.д. № 259/96.

15281

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2001 от 16.XII.2003 г. по ф.д. № 512/2000 вписа в търговския регистър промяна за “Явор - Транс” - ЕООД, Пазарджик: вписва новия съдружник X.X.X.; променя наименованието на дружеството на дружество с ограничена отговорност “Явор Импорт-експорт” - ООД; увеличава капитала на дружеството от 5000 лв. на 100 000 лв.; вписва промяна в предмета на дейност: внос, износ, търговия, транспорт, наеми, ремонти, услуги и всякакви незабранени със закон дейности; дружеството ще се представлява и управлява от X.X.X..

15282

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1965 от 9.XII.2003 г. по ф.д. № 1043/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Български екохрани” - ООД, със седалище и адрес на управление Пазарджик, пл. Възраждане, бизнесцентър “Тракия”, ет. 5, офис № 5.2, с предмет на дейност: търговска дейност в страната и в чужбина, търговия с промишлени стоки, стоки за бита и хранителни стоки, производство, преработка и търговия с плодове и зеленчуци, търговско представителство, посредничество и агентство в страната и в чужбина, лизингова дейност, маркетинг и инженеринг, производство и търговия със селскостопанска продукция, всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от X.X.X. и X.X.X. само заедно.

15283

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1975 от 9.XII.2003 г. по ф.д. № 1097/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Джиамар Технолъджис” - ООД, със седалище и адрес на управление Пазарджик, ул. Димитър Греков 52, ет. 5, ап. 37, с предмет на дейност: разработване, продажба и внедряване на софтуерни продукти, асемблиране и продажба на компютри и компютърни компоненти, изграждане и поддържане на компютърни мрежи, складова дейност, внос, износ, реекспорт, комисионна, посредническа, дистрибуторска дейност, търговско представителство, наемане и покупко-продажба на недвижими имоти, рекламна дейност, импресарски услуги в страната и в чужбина, търговия с хранителни стоки и безалкохолни напитки, машинописни услуги, фотографска дейност, както и всякаква дейност, незабранена със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници X.X.X. и X.X.X., и се представлява и управлява от X.X.X..

15284

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1966 от 9.XII.2003 г. по ф.д. № 1071/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Калата” - ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Белово, ул. Св. Марко 23, с предмет на дейност: ресторантьорство, комисионни и спедиционни сделки, откриване на магазинна и складова мрежа за развитие на търговска дейност, производство на стоки с цел продажба, рекламни и програмни услуги, търговско представителство и посредничество, както и всякакви други сделки, незабранени със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от едноличния собственик и управител X.X.X..

15285

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1987 от 10.XII.2003 г. по ф.д. № 1095/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Възход - X.X.” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Пещера, ул. Хан Пресиян 8А, с предмет на дейност: производство, изкупуване и търговия с всякаква селскостопанска продукция от растителен и животински произход, производство и търговия с хранителни и промишлени стоки, с кожи, кожени изделия, чанти, обувки и калъпи за обувки, всякаква търговска дейност, разрешена със закон, в т. ч. и външнотърговска дейност, оказионна, антикварна, консигнационна, комисионна, превозна, спедиторска, туристическа дейност, разкриване на магазини и търговия с тях, вътрешен и международен транспорт, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с едноличен собственик на капитала X.X.X. и се представлява и управлява от прокуриста X.X.X..

15286

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1986 от 10.XII.2003 г. по ф.д. № 1096/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Омега - X.X.” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Пещера, ул. Хан Пресиян 8А, с предмет на дейност: производство, изкупуване и търговия с всякаква селскостопанска продукция от растителен и животински произход, производство и търговия с хранителни и промишлени стоки, с кожи, кожени изделия, чанти, обувки и калъпи за обувки, всякаква търговска дейност, разрешена със закон, в т. ч. и външнотърговска дейност, оказионна, антикварна, консигнационна, комисионна, превозна, спедиторска, туристическа дейност, разкриване на магазини и търговия с тях, вътрешен и международен транспорт, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с едноличен собственик X.X.X., и се представлява и управлява от прокуриста X.X.X..

15287

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1989 от 10.XII.2003 г. по ф.д. № 1045/2003 г. вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Мултиплан” - ООД, със седалище и адрес на управление Пазарджик, ул. Оборище 2, с предмет на дейност: проектантска и консултантска дейност, външнотърговска дейност - внос и износ, транспортна и спедиторска дейност в страната и в чужбина, търговия и ремонт, отдаване под наем на МПС, търговия, ремонт, отдаване под наем на компютърна и друга подобна техника, Интернет услуги, всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

15288

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1962 от 9.XII.2003 г. по ф.д. № 2702/94 вписа в търговския регистър промяна за “Полиграфпродукт” - ООД, Пазарджик: вписва прехвърляне чрез продажба на дялове от държавата на “Полиграфпродукт - 98” - АД, Пазарджик; заличава като съдружник държавата; променя дружеството в еднолично дружество с ограничена отговорност “Полиграфпродукт” - ЕООД; дружеството ще се представлява от X.X.X.-X..

15289

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1990 от 10.XII.2003 г. по ф.д. № 1088/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Карахан” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Пазарджик, ул. Стоян Ангелов 89, ет. 8, ап. 24, с предмет на дейност: ресторантьорство, комисионни и спедиционни сделки, рекламни и туристически услуги, откриване на магазинна и складова мрежа за развитие на търговска дейност, производство на стоки с цел продажба, външна и вътрешна търговия, търговско представителство и посредничество, както и всякакви други търговски сделки, незабранени със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от едноличния собственик Еюп Карахан.

15290

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1956 от 8.XII.2003 г. по ф.д. № 1679/98 вписа в търговския регистър промяна за “Мавекс” - ООД, Велинград: намалява капитала от 20 000 лв. на 5000 лв.

15291

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1928 от 12.XII.2003 г. по ф.д. № 225/2001 вписа в търговския регистър промяна за “Корадо груп” - ООД, Пазарджик: заличава X.X.X. и X.X.X. като съдружници и управители на дружеството поради прехвърляне на дружествените дялове; вписва като съдружник X.X.X.; дружеството ще се представлява и управлява от X.X.X..

15292

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1963 от 9.XII.2003 г. по ф.д. № 402/2000 вписа в търговския регистър промяна за “АПМП ГП “Медик - 2000 - Велинград” - ООД, Велинград: прекратява участието на съдружника X.X.X. поради прехвърляне на дружествените дялове.

15293

Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 1209 от 24.Х.2003 г. регистрира по ф.д. № 127/2001 промени за “Стомана Индъстри” - АД, Перник: вписа увеличение на капитала на дружеството от 35 546 000 лв. на 43 346 000 лв. чрез издаване на нови 78 000 поименни акции с номинална стойност 100 лв.; вписа промяна в устава на дружеството с променения размер на капитала на дружеството.

15317

Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 1282 от 18.ХI.2003 г. регистрира по ф.д. № 414/96 промени за “Аматица” - АД, с. Ковачевци: вписва като членове на съвета на директорите X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; вписва съвет на директорите на дружеството в състав: X.X.X. - председател; X.X.X. - заместник-председател, и X.X.X. - изпълнителен член (изпълнителен директор); дружеството ще се представлява от изпълнителния директор X.X.X..

15318

Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 360 от 11.III.2004 г. по ф.д. № 162/2004 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Аджисервис Италия” - ООД, със седалище и адрес на управление Перник, ул. 23 декември 4, и с предмет на дейност: дистрибуторство и търговия с технологични продукти с цел реализиране на печалба, производство и усъвършенстване на програми и търговия с тях с цел реализиране на печалба (софтуер), производство на машини и търговия с цел печалба (хардуер), техническа поддръжка на доставени, произведени и други продукти, внос-износ, производство и търговия с други стоки и услуги, продажба на едро и на дребно, посредничество и всякаква друга дейност с цел печалба, незабранена със закон или друг нормативен акт. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Адриано Дзерла, Габриеле Кастели и Абеле Тангети и се управлява и представлява от управителя Адриано Дзерла.

15375

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 17.ХII.2003 г. по ф.д. № 1196/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Рад дизайн” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Плевен, бул. Христо Ботев 142, ап. 18, с предмет на дейност: проектиране на жилищни и промишлени сгради, инвестиционна дейност, софтуер, консултантска дейност, вътрешна и външна търговия, посреднически и комисионни услуги, търговско представителство (без процесуално), пътнически и товаро-транспортни услуги в страната и в чужбина, вътрешен и международен туризъм, ремонт на битови електроуреди, ресторантьорство и хотелиерство, рекламна и информационна дейност (без кино и печат), счетоводна и консултантска дейност, маркетингови проучвания, организиране на курсове и семинари, както и всякаква друга дейност и услуги, незабранени със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и представлява от X.X.X..

16253

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 17.ХII.2003 г. по ф.д. № 1201/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Глобус комерс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Плевен, ул. Дойран 164, вх. А, ап. 1, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, търговия в страната и в чужбина с всякакви видове промишлени стоки, продукти от химическата промишленост и машиностроенето, посредническа дейност и дейност на търговско представителство (без процесуално) на местни и чуждестранни търговци в страната и в чужбина, експортна, импортна, импресарска и рекламна дейност, строителна и предприемаческа дейност в страната и в чужбина, маркетинг, бартерни сделки, вътрешна и международна спедиция и транспорт, складова и лизингова дейност, ноу-хау, търговско представителство, посредничество, агентство, комисионерство, маркетинг, инженерингова, проектно-конструкторска, инвестиционна и изследователска дейност, хотелиерство, ресторантьорство, производство и продажба на промишлени стоки, машини и съоръжения, внос и износ на автомобили и резервни части за автомобили, автокъща, и с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и представлява от X.X.X..

16254

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 10.ХII.2003 г. по ф.д. № 1152/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Романтика” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Плевен, ул. Любен Каравелов 14, с предмет на дейност: търговия на едро и дребно с пакетирани и непакетирани сладкарски изделия, производство на пакетирани и непакетирани сладкарски изделия, търговия на едро и дребно със стоки и материали, ремонт и сервиз на стоки с промишлен и битов характер, посредничество, агентство, представителство (без процесуално), импресарска дейност и услуги, комисионна, оказионна дейност (без паметници на културата), проучване, проектиране, строителство, таксиметрова и автотранспортна дейност и услуги, ресторантьорство, хотелиерство, туристическа дейност, търговия с черни и цветни метали (след лиценз), търговия с хартия и други дейности, разрешени със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и представлява от собственика на капитала X.X.X..

16255

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.ХII.2003 г. по ф.д. № 1145/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Вили - 50” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Плевен, ул. Стара планина 4, ап. 9, с предмет на дейност: търговия на едро и дребно с хранителни и нехранителни стоки, разкриване на магазини за хранителни и нехранителни стоки, вътрешно- и външнотърговска дейност, вкл. внос и износ на стоки, суровини, материали и съоръжения, производство и търговия със стоки от леката промишленост, организиране на туристическа дейност в страната и в чужбина, инженерингова и проектантска дейност, транспортна, спедиционна и складова дейност, комисионна търговия, реекспортни, бартерни и лизингови операции и сделки, рекламна и консултантска дейност, производство и търговия със стъклен амбалаж, търговия с лекарства и лекарствени средства (след лиценз), търговия с нефтопродукти, бои и други стоки на химическата промишленост, производство и търговия с билки, зелени храсти, цветя, овощни дървета и селскостопански стоки, отдаване вещи под наем, бутик, дърводелски, тапицерски, авторемонтни и автотенекеджийски услуги, ресторантьорство и хотелиерство, маркетингови проучвания, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, посредничество и агентство на наши и чуждестранни физически и юридически лица, и с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

16256

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 10.ХII.2003 г. по ф.д. № 1187/98 вписа прехвърляне на търговското предприятие от едноличния търговец X.X.X. с фирма “Стив - X.X.” на X.X.X. и го вписа като едноличен търговец с фирма “Стив - X.X.”.

16257

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16 с решение от 17.ХII.2003 г. по ф.д. № 570/92 вписа прехвърляне на търговското предприятие на едноличния търговец X.X.X. с фирма “X.X.” като съвкупност от права, задължения и фактически отношения заедно с фирмата на ЕТ “МИП - X.X.” със седалище и адрес на управление Горна Оряховица, ул. Пирот 34 (рег. по ф.д. № 1080/2000 на Великотърновския окръжен съд), представляван от X.X.X..

16258

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 2 ТЗ с решение от 11.ХII.2003 г. по ф.д. № 1492/96 вписа поемане на търговското предприятие на ЕТ “X.X. - Неши”, представляван от X.X.X., от наследника му X.X.X. и го вписва като едноличен търговец с фирма “Неши - X.X.”.

16259

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 17.ХII.2003 г. по ф.д. № 1197/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Фешън мания” - ООД, със седалище и адрес на управление Плевен, ул. Гурко 29, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност със стоки за бита, производство и продажба на облекло, конфекция, кожени облекла и кожени изделия, хотелиерство, ресторантьорство, туристически и таксиметрови услуги, транспортна и спедиторска дейност, производство и продажба на алкохол и тютюневи изделия (след лиценз), и с капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.

16243

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.ХII.2003 г. по ф.д. № 226/98 вписа промени за “Скайнет” - ООД, Плевен: заличава като съдружник “Сатком” - ООД, Плевен; вписа за съдружници в дружеството “Сатком - Плевен” - ООД, Плевен, представлявано от X.X.X., и X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от управителя X.X.X..

16244

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 10.ХII.2003 г. по ф.д. № 671/2001 вписа промени за “Сатком компютри” - ООД, Плевен: вписа като съдружник в дружеството “Сатком - Плевен” - ООД, Плевен; заличава като съдружник в дружеството “Сатком” - ООД, Плевен; дружеството ще се представлява и управлява от “Сатком - Плевен” - ООД, Плевен, представлявано от управителя X.X.X., и X.X.X. заедно и поотделно.

16245

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 10.ХII.2003 г. по ф.д. № 1020/2001 вписа промени за “Сатнет - РГ” - ООД, Плевен: заличава като съдружник в дружеството “Сатком” - ООД, Плевен; вписва като съдружник “Сатком - Плевен” - ООД, Плевен (рег. по ф.д. № 802/2003); дружеството ще се представлява от “Сатком - Плевен” - ООД, Плевен, чрез управителя X.X.X., X.X.X. и X.X.X., а ще се управлява от управителя X.X.X..

16246

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 10.ХII.2003 г. по ф.д. № 389/2002 вписа промени за “Рай Ком” - ООД, Плевен: заличава като съдружник в дружеството “Сатком” - ООД, Плевен; вписва като съдружник “Сатком - Плевен” - ООД, Плевен (рег. по ф.д. № 802/2003); заличава X.X.X. като представляващ дружеството; вписва за управители и представляващи дружеството “Сатком - Плевен” - ООД, Плевен, представлявано от управитля X.X.X., и X.X.X. заедно и поотделно.

16247

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 10.ХII.2003 г. по ф.д. № 1739/98 вписа промени за “Сатком - Интернет” - ООД, Плевен: заличава като съдружник в дружеството “Сатком” - ООД, Плевен; вписва за съдружник “Сатком - Плевен” - ООД, Плевен; вписа за управляващи и представляващи дружеството “Сатком - Плевен” - ООД, Плевен, чрез управителя X.X.X., и X.X.X. заедно и поотделно.

16248

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.ХII.2003 г. по ф.д. № 1177/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Боромон” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Плевен, ул. Сан Стефано 3Г, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, информационно обслужване, търговско представителство (без процесуално) и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни, складови, лицензионни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, производство на филми, издателска или печатарска дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, и с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и представлява от собственика на капитала X.X.X..

16249

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 10.ХII.2003 г. по ф.д. № 1153/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Мистрал 1” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Плевен, ж.к. Кайлъка, бл. 345, вх. В, ап. 7, с предмет на дейност: внос-износ и търговия с всички видове стоки, незабранени със закон, производство, изкупуване и търговия с всички видове селскостопанска продукция в страната и в чужбина, хотелиерство и ресторантьорство, търговия с алкохол и цигари (след издаване на лиценз), автосервизни услуги, строителни услуги, транспортна и таксиметрова дейност, производство, пласмент и търговия, реализация, ремонт и сервиз на стоки с промишлен и битов характер, производство и обработка, бартерни сделки, продажба, покупка и препродажба на петролни продукти и природен газ, продажба и препродажба на вторични суровини (скрап) (след разрешение), както и всякакви дейности, разрешени със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

16250

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 25.ХI.2003 г. по ф.д. № 565/2003 вписа промени за “Бизнес комуникации” - ООД, Плевен: заличава като управител X.X.X.; вписва като управител X.X.X..

16251

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 10.ХII.2003 г. по ф.д. № 1168/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Саламандър” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Плевен, ул. Волов 55, вх. В, ап. 1, с предмет на дейност: производство на промишлени, хранителни, селскостопански, битови и други видове стоки, вкл. и собствено производство, вътрешно- и външнотърговска дейност, посреднически и комисионерски услуги, търговско представителство (без процесуално) и агенции на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, автосервизни и битови услуги, вътрешен и междунароен туризъм, пътнически и товаро-транспортни услуги в страната и в чужбина, ресторантьорство, хотелиерство, рекламна, оказионна дейност (без паметници на културата), покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, маркетинг и лизинг, търговия с черни и цветни метали, горива и гориво-смазочни материали, и с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и представлява от собственика на капитала X.X.X..

16252

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 11.ХII.2003 г. по ф.д. № 4632/91 вписа промени за “Батерия” - АД, Никопол: вписва увеличение на капитала на дружеството от 50 000 лв. на 300 000 лв. чрез издаване на 250 000 нови поименни акции с емисионна и номинална стойност 1 лв.

16953

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.ХII.2003 г. по ф.д. № 1178/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Заваръчно-монтажни услуги - ЗМУ” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Плевен, ул. Г. М. Димитров 92, и с предмет на дейност: заваръчно-монтажни услуги, производство на машини, детайли и съоръжения, строителство, строително-ремонтни работи, авторемонтни услуги, търговия с промишлени и селскостопански стоки, внос, износ, проектиране, транспортни и консултантски услуги, лизинг, отдаване на машини под наем, посредническа дейност, организиране на курсове за професионална квалификация, и с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и представлява от собственика на капитала X.X.X..

