Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 58 от 27.VI

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ

ЗАПОВЕД № РД-09-430 от 4 юни 2003 г.

На основание чл. 1, ал. 2 от Наредбата за правилата за класифициране на винените сортове лози утвърждавам:

1. Класификацията на винените сортове лози по лозарски райони.

2. Заповедта влиза в сила от деня на обнародването й в “Държавен вестник”.

Министър: М. Дикме

Класификация на винените сортове лози по лозарски райони

Сортове

Синоними

Северен

район

Източен

район

Южен

район

Югозападен

район

Подбалкански

район

 

Сортове за червени вина

Каберне совиньон

 

препоръчан

препоръчан

препоръчан

препоръчан

разрешен

Каберне фран

 

препоръчан

препоръчан

препоръчан

препоръчан

разрешен

Мерло

 

препоръчан

препоръчан

препоръчан

препоръчан

разрешен

Пино ноар

 

препоръчан

препоръчан

препоръчан

разрешен

препоръчан

Гаме ноар

 

разрешен

разрешен

разрешен

временно

временно

         

разрешен

разрешен

Гран ноар

 

разрешен

временно

временно

временно

временно

     

разрешен

разрешен

разрешен

разрешен

Барбера

 

временно

временно

временно

временно

временно

   

разрешен

разрешен

разрешен

разрешен

разрешен

Гъмза

Мекиш, Черна гижа,

препоръчан

временно

разрешен

временно

разрешен

 

Врачанско черно,

 

разрешен

 

разрешен

 
 

Воднишка лоза, Гар-

         
 

ваново зърно, Кадарка,

         
 

Скадарка

         

Мавруд

Качивела

временно

разрешен

препоръчан

разрешен

временно

   

разрешен

     

разрешен

Широка мелнишка

 

временно

препоръчан

препоръчан

препоръчан

разрешен

лоза

 

разрешен

       

Памид

Филибелик, Саръчибук,

разрешен

препоръчан

препоръчан

разрешен

разрешен

 

Заря, Пловдина

         

Букет

 

разрешен

разрешен

разрешен

разрешен

временно

           

разрешен

Шевка

Черен чауш,

временно

временно

разрешен

разрешен

временно

 

Назлънкара

разрешен

разрешен

   

разрешен

Сира

Шираз

разрешен

препоръчан

препоръчан

препоръчан

временно

           

разрешен

Рубин

 

разрешен

препоръчан

препоръчан

препоръчан

разрешен

Евмолпия

Тракийски мавруд

временно

препоръчан

препоръчан

разрешен

временно

   

разрешен

     

разрешен

Тракийска слава

 

разрешен

препоръчан

препоръчан

препоръчан

препоръчан

Септемврийски

 

временно

разрешен

разрешен

разрешен

временно

рубин

 

разрешен

     

разрешен

Ранна мелнишка

 

временно

разрешен

препоръчан

препоръчан

разрешен

лоза

 

разрешен

       

Мелнишки рубин

 

временно

разрешен

препоръчан

препоръчан

разрешен

   

разрешен

       

Мелник юбилеен

 

временно

разрешен

разрешен

препоръчан

разрешен

1300

 

разрешен

       

Мелник 82

 

временно

разрешен

разрешен

препоръчан

разрешен

   

разрешен

       

Гренаш

 

временно

разрешен

разрешен

разрешен

временно

   

разрешен

     

разрешен

Мьоние

 

временно

разрешен

временно

временно

временно

   

разрешен

 

разрешен

разрешен

разрешен

Пловдивска малага

 

временно

временно

разрешен

разрешен

разрешен

   

разрешен

разрешен

     

Хеброс

 

временно

разрешен

разрешен

разрешен

разрешен

   

разрешен

       

Кукленски мавруд

 

временно

разрешен

препоръчан

препоръчан

разрешен

   

разрешен

       

Сторгозия

 

временно

временно

временно

временно

временно

   

разрешен

разрешен

разрешен

разрешен

разрешен

Дунавска гъмза

 

разрешен

временно

временно

временно

временно

     

разрешен

разрешен

разрешен

разрешен

Плевенски колорит

 

разрешен

временно

временно

временно

временно

     

разрешен

разрешен

разрешен

разрешен

Гаме фрео

 

разрешен

разрешен

разрешен

временно

разрешен

         

разрешен

 

Сензо

 

разрешен

разрешен

временно

временно

временно

       

разрешен

разрешен

разрешен

Аликант буше

 

временно

разрешен

разрешен

временно

временно

   

разрешен

   

разрешен

разрешен

Зарчин

 

временно

временно

временно

временно

временно

   

разрешен

разрешен

разрешен

разрешен

разрешен

Саперави

 

временно

временно

временно

временно

временно

   

разрешен

разрешен

разрешен

разрешен

разрешен

Сортове за бели вина

Димят

Дамят, Смедеревка,

разрешен

препоръчан

препоръчан

разрешен

временно

 

Галин

       

разрешен

Виненка

Прослава, Румънка,

временно

временно

временно

временно

временно

 

Хас, Държеница

разрешен

разрешен

разрешен

разрешен

разрешен

Мискет червен

Карловски мискет,

разрешен

препоръчан

препоръчан

разрешен

препоръчан

 

Сунгурларски мискет,

         
 

Брезовски мискет,

         
 

Романицина, Ромащина,

         
 

Синя теменуга, Турска

         
 

ружица

         

Мускат Отонел

 

препоръчан

препоръчан

препоръчан

препоръчан

препоръчан

Шардоне

 

препоръчан

препоръчан

препоръчан

разрешен

препоръчан

Совиньон блан

 

препоръчан

препоръчан

препоръчан

разрешен

препоръчан

Траминер

 

препоръчан

препоръчан

препоръчан

разрешен

препоръчан

Ризлинг рейнски

Немски ризлинг,

препоръчан

препоръчан

разрешен

временно

препоръчан

 

Ризлинг

     

разрешен

 

Тамянка

Дамянка, Теменуга

разрешен

препоръчан

препоръчан

препоръчан

препоръчан

Пино гри

 

препоръчан

препоръчан

препоръчан

разрешен

препоръчан

Юни блан

Юни бял,

разрешен

препоръчан

препоръчан

разрешен

препоръчан

 

Сент Емилийон

         

Ризлинг

 

разрешен

препоръчан

разрешен

временно

препоръчан

италиански

       

разрешен

 

Мискет врачански

Твърда тамянка,

препоръчан

препоръчан

препоръчан

препоръчан

разрешен

 

Вражда мискет

         

Ркацители

Рикат, Тополек, Кокура

препоръчан

препоръчан

разрешен

разрешен

разрешен

Керацуда

Бяла бреза, Мисирчино,

временно

разрешен

разрешен

препоръчан

временно

 

Царевица

разрешен

     

разрешен

Камчия

 

временно

разрешен

разрешен

временно

разрешен

   

разрешен

   

разрешен

 

Мискет варненски

 

временно

препоръчан

препоръчан

разрешен

разрешен

   

разрешен

       

Ризлинг български

 

разрешен

разрешен

разрешен

временно

разрешен

         

разрешен

 

Алиготе

 

препоръчан

препоръчан

препоръчан

разрешен

препоръчан

Мискет марковски

 

временно

разрешен

препоръчан

разрешен

временно

   

разрешен

     

разрешен

Мискет сандански

 

временно

разрешен

разрешен

препоръчан

разрешен

   

разрешен

       

Мискет

 

временно

разрешен

разрешен

временно

разрешен

сунгурларски

 

разрешен

   

разрешен

 

Черноморски

 

временно

разрешен

разрешен

разрешен

препоръчан

брилянт

 

разрешен

       

Черноморски

 

временно

препоръчан

разрешен

разрешен

препоръчан

елексир

 

разрешен

       

Ахелой

 

временно

разрешен

разрешен

временно

препоръчан

   

разрешен

   

разрешен

 

Орфей

 

временно

препоръчан

разрешен

временно

препоръчан

   

разрешен

   

разрешен

 

Фетяска алба

Фетяска бяла

разрешен

разрешен

временно

временно

разрешен

       

разрешен

разрешен

 

Фетяска регала

 

временно

разрешен

временно

временно

временно

   

разрешен

 

разрешен

разрешен

разрешен

Сунгурларски

 

разрешен

разрешен

препоръчан

временно

разрешен

бисер

       

разрешен

 

Кокорко

Пополек, Птиче грозде,

временно

разрешен

разрешен

временно

разрешен

 

Момина сълза

разрешен

   

разрешен

 

Мискет кайлъшки

 

разрешен

временно

временно

временно

временно

     

разрешен

разрешен

разрешен

разрешен

Поморийски бисер

 

временно

разрешен

разрешен

временно

временно

   

разрешен

   

разрешен

разрешен

Вионие

 

разрешен

разрешен

разрешен

разрешен

временно

           

разрешен

Семион

 

временно

временно

разрешен

временно

временно

   

разрешен

разрешен

 

разрешен

разрешен

Силванер

 

временно

разрешен

временно

временно

разрешен

   

разрешен

 

разрешен

разрешен

 

Мюлер тюргао

 

временно

разрешен

временно

временно

разрешен

   

разрешен

 

разрешен

разрешен

 

Фурминт

 

разрешен

разрешен

разрешен

разрешен

временно

           

разрешен

Харш Лавелю

Липовина

разрешен

разрешен

разрешен

разрешен

временно

           

разрешен

Лозови подложки: Рупестрис дю ло; Рипария Глоар; Рипария х Рупестрис 101-14; Рипария х Рупестрис 3309; Рипария Томантьо; Берландиери х Рипария Телеки, Селекция Кобер 5ББ; Берландиери х Рипария селекция Опенхайм СO4; Берландиери х Рупестрис 110 Рихтер; Берландиери х Рупестрис 1103 П; Берландиери х Рупестрис 140 РУ; Шасла х Берландиери 41Б; Феркал (В х С 1) х (К.С. х Б.); Гравьозак; МК - 4; Пепиниерка; Плевенка

Забележка. Границите на лозарските райони са упоменати в Наредбата за условията и реда за класифициране на лозарските терени по категории и тяхното кадастрално очертаване.

38691

ЗАПОВЕД № РД-09-459 от 16 юни 2003 г.

На основание чл. 3 от Наредба № 14 от 1995 г. за държавните експерти по тютюна (обн., ДВ, бр. 35 от 1995 г.; изм., бр. 98 от 2000 г.) във връзка с чл. 9, ал. 3 от Закона за тютюна и тютюневите изделия утвърждавам списък на държавните експерти по тютюна по производствени райони за реколта 2003 г., както следва:

по

ред

Район

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1

Дупница

X.X.X.

4006246278

   

X.X.X.

5302150144

2

Благоевград

X.X.X.

5409120150

3

X.X.

X.X.X.

4010050069

   

X.X.X.

4401080002

   

X.X.X.

3908200106

   

X.X.X.

6706040141

4

Сандански

X.X.X.

4201312841

5

Петрич

X.X.X.

3704270005

   

X.X.X.

5309250042

6

Пазарджик

X.X.X.

4208044627

   

X.X.X.

4103024959

7

Пловдив

X.X.X.

4401064552

   

X.X.X.

5503175627

8

Асеновград

X.X.X.

4010045000

   

X.X.X.

3605274568

   

X.X.X.

4010234488

9

Първомай

X.X.X.

3109114560

10

Смолян

X.X.X.

3501276065

   

X.X.X.

5104206097

11

Кърджали

X.X.X.

6112192368

   

Айдън Хасан Кочолу

5607142380

   

X.X.X.

4110112518

   

Ердинч Енвер Мустафа

6107022460

12

Хасково

X.X.X.

6603138568

   

X.X.X.

4911108527

13

Харманли

X.X.X.

4411018488

14

Тополовград

X.X.X.

3611098581

15

Ямбол

X.X.X.

5601049080

16

Исперих

X.X.X.

6608045051

 

Шумен

X.X.X.

6201245069

 

Дулово

X.X.X.

6109295102

17

Плевен

X.X.X.

5607154605

 

Видин

X.X.X.

5408264718

   

X.X.X.

5104154497

18

Стара Загора

X.X.X.

4309294666

   

X.X.X.

4109044588

   

X.X.X.

4104237563

19

Айтос

X.X.X.

5304260520

   

X.X.X.

4908230782

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на изпълнителния директор на Фонд “Тютюн” към Министерството на земеделието и горите.

Министър: М. Дикме

39034

 

ЗАПОВЕД № РД-09-476 от 19 юни 2003 г.

На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност във връзка с настъпили благоприятни изменения в епизоотичната обстановка по отношение на болестта шап по двукопитните животни в Република Македония и Република Сърбия и Черна гора нареждам:

1. Отменям забраната по т. 1 от Заповед № I-852 от 25 юли 1996 г. в частта й за хранителни продукти от двукопитни животни.

2. Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на генералния директор на Националната ветеринарномедицинска служба.

3. Заповедта влиза в сила от датата на обнародването й в “Държавен вестник”.

Министър: М. Дикме

39810

X.X. - министър на околната среда и водите, София, ул. Уилям Гладстон 67, на основание чл. 62, ал. 5 от Закона за водите обявява, че е постъпило заявление от “Делектра” - ЕООД, София, със седалище и адрес на управление София 1408, ул. Ген. Паренсов 22, вх. Б, ап. 6, ЕКАТТЕ 68134, БУЛСТАТ 13495202, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водоползване на енергийно отработените води от каскада “Белмекен - Сестримо”, отвеждани чрез деривация “Момина клисура - Лесичево”. Място на водовземането - изход тунел на кота 340,0 м, в землището на с. Лесичево, ЕКАТТЕ 351693, община Лесичево, област Пазарджик. Място на водоползването - площадка на енергогасителя на кота 280,0 м. Цел на водоползването - изграждане на ВЕЦ за производство на електроенергия. Застроено водно количество - 2,0 до 6,0 м3/сек. Лимит на ползваната вода - до 158,0 млн. м3/годишно за производство на електроенергия в зависимост от режима на работа на каскада “Белмекен - Сестримо” и нуждите от вода за напояване. На основание чл. 64, ал. 1 от Закона за водите в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да поискат същото или аналогично разрешително, да възразят срещу издаването на разрешителното, да предложат условия, при които да бъде издадено разрешителното, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси.

38857

262. - Агенцията за държавни вземания, Регионална дирекция - Бургас, на основание чл. 199, ал. 2 ДПК с постановление № 3261 от 16.VI.2003 г. възлага на X.X.X., ЕГН **********, ЛК № **********, изд. на 22.VI.2000 г. от МВР - Бургас, живущ в с. Страцин, община Поморие, област Бургас, ул. Средна гора 9, следния недвижим имот - метален навес в овощна градина, застроена площ 720 кв. м, построен 1986 г. за 8240 лв. Собствеността преминава у купувача от датата на постановлението, което подлежи на вписване от съдията по вписванията при районния съд по местонахождението на имота.

38703

405. - Агенцията за държавни вземания, Регионална дирекция - Варна, с месторабота - Добрич, на основание чл. 199, ал. 2 ДПК с постановление № 2000-01-405/12.VI.2003 г. възлага на ДАП “Каварна” - ООД, НДР: 1086019821, БУЛСТАТ 124617790, адрес Каварна, ул. Георги Кирков 10, представлявано от X.X.X., ЕГН **********, следния недвижим имот - масивна сграда, на два етажа, предст. “Автогара”, ЗП - 440 кв.м, построена в кв. 6, парцел I по ЗРП на Каварна, с отстъпено право на стореж, с обща площ на имота 3400 кв.м, състояща се от 28 помещения, зала за пътници, гишета за билети, бетонова козирка и 10 сектора. Собствеността преминава върху купувача от датата на постановлението, което подлежи на вписване от съдията по вписванията при районния съд по местонахождението на имота.

38702

208. - Агенцията за държавни вземания, Регионална дирекция - Пловдив, на основание чл. 199, ал. 2 ДПК с постановление № 0004864805/16.VI.2003 г. възлага на “Богданови” - ООД, НДР 1260003840, БУЛСТАТ 126619078, адрес: Димитровград, ул. Хан Аспарух 20, следния недвижим имот: столова - едноетажна масивна сграда ведно с прилежащо мазе към сградата на централно управление на фабрика “Тракия”, съгласно акт за държавна собственост № 3629/6.ХI.1995 г. на кмета на община Димитровград, намиращ се в Димитровград, ул. Вл. Поптомов 4, парцел III, кв. 55 върху държавна земя, за 26 500 лв. Собствеността преминава у купувача от датата на постановлението, което подлежи на вписване от съдията по вписванията при районния съд по местонахождението на имота.

38846

46. - Агенцията за държавни вземания, Регионална дирекция - Русе, ИРМ - Велико Търново, на основание чл. 199, ал. 2 ДПК, с постановление № 00146 от 2003 г. по и.д. № 1446/2001 възлага на X.X.X., ЕГН **********, с адрес: гр. Килифарево, ул. Мариола Сиракова 1, вх. В, ет. 3, ап. 9, следния недвижим имот: апартамент в гр. Килифарево, ул. Мариола Сиракова 1, вх. Б, ет. 3, ап. 12, кв. 65, обособен парцел Х от кадастралния план на гр. Килифарево с граници: ап. 10, ап. 11, стълбище, представляващ апартамент - жилищно помещение 90,39 кв. м, изба - 4,07 кв. м, идеални части - 2,77 кв. м, документ за собственост: акт. № 12 за държавна собственост от 13.III.1982 г. Собствеността преминава у купувача от датата на постановлението, което подлежи на вписване от съдията по вписванията при районния съд по местонахождение на имота.

39409

63. - Агенцията за държавни вземания, Регионална дирекция - Русе, ИРМ - Велико Търново, на основание чл. 199, ал. 2 ДПК, с постановление № 2102089 от 26.V.2003 г. по и.д. № 2102089/2002 възлага на X.X.X., ЕГН **********, ЛК № **********, Свищов, ул. Н. Петков 26 А, следния недвижим имот: склад - 200 кв. м, построен върху общинска земя в регулиран поземлен имот II-196, кв. 62, по плана на с. Драгомирово, община Свищов, при граници: изток - улица, запад - X.X.X., север - улица, юг - УПИ - ХII - 196, нотариален акт № 174, том III, рег. № 3504, д. № 390/2001 на Районния съд - Свищов. Собствеността преминава у купувача от датата на постановлението, което подлежи на вписване от съдията по вписванията при районния съд по местонахождението на имота.

39411

64. - Агенцията за държавни вземания, Регионална дирекция - Русе, на основание чл. 199, ал. 2 ДПК, с постановление № 21-2312387 от 19.V.2003 г. възлага на “Агрокорект” - ООД, Плевен, ул. Данаил Попов 17, вх. Б, ап. 26, регистр. по ф.д. № 1083/99 на ПОС, НДР 1153023324, БУЛСТАТ 114140508, следния недвижим имот: навес - Г-образен, зърноплощадката в с. Горни Дъбник, с желязна конструкция, със застроена площ 1440 кв. м, с ограждане от стоманобетонни панели и покрив ламарина при съседи: североизток - път, юг - ЕТ “Майкъл”, запад - двор, за 27 800 лв. Собствеността преминава у купувача от датата на постановлението, което подлежи на вписване от съдията по вписванията при районния съд по местонахождение на имота.

39410

361. - Агенцията за държавни вземания, Регионална дирекция - Русе, на основание чл. 199, ал. 2 ДПК с постановление № 430/00/23.IХ.2002 г. възлага на ЕТ “X.X.” с ИН по НДР 1181130810, БУЛСТАТ 827154265 и адрес с. Николово, ул. Черно море 5, ф.д. № 1154/93 на РРС, следните недвижими имоти: склад за зърно със застроена площ 562 кв.м по замервания на място, едноетажна полумасивна сграда, с размери в план 36,50/15,40 м, липсват всякакви инсталации, липсва дограма - принадлежащ на длъжника ПЗК “Плодородие” от с. Просена, община Русе; краварник със застроена площ 674 кв. м по замервания на място, едноетажна масивна сграда, ивични основи от дялан камък, носещи околовръстни и преградни тухлени стени, изпълнен гредоред, двускатен покрив, покрит с керемиди, под - бетонова настилка - принадлежащ на длъжника ПЗК “Плодородие” от с. Просена, с ИН по НДР 1181142851 и БУЛСТАТ 8271113133. Собствеността преминава у купувача от датата на постановлението, което подлежи на вписване от съдията по вписванията при районния съд по местонахождението на имота.

38704

361а. - Агенцията за държавни вземания, Регионална дирекция - Русе, на основание чл. 199, ал. 2 ДПК с постановление № 430/00/9.VI.2003 г. възлага на X.X.X., ЕГН **********, ЛК № ********** - МВР - Русе, адрес: Русе, бул. Гоце Делчев 20, вх. 3, ет. 3, следния недвижим имот - телчарник за 100 бр. телета със застроена площ 482 кв. м по замервания на място, едноетажна полумасивна сграда, ивични основи от дялан камък, околовръстни тухлени зидове, изпълнен гредоред, двускатен покрив, покрит с керемиди, пропаднал на много места, неизмазана външно, а вътрешните мазилки са в лошо състояние, липсват всякакви инсталации, липсва дограма, размерите в план са 56,70/8,50 метра - принадлежащ на длъжника ПЗК “Плодородие” от с. Просена, с ИН по НДР 1181142851 и БУЛСТАТ 8271113133. Недвижимият имот граничи на север - циментова площадка, запад - селскостопанска работилница, юг - мокър филтър, и изток - складове за зърнени храни. Собствеността преминава у купувача от датата на постановлението, което подлежи на вписване от съдията по вписванията при районния съд по местонахождението на имота.

38705

941. - Агенцията за приватизация на основание чл. 22 от Наредбата за условията и реда за организиране и провеждане на централизирани публични търгове за продажба на акции - собственост на държавата изменя тръжно обявление, утвърдено с протоколно решение № 5238 от 28.V.2003 г. на изпълнителния съвет на Агенцията за приватизация (ДВ, бр. 52 от 2003 г.), като изключва “Лайпциг 91” - АД, Пловдив, от тръжното обявление и отменя т. 144 от него.

39428

25. - СУ “Св. X.X.”, София 1504, бул. Цар Освободител 15, на основание чл. 16, ал. 2, чл. 19, ал. 1, чл. 23 ЗДС и чл. 16 и 52 ППЗДС обявява конкурс за отдаване под наем за срок 3 г. на следните обекти: 1. ректорат, бул. Цар Освободител 15, помещения с площ 49,98 кв. м, при първоначална месечна наемна цена - 12 лв./кв. м, и прилежащ терен от 30 кв. м при първоначална месечна наемна цена - 4 лв./кв. м, намиращи се във фоайето пред мензата в северната част от сградата на ректората при СУ “Св. X.X.”, за заведение за кафе-закуски; 2. бул. Джеймс Баучер 3 - помещение с площ от 18 кв. м, намиращо се в двора на Факултета по математика и информатика при СУ “Св. X.X.”, за търговска дейност, при първоначална месечна наемна цена - 9 лв./кв. м; 3. бул. Джеймс Баучер 3 - помещение с площ от 11 кв. м, намиращо се в сградата на Факултета по математика и информатика при СУ “Св. X.X.”, за копирни услуги, при първоначална месечна наемна цена - 8 лв./кв. м; 4. бул. Джеймс Баучер 3 - помещение с площ от 7 кв.м, намиращо се в сградата на Факултета по математика и информатика при СУ “Св. X.X.”, за копирни услуги, при първоначална месечна наемна цена - 8 лв./кв. м; 5. бул. Джеймс Баучер 3 - помещения с обща площ от 43,80 кв. м, намиращи се в сградата на Факултета по математика и информатика при СУ “Св. X.X.”, за търговска дейност, при първоначална месечна наемна цена - 8 лв./кв. м; 6. бул. Джеймс Баучер 5 - помещение - гаражна клетка с площ от 20 кв. м, намиращо се в двора на Физическия факултет при СУ “Св. X.X.”, за склад; работилница, при първоначална месечна наемна цена - 6 лв./кв. м. Цените са без ДДС. Цена на конкурсната документация - 50 лв. Конкурсната документация се закупува в ректората, стая 15, всеки ден от 15 до 17 ч. в срок до 23.VII.2003 г. Депозит за участие в размер 10 % от първоначалната наемна цена се внася в касата на ректората всеки ден от 9 до 15 ч. Подаването на офертите се извършва в ректората, стая 12, всеки ден от 9 ч. и 30 мин. до 11 ч. и 30 мин. и от 14 до 16 ч. Отварянето на предложенията ще се извърши на 28.VII.2003 г. и 29.VII.2003 г. от 14 ч. в стая 15. Оглед на обектите - всеки ден от 10 до 15 ч. при управителя сгради на съответния факултет. Справки и допълнителна информация по конкурса - в ректората, стая 15, тел. 944-12-29.

39357

X.X.X. - ликвидатор на Радиоизтоп” - ЕООД, София, на основание чл. 3, ал. 5 от Наредбата за търговете във връзка с протокол № РД-2643 от 25.II.2003 г. на министъра на икономиката обявява търг с явно наддаване за продажба на ДМА (движими вещи), собственост на дружеството. Търгът ще се проведе на 9.VII.2003 г. в 11 ч. в Министерството на икономиката, София, ул. Славянска 8. При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе на 16.VII.2003 г. в 11 ч. на същия адрес. Депозитът за участие е в размер 10 % от обявената начална тръжна цена и се внася в касата на дружеството всеки работен ден до деня преди търга от 14 до 16 ч. и 30 мин. на адрес: София, кв. Горубляне, ул. Самоковско шосе 1. Тръжната документация може да се закупи всеки работен ден до деня преди търга от 14 до 16 ч. и 30 мин. на адрес: София, кв. Горубляне, ул. Самоковско шосе 1. Подробна информация може да се намери в електронната страница на Министерството на икономиката на адрес: www.mi.government.bg. За допълнителна информация - тел. 048/87 42 90.

38861

X.X.X. - ликвидатор на “Автотранскомплект” - ЕООД, София, на основание чл. 3 от Наредбата за търговете обявява, че на 9.VII.2003 г. в 14 ч. на ул. Раковски 108, ет. 3, стая 315, ще проведе търг с явно наддаване за разпродажба на употребяван канцеларски инвентар, като: сметачни машини “Елка”, банкнотоброячна машина, пишещи машини, прахосмукачка “Делонги”, лек автомобил “Москвич - Алеко”, “Опел - Омега” и др. За участие в търга се допускат кандидати, регистрирали се до 13 ч. на 9.VII.2003 г. За справки - София, тел. 988-59-59, и Плевен, тел. 064/85-00-35 - за леките автомобили.

39502

91. - “Медико-стоматологичен център” - ЕООД, Димитровград, на основание чл. 3, ал. 1 от Наредбата за търговете и заповед № 7 от 16.VI.2002 г. на управителя на дружеството обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на ДМА, собственост на дружеството. Търгът ще се проведе на 22.VII.2003 г. в 10 ч. в стая 35 - счетоводство на “Медико-стоматологичен център” - ЕООД, бул. Христо Ботев 29 (бивша поликлиника към МБАЛ “Света Екатерина”). При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе след 10 дни (1.VIII.2003 г.), в същия час, на същото място и при същите условия. Депозитът за участие в търга в размер 10 % от първоначалната тръжна цена за всеки един от активите, за който ще наддава купувачът, следва да се внесе в касата на дружеството или по банков път до деня, предхождащ търга, по банкова сметка № 1045001802, банков код 32077171, ТБ “Росексимбанк” - АД, клон Димитровград. Тръжната документация може да се закупи всеки работен ден до деня преди търга в кабинет № 35 - счетоводство, за 10 лв. Оглед на имуществото може да се извърши след представяне на платежен документ за закупена тръжна документация всеки работен ден от 8 ч. и 30 мин. до 16 ч., но най-късно до 16 ч. на деня, предхождащ деня, определен за провеждане на търга. Телефон за контакти - 0391/2-61-22, факс 0391/2-61-22.

39001

1. - “Слънчев бряг” - АД, к.к. Слънчев бряг, на основание решение на съвета на директорите на “Слънчев бряг” - АД, от 18.V.2003 г., разрешение на Агенцията за приватизация - София, изх.№ 92-00-07-1626 от 4.VI.2003 г. за продажба на търговски обекти - павилиони - разположени на централна алея, собственост на “Слънчев бряг” - АД, павилион № 1 - представляващ: едноетажна масивна сграда с БЗП 37,5 кв. м ведно с правото на строеж, чл. 28, ал. 1 ЗПСК във връзка с Наредбата за търговете обявява търг с явно наддаване за продажба на павилион № 1 - представляващ: едноетажна масивна сграда с БЗП 37,5 кв. м ведно с правото на строеж, находящ се на първа линия на централна алея в к.к. Слънчев бряг, собственост на дружеството. Търгът ще се проведе на 2.VIII.2003 г. в 9 ч. в к.к. Слънчев бряг, сграда “Главна дирекция”, ет. 2, “Слънчев бряг” - АД. Продажбата на павилион № 1 - представляващ: едноетажна масивна сграда с БЗП 37,5 кв. м ведно с правото на строеж, ще се извърши чрез публичен търг с явно наддаване при следните условия: 1. начална тръжна цена 26 000 евро; 2. цената се оферира в евро и се заплаща в левове съгласно условията, посочени в тръжната документация и проектодоговора: а) начин на плащане - 100 % от продажната цена се заплаща чрез превод по банкова сметка на продавача, посочена в тръжната документация и проектодоговора; б) срок за плащане на цената - 100 % от продажната цена се заплаща най-късно в деня на подписване на договора; 3. цена на тръжната документация - 500 лв. с включен ДДС; тръжната документация се получава от обнародването на обявлението в “Държавен вестник” от отдел “Правен” в сградата на “Главна дирекция”, ет. 2, след заплащане в касата на “Слънчев бряг” - АД, всеки работен ден от 8 ч. и 30 мин. до 16 ч. в срок до 30.VII.2003 г. вкл.; 4. депозитът за участие е в размер 20 % и се заплаща в левовата равностойност по фиксинг на БНБ в деня на плащането чрез превод по банкова сметка, посочена в тръжната документация; 5. в случай, че на търга не се яви кандидат, повторен търг ще се проведе на 9.VIII.2003 г. в 9 ч. в сградата на “Главна дирекция”, ет. 2, к.к. Слънчев бряг, “Слънчев бряг” - АД; тръжни документи се получават от 4.VIII.2003 г. до 6.VIII.2003 г. (вкл.) в сградата на “Главна дирекция”, ет. 2, отдел “Правен”, и се заплащат в касата на “Слънчев бряг” - АД, всеки работен ден от 8 ч. и 30 мин. до 16 ч.; 6. за информация - тел. 0554/25839.

38327

2. - “Слънчев бряг” - АД, к.к. Слънчев бряг, на основание решение на съвета на директорите на “Слънчев бряг” - АД, от 18.V.2003 г., разрешение на Агенцията за приватизация - София, изх. № 92-00-07-1626 от 4.VI.2003 г. за продажба на търговски обекти - павилиони, разположени на централна алея, собственост на “Слънчев бряг” - АД, павилион № 2 - аптека, представляващ: едноетажна масивна сграда с БЗП 37,5 кв.м ведно с правото на строеж, чл. 28, ал. 1 ЗПСК във връзка с Наредбата за търговете обявява търг с явно наддаване за продажба на павилион № 2 - аптека, представляващ: едноетажна масивна сграда с БЗП 37,5 кв.м ведно с правото на строеж,находящ се на първа линия на централна алея в к.к.Слънчев бряг, собственост на дружеството. Търгът ще се проведе на 2.VIII.2003 г. в 10 ч. в к.к. Слънчев бряг, сграда “Главна дирекция”, ет. 2, “Слънчев бряг” - АД. Продажбата на павилион № 2 - аптека, представляващ: едноетажна масивна сграда с БЗП 37,5кв.м ведно с правото на строеж, ще се извърши чрез публичен търг с явно наддаване при следните условия: 1. начална тръжна цена 26 000 евро; 2. цената се оферира в евро и се заплаща в левове, съгласно условията, посочени в тръжната документация и проектодоговора: а) начин на плащане - 100 % от продажната цена се заплаща чрез превод по банкова сметка на продавача, посочена в тръжната документация и проектодоговора; б) срок за плащане на цената - 100 % от продажната цена се заплаща най-късно в деня на подписване на договор; 3. цена на тръжната документация - 500 лв. с включен ДДС; тръжната документация се получава от отдел “Правен” в сградата на “Главна дирекция”, ет. 2, след заплащане в касата на “Слънчев бряг” - АД, всеки работен ден от 8 ч. и 30 мин. до 16 ч. в срок до 30.VII.2003 г. (вкл.); 4. депозитът за участие е в размер 20 % и се заплаща в левовата равностойност по фиксинг на БНБ в деня на плащането, чрез превод по банкова сметка, посочена в тръжната документация; 5. в случай, че на търга не се яви кандидат, повторен търг ще се проведе на 9.VIII.2003 г. в 10 ч. в сградата на “Главна дирекция”, ет. 2, к.к. Слънчев бряг, “Слънчев бряг” - АД; тръжни документи се получават от 4.VIII.2003 г. до 6.VIII.2003 г. (вкл.) в сградата на “Главна дирекция”, ет. 2, отдел “Правен”, и се заплащат в касата на “Слънчев бряг” - АД, всеки работен ден от 8 ч. и 30 мин. до 16 ч.; 6. за информация - тел. 0554/25839.

38328

3. - “Слънчев бряг” - АД, к.к. Слънчев бряг, на основание решение на съвета на директорите на “Слънчев бряг” - АД, от 18.V.2003 г., разрешение на Агенцията за приватизация - София, изх. № 92-00-07-1626 от 4.VI.2003 г. за продажба на търговски обекти - павилиони, разположени на централна алея, собственост на “Слънчев бряг” - АД - павилион № 3, представляващ: едноетажна масивна сграда с БЗП 37,5 кв.м ведно с правото на строеж, чл. 28, ал. 1 ЗПСК във връзка с Наредбата за търговете обявява търг с явно наддаване за продажба на павилион № 3, представляващ: едноетажна масивна сграда с БЗП 37,5 кв.м ведно с правото на строеж, находящ се на първа линия на централна алея в к.к.Слънчев бряг, собственост на дружеството. Търгът ще се проведе на 2.VIII.2003 г. от 11 ч. в к.к. Слънчев бряг, сграда “Главна дирекция”, ет. 2, “Слънчев бряг” - АД. Продажбата на павилион № 3, представляващ: едноетажна масивна сграда с БЗП 37,5 кв.м ведно с правото на строеж, ще се извърши чрез публичен търг с явно наддаване при следните условия: 1. начална тръжна цена 26 000 евро; 2. цената се оферира в евро и се заплаща в левове съгласно условията, посочени в тръжната документация и проектодоговора: а) начин на плащане - 100% от продажната цена се заплаща чрез превод по банкова сметка на продавача, посочена в тръжната документация и проектодоговора; б) срок за плащане на цената - 100% от продажната цена се заплаща най-късно в деня на подписване на договора; 3. цена на тръжната документация - 500 лв. с включен ДДС; тръжната документация се получава от отдел “Правен”, в сградата на “Главна дирекция”, ет. 2, след заплащане в касата на “Слънчев бряг” - АД, всеки работен ден от 8 ч. и 30 мин. до 16 ч. в срок до 30.VII.2003 г. (вкл.); 4. депозитът за участие е в размер 20 % и се заплаща в левовата равностойност по фиксинг на БНБ в деня на плащането чрез превод по банкова сметка, посочена в тръжната документация; 5. в случай, че на търга не се яви кандидат, повторен търг ще се проведе на 9.VIII.2003 г. в 11 ч., в сградата на “Главна дирекция”, ет. 2, к.к. Слънчев бряг, “Слънчев бряг” - АД; тръжни документи се получават от 4.VIII.2003 г. до 6.VIII.2003 г. (вкл.) в сградата на “Главна дирекция”, ет. 2, отдел “Правен”, и се заплащат в касата на “Слънчев бряг” - АД, всеки работен ден от 8 ч. и 30 мин. до 16 ч. 6. За информация - тел. 0554/25839.

