Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 112 от 29.XI

  • ЗАКОН ЗА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Виж повече
  • УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛНА ТУРИСТИЧЕСКА РЕКЛАМА И ИНФОРМАЦИЯ Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 12 ОТ 21 НОЕМВРИ 2002 Г. ПО КОНСТИТУЦИОННО ДЕЛО № 16 ОТ 2002 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 271 ОТ 26 НОЕМВРИ 2002 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2002 Г. ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ Виж повече
  • УКАЗ № 402 ОТ 27.11.2002 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Виж повече
  • УКАЗ № 390 ОТ 18.11.2002 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА Г-Н ТАО МЯОФА - ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА КИТАЙСКАТА НАРОДНА РЕПУБЛИКА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, С ОРДЕН "СТАРА ПЛАНИНА" ПЪРВА СТЕПЕН Виж повече
  • УКАЗ № 395 ОТ 20.11.2002 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА КАРДИНАЛ ИГНАС МУСА ДАУД - ПРЕФЕКТ НА КОНГРЕГАЦИЯТА НА ИЗТОЧНИТЕ ЦЪРКВИ, С ОРДЕН "СТАРА ПЛАНИНА" ВТОРА СТЕПЕН Виж повече
  • УКАЗ № 392 ОТ 20.11.2002 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА Г-Н ГЕОРГИ ХИОАРА - ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА МОЛДОВА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, С ОРДЕН "МАДАРСКИ КОННИК" ПЪРВА СТЕПЕН Виж повече
  • УКАЗ № 394 ОТ 20.11.2002 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА КАРДИНАЛ АНДЖЕЛО СОДАНО - ДЪРЖАВЕН СЕКРЕТАР НА СВЕТИЯ ПРЕСТОЛ, С ОРДЕН "СТАРА ПЛАНИНА" ПЪРВА СТЕПЕН Виж повече
  • УКАЗ № 396 ОТ 20.11.2002 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА КАРДИНАЛ ВАЛТЕР КАСПЕР - ПРЕЗИДЕНТ НА СЪВЕТА ЗА ЕДИНСТВО НА ЦЪРКВИТЕ, С ОРДЕН "СТАРА ПЛАНИНА" ВТОРА СТЕПЕН Виж повече