16054

Плевенският окръжен съд на основание чл. 4 във връзка с чл. 42, ал. 1 ЗК с решение от 9.ХII.2003 г. по ф.д. № 296/93 вписа прекратяването на ЗКПУ “Изгрев - 93” - с. Телиш, и я обявява в ликвидация, със срок на ликвидация 1 г.; заличава досегашните членове на УС и КС; вписва ликвидационна комисия в състав: председател - X.X.X., и членове: X.X.X. и X.X.X.; кооперацията ще се представлява от председателя на ликвидационната комисия X.X.X..

16055

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 12.ХII.2003 г. по ф.д. № 1338/99 вписа прехвърлянето на търговското предприятие от едноличния търговец X.X.X. (Борисова) с фирма “Нико - X.X. като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на X.X.X. и го вписа като едноличен търговец с фирма “Нико - X.X.”.

16056

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 4 във връзка с чл. 42, ал. 1 ЗК с решение № 6724 от 26.Х.2003 г. по ф.д. № 2205/98 вписа прекратяване дейността и обявяване в ликвидация на кооперация “Копекс” - Пловдив, със срок за ликвидация 2 месеца и с ликвидатор X.X.X..

16006

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8135 от 4.ХII.2003 г. по ф.д. № 3798/2003 вписа дружество с ограничена отговорност “Експрес - Мобил” - ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, бул. Дунав 44А, ет. 10, ап. 28, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия, производство на промишлени и селскостопански стоки, посреднически услуги, търговско посредничество, представителство и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, пътнически и товарни транспортни услуги в страната и в чужбина, вътрешен и международен туризъм, ресторантьорство и хотелиерство, рекламна дейност, оказион, битови услуги, внос и износ на стоки, търговия, вкл. и с цигари и алкохол (след издаване на необходимите лицензи и разрешителни), доставка на интернет, експлоатация на интернет зала, както и всякакви други стопански дейности и услуги (след издаване на необходимите лицензи и разрешителни), незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го представляват и управляват заедно и поотделно.

16007

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 5.ХII.2003 г. допуска прилагането по ф.д. № 4691/98 на представения годишен счетоводен отчет за 2002 г. на “Багра” - ЕООД.

16008

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8200 от 8.ХII.2003 г. по ф.д. № 420/2002 вписа промени за “НИК - Хеда еко” - ООД: заличава X.X.X. и X.X.X. като съдружници; променя дружеството на “НИК - Хеда еко” - ЕООД; премества адреса на управление в Пловдив на ул. Беласица 4; вписа като едноличен собственик на капитала X.X.X., който ще представлява и управлява дружеството; приема учредителен акт.

16009

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8256 от 9.ХII.2003 г. по ф.д. № 3867/2003 вписа дружество с ограничена отговорност “Дани - 2003” - ООД, със седалище и адрес на управление Перущица, ул. Никола Накев 6, с предмет на дейност: специализирано счетоводно предприятие, което организира счетоводното отчитане и съставяне на годишни, междинни и други отчети по реда на Закона за счетоводството, управленски, икономически, финансово-счетоводни консултации и услуги, производство, изкупуване и преработка на селскостопанска продукция - растителна и животинска, хранителни стоки и др., туризъм - вътрешен и международен, почивно дело, транспортно-спедиторска дейност, автосервиз, машинопис, копирни услуги, консултантска дейност, посредничество, комисионерство, оказион, консигнация, всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от X.X.X..

16010

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8264 от 9.ХII.2003 г. по ф.д. № 3487/2003 вписа дружество с ограничена отговорност “Солвекс - 1” - ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, бул. 6 септември 177, с предмет на дейност: търговия с метали - черни и цветни, отпадъци и отломки от тях и сплавите им (след получаване на лиценз), производство и търговия с промишлени, селскостопански, хранителни и битови стоки, експорт, импорт и реекспорт, посреднически и комисионни услуги, транспортни услуги в страната и в чужбина, лечебна дейност, строителство, вътрешен и международен туризъм, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, рекламна дейност, както и всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X., които го представляват и управляват заедно и поотделно.

16011

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8283 от 9.ХII.2003 г. по ф.д. № 4002/2003 вписа дружество с ограничена отговорност “Ню мюзик” - ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Петър Шилев 14, ет. 1, ап. 4, с предмет на дейност: издателска, концертна, рекламна, продуцентска и импресарска дейност, производство, преработка, търговия, внос и износ на стоки, производствена и маркетингова дейност, търговско представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни фирми в страната и в чужбина, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го представляват и управляват заедно и поотделно.

16012

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8330 от 10.ХII.2003 г. по ф.д. № 7660/95 вписа промени за “Випер” - ООД: освобождава X.X.X. като съдружник; вписва X.X.X. като съдружник; вписа промени в дружествения договор.

16013

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 8384 от 11.ХII.2003 г. по ф.д. № 3544/2000 вписа прехвърляне на фирмата заедно с предприятието като съвкупност от права, задължения и фактически отношения от едноличния търговец X.X.X. с фирма “Караджови - X.X.” на X.X.X. и я вписва като едноличен търговец с фирма “Караджови - X.X.”.

16014

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8162 от 4.ХII.2003 г. по ф.д. № 3486/2002 вписа промени за “Лутек” - ООД: освобождава и заличава X.X.X. като управител; избира новия управител X.X.X.; вписва прехвърляне на търговското предприятие с фирма “X.X.” от едноличния търговец X.X.X. като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на “Лутек” - ООД.

16015

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16 ТЗ с решение № 8124 от 3.ХII.2003 г. по ф.д. № 3679/2003 вписа прехвърляне на търговското предприятие на едноличния търговец X.X.X. с фирма “Крилия - X.X.” - Хисаря, като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на “Семере - Крилия” - ЕООД.

16016

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1816 от 12.III.2004 г. по ф.д. № 793/2004 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Класик - 65” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Любен Каравелов 9б, с предмет на дейност: търговска дейност в страната и в чужбина, експорт, импорт и реекспорт, услуги, в т.ч. образователни услуги, извънкласна и извънучилищна дейност, консултантска дейност, посредничество, комисионна дейност, представителство, агентство на лица и фирми в страната и в чужбина, информационна, спедиционна, транспортна, рекламна, строителна и предпиремаческа дейност и други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

16017

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1868 от 15.III.2004 г. по ф.д. № 884/2004 вписа дружество с ограничена отговорност “Интелпрес - СГХ” - ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Славейна 2, ет. 1, ап. 3, с предмет на дейност: издателска дейност, вътрешен и международен туризъм, рекламна, импресарска и информационна дейност, вътрешна и външна търговия с всякакви стоки, разрешени със закон, автотранспортна дейност, таксиметрови превози и автокозметични услуги и всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го представляват и управляват заедно и поотделно.

16018

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1924 от 16.III.2004 г. по ф.д. № 2395/96 вписа промени за “Одит - Енчев” - ООД: вписа ново наименование: “Агротрейд - М” - ООД; вписа нов адрес на управление - ул. Пролет 2; увеличава капитала на дружеството от 5000 лв. на 50 000 лв.; вписа промени в дружествения договор.

16019

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1945 от 17.III.2004 г. по ф.д. № 896/2004 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Террако България” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Брезовска 34, ет. 3, офис 2, с предмет на дейност: търговия, внос, износ и производство на строителни материали, строително-монтажна и ремонтна дейност, покупко-продажба на недвижими имоти и всякаква друга дейност и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Горан Хелге Уидстром.

16020

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8341 от 10.ХII.2003 г. по ф.д. № 253/93 вписа промени за “Хермес - 2002” - ООД: освобождава X.X.X. като управител; вписва X.X.X. като управител; дружеството ще се представлява и управлява от X.X.X..

16021

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8149 от 4.ХII.2003 г. по ф.д. № 3980/2003 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Товас 1” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Жеравна 12, ап. 16, с предмет на дейност: производство и търговия с дървена дограма в страната и в чужбина, търговия и производство на дървен материал в страната и в чужбина, транспортна дейност в страната и в чужбина, поправка и монтаж на всякакви ел. машини и инсталации, обзавеждане и работа в заведения за обществено хранене, както и всякаква друга незабранена със закон дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

16022

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8229 от 8.ХII.2003 г. по ф.д. № 3936/2003 вписа дружество с ограничена отговорност “Панджоро” - ООД, със седалище и адрес на управление Асеновград, ул. Клокотница 17, с предмет на дейност: туристическа дейност - ресторантьорство и хотелиерство, производство и търговия на едро и дребно с хранителни и нехранителни стоки в страната и в чужбина, консултантски, посреднически и комисионерски услуги, транспорт и спедиция в страната и в чужбина и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X., които го представлява и управляват заедно и поотделно.

16023

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8197 от 8.ХII.2003 г. по ф.д. № 5339/99 вписа промени за “Мултикомерс” - ЕООД: освобождава X.X.X. като управител на дружеството; вписва X.X.X. като управител на дружеството; вписа промяна в учредителния акт; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X..

16024

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8359 от 11.ХII.2003 г. по ф.д. № 4038/2003 вписа дружество с ограничена отговорност “Експет” - ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Коматевско шосе 156, с предмет на дейност: международни превози на товари и пътници, транспортни услуги в страната и в чужбина, вътрешен и международен туризъм, туроператорска и турагентска дейност, търговско представителство и посредничество, хотелиерство и ресторантьорство, търговия на едро и дребно с твърди, течни и газообразни горива, газ пропан-бутан, петрол и петролни продукт, комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и в чужбина, консултантска, маркетингова и рекламна дейност, обмяна на чуждестранни парични средства в брой, разкриване и експлоатация на заведения за обществено хранене и развлечения, съпътстващи услуги, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина, строителство и строителни услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и всякаква дейност и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X., Илхан Дагъстан, Али Арсланхан и X.X.X. и се представлява и управлява от X.X.X. и Илхан Дагъстан заедно и поотделно.

16025

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8390 от 12.ХII.2003 г. по ф.д. № 4069/2003 вписа дружество с ограничена отговорност “Боради Инженеринг” - ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Харитон Куев 10, с предмет на дейност: инженерингова дейност, проектиране, строителство, търговия, маркетинг, представителство и посредничество, реклама, консултантски, преводачески, информационни услуги, както и всякакви дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

16026

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8371 от 11.ХII.2003 г. по ф.д. № 3955/2003 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Руди” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Бачково 2, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия, внос, експорт и реекспорт на всякакви стоки и изделия, производство на стоки и изделия с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейност, търговско представителство и посредничество, откриване и експлоатация на хотели и заведения, превозни, туристически услуги, строителство, проектиране, продажба на алкохол и цигари, както и всякаква друга дейност, незабранена от законодателството. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

16027

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8352 от 11.ХII.2003 г. по ф.д. № 4021/2003 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Евро профил” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Княз Богориди 12, с предмет на дейност: производство и търговия с метали, финансова и консултантска дейност, строителна, предприемаческа, маркетингова, туристическа, посредническа, вътрешно- и външнотърговска дейност, транспортна, спедиционна, складова, лизингова, проектантска, инвеститорска и внедрителска дейност, сделки с недвижими имоти, производство на стоки, всякакви услуги и дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

16028

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8379 от 11.ХII.2003 г. по ф.д. № 4017/2003 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Реал Консулт” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, бул. 6 септември 161, ап. 37, с предмет на дейност: консултантски и други услуги, както и всякаква друга незабранена със закон дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

16029

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 8126 от 3.ХII.2003 г. по ф.д. № 2787/2003 вписа прехвърляне на предприятието ЕТ “Коместо - X.X.” от едноличния търговец X.X.X. на “Ком - Си” - ЕООД.

16030

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8158 от 4.ХII.2003 г. по ф.д. № 3894/2003 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Верта” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, бул. Дунав 75, с предмет на дейност: покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, митническо представителство (агентство), както и дейности и предоставяне на услуги, разрешени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала “Ремис” - ООД, САЩ, и се представлява и управлява от управителя X.X.X..

16031

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261 ТЗ с решение № 8102 от 3.ХII.2003 г. регистрира по ф.д. № 3446/2003 преобразуването на СД “Комфорт - 2000 Алатинов, Миланов с-ие” в дружество с ограничена отговорност “Комфорт - 2000” - ООД, със седалище и адрес на управление Сопот, ул. Ген. Андреев 10, и с предмет на дейност: туристическа дейност, превоз на пътници и товари, извършване на услуги на гражданите, търговско представителство и посредничество, ресторантьорство, откриване на верига от магазини, спедиторска дейност, производство и продажба на безалкохолни напитки и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го представляват и управляват заедно и поотделно, като поема активите и пасивите на СД “Комфорт - 2000 Алатинов, Миланов с-ие”.

16032

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8152 от 4.ХII.2003 г. по ф.д. № 657/2002 вписа промени за “Служба по трудова медицина - Темпо” - ООД: вписа промени в дружествения договор съгласно решение на ОС от 23.IХ.2003 г.

16033

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8083 от 2.ХII.2003 г. по ф.д. № 2547/98 вписа промени за “Треви” - ООД: освобождава X.X.X. като съдружник и управител; вписва като едноличен собственик на капитала Пиетро Вайс; вписа ново наименование на дружеството - “Треви” - ЕООД; вписа учредителен акт; дружеството ще се управлява и представлява от управителя Пиетро Вайс.

16034

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8156 от 4.ХII.2003 г. по ф.д. № 3946/2003 вписа дружество с ограничена отговорност “Спорт - Турист” - ООД, със седалище и адрес на управление с. Войводиново, ул. Оборище 14, бл. 6, ет. 2, ап. 4, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на селскостопанска растителна и животинска продукция, селски туризъм и ресторантьорство, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го представлява и управляват заедно и поотделно.

16035

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 7996 от 27.Х.2003 г. по ф.д. № 3869/2003 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Вантекс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Марково, ул. Ралица 3, с предмет на дейност: сделки в страната и в чужбина, внос-износ, бартерни сделки и реекспорт, производство, изкупуване, преработка и продажба на едро и дребно на хранителни, промишлени, химически и селскостопански стоки, стоки за бита и други вещи, стоки от собствено производство, продажба на цигари и алкохолни напитки (след вземане на съответното разрешение по установения ред), разкриване на заведения за хранене, кафенета и сладкарници, ресторантьорство, таксиметрови превози на пътници и товари в страната и в чужбина, международен автомобилен транспорт, карготовари, транспортна дейност на пътници и товари в страната и в чужбина със собствен и нает транспорт, отдаване под наем на леки автомобили и транспортни средства в страната и в чужбина, производство и преработка на пластмасови изделия, суровини и материали, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, добив, преработка и продажба на дървесина, рекламни, хотелиерски, складови, лизингови, консигнационни, комисионни, спедиционни и превозни сделки, търговско представителство и посредничество, търговски сделки и всякакви услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

16036

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 8192 от 5.ХII.2003 г. по ф.д. № 3008/98 вписа прехвърляне на фирма с предприятие “Арана - Хусеин Талджи” от едноличния търговец Хусеин Соуд Али Талджи на X.X.X. и я вписа като едноличен търговец с фирма “Арана - X.X.”.

16037

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8187 от 5.ХII.2003 г. по ф.д. № 3973/2003 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Мигтон - Нет” - ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Войводиново, ул. Александър Стамболийски 25, с предмет на дейност: доставка на телефонни централи, телекомуникационно оборудване, интернет услуги, доставка и монтаж на компютри и компютърни системи, внос и износ, всякакви дейности и услуги, незабранени със закон или друг нормативен акт. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

16038

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 7851 от 21.ХI.2003 г. по ф.д. № 3814/2003 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Матрикс - 70” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Пенчо Славейков 51, ет. 3, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, производство на хранителни стоки, производство на промишлени стоки и търговия с тях, търговия с хранителни стоки, селскостопански произведения, месо, месни произведения, търговия с тютюн, тютюневи изделия и алкохол, ресторантьорство и хотелиерство, посредническа и представителска дейност, транспортна дейност, както и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

16039

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8131 от 4.ХII.2003 г. по ф.д. № 3852/2003 вписа дружество с ограничена отговорност “Тракия - БС” - ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, бул. 6 септември 57, ет. 4, ап. 7, с предмет на дейност: търговска дейност в страната и в чужбина със стоки и продукция от всякакъв вид и характер, туристически услуги, хотелиерство, ресторантьорство, рекламна, информационна, импресарска, консултантска, преводаческа, туроператорска дейност, бартерни сделки, посредничество, разпространение на печатни произведения, организиране на квалификационни курсове и образователни услуги, транспорт, производство, изкупуване и преработка на растителна и животинска продукция в натура и в преработен вид и всякакви други незабранени със закон дейности. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от X.X.X..

16040

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8298 от 10.XII.2003 г. по ф.д. № 4034/2003 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Алексбетон” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Радецки 31, с предмет на дейност: производство на бетонови павета, блокчета, плочки, бордюри и всякакви изкуствени камъни, бетонови изделия, строителни разтвори - бетонови и варови, вътрешна и външна търговия, строителство, машиностроене, спедиторска, ремонтна дейност и всякакви други търговски дейности, незабраенни със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

16041

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8220 от 8.ХII.2003 г. по ф.д. № 3964/2003 вписа дружество с ограничена отговорност “Елви хоуп” - ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Барикадите 10, вх. А, ет. 7, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, внос, износ и реекспорт, бартерни операции, производство, изкупуване, преработка, съхранение и реализация на селскостопанска продукция, промишлени стоки, предмети на бита, преработка и производство на суровини и материали за хранително-вкусовата промишленост, производство и търговия с хранителни продукти, хотелиерска и ресторантьорска дейност, вътрешен и международен туризъм, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, фотокопирни, машинописни и преводачески услуги,комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки, покупка, строеж и/или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизингова и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от X.X.X..

16042

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8232 от 8.ХII.2003 г. по ф.д. № 3998/2003 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Дате” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Асеновградско шосе 1, ет. 4, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови и сделки с интелектуална собственост, хотелирески, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, ресторантьорство, други дейности и предоставяне на услуги, разрешени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

16043

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8109 от 3.ХII.2003 г. по ф.д. № 3909/2003 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Милев Транс 2003” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Велбъжд 24, с предмет на дейност: транспортна дейност в страната и в чужбина, превоз на стоки, товари и пътници в страната и в чужбина, търговия със стоки на едро и на дребно, вкл. търговска дейност с разкриване на магазини, складове и заведения, производство, преработка и обработка на всякакви разрешени със закон промишлени, текстилни, хранителни и стоки за бита и широко потребление, внос и износ на всякакви стоки, търговско представителство и посредничество, складова, спедиторска и рекламна дейност, ресторантьорство и всякакви дейности и услуги, непротиворечащи на законодателството на Република България и незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

16044

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 и чл. 146, ал. 4 ТЗ с решение № 8297 от 10.ХII.2003 г. по ф.д. № 3283/95 вписа промени за “Алпи” - ООД: заличава Рамазан Алптекин като съдружник и управител; вписа X.X.X. като съдружник; дружеството ще се представлява и управлява от X.X.X.; вписа промени в дружествения договор; допуска прилагане на представения годишен счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.