38329

4. - “Слънчев бряг” - АД, к. к. Слънчев бряг, на основание решение на съвета на директорите на “Слънчев бряг” - АД, от 18.V.2003 г., разрешение на Агенцията за приватизация - София, изх. № 92-00-07-1626 от 4.VI.2003 г. за продажба на търговски обекти - павилиони, разположени на централна алея, собственост на “Слънчев бряг” - АД, павилион № 4, представляващ: едноетажна масивна сграда с БЗП 37,5 кв. м ведно с правото на строеж, чл. 28, ал. 1 ЗПСК във връзка с Наредбата за търговете обявява търг с явно наддаване за продажба на павилион № 4, представляващ: едноетажна масивна сграда с БЗП 37,5 кв. м ведно с правото на строеж, находящ се на първа линия на централна алея в к. к. Слънчев бряг, собственост на дружеството. Търгът ще се проведе на 2.VIII.2003 г. в 12 ч. в к. к. Слънчев бряг, сграда “Главна дирекция”, ет. 2, “Слънчев бряг” - АД. Продажбата на павилион № 4, представляващ: едноетажна масивна сграда с БЗП 37,5 кв.м ведно с правото на строеж, ще се извърши чрез публичен търг с явно наддаване при следните условия: 1. начална тръжна цена 26 000 евро; 2. цената се оферира в евро и се заплаща в левове съгласно условията, посочени в тръжната документация и проектодоговора: а) начин на плащане - 100 % от продажната цена се заплаща чрез превод по банкова сметка на продавача, посочена в тръжната документация и проектодоговора; б) срок за плащане на цената - 100 % от продажната цена се заплаща най-късно в деня на подписване на договора; 3. цена на тръжната документация - 500 лв. с включен ДДС; тръжната документация се получава от отдел “Правен”, в сградата на “Главна дирекция”, ет. 2, след заплащане в касата на “Слънчев бряг” - АД, всеки работен ден от 8 ч. и 30 мин. до 16 ч. в срок до 30.VII.2003 г.; 4. депозитът за участие е в размер 20 % и се заплаща в левовата равностойност по фиксинг на БНБ в деня на плащането чрез превод по банкова сметка, посочена в тръжната документация; 5. в случай, че на търга не се яви кандидат, повторен търг ще се проведе на 9.VIII.2003 г. в 12 ч. в сградата на “Главна дирекция”, ет. 2, к. к. Слънчев бряг, “Слънчев бряг” - АД; тръжни документи се получават от 4.VIII.2003 г. до 6.VIII.2003 г. в сградата на “Главна дирекция”, ет. 2, отдел “Правен”, и се заплащат в касата на “Слънчев бряг” - АД, всеки работен ден от 8 ч. и 30 мин. до 16 ч.; 6. за информация - тел. 0554/25839.

38330

5. - “Слънчев бряг” - АД, к.к. Слънчев бряг, на основание решение на съвета на директорите на “Слънчев бряг” - АД, от 18.V.2003 г., разрешение на Агенцията за приватизация - София, изх. № 92-00-07-1626 от 4.VI.2003 г. за продажба на търговски обекти - павилиони, разположени на централна алея, собственост на “Слънчев бряг” - АД, павилион № 5, представляващ: едноетажна масивна сграда с БЗП 37,5 кв.м ведно с правото на строеж, чл. 28, ал. 1 ЗПСК във връзка с Наредбата за търговете обявява търг с явно наддаване за продажба на павилион № 5, представляващ: едноетажна масивна сграда с БЗП 37,5 кв.м ведно с правото на строеж, находящ се на първа линия на централна алея в к.к. Слънчев бряг, собственост на дружеството. Търгът ще се проведе на 2.VIII.2003 г. от 13 ч. в к.к. Слънчев бряг, сграда “Главна дирекция”, ет. 2, “Слънчев бряг” - АД. Продажбата на павилион № 5, представляващ: едноетажна масивна сграда с БЗП 37,5 кв.м ведно с правото на строеж, ще се извърши чрез публичен търг с явно наддаване при следните условия: 1. начална тръжна цена 26 000 евро; 2. цената се оферира в евро и се заплаща в левове съгласно условията, посочени в тръжната документация и проектодоговора: а) начин на плащане - 100 % от продажната цена се заплаща чрез превод по банкова сметка на продавача, посочена в тръжната документация и проектодоговора; б) срок за плащане на цената: 100 % от продажната цена се заплаща най-късно в деня на подписване на договора; 3. цена на тръжната документация - 500 лв. с включен ДДС; тръжната документация се получава от отдел “Правен” в сградата на “Главна дирекция”, ет. 2, след заплащане в касата на “Слънчев бряг” - АД, всеки работен ден от 8 ч. и 30 мин. до 16 ч. в срок до 30.VII.2003 г. (вкл.); 4. депозитът за участие е в размер 20 % и се заплаща в левовата равностойност по фиксинг на БНБ в деня на плащането чрез превод по банкова сметка, посочена в тръжната документация; 5. в случай, че на търга не се яви кандидат, повторен търг ще се проведе на 9.VIII.2003 г. в 13 ч. в сградата на “Главна дирекция”, ет. 2, к.к. Слънчев бряг, “Слънчев бряг” - АД; тръжни документи се получават от 4.VIII.2003 г. до 6.VIII.2003 г. (вкл.) в сградата на “Главна дирекция”, ет. 2, отдел “Правен”, и се заплащат в касата на “Слънчев бряг” - АД, всеки работен ден от 8 ч. и 30 мин. до 16 ч.; 6. за информация - тел. 0554/25839.

38331

6. - “Слънчев бряг” - АД, к.к. Слънчев бряг, на основание решение на съвета на директорите на “Слънчев бряг” - АД, от 18.V.2003 г., разрешение на Агенцията за приватизация - София, изх. № 92-00-07-1626 от 4.VI.2003 г. за продажба на търговски обекти - павилиони, разположени на централна алея, собственост на “Слънчев бряг” - АД, павилион № 6 - представляващ: едноетажна масивна сграда с БЗП 37,5 кв.м ведно с правото на строеж, чл. 28, ал. 1 ЗПСК във връзка с Наредбата за търговете обявява търг с явно наддаване за продажба на павилион № 6, представляващ: едноетажна масивна сграда с БЗП 37,5 кв.м ведно с правото на строеж, находящ се на първа линия на централна алея в к.к. Слънчев бряг, собственост на дружеството. Търгът ще се проведе на 2.VIII.2003 г. в 14 ч. в к.к. Слънчев бряг, сграда “Главна дирекция”, ет. 2, “Слънчев бряг” - АД. Продажбата на павилион № 6, представляващ: едноетажна масивна сграда с БЗП 37,5 кв.м ведно с правото на строеж, ще се извърши чрез публичен търг с явно наддаване при следните условия: 1. начална тръжна цена 26 000 евро; 2. цената се оферира в евро и се заплаща в левове съгласно условията, посочени в тръжната документация и проектодоговора: а) начин на плащане - 100 % от продажната цена се заплаща чрез превод по банкова сметка на продавача, посочена в тръжната документация и проектодоговора; б) срок за плащане на цената - 100 % от продажната цена се заплаща най-късно в деня на подписване на договора; 3. цена на тръжната документация - 500 лв. с включен ДДС; тръжната документация се получава от отдел “Правен” в сградата на “Главна дирекция”, ет. 2, след заплащане в касата на “Слънчев бряг” - АД, всеки работен ден от 8 ч. и 30 мин. до 16 ч. в срок до 30.VII.2003 г. (вкл.); 4. депозитът за участие е в размер 20 % и се заплаща в левовата равностойност по фиксинг на БНБ в деня на плащането чрез превод по банкова сметка, посочена в тръжната документация; 5. в случай, че на търга не се яви кандидат, повторен търг ще се проведе на 9.VIII.2003 г. в 14 ч. в сградата на “Главна дирекция”, ет. 2, к.к. Слънчев бряг, “Слънчев бряг” - АД. Тръжни документи се получават от 4.VIII.2003 г. до 6.VIII.2003 г. (вкл.) в сградата на “Главна дирекция”, ет. 2, отдел “Правен”, и се заплащат в касата на “Слънчев бряг” - АД, всеки работен ден от 8 ч. и 30 мин. до 16 ч.; 6. за информация - тел. 0554/25839.

38332

7. - “Слънчев бряг” - АД, к.к. Слънчев бряг, на основание решение на съвета на директорите на “Слънчев бряг” - АД, от 18.V.2003 г., разрешение на Агенцията за приватизация - София, изх. № 92-00-07-1626 от 4.VI.2003 г. за продажба на търговски обекти - павилиони - разположени на централна алея, собственост на “Слънчев бряг” - АД, павилион № 7, представляващ: едноетажна масивна сграда с БЗП 37,5 кв. м заедно с правото на строеж, чл. 28, ал. 1 ЗПСК във връзка с Наредбата за търговете обявява търг с явно наддаване за продажба на павилион № 7, представляващ едноетажна масивна сграда с БЗП 37,5 кв. м заедно с правото на строеж, намиращ се на втора линия на централна алея в к.к. Слънчев бряг, собственост на дружеството. Търгът ще се проведе на 2.VIII.2003 г. в 15 ч. в к.к. Слънчев бряг, сграда “Главна дирекция”, ет. 2, “Слънчев бряг” - АД. Продажбата на павилион № 7, представляващ едноетажна масивна сграда с БЗП 37,5 кв. м заедно с правото на строеж, ще се извърши чрез публичен търг с явно наддаване при следните условия: 1. Начална тръжна цена 23 500 евро. 2. Цената се оферира в евро и се заплаща в левове съгласно условията, посочени в тръжната документация и проектодоговора: а) начин на плащане - 100% от продажната цена се заплаща чрез превод по банкова сметка на продавача, посочена в тръжната документация и проектодоговора; б) срок за плащане на цената - 100% от продажната цена се заплаща най-късно в деня на подписване на договора. 3. Цена на тръжната документация - 500 лв. с включен ДДС; тръжната документация се получава от отдел “Правен” в сградата на “Главна дирекция”, ет. 2, след заплащане в касата на “Слънчев бряг” - АД, всеки работен ден от 8 ч. и 30 мин. до 16 ч. в срок до 30.VII.2003 г. (вкл.). 4. Депозитът за участие е в размер 20 % и се заплаща в левовата равностойност по фиксинг на БНБ в деня на плащането чрез превод по банкова сметка, посочена в тръжната документация. 5. В случай че на търга не се яви кандидат, повторен търг ще се проведе на 9.VIII.2003 г. в 15 ч. в сградата на “Главна дирекция”, ет. 2, к.к. Слънчев бряг, “Слънчев бряг” - АД; тръжни документи се получават от 4.VIII до 6.VIII.2003 г. (вкл.) в сградата на “Главна дирекция”, ет. 2, отдел “Правен”, и се заплащат в касата на “Слънчев бряг” - АД, всеки работен ден от 8 ч. и 30 мин. до 16 ч. 6. За информация - тел. 0554/25839.

38333

8. - “Слънчев бряг” - АД, к.к. Слънчев бряг, на основание решение на съвета на директорите на “Слънчев бряг” - АД, от 18.V.2003 г., разрешение на Агенцията за приватизация - София, изх. № 92-00-07-1626 от 4.VI.2003 г. за продажба на търговски обекти - павилиони, разположени на централна алея, собственост на “Слънчев бряг” - АД, павилион № 8, представляващ: едноетажна масивна сграда с БЗП 37,5 кв.м ведно с правото на строеж, чл. 28, ал. 1 ЗПСК във връзка с Наредбата за търговете обявява търг с явно наддаване за продажба на павилион № 8, представляващ: едноетажна масивна сграда с БЗП 37,5 кв.м ведно с правото на строеж,находящ се на втора линия на централна алея в к.к.Слънчев бряг, собственост на дружеството. Търгът ще се проведе на 2.VIII.2003 г. в 16 ч. в к.к. Слънчев бряг, сграда “Главна дирекция”, ет. 2, “Слънчев бряг” - АД. Продажбата на павилион № 8, представляващ: едноетажна масивна сграда с БЗП 37,5 кв.м ведно с правото на строеж, ще се извърши чрез публичен търг с явно наддаване при следните условия: 1. начална тръжна цена 23 500 евро; 2. цената се оферира в евро и се заплаща в левове съгласно условията, посочени в тръжната документация и проектодоговора: а) начин на плащане - 100 % от продажната цена се заплаща чрез превод по банкова сметка на продавача, посочена в тръжната документация и проектодоговора; б) срок за плащане на цената - 100 % от продажната цена се заплаща най-късно в деня на подписване на договора; 3. цена на тръжната документация - 500 лв. с включен ДДС; тръжната документация се получава от отдел “Правен” в сградата на “Главна дирекция”, ет. 2, след заплащане в касата на “Слънчев бряг” - АД, всеки работен ден от 8 ч. и 30 мин. до 16 ч. в срок до 30.VII.2003 г. (вкл.); 4. депозитът за участие е в размер 20 % и се заплаща в левовата равностойност по фиксинг на БНБ в деня на плащането чрез превод по банкова сметка, посочена в тръжната документация; 5. в случай, че на търга не се яви кандидат, повторен търг ще се проведе на 9.VIII.2003 г. в 16 ч. в сградата на “Главна дирекция”, ет. 2, к.к. Слънчев бряг, “Слънчев бряг” - АД; тръжни документи се получават от 4.VIII.2003 г. до 6.VIII.2003 г. (вкл.) в сградата на “Главна дирекция”, ет. 2, отдел “Правен”, и се заплащат в касата на “Слънчев бряг” - АД, всеки работен ден от 8 ч. и 30 мин. до 16 ч.; 6. за информация - тел.0554/25839.

38334

9. - “Слънчев бряг” - АД, к.к. Слънчев бряг, на основание решение на съвета на директорите на “Слънчев бряг” - АД, от 18.V.2003 г., разрешение на Агенцията за приватизация - София, изх. № 92-00-07-1626/4.VI.2003 г. за продажба на търговски обекти - павилиони, разположени на централна алея, собственост на “Слънчев бряг” - АД, павилион № 9, представляващ: едноетажна масивна сграда с БЗП 37,5 кв.м ведно с правото на строеж, чл. 28, ал. 1 ЗПСК във връзка с Наредбата за търговете обявява търг с явно наддаване за продажба на павилион № 9, представляващ: едноетажна масивна сграда с БЗП 37,5 кв.м ведно с правото на строеж, находящ се на втора линия на централна алея в к.к. Слънчев бряг, собственост на дружеството. Търгът ще се проведе на 2.VIII.2003 г. от 17 ч. в к.к. Слънчев бряг, сграда “Главна дирекция”, ет. 2, “Слънчев бряг” - АД. Продажбата на павилион № 9, представляващ: едноетажна масивна сграда с БЗП 37,5 кв.м ведно с правото на строеж, ще се извърши чрез публичен търг с явно наддаване при следните условия: 1. Начална тръжна цена 23 500 евро; 2. цената се оферира в евро и се заплаща в левове, съгласно условията, посочени в тръжната документация и проектодоговора: а) начин на плащане - 100% от продажната цена се заплаща чрез превод по банкова сметка на продавача, посочена в тръжната документация и проектодоговора; б) срок за плащане на цената - 100% от продажната цена се заплаща най-късно в деня на подписване на договора; 3. цена на тръжната документация - 500 лв. с включен ДДС; тръжната документация се получава от отдел “Правен”, в сградата на “Главна дирекция”, ет. 2, след заплащане в касата на “Слънчев бряг” - АД, всеки работен ден от 8 ч. и 30 мин. до 16 ч. в срок до 30.VII.2003 г. (вкл.); 4. депозитът за участие е в размер на 20 % и се заплаща в левовата равностойност по фиксинг на БНБ в деня на плащането чрез превод по банкова сметка, посочена в тръжната документация; 5. в случай, че на търга не се яви кандидат, повторен търг ще се проведе на 9.VIII.2003 г. в 17 ч. в сградата на “Главна дирекция”, ет. 2, к.к. Слънчев бряг, “Слънчев бряг” - АД; тръжни документи се получават от 4.VIII.2003 г. до 6.VIII.2003 г. (вкл.) в сградата на “Главна дирекция”, ет. 2, отдел “Правен”, и се заплащат в касата на “Слънчев бряг” - АД, всеки работен ден от 8 ч. и 30 мин. до 16 ч. 6. За информация - тел. 0554/25839.

38335

10. - “Слънчев бряг” - АД, к. к. Слънчев бряг, на основание решение на съвета на директорите на “Слънчев бряг” - АД от 18.V.2003 г., разрешение на Агенцията за приватизация - София, изх. № 92-00-07-1626 от 4.VI.2003 г. за продажба на търговски обекти - павилиони, разположени на централна алея, собственост на “Слънчев бряг” - АД, павилион № 10, представляващ: едноетажна масивна сграда с БЗП 37,5 кв. м ведно с правото на строеж, чл. 28, ал. 1 ЗПСК във връзка с Наредбата за търговете обявява търг с явно наддаване за продажба на павилион № 10, представляващ: едноетажна масивна сграда с БЗП 37,5 кв. м ведно с правото на строеж, находящ се на втора линия на централна алея в к. к. Слънчев бряг, собственост на дружеството. Търгът ще се проведе на 2.VIII.2003 г. в 18 ч. в к. к. Слънчев бряг, сграда “Главна дирекция”, ет. 2, “Слънчев бряг” - АД. Продажбата на павилион № 10, представляващ: едноетажна масивна сграда с БЗП 37,5 кв.м ведно с правото на строеж, ще се извърши чрез публичен търг с явно наддаване при следните условия: 1. начална тръжна цена 23 500 евро; 2. цената се оферира в евро и се заплаща в левове съгласно условията, посочени в тръжната документация и проектодоговора: а) начин на плащане - 100 % от продажната цена се заплаща чрез превод по банкова сметка на продавача, посочена в тръжната документация и проектодоговора; б) срок за плащане на цената - 100 % от продажната цена се заплаща най-късно в деня на подписване на договора; 3. цена на тръжната документация - 500 лв. с включен ДДС; тръжната документация се получава от отдел “Правен” в сградата на “Главна дирекция”, ет. 2, след заплащане в касата на “Слънчев бряг” - АД, всеки работен ден от 8 ч. и 30 мин. до 16 ч. в срок до 30.VII.2003 г.; 4. депозитът за участие е в размер 20 % и се заплаща в левовата равностойност по фиксинг на БНБ в деня на плащането чрез превод по банкова сметка, посочена в тръжната документация; 5. в случай, че на търга не се яви кандидат, повторен търг ще се проведе на 9.VIII.2003 г. в 18 ч. в сградата на “Главна дирекция”, ет. 2, к. к. Слънчев бряг, “Слънчев бряг” - АД; тръжни документи се получават от 4.VIII.2003 г. до 6.VIII.2003 г. (вкл.) в сградата на “Главна дирекция”, ет. 2, отдел “Правен”, и се заплащат в касата на “Слънчев бряг” - АД, всеки работен ден от 8 ч. и 30 мин. до 16 ч.; 6. за информация - тел. 0554/25839.

38336

11. - “Слънчев бряг” - АД, к.к. Слънчев бряг, на основание решение на съвета на директорите на “Слънчев бряг” - АД, от 18.V.2003 г., разрешение на Агенцията за приватизация - София, изх. № 92-00-07-1626 от 4.VI.2003 г. за продажба на търговски обекти - павилиони, разположени на централна алея, собственост на “Слънчев бряг” - АД, павилион № 11 - представляващ: едноетажна масивна сграда с БЗП 37,5 кв.м ведно с правото на строеж, чл. 28, ал. 1 ЗПСК във връзка с Наредбата за търговете обявява търг с явно наддаване за продажба на павилион № 11, представляващ: едноетажна масивна сграда с БЗП 37,5 кв.м ведно с правото на строеж,находящ се на втора линия на централна алея в к.к. Слънчев бряг, собственост на дружеството. Търгът ще се проведе на 3.VIII.2003 г. в 9 ч. в к.к. Слънчев бряг, сграда “Главна дирекция”, ет. 2, “Слънчев бряг” - АД. Продажбата на павилион № 11, представляващ: едноетажна масивна сграда с БЗП 37,5 кв.м ведно с правото на строеж, ще се извърши чрез публичен търг с явно наддаване при следните условия: 1. начална тръжна цена 23 500 евро; 2. цената се оферира в евро и се заплаща в левове съгласно условията, посочени в тръжната документация и проектодоговора: а) начин на плащане - 100 % от продажната цена се заплаща чрез превод по банкова сметка на продавача, посочена в тръжната документация и проектодоговора; б) срок за плащане на цената - 100 % от продажната цена се заплаща най-късно в деня на подписване на договора; 3. цена на тръжната документация - 500 лв. с включен ДДС; тръжната документация се получава от отдел “Правен” в сградата на “Главна дирекция”, ет. 2, след заплащане в касата на “Слънчев бряг” - АД, всеки работен ден от 8 ч. и 30 мин. до 16 ч. в срок до 30.VII.2003 г. (вкл.); 4. депозитът за участие е в размер 20 % и се заплаща в левовата равностойност по фиксинг на БНБ в деня на плащането чрез превод по банкова сметка, посочена в тръжната документация; 5. в случай, че на търга не се яви кандидат, повторен търг ще се проведе на 10.VIII.2003 г. в 9 ч. в сградата на “Главна дирекция”, ет. 2, к.к. Слънчев бряг, “Слънчев бряг” - АД; тръжни документи се получават от 4.VIII.2003 г. до 6.VIII.2003 г. (вкл.) в сградата на “Главна дирекция”, ет. 2, отдел “Правен”, и се заплащат в касата на “Слънчев бряг” - АД, всеки работен ден от 8 ч. и 30 мин. до 16 ч.; 6. за информация - тел. 0554/25839.

38337

12 - “Слънчев бряг” - АД, к.к. Слънчев бряг, на основание решение на съвета на директорите на “Слънчев бряг” - АД, от 18.V.2003 г., разрешение на Агенцията за приватизация - София, изх. № 92-00-07-1626 от 4.VI.2003 г. за продажба на търговски обекти - павилиони - разположени на централна алея, собственост на “Слънчев бряг” - АД, павилион № 12, представляващ: едноетажна масивна сграда с БЗП 37,5 кв. м ведно с правото на строеж, чл. 28, ал. 1 ЗПСК във връзка с Наредбата за търговете обявява търг с явно наддаване за продажба на павилион № 12, представляващ: едноетажна масивна сграда с БЗП 37,5 кв. м ведно с правото на строеж, находящ се на втора линия на централна алея в к.к. Слънчев бряг, собственост на дружеството. Търгът ще се проведе на 3.VIII.2003 г. в 10 ч. в к.к. Слънчев бряг, сграда “Главна дирекция”, ет. 2, “Слънчев бряг” - АД. Продажбата на павилион № 12, представляващ: едноетажна масивна сграда с БЗП 37,5 кв. м ведно с правото на строеж, ще се извърши чрез публичен търг с явно наддаване при следните условия: 1. начална тръжна цена 23 500 евро; 2. цената се оферира в евро и се заплаща в левове съгласно условията, посочени в тръжната документация и проектодоговора: а) начин на плащане - 100 % от продажната цена се заплаща чрез превод по банкова сметка на продавача, посочена в тръжната документация и проектодоговора; б) срок за плащане на цената - 100 % от продажната цена се заплаща най-късно в деня на подписване на договора; 3. цена на тръжната документация - 500 лв. с включен ДДС; тръжната документация се получава от отдел “Правен” в сградата на “Главна дирекция”, ет. 2, след заплащане в касата на “Слънчев бряг” - АД, всеки работен ден от 8 ч. и 30 мин. до 16 ч. в срок до 30.VII.2003 г. (вкл.); 4. депозитът за участие е в размер 20 % и се заплаща в левовата равностойност по фиксинг на БНБ в деня на плащането чрез превод по банкова сметка, посочена в тръжната документация; 5. в случай, че на търга не се яви кандидат, повторен търг ще се проведе на 10.VIII.2003 г. в 10 ч., в сградата на “Главна дирекция”, ет. 2, к.к. Слънчев бряг, “Слънчев бряг” - АД; тръжни документи се получават от 4.VIII.2003 г. до 6.VIII.2003 г. (вкл.) в сградата на “Главна дирекция”, ет. 2, отдел “Правен”, и се заплащат в касата на “Слънчев бряг” - АД, всеки работен ден от 8 ч. и 30 мин. до 16 ч.; 6. за информация - тел. 0554/25839.

38338

13. - “Слънчев бряг” - АД, к.к. Слънчев бряг, на основание решение на съвета на директорите на “Слънчев бряг” - АД, от 18.V.2003 г., разрешение на Агенцията за приватизация - София, изх. № 92-00-07-1626 от 4.VI.2003 г. за продажба на търговски обекти - павилиони, разположени на централна алея, собственост на “Слънчев бряг” - АД, павилион № 13, представляващ едноетажна масивна сграда с БЗП 37,5 кв. м, заедно с правото на строеж, чл. 28, ал. 1 ЗПСК във връзка с Наредбата за търговете обявява търг с явно наддаване за продажба на павилион № 13, представляващ едноетажна масивна сграда с БЗП 37,5 кв. м, заедно с правото на строеж, намиращ се на втора линия на централна алея в к.к. Слънчев бряг, собственост на дружеството. Търгът ще се проведе на 3.VIII.2003 г. в 11 ч. в к.к. Слънчев бряг, сграда “Главна дирекция”, ет. 2, “Слънчев бряг” - АД. Продажбата на павилион № 13, представляващ едноетажна масивна сграда с БЗП 37,5 кв. м, заедно с правото на строеж, ще се извърши чрез публичен търг с явно наддаване при следните условия: 1. Начална тръжна цена 23 500 евро. 2. Цената се оферира в евро и се заплаща в левове съгласно условията, посочени в тръжната документация и проектодоговора: а) начин на плащане - 100% от продажната цена се заплаща чрез превод по банкова сметка на продавача, посочена в тръжната документация и проектодоговора; б) срок за плащане на цената - 100% от продажната цена се заплаща най-късно в деня на подписване на договора. 3. Цена на тръжната документация - 500 лв. с включен ДДС; тръжната документация се получава от отдел “Правен” в сградата на “Главна дирекция”, ет. 2, след заплащане в касата на “Слънчев бряг” - АД, всеки работен ден от 8 ч. и 30 мин. до 16 ч. в срок до 30.VII.2003 г. (вкл.). 4. Депозитът за участие е в размер 20 % и се заплаща в левовата равностойност по фиксинг на БНБ в деня на плащането чрез превод по банкова сметка, посочена в тръжната документация. 5. В случай че на търга не се яви кандидат, повторен търг ще се проведе на 10.VIII.2003 г. в 11 ч. в сградата на “Главна дирекция”, ет. 2, к.к. Слънчев бряг, “Слънчев бряг” - АД; тръжни документи се получават от 4.VIII до 6.VIII.2003 г. (вкл.) в сградата на “Главна дирекция”, ет. 2, отдел “Правен”, и се заплащат в касата на “Слънчев бряг” - АД, всеки работен ден от 8 ч. и 30 мин. до 16 ч. 6. За информация - тел. 0554/25839.

38339

14. - “Слънчев бряг” - АД, к.к. Слънчев бряг, на основание решение на съвета на директорите на “Слънчев бряг” - АД, от 18.V.2003 г., разрешение на Агенцията за приватизация, София, изх. № 92-00-07-1626 от 4.VI.2003 г. за продажба на търговски обекти - павилиони, разположени на централна алея, собственост на “Слънчев бряг” - АД, павилион № 14, представляващ едноетажна масивна сграда с БЗП 37,5 кв. м заедно с правото на строеж, чл. 28, ал. 1 ЗПСК във връзка с Наредбата за търговете обявява търг с явно наддаване за продажба на павилион № 14, представляващ едноетажна масивна сграда с БЗП 37,5 кв. м заедно с правото на строеж, намиращ се на втора линия на централна алея в к.к. Слънчев бряг, собственост на дружеството. Търгът ще се проведе на 3.VIII.2003 г. в 12 ч. в к.к. Слънчев бряг, сграда “Главна дирекция”, ет. 2, “Слънчев бряг” - АД. Продажбата на павилион № 14, представляващ едноетажна масивна сграда с БЗП 37,5 кв. м заедно с правото на строеж, ще се извърши чрез публичен търг с явно наддаване при следните условия: 1. Начална тръжна цена 23 500 евро. 2. Цената се оферира в евро и се заплаща в левове съгласно условията, посочени в тръжната документация и проектодоговора: а) начин на плащане - 100% от продажната цена се заплаща чрез превод по банкова сметка на продавача, посочена в тръжната документация и проектодоговора; б) срок за плащане на цената - 100% от продажната цена се заплаща най-късно в деня на подписване на договора. 3. Цена на тръжната документация - 500 лв. с включен ДДС; тръжната документация се получава от отдел “Правен” в сградата на “Главна дирекция”, ет. 2, след заплащане в касата на “Слънчев бряг” - АД, всеки работен ден от 8 ч. и 30 мин. до 16 ч. в срок до 30.VII.2003 г. (вкл.). 4. Депозитът за участие е в размер 20 % и се заплаща в левовата равностойност по фиксинг на БНБ в деня на плащането чрез превод по банкова сметка, посочена в тръжната документация. 5. В случай че на търга не се яви кандидат, повторен търг ще се проведе на 10.VIII.2003 г. в 12 ч. в сградата на “Главна дирекция”, ет. 2, к.к. Слънчев бряг, “Слънчев бряг” - АД; тръжни документи се получават от 4.VIII до 6.VIII.2003 г. (вкл.) в сградата на “Главна дирекция”, ет. 2, отдел “Правен”, и се заплащат в касата на “Слънчев бряг” - АД, всеки работен ден от 8 ч. и 30 мин. до 16 ч. 6. За информация - тел. 0554/25839.

38340

15. - “Слънчев бряг” - АД, к.к. Слънчев бряг, на основание решение на съвета на директорите на “Слънчев бряг” - АД, от 18.V.2003 г., разрешение на Агенцията за приватизация - София, изх. № 92-00-07-1626 от 4.VI.2003 г. за продажба на търговски обекти - павилиони - разположени на централна алея, собственост на “Слънчев бряг” - АД, павилион № 15, представляващ: едноетажна масивна сграда с БЗП 39,0 кв. м ведно с правото на строеж, чл. 28, ал. 1 ЗПСК във връзка с Наредбата за търговете обявява търг с явно наддаване за продажба на павилион № 15, представляващ: едноетажна масивна сграда с БЗП 39,0 кв. м ведно с правото на строеж, находящ се на втора линия на централна алея в к.к. Слънчев бряг, собственост на дружеството. Търгът ще се проведе на 3.VIII.2003 г. в 13 ч. в к.к. Слънчев бряг, сграда “Главна дирекция”, ет. 2, “Слънчев бряг” - АД. Продажбата на павилион № 15, представляващ: едноетажна масивна сграда с БЗП 39,0 кв. м ведно с правото на строеж, ще се извърши чрез публичен търг с явно наддаване при следните условия: 1. начална тръжна цена 24 000 евро; 2. цената се оферира в евро и се заплаща в левове съгласно условията, посочени в тръжната документация и проектодоговора: а) начин на плащане - 100 % от продажната цена се заплаща чрез превод по банкова сметка на продавача, посочена в тръжната документация и проектодоговора; б) срок за плащане на цената - 100 % от продажната цена се заплаща най-късно в деня на подписване на договора; 3. цена на тръжната документация - 500 лв. с включен ДДС; тръжната документация се получава от отдел “Правен” в сградата на “Главна дирекция”, ет. 2, след заплащане в касата на “Слънчев бряг” - АД, всеки работен ден от 8 ч. и 30 мин. до 16 ч. в срок до 30.VII.2003 г. (вкл.); 4. депозитът за участие е в размер 20 % и се заплаща в левовата равностойност по фиксинг на БНБ в деня на плащането чрез превод по банкова сметка, посочена в тръжната документация; 5. в случай, че на търга не се яви кандидат, повторен търг ще се проведе на 10.VIII.2003 г. в 13 ч. в сградата на “Главна дирекция”, ет. 2, к.к. Слънчев бряг, “Слънчев бряг” - АД; тръжни документи се получават от 4.VIII.2003 г. до 6.VIII.2003 г. (вкл.) в сградата на “Главна дирекция”, ет. 2, отдел “Правен”, и се заплащат в касата на “Слънчев бряг” - АД, всеки работен ден от 8 ч. и 30 мин. до 16 ч.; 6. за информация - тел. 0554/25839.

38341

16. - “Слънчев бряг” - АД, к.к. Слънчев бряг, на основание решение на съвета на директорите на “Слънчев бряг” - АД, от 18.V.2003 г., разрешение на Агенцията за приватизация - София, изх. № 92-00-07-1626 от 4.VI.2003 г., за продажба на търговски обекти - павилиони - разположени на централна алея, собственост на “Слънчев бряг” - АД, павилион № 16, представляващ: едноетажна масивна сграда с БЗП 39 кв.м ведно с правото на строеж, чл. 28, ал. 1 ЗПСК във връзка с Наредбата за търговете обявява търг с явно наддаване за продажба на павилион № 16, представляващ: едноетажна масивна сграда с БЗП 39 кв.м ведно с правото на строеж, находящ се на втора линия на централна алея в к.к. Слънчев бряг, собственост на дружеството. Търгът ще се проведе на 3.VIII.2003 г. в 14 ч., в к.к. Слънчев бряг, сграда “Главна дирекция”, ет. 2, “Слънчев бряг” - АД. Продажбата на павилион № 16, представляващ: едноетажна масивна сграда с БЗП 39 кв.м ведно с правото на строеж, ще се извърши чрез публичен търг с явно наддаване при следните условия: 1. начална тръжна цена 24 000 евро; 2. цената се оферира в евро и се заплаща в левове съгласно условията, посочени в тръжната документация и проектодоговора: а) начин на плащане - 100 % от продажната цена се заплаща чрез превод по банкова сметка на продавача, посочена в тръжната документация и проектодоговора; б) срок за плащане на цената - 100 % от продажната цена се заплаща най-късно в деня на подписване на договора; 3. цена на тръжната документация - 500 лв. с включен ДДС; тръжната документация се получава от отдел “Правен” в сградата на “Главна дирекция”, ет. 2, след заплащане в касата на “Слънчев бряг” - АД, всеки работен ден от 8 ч. и 30 мин. до 16 ч., в срок до 30.VII.2003 г. (вкл.); 4. депозитът за участие е в размер 20 % и се заплаща в левовата равностойност по фиксинг на БНБ в деня на плащането чрез превод по банкова сметка, посочена в тръжната документация; 5. в случай, че на търга не се яви кандидат, повторен търг ще се проведе на 10.VIII.2003 г., в 14 ч., в сградата на “Главна дирекция”, ет. 2, к.к. Слънчев бряг, “Слънчев бряг” - АД; тръжни документи се получават от 4.VIII.2003 г. до 6.VIII.2003 г. (вкл.) в сградата на “Главна дирекция”, ет. 2, отдел “Правен”, и се заплащат в касата на “Слънчев бряг” - АД, всеки работен ден от 8 ч. и 30 мин. до 16 ч.; 6. за информация тел. 0554/25839.

