Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 64 от 16.VIII

  • НАРЕДБА № 9 ЗА ПРОФЕСИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ НА СТЕНОГРАФИТЕ И МАШИНОПИСЦИТЕ Виж повече