16272

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8296 от 10.ХII.2003 г. по ф.д. № 1735/2000 вписа промени за “Века Инженеринг” - ООД: заличава X.X.X. като съдружник и управител; вписа като едноличен собственик на капитала X.X.X.; променя фирмата на дружеството на “Века Инженеринг” - ЕООД; дружеството ще се представлява и управлява от X.X.X.; вписа приемане на учредителен акт.

16273

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8293 от 9.ХII.2003 г. по ф.д. № 3328/97 вписа промени за “Лико - Стан 2000” - ООД: заличава X.X.X. като съдружник и управител; вписа X.X.X. като съдружник и управител; променя адреса на управление в гр. Раковски, ул. Лазар Добрич 3; дружеството ще се представлява и управлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно; вписа промени в дружествения договор.

16274

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8295 от 9.ХII.2003 г. по ф.д. № 2757/2000 вписа промени за “Танксеа” - ЕООД: променя адреса на управление на ул. Богомил 60, партер.

16275

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8279 от 9.ХII.2003 г. по ф.д. № 2582/2001 вписа промени за “Александрис Инженеринг” - ЕООД: увеличава капитала на дружеството на 230 000 лв.; вписа промяна в учредителния акт.

16276

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8231 от 8.ХII.2003 г. по ф.д. № 3685/98 вписа промени за “Инжстрой - БМ” - ЕООД: освобождава X.X.X. като едноличен собственик и управител; премества адреса на управление на бул. Македония 69А, ет. 2, ап. 9; променя фирмата на “X.X.X.” - ЕООД: вписа нов учредителен акт; дружеството ще се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

16277

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8150 от 4.ХII.2003 г. по ф.д. № 1279/2002 вписа промени за “Н-2 Трейдинг Консулт” - ООД: освобождава X.X.X. като управител; вписа X.X.X., X.X.X. и X.X.X. като съдружници в дружеството; увеличава капитала от 5000 лв. на 12 500 лв.; вписа промени в дружествения договор; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X..

16278

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8188 от 5.ХII.2003 г. по ф.д. № 3876/2003 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “РОТХ” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Света Петка 20, ет. 2, с предмет на дейност: покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, посреднически услуги при информиране и наемане на работа в страната и в чужбина (след получаване на разрешение), обучение за професионална квалификация с цел реализиране на доходи в чужбина, консултантски услуги, транспортна дейност в страната и в чужбина, продажба на стоки в първоначален или обработен вид, комисионна, складова, лизингова, търговска, хотелиерска дейност, ресторантьорство, реекспорт, туризъм, производство и продажба на алкохол, производните му спиртни напитки и цигари (след съответното разрешение), проектантски услуги, брокерски услуги, дейности, разрешени със закон, и предоставяне на услуги, разрешени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Томас Периам Хектор Ноел Летбридж.

16279

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8310 от 10.ХII.2003 г. по ф.д. № 4024/2003 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Интерстар - България” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 265, вх. В, ет. 6, ап. 18, с предмет на дейност: внос, производство и търговия с хранителни и промишлени стоки, услуги, търговско представителство и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, счетоводни услуги, всякакви външнотърговски сделки, организиране на търгове, базари, изложби, рекламно и информационно осигуряване, консултантска дейност, както и всякаква друга дейност, незабранена от законодателството. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

16280

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8236 от 8.ХII.2003 г. по ф.д. № 3835/2003 вписа дружество с ограничена отговорност “Раис Консулт” - ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, бул. Руски 21, ет. 4, ап. 14, с предмет на дейност: информационни, програмни и консултантски услуги, дейност по внедряване на информационни системи и системи по качество, счетоводни услуги, развойни услуги, търговия - с интелектуална собственост и със селскостопанска продукция, комисионна, превозна, спедиционна, складова и лизингова дейност, търговско представителство и посредничество в страната и в чужбина, превозни, хотелиерски, туристически, рекламни услуги, строеж и обзавеждане на недвижими имоти за лични и търговски цели, както и всякаква друга дейност и услуги, незабранени от законодателството. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5100 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X., които управляват и представляват дружеството заедно и поотделно при следните ограничения: управителите имат право да вземат финансови решения и да се разпореждат еднолично с финансови средства до 10 000 лв., а над тази сума - само със съгласието на всички съдружници или упълномощени от тях представители.

16281

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8382 от 11.ХII.2003 г. по ф.д. № 4030/2003 вписа дружество с ограничена отговорност “Рисон” - ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 187, вх. А, ет. 7, ап. 21, с предмет на дейност: производство и търговия с хотелски консумативи, миещи и почистващи препарати, парфюмерийни и козметични изделия, проектиране, консултации, представителство на български и чуждестранни търговци и дружества, както и всякаква друга незабранена със закон дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., и се представлява и управлява от X.X.X..

16282

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение № 8362 от 11.ХII.2003 г. по ф.д. № 3993/2003 вписа промени за “Мармет и Ко” - ЕООД: премества седалището и адреса на управление на дружеството от София, район “Оборище”, ул. Черковна 39, вх. Б, Пловдив, ул. Филип Македонски 82А, ет. 1.

16283

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8255 от 9.ХII.2003 г. по ф.д. № 3205/2002 вписа промени за “Инком - 2002” - ООД: освобождава X.X.X. и X.X.X. като съдружници и управители; вписа като едноличен собственик на капитала X.X.X.; премества адреса на управление на ул. Райко Даскалов 53, ет. 2, офис 28; променя фирмата на “Инком - 2002” - ЕООД; вписа учредителен акт; дружеството ще се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

16284

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8343 от 10.ХII.2003 г. по ф.д. № 970/2002 вписа промени за “Вега - 1” - ООД: вписа нов предмет на дейност: търговия на дребно с електрически домакински уреди, радио- и телевизионни стоки и всякаква друга дейност, незабранена със закон; премества седалището и адреса на управление в София, ж.к. Младост 1, вх. Б, ет. 2, ап. 2; вписа нов учредителен акт.

16285

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8305 от 10.ХII.2003 г. по ф.д. № 2226/97 вписа промени за “Меги Тико Такси” - ЕООД: освобождаване на X.X.X. като едноличен собственик на капитала; вписа нов едноличен собственик на капитала - X.X.X. в качеството му на едноличен търговец с фирма “Зои - 90 X.X.”, Пловдив; вписва нов адрес на управление - Пловдив, бул. Стефан Стамболов 21, ет. 2, ап. 4; вписа нов учредителен акт; дружеството ще се представлява и управлява от X.X.X..

16286

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8308 от 10.ХII.2003 г. по ф.д. № 4033/2003 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Дани - 95” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Карлово, ул. Ген. Карцов 72, вх. В, ет. 1, ап.1, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия, търговия със строителни материали, производство на хранителни стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна и лизингова дейност, търговско представителство и посредничество в страната и в чужбина, превозни, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, както и всякакви дейности и услуги, незабранени от законодателството. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

16287

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8114 от 3.ХII.2003 г. по ф.д. № 2938/97 вписа промени за “Мотобул” - ООД: освобождава X.X.X. като управител на дружеството; вписа нови управители - X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; промяна в наименованието на един от съдружниците в дружеството на “Хастингс” - ЕООД; вписа промяна в дружествения договор; дружеството ще се управлява и представлява от управителите X.X.X. и X.X.X. заедно; X.X.X. и X.X.X. заедно, X.X.X. и X.X.X. заедно.

16288

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261, ал. 3 и чл. 231 ТЗ с решение № 8448 от 15.ХII.2003 г. по ф.д. № 732/97 вписа промени за “Топалица” - АД: вписа вливане на “Топалица 2000” - АД, в “Топалица” - АД; прекратяване без ликвидация на “Топалица 2000” - АД, чрез вливане при условията на универсално правоприемство; вписа увеличение на капитала от 100 067 лв. на 157 626 лв., разпределен в 157 626 поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 лв.; вписа промени в устава, приети от ОСА на 30.IХ.2003 г.

16289

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 и чл. 251, ал. 4 ТЗ с решение № 8380 от 11.ХII.2003 г. по ф.д. № 1317/98 вписа промени за “ЕАЗ” - АД: дружеството е публично съобразно чл. 110, ал.1 ЗППЦК; вписа приемане на нов устав, приет от ОСА, проведено на 28.ХII.2003 г.; освобождава X.X.X. като член на съвета на директорите; вписа X.X.X. като член на съвета на директорите; допуска прилагането на представения годишен счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.; дружеството ще се представлява от председателя на съвета на директорите X.X.X., изпълнителния директор X.X.X. и от прокуриста X.X.X. заедно и поотделно.

16290

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 9.ХII.2003 г. допуска прилагането по ф.д. № 969/96 на представения годишен счетоводен отчет за 2002 г. на “Топлоремонтстрой - Пловдив” - АД.

16291

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 7276 от 22.Х.2003 г. по ф.д. № 3515/2003 вписа дружество с ограничена отговорност “Папи 96” - ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, бул. България 126, с предмет на дейност: хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, откриване на магазини, складове и кантори във връзка с дейността на дружеството, внос-износ, реекспорт, бартерни и обменни операции, комисионна и консигнационна търговия, посредничество, агентство и търговско представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица и организации, предприемачество, спедиционна, транспортна, складова и лизингова дейност, сделки с обекти на интелектуалната собственост, вътрешен и международен туризъм, отдаване на вещи, машини и автомобили под наем, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, организиране на съвместни производства, производство, изкупуване, преработка и реализация на селскостопанска продукция от растителен и животински произход, шивашки услуги, както и други дейности, незабранени със закон или подзаконов акт. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го представляват и управляват заедно и поотделно.

16292

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8182 от 5.ХII.2003 г. по ф.д. № 3851/2003 вписа дружество с ограничена отговорност “Антонов и Чернашки” - ООД, със седалище и адрес на управление гр. Раковски, ул. Васил Левски 15Б, с предмет на дейност: производство, преработка и търговия със селскостопанска продукция - растителна и животинска, натурална и преработена, отдаване на вещи, помещения, машини и автомобили под наем, сделки с движимо и недвижимо имущество, строителна дейност, откриване на магазини, складове и кантори във връзка с дейността на дружеството, внос-износ, реекспорт, посредничество и представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица, както и всякакви други услуги и дейности, незабранени със закон или друг подзаконов акт. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го представляват и управляват заедно и поотделно.

16045

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8393 от 12.ХII.2003 г. по ф.д. № 4093/2003 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Сиси - М” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Пере Тошев 119, вх. Е, ет. 6, ап. 17, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия с всякакви стоки, представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, вътрешен и международен транспорт, автоуслуги, всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

16046

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение № 8388 от 11.ХII.2003 г. по ф.д. № 995/97 вписа заличаването на “Финком Табак” - ЕООД.

16047

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение № 8267 от 9.ХII.2003 г. по ф.д. № 220/98 вписа промени за “Авива” - ЕООД: деноминира капитала на дружеството от 5 000 000 лв. на 5000 лв.; вписа нов адрес на управление - ул. Братя Бъкстон 19, ет. 4, ап. 10; заличава X.X.X. като управител; допълва предмета на дейност с “преводи от български на чужди езици и от чужди езици на български (преводаческа дейност)”; вписа промяна в учредителния акт; дружеството ще се представлява и управлява от досегашните управители X.X.X. и X.X.X.

16048

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8349 от 11.ХII.2003 г. по ф.д. № 3901/2003 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Манахилов и синове” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 28, вх. Г, ет. 5, ап. 13, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови и сделки с интелектуална собственост, консултантски, издателски, разпространителски, рекламни, информационни или други услуги, производство на електрическа енергия от природновъзобновими източници, пренос на ел. енергия, търговия с ел. енергия (след снабдяване на дружеството с необходимите разрешения и лицензии), както и упражняване на всякаква дейност, незабранена със закон или друг нормативен акт. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., собственост на X.X.X., който го представлява и управлява.

16049

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 8370 от 11.ХII.2003 г. по ф.д. № 3555/99 вписа прехвърляне на предприятие с фирма “Чортов - X.X.” от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и го вписва като едноличен търговец с фирма “Чортов - X.X.”.

16050

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8246 от 8.ХII.2003 г. по ф.д. № 1244/94 вписа промени за “Коректа” - ООД: заличава X.X.X. и X.X.X.-X. като съдружници; заличава X.X.X.-X. като управител; вписа ново наименование: “Коректа” - ЕООД; вписа ново седалище и адрес на управление - Пловдив, бул. Христо Ботев 111, ет. 1; вписа като собственик на капитала и управител X.X.X., който ще представлява и управлява дружеството; вписа нов учредителен акт.

16051

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8351 от 11.ХII.2003 г. по ф.д. № 5151/97 вписа промяна за “Ланко” - ЕООД: вписа промяна на едноличния собственик на капитала на дружеството от “Триколан Френско-гръцко анонимно дружество” на “Фанко акционерно дружество за облекла”.

16052

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 8338 от 10.ХII.2003 г. по ф.д. № 942/90 вписа прехвърляне на фирмата заедно с предприятието като съвкупност от права, задължения и фактически отношения от едноличен търговец X.X.X. с фирма “Ферометал - X.X.” на X.X.X., която вписва като едноличен търговец с фирма “Ферометал - X.X.”.

16260

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8196 от 5.ХII.2003 г. по ф.д. № 2659/2002 вписа промени за “Уудсилвер арт” - ООД: освобождава Спиридон Александрос Николовгенис като управител; вписва X.X.X. като управител; дружеството ще се представлява и управлява от прокуриста Георгиос Константинос Асимакос.

16261

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 7813 от 19.ХI.2003 г. по ф.д. № 3763/2003 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Ловани - 3” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Карлово, ул. Александър Стамболийски 20, с предмет на дейност: транспортна и таксиметрова дейност на територията на страната и в чужбина (след получаване на съответните разрешителни), комплексни сервизни услуги на автомобилна и селскостопанска техника, търговия на едро и дребно, внос и износ на всякакви промишлени стоки и стоки за бита, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, производство на промишлени стоки и стоки за бита, маркетингова, рекламна и проучвателна дейност, всякакви услуги - посреднически, консултантски, комисионерски, ремонтни, фризьорски и др., откриване на заведения за обществено хранене, кафе-аперитиви, сладкарници и др., спедиторски и транспортни услуги, туристически услуги в страната и в чужбина, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

16262

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8193 от 5.ХII.2003 г. по ф.д. № 243/2003 вписа промени за “Лъки синема” - ЕООД: заличава “Александра груп холдинг” - ООД, София, като едноличен собственик на капитала; освобождава X.X.X. като управител на дружеството; вписа нов едноличен собственик на капитала и управител на дружеството X.X.X.; вписа нов учредителен акт; дружеството ще се представлява и управлява от X.X.X..

16263

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8146 от 4.ХII.2003 г. по ф.д. № 1341/96 вписа промени за “Гарант - БД” - ООД: освобождава X.X.X. като съдружник и управител; променя фирмата на дружеството на “Гарант - БД” - ЕООД; вписа нов учредителен акт; дружеството ще се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

16264

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8165 от 4.ХII.2003 г. по ф.д. № 575/2002 вписа промени за “Транспроект БГ 2003” - ЕООД: вписа нов адрес на управление - ул. Лазо войвода 23; вписа промяна в учредителния акт.

16265

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8127 от 3.ХII.2003 г. по ф.д. № 3904/2003 вписа дружество с ограничена отговорност “Дипол” - ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 171, вх. 3, партерна стая 4, п.к. 86, с предмет на дейност: машинописни услуги, компютърен набор, сервизна дейност, търговско представителство, посредничество и комисионерство, транспортна и спедиторска дейност, транспорт и туризъм в страната и в чужбина, развойна дейност в областта на електрониката, проектиране, рекламна и издателска дейност, агентство, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X.-X. и X.X.X., които го представляват и управляват заедно и поотделно.

16266

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8138 от 4.ХII.2003 г. по ф.д. № 3932/2003 вписа дружество с ограничена отговорност “Петед” - ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив,ул. Свети Наум 4А, с предмет на дейност: търговска дейност (вкл. внос и износ), маркетингова и консултантска дейност, търговско посредничество, представителство, агентство, производствена дейност, счетоводни услуги, както и всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от X.X.X..

16267

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8129 от 3.ХII.2003 г. по ф.д. № 3889/2003 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Омникар - БГ” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Васил Левски 151, с предмет на дейност: производство и търговия със стоки на леката промишленост, комисионна, складова и лизингова дейност, хотелиерска, туристическа, рекламна, програмна дейност, отдаване на автомобили под наем, ремонт и обслужване на автомобили или предоставяне на други услуги, както и всякаква друга дейност, незабранена от законодателството. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Валери Харутюн Мектупчиян.

16268

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение № 8328 от 10.ХII.2003 г. по ф.д. № 952/98 вписа промени за “Бозлар Юмурта” - ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.; вписва нов адрес на управление на дружеството - Пловдив, бул. 6 септември 202, ап. 4; вписа промяна в дружествения договор.

16269

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8222 от 8.ХII.2003 г. по ф.д. № 198/97 вписа промени за “Интерстрой - 49” - ЕООД: променя адреса на управление на дружеството в Пловдив, бул. Княгиня Мария-Луиза 6, ет. 3; вписа промяна в учредителния акт.

16270

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8396 от 12.ХII.2003 г. по ф.д. № 4070/2003 вписа дружество с ограничена отговорност “Хоуп” - ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Филипово 18, ет. 3, ап. 6, с предмет на дейност: търговска дейност с мултимедийни продукти и консумативи, производство, пакетаж и разпространение на здравословни (диетични и диабетични) храни и напитки, упражняване на всякаква стопанска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., който го представлява и управлява.

16271

Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 29 от 17.ХII.2003 г. по ф.д. № 29/92 вписа в регистъра за еднолични търговци прехвърляне на ЕТ “X.X. - Хадживасилев” от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X.-X. и я вписа като едноличен търговец с фирма “X.X. - Хадживасилев - X.X.”.

14719

Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ съобщава, че приетият с решение на общото събрание на акционерите годишен счетоводен отчет за 2002 г. на “Авис - инвест” - АД, гр. Завет, по ф.д. № 116/94 е представен в търговския регистър.