38342

18. - “Слънчев бряг” - АД, к.к. Слънчев бряг, на основание решение на съвета на директорите на “Слънчев бряг” - АД, от 18.V.2003 г., разрешение на Агенцията за приватизация - София, изх. № 92-00-07-1626/04.VI.2003 г. за продажба на търговски обекти - павилиони, разположени на централна алея, собственост на “Слънчев бряг” - АД, кафе № 1, представляващо: едноетажна масивна сграда с БЗП 82 кв.м ведно с правото на строеж, чл. 28, ал. 1 ЗПСК във връзка с Наредбата за търговете обявява търг с явно наддаване за продажба на кафе № 1, представляващо: едноетажна масивна сграда с БЗП 82 кв.м ведно с правото на строеж, находящо се в к.к. Слънчев бряг, собственост на дружеството. Търгът ще се проведе на 3.VIII.2003 г. в 16 ч. в к.к. Слънчев бряг, сграда “Главна дирекция”, ет. 2, “Слънчев бряг” - АД. Продажбата на кафе № 1, представляващо едноетажна масивна сграда с БЗП 82 кв.м ведно с правото на строеж, ще се извърши чрез публичен търг с явно наддаване при следните условия: 1. начална тръжна цена 43 500 евро; 2. цената се оферира в евро и се заплаща в левове, съгласно условията, посочени в тръжната документация и проектодоговора: а) начин на плащане - 100 % от продажната цена се заплаща чрез превод по банкова сметка на продавача, посочена в тръжната документация и проектодоговора; б) срок за плащане на цената - 100 % от продажната цена се заплаща най-късно в деня на подписване на договора; 3. цена на тръжната документация - 500 лв. с включен ДДС; тръжната документация се получава от отдел “Правен” в сградата на “Главна дирекция”, ет. 2, след заплащане в касата на “Слънчев бряг” - АД, всеки работен ден от 8 ч. и 30 мин. до 16 ч. в срок до 30.VII.2003 г. (вкл.); 4. депозитът за участие е в размер 20 % и се заплаща в левовата равностойност по фиксинг на БНБ в деня на плащането чрез превод по банкова сметка, посочена в тръжната документация; 5. в случай, че на търга не се яви кандидат, повторен търг ще се проведе на 10.VIII.2003 г., в 16 ч., в сградата на “Главна дирекция”, ет. 2, к.к. Слънчев бряг, “Слънчев бряг” - АД; тръжни документи се получават от 4.VIII.2003 г. до 6.VIII.2003 г. (вкл.) в сградата на “Главна дирекция”, ет. 2, отдел “Правен”, и се заплащат в касата на “Слънчев бряг” - АД, всеки работен ден от 8 ч. и 30 мин. до 16 ч.; 6. за информация - тел. 0554/25839.

38344

17. - “Слънчев бряг” - АД, к. к. Слънчев бряг, на основание решение на съвета на директорите на “Слънчев бряг” - АД, от 18.V.2003 г., разрешение на Агенцията за приватизация - София, изх. № 92-00-07-1626 от 4.VI.2003 г. за продажба на търговски обекти - павилиони, разположени на централна алея, собственост на “Слънчев бряг” - АД, павилион № 17, представляващ: едноетажна масивна сграда с БЗП 39 кв. м ведно с правото на строеж, чл. 28, ал. 1 ЗПСК във връзка с Наредбата за търговете обявява търг с явно наддаване за продажба на павилион № 17, представляващ: едноетажна масивна сграда с БЗП 39 кв. м ведно с правото на строеж, находящ се на втора линия на централна алея в к. к. Слънчев бряг, собственост на дружеството. Търгът ще се проведе на 3.VIII.2003 г. в 15 ч. в к. к. Слънчев бряг, сграда “Главна дирекция”, ет. 2, “Слънчев бряг” - АД. Продажбата на павилион № 17, представляващ: едноетажна масивна сграда с БЗП 39 кв. м ведно с правото на строеж, ще се извърши чрез публичен търг с явно наддаване при следните условия: 1. начална тръжна цена 24 000 евро; 2. цената се оферира в евро и се заплаща в левове, съгласно условията, посочени в тръжната документация и проектодоговора: а) начин на плащане - 100 % от продажната цена се заплаща чрез превод по банкова сметка на продавача, посочена в тръжната документация и проектодоговора; б) срок за плащане на цената - 100 % от продажната цена се заплаща най-късно в деня на подписване на договора; 3. цена на тръжната документация - 500 лв. с включен ДДС; тръжната документация се получава от отдел “Правен”, в сградата на “Главна дирекция”, ет. 2, след заплащане в касата на “Слънчев бряг” - АД, всеки работен ден от 8 ч. и 30 мин. до 16 ч. в срок до 30.VII.2003 г.; 4. депозитът за участие е в размер 20 % и се заплаща в левовата равностойност по фиксинг на БНБ в деня на плащането чрез превод по банкова сметка, посочена в тръжната документация; 5. в случай, че на търга не се яви кандидат, повторен търг ще се проведе на 10.VIII.2003 г., в 15 ч., в сградата на “Главна дирекция”, ет. 2, к. к. Слънчев бряг, “Слънчев бряг” - АД; тръжни документи се получават от 4.VIII.2003 г. до 6.VIII.2003 г. (вкл.) в сградата на “Главна дирекция”, ет. 2, отдел “Правен”, и се заплащат в касата на “Слънчев бряг” - АД, всеки работен ден от 8 ч. и 30 мин. до 16 ч.; 6. за информация - тел. 0554/25839.

38343

19. - “Слънчев бряг” - АД, к.к. Слънчев бряг, на основание решение на съвета на директорите на “Слънчев бряг” - АД, от 18.V.2003 г., разрешение на Агенцията за приватизация - София, изх. № 92-00-07-1626 от 4.VI.2003 г. за продажба на търговски обекти - павилиони, разположени на централна алея, собственост на “Слънчев бряг” - АД, кафе № 2, представляващо: едноетажна масивна сграда с БЗП 177 кв.м ведно с правото на строеж, чл. 28, ал. 1 ЗПСК във връзка с Наредбата за търговете обявява търг с явно наддаване за продажба на кафе № 2 - представляващо: едноетажна масивна сграда с БЗП 177 кв.м ведно с правото на строеж, находящо се в к.к. Слънчев бряг, собственост на дружеството. Търгът ще се проведе на 3.VIII.2003 г. в 17 ч. в к.к. Слънчев бряг, сграда “Главна дирекция”, ет. 2, “Слънчев бряг” - АД. Продажбата на кафе № 2, представляващо: едноетажна масивна сграда с БЗП 177 кв.м ведно с правото на строеж, ще се извърши чрез публичен търг с явно наддаване при следните условия: 1. начална тръжна цена 106 000 евро; 2. цената се оферира в евро и се заплаща в левове съгласно условията, посочени в тръжната документация и проектодоговора: а) начин на плащане - 100 % от продажната цена се заплаща чрез превод по банкова сметка на продавача, посочена в тръжната документация и проектодоговора; б) срок за плащане на цената - 100 % от продажната цена се заплаща най-късно в деня на подписване на договора; 3. цена на тръжната документация - 500 лв. с включен ДДС; тръжната документация се получава от отдел “Правен”, в сградата на “Главна дирекция”, ет. 2, след заплащане в касата на “Слънчев бряг” - АД, всеки работен ден от 8 ч. и 30 мин. до 16 ч. в срок до 30.VII.2003 г. (вкл.); 4. депозитът за участие е в размер 20 % и се заплаща в левовата равностойност по фиксинг на БНБ в деня на плащането чрез превод по банкова сметка, посочена в тръжната документация; 5. в случай че на търга не се яви кандидат, повторен търг ще се проведе на 10.VIII.2003 г. в 17 ч., в сградата на “Главна дирекция”, ет. 2, к.к. Слънчев бряг, “Слънчев бряг” - АД; тръжни документи се получават от 4.VIII.2003 г. до 6.VIII.2003 г. (вкл.) в сградата на “Главна дирекция”, ет. 2, отдел “Правен”, и се заплащат в касата на “Слънчев бряг” - АД, всеки работен ден от 8 ч. и 30 мин. до 16 ч.; 6. за информация - тел. 0554/25839.

38345

483. - МУ - София, Стоматологичен факултет, обявява конкурс за професор по 03.03.04 хирургична стоматология към катедра “Стоматологична и лицево-челюстна хирургия” със срок 3 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Документи - в Стоматологичен факултет, бул. Георги Софийски 1, стая 202, тел. 51 69 306.

39408

82. - Аграрният университет - Пловдив, обявява конкурс за асистент по 04.01.04 агрохимия за нуждите на катедра “Агрохимия и почвознание” със срок 3 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Документи - в ректората, бул. Менделеев 12, отдел “Управление на персонала”.

39501

1. - Шуменският университет “X.X.X.” обявява конкурси: за доцент по 05.03.21 документалистика, архифистика, палеографика (вкл. исторография и източникознание) със срок 2 месеца; за нуждите на Педагогическия колеж в Добрич, за асистенти по: 01.01.12 информатика - един; 01.01.09 изчислителна математика - един; 05.08.02 музикознание и музикално изкуство (клавирно изкуство) - един; 05.07.05 теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка - един; 05.07.03 методика на обучението по български език и литература - един, със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Документи - в университета, тел. 054/6-08-08, 054/830495, вътр. 233.

38791

112. - Ентографският институт с музей при БАН - София, обявява конкурс за научен сътрудник по 05.03.14 етнография за нуждите на секция “Традиционна духовна култура” със срок 1 месец от обнародването в “Държавен вестник”. Справки - института, София 1000, ул. Московска 6А, тел. 988 42 09.

38858

40б. - Службата по кадастъра - Благоевград, на основание чл. 46, ал. 1 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри за поземлени имоти № 224 и 227, м. Дикчан, в землището на с. Плетена, община Сатовча, които са в службата по кадастъра. В 30-дневен срок от обявяването в “Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по тях пред службата по кадастъра - Благоевград.

39028

59. - Службата по кадастъра - Варна, на основание чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на Приморски парк - Горчивата чешма - Варна, който е изложен в службата по кадастъра. В 30-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да отправят писмени искания и възражения чрез службата по кадастъра.

37856

402. - Службата по кадастъра - Враца, на основание чл. 46, ал. 1 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри за поземлени имоти № 478, 816, 817, 837, 838, 839 и 840 в землището на Мизия, община Мизия, които са в службата по кадастъра. В 30-дневен срок от обявяването в “Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по тях пред службата по кадастъра - Враца.

39030

36. - Службата по кадастъра - Добрич, на основание чл. 46, ал. 1 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри за селата Брястово, Дропла, Гурково, Кремена, Тригорци, Змеево, Бобовец, Царичино, Ляхово, Соколово, Храброво, Стражица, община Балчик, които са в службата по кадастъра. В 30-дневен срок от обявяването в “Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по тях пред службата по кадастъра - Добрич.

34591

40. - Службата по кадастъра - Добрич, на основание чл. 46, ал. 1 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри за селата Безводица, Дъбрава, Карвуна, Преспа, Сенокос - община Балчик, които са в службата по кадастъра. В 30-дневен срок от обявяването в “Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по тях пред службата по кадастъра - Добрич.

39029

40в. - Службата по кадастъра - Смолян, на основание чл. 46, ал. 1 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри за част от землището на Смолян, определена от кварталите Устово и Влахово и селата Писаница и Хасовица, които са в службата по кадастъра. В 30-дневен срок от обявяването в “Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по тях пред службата по кадастъра - Смолян.

39031

40а. - Службата по кадастъра - Софийска област, на основание чл. 46, ал. 1 ЗКИР и във връзка с § 6 на Наредба 14 за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри съобщава, че е изработен кадастралният план на ГКПП “Калотина”, с. Калотина, общ. Драгоман, и кадастралният план на с. Вакарел, общ. Ихтиман, които са изложени в съответните общини. В 30-дневен срок от обявяването в “Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по плана пред службата по кадастъра - Софийска област.

39032

161. - Службата по кадастъра - област София, на основание чл. 46, ал. 1 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри за поземлени имоти: 41229.202.2 - ЗУМК “Кремиковци” - АД, район “Кремиковци” - Столична община, които са в службата по кадастъра. В 30-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по тях пред Службата по кадастъра - област София.

37049

168. - Службата по кадастъра - област София, на основание чл. 46, ал. 1 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралните карти и кадастралните регистри за поземлени имоти: 54571.43.993 (№ 098005 от КВС) - м. Крушовец, кв. Суходол, район “Овча купел”; 70857.23.2658 и 70857.23.2659 - Южна градска територия III част, район “Студентски”; 75263.164.256 - с. Бистрица, район “Панчарево”; 13086.106.167 - м. Република - 2, район “Връбница” - Столична община, които са в службата по кадастъра. В 30-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по тях пред службата по кадастъра - област София.

37996

1783. - Столичната общинска агенция за приватизация на основание чл. 30 ЗПСК обявява, че са продадени следните обекти и общински фирми от СОАП за периода 1 май 2003 - 31 май 2003 г. и броя на договорираните работни места: 1. Магазин за хранителни стоки, общински нежилищен имот, ж.к. Младост 2, бл. 215, продаден чрез търг на X.X.X. за 20 000 лв., изплатени изцяло от купувача. 2. Помещение за продажба и сервиз на телевизионна техника, общински нежилищен имот, ж.к. Младост 1А, бл. 502, вх. Б (задна част), продадено чрез търг на X.X.X. за 12 000 лв., изплатени изцяло от купувача. 3. Помещение към трафопост, общински нежилищен имот, ж.к. Хаджи Димитър, до бл. 102, продадено чрез търг на X.X.X. за 37 000 лв., изплатени изцяло от купувача. 4. Помещение за социални контакти, общински нежилищен имот, ж.к. Левски В, бл. 6, вх. Д, продадено чрез търг на X.X.X. за 4000 лв., изплатени изцяло от купувача. 5. Търговско помещение № 2 в трафопост, общински нежилищен имот, ж.к. Люлин, до бл. 364, продадено чрез търг на X.X.X. за 11 000 лв., изплатени изцяло от купувача. 6. Търговско помещение № 1 в трафопост, общински нежилищен имот, ж.к. Люлин, до бл. 364, продадено чрез търг на X.X.X. за 4000 лв., изплатени изцяло от купувача. 7. Магазин № 5, общински нежилищен имот, ж.к. Люлин 9 м.р., бл. 961, продаден чрез търг на X.X.X. за 31 000 лв., изплатени изцяло от купувача. 8. Магазин № 3, общински нежилищен имот, ж.к. Люлин 9 м.р., бл. 961, продаден чрез търг на “Транскор” - ЕООД, за 36 000 лв., изплатени изцяло от купувача. 9. Магазин № 4, общински нежилищен имот, ж.к. Люлин 9 м.р., бл. 961, продаден чрез търг на X.X.X. за 55 000 лв., изплатени изцяло от купувача. 10. Помещение № 1, общински нежилищен имот, ж.к. Обеля 1, бл. 120, вх. А, продадено чрез търг на X.X.X. за 29 000 лв., изплатени изцяло от купувача. 11. Помещение към трафопост, общински нежилищен имот, ул. Миле Попйорданов 37, продадено чрез търг на “Е И Н Консулт” - ООД, за 24 000 лв., изплатени изцяло от купувача. 12. Магазин (кафе-сладкарница), общински нежилищен имот, кв. Абдовица, продаден чрез търг на X.X.X. за 18 000 лв., изплатени изцяло от купувача.

34661

1. - Община Козлодуй на основание чл. 30 ЗПСК обявява, че през май 2003 г. по реда на ЗПСК са извършени следните продажби на обособени части от общински нежилищен имот: 1. бензиностанция в имот № 000705 по КВС на землище на Козлодуй, с обща площ 1445 кв. м и застроена площ от 28 кв. м, цена 15 149 лв., платени по банков път при сключване на договора, купувач - “ТК Енергомонтаж” - АД, София; 2. хале тип “Холандско” в имот № 000705, по КВС на землище на Козлодуй, с обща площ 495 кв. м и застроена площ от 279 кв. м, цена 9566 лв., платени по банков път при сключване на договора, купувач - “ТК Енергомонтаж” - АД, София.

37668

16. - Столичната община на основание чл. 182, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на план за регулация и застрояване на м. Разсадника - Бежанци, кв. 41, 35, 59 и 152 в граници: ул. Искрец; ул. от о.т. 77 до о.т. 76, западна, северна и източната граница на УПИ-III - за озеленяване от кв. 35; ул. Мико Папо, ул. от о.т. 73 - о.т. 72 до о.т. 63а; ул. от о.т. 63а до о.т. 44 и ул. от о.т. 44 до о.т. 43, който е изложен в район “Илинден”. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните могат да направят писмени възражения по проекта чрез район “Илинден” в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник”.

36933

119. - Община Берковица на основание чл. 6, ал. 1 ППЗУЖВГМЖСВ уведомява правоимащите вложители, че списъкът за 2003 г. по чл. 5 от правилника е изготвен и поставен на публично място на таблото между I и II етаж на общината. На основание чл. 6, ал. 3 от правилника списъкът може да бъде обжалван по реда на ЗАП в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” пред кмета на общината.

34716

600. - Общинска служба по земеделие и гори - гр. Брезник, на основание чл. 26 ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите за възстановяване собствеността върху земеделските земи в землището в с. Муртинци (ЕКАТТЕ 49374), община Брезник, област Перник, че в срок 14 дни от обнародването в “Държавен вестник” картата за възстановената собственост на преработените масиви № 40, 41, 42, 44, 45 на основание заповед № РД-46-1133 от 21.VI.2001 г. ще бъде изложена в общинската служба по земеделието и гори - Брезник. Жалбите срещу обявените преработени масиви да се подават в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник”.

39362

10. - Областен управител на област с административен център Бургас на основание § 4к, ал. 6 ЗСПЗЗ и чл. 28б, ал. 8 ППЗСПЗЗ и заповед № РД-09-57 от 2.VI.2003 г. одобрява плана на новообразуваните имоти в М 1:1000 и регистъра към него на земеделски земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актове по § 4 ЗСПЗЗ за местност Долапски баир, землище на гр. Средец, община Средец, област Бургас, който е изложен в техническата служба на общината. Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересуваните лица чрез областния управител пред окръжния съд в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник”.

37425

145. - Областният управител на област с административен център Варна на основание чл. 149, ал. 4 във връзка с чл. 148, ал. 3 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е издал строително разрешение № 18 от 3.VI.2003 г. за строеж - оптична кабелна линия от печатница “България-изток” до Летище Варна.

37911

30. - Община Варна на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен план за регулация и застрояване на к. к. Златни пясъци, Варна, който е изложен в община Варна, стая 503а. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до дирекция “Архитектура и благоустройство”, община Варна.

36989

161. - Общинска служа “Земеделие и гори” - Видин, на основание чл. 32, ал. 1 и чл. 33 ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите (или упълномощени от тях лица) за възстановяване собствеността върху земеделски земи в землището на с. Гайтанци (ЕКАТТЕ 14369), област Видин, че в срок 14 дни след обнародването в “Държавен вестник” ще започне въводът във владение съгласно влезлия в сила план за земеразделяне в масиви 180, 210, 220, 230, 260, 270, 275, 280, 290, 330, 340, 350, 360, 370, 380, 385, 390, 395, 400, 405, 410, 415. Графикът по дати и местности и обявлението в “Държавен вестник” са изложени в кметството и ОС “ЗГ” - Видин. При извършване на въвода ОС “ЗГ” - Видин, ще състави протокол. След изтичане на определения срок на основание чл. 32, ал. 5 ППЗСПЗЗ земите на неявилите се заявители ще бъдат предоставени за стопанисване на общината.

38706

267. - Общинската служба по земеделие и гори - гр. Дупница, област Кюстендил, на основание чл. 18д, ал. 7 ППЗСПЗЗ и чл. 18, ал. 3 ППЗВСГЗГФ съобщава на заявителите, че е изработена картата на възстановената собственост в стари реални граници на лесопарк “Кършия” в землището на Дупница (ЕКАТТЕ 68789), която е изложена за разглеждане в сградата на службата в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник”.

38075

9. - Община Етрополе на основание чл. 6, ал. 2 ППЗУЖВГМЖСВ съобщава, че изготвеният проектосписък на правоимащите граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове за 2003 г. е изложен на първи етаж във фоайето на общината. На основание чл. 6, ал. 3 от правилника списъкът подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник”.

37429

40. - Община Каварна на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП - газификация на с. Българево, община Каварна, който е изложен в сградата на общинската администрация. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

38812

8. - Община Казанлък на основание чл. 128, ал. 3 ЗУТ и чл. 50 ГПК съобщава на X.X.X., с неизвестен адрес, че е изработен проект за изменение на план за регулация на част от кв. 129 по плана на Казанлък. В 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваното лице може да направи писмени възражения, предложения и искания по проекта до общината.

36542

29. - Община Костинброд на основание чл. 6, ал. 2 ППЗУЖВГМЖСВ съобщава, че списъкът на правоимащите граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове е изложен в сградата на общината. На основание чл. 6, ал. 3 от правилника списъкът подлежи на обжалване по реда на ЗАП в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник”.

34705

142. - Общинска служба по земеделие и гори - Костинброд, на основание § 4к, ал. 2 ЗСПЗЗ, чл. 28, ал. 1, чл. 18б, ал. 2 ППЗСПЗЗ съобщава, че във връзка с изработването на помощния план на местности: Кърна орница, Чукаро, Под камичарете и Семенни гробища в землището на с. Дреново (ЕКАТТЕ 23707), община Костинброд, Софийска област, ще се проведе съвместно уточняване (анкетиране) на границите на земеделските земи, разположени в територията на § 4 ЗСПЗЗ по график, обявен в кметството на с. Дреново и Общинската служба по земеделие и гори - Костинброд.

34713

388. - Община Ловеч на основание чл. 6, ал. 2 ППЗУЖВГМЖСВ съобщава, че поредният проектосписък на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове за 2003 г. е изложен в общината. На основание чл. 6, ал. 3 от правилника списъкът подлежи на обжалване по реда на ЗАП в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник”.

36537

178. - Община Лом на основание чл. 6, ал. 2 ППЗУЖВГМЖСВ съобщава, че първият допълнителен списък по чл. 7 ППЗУЖВГМЖСВ за 2003 г. е обявен в общината. На основание чл. 6, ал. 3 от правилника списъкът подлежи на обжалване по реда на ЗАП в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник”.

36992

2. - Община Мездра, област Враца, на основание чл. 6, ал. 2 ППЗУЖВГМЖСВ съобщава, че предварителният списък № 1 за 2003 г. на правоимащите граждани, притежаващи многогодишни жилищноспестовни влогове, е изложен в общината. На основание чл. 6, ал. 3 от правилника списъкът подлежи на обжалване по реда на ЗАП в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник”.

38825

706. - Община Несебър, област Бургас, на основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ съобщава, че с решение № 928 от 11.IV.2003 г. на Общинския съвет - гр. Несебър, и заповеди № 301, 302 и 303 от 2.VI.2003 г. на кмета на общината е одобрено частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване на кв. 1, 9, 10 и 46 по плана на с. Свети Влас - юг. На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения чрез общинската администрация.

40168

105. - Община Плевен на основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ съобщава, че в изпълнение на решение № 725 от 13.V.2003 г. на Общинския съвет - гр. Плевен, със заповед № РД-12-233 от 10.VI.2003 г. на кмета на общината е одобрен план за регулация и застрояване на част от територията на Плевен в граници: улиците Мургаш, Велико Търново, Ген. Тошев до бул. Русе, който е изложен в общината. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по плана в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” чрез общината до Плевенския окръжен съд.

36995

30. - Община Разград на основание чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава, че е изработен кадастрален план на собствениците на земеделски земи по § 4 ЗСПЗЗ за местности Арменски лозя, Новите лозя и Дянковски път I в Разград, който е изложен в стая 211 на общината. На основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в 30-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните могат да направят писмени искания и възражения до кмета на общината.

38813

17. - Община Самоков на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ съобщава, че по докладна записка № 08-00-77/12.V.2003 г. на кмета на община Самоков относно проектоплана за частично изменение на плана за застрояване и регулация на зона “Г” от кв. Самоково с решение № 1743/15.V.2003 г. на Общинския съвет - гр. Самоков, е одобрен проект за частично изменение на плана за регулация и застрояване на зона “Г” от кв. Самоково, включваща кв. № 210, 211, 212, 294, 297, 298, 310, 310а и 310б по плана на Самоков.

37032

44. - Община Сливен на основание чл. 129 и 130 ЗУТ във връзка с чл. 50 ГПК съобщава на X.X.X. - съсобственик на поземлен имот 8394 по плана на кв. 143, ЦГЧ - Сливен, с неизвестен адрес, заинтересувано лице по чл. 131 ЗУТ, че със заповед № РД-15-407 от 27.V.2003 г. на кмета на община Сливен е одобрен подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (план-извадка от предварителен подробен устройствен план) за поземлени имоти 5517, 5518 и 8394, кв. 143 по плана на ЦГЧ - Сливен, който се намира в общината. На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните могат да направят писмени възражения чрез общината до Сливенския окръжен съд.

34527

81. - Община Стара Загора на основание чл. 150, ал. 3 във връзка с чл. 130 ЗУТ съобщава, че е изработен комплексен проект за инвестиционна инициатива в части: издадена е заповед № 404 от 2.IV.2003 г. на кмета на общината за одобряване на Подробен устройствен план - План за застрояване за: “Трасе на разпределителен газопровод до Птицекомбинат “ПИКО - КООП” - АД, с. Памукчии, като линеен обект на техническата инфраструктура, минаващ през поземлени имоти с пл. № 27200, 27400 - землище с. Загоре; 36000, 36300 - землище с. Памукчии; 28200, 18200, 16500, 18800, 17000, 28000, 28700 - землище с. Маджерито, община Стара Загора; издадено е разрешение за строеж № 115 от 20.V.2003 г. за инвестиционен проект: “Разпределителен газопровод до Птицекомбинат “ПИКО - КООП” - АД, с. Памукчии. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения чрез община Стара Загора до Старозагорския окръжен съд.

37686

3985. - Община Стара Загора на основание чл. 130 ЗУТ във връзка с чл. 50 ГПК съобщава на наследниците на Никола Х. Станев - X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., сега с неизвестни адреси, собственици на имот пл. № 114010, местност Апти тарла, землище Стара Загора, че със заповед № 726 от 29.V.2003 г. е одобрен планът за застрояване за имот пл. № 114006, местност Апти тарла, землище Стара Загора, който е изложен в общината, стая 806, ет. 8. На основание чл. 130 ЗУТ заинтересуваните лица могат да обжалват заповедта относно нейната законосъобразност чрез общината пред Окръжния съд - Стара Загора, в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник”.

36514

68. - Община Лесичово, с. Лесичово, област Пазарджик, на основание чл. 130 и чл. 128, ал. 3 ЗУТ във връзка с чл. 50 ГПК съобщава на: X.X.X. - с неизвестен адрес; X.X.X. - с последен адрес Пазарджик, бул. Хр. Ботев 182, сега с неизвестен адрес, че със заповед № 33 от 10.IV.2003 г. на кмета на община Лесичово е одобрен ПУП на поземлен имот пл. № 317 в м. “Яколица”, землище с. Калугерово, община Лесичово, област Пазарджик, който се намира в общинската администрация Лесичово, дирекция “Специализирана администрация”. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ жалби и протести се подават чрез община Лесичово до Окръжния съд - Пазарджик, в 14-дневен срок от обявяването в “Държавен вестник”.

36986

68а. - Община Лесичово, с. Лесичово, област Пазарджик, на основание чл. 130 и чл. 128, ал. 3 ЗУТ във връзка с чл. 50 ГПК съобщава на: X.X.X. - от Карлово; X.X.X. - от Пазарджик; X.X.X. - от София, с неизвестни адреси, че със заповед № 35/10.IV.2003 г. на кмета на община Лесичово е одобрен ПУП на улица с о.т.32 ё 33 ё 34 и УПИ I-131, II-132, III-135 и IV-260 в кв. 39 по плана на с. Калугерово, община Лесичово, област Пазарджик, който се намира в общинската администрация Лесичово, дирекция “Специализирана администрация”. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ жалби и протести се подават чрез община Лесичово до Оръжния съд - гр. Пазарджик, в 14-дневен срок от обявяването в “Държавен вестник”.

36987

340. - Общинска служба по земеделие и гори - с. Ситово, област Силистра, на основание чл. 32, ал. 2 ППЗСПЗЗ съобщава, че ще се извърши въвод във владение на коригираните имоти с частична преработка по чл. 17, ал. 8 ЗСПЗЗ на влязлата в сила КВС за землището на с. Босна, община Ситово, област Силистра, в срок 30 дни от обнародването в “Държавен вестник”. Графикът за въвода във владение по дати и масиви и обявлението в “Държавен вестник” са изложени в кметството на селото.

38814

 

СЪДИЛИЩА

Великотърновският окръжен съд призовава X.X.X. с последен адрес с. Първомайци, ул. Отец X.X. 5, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 5.ХI.2003 г. в 9 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 210/2003, заведено от X.X.X. от Лясковец, по чл. 49 и 45 ЗЗД. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

39511

Окръжният съд - Монтана, призовава X.X.X., ЕГН **********, с последен адрес Монтана, кв. Мала Кутловица, ул. Ямите 3, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на: I заседание - 18.IХ.2003 г. в 9 ч. и 30 мин.; II заседание - 16.Х.2003 г. в 9 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 80/2003, заведено от X.X.X. и X.X.X., по чл. 64, ал. 1, т. 3 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

38736

Пловдивският окръжен съд, VI гр. състав, призовава X.X.X. с последен адрес Пловдив, бул. Васил Априлов 144, вх. Д, ет. 5, ап. 15, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 8.Х.2003 г. в 14 ч. и 30 мин. като ответник по в. гр.д. № 399/2002, заведено от X.X.X. от Пловдив, ул. Панагюрище 27, ет. 4 ап. 7, по чл. 108 ЗС. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

38300

Софийският градски съд, бр. отделение, VII бр. състав, призовава X.X.X. с последен адрес София, ж.к. Дружба 1, бл. 83, вх. Г, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 6.Х.2003 г. в 13 ч. и 30 мин. като ответница по гр.д. № 150/2003, заведено от X.X.X. чрез особ. представител адв. X.X. от София, за бащинство. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

38710

Софийският градски съд, гр. колегия, I отделение, 5 състав, призовава X.X.X. с последен адрес София, кв. Изток, ул. Пиер Дегейтър, бл. 3, ап. 61, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 31.Х.2003 г. в 9 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 193/2003, заведено от МТОСО при МВР, за облигационен иск. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

38738

Софийският градски съд, гр. колегия, I отделение, 5 състав, призовава X.X.X. с последен адрес София, кв. Витоша, бл. 3, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 7.ХI.2003 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 1291/2002, заведено от МТОСО при МВР, за облигационен иск. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

38828

Софийският градски съд, въззивна колегия, IIв отделение, призовава X.X.X., ЕГН **********, с последен адрес София, ул. Георги Бенковски 12, вх. А, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 25.II.2004 г. в 14 ч. и 30 мин. като ответница по гр.д. № 3184/99, заведено от Световен отдел на генералния борд на глобалните служби на Обединените методитски църкви. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

38836

Айтоският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес София, ул. Цар Симеон, бл. 64, ет. 1, ап. 1, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 4.VIII.2003 г. в 9 ч. като ответник по гр.д № 24/2003, заведено от X.X.X., действаща в качеството си на майка и законна представителка на малолетното дете X.X.X., на основание чл. 86 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес в страната, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

39087

Айтоският районен съд призовава X.X.X., ЕГН **********, с последен адрес с. Тополица, област Бургас, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 4.VIII.2003 г. в 9 ч. като ответник по гр. д. № 156/2003, заведено от X.X.X., за увеличение на издръжка. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

39088

Бургаският районен съд, гр. колегия, призовава X.X.X. с последен адрес Камено, област Бургас, ул. Цар Асен 20, да се яви в съда на 8.IХ.2003 г. от 9 ч. като ответница по гр.д. № 1405/2003, заведено от X.X.X. от гр. Камено, за иск за развод. Ответникът да посочи съдебен адрес в страната, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

39397

Бургаският районен съд, гр. колегия, призовава X.X.X. с последен адрес с. Дебелт, област Бургас, бл. 8, вх. 1, ет. 3, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 11.IХ.2003 г. в 9 ч. като ответница по гр.д. № 1320/2003, заведено от X.X.X. от Бургас, за иск за развод. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

39505

Бургаският районен съд, гр. колегия, призовава X.X.X. с последен адрес София, бул. Александър Пушкин 47, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 16.IХ.2003 г. в 10 ч. като ответник по гр.д. № 3116/2002, заведено от X.X.X. от Бургас, за развод. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

38006

Бургаският районен съд, гр. колегия, призовава X.X.X. с последен адрес Бургас, ж.к. Славейков, бл. 2, ет. 1, ап. 1, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 17.IХ.2003 г. в 9 ч. и резервна дата 24.IХ с.г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 608/2003, заведено от БТК - ЕАД, РУ “Далекосъобщения - Бургас”, за иск за 196,74 лв. Ответникът да посочи съдебен адрес в страната, в противен случай, делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

38734

Бургаският районен съд, гр. колегия, призовава X.X.X. с последен адрес Бургас, ул. Цар Симеон I № 14, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 17.IХ.2003 г. в 9 ч. и резервна дата 24.IХ с.г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 1452/2003, заведено от БТК - ЕАД, РУ “Далекосъобщения” - Бургас, за иск за 424,75 лв. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

38731

Варненският районен съд, VII състав, призовава X.X.X., ЕГН **********, с последен адрес Варна, ул. Никола Даскалов 14, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 19.IХ.2003 г. в 9 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 936/2003, заведено от “Българска телекомуникационна компания” - ЕАД, по чл. 79, ал. 1 ЗЗД. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

39515

Варненският районен съд, ХХХI състав, призовава X.X.X., ЕГН **********, с последен адрес Варна, ул. Цар Освободител 57, ет. 1, ап. 2, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 7.Х.2003 г. в 14 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 1442/2003, заведено от “Мобилтел” - ЕАД, за иск за заплащане на сума общо в размер на 332,55 лв., ведно със законната лихва, считано от датата на предявяване на иска. Ответникът да посочи съдебен адрес за призоваване, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

39504

Варненският районен съд, 14 гр. състав, призовава X.X.X. с последен адрес София, район 11, ж.к. Красна поляна 2, 225А, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 7.Х.2003 г. в 16 ч. като ответник по гр.д. № 3087/2000, заведено от X.X.X., за делба. Ответникът да посочи съдебен адрес в страната, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

39514

Варненският районен съд, 24 състав, призовава X.X.X., ЕГН **********, с последен адрес: Варна, ж.к. Владислав Варненчик № 219, вх. 1, ет. 8, ап. 37 сега с неизвестен адрес да се яви в съда на 13.Х.2003 г. в 13 ч. и 30 мин. като ответница по гр.д. № 646/2003, заведено от “БТК” - ЕАД, Варна, по чл. 79 и 86 ЗЗД за цена на иска 260,78 лв. Ответницата да посочи съдебен адрес в страната, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

39506

Варненският районен съд, ХVII състав, призовава Спиридон Пантелакос, гръцки гражданин, без данни за адресна регистрация в страната, с неизвестен адрес, да се яви в съда на 26.IХ.2003 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 772/2003, заведено от X.X.X., ЕГН **********, по чл. 99 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

38009

Варненският районен съд, IХ състав, призовава X.X.X., ЕГН **********, от Варна, ул. Илинден 2А, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 9.Х.2003 г. в 9 ч. и 30 мин. като ответница по гр.д. № 508/2003, заведено от X.X.X. за иск за 424 лв. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

