Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 111 от 26.XI

  • ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА ЦЕНТЪРА НА ПРОМИШЛЕНОСТТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В МОСКВА, РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ (ОБН., ДВ, БР. 93 ОТ 2000 Г.; ИЗМ. И ДОП., БР. 55 И 99 ОТ 2001 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 30 ОТ 2000 Г. ЗА ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНИТЕ И ХИГИЕННИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ДОБИВА НА СУРОВО МЛЯКО, ИЗГРАЖДАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА МЛЕКОПРЕРАБОТВАТЕЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ, ПРОИЗВОДСТВОТО И ТЪРГОВИЯТА С ТОПЛИННО ОБРАБОТЕ Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 1999 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ГЛАВА ПЕТА ОТ ЗАКОНА ЗА БЪЛГАРСКОТО ГРАЖДАНСТВО (ОБН., ДВ, БР. 19 ОТ 1999 Г.; ИЗМ. И ДОП., БР. 51 ОТ 2001 Г.) Виж повече
Промени настройката на бисквитките