14720

Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ съобщава, че провереният и приет годишен отчет за 2002 г. на “Авис” - ЕООД, гр. Завет, по ф.д. № 15/93 е представен в търговския регистър.

14721

Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 481/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Сим - транс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Разград, ул. Странджа 48А, с предмет на дейност: транспорт в страната и в чужбина, строителна, предприемаческа, производствена, търговска дейност, преработка, производство и търговия със селскостопанска продукция, рекламна и импресарска дейност, организиране на екскурзии, бартерни сделки, търговия с петролни продукти, както и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик X.X.X..

14722

Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 482/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Х. Арслан” - ООД, със седалище и адрес на управление гр. Кубрат, ул. Паисий 10, с предмет на дейност: търговия на едро, вътрешно- и външнотърговска дейност със стоки, суровини, материали, съоръжения, машини и окомплектовка, за които няма нормативно ограничителен режим, комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейност, вкл. франчайзинг, и всякаква друга дейност, нормативно незабранена. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдружници X.X.X. и Арслан Харюн и се управлява и представлява от Арслан Харюн.

14723

Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 100/2002 за “Шениз текстил” - ЕООД: вписва като съдружник Бекир Кая; дружеството продължава дейността си като дружество с ограничена отговорност “Шениз текстил” - ООД, и се управлява и представлява от Кемал Кая и Бекир Кая заедно и поотделно.

14724

Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 483/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Интер фешън - Русе” - ООД, със седалище и адрес на управление гр. Цар Калоян, пл. Демокрация, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, вкл. и такива, изработени на ишлеме, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, маркетинг, издателска и печатарска дейност, упражняване на независим строителен контрол. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го управляват и представляват заедно и поотделно.

14725

Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 487/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Екоагро сървисиз” - ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Островче, ул. Захари Стоянов 22, с предмет на дейност: производствена, инженерингова и консултантска дейност, посредничество, агентство и мениджмънт на български и чуждестранни фирми в страната и в чужбина, всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон и за която не се изисква предварително разрешение (лицензия) от държавен орган, като в случай че за някоя от изброените дейности се изисква разрешение, то такава ще бъде извършвана след получаването му. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик X.X.X..

14726

Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 516/97 за “Бейц” - ООД: заличава като съдружник и управител Бейсим Басри Шукри; вписва като съдружник Зейнеб Ахмед Вейсал; вписва като управител Басри Шукри Вейсал, който ще управлява и представлява дружеството.

14727

Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 273 ТЗ регистрира по ф.д. № 691/99 заличаването на “Медико-техническа лаборатория - Дент - Разград” - ЕООД.

15236

Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промяна по ф.д. № 46/91 за “Водоснабдяване - Дунав” - ЕООД: заличава като управител X.X.X.; вписва като управител X.X.X., който ще управлява и представлява дружеството.

15237

Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 488/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Ай Мел” - ООД, със седалище и адрес на управление гр. Исперих, ул. Васил Левски 22, с предмет на дейност: производство, преработка и търговия със селскостопанска продукция, промишлени, непромишлени и хранителни стоки, строителство, транспорт, външнотърговска дейност, внос и износ на стоки и други незабранени със закон дейности. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдружници Ариф Алкан и Нехрин Исуф Яшар и се управлява и представлява от Ариф Алкан.

15238

Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промяна по ф.д. № 293/99 за “Ронтекс” - ЕООД: вписа нов адрес на управление - ул. Васил Левски 2, вх. А, ет. 1, ап. 3.

15239

Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промяна по ф.д. № 116/2003 за “Леском” - ООД: вписа ново седалище и адрес на управление - гр. Исперих, бул. 6 септември 2.

15240

Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 486/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Бул - Мекс” - ООД, със седалище и адрес на управление гр. Цар Калоян, ул. Козлодуй 10, с предмет на дейност: транспортна дейност - таксиметрови превози, пътническа, товарна, туристическа дейност, ресторантьорство и хотелиерство, покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, търговия на едро и дребно, изкупуване, производство, преработка и продажба в страната и в чужбина на селскостопанска продукция и продуктите от нея, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност на търговско представителство и посредничество, външнотърговска дейност, внос и износ, хлебопекарство, рекламна, информационна, импресарска дейност, покупка, борсови операции, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

15241

Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ регистрира промяна по ф.д. № 235/2003 за “Дала” - ООД: премества седалището и адреса на управление от гр. Исперих в София, ул. Житница 19, ет. 3, ап. 8.

15242

Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 467/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Медико-диагностична лаборатория - д-р X.X.” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Разград, ул. П. Р. Славейков 12, ап. 10, с предмет на дейност: обработка на тъканни материали и изготвяне от тях на препарати за морфологична диагностика, обработка на клетъчни материали и изготвяне от тях на препарати за морфологична диагностика, морфологична диагностика (поставяне на морфологична диагноза), консултативна дейност, други дейности, непротиворечащи на закона. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик X.X.X..

15243

Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 468/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Даниела” - ООД, със седалище и адрес на управление Разград, ул. Бели Лом 35, вх. Б, ет. 3, ап. 16, с предмет на дейност: търговия на едро и дребно с всякакви стоки в страната и в чужбина в първоначален, преработен или обработен вид, внос, износ на стоки, бартер, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, посредническа дейност, търговия с петролни продукти, производство, изкупуване, преработка и реализация на селскостопанска и животинска продукция в страната и в чужбина, откриване на магазини в собствени или наети помещения, комисионни и консигнационни сделки, консултантски услуги, мениджмънт и рекламна дейност, търговско представителство (без процесуално), спедиторска и туристическа дейност в страната и в чужбина, бюра за обмен на валута, ресторантьорство и хотелиерство, откриване на заведения за обществено хранене и всякаква друга незабранена със закон търговска дейност (след получаване на съответното за нея разрешение). Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

15244

Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 251/99 за “Сортоизпитване Кубрат” - ООД: заличава като съдружник Ибрахим Халил Халил; вписа като съдружник X.X.X..

15245

Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 473/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Юнал текстил” - ООД, със седалище и адрес на управление Разград, Гарова промишлена зона, с предмет на дейност: производство и търговия с текстилни изделия, трикотаж и конфекция, внос на машини и оборудване за производство на текстил, трикотаж и конфекция, разкриване, оборудване и експлоатация на производствени цехове, ремонтни ателиета, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина, производство, изкупуване, преработка на селскостопанска и животинска продукция, както и производни от тях, производство и продажба на други стоки от собствено производство, комисионни, спедиционни сделки, превозна дейност в страната и в чужбина, търговско представителство и посредничество, складови сделки, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни услуги, предоставяне на всякакви други услуги, сделки с интелектуална собственост, консултантска дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, консигнационна, консултантска, спедиционна, инженерингова, туристическа, лизингова дейност, в т. ч. за технологичен трансфер, производство, изкупуване, преработка на селскостопанска и животинска продукция, както и производни от тях, ресторантьорство, хотелиерство, всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдружници Вейсел Юнал, Али Риза Йозсанджак, Хюлйа Йозсанджак, Билгин Несрин Аджартабак и се управлява и представлява от Вейсел Юнал и Али Риза Йозсанджак заедно и поотделно.

15246

Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 854 от 1.XII.2003 г. по ф.д. № 854/97 вписа в регистъра за еднолични търговци прехвърляне на фирма “Хеклиус - X.X.” от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и я вписа като едноличен търговец с фирма “Хелиос - комфорт - X.X.”.

15247

Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 17 от 1.XII.2003 г. по ф.д. № 17/95 вписа в регистъра за еднолични търговци прехвърляне на фирма “Баджо - X.X.” от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и я вписа като едноличен търговец с фирма “Баджо - X.X.”.

15248

Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промяна по ф.д. № 443/2003 за “Плам - П Г Т” - ЕООД: премества седалището и адреса на управление от гр. Исперих в гр. Дулово, ул. Шуменско шосе 30.

15249

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 3097 от 9.XII.2003 г. по ф.д. № 1022/94 вписва търговския регистър прехвърляне на предприятие с фирма “Весур - X.X.” от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и го вписа като едноличен търговец с фирма “Весур - X.X. - X.X.” със седалище и адрес на управление Русе, кв. Дружба 3, бл. 10, вх. Ж, ет. 8.

15965

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 3100 от 9.XII.2003 г. по ф.д. № 2918/94 вписа в търговския регистър прехвърляне на предприятие с фирма “Пас - К - X.X.” от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и го вписа като едноличен търговец с фирма “Пас - К - X.X. - X.X.” със седалище и адрес на управление с. Тръстеник, община Иваново, ул. Цвятко Радойнов 50.

15966

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 3197 от 16.XII.2003 г. по ф.д. № 1328/94 промяна за “Енергоремонт” - АД: променя наименованието на “Енергоремонт - Русе” - АД.

15967

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 437 от 24.I.1996 г. по ф.д. № 2019/95 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Русе Аутдоор Адвъртайзинг” - ООД, със седалище и адрес на управление Русе, ж.к. Дружба 3, бл. 6, вх. В, ет. 5, и с предмет на дейност: производство на стоки, външнотърговска дейност, търговско посредничество и представителство, комисионна дейност, маркетинг, реклама. Дружеството е с капитал 50 000 лв., със съдружници X.X.X., “Маг - Билборд” - ЕООД, X.X.X. и X.X.X., и се управлява и представлява от X.X.X..

15968

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 3091 от 9.XII.2003 г. по ф.д. № 1240/2003 промени за “Писанско ханче” - ООД: увеличава капитала от 5100 лв. на 6800 лв.; вписва съдружника X.X.X..

15969

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 3078 от 3.XII.2003 г. по ф.д. № 1415/2003 еднолично дружество с ограничена отговорност “Уникат” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Русе, ул. Антим, бл. Б, ет. 2, ап. 6, и с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия, комисионна, консигнационна, оказионна и антикварна търговия, представителство, посредничество и агенство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, пласментно-снабдителска и информационно-рекламна дейност, производство на промишлени и потребителски стоки, производство и търговия със селскостопанска продукция, строителна, строително-ремонтна и предприемаческа дейност, хотелиерство и ресторантьорство, битови и занаятчийски услуги, транспортни и таксиметрови услуги, туристически услуги - вътрешен и международен туризъм. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок и се управлява и представлява от собственика X.X.X..

15970

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 3129 от 12.XII.2003 г. по ф.д. № 1428/2003 дружество с ограничена отговорност “Титан - ТТ” - ООД, със седалище и адрес на управление Русе, ул. Люлин планина 1, бл. Родопи, вх. А, ет. 1, ап. 1, и с предмет на дейност: проектиране, конструиране, изработка и монтаж на машини за хранително-вкусовата промишленост, съоръжения, оборудване и възли и детайли за тях, производство, разфасовка и търговия с промишлени и хранителни стоки, химически продукти, суровини, материали и полуфабрикати, профилактика, поддръжка, ремонт и сервиз на промишлена, селскостопанска и транспортна техника, търговия на едро и дребно в страната и чужбина, производство, преработка и обработка на метали и други видове материали и изделия от тях, лизингова дейност, предприемаческа дейност в страната и чужбина, строителство и изграждане на преработвателни цехове, работилници, жилища, ферми и др. и всички други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок, със съдружници X.X.X., X.X.X. и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.

15971

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 3147 от 12.XII.2003 г. по ф.д. № 1449/2003 еднолично дружество с ограничена отговорност “Далия - ДД” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Русе, ж.к. Чародейка 104, вх. 2, ет. 1, и с предмет на дейност: международен и вътрешен транспорт, производство на стоки и услуги, търговия на едро и дребно с всички видове промишлени и хранителни стоки в страната и чужбина, оказионна и комисионна търговия, антиквариат, залог на движими и недвижими вещи (заложна къща), ресторантьорство и хотелиерство, туризъм, автотехнически, авторемонтни, транспортни, счетоводни услуги, спедиторска, проектантска и строително-монтажна, посредническа и рекламна дейност, отдаване на вещи, машини и съоръжения под наем, инженеринг, маркетинг, търговско представителство, посредничество и агентство на чуждестранни лица и фирми в страната и чужбина, преводачески услуги, внедряване и обслужване на информационни, комуникационни и програмни системи, изработка и монтаж на PVC и алуминиева дограма и всички разрешени от закона дейности. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок и се управлява и представлява от собственика X.X.X..

15972

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 3143 от 12.XII.2003 г. по ф.д. № 1444/2003 дружество с ограничена отговорност “Мак Мебел” - ООД, със седалище и адрес на управление Русе, ул. Герлово 17, и с предмет на дейност: производство и продажба на мебели, вътрешно- и външнотърговска дейност, транспортна дейност, ресторантьорство, хотелиерство, туристически услуги, заведения за обществено хранене, производство, изкупуване и търговия със селскостопанска продукция, търговия с промишлени, битови и хранителни стоки и ювелирни изделия, шивашка дейност, размножителни услуги, посредничество при сделки с недвижими имоти, както и всякаква друга дейност и услуги, незабранени със закон, вкл. и тези, попадащи под специален законоустановен режим, изискващ предварително разрешение - след получаването му. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

15973

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 3090 от 9.XII.2003 г. по ф.д. № 1133/2003 промени за “Мерсие България” - ООД: освобождава съдружника Мигел Жан-Шарл Мерсие; вписва съдружника “Финансиер Мерсие” - АД.

15974

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 3089 от 9.XII.2003 г. по ф.д. № 1132/2003 промени за “Лом Валей” - ООД: освобождава съдружника Мигел Жан-Шарл Мерсие; вписва съдружника “Финансиер Мерсие” - АД.

15975

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 3088 от 8.XII.2003 г. по ф.д. № 1424/2003 дружество с ограничена отговорност “Дюн 1” - ООД, със седалище и адрес на управление Русе, ул. Александровска 71, и с предмет на дейност: ресторантьорство, кафетерия, заведения за бързо хранене и закуски, производство и покупка на всякакви стоки и вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, маркетингова, консултантска, дизайнерска, инвестиционна и производствена дейност, проучвателна, проектантска, консултантска, инвестиционна и предприемаческа дейност в областта на архитектурата, строителството и градоустройството, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги и лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок, със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

15976

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 3120 от 10.XII.2003 г. по ф.д. № 1430/2003 еднолично дружество с ограничена отговорност “Ейч Ти Би Си” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Русе, кв. Възраждане, ул. Силистра 3, бл. Балчик, вх. Б, ет. 4, ап. 11, и с предмет на дейност: научноизследователска дейност, приложна и обучаваща дейност, консултантска дейност, изготвяне на експертни оценки в областта на високите технологии, трансфер на технологии и научни познания, както и всякаква незабранена от закона дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок, със собственик X.X.X. и се управлява и представлява от собственика.

15978

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ вписа в търговския регистър с решение № 3188 от 15.XII.2003 г. по ф.д. № 336/97 промени за “Паралел” - ООД: деноминира капитала от 5 100 000 лв. на 5100 лв.; премества адреса на управление на ул. Захари Стоянов 36, бл. 86, вх. В, ет. 2, ап. 6.

15979

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 3187 от 16.XII.2003 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 1741/98 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2002 г. на “Напорни тръби - 98” - АД.

15980

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 3207 от 16.XII.2003 г. по ф.д. № 2824/90 промени за “Галус - Импекс” - АД: освобождава членовете на съвета на директорите X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; вписва за членове на съвета на директорите X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; дружеството се представлява от X.X.X..

15981

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 3125 от 10.XII.2003 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 35/91 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2002 г. на “Захар - Био” - АД.

15982

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 3123 от 10.XII.2003 г. по ф.д. № 35/91 промени за “Захар - Био” - АД: освобождава члена на съвета на директорите X.X.X.; вписва за член на съвета на директорите X.X.X..

15983

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 3083 от 8.XII.2003 г. по ф.д. № 1419/2003 еднолично дружество с ограничена отговорност “Валик” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Русе, ул. Опълченска 2, вх. 2, ет. 5, ап. 15, с предмет на дейност: таксиметрова дейност, автотенекеджийска и автосервизна дейност, транспортна дейност в страната и чужбина, търговия с автомобили и части за тях, поддръжка на автомобили, автомобили под наем, вътрешна и външна търговия с промишлени и непромишлени стоки и услуги, спедиторска дейност, рекламна дейност, консултантска дейност, посредническа дейност, комисионерска дейност, заложна и оказионна търговия, хотелиерство и ресторантьорство (за лицензираните дейности, след издаване на съответния лиценз). Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок, със собственик X.X.X., и се управлява и представлява от собственика.

15977

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 3181 от 16.XII.2003 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 3/2000 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2002 г. на “ЗПП - Русе” - АД.

15984

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 3249 от 16.XII.2003 г. по ф.д. № 3/2000 промени за “ЗПП - Русе” - АД: освобождава члена на съвета на директорите X.X.X.; вписва за член на съвета на директорите X.X.X..

15985

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 3093 от 9.XII.2003 г. по ф.д. № 674/2000 промени за “X.X.” - ЕООД: допълва предмета на дейност с “транспортни услуги, инженерингова дейност, преработка и търговия с отпадъчни изделия и продукти, търговско представителство и посредничество, комисионни сделки и сделки с интелектуална собственост, счетоводни услуги, лизинг, менителници, записи на заповед и чекове”.

15986

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 3122 от 10.XII.2003 г. по ф.д. № 1153/2001 промени за “Ланес” - ООД: премества седалището и адреса на управление в с. Борисово, община Сливо поле, пл. Възраждане; вписва за съдружници X.X.X. и X.X.X..

15987

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 3092 от 8.XII.2003 г. по ф.д. № 710/2002 промени за “Машита - ДДВ” - ООД: освобождава съдружника и управител X.X.X., вписва за съдружник и управител X.X.X..

15988

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 3096 от 9.XII.2003 г. по ф.д. № 2629/95 промени за “Маклер - 96” - ЕООД: заличава досегашния предмет на дейност, вписва нов предмет на дейност: експертни оценки, производство на шивашки изделия и плетива, посредничество и представителство на местни и чуждестранни фирми и лица в страната и чужбина, транспортна и спедиторска дейност, внос и износ, търговия, изкупуване, преработка и реализация на селскостопанска и животинска продукция, алкохол, захар и захарни изделия, кафе, какао, шоколадови изделия, електроника, аудио-визуална и битова техника, упражняване на независим строителен надзор в проектирането и строителството и консултантска дейност.

15989

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 3175 от 12.XII.2003 г. по ф.д. № 2305/90 промени за “Варио” - ЕООД: допълва предмета на дейност със “създаване на кадастър и извършване на геодезически измервания”.