38014

Варненският районен съд, ХХVI състав, призовава X.X.X., ЕГН **********, с последен адрес Варна, ул. Дойран 28а, да се яви в Районния съд - Варна, на 10.Х.2003 г. в 14 ч. като ответник по гр.д. № 2256/2003, заведено от “Мобилтел” - ЕАД, за иск за 161,69 лв. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

38737

Варненският районен съд, ХI състав, призовава X.X.X., ЕГН **********, с последен адрес Варна, бул. Сливница 149, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 17.Х.2003 г. в 9 ч. като ответница по гр.д. № 943/2003, заведено от “Българска телекомуникационна компания” - ЕАД, по чл. 79 ЗЗД. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай, делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

38005

Варненският районен съд, ХХХI състав, призовава X.X.X., ЕГН **********, с последен адрес с. Първомайци, община Горна Оряховица, ул. Възраждане 15, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 23.IХ.2003 г. в 14 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 1768/2003, заведено от “Мобилтел” - ЕАД, по иск за заплащане на сума 294,23 лв., ведно със законната лихва, считано от датата на предявяване на иска. Претендират се и сторените по делото разноски. Ответникът да посочи съдебен адрес за призоваване, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

38838

Великопреславският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес с. Чернооково, област Шумен, сега с неизвестен адрес в чужбина, да се яви в съда на 3.IХ.2003 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 67/2003, заведено от X.X.X. от с. Чернооково, област Шумен, по чл. 99, ал. 1 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

39509

Врачанският районен съд, 2 състав, призовава X.X.X. с последен адрес Враца, ж.к. Дъбника, бл. 127, вх. Б, ап. 16, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 30.IХ.2003 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 372/2003, заведено от X.X.X. от Враца, за развод. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай, делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

38795

Габровският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Габрово, ул. Д-р Василиади 1, ет. 4, ап. 4, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 29.IХ.2003 г. в 8 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д № 285/2003, заведено от X.X.X. за делба. Ответникът да посочи съдебен адрес в страната, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

39508

Генералтошевският районен съд призовава X.X.X., ЕГН **********, с последен адрес с. Красен, община Генерал Тошево, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 13.Х.2003 г. в 10 ч. 45 мин. като ответница по гр.д. № 00210/2002, заведено от БТК - ЕАД, София, за иск. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

39369

Димитровградският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес с. Ябълково, област Хасково, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 29.IХ.2003 г. в 9 ч. като ответница по гр.д. № 84/2003, заведено от X.X. - зам.-районен прокурор при Районна прокуратура - Димитровград, по чл. 75, ал. 1, т. 2 СК. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

39400

Димитровградският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Димитровград, ул. Гео Милев, бл. 18, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 26.IХ.2003 г. в 8 ч. и 30 мин. и на 15.Х с.г. в 8 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 237/2003, заведено от X.X.X. от Димитровград, за развод по чл. 99, ал. 1 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

38013

Димитровградският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Димитровград, ул. Йорданка Николова 4, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 26.IХ.2003 г. в 8 ч. и 30 мин. и на 15.Х с.г. в 8 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 204/2003, заведено от X.X.X. като майка и законна представителка на малолетните деца X.X.X. и X.X.X., за издръжка по чл. 82, вр. чл. 87 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

38011

Добричкият районен съд призовава X.X.X., ЕГН **********, с последен адрес Добрич, ул. Опълченска 55, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 1.Х.2003 г. в 14 ч. като ответник по гр.д. № 188/2003, заведено от БТК - ЕАД, София, за иск за сума. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

38727

Добричкият районен съд призовава X.X.X., ЕГН **********, с последен адрес Добрич, ул. Ген. Г. Попов 52, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 1.Х.2003 г. в 13 ч. като ответник по гр.д. № 187/2003, заведено от БТК - ЕАД, Добрич, за иск за сума. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

38728

Добричкият районен съд, гр. колегия, призовава X.X.X., ЕГН **********, с последен адрес Добрич, ж.к. Дружба, бл. 61, вх. Г, ап. 7, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 3.Х.2003 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 41/2003, заведено от БТК - ЕАД, София, за искове по чл. 79 и чл. 86 ЗЗД. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай, делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

38809

Добричкият районен съд, гр. колегия, призовава X.X.X., ЕГН **********, с последен адрес Добрич, ж.к. Балик, бл. 51, вх. В, ап. 2, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 6.Х.2003 г. в 13 ч. и 30 мин. като ответница по гр.д. № 324/2003, заведено от “БТК” - ЕАД, София, за облигационен иск. Ответницата да посочени съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

38808

Районният съд - гр. Етрополе, призовава X.X.X., ЕГН **********, с последен адрес гр. Пещера, ул. Иван Вазов 17, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 18.IХ.2003 г. в 9 ч. и 30 мин. като ответница по гр.д. № 46/2003 г., заведено от X.X.X. от Етрополе, ул. Прогон 1А, за развод по чл. 99, ал. 1 СК. Ответницата да посочи съдебен адрес в страната, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

39398

Златоградският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Златоград, област Смолян, бул. Беловидово 145, бл. 7, вх. А, ет. 4, ап. 12, да се яви в съда на 18.VIII.2003 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 102/2003, заведено от X.X.X. от Златоград, по чл. 79 и сл. СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

39091

Казанлъшкият районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Казанлък, ул. Ген. Драгомиров 5-а, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 3.IХ.2003 г. в 9 ч. и 20 мин. като ответник по гр.д. № 711/2003, заведено от X.X.X., по чл. 75 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

38080

Карловският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес гр. Ракитово, ул. Иван Клинчаров 75, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 12.IХ.2003 г. в 11 ч. и 45 мин. като ответник по гр.д. № 254/2003, заведено от X.X.X. от Карлово, по чл. 99, ал. 1 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

38735

Карнобатският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес с. Кликач, община Карнобат, област Бургас, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 3.IХ.2003 г. в 10 ч. и 50 мин. като ответник по гр.д. № 307/2003, заведено от X.X.X. от с. Кликач, по чл. 86 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

38830

Кърджалийският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Кърджали, ул. Осми октомври 21Б, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 16.IХ.2003 г. в 10 ч. като ответник по гр.д. № 270/2003, заведено от X.X.X. от Кърджали, по чл. 75, ал. 1, т. 2 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай, делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

38010

Кюстендилският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Кюстендил, кв. Запад, бл. 106, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 23.IХ.2003 г. в 9 ч. като ответница по гр.д. № 465/2003, заведено от X.X.X., за иск за промяна на родителските права. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

38829

Кюстендилският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес, Кюстендил, ул. Авксенти Велешки 1, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 23.IХ.2003 г. в 9 ч. и 40 мин. като ответница по гр. д. № 611/02, заведено от ЦКС - дирекция “Финансов контрол”, София, и ПК “Бреза”, с. Рашка Гращица, за начет. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

39371

Ловешкият районен съд, III гр. състав, призовава X.X.X. с последен адрес Ловеч, ул. Отец Климент 10, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 25.IХ.2003 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 280/2003, заведено от БТК - ЕАД, София, РУ “Далекосъобщения” - Плевен, по чл. 79 ЗЗД. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай, делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

39089

Ловешкият районен съд, III гр. състав, призовава X.X.X. с последен адрес Ловеч, ул. П. Пипков 3, бл. Победа, ап. 2, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 25.IХ.2003 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 52/2003, заведено от X.X.X. и X.X.X., по чл. 34 ЗС. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

39090

Момчилградският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес с. Йовково, област Добрич, сега в Република Турция с неизвестен адрес, да се яви в съда на 3.IХ.2003 г. в 10 ч. като ответник по гр.д. № 129/2003, заведено от X.X.X. от Момчилград, по чл. 99 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

38733

Районният съд - гр. Монтана, I гр. състав, призовава X.X.X. с последен адрес с. Василовци, обл. Монтана, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 16.IХ.2003 г. в 13 ч. като ответница по гр.д. № 385/2003, заведено от X.X.X. от Монтана, за издръжка. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

39366

Никополският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Никопол, ул. Димитър Благоев 7, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 23.IХ.2003 г. в 9 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 201/2002, заведено от X.X.X. по чл. 99, ал. 1 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

34700

Никополският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Ловеч, ул. Търговска 82, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 30.IХ.2003 г. в 9 ч. като ответница по гр.д. № 206/2002, заведено от X.X.X. и X.X.X., по чл. 278 и сл. ГПК. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

38003

Районният съд - гр. Омуртаг, призовава X.X.X. с последен адрес Варна, кв. Аспарухово, ул. Найчо Цанов 42, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 18.IХ.2003 г. в 9 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 194/2003, заведено от X.X.X. от гр. Омуртаг, по чл. 86 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

38729

Районният съд - гр. Омуртаг, призовава X.X.X. с последен адрес с. Остра могила, община Котел, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 18.IХ.2003 г. в 9 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 20/2003, заведено от X.X.X. от гр. Омуртаг, по чл. 99, ал. 1 СК, за развод. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай, делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

38730

Пернишкият районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Радомир, ул. Н. Й. Вапцаров 23, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 2.IХ.2003 г. в 10 ч. 45 мин. като ответник по гр.д. № 571/2003, заведено от БТК - ЕАД, Перник, за облигационен иск. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

39543

Петричкият районен съд призовава X.X.X. с неизвестен адрес в Република България да се яви в съда на 15.IХ.2003 г. в 9 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 68/2003, заведено от X.X.X., по чл. 99, ал. 1 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес в страната, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

39503

Пирдопският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес София, бул. Вълчо Иванов, бл. 146, вх. А, ап. 21, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 29.VII.2003 г. в 10 ч., като ответница по гр.д. № 87/2003, заведено от X.X.X. и X.X.X., по чл. 61 СК. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

39396

Плевенският районен съд, I гр. състав, призовава X.X.X. с последен адрес Плевен, ул. Люляк 49, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 17.IХ.2003 г. в 8 ч. и 30 мин. като ответница по гр.д. № 1010/2003, заведено от X.X.X. от Плевен, ул. Люляк 49, по чл. 99, ал. 1 СК. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай, делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

38832

Плевенският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Плевен, ул. Климент Охридски 20, сега в неизвестност, да се яви в съда на 23.IХ.2003 г. в 8 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 1602/2002, заведено от X.X.X. от Плевен, по чл. 75, ал. 1, т. 2 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

38831

Плевенският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Плевен, ул. Скобелев 14, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 23.IХ.2003 г. в 8 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 218/2002, заведено от X.X.X. от Плевен, за развод. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

38833

Пловдивският районен съд, III бр. състав, призовава X.X.X. с последен адрес Пловдив, бул. Цар Борис III Обединител 21, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 15.IХ.2003 г. в 14 ч. като ответница по бр.д. № 228/2003, заведено от X.X.X. от Пловдив, за развод. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай, делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

38071

Пловдивският районен съд, III бр.  състав, призовава X.X.X. с последен адрес Пловдив, ул. Калина 65, ет. 6, ап. 16, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 15.IХ.2003 г. в 14 ч., като ответник по бр.д. № 881/2002, заведено от X.X.X. от Пловдив, за развод. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

38073

Пловдивският районен съд, 2 гр. състав, призовава X.X.X. с последен адрес Пловдив, ул. Маяковски 16, ет. 2, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 16.IХ.2003 г. в 9 ч. като ответницата по гр.д. № 1987/2003, заведено от X.X.X. от Пловдив за иск. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

38793

Пловдивският районен съд, III бр. състав, призовава X.X.X. с последен адрес Казанлък, ул. Иларион Макариополски 19, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 19.IХ.2003 г. в 9 ч. като ответница по бр.д. № 336/2003, заведено от X.X.X. от Пловдив, за развод. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

39510

Пловдивският районен съд, 10 гр. състав, призовава X.X.X. с последен адрес Пловдив, ул. Загоре 17, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 24.IХ.2003 г. в 9 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 1405/2003, заведено от X.X.X. и др. от Пловдив, за иск. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

39365

Пловдвивският районен съд, I бр. състав, призовава X.X.X. с последен адрес Разград, бул. България 21, вх. Б, ет. 1, ап. 2, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 6.Х.2003 г. в 9 ч. като ответник по бр.д. № 317/2003, заведено от X.X.X. от Пловдив, за развод. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

38788

Провадийският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес с. Бозвелийско, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 12.VIII.2003 г. в 9 ч. и 30 мин. като ответница по гр.д. № 137/2003, заведено от X.X.X. от с. Бозвелийско, по чл. 82, ал. 1 СК. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

38842

Разградският районен съд призовава ответниците с последни известни адреси: X.X.X. от с. Ясеновец, ул. Н. Вапцаров 4, X.X.X. - от с. Ясеновец, ул. Н. Вапцаров 4, X.X.X. от с. Ясеновец, ул. Н. Вапцаров 4, X.X.X. от с. Ясеновец, ул. Н. Вапцаров 4, X.X.X. от с. Ясеновец, ул. Средец 20, X.X.X. от с. Ясеновец, ул. Н. Пенев 2, X.X.X. от с. Ясеновец, ул. Н. Пенев 2, X.X.X. от с. Ясеновец, ул. Н. Пенев 2, сега всичките с неизвестни адреси, да се явят в съда на 17.IХ.2003 г. в 13 ч. и 30 мин. като ответници по гр. д. № 196/2003, заведено от X.X.X. от с. Ясеновец, ул. Адълберт Антонов 10, по чл. 34 ЗС във връзка с чл. 278 ГПК. Ответниците да посочат съдебни адреси, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

38303

Русенският районен съд, 4 гр. състав, призовава X.X.X. с последен адрес с. Ястребово, област Русе, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 17.IХ.2003 г. в 8 ч. и 15 мин. като ответница по гр. д. № 2609/2003, заведено от X.X.X. от с. Ястребово, за делба. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

39401

Русенският районен съд, 4 гр. състав, призовава X.X.X. с последен адрес с. Ястребово, област Русе, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 17.IХ.2003 г. в 8 ч. и 15 мин. като ответница по гр.д. № 2609/2003, заведено от X.X.X. от с. Ястребово, за делба. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

39402

Районният съд - гр. Сандански, призовава X.X.X. с последен адрес Банкя, ул. Юрий Гагарин 12, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 16.IХ.2003 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 12/2003, заведено от X.X.X. от Сандански, по чл. 99 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

38827

Районният съд - гр. Сандански, призоава X.X.X. с последен адрес гр. Сандански, ул. Солунска 3, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 16.IХ.2003 г. в 9 ч. като ответница по гр.д. № 28/2003, заведено от X.X.X. от гр. Сандански, по чл. 99 СК. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

39399

Сливенският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Сливен, бул. Братя Миладинови, бл. 24, ет. 3, ап. 12, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 25.IХ.2003 г. в 9 ч. и резервна дата на 15.Х.2003 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 698/2003, заведено от X.X.X. от Сливен, по чл. 99, ал. 1 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

38732

Сливенският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Сливен, ул. Добри Димитров 16, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 1.Х.2003 г. в 10 ч. като ответница по гр.д. № 585/2003, заведено от БТК - ЕАД, София, съдебен адрес ТР “Далекосъобщения” - Сливен, по чл. 79 ЗЗД. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

38004

Сливенският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Сливен, ул. Александър Стамболийски 1, вх. В, сега с неизвестен адрес да се яви в съда на 1.Х.2003 г. в 10 ч. като ответник по гр. д. № 615/03, заведено от БТК - ЕАД, София, съдебен адрес ТР “Далекосъобщения” - Сливен, по чл. 79 ЗЗД. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

38007

Сливенският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Сливен, кв. Дружба, бл. 14, вх. Б, сега с неизвестен адрес да се яви в съда на 1.Х.2003 г. в 10 ч. като ответница по гр.д. № 621/2003, заведено от БТК - ЕАД, София, съдебен адрес ТР “Далекосъобщения” - Сливен, по чл. 79 ЗЗД. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

38008

Смолянският районен съд, призовава X.X.X. с последен адрес София, ул. Люботрън 96, бл. 3, вх. Б, ет. 1, ап. 15, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 2.IХ.2003 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 310/2003, заведено от X.X.X. със съгласието на X.X.X., изпълняващ попечителски функции, и от X.X.X., изпълняващ настойнически функции по отношение на внука си X.X.X. от Смолян, за увеличение на издръжка. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

38794

Софийският районен съд, бр. колегия, 90 състав, призовава X.X.X. с последен адрес София, ж.к. Люлин, бл. 422, вх. А, ет. 6, ап. 16, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 17.IХ.2003 г. в 10 ч. като ответник по бр.д. № 5197/2002, заведено от X.X.X. от София, за издаване на задграничен паспорт. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай, делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

38787

Софийският районен съд, Г.К., 40 състав, призовава X.X.X. с последен адрес София, ж. к. Дружба 2, бл. 305, вх. Б, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 26.IХ.2003 г. в 9 ч. и 30 мин. като ответница по гр. д. № 11521/02, заведено от X.X.X. и X.X.X.. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

38012

Софийският районен съд, бр. колегия, 80 състав, призовава X.X.X. с последен адрес София, ж.к. Люлин, бл. 722, вх. Д, ет. 1, ап. 87 сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 29.IХ.2003 г. в 14 ч. като ответница по бр.д. № 927/2003, заведено от X.X.X. за развод. Ответницата да посочи съдебен адрес в страната, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

38789

Софийският районен съд, 46 състав призовава X.X.X. с последен адрес София, ж.к. Младост 1, бл. 94, вх. Д, ап. 26, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 30.IХ.2003 г. в 13 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 0001010/2002, заведено от X.X.X. от Израел, Марко Жак Ишуа от САЩ и Бела Жак Франко от Израел, за предаване владението на недвижим имот. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

38301

Софийският районен съд, 78 състав, призовава X.X.X. с последен адрес София, ж.к. Толстой, бл. 67, вх. 1, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 30.IХ.2003 г. в 13 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 2368/2003, заведено от “ЗД Евро Инс” - АД, София, за търговски иск. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

38820

Софийският районен съд, 71 състав, призовава X.X.X. с последен адрес София, ж.к. Света Троица, бл. 353, вх. А, ет. 6, ап. 30, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 1.Х.2003 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 7817/2002, заведено от “СКГТ - Автотранспорт” - АД, София, по предявени искове за 2788,62 лв. - за неотчетени билети, и за 297,11 лв. - за недоизносено работно облекло. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

38739

Софийският районен съд, 33 състав, призовава X.X.X. с последен адрес София, ж.к. Люлин, бл. 153, ет. 4, ап. 18, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 1.Х.2003 г. в 9 ч. и 30 мин. като ответница по гр.д. № 000361/2003, заведено от X.X.X. от София, за невърнат заем на обща стойност 2450 лв., заедно с мораторните лихви и направените по делото разноски. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

38786

Софийският районен съд, гр. колегия, 36 състав, призовава X.X.X. с последен адрес София, ул. Жамбилица 25, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 3.Х.2003 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 9471/2002, заведено то X.X.X., за облигационен иск. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

38302

Софийският районен съд, бр. колегия, 91 състав, призовава Касра Собхи с последен адрес София, ж.к. Христо Смирненски, бл. 4, вх. 1, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 6.Х.2003 г. в 10 ч. като ответник по гр.д. № 4268/2002, заведено от X.X.X. от София, за развод. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

38790

Софийският районен съд, гр. колегия, 24 състав, призовава X.X.X. с последен адрес София, ул. Руй планина 2, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 13.Х.2003 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 14873/2002, заведено от “Българска телекомуникационна компания” - ЕАД, София, за облигационен иск. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

38792

Софийският районен съд, 44 състав, призовава X.X.X. с последен адрес София, ул. 306 № 18, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 23.Х.2003 г. в 10 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 1892/2002, заведено от “Мобилтел” - АД, София, за облигационен иск. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

39403

Софийският районен съд, гр. колегия, 31 състав, призовава X.X.X.-X. с последен адрес София, ж. к. Красна поляна I част, бл. 15Б, вх. Б, ет. 6, ап. 36, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 24.IХ.2003 г. в 10 ч. и 30 мин. като ответница по гр. д. № 517/2003, заведено от “Българска телекомуникационна компания” - ЕАД, София, за облигационен иск. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

39507

Софийският районен съд, 65 състав, призовава X.X.X. с последен адрес Стара Загора, ул. Боруйград, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 25.IХ.2003 г. в 10 ч. като ответник по гр.д. № 11931/2002, заведено от Застрахователна компания “Орел” - АД, за търговски иск. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

39516

Софийският районен съд, 60 състав, призовава X.X.X. с последен известен адрес София, ж. к. Хаджи Димитър, бл. 67, вх. В, ап. 90, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 27.Х.2003 г. в 13 ч. и 30 мин. като ответница по гр. д. № 4068/2002, заведено от Столична община, за облигационен иск. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

39404

Старозагорският районен съд, призовава X.X.X. с последен адрес Ст. Загора, ул. Цар Симеон Велики 161, вх. Б, сега с неизвестен адрес, да се яви на съда на 30.IХ.2003 г. в 9 ч. и 20 мин. като ответник по гр.д. № 2306/2002, заведено от X.X.X.-X. по чл. 99 ГПК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

38837

Търговищкият районен съд призовава X.X.X., ЕГН **********, с последен адрес Шумен, ул. Север 12, вх. 2, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 7.VIII.2003 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 552/2003, заведено от X.X.X., по чл. 82 и 87 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

39368

Хасковският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес с. Бяла река, община Първомай, област Пловдив, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 7.Х.2003 г. в 10 ч. и 30 мин. като ответник по гр. д. № 310/2003, заведено от “Даймон България” - ЕООД, за иск. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

39512

Ямболският районен съд, гр. отделение, призовава X.X.X. с последен адрес Ямбол, ул. Река Черна 13, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 1.Х.2003 г. в 9 ч. като ответница по гр.д. № 327/2003, заведено от X.X.X. от Ямбол, по чл. 72 СК. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

38807

Варненският окръжен съд, търг. отделение, с решение от 10.VI.2003 г. по т.д. № 96/95 обявява: одобрява окончателна сметка за разпределение на осребреното имущество на ДФ “Зора” - Провадия; прекратява производството по несъстоятелност на ДФ “Зора” - Провадия, на основание чл. 735, ал. 1, т. 2; постановява заличаване на ДФ “Зора” - Провадия, рег. по ф.д. № 301/91, на основание чл. 735, ал. 2 ТЗ.

38698

Варненският окръжен съд, търговско отделение, на основание чл. 734 ТЗ по т.д. № 94/95 определя нова дата за заключително събрание на кредиторите на “Пиги - 2” - ЕООД, с. Петров дол, област Варна, в производство по несъстоятелност, на 25.VII.2003 г. в 14 ч. в залата на Варненския окръжен съд, търг. отделение, при дневен ред: 1. приемане на окончателната сметка за разпределение и за останалите неплатени вземания; 2. решение относно непродаваемите вещи от масата на несъстоятелността.

38699

Добричкият окръжен съд на основание чл. 679 ТЗ с разпореждане от 20.VI.2003 г. по т.гр.д. № 163/96 насрочва съдебно заседание на 2.VII.2003 г. от 9 ч. в Окръжен съд - Добрич, за разглеждане молбата на X.X.X., управител на “Югоагент Експорт Импорт” - ООД, Добрич, за отмяна решението на общото събрание на кредиторите на “Югоагент Експорт Импорт” - ООД, Добрич, проведено на 13.VI.2003 г.

39929

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ вписа в търговския регистър поемане на ЕТ “X.X.X.” на едноличния търговец X.X.X. от наследницата X.X.X. и я вписва като едноличен търговец с фирма “X.X.X. - X.X.” със същото седалище, адрес на управление и предмет на дейност.

32294

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ вписа в регистъра за едноличните търговци прехвърляне на фирма “Стелерекс - X.X.” заедно с предприятието от едноличния търговец X.X.X. на трето лице X.X.X. от с. Житница, община Добрич, който поема активите и пасивите на прехвърленото предприятие, и го вписва като едноличен търговец с фирма “Стелерекс - X.X.”.

32295

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ вписа в регистъра за едноличните търговци прехвърляне на фирма “X.X. - Стрелец” заедно с предприятието от едноличния търговец X.X.X. на трето лице X.X.X. от Добрич, ул. Славянска 23, вх. В, ап. 8, която поема активите и пасивите на прехвърленото предприятие, и я вписва като едноличен търговец с фирма “X.X. - Стрелец”.

32296

Добричкият окръжен съд на основание чл. 692, ал. 1 ТЗ с определение от 13.VI.2003 г. по т.гр.д. № 34/99 одобрява депозираните на 12.VI.2003 г. от постоянния синдик на “Каварна турист” - АД, София, в неплатежоспособност съгласно решение от 11.ХI.2002 г. по гр.д. № 598/2002 на Апелативния съд - Варна, списъци на приети и неприети вземания на кредитори на дружеството, предявени по реда на чл. 685 и сл. ТЗ.

39095

Добричкият окръжен съд на основание чл. 711 ТЗ с решение № 5/16.VI.2003 г. по т.гр.д. № 173/2000: обявява “Добрич” - АД, Добрич, обявен в неплатежоспособност с решение № 3/9.II.2000 г. по т.гр.д. № 173/2000, в несъстоятелност; постановява прекратяване на дейността на предприятието; прекратява правомощията на съвета на директорите на дружеството и изпълнителния му директор; лишава длъжника от правото да управлява и да се разпорежда с имуществото, включено в масата на несъстоятелността; постановява започване на осребряване на имуществото, включено в масата на несъстоятелността, и разпределение на осребреното имущество.

39367

Кърджалийският окръжен съд на основание чл. 656, ал. 2 ТЗ обявява, че с определение № 73 от 21.V.2003 г. по гр.д. № 139/2003 на първото събрание на кредиторите на 21.V.2003 г. на “Орфей” - АД, Кърджали, е назначен за синдик в производството по несъстоятелност X.X.X. от Хасково, ул. Братя Миладинови 1, считано от 21.V.2003 г.

38839

Ловешкият окръжен съд на основание чл. 692, ал. 4 ТЗ обявява, че с определение от 14.III.2003 г. по гр.д. № 585/2001, при условията на чл. 695 ТЗ е одобрил допълване на списъка на приетите от синдика вземания на кредиторите на “Изкуство - Троян” - в несъстоятелност - АД, Троян, представен с писмо входящ № 1627 от 6.II.2003 г.

38844

Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 710 ТЗ с решение от 10.VI.2003 г. по гр.д. № 118/2002 обявява длъжника “Лом - МС” - АД, Лом, със седалище и адрес на управление Лом, ул. Садовска 3, в несъстоятелност; постановява обща възбрана и запор върху имуществото на “Лом - МС” - АД, Лом; прекратява правомощията на органите на длъжника - общото събрание на акционерите и изпълнителния директор, да управляват и да се разпореждат с имуществото, включено в масата на несъстоятелността; постановява започване на осребряване на масата на несъстоятелността и разпределяне на осребреното имущество; задължава длъжника във фирмата си да направи добавката “в несъстоятелност”; решението може да се обжалва пред Софийския апелативен съд в 14-дневен срок от датата на обнародването му в “Държавен вестник”.

38985

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 734, ал. 1 ТЗ по гр.д. № 1058/2002 по описа на ПзОС свиква заключително събрание на кредиторите на “Агромелиорации Загоре” - ООД, в несъстоятелност, гр. Септември, на 10.VII.2003 г. в 10 ч. и 30 мин. в сградата на Пазарджишкия окръжен съд (Съдебната палата), Пазарджик, ул. Хан Крум 3, при дневен ред по чл. 734, ал. 2 ТЗ: приемане на окончателна сметка за разпределение и за останалите неплатени вземания и вземане на решение за непродаваемите вещи от масата на несъстоятелността.

40167

Плевенският окръжен съд с решение на Апелативния съд - Велико Търново, от 12.III.2003 г. отменя решение № 44 от 7.V.2002 г. по т.д. № 116/2001 на ПОС и вместо него постановява: обявява неплатежоспособността на “Глобус - М” - ЕООД, Плевен, ул. Тунджа 11, вх. А, ап. 9, представлявано от X.X.X. (рег. по ф.д. № 1628/96 по описа на Плевенския окръжен съд); открива производство по несъстоятелност с начална дата на неплатежоспособността 31.ХII.2001 г.; назначава за временен синдик X.X.X. от Плевен, ул. Шипка 7, ап. 1, ЕГН **********; определя първо събрание на кредиторите на 16.VII.2003 г. от 14 ч. в зала № 8 на Съдебната палата - Плевен, със следния дневен ред: 1. изслушване доклада на временния синдик; 2. избор на постоянен синдик; 3. избор на комитет на кредиторите; допуска обезпечение чрез налагане на запор върху вземанията и ипотека върху недвижимото имущество на “Глобус - М” - ЕООД, Плевен; осъжда длъжника да заплати държавна такса в размер 150 лв. по сметка на Плевенския окръжен съд и 75 лв. по сметка на Великотърновския окръжен съд; решението може да се обжалва пред ВКС на РБ - София, в 7-дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник”.

38977

Пловдивският окръжен съд, търг. отделение, на основание чл. 692, ал. 1 ТЗ с определение от 29.V.2003 г. по т.д. № 735/2002 одобрява окончателния списък на допълнително приетите вземания от синдика на “X.X.” - АД, Пловдив (ДВ, бр. 27 от 2003 г.).

39093

Пловдивският окръжен съд, търг. отделение, на основание чл. 692, ал. 4 и чл. 675, ал. 2 ТЗ съобщава, че с определение от 12.VI.2003 г. одобрява окончателния списък на приетите от синдика вземания в производството по несъстоятелност на “Българска гъба” - ЕООД (в несъстоятелност), с. Златитрап, община “Родопи” - Пловдив, по т.д. № 893/2002; свиква събрание на кредиторите на “Българска гъба” - ЕООД (в несъстоятелност), с. Златитрап, община “Родопи” - Пловдив, при следния дневен ред: 1. отчет на синдика за извършеното досега; 2. определяне метода и условията за оценка на имуществото на длъжника и размера на възнаграждението на оценителите; насрочва събранието за 11.VII.2003 г. в 11 ч. в зала 310 на Пловдивския окръжен съд.

39094

Пловдивският окръжен съд, търг. отделение, на основание чл. 692, ал. 3 ТЗ с определение от 30.V.2003 г. по т.д. № 735/2002 оставя без уважение възраженията на кредитора “Ланд Сии раил транспорт лимитед” - X.X. острови, срещу приемането от синдика X.X. със списъка по чл.686, ал. 1, т. 1 ТЗ на предявените вземания на кредитора X.X.X. поради неоснователност; одобрява окончателния списък по чл. 690, ал. 4, т. 1 ТЗ на приетите от синдика предявени вземания на кредитори към “X.X.” - АД, Пловдив, за които са постъпили възражения по реда на чл. 690, ал. 1 ТЗ, представен с доклада на синдика от 7.III.2003 г., и в частта му относно приемането на изцяло неоснователно оспорените вземания на кредитора X.X.X..

39092

Смолянският окръжен съд с решение № 2-7/19.II.2003 г. по т.д.№ 7/2002 отхвърля молбата на всестранна кооперация “Елит” (в ликвидация), с. Брезе, представлявана от ликвидатора X.X.X. чрез пълномощника - адв. Чепишев, за откриване на производство по несъстоятелност по отношение на ЕТ “Дени - Н - X.X.”, представлявано от X.X.X., със седалище и адрес на управление Смолян, ул. Дичо Петров 4, бл. ДЦ-14, вх. А, ап. 19, поради неплатежоспособност, като неоснователна.

39364

Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261, ал. 1 ТЗ с решение № 267 от 25.II.2003 г. по ф.д. № 159/2003 вписа в регистъра за търговски дружества преобразуването на “Арбалет” - ООД, Смолян, в еднолично дружество с ограничена отговорност “Арбалет” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Смолян, ул. Зорница 1, с предмет на дейност: организация и реализация на всякаква търговска дейност, вкл. с разкриване на заводи, фабрики, предприятия, магазини и др. разрешени със закон, консултантска, информационна, маркетингова, инвестиционна, проектно-проучвателна, експериментално-производствена, стопанска, селскостопанска, туризъм - вътрешен и международен, транспортна, пласментно-снабдителна, рекламна, импресарска, предприемаческа, посредническа, представителска дейност в страната и в чужбина (в области и дейности, незабранени със закон), производство и услуги на населението от всякакъв характер (без забранените със закон), външнотърговска дейност, и с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X. като управител.

22952

Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 275 от 27.II.2003 г. по ф.д. № 157/98 вписа промяна за “Стройвъзход” - ООД, гр. Неделино: увеличава капитала на дружеството от 20 000 лв. на 68 000 лв.

22953

Софийският окръжен съд, търг. отделение, на основание чл. 623 ТЗ с определение от 4.VI.2003 г. по гр.д. № 323/2002, назначава X.X.X. от София, бул. Цар Борис III № 19, ЕГН **********, за постоянен синдик на “Изида” - АД, със седалище и адрес на управление гара Елин Пелин, Софийска област, и определя срок за встъпване 16.VI.2003 г.

38823

Софийският окръжен съд на основание чл. 251, ал. 4 ТЗ и чл. 491а ГПК с определение от 11.VI.2003 г. допуска прилагането по ф.д. № 2574/90 на представения в търговския регистър годишен счетоводен отчет на търговско дружество “Нива” - АД, за 2002 г. със седалище Костинброд.

38824

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 692, ал. 3 ТЗ с определение № 120 от 10.VI.2003 г. по т.д. № 2098/2000, одобрява третия допълнителен списък на приетите от синдиците на “Агробиохим” - АД, Стара Загора (в несъстоятелност), вземания.

38987

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 734 ТЗ с определение № 196 от 13.VI.2003 г. по т. д. № 102/2001 свиква заключително събрание на кредиторите на ЕТ “Зартин - X.X.” - Стара Загора (в несъстоятелност), на 14.VII.2003 г. от 14 ч. в Съдебната палата - Стара Загора, при следния дневен ред: 1. приемане окончателната сметка за разпределение и за останалите неплатени вземания; 2. вземане решение относно непродаваемите вещи от масата на несъстоятелността.

38978

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 796 от 20.II.2003 г. по ф.д. № 3276/91 вписа в търговския регистър прехвърляне на предприятие с фирма “X.X.” от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и го вписа като едноличен търговец с фирма “X.X.”.

21801

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1023 от 28.III.2003 г. по ф.д. № 2279/96 вписа в търговския регистър промени за “Жакардова тъкан - 96” - ООД: освобождава съдружниците X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; вписа промени в дружествения договор.

21826

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 536 от 4.II.2003 г. по ф.д. № 340/2003 вписа дружество с ограничена отговорност “Г и Т - сервиз” - ООД, със седалище и адрес на управление Казанлък, ж.к. Изток, бл. 28, вх. Б, ет. 7, ап. 44, с предмет на дейност: превозни сделки, спедиционни (без поща), комисионни, складови и сделки с интелектуална собственост, покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, вътрешна и външна търговия, импорт, експорт, реекспорт, търговско представителство и посредничество, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, маркетингови, консултантски или други услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от X.X.X..

22504

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 677 от 12.II.2003 г. по ф.д. № 430/2003 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Енергоконтрол” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Гълъбово, ул. Чаталджа 11, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, складови сделки, транспортна или таксиметрова дейност, покупка, проектиране, строителство, монтаж, ремонт или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, счетоводни услуги, строително-ремонтни работи, хотелиерски услуги, организиране на заведения за обществено хранене и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

22505

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 749 от 18.II.2003 г. по ф.д. № 472/2003 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “М Ойл” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Раднево, ул. Гео Милев 4, вх. О, ет. 1, с предмет на дейност: търговия, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговия - вътрешна и външна, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, комисионни, спедиционни (без поща) и превозни сделки, рекламни, информационни, програмни услуги, складови сделки, хотелиерство и ресторантьорство, туризъм, търговия с петрол, петролни продукти и газ, изграждане на бензиностанции и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

22506

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 751 от 18.II.2003 г. по ф.д. № 474/2003 вписа дружество с ограничена отговорност “Медико-стоматологичен център Медидент” - ООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Отец Паисий 56, ет. 1, ап. 3, с предмет на дейност: осъществяване на извънболнична помощ в медицински център, изразяваща се в диагностика, лечение и рехабилитация на болни, консултации на болни, наблюдение на хронично болни и застрашени от заболяване лица, профилактика на болести и ранно откриване на заболявания, мерки за укрепване и опазване на здравето, предписване на лабораторни изследвания, издаване на документи във връзка с посочените дейности. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X.-X. и се представлява и управлява от X.X.X..

