Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 94 от 4.X

  • НАРЕДБА № I-141 ОТ 18 СЕПТЕМВРИ 2002 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА, ПРИ КОИТО СЕ ПОЛЗВА СПЕЦИАЛЕН РЕЖИМ НА ДВИЖЕНИЕ ОТ МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА Виж повече
  • НАРЕДБА № I-139 ОТ 16 СЕПТЕМВРИ 2002 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЪРВОНАЧАЛНИЯ МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА КОНТРОЛНИТЕ ТОЧКИ НА ВОДАЧ НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО И НАРУШЕНИЯТА, ЗА КОИТО СЕ ОТНЕМАТ Виж повече
  • УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "СЕРТИФИКАЦИЯ И ИЗПИТВАНЕ" Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 221 ОТ 25 СЕПТЕМВРИ 2002 Г. ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПИТВАНЕ И СЕРТИФИКАЦИЯ" В ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "СЕРТИФИКАЦИЯ И ИЗПИТВАНЕ" И ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "СЕРТИФИКАЦИЯ И ИЗПИТВАНЕ" Виж повече
  • НАРЕДБА № 25 ОТ 11 ЮНИ 2002 Г. ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА МАКСИМАЛНО ДОПУСТИМИ ГРАНИЦИ НА ОСТАТЪЧНИ ВЕЩЕСТВА ОТ ФАРМАКОЛОГИЧНОАКТИВНИ СУБСТАНЦИИ ОТ СЪСТАВА НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ПРЕПАРАТИ В СУРОВИНИ И ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ЧОВЕ Виж повече
  • УКАЗ № 347 ОТ 24.09.2002 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА МАЙОР ЕЛДЕР РЕБЕЛУ - ПОЛЕВИ АДЮТАНТ НА ПРЕЗИДЕНТА НА ПОРТУГАЛСКАТА РЕПУБЛИКА, С ОРДЕН "МАДАРСКИ КОННИК" ВТОРА СТЕПЕН С МЕЧОВЕ Виж повече
  • УКАЗ № 323 ОТ 24.09.2002 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА НИКОЛА ИВАНОВ КАЛУДОВ - ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ИТАЛИАНСКАТА РЕПУБЛИКА И В РЕПУБЛИКА МАЛТА, И ЗА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РЕПУБЛИКА САН МАР Виж повече
  • УКАЗ № 324 ОТ 24.09.2002 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ПОЛКОВНИК ВАСИЛ ПЕТРОВ ДЖЕЛЕБОВ НА ДЛЪЖНОСТТА ЗАМЕСТНИК-НАЧАЛНИК НА ВОЕННАТА АКАДЕМИЯ "Г. С. РАКОВСКИ" И УДОСТОЯВАНЕТО МУ С ВИСШЕ ВОЕННО ЗВАНИЕ "БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ" Виж повече
  • УКАЗ № 325 ОТ 24.09.2002 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА Г-Н ОЛИВИЕ МОНФОР С ОРДЕН "МАДАРСКИ КОННИК" ПЪРВА СТЕПЕН Виж повече
  • УКАЗ № 326 ОТ 24.09.2002 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА НЕГОВО ПРЕВЪЗХОДИТЕЛСТВО Г-Н ЖОРЖ САМПАЙЮ - ПРЕЗИДЕНТ НА ПОРТУГАЛСКАТА РЕПУБЛИКА, С ОРДЕН "СТАРА ПЛАНИНА" С ЛЕНТА Виж повече