15990

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 3101 от 9.XII.2003 г. по ф.д. № 2553/91 вписа в търговския регистър прехвърляне на предприятие с фирма “X.X. - Митридад” от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и я вписа като едноличен търговец с фирма “X.X. - Митридад - X.X.”.

15991

Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261 ТЗ регистрира с решение № 1032 от 9.ХII.2003 г. по ф.д. № 459/97 промени за “М и М” - ЕООД, Силистра: вписва вливане на “Мимег” - ЕООД, в “М и М” - ЕООД, което поема всички активи и пасиви, вписва увеличение на капитала от 5000 лв. на 10 000 лв. поради вливането; заличава “Мимег” - ЕООД, в търговския регистър.

15864

Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 1044 от 15.ХII.2003 г. по ф.д. № 572/2000 промени за “Многопрофилна болница за активно лечение - Дулово” - ЕООД: освобождава като управител X.X.X.; вписва X.X.X. като управител, който ще управлява и представлява дружеството.

15865

Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 1018 от 5.ХII.2003 г. по ф.д. № 796/93 промени за “Пътстроймонтаж” - ООД, Силистра: заличава като съдружник Неждет Юсеин Керим; вписва като съдружници на собствен дружествен дял наследниците на починалия Неждет Юсеин Керим Севин Неждет Юсеин, Гюлбие Керим Расим и Семра Неждет Юсеин.

15866

Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 1045 от 16.ХII.2003 г. по ф.д. № 479/2003 дружество с ограничена отговорност “Манекс Агро” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Силистра, ул. Москва 69А, и с предмет на дейност: търговска дейност в страната и вън от пределите й, както и свързаните с нея спомагателни дейности; производство, изкупуване, преработка и търговия със селскостопанска продукция от растителен и животински произход, животни, гъби, диворастящи растения, пчели и пчелни продукти, търговия със семена и препарати за растителна защита и торове, хотелиерство и ресторантьорство, транспортна дейност, в т.ч. таксиметрови услуги, паркинги, гаражи, автосервизи, търговия с петролни продукти, туризъм, организация и провеждане на спортни турнири, производство на безалколни напитки, строителство, прокарване и ремонт на инсталации, производство на строителни материали, изграждане на ателиета за услуги, в т.ч. селскостопански, транспортни и други услуги, производство и търговия с оптични продукти - очила, рамки и др., звуко и видеозаписи, киносалони, школи за усвояване на знания, професионална подготовка (след предварително разрешение), производство на стоки за бита, в т.ч. на мебели. Дружеството е с капитал 5000 лв. с неопределен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

15867

Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 1046 от 16.ХII.2003 г. по ф.д. № 480/2003 еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма “Мар - 2003” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Силистра, ул. Янко Тодоров 22, ет. 4, ап. 8, и с предмет на дейност: информиране и наемане на български специалисти в сферата на строителството, архитектурата, дизайна, медицината, хотелиерство и ресторантьорство за работа в чужбина, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, покупка на ценни книжа с цел продажба, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, менителници, записи на заповед и чекове, складови и лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, счетоводни и други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, както и всякакви други сделки и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв. с неопределен срок и се управлява и представлява от собственика X.X.X..

15868

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 421 от 11.III.2004 г. по ф. д. № 243/2001 вписа промени за “Мастило” - ООД: вписва за съдружници в дружеството X.X.X. и X.X.X. заличава като съдружници в дружеството X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; вписва ново име на дружеството “Лонг Айлънд” - ООД; вписва нов адрес на управление в Сливен, ж. к. Сини камъни 15-А-22; дружеството ще се управлява и представлява от съдружниците X.X.X. и X.X.X.заедно и поотделно.

15340

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 423 от 11.III.2004 г. по ф. д. № 715/2003 вписа промяна за “Постт” - ООД: увеличава капитала на дружеството със 103 800 лв. чрез апортни вноски (крави, юници и телета на стойност 47 900 лв. и селскостопански машини и съоръжения на стойност 55 900 лв.), направени от съдружниците съразмерно на дела им от капитала, като общият капитал с първоначално регистрирания е 108 800 лв.

15341

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1762 от 11.ХI.2003 г. по ф. д. № 1234/99 вписа промени за “Трансбус 2000” - ООД: заличава като съдружник X.X.X.; вписва за съдружник X.X.X..

15342

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1760 от 11.ХI.2003 г. по ф. д. № 375/2002 вписа промени за “Доск” - ООД: заличава като съдружник, управител и представляващ дружеството X.X.X.; вписва за съдружници X.X.X. и X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от съдружниците X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

15343

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение № 1305 от 23.VII.2003 г. по ф. д. № 225/93 вписа заличаването на “Ученически столове” - ЕООД.

15344

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16 ТЗ с решение № 1746 от 6.ХI.2003 г. по ф. д. № 452/98 вписа прехвърляне на предприятието на едноличния търговец X.X.X. с фирма “Естеде - X.X.” на “Естеде” - ООД.

15345

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение № 1756 от 10.ХI.2003 г. по ф. д. № 621/2002 вписа промяна за “Терес” - ЕООД: вписва ново седалище и адрес на управление София, ул. Янко Забунов, бл. 50, вх. Б, ап. 83.

15346

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1793 от 20.ХI.2003 г. по ф. д. № 770/2003 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Агро 1” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Сливен, ул. Йосиф Щросмайер 4-Б-4, с предмет на дейност: производство, изкупуване, преработка, търговия със земеделска продукция, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, всяка друга търговска дейност, разрешена със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неограничен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

15347

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1794 от 20.ХI.2003 г. по ф. д. № 771/2003 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Агро 5” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Сливен, ул. Йосиф Щросмайер 4-Б-4, с предмет на дейност: производство, изкупуване, преработка, търговия със земеделска продукция, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, всяка друга търговска дейност, разрешена със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неограничен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

15348

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1795 от 20.ХI.2003 г. по ф. д. № 772/2003 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Агро 7” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Сливен, ул. Йосиф Щросмайер 4-Б-4, с предмет на дейност: производство, изкупуване, преработка, търговия със земеделска продукция, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, всяка друга търговска дейност, разрешена със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неограничен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

15349

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 с решение № 1796 от 20.ХI.2003 г. по ф. д. № 773/2003 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Агро 10” - ЕООД, със седалище и адрес на уравление Сливен, ул. Йосиф Щросмайер 4-Б-4, с предмет на дейност: производство, изкупуване, преработка, търговия със земеделска продукция, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, всяка друга търговска дейност, разрешена със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неограничен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

15350

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 с решение № 1797 от 20.ХI.2003 г. по ф. д. № 774/2003 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Агро 11” - ЕООД, със седалище и адрес на уравление Сливен, ул. Йосиф Щросмайер 4-Б-4, с предмет на дейност: производство, изкупуване, преработка, търговия със земеделска продукция, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, всяка друга търговска дейност, разрешена със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неограничен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

15351

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение № 1852 от 1.ХII.2003 г. по ф. д. № 799/2002 вписа промяна за “Новет” - ЕООД: премества седалището и адреса на управление на дружеството в Созопол, ул. Морски скали 48.

15352

Сливенският окръжен съд на основание чл. 4 във връзка с чл. 42, ал. 1 ЗК с решение № 1587 от 1.Х.2003 г. по ф. д. № 1177/92 вписа прекратяване дейността на кооперация “Новоселец - 91”, с. Новоселец, и я обявява в ликвидация със срок 1 година и с ликвидатор X.X.X..

15353

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 419 от 11.III.2004 г. по ф. д. № 169/2004 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Дени 2004” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Сливен, ул. Априлско въстание 11, с предмет на дейност: рекламна дейност, външно- и вътрешнотърговска дейност, търговия на едро и дребно, покупко-продажба на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, международен транспорт, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки, бизнес и финансови консултации, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, които ще се извършват по търговски начин, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неограничен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X. - Де Би.

15354

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 418 от 11.III.2004 г. по ф. д. № 168/2004 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Валди 2” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Сливен, ул. Хан Крум 46, с предмет на дейност: рекламна дейност, външно- и вътрешнотърговска дейност, търговия на едро и дребно, покупко-продажба на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, международен транспорт, търговско представителство и посредничество, сделки с интелектуална собственост, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки, бизнес и финансови консултации, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, които ще се извършват по търговски начин, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неограничен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

15355

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 171 от 24.I.2002 г. по ф.д. № 285/97 вписа промени за “Пазар за плодове, зеленчуци и цветя” - АД: вписа съвет на директорите в състав: X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от изп. директор X.X.X.; вписа промени в устава, приети на общото събрание, проведено на 17.I.2002 г.

16057

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 132 от 13.ХI.2003 г. по ф.д. № 446/97 приема годишния счетоводен отчет за 2002 г. на “Месокомбинат - Ямбол” - АД.

16058

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1942 от 12.ХII.2003 г. по ф.д. № 835/2003 вписа дружество с ограничена отговорност “Дизайн мебел” - ООД, със седалище и адрес на управление Сливен, кв. Стоян Заимов, бл. 73, ап. 5, с предмет на дейност: дизайн, производство и пласмент на мебели, обзавеждане на жилища, търговски обекти, магазини, складове и други недвижими имоти, производство и преработка на стоки с цел продажба, покупка на стоки и други вещи с цел препродажба, комисионни, посреднически, рекламни и външнотърговски сделки, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.

16059

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1919 от 10.ХII.2003 г. по ф.д. № 522/2003 вписа промени за “Екофрукт” - ООД: заличава като съдружник X.X.X.-X.; променя дружеството на “Екофрукт” - ЕООД; дружеството ще се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

16060

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 1813 от 24.ХI.2003 г. по ф.д. № 564/2003 вписа прехвърляне на предприятието на едноличния търговец X.X.X. с фирма “Ирина 57 - X.X.” на X.X.X. и го вписа в търговския регистър като едноличен търговец с фирма “Ирина 57 - X.X.” със седалище гр. Кермен, община Сливен.

16061

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1853 от 1.ХII.2003 г. по ф.д. № 579/2001 вписа промени за “Дружество за охрана и сигурност” - ЕООД: заличава като управител X.X.X.; вписва за управител на дружеството X.X.X..

16062

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1883 от 4.ХII.2003 г. по ф.д. № 810/2003 вписа дружество с ограничена отговорност “Мураитис” - ООД, със седалище и адрес на управление Сливен, бул. Х. Димитър 16, с предмет на дейност: външна и вътрешна търговия, заведение за обществено хранене, интернет клуб и заведение, производство и услуги на населението, ишлеме, посредничество, комисионни и складови сделки, рекламна, реекспортна, маркетингова, програмна, импресарска, лизингова и строителна дейност, хотелиерство и ресторантьорство, сделки с интелектуална собственост, извършване на всички търговски дейности и услуги, незабранени със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.

16063

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1939 от 12.ХII.2003 г. по ф.д. № 833/2003 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Хуба” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Нова Загора, ул. Петко Енев 86, с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид във и извън страната, ветеринарно обслужване, търговско представителство и посредничество, производство и продажба на стоки от собствено производство, металообработване, хотелиерство, ресторантьорство, компютърни, счетоводни и консултантски услуги, превозни, складови, спедиционни и лицензионни сделки, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизингови сделки, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

16064

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1805 от 21.ХI.2003 г. по ф.д. № 182/2000 вписа промени за “Андонов и сие” - ЕООД: заличава X.X.X. като управител и представляващ дружеството; вписва за управител и представляващ дружеството X.X.X..

16065

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 1838 от 26.ХI.2003 г. по ф.д. № 854/99 вписа промяна за “Чумерна 99” - АД: вписва увеличаване на капитала на дружеството на 50 000 лв. чрез издаване на нови 42 470 обикновени поименни акции с номинална стойност на всяка акция 1 лв.

16066

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1804 от 21.ХI.2003 г. по ф.д. № 785/2002 вписа промяна за “Алфа груп” - ООД: вписва за съдружник X.X.X..

16067

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1879 от 3.ХII.2003 г. по ф.д. № 1359/97 вписа промяна за “Дем - Бай” - ООД: премества седалището и адреса на управление в с. Стара река, ул. Съби Димитров 112.

16068

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1829 от 25.ХI.2003 г. по ф.д. № 1077/97 вписа промени за “Тера транс” - ООД: заличава като управител и представляващ дружеството X.X.X.; вписва като управител и представляващ X.X.X..

16069

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1761 от 11.ХI.2003 г. по ф.д. № 770/98 вписа промяна за “Ким” - ООД: заличава като съдружник X.X.X.-X..

16070

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 1774 от 13.ХI.2003 г. по ф.д. № 717/99 вписа промени за “Терснаб 99” - АД: вписва намаляване на капитала от 50 000 лв. на 35 620 лв. поради обезсилване на 1438 акции на стойност 14 380 лв.; вписва увеличаване на капитала от 35 620 лв. на 71 240 лв., разпределен в 3562 акции по 20 лв. номинална стойност на всяка акция.

16071

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1937 от 12.ХII.2003 г. по ф.д. № 166/2001 вписа промяна за “Денди” - ООД: заличава като съдружници в дружеството Панайотис Димитриос Папагеридис и Димитриос Анастасиот Папагеридис.

16072

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1782 от 18.ХI.2003 г. по ф.д. № 1453/93 вписа промени за “ММ 9” - ЕООД: заличава досегашния и вписва нов адрес на управление: Сливен, м. Дюлева река, хотелски комплекс “Империал”.

16073

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1816 от 24.ХI.2003 г. по ф.д. № 805/2001 вписа промени за “Водно сдружение “Асеновец” - ООД: вписва като съдружник дружеството “Водно сдружение “Чиста вода” - ООД; заличава като съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; променя дружеството на “Водно сдружение “Асеновец” - ЕООД; заличава като управител и представляващ дружеството X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X..

16074

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1789 от 19.ХI.2003 г. по ф.д. № 876/96 вписа промени за “Атлантик - Сити” - ЕООД: заличава досегашния и вписва нов адрес на управление: Сливен, ул. Хаджи Димитър 32; вписва промяна на фамилното име на едноличния собственик на капитала и управител на дружеството X.X.X..

16075

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1786 от 19.ХI.2003 г. по ф.д. № 422/95 вписа промени за “Атлас - Сити” - ЕООД: заличава досегашния и вписва нов адрес на управление: Сливен, ул. Хаджи Димитър 32; вписва промяна на фамилното име на едноличния собственик на капитала и управител на дружеството X.X.X..

16076

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1912 от 10.ХII.2003 г. по ф.д. № 888/99 вписа промени за “Поли консулт” - ЕООД: вписа като прокурист X.X.X., който ще представлява и управлява дружеството; заличава досегашното седалище и адрес на управление Сливен, ул. Константин Иречек 4Б, партер; премества седалището и адреса на управление в Бургас, ул. Гурко 11, партер.

16077

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1828 от 25.ХI.2003 г. по ф.д. № 956/92 вписа промени за “Дима - Комерс” - ЕООД: заличава досегашното седалище и адрес на управление на дружеството и вписва ново седалище и адрес на управление Нова Загора, ул. Васил Левски 40, ап. 2.

16078

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 1806 от 21.ХI.2003 г. по ф.д. № 995/98 вписа промяна за “Атлетик” - ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

16079

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 1837 от 26.ХI.2003 г. по ф.д. № 199/96 вписа промяна за “Топлофикация - Сливен” - ЕАД: вписва промени в устава на дружеството, приети с протокол № ДВ-138 от 4.ХI.2003 г. на министъра на енергетиката и енергийните ресурси.

16080

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1957 от 15.ХII.2003 г. по ф.д. № 170/97 вписа промени за “Джи Ем Пи - Комерсиал” - ООД: вписва промяна в наименованието на дружеството на “Джи Ем Пи - Комерсиал” - ЕООД; заличава като съдружници X.X.X. и X.X.X.; вписва като едноличен собственик на капитала X.X.X., която ще управлява и представлява дружеството.

16081

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 1780 от 14.ХI.2003 г. по ф.д. № 798/2001 вписа промени за “Швейцарско-българско дървопреработващо дружество” - АД: вписа вливане на “Строителни материали и производство” - ЕООД, в “Швейцарско-българско дървопреработващо дружество” - АД; вписва прекратяване на “Строителни материали и производство” - ЕООД, без ликвидация.

16082

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16 ТЗ с решение № 1803 от 20.ХI.2003 г. по ф.д. № 398/96 вписа прехвърляне предприятието на едноличния търговец X.X.X. с фирма “Дипол - X.X.” на “Дипол” - ЕООД.

16083

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1936 от 12.ХII.2003 г. по ф.д. № 207/97 вписа промени за “Мел фураж Чокоба” - ООД: вписа нов адрес на управление: Сливен, ул. Стефан Караджа 5; вписва новия съдружник “Мел инвест - Холдинг” - АД; заличава като управител X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X., X.X.X. и X.X.X..

16084

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1784 от 19.ХI.2003 г. по ф.д. № 767/2003 вписа дружество с ограничена отговорност “Ай Би Ес” - ООД, със седалище и адрес на управление Сливен, ул. Петко Каравелов 2-А-6, с предмет на дейност: доставка и разпространение на интернет и интернет услуги, търговия с компютърна и офис техника, софтуерни продукти и търговска дейност в областта на информационните технологии, проектиране, дизайн и поддръжка на интернет сайтове, електронна търговия при спазване на реда, предвиден в българското законодателство, сделки с интелектуална собственост, изграждане и поддържане на електронни комуникационни и компютърни мрежи и тяхната експлоатация, сервиз на компютърни, електронни компоненти и електронни изделия, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, консултантска и конструкторска дейност, търговско представителство и посредничество, комисионни сделки, лизинг, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.

16097

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1781 от 18.ХI.2003 г. по ф.д. № 765/2003 вписа дружество с ограничена отговорност “Медицински център “Св. X.X.” - ООД, със седалище и адрес на управление Сливен, ул. Хр. Ботев 2А, с предмет на дейност: амбулаторна специализирана извънболнична медицинска помощ, като за целта чрез своите лекари извършва: диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на болни, консултации, профилактика, предписва: лабораторни и други видове изследвания, извършването на медицински дейности и манипулации под техен контрол и отговорност, обема, вида домашни грижи и помощ за болни, лекарства, превързочни материали и медицински пособия, извършва експертиза на временна нетрудоспособност, наблюдение и оказване на медицинска помощ при бременност и майчинство, наблюдаване, контролиране и полагане на грижи за физическото и психическото развитие на лица до 18 г., извършване на дейности по здравна промоция и профилактика, вкл. профилактични прегледи и имунизации, издаване на документи, свързани със своята дейност, насочване на пациенти за консултативна и болнична помощ, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неограничен срок, със съдружници X.X.X., X.X.X.-X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X.-X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

16098

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1961 от 16.ХII.2003 г. по ф.д. № 1251/99 вписа промени за “Авто електро консултинг” - ООД: премества седалището и адреса на управление на дружеството в Стара Загора, ул. Герасим Папазчев 1; заличава като управител X.X.X.; вписва новия управител X.X.X..