22507

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 753 от 18.II.2003 г. по ф.д. № 476/2003 вписа дружество с ограничена отговорност “Стоматологичен център Маринова - Златев - групова практика за първична стоматологична помощ” - ООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Христина Морфова 12, с предмет на дейност: извършване на извънболнична стоматологична помощ, диагностика, лечение и наблюдение на болни, консултации и профилактика. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от X.X.X..

22508

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 610 от 18.II.2003 г. по ф.д. № 393/2003 вписа дружество с ограничена отговорност “Перфект - Ем” - ООД, със седалище и адрес на управление Казанлък, ул. Никола Петков 41, ет. 3, ап. 5, с предмет на дейност: превозни сделки, спедиционни (без поща), комисионни, складови и сделки с интелектуална собственост, покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, вътрешна и външна търговия, импорт, експорт, реекспорт, търговско представителство и посредничество, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, маркетингови, консултантски или други услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от X.X.X..

22509

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 755 от 18.II.2003 г. по ф.д. № 478/2003 вписа дружество с ограничена отговорност “Дилянка - 2003” - ООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Света Троица 79, вх. А, ет. 4, ап. 16, с предмет на дейност: търговия на едро и дребно, търговско посредничество и представителство, строително-ремонтна, лизингова, външнотърговска и външноикономическа дейност, производство на промишлени и селскостопански стоки и произведения и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от X.X.X..

22510

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 827 от 24.II.2003 г. по ф.д. № 1807/95 вписа в търговския регистър прехвърляне на предприятието с фирма “Лилия - X.X.” от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и я вписа като едноличен търговец с фирма “Лилия - X.X. - X.X.”.

22511

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1064 от 28.III.2003 г. по ф.д. № 1455/99 вписа в търговския регистър промени за “Барт - 99” - ООД: премества адреса на управление на ул. Тодора Бакърджиева 13; избира за управител X.X.X.; променя представителната власт, като дружеството ще се представлява и управлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

22257

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 4 ЗК с решение № 1597 от 6.VI.2002 г. по ф.д. № 743/2002 вписа в регистъра за кооперативните организации Земеделска кооперация “Възраждане 2002” със седалище с. Михайлово, област Стара Загора, с предмет на дейност: изкупуване, преработване и реализация на промишлена продукция, на билки (съгласно действащите нормативни актове), гъби, животинска и растителна селскостопанска продукция, внос и износ, реекспорт, търговия и услуги на населението, строителство, снабдяване на кооператорите със семена и торове, обслужване на кооператорите и други лица с механизация, агрообслужване, транспортни услуги, доставка, сервиз и продажба на селскостопанска и транспортна техника, доставка и продажба на фуражи, посадъчен материал, ветеринарни медикаменти, хотелиерство и туризъм, спестовно-кредитна дейност и всякаква друга дейност, незабранена със закон в страната и в чужбина, а ако съществува разрешителен режим - след съответното разрешение. Кооперацията е с управителен съвет в състав: X.X.X., X.X.X., X.X., X.X.X. и X.X.X.; фондове на кооперацията: “Резервен” - не по-малко от 20 % от размера на дяловия капитал, “Инвестиционен” - с размер 10 % от печалбата, СБКМ - с размер 5 % от печалбата; кооперацията се представлява от председателя на УС X.X.X..

22620

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 3452 от 11.II.2003 г. по ф.д. № 391/97 вписа в търговския регистър прехвърляне на фирмата и предприятието от едноличния търговец X.X.X. с фирма “X.X.” на X.X.X. и я вписа като едноличен търговец с фирма “Гала - X.X.”.

22621

Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 213 от 24.II.2003 г. по ф.д. № 829/95 вписа прехвърлянето на ЕТ “Енгин - X.X.” от едноличния търговец X.X.X. като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на X.X.X. и го вписа като едноличен търговец с фирма “Енгин - X.X. - X.X.” със същото седалище, адрес на управление и предмет на дейност.

21802

Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 212 от 24.II.2003 г. по ф.д. № 29/99 вписа прехвърляне на ЕТ “Дайк - X.X.” от едноличния търговец X.X.X. като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на X.X.X. и я вписа като едноличен търговец с фирма “Дайк - X.X. - X.X.” със същото седалище, адрес на управление и предмет на дейност.

21803

Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 217 от 25.II.2003 г. по ф.д. № 75/99 вписа промяна за “Омуртаг Транс” - ЕООД: освобождава X.X.X. като управител; вписва X.X.X. за управител на дружеството.

21804

Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 219 от 25.II.2003 г. по ф.д. № 108/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Озирис - 2003” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Търговище, ул. Васил Левски 1, ет. 2, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, търговия с горива и други нефтопродукти, строителство, комисионни, спедиционни и превозни сделки, менителници, записи на заповед и чекове, складови сделки, хотелиерски, ресторантьорски и други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, отдаване под наем на недвижими имоти, лизинг, както и всякакъв друг вид сделки, изрично незабранени със закон (след снабдяване с необходимите разрешения, където се изискват такива). Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик X.X.X..

21805

Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 221 от 25.II.2003 г. по ф.д. № 107/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Тинков - 2003” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Търговище, ул. Васил Левски 1, ет. 2, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, търговия с горива и други нефтопродукти, строителство, комисионни, спедиционни и превозни сделки, менителници, записи на заповед и чекове, складови сделки, хотелиерски, ресторантьорски и други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, отдаване под наем на недвижими имоти, лизинг, както и всякакъв друг вид сделки, изрично незабранени със закон (след снабдяване с необходимите разрешения, където се изискват такива). Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик X.X.X..

21806

Търговищкият окръжен съд на основание чл. 4 във връзка с чл. 42, ал. 1 ЗК обявява, че с решение № 168 от 13.II.2003 г. по гр.д. № 198/2002 е прекратена дейността на кооперация “Горица” - с. Горица, с решение № 186 от 13.II.2003 г. по ф.д. № 1188/93 е открита процедура по ликвидация с едногодишен срок на ликвидация считано от 7.ХII.2002 г. и за ликвидатор е вписан X.X.X. (ЕГН **********).

21807

Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 214 от 24.II.2003 г. по ф.д. № 391/2002 вписа промяна за “Ерко - 2002” - ЕООД: заличава като едноличен собственик на капитала на дружеството X.X.X.; вписва за едноличен собственик на капитала X.X.X.; дружеството се представлява от управителя X.X.X..

21808

Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261, ал. 1 ТЗ с решение № 215 от 24.II.2003 г. по ф.д. № 448/94 вписа преобразуването на СД “Материални ресурси - Дончева, Николов и с-ие” в дружество с ограничена отговорност “Материални ресурси” - ООД, със седалище и адрес на управление Търговище, ул. Христо Ботев 25, което поема всички активи и пасиви на събирателното дружество и е с предмет на дейност: търговия с всички видове машини, съоръжения, материали, селскостопанска продукция, недвижими имоти и транспортни средства, внос и износ, маркетингова дейност, транспортни услуги. Дружеството е с капитал 5000 лв., разпределен в 500 дяла по 10 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от управителите X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

21809

Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 216 от 24.II.2003 г. по ф.д. № 681/98 вписа прехвърлянето на ЕТ “Линда - 2005 - X.X.” от едноличния търговец X.X.X. като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на X.X.X. и го вписа като едноличен търговец с фирма “Линда - 2005 - X.X. - X.X.” със същото седалище, адрес на управление и предмет на дейност.

21810

Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 205 от 24.II.2003 г. по ф.д. № 542/96 вписа прехвърлянето на ЕТ “X.X.” от едноличния търговец X.X.X. като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на X.X.X. и го вписа като едноличен търговец с фирма “X.X. - X.X.” със същото седалище, адрес на управление и предмет на дейност.

21811

Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 233 от 25.II.2003 г. по ф.д. № 290/2001 вписа промяна за “Импала” - ООД: освобождава ЕТ “Грудев - 69 - X.X.” - Търговище (рег. по ф.д. № 95/91), представляван от X.X.X., като съдружник в дружеството; вписва X.X.X. като съдружник в дружеството.

22512

Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 1 ТЗ с решение № 232 от 25.II.2003 г. по ф.д. № 85/2001 вписа промяна за “Бъчи - 2001” - ЕООД: вписа прехвърлянето на предприятието с фирма “X.X.” - Попово, като съвкупност от права, задължения и фактически отношения от едноличния търговец X.X.X. на “Бъчи - 2001” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Попово, бул. България 125А.

22513

Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 2 ТЗ с решение № 242 от 28.II.2003 г. по ф.д. № 767/92 вписа поемането на предприятието и фирмата на ЕТ “Стаматов и синове - X.X.”, Търговище, от наследника на X.X.X. - X.X.X., и я вписа като едноличен търговец с фирма “Стаматов и синове - X.X. - X.X.”.

22900

Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 362 от 1.IV.2003 г. по ф.д. № 158/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Групова практика за първична медицинска помощ Три - дент” - ООД, със седалище и адрес на управление Търговище, ул. Кап. Данаджиев 4, с предмет на дейност: само извънболнична стоматологична помощ - диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на болни, консултации, профилактика, предписване на лабораторни и други видове изследвания, извършване на медицински дейности и манипулации, обема, вида домашни грижи и помощ за болни и лекарства, превързочни материали и медицински пособия, извършване на експертизи за временна нетрудоспособност, извършване на наблюдение и оказване на стоматологична медицинска помощ при бременност и майчинство, наблюдение, контрол и полагане на грижи за стоматологичното здраве на лица до 18 години, извършване на дейности по здравна промоция и профилактика, вкл. профилактични прегледи, издаване на документи, свързани с тези дейности, насочване на пациенти за консултативна и болнична помощ, дружеството ще сключва сделки и извършва дейност, необходими за осъществяване на посочения предмет на дейност, незабранени със Закона за лечебните заведения или друг нормативен акт. Дружеството е с капитал 5100 лв., без срок, със съдружници X.X.X.-X., X.X.X.-X. и X.X.X. и се управлява и представлява от управителя X.X.X.-X..

22586

Хасковският окръжен съд с определение от 6.VI.2003 г. по гр.д. № 698/2001 на основание чл. 692, ал. 1 ТЗ одобрява списъка на приетите предявени вземания на кредиторите на “Стерконс” - ЕООД (в ликвидация), със седалище и адрес на управление Димитровград, бул. Каменец.

37410

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.II.2003 г. по ф.д. № 31/2002 вписва промяна за “Гарант” - ЕООД: допълва предмета на дейност с “организиране на счетоводно отчитане и съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети по реда на Закона за счетоводството”.

22287

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 10.II.2003 г. по ф.д. № 27/95 вписа в търговския регистър промяна за “Булгарплод” - ООД: вписва промяна в дружествения договор, като срок на дружеството се определя до 31.III.2004 г.

22288

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.I.2003 г. по ф.д. № 14/91 вписва промени за “Изгрев” - ООД: вписва заличаване на освободения съдружник “Изгрев инвест” - АД, София; вписва заличаване на управителя X.X.X.; вписва като управител X.X.X., който ще представлява и управлява дружеството.

22289

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 10.II.2003 г. по ф.д. № 328/2001 вписа в търговския регистър промени за “АС X.X.” - ООД: вписва заличаване на освободения управител X.X.X.; дружеството ще се представлява и управлява от X.X.X..

22290

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ с решение от 27.II.2003 г. по ф.д. № 9/89 регистрира прекратяването и обявяването в ликвидация на “X.X.” - ООД, с ликвидатор X.X.X. и с 6-месечен срок за ликвидация.

22291

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 27.II.2003 г. по ф.д. № 159/2001 вписа промени за “Лотос” - ООД: вписва приетите решения на общото събрание на съдружниците; вписва новоприетите съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X..

22292

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261, ал. 1 ТЗ с решение от 28.II.2003 г. по ф.д. № 329/2002 вписа в търговския регистър промени за “Авант” - ООД: вписва заличаване на освободения съдружник X.X.; вписва преобразуване на дружеството в еднолично дружество с ограничена отговорност “Авант” - ЕООД; дружеството ще се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Юрий Руснак.

22293

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 27.II.2003 г. по ф.д. № 20/93 вписа промяна за “Симеоновград - автотранспорт” - ЕООД: вписва увеличение на капитала на дружеството от 5000 лв. на 17 740 лв. чрез недвижим имот.

22294

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 27.II.2003 г. по ф.д. № 169/92 вписва промяна за “СКС” - ООД: деноминира капитала на дружеството от 5 000 000 лв. на 5000 лв., в т.ч. и размера на дяловете.

22295

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 28.II.2003 г. по ф.д. № 122/97 вписа в търговския регистър промени за “Мега комерс” - ООД: вписва заличаване на освободените съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; вписва новоприетите съдружници X.X.X. и X.X.X.; вписва заличаване на досегашния управител X.X.X.; дружеството ще се представлява и управлява от X.X.X. и X.X.X. само заедно.

22296

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 28.II.2003 г. по ф.д. № 287/95 вписва промяна за “Фолипласт” - ООД: деноминира капитала на дружеството от 5 000 000 лв. на 5000 лв., в т.ч. и размера на дяловете.

22297

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.II.2003 г. по ф.д. № 2075/90 вписва промени за “Даймон България” - ЕООД: вписва заличаване на освободените управители Маркъс Гебергер и Доналд Уейн Крейн; вписва като управител Бакстер Майерс, който ще представлява дружеството само съвместно с един от останалите управители Франц Сончич, Густав Рудолф Щангл, Душан Цмилиц, X.X.X. и Тарун Бос.

22299

Хасковският окръжен съд на основание чл. 4 във връзка с чл. 42, ал. 1 ЗК с решение от 14.II.2003 г. по ф.д. № 8/96 вписва в кооперативния регистър промяна за ЗК “Голямата ува” (в ликвидация) - Хасково: вписва удължаване срока за ликвидация до 31.ХII.2003 г.

22300

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 26.II.2003 г. по ф.д. № 230/2002 вписа в търговския регистър промени за “А & А” - ЕООД: вписва освобождаване на досегашния управител Али Енвер Емин; вписва новия управител Зекавет Дуран Енвер, която ще управлява и представлява дружеството.

22301

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.II.2003 г. по ф.д. № 103/2003 вписва в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Крист” - ООД, със седалище и адрес на управление Хасково, бул. Васил Левски 13, с предмет на дейност: покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, внос-износ. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдружници Теодорос Харалампос Пасхалидис и Елени Христос Пасхалиду, които го управляват и представляват заедно и поотделно.

22302

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.II.2003 г. по ф.д. № 286/2000 вписва промяна за “Акси” - ЕООД: вписва нов адрес на управление на дружеството в Димитровград на ул. Строител 1.

22303

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 21.II.2003 г. регистрира по ф.д. № 104/2003 еднолично дружество с ограничена отговорност “Камтекс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Димитровград, ул. Патриарх Евтимий, бл. 14, вх. А, ап. 13, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, обработен или преработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни сделки на пътници и товари в страната и в чужбина, дистрибуторство, складови сделки, ресторантьорство и хотелиерство (извън случаите по чл. 2, ал. 3 ТЗ), покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем, внос и износ на стоки, строително-монтажна дейност, рекламна и издателска дейност (като предприятие по смисъла на чл. 1, ал. 3 ТЗ), и с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

22304

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.II.2003 г. по ф.д. № 97/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Алез” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Свиленград, ул. Генерал Скобелев 52, с предмет на дейност: покупко-продажба на стоки или други вещи в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, вкл. селскостопанска продукция, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизингови, комисионни, спедиционни, туристически, складови и превозни сделки, вкл. международен транспорт, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, внос и износ на стоки. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок и се управлява и представлява от X.X.X..

22576

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.I.2003 г. по ф.д. № 7/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Актуал - Г” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Димитровград, ул. Веслец 4, с предмет на дейност: изработка и монтаж на метални конструкции и нестандартно оборудване, строително-монтажна и ремонтно-строителна дейност на водопроводни, топлопроводни и охладителни кули, производство на промишлени и хранителни стоки с цел продажба, търговска, посредническа, комисионна дейност в страната и в чужбина, търговско представителство, авторемонтни услуги и превозна дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок и се управлява и представлява от X.X.X..

22577

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.II.2003 г. по ф.д. № 95/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Рейджи” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Хасково, ж.к. Бадема, бл. 8, вх. Б, ет. 5, ап. 42, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и в чужбина, карго превози, складови и лицензионни сделки, стоков контрол, лизинг, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, външнотърговска дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок и се управлява и представлява от Ремзи Тасим Сюлейман.

22578

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 и чл. 261, ал. 1 ТЗ с решение от 10.III.2003 г. по ф.д. № 3333/90 вписа промени за СД “Демис - 90 - Цеков и с-ие”: вписва новоприетия съдружник X.X.X.; заличава освободения съдружник X.X.X.; вписва преобразуването на събирателното дружество в дружество с ограничена отговорност “Демис - 90” - ООД, със седалище и адрес на управление Хасково, ул. Св.св. Кирил и Методий 19а, с вписан предмет на дейност; дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го представляват и управляват заедно и поотделно.

22579

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение от 19.III.2003 г. по ф.д. № 263/99 вписа промени за “Адекс” - ООД: заличава освободения съдружник и управител X.X.X.; вписва като управители X.X.X. и X.X.X.; деноминира капитала на дружеството от 5 000 000 лв. на 5000 лв., в т.ч. и размера на дяловете.

22580

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.III.2003 г. по ф.д. № 227/2001 вписа промяна за “Централ” - ООД: вписва новоприетия съдружник Сами Ерден.

22581

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 28.III.2003 г. по ф.д. № 31/2001 вписа промени за “Стражел” - ООД: заличава освободения съдружник ЕТ “Меракло - X.X.”; вписва новоприетия съдружник X.X.X.; вписва за представляващ и управляващ дружеството X.X.X., който ще го представлява и управлява заедно и поотделно с досегашния управител X.X.X.; вписва промяна в дружествения договор.

22582

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 24.II.2003 г. по ф.д. № 108/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Евротранс - Г” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Свиленград, ул. Божур 33, с предмет на дейност: производство на селскостопанска продукция, транспортна, спедиционна и складова дейност, митническо агентство, търговско представителство и посредничество в страната и в чужбина, внос и износ, както и всякаква друга дейност и всички видове услуги на населението, които не са забранени от ТЗ, а за тези, за които се изисква разрешителен режим - след съответното разрешение, външнотърговска дейност, свързана с предмета на дейност на дружеството. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок и се управлява и представлява от X.X.X..

22583

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 12.III.2003 г. по ф.д. № 378/97 прилага към делото проверения и приет годишен счетоводен отчет на “Растителна защита” - АД, Хасково за 2000 г.

22569

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.II.2003 г. по ф.д. № 96/2003 вписва в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Йована” - ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Поляново, област Хасково, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки на едро и дребно за бита, населението и промишлеността, производство на стоки, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни сделки, извършване на таксиметров превоз, вътрешен превоз и международен транспорт, складови, лизингови сделки, рекламни, информационни, програмни, импресарски, туристически, хотелиерски услуги, извършване на външнотърговска дейност - внос, износ, реекспорт, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, управлява се и се представлява от X.X.X..

22570

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.II.2003 г. по ф.д. № 78/2003 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност “Елси” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Димитровград, ул. Трети март 5-А-7, с предмет на дейност: покупка на стоки или вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови, лицензионни сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, импресарски и програмни услуги като предприятие, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, строителна и ремонтна дейност като предприятие, ремонт на електроника и битова техника, електротехника, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок и се представлява от X.X.X..

22571

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.I.2003 г. по ф.д. № 65/2003 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност “Инком” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Хасково, ул. Каменна 17, ет. 2, ап. 4, с предмет на дейност: търговия на едро и дребно в страната и в чужбина със стоки и вещи в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, управлява се и се представлява от X.X.X..

22572

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.I.2003 г. по ф.д. № 52/2003 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност “Пентон - В” - ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Крепост, община Димитровград, област Хасково, ул. 9 септември 89, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговия с хранителни, промишлени, текстилни стоки, бартерни сделки, оказион, откриване, експлоатация на магазини, ресторанти, кафе-аперитиви, бар, дискотека, продажба на стоки от собствено производство, превоз на пътници и товари в страната и в чужбина, комисионни, спедиционни, лизингови дейности, търговско представителство и посредничество, туристическа и информационна дейност, счетоводни, шивашки, шлосерски, електротехнически, строително-ремонтни, бояджийски, санитарно-хигиенни, фризьорски услуги под формата на предприятие, външнотърговска дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок и се представлява от X.X.X..

22573

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.I.2003 г. по ф.д. № 53/2003 вписва в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Ти Ви Би - Стой” - ООД, със седалище и адрес на управление Димитровград, бул. Раковски 39-А-16, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, туристически и рекламни услуги, хотелиерска дейност, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, строително-ремонтни работи, организирани под формата на предприятие. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок и съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от X.X.X..

22574

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.II.2003 г. по ф.д. № 101/2003 вписва в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Елекс - Марица” - ООД, със седалище и адрес на управление Димитровград, ул. Бузлуджа 50, с предмет на дейност: търговска, производствена, маркетингова, посредническа, рекламна дейност и други стопански и търговски дейности, които не са забранени със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдружници X.X.X., X.X.X. и “Елекс” - ООД, Варна, представлявано от управителя X.X.X.. Дружеството се представлява и управлява от X.X.X..

22575

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.II.2003 г. по ф.д. № 237/2000 вписва промяна за “МБАЛ - Харманли” - ЕООД: вписва намаляване на капитала на дружеството от 302 670 лв. на 301 300 лв.

22305

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 20.II.2003 г. по ф.д. № 93/99 вписва промяна за “Общинска охрана” - ЕООД: допълва предмета на дейност с “техническа охрана на имуществото, сигнално-охранителна дейност”.

22306

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ с решение от 20.II.2003 г. по ф.д. № 369/97 вписа прекратяването и обявяването в ликвидация на “Ирис - ок” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Хасково, ул. Добруджа 21 - 23, вх. Б, ап. 13, с ликвидатор X.X.X. и със срок за ликвидация 6 месеца считано от датата на обнародване на поканата до кредиторите в “Държавен вестник”.

22307

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 12.II.2003 г. по ф.д. № 4/93 вписа промяна за “Интер магистрали” - ЕООД: деноминира капитала на дружеството от 5 000 000 лв. на 5000 лв., в т.ч. и размера на дяловете.

22308

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 18.II.2003 г. по ф.д. № 31/99 вписва промяна за “Виником” - ЕООД: деноминира капитала на дружеството от 5 000 000 лв. на 5000 лв., в т.ч. и размера на дяловете.

22311

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261, ал. 1 ТЗ с решение от 26.II.2003 г. по ф.д. № 2757/91 вписа в търговския регистър преобразуването на СД “Боги и Мян - Младенови и с-ие” в дружество с ограничена отговорност “Боги и Мян” - ООД, със седалище и адрес на управление Димитровград, ул. Простор 6-В-13, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел и препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, туристическа, хотелиерска, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, внос и износ. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го представляват и управляват заедно и поотделно.

22312

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.II.2003 г. по ф.д. № 335/2002 вписва промени за “Панорама туризъм” - ЕООД: премества адреса на управление в Харманли, ж.к. Тракия, бл. 16, вх. А, ет. 4, ап. 21; вписва заличаване като управител на Рамазан Юксел Кайгун; дружеството ще се представлява и управлява от Байрам Шале.

22313

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ с решение от 14.II.2003 г. по ф.д. № 242/2000 вписва прекратяването и обявяването в ликвидация на “Бонин - строй” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Димитровград, бул. Г. С. Раковски 34А, с ликвидатор X.X.X. и със срок за ликвидация 6 месеца от датата на обнародването на поканата до кредиторите в “Държавен вестник”.

22314

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.II.2003 г. регистрира по ф.д. № 102/2003 дружество с ограничена отговорност “Христи” - ООД, със седалище и адрес на управление: Димитровград, ул. Патриарх Евтимий, бл. 14, вх. А, ап. 13, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, обработен или преработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни сделки на пътници и товари в страната и в чужбина, дистрибуторство, складови сделки, рекламна дейност, ресторантьорство и хотелиерство (извън случаите по чл. 2, т. 3 ТЗ), покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем, внос и износ на стоки, строително-монтажна дейност (като предприятие по смисъла на чл. 1, ал. 3 ТЗ). Дружеството е със съдружници X.X.X. и X.X.X., с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от съдружниците заедно и поотделно.

22315

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 18.II.2003 г. по ф.д. № 62/91 допуска прилагане на проверения и приет годишен счетоводен отчет на “Модис” - АД, Харманли, за 2001 г.

22316

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 10.II.2003 г. по ф.д. № 213/98 вписва промени за “Артескос 98” - АД: вписва заличаване на освободения управител X.X.X. - изпълнителен директор; вписва новоизбрания изпълнителен директор X.X.X., който ще представлява и управлява дружеството.

22317

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 266, ал. 2 ТЗ с решение от 9.I.2003 г. по ф.д. № 59/91 вписва продължаване срока на ликвидация на “Ива - 91” - ЕООД, до 31.ХII.2003 г.

22318

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 15.I.2003 г. по ф.д. № 48/91 вписва удължаване срока на ликвидация на “Маджарово” - ЕАД, до 31.ХII.2003 г.

22319

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 13.I.2003 г. по ф.д. № 3/97 вписва промяна за “Ракомс - 2” - ООД: деноминира капитала на дружеството от 5 000 000 лв. на 5000 лв., в т.ч. и размера на дяловете.

22320

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ с решение от 17.II.2003 г. по ф.д. № 102/92 вписва прекратяването и обявяването в ликвидация на “Сара” - ЕООД, със седалище Симеоновград, ул. Ал. Стамболийски 20, с ликвидатор X.X.X. и със срок за ликвидация до 31.VIII.2003 г.

22321

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 7.II.2003 г. по ф.д. № 88/2003 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност “АМП Д-р Петков” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Димитровград, бул. Г. С. Раковски 10-Г-7, с предмет на дейност: индивидуална практика за първична медицинска помощ за извършване на диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на болни, консултации, профилактика, предписване на лабораторни и други видове изследвания, медицински дейности и манипулации под контрол и отговорност, обема, вида домашни грижи и помощ за болни, лекарства, превързочни материали и медицински пособия, експертиза на временна нетрудоспособност, наблюдение и оказване медицинска помощ при бременност и майчинство, наблюдение, контрол и полагане на грижи за физическото и психическото развитие на лица до 18 години; дейности по здравна промоция и профилактика, вкл. профилактични прегледи и имунизации, издаване на документи, свързани с тяхната дейност, насочване на пациенти за консултативна и болнична помощ, лечение на болен и в дома му, когато състоянието му налага това, както и всякакви други дейности и сделки, свързани с основния предмет на дейност и незабранени със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок и се представлява и управлява от X.X.X..

22322

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.I.2003 г. по ф.д. № 67/2003 вписва в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Бонекс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Димитровград, бул. Г. С. Раковски, бл. 16, вх. Г, ап. 4, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, реекспорт, търговско представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица, комисионни, спедиционни, складови сделки, дистрибуторство, ресторантьорство и хотелиерство (извън случаите по чл. 2, т. 3 ТЗ), покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем, внос и износ на стоки, строително-монтажна дейност, рекламна и издателска дейност, интернет услуги (като предприятие по смисъла на чл. 1, ал. 3 ТЗ). Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок и се представлява и управлява от X.X.X..

22323

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 10.II.2003 г. по ф.д. № 8/2000 вписа в търговския регистър промяна за “Ти Ви Би” - ООД: вписва като прокурист на дружеството X.X.X..

22324

Хасковският окръжен съд с определение от 10.VI.2003 г. на основание чл. 656 ТЗ назначава за синдик в производството по несъстоятелност на “Букелон - М” - АД (в несъстоятелност), X.X.X. от Хасково, ЕГН **********, живуща в Хасково, ул. Парижка комуна 8.

38986

Шуменският окръжен съд на основание чл. 692, ал. 1 ТЗ с определение от 16.VI.2003 г. по гр.д. № 132/2002 одобрява списъците на допълнително предявените и приетите от синдика вземения, като допълва списъка на приетите и предявени вземания на кредиторите на “Китка” - АД, в несъстоятелност, Нови пазар.

38700

Шуменският окръжен съд с определение от 8.V.2003 г. по гр.д. № 834/2001 на основание чл. 692, ал. 1 ТЗ одобрява окончателния списък на приетите от синдика X.X. вземания срещу длъжника - “Агрос - Шумен” - АД, Шумен, за които не са постъпили възражения по реда на чл. 690, ал. 1 ТЗ. Определението подлежи на обжалване пред Апелативния съд - Варна, в 7 дневен срок от обнародването в “Държавен вестник”;свиква на 4.VII.2003 г. в 14 ч. в Шумен, в залата на Шуменския окръжен съд, събрание на кредиторите на длъжника “Агрос - Шумен” - АД, със седалище Шумен, при дневен ред по чл. 677, т. 8 ТЗ: определяне метода и условията за оценка на имуществото на длъжника и размера на възнаграждението на оценителите.

37004

Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ съобщава, че “Ижи” - ООД, Шумен, е представило в търговския регистър по ф.д. № 18/96 проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г.

22622

Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение от 19.II.2003 г. по ф.д. № 555/98 вписа промени за “Модерен таръм” - ООД, гара Хитрино, област Шумен: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.; вписва нов адрес на управление - с. Тимарево, област Шумен, ул. България 66; заличава като съдружници Ислям Исмаил Мухарем и Реджеб Ахмед Зекерие.

22623

Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 17.II.2003 г. по ф.д. № 198/2003 вписа в търговския регистър прехвърляне на предприятието с фирма “Дидис - X.X.” от едноличния търговец X.X.X. на Харутюн Гарабед Асланян и го вписа като едноличен търговец с фирма “Дидис - X.X. - Харутюн Асланян”.

22212

Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 1 ТЗ с решение от 26.II.2003 г. по ф.д. № 741/2002 и по ф.д. № 1115/97 вписа в търговския регистър прехвърляне на предприятието на ЕТ “X.X.”, Смядово, на “Строителство и строителни материали” - ЕООД, Смядово.

22213

Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 274, ал. 3 ТЗ с решение от 6.II.2003 г. по ф.д. № 95/94 вписа в търговския регистър продължаване срока за завършване на ликвидацията на “Шумен Полиграф” - ЕООД (л), Шумен, до 30.VI.2003 г.

22214

Шуменският окръжен съд на основание чл. 4 във връзка с чл. 42, ал. 1 ЗК с решение от 29.I.2003 г. по ф.д. № 10/71 вписа в кооперативния регистър удължаване срока на ликвидация на ТПК “Металик”, Смядово, с 9 месеца от датата на решението.

22215

Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 26.II.2003 г. по ф.д. № 17/2002 вписа промени за “Маринов и син - ММ” - ООД, Шумен: заличава X.X.X. като представляващ и управляващ дружеството; вписва като представляващ и управляващ дружеството X.X.X..

22216

Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.ХII.2002 г. по ф.д. № 234/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Д-р X.X.” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Шумен, ул. Петра 37А, и с предмет на дейност: индивидуална практика за специализирана извънболнична медицинска помощ, изразяваща се в очни лекарски прегледи, свързани с диагностика, лечение, рехабилитация, консултация, профилактика и наблюдение на болни в специалността очни болести. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, с едноличен собственик на капитала, управител и представител X.X.X..

22217

Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.II.2003 г. по ф.д. № 209/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Аланекс” - ООД, със седалище и адрес на управление Нови пазар, ул. Цар Освободител 8, и с предмет на дейност: производство и търговия с хранителни изделия, селскостопанска и животновъдна продукция, покупка на зърно с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, внос и износ, търговско представителство, посредничество и комисионерство, транспортна дейност, вкл. автобусни превози, хотелиерство и туризъм, производство на селскостопанска продукция и животновъдство, рекламна дейност, търговия на едро и дребно с промишлени и хранителни стоки, складова дейност и лизинг, сделки с интелектуална собственост, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, търговия с газови уредби и резервни части за тях, търговия с автомобили и резервни части за тях, които дейности ще бъдат извършвани по търговски начин съгласно разпоредбата на чл. 1, ал. 3 ТЗ. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X., с управител и представител X.X.X..

22218

Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 26.II.2003 г. по ф.д. № 233/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Максима Консулт” - ООД, със седалище и адрес на управление Шумен, ул. Владимир Вичев 23, и с предмет на дейност: създаване и функциониране на служба по трудова медицина, покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, валутни сделки (след съответно разрешение), менителници, записи на заповед и чекове, складови, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, външнотърговска дейност по целия предмет на дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X., които ще представляват и управляват дружеството заедно и поотделно.

22219

Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 26.II.2003 г. по ф.д. № 236/2003 вписа в търговския регистър прехвърляне на предприятието с фирма “X.X.” от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и я вписа като едноличен търговец с фирма “X.X. - X.X.”.

22220

Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154 и чл. 266, ал. 2 ТЗ с решение от 21.I.2003 г. по ф.д. № 21/92 вписа промяна за “Електронни изделия - ЗЕИ” - ЕООД (л), гр. Велики Преслав: удължава срока за приключване на ликвидацията до 31.ХII.2003 г.

22221

Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.II.2003 г. по ф.д. № 473/2001 вписа промени за “Дизи” - ООД, Шумен: вписва новия съдружник X.X.X., който ще управлява и представлява дружеството със съдружника и досегашен управител X.X.X. заедно и поотделно; заличава като съдружник и управител на дружеството X.X.X..

22222

Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 20.II.2003 г. по ф.д. № 211/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Д и Г Груп” - ООД, със седалище и адрес на управление Нови пазар, ул. Иван Вазов 2, и с предмет на дейност: търговия с петролни продукти, охранителна дейност (след получаване на лиценз), покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки и селскостопанска продукция и търговия с тях, сервизни дейности и услуги, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови, лицензионни сделки, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизингови сделки, превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна и импресарска дейност, външнотърговска дейност, експорт, импорт, реекспорт и сделки на бартерна основа със стоките и услугите по целия предмет на дейност, както и всякаква друга дейност и услуги, незабранени със закон и при спазване на специфичните нормативни изисквания. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X., които ще управляват и представляват дружеството заедно и поотделно.

22223

Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ съобщава, че “Експрес Гаранцион” - ООД, Шумен, е представило в търговския регистър по ф.д. № 86/92 проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г.

22224

Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 20.II.2003 г. по ф.д. № 215/2003 вписа в търговския регистър прехвърляне на предприятие с фирма “АТИ - X.X.” от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и го вписа като едноличен търговец с фирма “АТИ - X.X. - X.X.”.

22225

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение № 932 от 2.VI.2003 г. по ф.д. № 960/91 вписа в търговския регистър заличаване на “Хес - Еколос” - ООД, в ликвидация, със седалище и адрес на управление Ямбол, ул. Пирин 1.

