Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 96 от 27.XI

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 228 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 12 НОЕМВРИ 1992 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НАРАСТВАНЕТО НА СРЕДСТВАТА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ТРЕТОТО И ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 1992 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 231 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 18 НОЕМВРИ 1992 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЧЛ. 5, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА АМНИСТИЯ И ВРЪЩАНЕ НА ОТНЕТИ ИМУЩЕСТВА Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 230 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 12 НОЕМВРИ 1992 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ИМУЩЕСТВЕНИ САНКЦИИ ПРИ ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ВЪЗДУХА, ВОДИТЕ И ПОЧВАТА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1978 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 229 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 12 НОЕМВРИ 1992 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 80 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1992 Г. ЗА СЪСТАВА И ФУНКЦИИТЕ НА ОРГАНИТЕ ЗА ОТБРАНИТЕЛНО-МОБИЛИЗАЦИОННА ПОДГОТОВКА В МИНИСТЕРСТВАТА, ДРУГИТЕ ВЕ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 232 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 19 НОЕМВРИ 1992 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 116 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1991 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ФОНД "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" Виж повече
Промени настройката на бисквитките