16085

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 1776 от 13.ХI.2003 г. по ф.д. № 866/2001 вписа промени за “Великотърновско пиво” - АД: увеличаване капитала на дружеството на 400 000 лв., разпределен в 400 000 акции с номинална стойност 1 лв. всяка една; вписва изменение и допълнение в устава на дружеството, приети на 27.ХII.2002 г.

16086

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1827 от 25.ХI.2003 г. по ф.д. № 785/2003 вписа дружество с ограничена отговорност “Делта - М” - ООД, със седалище и адрес на управление Сливен, ул. Стефан Караджа 6, с предмет на дейност: покупко-продажба на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, транспортна дейност в страната и в чужбина, таксиметрови услуги, търговско представителство и посредничество, строително-монтажна дейност, проектиране на жилищни, стопански и други сгради, вътрешна и външна търговия на едро и дребно, вкл. извършване на бартерни сделки с всякакъв вид стоки, незабранени със закон, в т.ч. алкохол и цигари, счетоводни услуги, хотелиерски услуги, ресторантьорство, кафе-аперитив, бар и др. в областта на общественото хранене, проектиране и изграждане на кабелни мрежи и тяхната експлоатация, доставка и разпространение на кабелни мрежи и тяхната експлоатация, доставка и разпространение на интернет, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други сделки, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, сделки с интелектуална собственост, комисионни, спедиционни, превозни и складови сделки, лизинг, лицензионни, както и всякакви други сделки, незабранени със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок, със съдружници Мехмет Кахраман и Невзат Джейлан и се управлява и представлява от управителя Мехмет Кахраман.

16087

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1777 от 13.ХI.2003 г. по ф.д. № 764/2003 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Маги” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Сливен, ул. Стефан Караджа 11, с предмет на дейност: външно- и вътрешнотърговска дейност на едро и дребно с всички стоки, незабранени със закон, покупко-продажба на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, международен транспорт, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки, рекламна дейност, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, импресарски и други услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, и с капитал 20 000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

16088

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1910 от 9.ХII.2003 г. по ф.д. № 824/2003 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Вихри комерс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Сливен, кв. Дружба 9-Г-9, с предмет на дейност: покупко-продажба на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, сделки с интелектуална собственост, шивашки и други услуги, незабранени със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

16089

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1847 от 28.ХI.2003 г. по ф.д. № 792/2003 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Агротранс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Николаево, община Сливен, ул. Св. св. Кирил и Методий 6, с предмет на дейност: покупко-продажба на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, производство и търговия със селскостопански стоки, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, вътрешен и международен транспорт на стоки и пътници и други дейности, незабранени със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

16090

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1755 от 10.ХI.2003 г. по ф.д. № 760/2003 вписа дружество с ограничена отговорност “Спартак ВР” - ООД, със седалище и адрес на управление Сливен, кв. Сини камъни 20-А-28, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина, търговия с авточасти (руско и западно производство), продажба на стоки от собствено производство, покупка на ценни книжа с цел продажба, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни сделки, транспорт, менителни, лизингови, складови сделки, сделки с интелектуална собственост, туристически, рекламни, информационни услуги, покупка, строеж, обзавеждане и сделки с недвижими имоти, дизайн и промишлен дизайн, компютърни консултации и обучение, предпечатна подготовка на материали, аудио- и видеообработка на записи и аудио- и видеоуслуги, като дейността ще се извършва в страната и в чужбина, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неограничен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

16091

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1650 от 16.Х.2003 г. по ф.д. № 725/2003 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Винекс - Кортен” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Нова Загора, кв. Индустриален 25, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, комисионни, спедиционни, превозни, складови сделки, лизингова дейност, търговско представителство и посредничество, лицензионни сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, всякакъв вид селскостопанска дейност и услуги, преработка на селскостопанска продукция, вкл. търговия и производство на зърнени култури, всякакъв вид строително-монтажни дейности, проектиране, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, външнотърговска дейност, внос, износ, реекспорт и бартерни сделки, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неограничен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

16092

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1479 от 5.IХ.2003 г. по ф.д. № 656/2003 вписа акционерно дружество “Динамо Ин” - АД, със седалище и адрес на управление Сливен, ул. Софийско шосе 1, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, комисионна, спедиционна, превозна дейност, лицензионни сделки, сделки с интелектуална собственост, сделки с менителници, записи на заповед и чекове, информационна, програмна, инвестиционна и развойна дейност, и с капитал 60 000 лв., разпределен в 6000 акции на приносител с номинална стойност 10 лв. всяка една. Дружеството е с неограничен срок, с органи на управление: общо събрание на акционерите и съвет на директорите в състав: X.X.X., “АКБ - Актив” - АД, представлявано от X.X.X., и “Финансово-индустриален концерн АКБ - Форес” - ХАД, представлявано от X.X.X., и се управлява и представлява от изпълнителния директор X.X.X.; дружеството е преобразувано от “Динамо Ин” - ООД, като всички негови активи и пасиви преминават в “Динамо Ин” - АД.

16093

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1897 от 5.ХII.2003 г. по ф.д. № 819/2003 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Юруков - 59” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Сливен, ул. Абланово 5, с предмет на дейност: външно- и вътрешнотърговска дейност, търговия на едро и дребно, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, експлоатация на заведения за бързо хранене, продажба на стоки от собствено производство, международен транспорт, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки, рекламна дейност, бизнес и финансови консултации, търговско представителство и посредничество, сделки с интелектуална собственост, предоставяне на хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, импресарски услуги, както и други услуги, незабранени от българското законодателство, които ще се извършват по търговски начин, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

16094

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1918 от 10.ХII.2003 г. по ф.д. № 827/2003 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Максима” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Сливен, бул. Шести септември, бл. 9, вх. А, ап. 1, с предмет на дейност: извършване на писмени и симултанни преводи от английски език, групово и индивидуално езиково обучение по английски език и други езици, консултантско-дизайнерски услуги, печат, набор, копиране и набиране на документи на компютър, услуги, свързани с ползването на компютър, експлоатация на интернет клуб, развлекателни (компютърни и интернет) игри, сервиз на битова техника, производство на селскостопанска продукция от животински и растителен произход, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, внос и износ на стоки, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни и складови сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, импресарски и други услуги, строителство и строително-ремонтни дейности и услуги, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

16095

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1843 от 27.ХI.2003 г. по ф.д. № 791/2003 вписа дружество с ограничена отговорност “Братя Батакови” - ООД, със седалище и адрес на управление Сливен, ул. Банско шосе, кв. Нова индустриална зона, база “Кронос”, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, външно- и вътрешнотърговска дейност, консултантска и конструкторска дейност, търговско представителство и посредничество, комисионни, лицензионни и складови сделки, лизинг, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, които ще се извършват по търговски начин, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, международен транспорт, селскостопанска дейност, и с капитал 10 000 лв. Дружеството е с неопределен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.

16096

Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 1209 от 12.ХII.2003 г. по ф.д. № 336/2002 вписа промени за “Компания за минерални води (КМВ) Видена” - АД, гр. Девин: увеличава капитала на дружеството от 50 000 лв. на 355 041 лв., разпределени в 35 504 поименни акции с номинална стойност 10 лв.

15312

Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 2 ТЗ вписа в регистъра за еднолични търговци по ф.д. № 1690/90 поемането на предприятието на едноличния търговец X.X.X. с фирма “Асмина - АА - X.X.” - Златоград, от наследницата му X.X.X. и я вписа като едноличен търговец с фирма “Асмина - АА - X.X. - X.X.” със седалище и адрес на управление Златоград, бул. Пейо К. Яворов 5.

15313

Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ вписа в регистъра за еднолични търговци по ф.д. № 980/94 прехвърляне на предприятието с фирма “Универс - X.X.” - с. Давидково, община Баните, от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и я вписа като едноличен търговец с фирма “Универс - X.X. - X.X.” със седалище и адрес на управление с. Давидково, община Баните.

15314

Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1220 от 16.ХII.2003 г. по ф.д. № 610/2003 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Чоидис” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Чепеларе, ул. Христо Ботев 16, с предмет на дейност: търговска дейност на едро и дребно с всякакви стоки, в т.ч. внос и износ на стоки и услуги, туристически услуги, ресторантьорство, хотелиерство и всякаква друга дейност, незабранена със закон, като дейността на дружеството ще се осъществява в страната и в чужбина, и с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и представлява от собственика на капитала Родни Виктор Феаруеда.

15315

Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 273 ТЗ с решение № 1201 от 11.ХII.2003 г. по ф.д. № 827/95 вписа заличаване от търговския регистър на “Топ Клоудинг” - ООД, Смолян.

15316

Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 1133 от 20.XI.2003 г. по ф.д. № 160/98 вписа промяна за “Булгар Чех Инвест Холдинг” - АД, Смолян: вписа увеличение на капитала на дружеството от 403 606 лв., разпределен в 403 606 акции всяка с номинална стойност 1 лв., на 800 841 лв., разпределен в 800 841 акции, чрез издаване на нови акции с номинална и емисионна стойност 1 лв. всяка една.

15862

Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ вписа в регистъра за еднолични търговци прехвърляне на предприятието с фирма “Долчо - X.X.” - Доспат, от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и го вписа като едноличен търговец с фирма “Долчо - X.X. - X.X.” със седалище и адрес на управление Доспат, ул. Малина 10.

15863

Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 183 от 19.II.2004 г. по ф.д. № 89/2004 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Ескастрой” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Златоград, бул. България 1, с предмет на дейност: ремонт, реконструкция и модернизация на машини, съоръжения и сгради, строително-монтажна дейност, ниско и високо строителство, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, туристическа, хотелиерска, ресторантьорска дейност, производство и търговия с всякакви разрешени със закон стоки, вещи и ценни книжа, на всякакви разрешени със закон услуги, в т. ч. комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, търговско представителство и посредничество, валутни сделки, превозна, рекламна, импресарска дейност, сделки с интелектуална собственост и всякаква друга дейност, незабранена със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с едноличен собственик на капитала X.X.X., който го представлява и управлява в качеството си на управител.

15235

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от 11.XI.2003 г. по ф.д. № 1167/2003 г. вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Юлен Плюс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Костинброд, ул. Ломско шосе 1В, с предмет на дейност: производствена дейност, вътрешна и външна търговия, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, търговско представителство и посредничество, сделки с интелектуална собственост, изграждане и търговия с недвижими имоти, консултантска и всякаква друга търговска дйност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., собственост на “Юлен” - АД, София, и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

15992

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 2 от 12.XII.2003 г. по ф.д. № 124/98 вписа промяна за “Липо - Харт” - ООД, Костинброд: деноминира капитала на дружеството от 5 100 000 лв. на 5100 лв.

15993

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1 и чл. 266, ал. 2 ТЗ с решение № 2 от 2.XI.2002 г. по ф.д. № 827/99 вписа прекратяването на “Емет” - ООД, със седалище и адрес на управление Ботевград, бул. България 8, и открива производство по ликвидация с ликвидатор X.X.X. и определя срок на ликвидация до 31.V.2003 г.

15994

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 2 от 4.XI.2003 г. по ф.д. № 1013/90 вписа прехвърлянето на предприятието на ЕТ “Руми - МНД - X.X.” - с. Врачеш, Софийска област, като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на “Руми - МНД” - ЕООД (рег. по ф.д. № 1027/2003).

15995

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 2 от 5.XII.2003 г. по ф.д. № 2490/93 вписа прехвърлянето на предприятие на едноличния търговец X.X.X.-X. с фирма “Хигия - X.X.” със седалище и адрес на управление Ихтиман, ул. Цар Освободител 45, бл. 1, ет. 3, ап. 8, като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на “Хигия Медикъл” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Ихтиман, ул. Цар Освободител 45, бл. 1, ет. 3, ап. 8.

15996

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 2 от 4.XII.2003 г. по ф.д. № 151/2001 вписа прехвърлянето на предприятие на едноличния търговец X.X.X. с фирма “Зара - X.X.” със седалище и адрес на управление Сливница, ул. Хан Аспарух 78, като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на “Зара - 3” - ЕООД (рег. по ф.д. № 992/2003), със седалище и адрес на управление Сливница, ул. Хан Аспарух 78.

15997

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 3 от 16.XII.2003 г. по ф.д. № 329/98 вписа прехвърлянето на предприятието на едноличния търговец X.X.X. с фирма “X.X.” като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на “Егролес” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Самоков, ул. Овнарско 1.

15998

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 3 от 7.XI.2003 г. по ф.д. № 124/89 вписа прехвърлянето на търговско предприятие заедно с фирмата СД “Усилие - Вардаров”, като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на “Конде” - ЕООД (рег. по ф.д. № 22711/94).

15999

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от 8.ХII.2003 г. по ф.д. № 1003/2003 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Евисон - Планински рай” - ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Трудовец, община Ботевград, ул. Шейново 7, с предмет на дейност: риболовен туризъм, селски туризъм, овощарство, градинарство, пчеларство, търговия с автомобили, селскостопанска дейност, животновъдство и растениевъдство, птицевъдство, производство на стоки и услуги за промишлеността, комплексен стопански туризъм, хранително-вкусова дейност, сладкарство,транспортна и спедиторска дейност, хотелиерство, комплексно-сервизна битова дейност, търговско представителство и посредническа дейност, външноикономическа дейност, търговия на едро и дребно в страната и в чужбина с всички видове стоки, за които няма забрана със закон, както и други дейности с изключение на забранените със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик X.X.X..

16313

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 22.ХII.2003 г. допуска прилагането по ф.д. № 45/89 на годишния финансов отчет за 2002 г. на “Автостарт” - АД, със седалище Самоков, Софийска област.

16314

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 11 от 22.ХII.2003 г. по ф.д. № 45/89 вписва промени за “Автостарт” - АД, Самоков: отписването на дружеството като публично от регистъра на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, воден от Комисията за финансов надзор; промени в устава на дружеството, приети от общото събрание на акционерите, проведено на 29.VIII.2003 г., като препис от устава с отразените изменения и допълнения, заверен от лицето, представляващо дружеството, е представен в търговския регистър.

16315

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от 22.ХII.2003 г. по ф.д. № 1288/2003 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Дару трейд” - ООД, със седалище и адрес на управление Етрополе, Софийска област, ул. Георги Димитров 2, с предмет на дейност: продуцентска дейност, външно- и вътрешнотърговска дейност, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство, посредничество и агентство на местни физически и юридически лица, посредничество при покупко-продажба на недвижими имоти, комисионни, бартерни и лизингови сделки, складова, спедиционна и превозна дейност, рекламно-издателска дейност, туристически услуги, строителство, проучване и проектиране на бензиностанции и газостанции, както и всяка дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от управителите съдружници заедно и поотделно.

16316

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от 19.ХII.2003 г. по ф.д. № 1270/2003 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Ей енд Джи” - ООД, със седалище и адрес на управление Ботевград, Софийска област, ж.к. Васил Левски, бл. 56, вх. Б, ет. 2, ап. 6, с предмет на дейност: производство, покупка и продажба на стоки в първоначален, преработен и обработен вид, строителство, посредническа дейност, транспортни и експедиторски услуги, комисионни и консигнационни сделки, услуги, импорт, експорт и реекспорт, всякаква друга незабранена със закон дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

16005

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ решение № 4 от 17.III.2004 г. по ф.д. № 607/98 вписва промени за “Сакар - Истра” - АД, Своге: премества сеалището и адреса на управление от Своге в с. Свидня, ул. Преслоп, дом “X.X.”; освобождава досегашния състав на съвета на директорите; вписва съвет на директорите в състав: X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; вписва X.X.X. като изпълнителен директор, който ще управлява и представлява дружеството; увеличава капитала на дружеството от 54 696 лв. на 100 000 лв., разпределен в 100 000 обикновени налични поименни акции с право на глас и ликвидационен дял с номинална стойност 1 лв. чрез записване на нови 45 304 акции; вписва изменение на устава на дружеството с решение на общото събрание от 15.III.2004 г.

16000

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2 от 19.ХII.2003 г. по ф.д. № 650/2002 вписа промени за “Баумит България” - ЕООД, гр. Елин Пелин: вписа прекратяването на участието на “Вопфингер Бетайлигунгс” - ООД, в дружеството; вписва като съдружник и едноличен собственик на капитала “Баумит Бетайлигунген” - ООД, със седалище 2754 Валдег, Вопфинг 156.

16001

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2 от 19.ХII.2003 г. по ф.д. № 606/2003 вписа промени за “Евроком Плевен” - ООД, Ботевград: премества седалището и адреса на управление от Ботевград, кв. Индустриална зона, завод “Теком - 3”, в София, ж.к. Лагера, ул. Пиърс О Махони 10, вх. Б,ет. 5, ап. 20; вписа нов дружествен договор от 16.ХII.2003 г.

16002

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 и чл. 251, ал. 4 ТЗ с решение № 17 от 19.ХII.2003 г. по ф.д. № 4038/91 вписа промени за “Верила” - АД, с. Равно поле: освобождава X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X. като членове на съвета на директорите; вписва нов състав на съвета на директорите: X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; вписа X.X.X. като председател на съвета на директорите, X.X.X. и X.X.X. като изпълнителни директори, които ще управляват и представляват дружеството заедно и поотделно; дружеството ще се управлява и представлява от изпълнителните директори X.X.X. и X.X.X. и прокуриста X.X.X. заедно и поотделно; вписа прилагането на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г., който е представен по делото.