37938

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1107 от 7.VIII.2002 г. по ф.д. № 314/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Сатиртекс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Ямбол, ж.к. Хале, бл. 7, вх. А, ап. 4, с предмет на дейност: производство и търговия в страната и в чужбина с текстил и облекла, със селскостопанска и животинска продукция, внос и износ на селскостопанска и животинска продукция, покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, обработен или преработен вид в страната и в чужбина, внос и износ, производство на стоки с цел продажба, търговия в страната и в чужбина с петролни и гориво-смазочни продукти и продукти от областта на леката и хранително-вкусовата промишленост, машиностроенето, електротехниката и селското стопанство, изграждане, закупуване и използване на индустриална собственост в страната и в чужбина, комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейност, дейност на търговско представителство, агентство и посредничество в страната и в чужбина, маркетингова, проектантска и инженерингова дейност, организиране на външнотърговски и посреднически сделки, транспортна дейност в страната и в чужбина, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна и импресарска дейност или дейност по предоставяне на други услуги, сделки с интелектуална собственост, производство и разпространение на видео- и звукозаписи, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг и всякаква друга дейност, незабранена със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок, с едноличен собственик на капитала X.X.X. и се управлява и представлява за неопределен срок от време от управителя X.X.X..

21789

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 269 от 13.II.2003 г. по ф.д. № 144/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Маргарита” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Ямбол, ул. Ат. Кратунов, бл. 2, вх. Б, ап. 16, с предмет на дейност: търговия с промишлени, хранителни и селскостопански стоки в първоначален, обработен или преработен вид в страната и в чужбина, търговия с отпадъци и отломки от черни и цветни метали и сплавите им съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредбата за търговската дейност с отпадъци и отломки от черни и цветни метали и сплавите им, приета с ПМС № 363 от 7.Х.1997 г. (след лиценз), производство на хранителни и промишлени стоки, търговско представителство и посредничество, строително проектиране, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, превоз на пътници и товари в страната и в чужбина, производство, търговия, събиране, изкупуване и разфасоване на селскостопанска продукция, хотелиерство, производство и продажба на студени и топли закуски, откриване на заведения за обществено хранене и други дейности, разрешени от българското законодателство, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала и управител X.X.X..

21800

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение № 1892 от 29.ХII.2002 г. по ф.д. № 1395/95 вписа промени за “Еве” - ООД, Тополовград: заличава като съдружник X.X.X.; вписа прехвърляне на дружествени дялове на X.X.X. и X.X.X.; деноминира капитала от 5 200 000 лв. на 5200 лв.

21856

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 257 от 11.II.2003 г. по ф.д. № 143/2003 г. вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Лабиринт - 04” - ООД, със седалище и адрес на управление Ямбол, ул. Цар Освободител 2, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, агентска, комисионерска и лизингова дейност, консултантска дейност в сферата на финансите, маркетинг и мениджмънт и всякаква друга дейност, незабранена изрично със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок, със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

21857

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 206 от 6.II.2003 г. по ф.д. № 107/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Ришоуорт Чейс Паблишинг” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Ямбол, ул. Будак Стоян войвода 1, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна, складова и лизингова дейност, търговско представителство и посредничество, хотелиерска, туристическа и рекламна дейност, консултативни услуги с превод от и на чужди езици, програмна и импресарска дейност или предоставяне на други услуги, селскостопанска дейност - производство, преработка и продажба на селскостопански стоки, транспортна и спедиционна дейност в страната и в чужбина, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, външнотърговска и счетоводно-икономическа дейност, проучване и проектиране в страната и в чужбина на програмни продукти, информационни продукти и системи, издателска дейност, предпечатна и печатна подготовка на продукти, всякакви други дейности, разрешени със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала и управител Марк Ричард Джон Стратфорд.

21858

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 220 от 7.II.2003 г. по ф.д. № 136/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Амбулатория за индивидуална практика за специализирана медицинска помощ по неврология - Невромакс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Ямбол, ул. Хр. Смирненски 12А, с предмет на дейност: извършване на специализирана извънболнична медицинска помощ, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се управлява и представлява от X.X.X..

21859

Ямболският окръжен съд на основание чл. 4 във връзка с чл. 42, ал. 1 ЗК с решение № 309 от 21.II.2003 г. по ф.д. № 263/93 вписа промени за ТПК “Емил” - в ликвидация, Стралджа: вписва удължаване срока на ликвидация, като крайният срок е 30.VI.2003 г.

21860

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 280 от 17.II.2003 г. по ф.д. № 151/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Плаза Трейдинг” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Ямбол, ул. Ген. Заимов 9, вх. А, ап. 10, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна, складова и лизингова дейност, търговско представителство и посредничество, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна и импресарска дейност или предоставяне на други услуги, селскостопанска дейност - производство, преработка и продажба на селскостопански стоки, транспортна и спедиционна дейност в страната и в чужбина, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, външнотърговска и счетоводно-икономическа дейност, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала и управител Жаклин Луиз Николс.

21861

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 175 от 3.II.2003 г. по ф.д. № 95/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “МДМ Комерс” - ООД, със седалище и адрес на управление Ямбол, ул. Кабиле 4, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, строителна дейност - покупка, строеж, обзавеждане, продажба на недвижими имоти и изграждане на промишлени обекти, маркетингова, импресарска, рекламна, информационна, спедиционна, складова и лизингова дейност и дейност на търговско представителство и посредничество, търговия на едро и дребно с промишлени, хранително-вкусови стоки и канцеларски материали, производство, преработка и продажба на селскостопанска продукция, внос и износ по предмета на дейност, хотелиерство и ресторантьорство, транспортна и туристическа дейност в страната и в чужбина, производство и разпространение на видео- и звукозаписи, предпечатна подготовка, изготвяне на печатни произведения и всякакви други дейности, разрешени със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява за неопределен срок от управителя X.X.X..

21862

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 285 от 17.II.2003 г. по ф.д. № 148/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Акватони” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Ямбол, ул. Свети Георги 21, с предмет на дейност: проектиране и строителство на промишлени и жилищни сгради, изграждане на водопроводни и ел. инсталации и съоръжения и всякакви дейности, свързани с ремонта и поддръжката на сградите, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни или други услуги, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, вътрешни, международни и складови сделки, сделки с интелектуална собственост, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, други дейности, разрешени със закон, при спазване законовите изисквания за лицензиране, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

21863

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 274 от 14.II.2003 г. по ф.д. № 138/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Танита” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Ямбол, ул. Малко Търново 6, с предмет на дейност: търговия в страната и в чужбина с петрол и всякакви петролни продукти, със селскостопански стоки и продукти на леката и хранително-вкусовата промишленост, комисионна, складова, лизингова дейност и дейност на търговско представителство, туристическа, хотелиерска, ресторантьорска, рекламна и импресарска дейност, обмен на валута, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се управлява и представлява за неопределен период от време от собственика на капитала и управител Андрей Швец.

21864

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 236 от 10.II.2003 г. по ф.д. № 133/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “АПИМП д-р X.X.” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Ямбол, ул. Йордан Йовков 65, с предмет на дейност: амбулатория за първична извънболнична медицинска помощ, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

22520

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 311 от 21.II.2003 г. по ф.д. № 519/91 вписа промени за “Терснаб” - ООД, Ямбол: вписва прехвърлянето на 748 дружествени дяла от капитала на дружеството от съдружника държавата на съдружника “Индустриалснаб 99” - АД, Ямбол; дружеството е със съдружници “Индустриалснаб 99” - АД, Ямбол, представлявано от председателя на СД X.X.X., притежаващо 98,02 % от капитала, и държавата, собственик на 1,98 % от капитала.

22476

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 266 от 13.II.2003 г. по ф.д. № 142/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Сатко” - ООД, със седалище и адрес на управление Ямбол, ж.к. Златен рог 80, с предмет на дейност: производство, изкупуване, преработка и търговия със селскостопанска продукция от растителен и животински произход, производство на консервирани продукти и продукти на леката промишленост, производство, заготовка и търговия със семена и посадъчен материал за селскостопански култури, превозна и транспортна дейност, производство на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, комисионна, спедиционна, лизингова и складова дейност, туристически, хотелиерски, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, търговия на едро и дребно, външнотърговска дейност, търговско представителство, посредничество и комисионерство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, маркетингови проучвания, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок, със съдружници “Диана плод” - ООД, Ямбол, представлявано от съдружника X.X.X. и X.X.X., и се управлява и представлява от управителя X.X.X. извън правомощията на общото събрание за неопределен срок от време.

22554

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 1 ТЗ с решение № 73 от 20.I.2003 г. по ф.д. № 299/2002 вписа прехвърляне на предприятие с фирма ЕТ “Ямболпроект - X.X.”, Ямбол, като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на “Ямболпроект” - ЕООД, Ямбол.

22555

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 1 ТЗ с решение № 222 от 7.II.2003 г. по ф.д. № 416/2002 вписа безвъзмездното прехвърляне на предприятие с фирма ЕТ “Дили - X.X.”, Ямбол, като съвкупност от права, задължения и фактически отношения от едноличния търговец X.X.X. на правоприемника “Фиго - Пласт” - ООД.

22556

Ямболският окръжен съд на основание чл. 4 ЗК с решение № 296 от 19.II.2003 г. по ф.д. № 114/2003 вписа в регистъра за кооперациите земеделска кооперация “Екором” със седалище и адрес на управление Тополовград, ул. Стара планина 1А, ет. 2, и с предмет на дейност: производство на земеделска продукция (билкарство и гъбарство) върху арендувани (наети) земи, също и на животинска продукция, тяхната преработка и реализация, извършване на производствени услуги - механизирани, агрохимически, транспортни и други единични или комплексни на член-кооператори, стопани, арендатори и други земеделски производители, осъществяване самостоятелно или в съдружие с други организации и лица на вътрешно- и външнотърговска дейност със земеделски и други незабранени със закон дейности, в т.ч. и на комисионни начала. Кооперацията е с управителен съвет в състав: X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X., с контролен съвет в състав: X.X.X., X.X.X. и X.X.X., и се представлява от председателя на управителния съвет X.X.X..

22557

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 232 от 10.II.2003 г. по ф.д. № 430/2001 вписа промени за “Аптечно - Сливен” - АД, Ямбол: вписва промяна в наименованието на дружеството: “Оптик - 2002” - АД; заличава досегашния предмет на дейност; вписва нов предмет на дейност: търговия на едро и дребно с оптични стоки и материали, покупко-продажба, строеж, обзавеждане и отдаване под наем на недвижими имоти; вписва промени в устава; дружеството ще се представлява от изпълнителния директор X.X.X..

22558

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 233 от 10.II.2003 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 430/2001 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “Оптик - 2002” - АД, Ямбол.

22559

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 321 от 25.II.2003 г. по ф.д. № 523/2002 вписа промени за “Валерос” - ЕООД: премества седалището и адреса на управление в Ямбол, ул. Георги Дражев, бл. 3, вх. А, ет. 1; вписва промени в дружествения договор.

22560

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ с решение № 196 от 6.II.2003 г. по ф.д. № 750/96 вписа прекратяването и обявяването в ликвидация на “Общинско аптечно управление” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Елхово, ул. Чаталджа 3, с ликвидатор X.X.X. и с 6-месечен срок за извършване на ликвидацията от датата на вписване в търговския регистър; вписва освобождаването на управителя X.X.X..

22561

Ямболският окръжен съд на основание чл. 4 във връзка с чл. 42, ал. 1 ЗК с решение № 319 от 24.II.2003 г. по ф.д. № 1353/93 вписа промяна за ПК “Пиргуля” - с. Генерал Тошево, област Ямбол, в ликвидация: вписва удължаване срока на ликвидацията до 31.ХII.2003 г.

22562

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 44 от 15.I.2003 г. по ф.д. № 11/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Трафоремонт” - ООД, със седалище и адрес на управление Ямбол, ул. Крали Марко 27, вх. Б, ап. 40, с предмет на дейност: ремонт и поддръжка на трансформатори, ремонт на електрически инсталации, електромашини и съоръжения и производството им, производство и търговия на едро и дребно със стоки за широко потребление, производство, изкупуване, преработка и търговия с хранителни, промишлени стоки и селскостопанска продукция, вътрешно- и външнотърговска дейност, покупко-продажба на недвижими имоти и земеделски земи, строителна и предприемаческа дейност, ресторантьорство, хотелиерство и разкриване на складове и обекти за търговия и обществено хранене, извършване на транспортна дейност и услуги по поддържане и ремонт на моторни превозни средства, представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, инвестиционна, инженерингова, маркетингова и лизингова дейност, складови, спедиционни, превозни, рекламни, туристически, счетоводни услуги и изготвяне на експертни оценки, всякаква друга дейност, незабранена със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от управителя X.X.X..

22563

Ямболският окръжен съд на основание чл. 734 ТЗ с определение от 17.VI.2003 г. по гр. д. № 774/98 свиква заключително събрание на кредиторите на КК “Ягода” - АД, Ямбол, в несъстоятелност, на 11.VII.2003 г. в 10 ч. в сградата на ЯОС, при следния дневен ред: 1. приемане отчета на синдика Гр. Гроздев; 2. приемане на окончателната сметка за разпределение и за останалите неплатени кредиторски вземания; 3. приемане на решение относно непродаваемите вещи от масата на несъстоятелността; 4. разни.

39363

Софийският градски съд, VI-5 търг. отделение, на основание чл. 608, 623 и 630 ТЗ по т. д. № 1135/2002 обявява неплатежоспособността на “Владимир дистилърс къмпани” - ООД, със седалище и адрес на упроавление - София, район “Лозенец”, бул. Черни връх 40, бл. 46, ет. 2, ап. 14 (рег. по ф. д. № 18547/95) и определя началната й дата - 14.VII.2001 г.; открива производство по несъстоятелност на “Владимир дистилърс къмпани” - ООД; назначава за временен синдик на “Владимир дистилърс къмпани” - ООД - X.X.X., ЕГН **********, от София, ул. Солунска 41; определя датата на първото събрание на кредиторите - 10.VII.2003 г. от 14 ч. и 30 мин. в 12 зала, ет. 2 на Съдебната палата.

36942

Софийският градски съд на основание чл. 655 ТЗ по т.д. № 907/2002 назначава за синдик на “Европреса” - ООД (в ликвидация), София, X.X.X., ЕГН **********, от София, ул. Княз Борис I № 71, ет. 1.

37069

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 14.II.1998 г. вписа промени по ф.д. № 15923/98 за “Нютон сток брокърс БГ” - АД: заличава като членове на управителния съвет X.X.X., Радек Климент и X.X.; вписва като членове на управителния съвет X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; вписва като изпълнителен директор и председател на управителния съвет X.X.X.; вписва като зам.-председател на управителния съвет X.X.X.; дружеството ще се представлява от изпълнителния директор самостоятелно или от всеки двама от останалите членове на управителния съвет винаги заедно.

21159

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва по ф.д. № 13333/99 промени за “Теодора - 2000” - ЕООД: вписва промяна на наименованието: “Студио Марица” - ЕООД; допълва предмета на дейност с “всякакъв вид рекламна дейност и услуги на застрахователен брокер (след получаване на съответното разрешение)”.

21160

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ вписва по ф.д. № 3686/99 промяна за “Българска здравноосигурителна компания Закрила” - АД: вписва промяна в личните данни на члена на съвета на директорите и изпълнителен директор X.X.X.: “X.X.X. - член на съвета на директорите и изпълнителен директор”.

21161

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва по ф.д. № 49/2000 промени за “Оникс - 94” - ООД: заличава като съдружник “Ест” - АД; вписва като съдружник X.X.X..

21162

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ вписва по ф.д. № 5436/2000 прехвърляне на предприятието на ЕТ “X.X. - Мивас” като съвкупност от права, задължения и фактически отношения от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и я вписа като едноличен търговец с фирма “X.X. - Мивас”.

21163

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 12114/2001 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Микина” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Подуяне”, ж.к. Хаджи Димитър, бл. 35, вх. 1, ет. 8, ап. 39, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност с промишлени стоки за бита, парфюмерия и суровини, хранителни стоки, безалкохолни и алкохолни напитки и цигари, търговия със селскостопанска продукция, живи животни, производство на месо и колбаси, хотелиерство и ресторантьорство, транспортна и спедиционна дейност в страната и в чужбина, превоз на пътници и товари, внос и износ на стоки, реекспорт, бартерни и други обвързани сделки, представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, авторемонтни услуги, търговия с нови и употребявани резервни части за автомобили, комисионна, консигнационна, оказионна и антикварна търговия (за всички без изделия от благородни метали, скъпоценни камъни и паметници на културата), както и всякаква друга стопанска и търговска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

21164

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва по ф.д. № 12114/2001 промени за “Микина” - ООД: заличава като съдружник и управител X.X.X.; вписва като съдружници X.X.X. и X.X.X.; вписва увеличение на капитала на дружеството от 5000 лв. на 12 000 лв.; вписва промени в дружествения договор; вписва като управител X.X.X., която ще управлява и представлява дружеството.

21165

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва по ф.д. № 12114/2001 промени за “Микина” - ООД: заличава като съдружник и управител X.X.X.; вписва като управител X.X.X.; вписва нов дружествен договор; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X..

21166

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва по ф.д. № 4516/2001 промени за “Карсидо” - ЕООД: заличава като управител X.X.X.; вписва като управител X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от управителя X.X.X.; вписва промени в учредителния акт.

21167

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва по ф.д. № 10926/2001 промени за “Маск” - ООД: заличава като съдружник “Балкан интернешънъл тревъл сървисиз” - ООД; вписва промяна в седалището и адреса на управление - София, район “Средец”, ул. Граф Игнатиев 44; вписва нов дружествен договор.

21168

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ вписва по ф.д. № 12834/96 прекратяване дейността на “Тита травел” - ООД, и го обявява в ликвидация с ликвидатор X.X.X. и със срок за ликвидация 6 месеца.

21169

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва по ф.д. № 4333/97 промени за “Елгери” - ООД: вписа промяна във фамилното име на съдружника и управител X.X.X.-X., което следва да се чете “X.X.X.”; вписва нов дружествен договор.

21170

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ вписва по ф.д. № 11688/97 прехвърляне на предприятие с фирма “Рубос - X.X.” като съвкупност от права, задължения и фактически отношения от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и я вписа като едноличен търговец с фирма “Рубос - X.X.”.

21171

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ вписва по ф.д. № 9698/97 промени за “Л.А.В. - Комерс” - ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.; заличава като съдружници X.X.X. и X.X.X.; дружеството продължава дейността си като “Л.А.В. - Комерс” - ЕООД; вписва като едноличен собственик на капитала X.X.X.; вписва нов дружествен договор; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X..

21172

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 10.II.2003 г. вписва промени по ф.д. № 13641/97 за “ТТТ - принт” - АД: заличава като член на съвета на директорите X.X.X.; вписва като член на съвета на директорите X.X.X.; съветът на директорите е в състав: X.X.X., X.X.X. - председател, и X.X.X. - изпълнителен директор.

21173

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва по ф.д. № 11848/2002 промяна за “ГМЛ” - ООД: заличава като съдружник и управител X.X.X..

21174

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2082/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Транс авто груп 3” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Овча купел”, ул. Рачка 7, с предмет на дейност: търговия, хотелиерство, ресторантьорство, вътрешен и международен транспорт, спедиция, консултантска дейност, маркетинг, представителство и агентство на местни и чуждестранни лица, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 6000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

21175

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1830/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “А и А Консулт” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Витоша”, ж.к. Бъкстон 23, вх. 1, ап. 33, с предмет на дейност: счетоводно отчитане, съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети по Закона за счетоводството, вътрешно- и външнотърговска дейност, реекспорт, търговско представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица, производство, изкупуване, преработка, съхранение и реализация на селскостопанска продукция, промишлени стоки и предмети на бита, както и всякаква друга незабранена със закон дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

21035

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1626/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Ифмар” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Надежда”, ж.к. Лев Толстой, бл. 53, вх. Б, ет. 8, ап. 45, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство и търговия със стоки и услуги, внос и износ на стоки и услуги, хотелиерство и ресторантьорство, сделки с недвижими имоти, превозна и спедиторска дейност, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, сделки с интелектуална собственост, всякаква незабранена със закон дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала и управител X.X.X..

21036

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промяна по ф.д. № 9213/2002 за “Германос Телеком България 1” - ООД: вписва промяна в наименованието: “МегаБул” - ООД.

21037

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 5046/2002 за “Висконт В” - ЕООД: вписва прехвърляне на предприятието с фирма “Висконт В” - ЕООД, като съвкупност от права, задължения и фактически отношения от X.X.X. на X.X.X.; заличава като едноличен собственик X.X.X.; вписва като едноличен собственик на капитала X.X.X.; вписва промяна в предмета на дейност: счетоводни и консултантски услуги, спедиторска и транспортна търговска дейност, вътрешно- и външнотърговска дейност, изготвяне и търговия със софтуерни продукти, сделки с обекти на интелектуалната собственост, посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон; дружеството ще се управлява и представлява от собственика X.X.X..

21038

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 11963/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Латиф Комерс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Сердика”, кв. Орландовци, ул. Русалка 25, с предмет на дейност: покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, ресторантьорство, внос и износ на стоки и всякакви други сделки и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала и управител Латиф Алиу.

21039

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 6382/2002 за “Панагюрище - 1923” - ООД: заличава като съдружник и управител X.X.X.; вписва като управител X.X.X., който ще управлява и представлява дружеството; вписва промени в дружествения договор.

21040

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 8670/2001 промени за “Шеломо” - ЕООД: вписва прехвърляне на предприятието с фирма “Шеломо” - ЕООД, като съвкупност от права, задължения и фактически отношения от X.X.X. на Елена Сборщик; заличава като едноличен собственик и управител X.X.X.; вписва като едноличен собственик и управител Елена Сборщик; вписва преместване на седалището и адреса на управление в София, район “Средец”, ул. Ангел Кънчев 4; дружеството ще се управлява и представлява от управителя Елена Сборщик.

21041

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 10692/2001 за “Абелар акаунт” - ЕООД: вписва промяна в предмета на дейност: счетоводни услуги, организиране на счетоводно отчитане и съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети по реда на Закона за счетоводството, компютърна обработка на данни, консултации, посредничество и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица, вътрешно- и външнотърговска дейност, международен и вътрешен автомобилен транспорт, търговия с петролни продукти, управленски и маркетингови услуги, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон; вписва промени в дружествения договор.

21042

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 772/2001 промени за “Вероника 1” - ЕООД: вписва преместване на седалището и адреса на управление в София, район “Люлин”, ж.к. Люлин 9, бл. 984, вх. А, ет. 8, ап. 22; вписва промяна в учредителния акт на дружеството.

21043

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промени по ф.д. № 17828/93 за “Атлас” - ЕООД: заличава като управител X.X.X.; вписва като управител X.X.X., който ще управлява и представлява дружеството.

21044

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промени по ф.д. № 28323/93 за “Институт по транспорт и комуникации” - ООД: вписва като управител X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от управителите X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

21045

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промени по ф.д. № 15654/93 за “Янев и синове” - ООД: заличава като съдружник и управител X.X.X.; вписва като съдружници наследниците му X.X.X. и X.X.X.; вписва като управител X.X.X.-X.; допълва предмета на дейност с “както и всякаква друга дейност, която съответства на чл. 1 ТЗ и не противоречи на закона”; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X.-X..

21046

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промяна по ф.д. № 16538/93 за “Прайсуотърхаус Купърс България” - ЕООД: вписва преместване на седалището и адреса на управление в София, район “Възраждане”, бул. Мария-Луиза 9 - 11.

21047

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира с решение от 12.II.2003 г. по ф.д. № 19972/91 промени за “ЗАГ - Динамик” - АД: заличава като членове на съвета на директорите X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; вписва съвет на директорите в състав: X.X.X. - председател, X.X.X. и X.X.X.; дружеството ще се представлява от изпълнителния директор X.X.X..

21048

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промени по ф.д. № 2850/89 за “Радар - 4” - ООД: заличава като съдружници X.X.X. и X.X.X.; дружеството продължава дейността си като “Радар - 4” - ЕООД; дружеството ще се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

21049

Софийският градски съд, VI-5 търговско отделение, по т.д. № 908/2002: обявява неплатежоспособността на Издателство “Демокрация” - ЕАД, със седалище и адрес на управление - София, район “Средец”, ул. Г. С. Раковски 134, вписано в търговския регистър при Софийския градски съд под № 54556, т. 591, стр. 112, по ф.д. № 1246/2000; определя началната й дата - 31.I.2002 г.; открива производство по несъстоятелност на Издателство “Демокрация” - ЕАД; назначава за временен синдик на Издателство “Демокрация” - ЕАД, X.X.X., ЕГН **********, от София, ул. Солунска 41, ет. 2; определя датата на първото събрание на кредиторите - 10.VII.2003 г. в 14 ч. и 30 мин. в 12 зала, ет. 2 на Съдебната палата.

38708

Софийският градски съд, VI-6 търговско отделение, по т.д. № 124/97 одобрява окончателния списък на предявените и приети от синдика на “Инимекс - 90” - ЕООД, вземания, за които не са постъпили възражения по реда на чл. 690, ал. 1 ТЗ.

38711

Софийският градски съд, VI-3 търговско отделение по т.д. № 78/2003 назначава за синдик на “Фолбек” - АД, с открито производство по несъстоятелност, X.X.X. от София, ул. Майор X.X. 17 - 19, ап. 5А, ЕГН **********, досегашен временен синдик.

38712

Софийският градски съд, VI-10 търговско отделение, по т.д. № 537/2002: обявява неплатежоспособността на “Орбита - турс” - ООД (н), със седалище и адрес на управление София, район “Лозенец”, бул. Антон Иванов 76, вписано в ТР на СГС с решение по ф.д. № 8652/91, под № 417, том 4, стр. 94, и определя начална дата на неплатежоспособността - 28.VIII.1997 г.; обявява в несъстоятелност “Орбита - турс” - ООД; прекратява производството по т.д. № 537/2002 по описа на СГС, Търговска колегия, състав VI-10.

38714

Софийският градски съд, VI отделение, 6 състав, по т.д. № 990/99 насрочва заключително събрание на кредиторите на “Елпром експорт импорт” - ЕООД (н), на 1.VII.2003 г. в 9 ч. и 30 мин. в зала 12 на Съдебната палата.

39743

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 2732/97 за “Топтранс” - ООД: заличава като съдружник и управител X.X.X.; вписва като съдружник X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X..

21061

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира с решение от 12.II.2003 г. по ф.д. № 12338/98 промени за “Елпром БИЦ ИЕП” - АД: заличава като член на съвета на директорите X.X.X.; вписва като член на съвета на директорите X.X.X..

21062

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 5160/99 промяна за “РИК - МТ” - ООД: вписва преместване на адреса на управление в София, район “Красно село”, ул. Искърски прелом 8, ет. 5, ап. 12.

21063

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 9196/99 промяна за “Боид” - ООД: вписва като съдружник X.X.X..

21064

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 5038/98 за “Техноконсулт” - ЕООД: заличава като едноличен собственик X.X.X.; вписва като едноличен собственик X.X.X.; вписва преместване на седалището и адреса на управление в София, район “Овча купел”, ж.к. Овча купел, бул. Никола Петков 32; дружеството ще се управлява и представлява от собственика X.X.X..

21065

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира с решение от 17.II.2003 г. по ф.д. № 921/2000 промяна за “СК - 13 Холдинг” - АД: вписва увеличение на капитала на дружеството от 900 000 лв. на 1 500 000 лв. чрез издаване на нови 600 000 поименни акции с номинална стойност 1 лв. всяка една.

21066

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промени по ф.д. № 3681/2000 за “Стил Електроникс 2000” - ЕООД: заличава като управител X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от едноличния собственик X.X.X.; вписва промени в учредителния акт.

21067

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 10709/2001 прекратяването на дружество с ограничена отговорност “Изи Комерс” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Оборище”, ул. Искър 14, и го обявява в ликвидация с ликвидатор X.X.X. и със срок за ликвидация 6 месеца.

21068

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 12380/2001 за “3М и Ко” - ООД: заличава като управител X.X.X.-X.; вписва като управител X.X.X., който ще управлява и представлява дружеството.

21069

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 13587/97 промени за “Булдес” - ООД: заличава като съдружник X.X.X.; вписва промяна в предмета на дейност: като специализирано одиторско предприятие извършване на проверка и заверка на годишни счетоводни отчети на банки, други финансови институции, застрахователни дружества, инвестиционни фондове и други дружества, финансови и счетоводни услуги, анализи, консултации и други дейности, незабранени със закон.

21070

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 13997/97 промяна за “Фор Крафт” - ООД: вписва преместване на седалището и адреса на управление в София, район “Красно село”, ул. Яков Крайков 6.

21071

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 3497/2000 промени за “Респект” - ЕООД: заличава като управител X.X.X.; вписва като управител X.X., който ще управлява и представлява дружеството.

21072

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 8.I.2003 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 2639/2001 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “Топформ Студио” - АД.

21073

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 4817/2001 промяна за “Диоекстент” - ООД: допълва предмета на дейност с “геодезически измервания и проучвания, геоложки измервания и проучвания, хидроложки измервания и проучвания, опазване на околната среда, навигационни системи и системи за мониторинг”.

21074

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 12658/2001 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “П.С.И. 2001” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Триадица”, ж.к. Стрелбище, бл. 23, ет. 8, ап. 32, с предмет на дейност: покупко-продажба на селскостопански стоки, плодове, зеленчуци, складова, консултантска, проектантска и рекламна дейност, изработване на опаковки от хартия, стъкло, метал и други материали, химически анализи, извършване на сертификационна дейност въз основа на химически анализ на продукта, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, производство и покупка на стоки или други вещи с цел продажба в страната и в чужбина в първоначален, преработен или обработен вид, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, сделки с интелектуална собственост, както и всякакви други разрешени със закон търговски дейности. Дружеството е с капитал 5100 лв., с неопределен срок, със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

21075

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 1 ТЗ регистрира по ф.д. № 12658/2001 промяна за “П.С.И. 2001” - ООД: вписва прехвърляне на ЕТ “Сатим - X.X.” (рег. по ф.д. № 2632/96 на СГС) като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на “П.С.И. 2001” - ООД.

21076

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 12658/2001 промени за “П.С.И. 2001” - ООД: заличава като съдружник X.X.X.; вписва нов дружествен договор.

21077

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 12658/2001 промени за “П.С.И. 2001” - ООД: вписва като съдружник X.X.X.; вписва промени в дружествения договор.

21078

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 10304/2002 промяна за “Баутех Бул” - ЕООД: вписва като прокурист Хермс Холгер Кугланд.

21079

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 2470/2002 промени за “Анкертек” - ООД: заличава като съдружник Стелиос Китреотис; дружеството продължава дейността си като “Анкертек” - ЕООД, с едноличен собственик на капитала X.X.X., който ще управлява и представлява дружеството.

21080

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1718/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Ес Ен Ка” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Лозенец”, ул. Борова гора 2, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия със стоки и услуги от всякакъв вид, внос и износ на всякакви разрешени стоки, производство за бита и промишлеността на всякакви разрешени със закон стоки, вътрешно- и външнотърговска дейност с всякакви кабели, проводници, кабелна арматура, търговия, експлоатация и поддръжка на телекомуникационни и електронни съоръжения и системи, технологично оборудване, телекомуникационни услуги, търговско представителство и посредничество, участие в специални проекти, маркетингова, инженерингова, консултантска дейност, както и всякакви други търговски сделки, дейности и услуги, незабранени със закон или друг нормативен акт. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5100 лв., със съдружници Димитриус Димитриус Скуликарис, Лампрос Атанасиос Караянис и Ефстатиос Минас Николаоу и се управлява и представлява от X.X.X..

21091

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1872/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “ЛИСС” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Изгрев”, ул. Елемаг 30А, с предмет на дейност: консултации, финансово-счетоводни услуги, посредничество (без застрахователно и инвестиционно), мениджмънт, маркетинг, вътрешна и външна търговия, международни и вътрешни туристически услуги, производство и търговия с промишлени, търговски, селскостопански и животински стоки, сделки с недвижими имоти, търговско представителство и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала “Мъшийн Менюфекчъринг енд енджиниъринг лимитид” - САЩ, и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

21092

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 8275/2002 за “Х енд Д” - ООД: премества седалището и адреса на управление в София, район “Триадица”, ул. Княз Борис I № 12, ет. 3, ап. 6.

21093

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 10030/2002 за “Силвекс Трейд” - ООД: заличава като съдружник и управител X.X.X.; вписва като съдружник X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X..

21094

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 6332/2001 за “Би Ей Ем” - ЕООД: вписва увеличение на капитала на дружеството от 5000 лв. на 15 000 лв.; вписва като съдружник Урс Хагман; дружеството продължава дейността си като дружество с ограничена отговорност “Суисмод” - ООД; вписва като управител Урс Хагман; вписва промяна в името на Онани Дросте, което става Онаней Дросте; дружеството ще се управлява и представлява от Онаней Дросте и Урс Хагман заедно и поотделно.

21095

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1524/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Робсак 2003” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Средец”, бул. Цар Освободител 10, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, представителство, посредничество и агентство на местни и/или чуждестранни физически и/или юридически лица, хотелиерство и ресторантьорство, производство и реализация на селскостопански и/или промишлени стоки, вътрешен и/или международен туризъм, рекламна, импресарска, издателска, преводаческа, лизингова и инженерингова дейност, транспортна и спедиторска дейност в страната и/или в чужбина, информационно обслужване, строителна дейност, както и всякаква друга стопанска дейност, незабранена от законодателството. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5100 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

21096

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 3227/90 за “Метком” - ООД: заличава като съдружник X.X.X.; вписва като съдружник X.X.X..

21097

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ регистрира промени по ф.д. № 4005/90 за “Стедан и Ко” - ЕООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.; премества седалището и адреса на управление в София, район “Възраждане”, ул. Позитано 86.

21098

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 5514/91 за “Агрософт 1991” - ООД: вписва като управител X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

21099

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 20224/93 прекратяването на “Цетис Томел” - ООД, и го обявява в ликвидация с ликвидатор X.X.X. и със срок за ликвидация 6 месеца.

21100

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ регистрира по ф.д. № 734/93 прехвърляне на търговското предприятие с фирма “Никола Греноар” като съвкупност от права, задължения и фактически отношения от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и я вписа като едноличен търговец с фирма “Деа - X.X.”.

21101

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ по ф.д. № 5467/94 регистрира поемането на предприятие с фирма “Здравец - X.X.” на едноличния търговец X.X.X. от нейния наследник X.X.X. и го вписа като едноличен търговец с фирма “Здравец - X.X.”.

21102

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 890/95 за “Кермит” - ЕООД: вписва като едноличен собственик на капитала X.X.X.; заличава като управител X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от собственика X.X.X..

21103

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 9977/96 за “Пайп - 3” - ООД: заличава като съдружник и управител X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

21104

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ регистрира по ф.д. № 15673/98 прехвърляне на търговското предприятие с фирма “Дани 99 - X.X.” като съвкупност от права, задължения и фактически отношения от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и я вписа като едноличен търговец с фирма “Дани 99 - X.X.”.

21105

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 9898/2002 за “Мавродиев и Добрев” - ООД: променя наименованието на “Ю Си Транс” - ООД; вписва предмет на дейност: транспортна дейност и транспортни услуги в страната и в чужбина, спедиция, превозни услуги, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон.

21117

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промяна по ф.д. № 11823/2002 за “Афелия” - ЕООД: премества седалището и адреса на управление в София, район “Средец”, ул. Шипка 46.

21118

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 1593/2003 за “Ради Бец” - ЕООД: вписва преместване на седалището и адреса на управление в София, район “Красна поляна”, ул. Д-р Калинков 30.

21119

Софийският градски съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ регистрира промяна по ф.д. № 6746/93 за “Фабтекс” - ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв., в т.ч. и размера на дяловете.

21120

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 273 ТЗ регистрира по ф.д. № 3041/96 заличаване на “КАС - Инженеринг” - ООД.

21121

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 1664/98 промени за “Б.С. - Системи” - ООД: вписва прехвърляне на ЕТ “Ро - X.X.X.” (рег. по ф.д. № 11798/2001) от едноличния търговец X.X.X. като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на “Б.С. - Системи” - ООД.

21122

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промяна по ф.д. № 10180/2002 за “Транстурист Равел” - ООД: вписва промени в дружествения договор.

21123

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1891/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Деко Стил А” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Младост”, ж.к. Младост 3, бл. 336, вх. 4, ет. 5, ап. 37, с предмет на дейност: изработка на цялостни интериорни проекти, търговия и производство на стоки, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, ресторантьорство, строеж и търговия с недвижими имоти, лизинг, внос и износ на стоки и всякакви други сделки и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

21124

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1280/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Чавиели Прес” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Илинден”, ж.к. Света Троица, бл. 204, ет. 2, ап. 32, с предмет на дейност: покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, финансово-счетоводни услуги, външнотърговска дейност - внос, износ, реекспорт, бартерни и компенсационни сделки, лизингова дейност, търговско представителство и посредничество, комисионна, спедиционна, складова и превозна дейност, сделки с интелектуална собственост, книгоиздаване и книгоразпространение, хотелиерска, туристическа, рекламна (без кино и печат), информационна, програмна, импресарска и строително-проектантска дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, комунално-битови услуги, както и всякаква друга дейност, разрешена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., която го управлява и представлява.

21125

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1464/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Софи 03” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Витоша”, кв. Драгалевци, ул. Захари Зограф 23, с предмет на дейност: производство и търговия на едро и дребно с промишлени и потребителски стоки, суровини и материали, вътрешен и международен транспорт и спедиция, туроператорска и травълагентска дейност, сделки с интелектуална собственост и издателска дейност, информационни и интернет услуги, търговско представителство и посредничество, както и всякаква друга търговска дейност, за която не се изисква разрешение от компетентен държавен орган преди съдебната регистрация на дружеството. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., която го управлява и представлява.

21126

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 12106/2000 прекратяването на “Ел Ем Ейч” - ООД, и го обявява в ликвидация с ликвидатор X.X.X. и със срок за ликвидация 23.VII.2003 г.

21127

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 3610/2001 промени за “Дружба 2002” - ООД: заличава като управител X.X.X.; вписва като управители X.X.X. и X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

21128

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 4190/2001 промяна за “Радекс - С” - ЕООД: заличава като управител X.X.X..

21129

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 4639/2001 промени за “Груп плюс” - ЕООД: заличава като едноличен собственик X.X.X.; вписва като съдружници X.X.X. и Зеки Байрам; дружеството продължава дейността си като “Груп плюс” - ООД; премества седалището и адреса на управление в София, район “Оборище”, бул. Евлоги Георгиев 161, ет. 13; вписва нов предмет на дейност: внос-износ и търговия на едро и дребно с всякакви хранителни и промишлени стоки, незабранени със закон, комисионна и оказионна търговия, изграждане и експлоатация на търговски обекти, ресторанти, магазини, хотели, мотели, бензиностанции, гостилници, сладкарници, клубове за електронни и развлекателни игри, транспортна дейност - превоз на пътници и товари в страната и в чужбина, таксиметрови услуги, организиране и провеждане на екскурзии в страната и в чужбина, мениджмънт, маркетинг, лизинг, посредническа дейност, проучвателна, проектантска и строително-монтажна дейност в областта на инфраструктурното строителство (без ограничения), в т.ч. пътища, пристанища, летища, железопътни, тролейбусни, трамвайни и въжени линии, водоснабдителни, канализационни, електрически мрежи, газопроводи, нефтопроводи, топлопроводи и съоръжения към тях, инженерингова дейност в страната и в чужбина, проектиране, строителство и строително-монтажна дейност, производство, доставка и монтаж на оборудване за всякакъв вид обекти, предоставяне на туристически услуги, вкл. хотелиерство, транспортно обслужване, екскурзоводни услуги, организиране на чартърни полети, наземно обслужване, градски обиколки, организиране и продажба на туристически пакети, маркетинг в областта на туризма, туроператорска и турагентска дейност, обслужване на български и чуждестранни туристи, ресторантьорство (след издаване на лиценз) и всякакви други услуги и дейности, незабранени със закон или друг нормативен акт; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X. и Зеки Байрам заедно и поотделно.

21130

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ и § 5 ЗДЛ регистрира по ф.д. № 16068/97 промени за “Мел холдинг” - АД: вписва промени в устава, приети на ОС на акционерите, проведено на 9.VI.2000 г.; деноминира капитала от 359 244 000 лв. на 359 244 лв., разпределен в 10 566 поименни акции с номинална стойност 34 лв.; вписва увеличение на капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал от 359 244 лв. на 2 113 200 лв. чрез увеличаване номиналната стойност на акциите от 34 лв. на 200 лв.; заличава като членове на надзорния съвет X.X.X., “Мелничен комплекс - Сливен” - АД, и “Конимо” - АД; вписва нов надзорен съвет в състав: X.X.X. - председател, “Мелничен комплекс - Сливен” - АД (рег. по ф.д. № 1264/97 по описа на Сливенския окръжен съд), представлявано от X.X.X. и “Декстон” - ООД (рег. по ф.д. № 16519/97), представлявано от X.X.X..

21144

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира с решение от 17.II.2003 г. по ф.д. № 16068/97 промени за “Мел холдинг” - АД: вписва увеличение на капитала на дружеството от 3 381 120 лв. на 3 916 160 лв. чрез издаване на нови 1672 обикновени поименни налични акции с номинална стойност 320 лв.; вписва изменения и допълнения на устава, приети на ОС на акционерите, проведено на 6.I.2003 г.; вписва особени условия за прехвърляне на акции, както следва: прехвърлянето на акции между акционерите се извършва свободно, а на лица, които не са акционери - след предварително съгласие на дружеството, изразено с решение на неговия УС и одобрено от надзорния съвет съгласно чл. 14, ал. 2 от устава; заличава X.X.X. като представител на “Деметра” - АД, в надзорния съвет; вписва X.X.X. като представител на “Деметра” - АД, в надзорния съвет.

21145

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 18.II.2003 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 12387/98 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2000 г. на “Евро холидейс” - АД.

21146

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира с решение от 12.II.2003 г. по ф.д. № 8127/98 промени за “Софил” - АД: продължава срока на ликвидация на дружеството с 6 месеца.

21147

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 12.II.2003 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 8127/98 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “Софил” - АД.

21148

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира прекратяване по ф.д. № 8127/98 на “Софил” - АД, със седалище и адрес на управление София, район “Връбница”, ж.к. Обеля, бл. 211, вх. Г, ет. 8, ап. 104, и го обявява в ликвидация; определя 6 месеца срок за ликвидация на дружеството; вписва като ликвидатор Фарадж Туфик Фрейдж.

21149

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1849/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “ЕЛМ трейдинг” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Банкя”, ул. Тунджа 1А, с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, превозна, куриерска, хотелиерска, инженерингова, туристическа, строителство, проектиране, търговия със строителни материали, развойна дейност, инженеринг, транспорт на хора и товари, рент а кар, туризъм, консултантска дейност, търговия с недвижими имоти, както и всички други дейности, незабранени от българското законодателство. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го управляват и представляват.

21150

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1865/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Си енд Джи” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Средец”, ул. Шести септември 45, ет. 1, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност - внос и износ, търговия и производство на всякакви незабранени от закона промишлени, хранителни и селскостопански стоки, дейност на търговско представителство, посредничество и агентство на чуждестранни и местни физически и юридически лица в страната и в чужбина, хотелиерство и ресторантьорство, превозна дейност - превоз на пътници и товари, както и всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон, когато за отделни дейности и услуги се изисква специално разрешение от компетентен държавен орган, дружеството ще ги осъществява след неговото получаване. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

21151

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва по ф.д. № 8993/94 промени за “Бета транс” - ООД: вписва промяна на капитала на дружеството от 5000 лв. на 8500 лв.; вписва промени в дружествения договор.

21152

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 1 ТЗ вписва промени по ф.д. № 5747/94 за “Симеонов консулт” - ООД: вписва прехвърляне на търговско предприятие на “Българска обединена консултантска група” - АД (рег. по ф.д. № 10225/2000), като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на “Симеонов консулт” - ООД.

21153

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 273 ТЗ вписва по ф.д. № 10546/94 заличаване на “Лук Италия” - ООД.

21154

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва по ф.д. № 12784/95 промени за “Динел” - ЕООД: заличава като едноличен собственик X.X.X.; вписва като едноличен собственик X.X.X., който управлява и представлява дружеството.

21155

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва по ф.д. № 10767/95 промени за “Крамира ейф си хаус” - ЕООД: вписва прехвърляне на “Крамира ей си хаус” - ЕООД, като съвкупност от права, задължения и фактически отношения от X.X.X. на X.X.X.; заличава като едноличен собственик X.X.X.; вписва като едноличен собственик на капитала X.X.X., която управлява и представлява дружеството.

21156

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва по ф.д. № 10270/95 промени за “Агростроймат” - ООД: вписва преместване на седалището и адреса на управление в София, район “Възраждане”, ул. Георг Вашингтон 17.

21157

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва по ф.д. № 8782/96 промени за “Везер” - ООД: заличава като съдружник и управител X.X.X.; дружеството продължава дейността си като еднолично дружество с ограничена отговорност “Везир” - ЕООД; вписва като едноличен собственик на капитала X.X.X., която го управлява и представлява.

21158

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2083/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Коера консулт” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Овча купел”, ул. Буземска, бл. 1, вх. В, ап. 47, с предмет на дейност: производство и търговия със стоки и услуги, външнотърговска дейност, хотелиерство и ресторантьорство, транспортна и спедиторска дейност, представителство (без процесуално) на физически и юридически лица в страната и в чужбина, както и всякаква стопанска дейност, която не е забранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител X.X.X., който го управлява и представлява.

21176

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2084/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Кибела Х” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Овча купел”, ж.к. Овча купел, ул. 660 № 2, с предмет на дейност: производство и търговия със стоки и услуги, външнотърговска дейност, хотелиерство и ресторантьорство, транспортна и спедиторска дейност, представителство (без процесуално) на физически и юридически лица в страната и в чужбина, както и всякаква стопанска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител X.X.X., който го управлява и представлява.

21177

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1790/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “КТГ билдинг груп” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Средец”, ул. Ангел Кънчев 27, ет. 2, с предмет на дейност: строителство и строително предприемачество, търговия на едро и дребно със стоки в първоначален, преработен или обработен вид, внос-износ, бартерни сделки, превозни услуги, представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни фирми, юридически и физически лица в страната и в чужбина, консултантски услуги, реекспорт, туристическа дейност, производство на селскостопански и промишлени стоки (без благородни метали и скъпоценни камъни), както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

21178

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1310/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Блюмет” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Възраждане”, ул. Кирил и Методий 67, с предмет на дейност: търговия, производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, ресторантьорство, строеж и търговия с недвижими имоти, лизинг, внос и износ на стоки и всички други сделки и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Коджа Хасан Хюсеин и Окатан Мехмет и се управлява и представлява от Коджа Хасан Хюсеин.

21179

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1793/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Ауто - мити” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Възраждане”, ул. Света София 2, ет. 1, ап. 14, с предмет на дейност: превозна, спедиторска и транспортна дейност, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство и търговия със стоки и услуги, внос и износ на стоки и услуги, хотелиерство и ресторантьорство, сделки с недвижими имоти, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, сделки с интелектуална собственост, всякаква незабранена със закон дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител X.X.X., който го управлява и представлява.

21180

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва по ф.д. № 466/2003 промени за “Тускания 2000” - ЕООД: вписва преместване на седалището и адреса на управление от с. Мусачево в София, район “Лозенец”, ул. Плана планина 6, вх. В, ет. 3, ап. 3.

21181

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1931/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Импакт Консултинг” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Подуяне”, ж.к. Хаджи Димитър, бл. 57Б, ет. 8, ап. 62, с предмет на дейност: консултантски услуги в областта на икономиката и финансите, управление на проекти, рекламна дейност, преводни услуги, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, производство и търговия (вътрешна и външна на едро и на дребно) с промишлени, хранителни, селскостопански, битови стоки, всички други търговски сделки, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X.-X. и X.X.X. и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.

21182

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 972/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Фейт хаус” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Средец”, ул. Омуртаг 10, с предмет на дейност: търговия в страната и в чужбина, импорт, експорт и реекспорт, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, дейност на търговско представителство, превозна дейност - превоз на пътници и товари, таксиметрови услуги, хотелиерска дейност (извън случаите на чл. 2, ал. 3 ТЗ), рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност, битови услуги, дърводелски услуги, сделки с интелектуална собственост, производство и търговия с електронна апаратура, аудио-видео техника, бартерни сделки, печатарска и издателска дейност, маркетинг, покупка, строеж, обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон, след снабдяване с лиценз за съответните дейности, за които се изисква такъв. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X.-X. и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.

21183

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1623/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Адвансконсулт” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Младост”, ж.к. Младост 3, бл. 374, вх. 1, ап. 6, с предмет на дейност: консултиране относно предприсъединителните фондове на Европейския и относно други фондове и програми на международни организации, вкл. подготовка на документи и бизнеспланове, договорно представителство (без процесуално) и всякаква друга дейност, която не е забранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител X.X.X., която го управлява и представлява.

21184

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2764/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Рекс Фарма” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Красно село”, ж.к. Хиподрума, бл. 115, вх. Б, ет. 4, ап. 34, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, търговия с медицинска апаратура, лекарства, медицински консумативи, лабораторни реактиви, химикали и инструменти, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, производство и дизайн на облекла, обувки, чанти и аксесоари, вътрешна и външна търговия, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, както и всяка друга дейност, незабранена със закон, за дейностите, за които съществува разрешителен режим, ще се извършват след изваждане на необходимите нормативно изискващи се документи и разрешителни. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го управляват и представляват заедно и поотделно.

23707

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2676/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Виа кънсалтинг” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Лозенец”, ул. Димитър Хаджикоцев 47, ет. 2, ап. 3, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, консултантска дейност, организиране и провеждане на курсове и обучение, маркетинг, реклама, връзки с обществеността, разработване на рекламни стратегии, медия планиране, комисионерство, представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица, производствена дейност, услуги, вътрешен и международен туризъм и туристически услуги, както и всички други дейности, които не са забранени от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X.-X. и се управлява и представлява от X.X.X..

23708

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1829/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Каталист” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Лозенец”, ул. Любата 15, ет. 2, ап. 5, с предмет на дейност: външно- и вътрешнотърговска и икономическа дейност с всякакви разрешени със закон стоки и активи, покупка, преработка и препродажба на стоки в първоначален, обработен или преработен вид, изкупуване, преработка и реализация на селскостопанска продукция, вкл. всякакъв вид маслодайни растения и продукти, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, превозни, хотелиерски, рекламни, информационни, програмни и импресарски сделки, маркетингови и консултантски услуги, представителство и агентство на български и чуждестранни фирми и лица, търговско посредничество, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, сделки с интелектуална собственост и всякаква друга дейност, разрешена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и Пол Долимор, които го управляват и представляват заедно и поотделно.

23709

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 2028/2003 за “Металик - М” - ЕООД: заличава като едноличен собственик X.X.X.; вписва като едноличен собственик X.X.X.; вписва промяна на седалището и адреса на управление - София, район “Искър”, ж.к. Дружба, бл. 34, вх. Г, ет. 6, ап. 70.

23710

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 7.III.2003 г. по ф.д. № 2829/2003 вписа в търговския регистър еднолично акционерно дружество “Дистрибюшън сървисиз къмпъни” - ЕАД, със седалище и адрес на управление София, район “Слатина”, ул. Хосе Де Сан Мартин 67Б, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, комисионни сделки, лицензионни сделки, сделки с интелектуална собственост, информационни и други услуги, всякаква друга стопанска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 50 000 лв., разпределен в 50 000 поименни налични акции с право на глас с номинална стойност 1 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X.; дружеството има едностепенна система на управление - съвет на директорите за срок 3 години в състав от 3 членове: X.X.X. - председател и изпълнителен директор, X.X.X. и X.X.X., и се представлява от изпълнителния директор X.X.X..

23711

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2448/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Сиал - 13” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Триадица”, ул. Княз Борис I № 61, партер, с предмет на дейност: покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, внос и износ на стоки и всички други сделки и услуги, които не са забранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител X.X.X., която го управлява и представлява.

23712

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 27.II.2003 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 23271/93 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “Кнауф” - ЕООД.

23743

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира с решение от 4.III.2003 г. по ф.д. № 24013/93 промяна за “Евробанк” - АД: вписва като членове на управителния съвет X.X.X. и X.X.X..

23744

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 3 ТЗ регистрира по ф.д. № 16872/95 прекратяването на “Сидис” - ЕООД, и го обявява в ликвидация с ликвидатор X.X.X. и със срок за ликвидация 6 месеца.

23745

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 12340/98 за “Сиал - Н” - ООД: заличава като управител X.X.X.; заличава като съдружници X.X.X. и X.X.X.; дружеството продължава дейността си като “Сиал - Н” - ЕООД; вписва като едноличен собсвеник на капитала X.X.X., която ще управлява и представлява дружеството.

23746

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 15631/99 за “Цайхун Трейд” - ООД: заличава като съдружник Лиу Фенгсуей; вписва промени в дружествения договор.

23747

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 3550/2000 за “Никсел” - ЕООД: заличава като едноличен собственик X.X.X.; вписва като едноличен собственик на капитала X.X.X.; вписва преместване на седалището и адреса на управление в София, район “Триадица”, ж.к. Иван Вазов, ул. Димитър Манов, бл. 14, вх. В, ет. 3, ап. 42; дружеството ще се управлява и представлява от собственика X.X.X..

23748

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 3918/2002 за “Свеко” - ЕООД: заличава като едноличен собственик на капитала и управител X.X.X.; вписва като едноличен собственик на капитала X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала и управител X.X.X..

23749

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промяна по ф.д. № 3232/2002 за “Крисметал” - ЕООД: вписва увеличение на капитала от 97 000 лв. на 197 000 лв.

23750

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2766/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Прима хим” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Средец”, ул. Стефан Караджа 2, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, обменни, бартерни, компенсационни и други сделки, лизинг, реекспорт, покупко-продажба на едро и дребно на стоки на химическата, тежката и леката промшленост, комисионна, консигнационна, спедиторска дейност, транспортна дейност в страната и в чужбина, складова дейност, всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител X.X.X., която го управлява и представлява.

23700

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2814/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Брилянт комерс 2003” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Надежда”, ж.к. Толстой 45, вх. А, ет. 11, ап. 55, с предмет на дейност: търговия със злато и скъпоценни камъни в страната и в чужбина, покупко-продажба на стоки в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, сервизна, търговска и вносно-износна дейност, обзавеждане и покупко-продажба на недвижими имоти, търговско представителство и посредничество, както и всякаква друга незабранена със закон дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

23701

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2496/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Арт Медия консулт” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Красно село”, ул. Коломан 6, с предмет на дейност: издателска, рекламна, продуцентска дейност, полиграфски услуги, предпечатна подготовка, доставка на интернет услуги, информационно обслужване, маркетингово демоскопски проучвания, вътрешно- и външнотърговска дейност с всякакви стоки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, правни и други услуги, представителство (без процесуално) на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и “Индустриал инвест” - ООД, и се управлява и представлява от X.X.X..

23702

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2816/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Протехника билдинг менеджмънт” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Лозенец”, ул. Емануил Попдимитров 1, вх. А, ет. 2, ап. 7, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, покупка на стоки или други вещни права с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговия с професионална озвучителна и осветителна техника, транспортна, спедиторска, складова, вътрешно- и външнотърговска, комисионна дейност, търговско представителство и посредничество, строителство и отдаване под наем на недвижимо имущество, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

23703

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2815/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Протехника евент” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Лозенец”, ул. Емануил Попдимитров 1, вх. А, ет. 2, ап. 7, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, покупка на стоки или други вещни права с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговия с професионална озвучителна и осветителна техника, както и отдаването й под наем, транспортна, спедиторска, складова, вътрешно- и външнотърговска, комисионна дейност, търговско представителство и посредничество, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

23704

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2812/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Вили Ар” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Красна поляна”, ж.к. Красна поляна 2, бл. 233, вх. В, ет. 7, ап. 73, с предмет на дейност: внос и износ на стоки и услуги (външнотърговска дейност), превозваческа (транспортна) дейност, спедиторска дейност, консултантска дейност, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, комисионна, консигнационна, дистрибуторска и лизингова дейност, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

23705

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2810/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Лъч” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Надежда”, ж.к. Толстой, бл. 56, вх. Г, ет. 8, ап. 91, с предмет на дейност: покупко-продажба на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, превод, легализация и обработка на документи и други услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг и други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител X.X.X., която го управлява и представлява.

23706

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 15998/91 прекратяването на “Минералсувенир - Сердика” - ЕООД, с държавно имущество, и го обявява в ликвидация, с ликвидатор X.X.X.-X. и със срок за ликвидацията до 31.ХII.2003 г.

23738

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ регистрира по ф.д. № 10501/92 прехвърляне на предприятието с фирма “Гея - X.X.” като съвкупност от права, задължения и фактически отношения от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и го вписа като едноличен търговец с фирма “С.Г.М. - 77 - X.X.” със седалище и адрес на управление София, район “Красна поляна”, ж.к. Красна поляна, бл. 205, вх. Б, ет. 2, ап. 4.

23739

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ регистрира по ф.д. № 10501/92 прехвърляне на предприятието с фирма “С.Г.М. - 77 - X.X.” като съвкупност от права, задължения и фактически отношения от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и го вписа като едноличен търговец с фирма “С.Г.М. - 77 - X.X.”.

23740

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ регистрира промени по ф.д. № 27807/92 за “Лидекс” - ЕООД: премества седалището и адреса на управление в София, район “Лозенец”, ул. Димитър Хаджикоцев 12, ет. 5, ап. 14; деноминира капитала от 50 000 000 лв. на 50 000 лв.

23741

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 27.II.2003 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 23271/93 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2000 г. на “Кнауф” - ЕООД.

23742

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 25.II.2003 г. по ф.д. № 2298/2003 вписа в търговския регистър акционерно дружество “Индъстриал парк Промоест България” - АД, със седалище и адрес на управление София, район “Средец”, бул. Патриарх Евтимий 24, с предмет на дейност: създаване и управление на индустриални паркове, вкл. придобиване, развитие и управление на недвижими имоти, строителство, развитие и предоставяне на услуги, свързани с дейността на индустриални паркове, осъществяване на връзки между предприятия, осъществяващи дейност в индустриалните паркове, както и между индустриални паркове, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 50 000 лв., разпределен в 50 000 поименни акции с номинална стойност 1 лв., със съвет на директорите в състав: Емилио Мата - председател, X.X.X. - зам.-председател, и X.X.X., и се управлява и представлява от изпълнителния директор X.X.X..

22373

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 23711/91прекратяването на “Кристек” - ЕООД, с ликвидатор X.X.X. и със срок за ликвидацията 6 месеца.

22374

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 и чл. 261, ал. 1 ТЗ и § 5 ЗДЛ регистрира с решение от 20.II.2003 г. промени по ф.д. № 28034/91 за “Ламекс Л” - ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.; вписва преобразуване на “Ламекс Л” - ООД, в акционерно дружество “Ламекс България” - АД, със седалище и адрес на управление София, район “Витоша”, кв. Бояна, ул. Беловодски път 9, и с предмет на дейност: строителство, сделки с недвижими имоти и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 50 000 лв., разпределен в 5000 поименни акции с номинална стойност 10 лв., със съвет на директорите в състав: X.X.X. - председател, X.X.X. - зам.-председател, и X.X.X., и се представлява от изпълнителния директор X.X.X.; дружеството поема активите и пасивите на “Ламекс Л” - ООД.

22375

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 2569/93 за “Италсервиз” - ООД: заличава като съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; вписва промени в дружествения договор, приети на общото събрание на съдружниците, проведено на 31.I.2003 г.

22376

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 19.II.2003 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 19827/94 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “Маркер” - АД.

22377

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 24013/94 за “Ви Ел Жи Консултинг” - ЕООД: вписва като съдружник и управител X.X.X.-X.; дружеството продължава дейността си като дружество с ограничена отговорност “Ви Ел Жи Консултинг” - ООД; вписва нов дружествен договор; дружеството се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X.-X. заедно и поотделно.

22378

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 17.II.2003 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 15068/96 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “Алком - Тех” - ЕАД.

22379

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 17.II.2003 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 15068/96 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2000 г. на “Алком - Тех” - ЕАД.

22380

Софийският градски съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ регистрира промяна по ф.д. № 8603/97 за “АС - 28” - ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

22381

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 12499/97 прекратяването на “Славес - принт” - ООД, и го обявява в ликвидация, с ликвидатор X.X.X. и със срок за ликвидацията 6 месеца.

22382

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ регистрира по ф.д. № 345/99 прехвърляне на предприятие с фирма “Айсио Консулт - X.X.” като съвкупност от права, задължения и фактически отношения от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и я вписа като едноличен търговец с фирма “Айсио консулт - X.X.”.

22383

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2132/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Ес Ай Ен 2003” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Студентски”, ж.к. Дървеница, бл. 16, вх. Г, ет. 1, ап. 94, с предмет на дейност: рекламна, издателска и дизайнерска дейност, покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, хотелиерски, туристически, информационни, програмни и импресарски услуги, внос и износ на стоки и всякакви други сделки и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

22402

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 2065/2003 за “Стройконсулт 2000 М” - ЕООД: заличава като едноличен собственик и управител X.X.X.; вписва като едноличен собственик и управител X.X.X.; премества седалището и адреса на управление в София, район “Красно село”, ж.к. Красно село, бл. 6, ап. 31; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X..

22403

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1453/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Медицински център Медикс 2003” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Овча купел”, ж.к. Овча купел 2, бл. 39, вх. А, ет. 1, ап. 1, с предмет на дейност: извършване на диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на болни, консултации, профилактика, предписване на лабораторни и други видове изследвания, предписване извършването на медицински дейности и манипулации, предписване на обема и вида на домашни грижи и помощ за болни, предписване на лекарства, превързочни материали и медицински пособия, извършване на експертизи за временна нетрудоспособност, извършване и оказване на медицинска помощ при бременност и майчинство, наблюдение, контрол и полагане на грижи за физическото и психическото развитие на лица до 18 години, извършване на дейности по здравна превенция и профилактика, вкл. профилактични прегледи и имунизации, издаване на документи, свързани с медицинската дейност, насочване на пациенти за консултативна и болнична помощ. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

22404

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2129/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Ликора” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Люлин”, ж.к. Люлин, бл. 215, вх. Д, ет. 6, ап. 78, с предмет на дейност: образователни, маркетингови и консултантски услуги, както и други търговски дейности и услуги, незабранени със закон и чиито дела могат да се водят по търговски начин. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Жан-Ноел Леру Ферел, X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

22405

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2274/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Фрайлих” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Лозенец”, ул. Голо бърдо 22, вх. А, ап. 4, с предмет на дейност: всички дейности, които не са изрично забранени със закон, без рекламна дейност по смисъла на Закона за радиото и телевизията. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител X.X.X., който го управлява и представлява.

22406

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1728/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Чучков брадърс” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Средец”, ул. Цар Иван Асен II № 34, ап. 13, с предмет на дейност: продуцентска и импресарска дейност, звукозапис, рекламна, издателска дейност и всякаква друга незабранена със закон дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 6000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.

22407

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2161/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Биоагро” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Красно село”, ул. Доспат 7, ет. 3, ап. 9, с предмет на дейност: производство и търговия (вътрешна и външна) с промишлени, хранителни, селскостопански, битови стоки, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, пътнически и товарни транспортни услуги в страната и в чужбина (след получаване на надлежен лиценз), вътрешен и международен туризъм, хотелиерство, ресторантьорство, всякакви други търговски сделки, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Сабахаттин Нежат Мутлу и Яхия Ерим Язганоглу и се управлява и представлява от Сабахаттин Нежат Мутлу.

22408

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2091/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Лото - 2003” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Триадица”, ж.к. Гоце Делчев, бл. 12Е, вх. В, ап. 29, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки или други вещи с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, търговско представителство и посредничество, външна и вътрешна търговия, превозна, хотелиерска, ресторантьорска, туристическа, рекламна, информационна дейност, програмна, импресарска дейност, сделки с интелектуална собственост, организиране и провеждане на състезания с предоставяне на парични и предметни награди, игри на щастието и лотарии (след издаване на съответните разрешителни и лиценз), производство на филми, видео- и звукозаписи, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

22409

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрра промени по ф.д. № 20649/95 за “Атланта” - ООД: заличава като съдружници X.X.X. и X.X.X.; вписва като съдружници X.X.X. и X.X.X.; заличава като управител X.X.X., който ще управлява и представлява дружеството.

22410

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 5349/98 за “И Ар Сан Трейд” - ООД: заличава като съдружник и управител Джан Вандзюн; вписва промени в дружествения договор; вписва като управител Чън Дзиенмин, който ще управлява и представлява дружеството.

22411

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ регистрира промени по ф.д. № 1478/99 за “Тераскейл Европа” - ЕООД: деноминира капитала от 6 800 000 лв. на 6800 лв., в т.ч. и размера на дяловете; вписва промяна на седалището и адреса на управление - София, район “Слатина”, бул. Цариградско шосе 125, бл. 2, ет. 3, стая 341.

22412

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 7486/99 за “Напитки Пирин” - ООД: заличава като съдружници “Лескория” - ЛТД, и “Виндера Ентърпрайсиз” - ЛТД; вписва като едноличен собственик на капитала “Карлсберг Брюерис” - АД; дружеството продължава дейността си като еднолично дружество с ограничена отговорност “Напитки Пирин” - ЕООД; вписва нов учредителен акт на дружеството.

22413

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 7534/99 за “Стрек” - ЕООД: дружеството продължава дейността си като дружество с ограничена отговорност “Стрек” - ООД, със съдружници X.X.X. и X.X.X..

22414

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2146/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност с общинско имущество “Енергоразпределение Своге” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Средец”, ул. Любен Каравелов 54, с предмет на дейност: изграждане, стопанисване и управление на електроразпределителни мрежи и съоръжения, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, информационни, програмни или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 2 792 000 лв., с едноличен собственик на капитала община Своге и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

22465

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 572/2003 за “Микро ВЕЦ Косица” - ООД: вписва като управители X.X.X. и X.X.X.-X.; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и от X.X.X. и X.X.X.-X. заедно.

22466

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1042/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Ханрител” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Оборище”, ул. Триадица 5Б, ет. 3, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, представителство (без процесуално), посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, консултантска дейност, транспортна и спедиторска дейност в страната и в чужбина, вътрешен и международен туризъм, сервиз на машини и съоръжения, производство, преработка и търговия с промишлени стоки, стоки за широко потребление, промишлена и битова електроника и електротехника, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Александър Лесницкий и X.X., които го управляват и представляват заедно и поотделно.

22467

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2359/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “София - 2004” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Овча купел”, ж.к. Овча купел, бл. 501, вх. Б, ет. 4, ап. 8, с предмет на дейност: търговия (на едро и дребно) с всякакви разрешени от закона стоки, откриване на магазини за производство и търговия с месни изделия, маркетингови, лизингови и комисионни услуги, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, транспортно-спедиторски услуги в страната и в чужбина, вътрешно- и външнотърговска дейност, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала и управител Хасан Зайтини.

22468

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промени по ф.д. № 1043/2003 за “Вива - 2003” - ООД: заличава като съдружник и управител X.X.X.; вписва като съдружник и управител X.X.X.; вписва промени в дружествения договор; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X..

22469

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промени по ф.д. № 8133/95 за “Интекс” - ООД: заличава като съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; заличава като управител X.X.X.; дружеството продължава дейността си като “Интекс” - ЕООД; вписва като едноличен собственик на капитала и управител X.X.X., който ще управлява и представлява дружеството; вписва нов учредителен акт.

22661

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промяна по ф.д. № 7555/97 за “Плайланд - Монополи” - ООД: премества адреса на управление от ж.к. Надежда, бл. 210, вх. А, ет. 4, ап. 12, в ж.к. Надежда, бл. 160, вх. А, ет. 7, ап. 27.

22662

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промени по ф.д. № 16206/99 за “Ремотерм” - ООД: заличава като съдружник и управител X.X.X.; дружеството продължава дейността си като “Ремотерм” - ЕООД, с едноличен собственик на капитала и управител X.X.X., който ще управлява и представлява дружеството; вписва нов устав на дружеството.

22663

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 18.II.2003 г. вписва промени по ф.д. № 13558/2000 за “Римоз” - АД: заличава като изпълнителен директор X.X.X.; премества седалището и адреса на управление в София, район “Оборище”, ул. Бачо Киро 5Б, ап. 12; вписва промени в устава, приети на общото събрание на акционерите, проведено на 29.VIII.2002 г.; вписва промяна в представителството на дружеството - дружеството ще се представлява от Менаше Йосиф Самуил - председател на съвета на директорите, самостоятелно или от Менаше Йосиф Саумил - председател на съвета на директорите, заедно с Майкъл Миха Коен - зам.-председател на съвета на директорите.

22664

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 18.II.2003 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 13558/2000 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “Римоз” - АД.

22665

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промени по ф.д. № 3977/2002 за “Счетоводна камара Омакс - Нет” - ООД: заличава като управител X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X..

22666

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промени по ф.д. № 5584/2002 за “Бърт риел истейт” - ЕООД: заличава като управител X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала и управител Бертранд Емил Дамстра.

22667

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промени по ф.д. № 6032/2002 за “Алекс - К - Комерс” - ЕООД: заличава като едноличен собственик на капитала X.X.X.; вписва като едноличен собственик на капитала X.X.X.; премества седалището и адреса на управление в София, район “Лозенец”, ул. Русалийски проход 14, ет. 3, ап. 6; вписва промяна в предмета на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност - внос и износ, търговия и производство на всякакви незабранени със закон промишлени, хранителни и селскостопански стоки, дейност на търговско представителство, посредничество и агентство на чуждестранни и местни физически и юридически лица в страната и в чужбина, хотелиерство и ресторантьорство, превозна дейност - превоз на пътници и товари, както и всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон, а когато за отделни дейности и услуги се изисква специално разрешение от компенентен държавен орган, дружеството ще ги осъществява след неговото получаване; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X..

22668

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1442/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Лиджит Консулт” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Лозенец”, бул. П. Яворов 40, с предмет на дейност: консултантска, маркетингова и инженерингова дейност, трансфер на технологии и ноу-хау, патенти, лицензи, информационна и рекламна дейност, вътрешно- и външнотърговска дейност, вкл. експорт и реекспорт, бартер, представителство и агентство на местни и чуждестранни юридически и физически лица в страната и в чужбина, както и всякаква друга незабранена със закон дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдуржници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

22669

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2121/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Оазис - 2003” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Овча купел”, кв. Овча купел, ул. 672 № 5, с предмет на дейност: производство, вътрешно- и външнотърговска дейност - внос, износ, реекспорт, бартерни сделки, търговия, строителство и ремонт на недвижими имоти, откриване на пунктове за годишни технически прегледи, охрана на физически лица и обекти, рекламна и консултантска дейност, хотелиерство и ресторантьорство, транспортна и спедиторска дейност, сервизна дейност, туристически услуги в страната и в чужбина, както и всякакви услуги, разрешени със закон, маркетингова дейност, представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., който го управлява и представлява.