16003

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от 12.ХII.2003 г. по ф.д. № 1264/2003 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Спасена” - ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Трудовец, община Ботевград, Софийска област, ул. Републиканска 46, с предмет на дейност: производство и търговия със сладкарски, тестени и захарни изделия, алкохолни и безалкохолни напитки, топли и студени закуски, изкупуване, производство и реализация на растителна и животинска продукция, диворастящи плодове, гъби и билки, строителна дейност и предприемачество, вътрешно- и външнотърговска дейност чрез внос, износ, бартерни, комисионни, реекспортни, спедиторски и лизингови сделки и операции, сделки с недвижими имоти, вътрешен и международен автомобилен транспорт, таксиметров транспорт, рекламна дейност, производство и реализация на стоки за народно потребление, ресторантьорство, търговия с кафе, сладолед, хотелиерство, мотели, къмпинг, спортно-атрактивна дейност, производство и търговия с цветя, производство и реализация на риба и рибни продукти, всякакви счетоводни услуги, баланси на фирми, студио за видео- и звукозаписи, разкриване на оказионни, антикварни, фирмени и бутик магазини, производство и реализация на ръчно плетиво, бродерия, текстил и тъкан и всякакви битови услуги и други дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик X.X.X..

16004

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3797 от 15.ХII.2003 г. по ф.д. № 1806/2003 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Житина - К” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Казанлък, ул. Опълченска 12, ет. 3, ап. 6, с предмет на дейност: производство и реализация на хранителни продукти на зърнена основа (след съответното разрешение). Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

15869

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3733 от 11.ХII.2003 г. по ф.д. № 1778/2003 вписа дружество с ограничена отговорност “Вива - ДД” - ООД, със седалище и адрес на управление: Стара Загора, бул. Св. Патриарх Евтимий 86, вх. Б, ет. 8, ап. 134, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, посредничество при покупко-продажба и отдаване под наем на недвижими имоти, маркетинг, консултации и изготвяне на съответните документи, производство на стоки с цел продажба, комисионна, складова и лизингова дейност, търговско представителство и посредничество, превоз на пътници и товари, туристическа, рекламна дейност, шоубизнес, организиране на концерти, спектакли и фестивали, други услуги, сделки с интелектуална собственост, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, ремонт на битова техника, продажба на леки и товарни автомобили, внос, износ, реекспорт и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го представляват и управляват заедно и поотделно.

15870

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3577 от 27.ХI.2003 г. по ф.д. № 1702/2003 вписа дружество с ограничена отговорност “ВХВ” - ООД, със седалище и адрес на управление Чирпан, ул. Братя Албалах 7, с предмет на дейност: производство на стоки с цел продажба, търговия, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, строителство и строително-монтажна дейност, покупко-продажба на недвижими имоти, търговия с петрол и петролни продукти, всякакви видове горива, вкл. моторни, хидравлични, индустриални и други видове масла, търговия със строителни материали, добив на баластра, преработка и продажба на добавъчни материали за бетон, бетонови изделия, варови разтвори, фракции за пътно строителство, добив и изработка на пътностроителни смеси, търговско представителство и посредничество, комисионни, складови сделки, сделки с интелектуална собственост, транспортни и спедиторски (без поща) сделки или други услуги, внос, износ и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5100 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от X.X.X..

15871

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3725 от 12.ХII.2003 г. по ф.д. № 1773/2003 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Вивиана Джео” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Козлодуй 5, вх. О, ап. 8, с предмет на дейност: покупка и продажба на стоки или други вещи в страната и в чужбина, продажба на стоки от собствено производство, компютърни и финансово-счетоводни услуги, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни (без поща) и превозни сделки, проектиране и строителна дейност, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни или други услуги, складови сделки, стоков контрол и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

15872

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3796 от 15.ХII.2003 г. по ф.д. № 1805/2003 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Мимкомерс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Казанлък, ул. Ген. Скобелев 17, с предмет на дейност: производство, търговия, преработка на хранителни и промишлени стоки и изделия, селскостопанска продукция, търговска дейност, комисионна търговия, внос и износ, разкриване на търговски обекти, строителна дейност и услуги, търговско представителство на местни и чуждестранни лица, посредническа и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

15873

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3713 от 12.ХII.2003 г. по ф.д. № 1766/2003 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Тисара” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, бул. Митрополит М. Кусев 31, ет. 1, ап. 3, с предмет на дейност: търговия с хранителни и нехранителни стоки, компютърни игри, фитнес и спортни услуги, търговия с промишлени стоки, производство и търговия с пчелни продукти и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

15874

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3806 от 15.ХII.2003 г. по ф.д. № 1809/2003 вписа дружество с ограничена отговорност “Кридан” - ООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Отец Паисий 82, вх. А, ет. 1, с предмет на дейност: производство на стоки с цел продажба, търговия, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, комисионни, складови сделки, сделки с интелектуална собственост, транспортни и спедиторски (без поща) сделки или други услуги, внос, износ и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го представляват и управляват заедно и поотделно.

15875

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 3760 от 12.ХII.2003 г. по ф.д. № 4908/90 вписа в регистъра за едноличните търговци прехвърляне на предприятието на едноличния търговец X.X.X. с фирма “Зи-Ер-Ен-Пе-Койчеви - X.X.” на X.X.X., който поема активите и пасивите на прехвърленото предприятие, и го вписа като едноличен търговец с фирма “Зи-Ер-Ен-Пе - Койчеви - X.X.”.

15876

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 2154 от 16.ХII.2003 г. по ф.д. № 77/99 вписа в регистъра за едноличните търговци прехвърляне на предприятието на едноличния търговец X.X.X. с фирма “Фор Роузис - X.X.” на X.X.X., която поема активите и пасивите на прехвърленото предприятие, и я вписа като едноличен търговец с фирма “Фор Роузис - X.X. - X.X.”.

15877

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 3679 от 9.ХII.2003 г. по ф.д. № 5044/90 вписа в регистъра за едноличните търговци прехвърляне на предприятието на едноличния търговец X.X.X. с фирма “Радост - ДИН - X.X.” на X.X.X., която поема активите и пасивите на прехвърленото предприятие, и я вписа като едноличен търговец с фирма “Радост - ДИН - X.X. - X.X.”.

15878

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 12.ХII.2003 г. по ф.д. № 545/98 вписа промяна за “Тивамекс и Ко” - АД: увеличава капитала на дружеството от 1 800 000 лв. на 2 000 000 лв., разпределен в 20 000 акции с номинална стойност 100 лв.

15879

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.ХII.2003 г. по ф.д. № 2487/94 вписа в търговския регистър промени за “Аракс” - ООД: вписва прехвърляне на дружествени дялове, освобождава като съдружник с представителни права X.X.X.; освобождава като управител X.X.X.; дружеството ще се представлява и управлява от управителя X.X.X. - еднолично; премества адреса на управление в Стара Загора, кв. Три чучура, бл. 28, ап. 1.

15880

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 15.ХII.2003 г. по ф.д. № 1768/95 допуска прилагането в търговския регистър на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2002 г. на “Загоре” - АД.

15881

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 273 ТЗ вписва по ф.д. № 1661/2000 заличаване на “Детска специализирана болница за рехабилитация” - ЕООД.

15882

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 3746 от 15.ХII.2003 г. по ф.д. № 890/95 вписа промени за “Диамант” - ООД: деноминиране капитала на дружеството от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

15883

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 27.II.2001 г. по ф.д. № 1506/95 вписа в търговския регистър промени за “Спектър експорт импорт” - ООД: приема за съдружник Сабри Юзтюрк; вписва прехвърляне на дружествени дялове.

15884

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 и чл. 261 ТЗ с решение от 16.ХII.2003 г. по ф.д. № 1529/95 вписа в търговския регистър промени за “Верея Кабел 2” - ООД: вписва прехвърляне на дружествени дялове; освобождава като съдружници “Евротур Сат ТВ” - АД, София, представлявано от X.X.X. и X.X.X.; освобождава като управител X.X.X.; вписва преобразуване на “Верея Кабел 2” - ООД, във “Верея Кабел 2” - ЕООД; дружеството ще се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

15885

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.ХII.2003 г. по ф.д. № 975/2000 вписа в търговския регистър промени за “Джи енд Ей” - ЕООД: вписва прехвърляне на дружествени дялове; дружеството ще се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

15886

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3732 от 11.ХII.2003 г. по ф.д. № 1777/2003 вписа дружество с ограничена отговорност “Оптрон - 2001” - ООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, бул. Св. Патриарх Евтимий 86, вх. Б, ет. 2, ап. 98, с предмет на дейност: търговия с печатни издания, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажбата им, комисионна, складова и лизингова дейност, търговско представителство и посредничество, превоз на лица и товари, туристическа, реклама, шоубизнес, организиране на концерти, спектакли и фестивали, други услуги, сделки с интелектуална собственост, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, ремонт на битова техника, продажба на леки и товарни автомобили, внос-износ, реекспорт и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

15887

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3785 от 16.ХII.2003 г. по ф.д. № 1800/2003 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Милкана” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Ген. Гурко 135, вх. А, ет. 7, ап. 43, с предмет на дейност: производство и търговия с хранителни и нехранителни стоки, търговия с авточасти за леки и товарни автомобили, търговия с горива и автомасла, автосервизна и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

15888

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3744 от 15.ХII.2003 г. по ф.д. № 1787/2003 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Билдинг 2003” - ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Шипка, ул. Христо Попов 5, вх. А, с предмет на дейност: строителство и търговия със строителни материали, търговска и производствена дейност със стоки и услуги и всякаква друга дейност, незабранена със закон, в страната и в чужбина. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

15889

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.ХII.2003 г. по ф.д. № 655/2002 вписа в търговския регистър промени за “Ен и Ен” - ООД: вписа като съдружник X.X.X.; вписва прехвърляне на дружествени дялове; освобождава като съдружник X.X.X..

15890

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261 ТЗ с решение от 19.ХII.2003 г. по ф.д. № 2015/2000 вписа в търговския регистър промени за “Ефир Комерс” - ЕООД: вписа като съдружник “Рево Инвестмънт Л.Л.С.” - САЩ, щата Колумбия, представлявано от X.X.X.; вписва преобразуване на “Ефир Комерс” - ЕООД, в “Ефир Комерс” - ООД; вписва увеличаване капитала на дружеството от 5000 лв. на 200 000 лв. чрез записване на нови дялове; вписа като управител X.X.X., който ще представлява и управлява дружеството.

15891

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 17.ХII.2003 г. по ф.д. № 1896/2000 вписа в търговския регистър промени за “Мила - Сервиз” - ЕООД: премества адреса на управление в Стара Загора, ул. Алеко Константинов 12.

15892

Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16 ТЗ с решение № 1143 от 15.XII.2003 г. по ф.д. № 436/99 вписа промяна за “Попа” - ЕООД: вписа прехвърлянето на предприятието с фирма “X.X. - Попа” като съвкупност от права, задължения и фактически отношения от едноличния търговец X.X.X. на “Попа” - ЕООД, Търговище.

15356

Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1132 от 15.XII.2003 г. по ф.д. № 486/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Екокомерс - Нек” - ООД, със седалище и адрес на управление Търговище, ул. Христо Ботев 26, ет. 2, ап. 3, и с предмет на дейност: производство, продажба и преработка на енергийни носители от възобновяеми енергийни източници, производство, изкупуване, препродажба, преработка, обработка, съхранение и реализация на селскостопанска продукция, стоки от хранително-вкусовата промишленост и строителството, управление, събиране, преработка и съхранение на отпадъци, внос - износ, привличане на чуждестранни инвестиции и всякакви дейности, разрешени със закон, след снабдяване с лицензи за дейностите, за които се изискват такива. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

15357

Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение № 68 от 15.XII.2003 г. приложи по ф.д. № 342/98 проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2002 г. на “Електроапаратура инвест” - ООД, с.Ковачевец.

15358

Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение № 67 от 15.XII.2003 г. приложи по ф.д. № 2117/91 проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2002 г. на “Електроапаратура” - ЕООД, с. Ковачевец.

15359

Търговищкият окръжен съд на основание чл. 4 във връзка с чл. 42, ал. 1 ЗК с решение № 1151 от 17.XII.2003 г. по ф.д. № 1351/93 вписа в кооперативния регистър прекратяването и обявяването в ликвидация на ЗКПУ “Единство - Ломци”, с. Ломци, община Попово, област Търговище, с ликвидатор X.X.X. и със срок на ликвидация 30.IV.2004 г.

15360

Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1154 от 17.XII.2003 г. по ф.д. № 489/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “КИА” - ООД, със седалище и адрес на управление Търговище, ул. Раковски 78, и с предмет на дейност: компютърни игри, компютърни и интернет услуги, поддръжка и ремонт на компютърна техника, доставка на интернет, интернет хостинг, уебдизайн, изработване на софтуерни програми, внос и продажба на компютри и елементи за тях, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, производство, изкупуване, преработка и търговия с пчелни продукти, пчеларски инвентар, селскостопанска и хранително-вкусова продукция, комисионни, спедиционни и превозни сделки, лизинг, търговско представителство и посредничество, дърводелски, транспортни, таксиметрови, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, счетоводни, импресарски и програмни услуги, строителна, проектантска и външнотърговска дейност, отдаване на вещи под наем, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, като дейностите ще се реализират в страната и в чужбина след снабдяване с лиценз за съответните дейности, за които се изисква такъв. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X., които като управители го управляват и представляват заедно и поотделно.

15361

Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1113 от 8.XII.2003 г. по ф.д. № 471/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Мимо - 96” - ООД, със седалище и адрес на управление Търговище, ул. Г. С. Раковски 12, и с предмет на дейност: търговия на едро и дребно с авточасти и други промишлени и хранителни стоки, търговия с петролни продукти, сервизна дейност, транспорт, спедиция, рекламна дейност, търговия с разрешените от закона стоки и всякаква друга дейност, незабранена със закон, като посочените дейности ще се осъществяват в страната и в чужбина след снабдяване с лиценз за тези от тях, за които се изисква такъв. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

15362

Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1135 от 15.XII.2003 г. по ф.д. № 483/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Габриела” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Търговище, ул. Паисий 18, вх. А, ет. 4, ап. 19, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско посредничество и представителство в страната и в чужбина, складова, лицензионна, лизингова, хотелиерска, туристическа, рекламна, програмна, информационна, импресарска дейност, транспортна дейност - вътрешен и международен транспорт на пътници и товари, покупка, строж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, други дейности, които по предмет и обем изискват делата им да се водят по търговски начин (след снабдяване с лиценз за съответните дейности, за които се изисква такъв). Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик X.X.X..

15363

Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 1110 от 9.XII.2003 г. по ф.д. № 477/2003 вписа прехвърлянето на ЕТ “Кама - 99 - X.X.” от едноличния търговец X.X.X. като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на X.X.X. и я вписа като едноличен търговец с фирма “Кама - 99 - X.X. - X.X.”.

15364

Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 1109 от 9.XII.2003 г. по ф.д. № 476/2003 вписа прехвърлянето на ЕТ “Линда - 2005 - X.X. - X.X.” от едноличния търговец X.X.X. като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на X.X.X. и я вписа като едноличен търговец с фирма “Линда - 2003 - X.X. - X.X. - X.X.”.

15365

Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16 ТЗ с решение № 1144 от 15.XII.2003 г. по ф.д. № 465/2003 вписа промяна за “Скорпион - М” - ООД: вписа прехвърляне на предприятието с фирма “Скорпион - X.X.” като съвкупност от права, задължения и фактически отношения от едноличния търговец X.X.X. на “Скорпион - М” - ООД, Търговище.

15366

Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1133 от 15.XII.2003 г. по ф.д. № 484/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Стемана” - ООД, със седалище и адрес на управление Търговище, ул. Клокотница 7, вх. А, ет. 3, ап. 3, и с предмет на дейност: търговия на едро и дребно с всякакви стоки, вкл. и със стоки от собствено производство, комисионна търговия, търговско представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, всякакви дейности, разрешени със закон, след снабдяване с лицензи и разрешителни за тези, за които се изискват такива. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдружници X.X.X. и X.X. и се управлява и представлява от управителите съдружници заедно и поотделно.

15367

Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1136 от 15.XII.2003 г. по ф.д. № 485/2003 вписа промяна за “Бял поток - Давидово” - ООД: вписа ново седалище и адрес на управление Търговище, ул. Епископ Софроний 28, ап. 9.

15368

Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1118 от 9.XII.2003 г. по ф.д. № 320/2000 вписа промени за “Поляне” - ЕООД, Антоново: освобождава X.X.X. като управител; вписва за временно управляващ Фикрет Дауд Ибрям, който като управител ще представлява дружеството.

15369

Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 2 ТЗ с решение № 1108 от 8.XII.2003 г. по ф.д. № 230/97 вписа поемането на ЕТ “МСМ - X.X.” на едноличния търговец X.X.X. от наследника й X.X.X., който поема активите и пасивите на поетото предприятие, и го вписва като едноличен търговец с фирма “МСМ - X.X. - X.X.”.

15370

Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 965 от 14.Х.2003 г. по ф.д. № 408/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Технотерм - Си - Жи” - ООД, със седалище и адрес на управление Търговище, кв. Запад, бл. 20, вх. Б, ет. 4, ап. 12, и с предмет на дейност: строителство, изграждане и поддръжка на отоплителни газови инсталации, машинописни и копирно-размножителни услуги, търговия на едро и дребно с всякакви стоки, вкл. и от собствено производство, проектантска, инвеститорска дейност, строителство и ремонт на сгради, транспортна дейност - превоз на пътници и товари в страната и в чужбина, хотелиерска, туристическа, ресторантьорска, рекламна дейност и предоставянето на други услуги, комисионна дейност, селско стопанство, растениевъдство, животновъдство, търговия, преработка, изкупуване и реализация на селскостопанска продукция и диворастящи билки и плодове в страната и в чужбина, търговия, монтаж и отдаване под наем на машини и съоръжения, търговско представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, всякакви дейности, разрешени със закон (след снабдяване с лицензии и разрешителни за съответните дейности, за които се изискват). Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

15722

Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1155 от 17.ХII.2003 г. по ф.д. № 436/99 вписа промени за “Интернет - Търговище” - ООД: заличава X.X.X. като съдружник и управител; вписва X.X.X. за съдружник и управител; дружеството ще се представлява от управителите X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

15723

Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1161 от 19.ХII.2003 г. по ф.д. № 408/2002 вписа промени за “Елена Груп” - ЕООД: заличава X.X.X. като управител; вписва X.X.X. за управител; дружеството ще се представлява от управителите X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

15724

Хасковският окръжен съд на основание чл. 679, ал. 3 ТЗ призовава кредиторите на “Тедимпекс” - ЕООД, в несъстоятелност, Хасково, да се явят в съдебно заседание на 29.Х.2004 г. в 10 ч. за разглеждане на искането на длъжника за отмяна на решение на събрание на кредиторите на “Тедимпекс” - ЕООД, в несъстоятелност, Хасково, проведено на 4.Х.2003 г., относно начина на продажба на актива на дружеството.

50031

Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 25.XI.2003 г. по ф.д. № 862/2003 вписа промяна за “АВ - 52” - ЕООД: вписва промяна в седалището и адреса на управление: с. Сливак, област Шумен, Зърнобаза.

15206

Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 и 3 ТЗ с решение от 1.XII.2003 г. по ф.д. № 731/2001 вписа в търговския регистър прекратяването на “Вобимекс” - ООД, Шумен, и го обявява в ликвидация с ликвидатор Хендрикус Волтерс и със срок на ликвидация 6 месеца считано от обнародването на поканата от ликвидатора в “Държавен вестник”.

15207

Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.XI.2003 г. по ф.д. № 839/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Полистрой” - ООД, със седалище и адрес на управление Шумен, ул. Харалан Ангелов 14, ап. 5, с предмет на дейност: укрепване на железобетонови конструкции, армиране, инжектиране на полиуретанови материали, инжекционни системи, хидроизолации, саниране на сгради, пътни и железопътни мрежи, инжектиране на циментови, микроциментови и химически материали, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, пчеларство, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, спедиционни, комисионни, превозни, складови, лизингови сделки, строително-монтажни и ремонтни дейности, дърводелски и шивашки услуги при условията на чл. 1, ал. 3 ТЗ, сделки с интелектуална собственост, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдружници X.X.X., X.X.X., които ще го представляват и управляват заедно и поотделно.

15208

Шуменският окръжен съд на основание чл. 15, ал. 3 ЗСН с решение от 6.XI.2003 г. по ф.д. № 816/2003 вписа в регистъра на сдруженията сдружение за напояване “Въртопа” със седалище и адрес на управление с. Писарево, област Шумен, ул. Мир 2, и с предмет на дейност: експлоатация, поддържане и реконструкция на предадената им по реда на § 3 ЗСН хидромелиоративна инфраструктура, изграждане на нови напоителни и отводнителни системи и съоръжения, доставяне и разпределение на водата за напояване, отвеждане на излишните води от земеделските земи, изпълнение на агромелиоративни и агротехнически мероприятия за подобряване състоянието на земеделските земи, рибовъдство и отглеждане на водоплаващи птици; с описание на територията сдружението за напояване обхваща: 100 175 дка площ, годна за напояване, чрез изградени поливни съоръжения, в землището на с. Писарево, съставляваща 13 имота, с 9 собственика: сдружението за напояване “Въртопа” включва следните съоръжения: язовир “Писарево” с общ обем 170 000 м3, мъртъв обем - 4000 м3, височина на стената - 6 м, дължина на стената - 109 м, характерни коти: дъно - 376 м, основен изпускател - 377,20 м, преливен ръб - 388,50 м, корона стена - 382 м, залята площ - 57 дка по земеразделителния план, преливник - земен профил извън тялото на стената за Qпр. = 30 м3/s, основен изпускател, същевременно и водовземно съоръжение за напояване - за Qmax=0,190 м3/s при Ж 250 мм, със спирателен кран, разположен в шахта, която е и разпределителна, напоявани площи: 100 дка - гравитачно, обезпечават се с открит канал - земен профил. Помпена станция - качваща, с напорен тръбопровод, изграден от АЦ тръби Ж 250. Канали за гравитачно напояване - с изцяло липсваща облицовка, частично заличени при обработката на земята, на места, обрасли с храсти и дървета. Сдружението е с неопределен срок, с органи на управление и представителство: общо събрание и председател, с управител и представител X.X.X..

15209

Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.VII.2003 г. по ф.д. № 39/93 вписа промяна за “Нуова дименсионе” - ООД, Шумен: заличава като съдружник X.X.X..

15210

Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение от 1.XII.2003 г. по ф.д. № 1222/97 вписва промяна за: “Спринт - 2” - ЕООД, Шумен: деноминиране на капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

15211

Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ съобщава, че “Хлебозавод Брадърс Комерс” - АД, Шумен, е представило в търговския регистър по ф.д. № 200/96 проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2002 г.

15212

Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 231 ТЗ с решение от 17.III.2004 г. по ф.д. № 132/96 вписа промени за “Шуменско пиво” - АД: премества седалището и адреса на управление от Шумен, ул. Раковски 115, в София 1715, район “Младост”, ж.к. Младост 4, ул. Бизнес парк 1, сграда 3, ет. 3; вписва промени в устава на дружеството съгласно решение на общото събрание на акционерите от 27.II.2004 г.

15720

Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 и чл. 251, ал. 4 ТЗ с решение от 23.II.2004 г. по ф.д. № 132/96 вписа промени за “Шуменско пиво” - АД, Шумен: заличава като членове на надзорния съвет Ерджюмент Берилген и Хасан Индже; вписва като членове на надзорния съвет Питър Линтруп Уайт Швалбе и Питър Винтерайк; заличава като член на управителния съвет и изпълнителен директор X.X.X.; вписва като член на управителния съвет Николас Джеймс Брейдинг; вписва като изпълнителен директор X.X.X., който ще представлява дружеството; приема и прилага проверения и приет годишен счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.

15719

Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 17.III.2004 г. по ф.д. № 517/2002 вписа промени за “Ново стъкло” - ООД, Шумен: освобождава като съдружници в дружеството X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; вписва като съдружник “Анкора ЛТД” - ООД (рег. на Островите Търкс и Кейкъс под рег. № Е.28977); вписва приетия от общото събрания на съдружниците нов дружествен договор; освобождава X.X.X. от длъжността управител на дружеството; вписва като управител на дружеството X.X.X., който ще го управлява и представлява.

15721

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 1880 от 17.XII.2003 г. по ф.д. № 468/2003 вписа промяна за “Хляб и хлебни изделия” - ЕООД, Елхово: вписва прехвърляне на предприятие ЕТ “Воден - X.X.” - Елхово, като съвкупност от права, задължения и фактически отношения от едноличния търговец X.X.X. на “Хляб и хлебни изделия” - ЕООД, Елхово.

15296

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 1877 от 17.XII.2003 г. по ф.д. № 450/2003 вписа в търговския регистър възмездното прехвърляне на предприятие ЕТ “Тумбалов - електроник - X.X.” - Тополовград, от едноличния търговец X.X.X. като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на “Сторед” - ООД, Тополовград.

15297

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1872 от 16.XII.2003 г. по ф.д. № 706/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Еверест” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Ямбол, ул. Яне Сандански 36, с предмет на дейност: търговия в страната и в чужбина със селскостопански стоки и продукти на леката и хранително-вкусовата промишленост, комисионна, складова, туристическа, хотелиерска, ресторантьорска дейност и дейност на търговско посредничество и представителство, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X. за неопределен период от време.

15298

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1870 от 16.XII.2003 г. по ф.д. № 707/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Туинс - БГ” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Стралджа, кв. Индустриален 1, с предмет на дейност: производство на стоки с цел продажба, покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид,търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, складови и превозни сделки, лизинг и всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон или друг нормативен акт (при спазване на съответните разрешителни режими за дейностите, за които са изискуеми), и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок, с едноличен собственик на капитала “З П Т” - АД, Стралджа, и се представлява от управителя X.X.X..

15299

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 1876 от 17.XII.2003 г. по ф.д. № 710/2003 вписа в търговския регистър прехвърляне на предприятие ЕТ “X.X.” като съвкупност от права, задължения и фактически отношения от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и го вписа като едноличен търговец с фирма “X.X. - X.X.” със седалище и адрес на управление Ямбол, ул. Призрен 10.

15300

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 1690 от 13.XI.2003 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 1027/94 на проверения и приет годишен финансов отчет и баланс за 2002 г. на “Папас - Олио” - АД, Ямбол.

15301

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 1689 от 13.XI.2003 г. по ф.д. № 1027/94 вписа промени за “Папас - Олио” - АД, Ямбол: вписва освобождаване на X.X.X. като член на съвета на директорите; вписва “Агро Лега” - ЕООД, Враца, представлявано от X.X.X., като нов член на съвета на директорите; вписва освобождаване на X.X.X. като изпълнителен член и вписва “Агро Лега” - ЕООД, Враца, представлявано от X.X.X., като изпълнителен директор.

15302

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 и чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение № 1878 от 17.XII.2003 г. по ф.д. № 219/2002 вписа промяна за “Лука 2002” - ЕООД, Ямбол: премества седалището и адреса на управление от Ямбол, ул. Георги Дражев 3, вх. Б, в Несебър, ул. Отец Паисий 25.

15303

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1865 от 16.XII.2003 г. по ф.д. № 713/93 вписа промяна за “Колхида” - ООД, Ямбол: премества адреса на управление в Ямбол, ж.к. Златен рог, бл. 1, ет. 8, ап. 6.

15304

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1838 от 11.XII.2003 г. по ф.д. № 695/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Холандска консултантска агенция” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Ямбол, ул. Ст. Параскевова 6, ет. 1, ап. 2, с предмет на дейност: производство на стоки с цел продажба, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиторски, складови и превозни сделки, туристическа дейност на търговско представителство и посредничество или предоставяне на други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, внос и износ по предмета на дейност, легализиране на преводи от български на холандски и обратно, лични преводачески услуги, туроператорска дейност, препродажба на организирани пътувания, посредничество при рент-а-кар и всякакви дейности на туристическа агенция, посредничество при реализиране на контакти между фирми и частни лица в България и Холандия, сделки с интелектуална собственост, консултантска, журналистическа, рекламна, издателска дейност и всички услуги, свързани с тях, хотелиерство, ресторантьорство, търговия и услуги, обслужващи туризма, лизинг и всякакви други дейности, незабранени със закон или друг нормативен акт и при спазване на съответните разрешителни режими на действие, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик и управител X.X.X..

15305

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 190 от 13.II.2004 г. по ф.д. № 77/2004 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Дрийм Вакейшън Гетауейз” - ООД (изписва се и на английски), със седалище и адрес на управление с. Гранитово, област Ямбол, ул. Пирин 1, с предмет на дейност: производство и търговска дейност със стоки от областта на леката и хранително-вкусовата промишленост, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, комисионна, спедиторска, складова, лизингова дейност и дейност на търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни фирми и лица, транспортни услуги с всякакви пътно-превозни средства в страната и в чужбина, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, спортни, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, сделки с иннтелектуална собственост и всякаква друга дейност, разрешена със закон, като при необходимост за упражняване на съответната дейност, ще придобива необходимите лицензии и разрешения, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок, със съдружници Дениз Керълайн Шерклиф и Кевин Филип Патрик Джоузеф Шерклиф, който го управлява и представлява.

15786

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 186 от 13.II.2004 г. по ф.д. № 87/2004 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Бигбери Пропъртис” - ООД (изписва се и на английски), със седалище и адрес на управление с. Гранитово, област Ямбол, ул. Козлодуй 6, с предмет на дейност: производство и търговска дейност със стоки от областта на леката и хранително-вкусовата промишленост, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, комисионна, спедиторска, складова, лизингова дейност и дейност на търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни фирми и лица, транспортни услуги с всякакви пътнопревозни средства в страната и в чужбина, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, спортни, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, сделки с интелектуална собственост и всякаква друга дейност, разрешена със закон, като при необходимост за упражняване на съответната дейност ще придобива необходимите лицензии и разрешения, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок, със съдружници Сюзън Елизъбет Мичъл и Греъм Кевин Мичъл, който го управлява и представлява.

15787

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 188 от 13.II.2004 г. по ф.д. № 82/2004 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Фоунс 4ОЛ” - ООД (изписва се и на английски), със седалище и адрес на управление с. Гранитово, област Ямбол, ул. Гранит 15, с предмет на дейност: производство и търговска дейност със стоки от областта на леката и хранително-вкусовата промишленост, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, комисионна, спедиторска, складова, лизингова дейност и дейност на търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни фирми и лица, транспортни услуги с всякакви пътнопревозни средства в страната и в чужбина, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, спортни, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, сделки с интелектуална собственост и всякаква друга дейност, разрешена със закон, като при необходимост за упражняване на съответната дейност ще придобива необходимите лицензии и разрешения, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок, със съдружници Томас Хислоп и Линда Маргарет Лосън Фигала и се управлява и представлява от Томас Хислоп.

15788

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 237 от 24.II.2004 г. по ф.д. № 115/2004 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Ойедеджи” - ООД (изписва се и на английски), със седалище и адрес на управление с. Малък манастир, област Ямбол, ул. Граф Игнатиев 4, с предмет на дейност: производство и търговска дейност със стоки от областта на леката и хранително-вкусовата промишленост, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, комисионна, спедиторска, складова, лизингова дейност и дейност на търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни фирми и лица, транспортни услуги с всякакви пътнопревозни средства в страната и в чужбина, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, спортни, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, сделки с интелектуална собственост и всякаква друга дейност, разрешена със закон, като при необходимост за упражняване на съответната дейност ще придобива необходимите лицензии и разрешения, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок, със съдружници Модупе Ойедеджи и Ойетунджи Адебайо Ойедеджи, който го управлява и представлява.

15789

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 1850 от 12.XII.2003 г. по ф.д. № 146/90 вписва прехвърляне на предприятие на ПК “X.X.” - Ямбол на “Тунджа Кооп” - АД, Ямбол (рег. по ф.д. № 530/2003).

15790

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 и чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение № 1901 от 22.XII.2003 г. по ф.д. № 476/2002 вписа промени за “Бул - Агро - Тат” - ООД, Ямбол: вписва като съдружник X.X.X.; вписва прехвърляне на дружествени дялове от X.X.X. на X.X.X. и прехвърляне на дружествени дялове от X.X.X. на X.X.X.; вписва освобождаване като съдружници на X.X.X. и X.X.X.; променя дружеството на “Бул - Агро - Тат” - ЕООД, с непроменени капитал, предмет на дейност и срок; дружеството ще се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала и управител X.X.X.; премества седалището и адреса на управление от Ямбол, ж.к. Хале, бл. 9, вх. Г, ап. 75, Казанлък, ж.к. Изток, бл. 34, вх. В, ап. 48; вписва приемане на учредителен акт на дружеството.

15791

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 1578 от 20.X.2003 г. по ф.д. № 714/91 вписа в търговския регистър прехвърляне на предприятие ЕТ “Пенчо - X.X.” - Ямбол, като съвкупност от права, задължения и фактически отношения от едноличния търговец X.X.X. на “Фокс” - ЕООД, Сливен, представлявано от X.X.X., като дружеството е универсален правоприемник на правата и задълженията на ЕТ “Пенчо - X.X.”.

15792

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1897 от 19.XII.2003 г. по ф.д. № 736/96 вписа промени за “Явлена - Ямбол” - ЕООД, Ямбол: премества адреса на управление от Ямбол, ул. Г. Дражев 13, ет. 1, стая 9, в Ямбол, ул. Търговска 16, ет. 1, стаи 3 и 4.

15793

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 1732 от 26.XI.2003 г. по ф.д. № 530/2003 вписа промяна за “Тунджа Кооп” - АД, Ямбол: вписва прехвърляне на предприятие на ПК “X.X.” - Ямбол (рег. по ф.д. № 146/90), на “Тунджа Кооп” - АД.

15794

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 и чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение № 1697 от 14.XI.2003 г. по ф.д. № 690/2000 вписа промени за “X.X. - база Елхово” - ООД, Елхово: променя фирмата на “Исто - 2003” - ООД; премества седалището и адреса на управление от Елхово, ул. Александър Стамболийски, в Сливен, ул. Стефан Караджа 5; заличава досегашния предмет на дейност и вписва нов: производство и търговия със стоки и оборудване за електровакуумното и кабелно производство, малогабаритна селскостопанска техника, сервиз, машини за производство на велпапе и опаковки от велпапе, външнотърговска дейност, даване под наем на недвижими имоти и движими вещи, транспортни услуги и всякакви сделки, разрешени със закон; вписва прехвърлянето на дружествени дялове от “ФЗ Елхово” - АД, в ликвидация, Елхово, на “Мел Холдинг” - АД, София; вписа прехвърлянето на дружествени дялове от “Мел Холдинг” - АД, София, на “Исто” - АД, Сливен; вписа прехвърлянето на дружествени дялове от “Мел Инвест Холдинг” - АД, Сливен, на “Исто” - АД, Сливен; заличава като съдружници “ФЗ Елхово” - АД, в ликвидация, Елхово, и “Мел Холдинг” - АД, София; вписва за съдружник “Исто” - АД, Сливен; заличава като управител и представляващ дружеството X.X.X.; вписва като управители X.X.X. и X.X.X., които представляват дружеството винаги заедно; вписва актуализиран дружествен договор, приет от общото събрание на 14.X.2003 г.

15795

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 9289/2003 за “Ком В” - ЕООД: вписва като едноличен собственик на капитала X.X.X.; заличава като управител X.X.X.; дружеството се управлява и представлява от собственика X.X.X..

16968

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 1075/2003 за “Интер Стар Експертиза” - ООД: вписва преместване на седалището и адреса на управление в София, район “Слатина”, ул. Акад. X.X., бл. 1, ет. 5; заличава като съдружник и управител X.X.X.; вписва като съдружник и управител X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно; вписва промени в дружествения договор.

16969

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 3396/2000 промяна за “Диагностично-консултативен център V - София” - ЕООД: вписва увеличение на капитала от 692 110 лв. на 739 130 лв.

16951

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 7879/2001 промени за “Бул Лизъм Трейд” - ЕООД: вписва като съдружник X.X.X.; дружеството продължава дейността си като “Бул Лизъм Трейд” - ООД; заличава като управител X.X.X.; вписва като управител X.X.X., който ще управлява и представлява дружеството.

16952

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 9268/2001 промени за “Булинтек” - ЕООД: заличава като едноличен собственик и управител X.X.X.; вписва като едноличен собственик и управител X.X.; вписва промяна на седалището и адреса на управление в София, район “Подуяне”, ж.к. Сухата река, бл. 14, вх. Г, ет. 1, ап. 1; вписва нов учредителен акт.

16953

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 6190/2002 промени за “Източна търговска корпорация” - ООД: вписва увеличение на капитала на дружеството от 820 000 лв. на 920 000 лв.; вписва промени в дружествения договор.

16954

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 1307/2002 промени за “Бронет Трейд” - ООД: заличава като съдружник СД “Бронет - Атанасов и сие”; вписва като съдружник X.X.X.; вписва промяна в наименованието: “Марс (модулни системи)” - ООД; заличава като управител X.X.X.. Дружеството се управлява и представлява от X.X.X..

16955

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 12758/2003 вписа в търговския регистъ