22670

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1900/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “ИталианАутоМотив” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Слатина”, кв. Гео Милев, ул. Елисавета Багряна 2, ап. 7, с предмет на дейност: внос-износ, продажба, изготвяне, оборудване и екипиране на индустриални превозни средства, лизинг, директна продажба на тези съоръжения и инсталации, консултации във връзка с транспортни средства, вътрешно- и външнотърговска дейност, рекламна и консултантска дейност, маркетинг и мениджмънт, представителство, посредничество и агентство на местни и/или чуждестранни физически и/или юридически лица в страната и в чужбина, комисионни, превозни, спедиционни сделки, информационни услуги, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Италиано Розарио и Чиконе Стефано, който го управлява и представлява.

22671

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1939/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Васком 67” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Красна поляна”, ж.к. Разсадника - Коньовица, бл. 23, вх. А, ет. 4, ап. 11, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия, консултантска, спедиторска и превозна дейност, хотелиерство, ресторантьорство, автосервизна дейност, както и всякакви други разрешени от законодателството дейности. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., който го управлява и представлява.

22672

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ регистрира по ф.д. № 13446/92 прехвърляне на предприятието с фирма “X.X. - Лилия” като съвкупност от права, задължения и фактически отношения от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и я вписа като едноличен търговец с фирма “X.X. - Лилия”.

22521

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промяна по ф.д. № 29279/92 за “Евроал” - ООД: вписва адрес за съобщения на дружеството - кв. Драгалевци, пощенски код 1415, пощенска кутия 27.

22522

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира промени с решение от 20.II.2003 г. по ф.д. № 1895/93 за “Ю.С.Медс - България” - АД: заличава като член на надзорния съвет Дейвид Робинс Тери; заличава като член на управителния съвет Дейвид Хемпсън; вписва като член на надзорния съвет Дейвид Хемпсън; вписва като член на управителния съвет “Бию Трейдинг” - ЕООД (рег. по ф.д. № 1968/98), представлявано от X.X.X.; дружеството ще се представлява от “Сеаф Мениджмънт България” - ЕООД (рег. по ф.д. № 15175/2000), представлявано от X.X.X., и един от другите членове на управителния съвет винаги заедно.

22523

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира промени с решение от 21.II.2003 г. по ф.д. № 15822/93 за “Геоконтрол” - ЕАД: заличава като член и председател на съвета на директорите X.X.X.; вписва като член и председател на съвета на директорите X.X.X..

22524

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ регистрира промени по ф.д. № 27694/93 за “Софрим” - ООД: деноминира капитала на дружеството от 5 000 000 лв. на 5000 лв., в т.ч. и размера на дяловете; премества седалището и адреса на управление в София, район “Младост”, ж.к. Младост 1, бл. 1Б, ап. 13;вписва като управител X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

22525

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промяна по ф.д. № 4626/97 за “Албамед” - ООД: премества седалището и адреса на управление в София, район “Лозенец”, ул. Криволак 25, ет. 4, ап. 11.

22526

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 11259/95 за “Стикс” - ООД: вписва като съдружници Зотай Шпенди, Зотай Лаурета и Чучи Перлат; заличава като съдружник Бурмаа Лувсанцерен; вписва нов дружествен договор, приет на общото събрание на съдружниците, проведено на 7.I.2002 г.

22527

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промяна по ф.д. № 19492/95 за “К и К - 95” - ЕООД: премества седалището и адреса на управление в София, район “Младост”, ж.к. Младост 3, бл. 358, вх. А, ет. 3, ап. 6.

22528

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира промени с решение от 26.II.2003 г. по ф.д. № 24085/94 за “Интратим” - АД: допълва предмета на дейност с “информационна, рекламна, агентска дейност, сделки с интелектуална собственост, маркетинг”; вписва промени в устава, приети на общото събрание на акционерите, проведено на 17.II.2003 г.

22529

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 6505/2000 за “Стар - 2002” - ЕООД: заличава като едноличен собственик на капитала X.X.X.; заличава като управител X.X.X.; вписва като съдружници и управители X.X.X. и X.X.X.; дружеството продължава дейността си като дружество с ограничена отговорност “Стар - 2002” - ООД; дружеството ще се управлява и представлява от управителите X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

22530

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 12610/99 за “Милара” - ООД: заличава като съдружник и управител X.X.X.; вписва като съдружник X.X.X..

22531

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 448/2002 за “X.X. - София” - ООД: заличава като управител X.X.X.; вписва като управител X.X.X., която ще управлява и представлява дружеството; вписва нов дружествен договор.

22532

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2200/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Идея Инженеринг” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Красно село”, ул. Ами Буе 10, вх. А, ет. 2, ап. 8, с предмет на дейност: външна и вътрешна търговия със стоки и услуги, проучване, проектиране, строителство, ремонт и рехабилитация на обекти от транспортната инфраструктура, консултантска дейност, рекламно-информационна дейност, представителство (без процесуално) и агентство на местни и чуждестранни юридически и физически лица, сделки с недвижими имоти, транспорт, спедиция, ремонт и поддръжка на техника, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

22533

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2356/2003 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Сердика проект” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Средец”, ул. Шести септември 30, с предмет на дейност: компютърни услуги, компютърна обработка на проекти във връзка с териториално устройство и градоустройство, инженерна инфраструктура, геоложки проучвания, геодезия, ландшафтно устройство, разработване на компютърни програми и проекти за транспортно-комуникационно проектиране, предприемаческа и инвестиционна дейност, инвестторски и технически контрол, компютърни счетоводни и консултантски услуги, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни фирми, търговия с недвижими имоти. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., която го управлява и представлява.

22534

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с ершение по ф.д. № 1732/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Бек Райзен” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Слатина”, ул. Калина Малина 9, вх. 1, ап. 2, с предмет на дейност: туроператорска и турагентска дейност, допълнителни туристически услуги, консултантски услуги, търговия на едро и дребно, внос, износ, вкл. реекспорт, транспортна и спедиторска дейност, дистрибуторство, комисионерска дейност, посредничество и търговско представителство на наши и чуждестранни физически и юридически лица, всякакви услуги в областта на маркетинга, рекламата и информационното обслужване, както и други сделки и дейности, незабранени със закон, като предметът на дейност ще се осъществява в страната и в чужбина без ограничение. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., който го управлява и представлява.

22541

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2007/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “ВСЛ” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Надежда”, ж.к. Свобода, бл. 19, вх. Б, ап. 26, с предмет на дейност: проектиране, строителство, ремонт и поддръжка на промишлени и граждански обекти, вътрешно- и външнотърговска дейност, спедиторска и транспортна дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

22542

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2204/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Темел - 03” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Триадица”, ул. Кестенова гора 14, с предмет на дейност: проектантска, строителна, строително-ремонтна, счетоводна дейност и услуги, производство и търговия с промишлени стоки, всякакви спедиционни, комисионни, складови, превозни, информационни, програмни услуги, импорт, експорт, реекспорт и сделки на бартерна основа със стоките и услугите по целия предмет на дейност, предпроектни проучвания, проектиране и строителство в областта на екологията и опазване на околната среда, пречистване на въздуха, водата, почвата и тяхното саниране, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., който го управлява и представлява.

22543

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2034/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “ДНС Стоун” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Младост”, ж.к. Младост 4, бл. 466, вх. В, ет. 5, ап. 61, с предмет на дейност: производство, преработка, внос и износ на камък, варовик, мрамор и други инертни материали, външнотърговска дейност, участие в свободни безмитни зони, търговско представителство и посредничество, комисионна дейност, бартерни сделки и консигнация, спедиционна, складова и лизингова дейност, транспортна дейност, вътрешен и международен туризъм, реклама, дизайн и художествена украса, информационни, консултантски, програмни и проектантски услуги, всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон, като дейността, за която се изискват разрешения, лицензи или спазването на специални условия, ще се извършва след получаването им, съответно осигуряването им. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружнци Теодорос Христофору и X.X.X., която го управлява и представлява.

22544

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 677/2003 за “Космос Бул” - ООД: вписва като съдружник Марзия Абдул Наби Хакимзада; вписва промени в дружествения договор.

22545

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2207/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “И - Стейч Софтуер Салюшънс” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Триадица”, ул. Неофит Рилски 47, ет. 4, ап. 15, с предмет на дейност: разработка и продажба на софтуер и софтуерни продукти, производство и продажба на хардуерни продукти, маркетинг и реклама, консултантски услуги, вътрешна и външна търговия със стоки и услуги, разрешени със закон, търговско представителство и посредничество на наши и чуждестранни физически и юридически лица и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го управляват и представляват заедно и поотделно.

22546

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 20.II.2003 г. по ф.д. № 2223/2003 вписа в търговския регистър акционерно дружество “Здравноосигурително дружество Родопи - АД” - АД, със седалище и адрес на управление София, район “Оборище”, бул. Янко Сакъзов 30, с предмет на дейност: доброволно здравно осигуряване (след получаване на лиценз). Дружеството е с неопределен срок, с капитал 500 000 лв., разпределен в 5000 поименни акции с номинална стойнот 100 лв., с надзорен съвет в състав: X.X.X. - председател, X.X.X., X.X.X. - зам.-председател, и X.X.X., и управителен съвет с мандат 3 години в състав: X.X.X. и X.X.X., и се управлява и представлява от изпълнителните директори X.X.X. и X.X.X. заедно.

22547

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2355/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Литмо” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Сердика”, ул. Първа Българска армия 11, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия, търговско представителство на местни и чуждестранни физчески и юридически лица, проектиране на граждански и промишлени сгради, строителство и инженерингова дейност, маркетинг, както и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X.я и се управлява и представлява от X.X.X..

22548

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 25.II.2003 г. по ф.д. № 1413/2003 вписа в търговския регистър еднолично акционерно дружество “Интер Лоджик груп България” - ЕАД, със седалище и адрес на управление София, район “Оборище”, ул. Попова шапка 10А, вх. А, ет. 1, ап. 5, с предмет на дейност: предоставяне на услуги в третостепенната област на икономиката, посредничество между физически или юридически лица и застрахователни компании или организации за реализирането на всякакви помежду им действия, както и предлагането на застрахователни консултации и координацията между застрахователни и финансови консултации на посочените дружества, предоставяне на всякакъв вид финансови услуги, изработване на проучвания, представителство на финансови дружества, както и посредничество между трети лица и финансовите дружества за реализирането на всякакъв вид финансови действия, всякакво посредничество между физически или юридически лица за издирване на блага (движимо и недвижимо имущество), предоставяне на научни консултации и услуги на частници и държавни предприятия или организации в страната и в чужбина с цел подобряването на организацията и функционирането им и увеличението на производителността и конкурентността им, провеждане на изследвания, анализ на отрасли във финансовата дейност за целесъобразност, за материализирането на инвестиционни планове, за оползотворяването на национални и други закони и стимули за развитие, опазване на околната среда и оползотворяването на умерени видове енергия, регионално развитие и децентрализация, внедряване на информационни системи, организация, маркетинг и стратегическо планиране, планиране на програми за професионална подготовка, анализ на предлагането на работа и развитие на човешкия потенциал, локализиране на подходящи програми и внасянето на предложения в програми за проучване и развитие на България и на европейския икономически съюз за финансирането на бизнес, предоставяне на конкретни услуги за програмирането и управлението на заинтересовани организации (български и общински служби, европейски предприятия и организация) за подпомагането им в резултатното материализиране на големи проекти и програми за развитие, определянето и поемането на нужните инициативи за предоставянето и експлоатацията на нови услуги и продукти, усвояване на технологични познания, образованието и информирането на специализираните професионални групи за възможностите, които предоставя използването на съвременна информация - телекомуникационна технология, създаване на специализирана банкова информираност главно за обслужване на инвестиционни и търговски дейности и развитието на специален софтуер с цел създаването на нужния фундамент в предприятията за абсорбиране и оползотворяване на съвременната технология, проучване и управление на фактите на пазара и издаването на всякакъв вид печатни материали с тази цел, издаване и лансиране на карти за отстъпка, предоставяне на услуги чрез компютър (електронна поща, личен телефонен секретар, факс и др.), предоставяне на услуги и подготовка на проучвания в рамките на управлението на портфейл на ценни книжа, сътрудничество, посредничество между инвеститори и борсови дружества или борсови агенти от страната и от чужбина, предлагане на финансови, счетоводни, данъчни и одиторски услуги и реализирането на съответните услуги, представителство и посредничество за продажбата на дялове от взаимни капитали в страната и в чужбина, предоставяне на консултации в областта на инвестирането на движими блага, както и предоставяне на инвестиционни консултации за издаването на банкови продукти и тяхното лансиране, администриране и всякакъв вид подкрепа на дружества и други предприятия - български и чуждестранни, които развиват дейност в областта на предлагането на инвестиционни и други финансови услуги, както и на техните клонове, посредничество между физически или юридически и туристически, хотелиерски предприятия/дружества за предоставянето на услуги в областта на туризма, агентство на самолетни, морски, железопътни и пътни предприятия за пътуване в България и в чужбина, издаването на самолетни, морски, железопътни и пътни билети, агентство и представителство на хотели в България и в чужбина, предоставяне на услуги за организирането на семинари, конгреси и като цяло на всякакви изяви, търговия с компютри, изработване и търговия с програми за компютри, търговия с продукти за мобилна телефония и телекомуникация, изработване на мрежи интернет и предлагане на сервизни услуги за компютри, продукти за мобилна телефония и телекомуникация, както и продажба на едро и дребно на консумативи за посочените търговски продукти, функционално наемане, т.е. наемане, отдаване под наем, пренаемане, преотстъпване, на ползването по всякакъв начин на автомобили, мотоциклети, морски кораби, самолети, селскостопански машини, заводско и машинно оборудване и обзавеждане, вкл. и компютри, инструменти за машини, машини, всякакви продукти на стационарната и мобилната телефония, електронни табла, отоплителни и охладителни системи, акумулатори, машини за възпроизвеждане на звук и картина, електроматериали, консумативни блага, както и предлагане на всичко описано - ново или втора употреба, покупко-продажба, наемане, отдаване под наем, преотстъпване за ползване на недвижими имоти, тяхното експлоатиране по какъвто и да е начин и посредничество в качеството на посредник при покупко-продажби на имоти в посочените сделки, покупка, изработване, реконструиране и мебелиране на недвижими имоти с цел продажба, комисионерство, представителство на местни и чуждестранни физически или юридически лица, главно търговия в страната и в чужбина с всякакви стоки, които не подлежат на специален режим на забрана, покупка на ценни книжа (акции, облигации и др.) с цел препродажба, рекламиране на дружества, организации, предприятия и продукти, както и производство на рекламни материали, маркетинг на пазара за сметка на физически и юридически лица, мениджмънт на дружества в страната и в чужбина, външно- и вътрешнотърговска дейност, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 50 000 лв., разпределен в 50 000 поименни акции с номинална стойност 1 лв., с едноличен собственик на капитала “Интерлоджик” - АД, със съвет на директорите в състав: Георгиос Стерянопулос - председател, X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се представлява от изпълнителните директори X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно, а само заедно при получаване на кредити и заеми, както и при инвестиране от страна на дружеството в различни дейности.

22540

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 10872/2002 промени за “Аполо травел” - ООД: вписва промяна в представляване на дружеството, както следва: дружеството се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно; вписва изменение и допълнение на дружествения договор.

22591

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 1 ТЗ регистрира по ф.д. № 10524/2002 прехвърляне на предприятие с фирма ЕТ “Кристиан - Нейко - X.X.” като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на “Кристиан - Нейко - 90” - ЕООД.

22592

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 1825/2002 за “Златен кестен” - ООД: вписва като съдружник X.X.X.; заличава като съдружник и управител Каплангъ Сюлейман Расим; вписва промяна на седалището и адреса на управление - София, район “Витоша”, ул. Омая 16, ет. 4, ап. 19; дружеството се управлява и представлява от X.X.X..

22593

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 3059/2002 промени за “Дизайн център - АССО” - ООД: вписва като съдружник и управител X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

22594

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5791/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Бългериан индор адвъртайзинг” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Лозенец”, ул. Миджур 10, ет. 1, с предмет на дейност: рекламни услуги, изработване и търговия с рекламни материали и медийни продукти, дизайн, маркетингова дейност, консултантски услуги, търговия със стоки в страната и в чужбина (без забранените от закона), търговско посредничество и представителсво (без процесуално), агентство, информационно осигуряване и обслужване. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

22595

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 6992/2002 промени за “Технотест прес” - ООД: заличава като съдружник X.X.X.; вписва като съдружник X.X.X.; вписва нов дружествен договор.

22596

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 11506/2001 за “Бакхус - 4” - ООД: допуска поправка на явна фактическа грешка в решението на СГС от 5.ХII.2001 г. относно грешка в състава на съдружниците, както следва: с решение № 1901 от 23.ХI.2001 г. на Пазарджишкия окръжен съд X.X.X. е заличен като съдружник в дружеството; заличава като съдружник и управител X.X.X.; вписва като управители X.X.X. и X.X.X.; вписва увеличение на капитала на 5020 лв.; дружеството се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно; вписва нов дружествен договор.

22597

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 5995/2001 за “Дева - Болница за активно лечение” - ООД: заличава като съдружници и управители X.X.X. и X.X.X.; вписва като съдружник и управител X.X.X. и като съдружници X.X.X. и X.X.X.; вписва промяна в наименованието, както следва: “Групова практика за специализирана медицинска помощ нов слух” - ООД; вписва преместване на седалището и адреса на управление - София, район “Сердика”, кв. Банишора, бл. 53, вх. Е, ап. 109; вписва промяна в предмета на дейност, както следва: диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на болни, консултации, профилактика, предписване на лабораторни и други видове изследвания, извършване на медицински дейности и манипулации, обема, вида домашни грижи и помощ за болни, лекарства, превързочни материали и медицински пособия, извършване на експертиза на временна нетрудоспособност, наблюдение, контрол и полагане грижи за физическото и психическото развитие на лица до 18 години, извършване на дейности по здравна промоция и профилактика, вкл. профилактични прегледи и имунизации, издаване на документи, свързани с тяхната дейност, насочване на пациенти за консултативна и болнична помощ, търговски сделки за нуждите на осъществяваните от дружеството медицински дейности и за обслужване на пациентите. Дружеството се управлява и представлява от X.X.X.; вписва нов дружествен договор.

22598

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 1 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 5270/2001 за “Нише профит” - ЕООД: вписва прехвърляне на предприятие “Алекс имот” - ЕООД (рег. по ф.д. № 712/96 по описа на Смолянския окръжен съд), като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на “Нише профит” - ЕООД.

22599

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 8708/2001 за “БНП - Български петролни новини” - ООД: вписва като съдружник Мустафа Алтуг Ичин; вписва промени в дружествения договор.

22600

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 4033/2001 за “Хронос - 2001” - ЕООД: вписва като съдружник и управител X.X.X.я; дружеството продължава дейността си като дружество с ограничена отговорност с фирма “Хронос - 2001” - ООД; допълва предмета на дейност с “каменоделски услуги”; дружеството се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X.я заедно и поотделно; вписва дружествен договор.

22601

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 5583/2002 за “Идени” - ООД: вписва като съдружник и управител X.X.X.; заличава като съдружник и управител X.X.X.; дружеството се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно; вписва нов дружествен договор.

22602

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 1724/2000 за “Модена - 2000” - ООД: заличава като съдружници X.X.X. и “Фантон Дарио Роберто кооп. Ди Фантон Сузана&С”; заличава като управител X.X.X.; вписва като съдружници Симоне Джулиани и Паоло Ферари; вписва като управител Фантон Массимо; вписва промяна в адреса на управление - София, район “Лозенец”, ул. Яворец 1 - 3, вх. А, ап. 20, ет. 3; вписва нов дружествен договор; дружеството се управлява и представлява от Фантон Массимо.

22603

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 13231/99 за “Нето - 83” - ООД: вписва преместване на адреса на управление, както следва: район “Люлин”, ж.к. Люлин, бл. 881, вх. 3, ет. 9, ап. 214; допълва предмета на дейност с “организиране на счетоводно отчитане и съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети по реда на ЗС”.

22604

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 4041/99 за “Транспортна станция за дезинфекция, дезинсекция и дератизация” - ООД: вписва изменения в дружествения договор, приети на ОС на съдружниците, проведено на 6.ХI.2002 г.

22605

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 573/2003 за “Микро ВЕЦ Слубешка” - ООД: вписва за управители X.X.X. и X.X.X.-X.; дружеството се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и от X.X.X. и X.X.X.-X. заедно.

22606

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 571/2003 за “Микро ВЕЦ Габровица” - ООД: вписва като управители X.X.X.-X. и X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и от X.X.X.-X. и X.X.X. заедно.

22607

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 905/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “ИВИ - Метал” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Триадица”, кв. Стрелбище, ул. Твърдишки проход 15, ап. 38, с предмет на дейност: производство и търговия както на едро, така и на дребно, туризъм, селскостопанска дейност, внос, износ, реекспорт, транспортна и спедиторска дейност, консултантска дейност, търговско представителство и посредничество и други дейности, позволени от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

22608

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1767/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Ко и Ко - 2003” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Люлин”, ж.к. Люлин, бл. 009, вх. В, ап. 16 - 17, с предмет на дейност: управление и търговия с недвижими имоти, строителство и инженеринг, проектантска, инвеститорска и консултантска дейност, административни и счетоводни услуги, реклама и маркетинг, хотелиерство, туристически услуги, търговско представителство и посредничество в страната и в чужбина и всички други дейности и услуги, незабранени със закон, които по предмет и обем изискват да се водят по търговски начин. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.

22609

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2033/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Майк ВПП” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Изгрев”, ж.к. Дианабад, бл. 20, вх. Б, ет. 2, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия със стоки за бита, търговия на едро и дребно с промишлени стоки, дрехи, обувки, плодове и зеленчуци, хранителни стоки, маркетинг и реклама, транспортни услуги, организиране на счетоводно отчитане и съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети по реда на Закона за счетоводството, търговско представителство и агентство, както и всякаква друга търговска дейност, сделки и услуги, които не са забранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител X.X.X., която го управлява и представлява.

22610

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1608/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Езотерика” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Оборище”, ул. Кирил и Методий 43, ет. 1, с предмет на дейност: производство и търговия с всякакъв вид стоки и услуги, за които няма разрешителен или лицензионен режим, внос, износ, търговско представителство, посредничество и агентство, консултантски услуги, реклама, спедиционна, строителна, складова, лизингова дейност, консултантски услуги, хотелиерство, ресторантьорство, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го управляват и представляват заедно и поотделно.

22611

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2260/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Бент цимент” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Овча купел”, бул. Цар Борис III № 140, с предмет на дейност: производство на хранителни стоки и изделия и търговия с тях, покупка на стопански или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид на територията на страната и в чужбина, производство на стоки с цел продажба в страната и в чужбина, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, търговско представителство, търговия с цимент и негови производни, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, превозна, туристическа, рекламна, информационна, счетоводна, консултантска дейност, сделки с интелектуална собственост, ресторантьорство и хотелиерство, външноикономическа дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител X.X.X., който го управлява и представлява.

22612

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2345/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Б - 2 - груп” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Оборище”, ул. Черковна 21, ет. 1, ап. 1, с предмет на дейност: вносно-износна дейност, услуги, производство и търговия с хранителни и промишлени стоки и всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го управляват и представляват заедно и поотделно.

22613

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2226/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Натали - ЛН” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Изгрев”, ж.к. Дианабад, бл. 56, вх. 1, ет. 1, ап. 5, с предмет на дейност: консултантски услуги, производство и търговия с всякакъв вид стоки и услуги, за които няма разрешителен или лицензионен режим, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, дейност на търговско представителство и посредничество, превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност и услуги, незабранени със закон, посредничество, представителство и агентство на чуждестранни лица в страната. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

22614

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2225/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Венати” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Овча купел”, кв. Суходол, ул. Траян Танев 78, с предмет на дейност: производство и търговия с всякакъв вид стоки и услуги, търговско представителство, посредничество и агентство, консултантски услуги, спедиционна дейност, хотелиерство, ресторантьорство, както и всякаква друга дейност, която не е забранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител X.X.X., който го управлява и представлява.

22615

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2342/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Ред девъл инвент мениджмънт” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Лозенец”, ул. Бигла 32 - 34, вх. А, ет. 6, ап. 16, с предмет на дейност: кетеринг, менажиране и организация на събития и мероприятия, вкл. в офиса на клиента, вътрешно- и външнотърговска дейност, търговско представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица, ресторантьорство, хотелиерство, както и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 6000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

22616

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2145/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Солкав България” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Изгрев”, бул. Драган Цанков 31А, с предмет на дейност: търговия и изграждане на алтернативни енергийни системи, вътрешно- и външнотърговска дейност, представителство и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 97 800 лв., със съдружници X.X.X. и “Солкав Алтернативе Енерги Системе” - ООД, Австрия, и се управлява и представлява от X.X.X..

22617

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2341/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Ен Ем Ко” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Красно село”, ж.к. Хиподрума, бл. 144, вх. А, ет. 2, ап. 3, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, консултантски услуги в областта на енергетиката, енергиен одит, проучване, проектиране, изграждане, експлоатация, ремонт и управление на енергийни обекти, търговско представителство, както и всички дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител X.X.X., който го управлява и представлява.

22618

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2265/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Пиргосси” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Красна поляна”, ж.к. Западен парк, ул. Суходолска 2, бл. 33, вх. А, ап. 3, с предмет на дейност: външно- и вътрешнотърговска дейност, внос на стоки, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, складови сделки, посредничество и агентство на чуждестранни физически и юридически лица, представителство (без процесуално), маркетингова и рекламна дейност (без кино и печат), ресторантьорство и хотелиерство, както и всички други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Бобан Виданович, Срежан Йевремович, Владика Чирич, Братислав Джорджевич, Ивица Радожич и се управлява и представлява от Среджан Йевремович.

22619

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 25.II.2003 г. вписва промени по ф.д. № 1003/89 за “Софремонт” - АД: заличава като членове на управителния съвет X.X.X. и X.X.X.; вписва като членове на управителния съвет X.X.X. и X.X.X..

22236

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 26.II.2003 г. вписва промени по ф.д. № 1759/94 за “Легисконсулт” - АД: вписва като прокурист X.X.X.; допълва предмета на дейност с “извършване на застрахователно посредничество”; вписва промени в устава, приети на ОС на акционерите на 17.II.2003 г.; вписва промяна в представителството на дружеството: дружеството ще се представлява от изпълнителния директор X.X.X. самостоятелно; прокуристът X.X.X. представлява дружеството заедно с изпълнителния директор X.X.X..

22237

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промени по ф.д. № 14442/96 за “Бета - Тур” - ООД: вписва преместване на седалището и адреса на управление в София, район “Средец”, пл. Райко Даскалов 1Б; вписва нов дружествен договор.

22238

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промени по ф.д. № 4456/2000 за “Лайънс Бридж” - ЕООД: вписва промяна в предмета на дейност: организация на цялостна реклама и на рекламни кампании, връзки с обществеността чрез всички средства на рекламата, търговска дейност и услуги в областта на рекламата с рекламни произведения от всякакъв характер и с права върху тях, издателска и разпространителска дейност, сделки с интелектуална собственост, представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, вътрешна и външна търговия, маркетингова, консултантска и други дейности, незабранени със закон; заличава като управител Емма Луиз Блует; дружеството ще се управлява и представлява от Джеймс Блует-Мунди.

22239

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промяна по ф.д. № 1106/2001 за “Счетоводна къща Мидора” - ЕООД: вписва преместване на седалището и адреса на управление в София от район “Лозенец”, ул. Минджур 53, ет. 1, ап. 1, в район “Красно село”, ул. Солун 51, офис 1.

22240

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261, ал. 1 ТЗ с решение от 25.II.2003 г. вписва по ф.д. № 7259/2001 преобразуването на “Ай Би Ти Лизинг” - ЕООД, в акционерно дружество “Ай Би Ти Лизинг” - АД, със седалище и адрес на управление София, район “Триадица”, ул. Цар Асен 64, и с предмет на дейност: оперативен и финансов лизинг, всякаква незабранена стопанска дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 500 000 лв., разпределен в 50 000 обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност 10 лв. всяка, с надзорен съвет в състав: X.X.X. - председател, X.X.X. - зам.-председател, и X.X.X., с управителен съвет в състав: X.X.X. - изп. директор и зам.-председател, X.X.X. - председател, и X.X.X., и се управлява и представлява от изпълнителния директор X.X.X.; дружеството поема активите и пасивите на “Ай Би Ти Лизинг” - ЕООД.

22241

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промени по ф.д. № 5180/2002 за “Ремотех” - ООД: заличава като съдружник и управител X.X.X.; дружеството продължава дейността си като “Ремотех” - ЕООД; дружеството ще се управлява и представлява от собственика X.X.X..

22242

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промени по ф.д. № 10733/2002 за “Мълак” - ООД: преместване на седалището и адреса на управление в София, район “Възраждане”, ул. Пиротска 3; заличава като съдружник и управител Осама Омар Муфтах; дружеството ще се управлява и представлява от Абдул Гани Саид и Имад Али Фарес заедно и поотделно.

22243

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1940/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Акаунт Консулт Софт” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Слатина”, бул. Шипченски проход, бл. 240, вх. Г, ет. 6, ап. 82, с предмет на дейност: разработка и търговия на софтуер, търговия с хардуер, консултантска дейност, производство и продажба на всякакви стоки и изделия, сервизна дейност, търговско представителство и посредничество, както и всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и “Акаунт Консулт Ко” - ЕООД, и се управлява и представлява от X.X.X..

22244

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2107/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Инкомс Секюрити” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Триадица”, ул. Цар Асен 64, с предмет на дейност: инженерингова дейност, вътрешна и външна търговия, инвестиционна и охранителна дейност (след получаване на съответното разрешение), както и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала “Инкомс - Телеком Холдинг” - АД, и се управлява и представлява от управителя X.X.X. самостоятелно и от X.X.X. заедно с другия управител.

22245

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промени по ф.д. № 978/2003 за “Хоспет Сървисис” - ЕООД: заличава като едноличен собственик на капитала X.X.X.; вписва като едноличен собственик на капитала X.X.X., който ще управлява и представлява дружеството.

22246

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2106/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Консулт Инс Интернешинъл” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Красно село”, ул. Дойран 12, ап. 33, с предмет на дейност: застрахователно посредничество, консултантски услуги в областта на застраховането и транспорта, агентство, посредничество и представителство на български и чуждестранни лица (без процесуално представителство), външно- и вътрешнотърговска дейност, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик и управител X.X.X..

22247

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1788/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Мотошоу” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Красна поляна”, ж.к. Красна поляна 2, бл. 35, вх. Г, ап. 81, с предмет на дейност: експорт, импорт, реекспорт, производство, изкупуване, преработка и търговия със селскостопански, промишлени и битови стоки, кафетерия, ресторантьорство и хотелиерство, транспортна дейност, международна спедиция, вътрешен и международен туризъм, търговия с автомобили и резервни части за тях, разкриване и експлоатация на автосервизи, автомивки и паркинги, строителство, ремонт и поддръжка на сгради и съоръжения, лизинг, търговско представителство на физически и юридически лица в страната и в чужбина, търговия с цигари и алкохол (след лиценз) и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала и управител X.X.X..

22248

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ вписва по ф.д. № 4785/97 пре-хвърляне на предприятието с фирма “Магея - X.X.” като съвкупност от права, задължения и фактически отношения от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и я вписва като едноличен търговец с фирма “Магея - X.X.”.

22249

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2351/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Тренка 5” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Овча купел”, ул. Буземска 13, вх. В, ет. 4, ап. 54, с предмет на дейност: производство на селскостопанска продукция, външно- и вътрешнотърговска дейност, представителство, ресторантьорство и хотелиерство, вътрешен и международен транспорт, спедиционна дейност, производство и търговия с промишлени, хранителни, селскостопански, битови стоки, строителство и ремонт, маркетинг, ноу-хау, реклама и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

22226

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2022/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Ем - Пал” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Лозенец”, кв. Лозенец, ул. Горски пътник 1, ет. 4, с предмет на дейност: проектна и строително-монтажна дейност, издателска и рекламна дейност, вътрешна и външна търговия, вътрешен и международен туризъм, вътрешен и международен транспорт, международен и вътрешен ловен туризъм, преводаческа дейност и лицензиране на документи, посредническа дейност, услуги на фирми и граждани, изграждане на автоматизирани системи за управление, проектно и програмно осигуряване, научноизследователска, внедрителска и търговска дейност с програмни продукти, охрана на физически лица и тяхното имущество, охрана на имуществото на юридически лица, на сгради, помещения и стопански обекти и всякакви дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала и управител X.X.X..

22227

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2021/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Рос - 03” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Лозенец”, ул. Горски пътник 1, ет. 4, с предмет на дейност: проектна и строително-монтажна дейност, издателска и рекламна дейност, вътрешна и външна търговия, вътрешен и международен туризъм, вътрешен и международен транспорт, международен и вътрешен ловен туризъм, преводаческа дейност и лицензиране на документи, посредническа дейност, услуги на фирми и граждани, изграждане на автоматизирани системи за управление, проектно и програмно осигуряване, научноизследователска, внедрителска и търговска дейност с програмни продукти, охрана на физически лица и тяхното имущество, охрана на имуществото на юридически лица, на сгради, помещения и стопански обекти и всякакви дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала и управител X.X.X..

22228

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 1439/2003 за “Мегаполис Консулт” - ООД: вписва преместване на седалището и адреса на управление от гр. Костенец в София, район “Лозенец”, ул. Златен рог 20 - 22; заличава като управител X.X.X.; вписва като управител X.X.X., който ще управлява и представлява дружеството.

22229

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2069/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Ейвън туист” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Сердика”, кв. Орландовци, ул. Тайга 1, вх. Д, ет. 4, ап. 81, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, внос и износ, търговия и производство на всякакви незабранени със закон промишлени, хранителни и селскостопански стоки, дейност на търговско представителство, посредничество и агентство на чуждестранни и местни физически и юридически лица в страната и в чужбина, хотелиерство и ресторантьорство, превозна дейност, превоз на пътници и товари, както и всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала и управител X.X.X..

22230

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 11456/97 за “Александър - 897” - ЕООД: вписва прехвърляне на предприятие “Александър - 897” - ЕООД, като съвкупност от права, задължения и фактически отношения от X.X.X. на X.X.X.; заличава като едноличен собственик на капитала и управител X.X.X.; вписва като едноличен собственик и управител X.X.X., който ще управлява и представлява дружеството.

22231

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 6.ХII.2002 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 1646/99 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “Перун Комерс 98” - АД.

22232

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2108/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Екопродъктс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Лозенец”, ул. Лале 4, с предмет на дейност: производство на всякакви стоки и извършване на всякакви услуги, незабранени със закон, вътрешно- и външнотърговска дейност, транспортни и туристически услуги в страната и в чужбина, представителство на физически и юридически лица (без процесуално), посредническа, комисионерска дейност, оборудване и експлоатация на свързаните с дейността заведения, магазини и ателиета, сервизна, строителна и предприемаческа дейност, организация на пътна помощ, спедиторска дейност, производство, монтаж, профилактика, сервиз, ремонт и експлоатационно поддържане на биохимични и екологични продукти, лаборатории и съоръжения в индустрията, медицината и бита. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала и управител X.X.X..

22233

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 1 ТЗ вписва промени по ф.д. № 1775/2003 за “Мишев” - ЕООД: вписва прехвърляне на предприятието ЕТ “Мишев 4365 - X.X.”, представлявано от X.X.X., като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на “Мишев” - ЕООД.

22234

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2072/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Хатея” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Красно село”, ул. Райко Жинзифов, бл. 11, вх. 2, ап. 25, с предмет на дейност: дистрибуторска дейност, външна и вътрешна търговия, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, агентство и комисионерство, маркетинг, ипресарска и рекламна дейност, закупуване на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, транспортна и спедиторска дейност в страната и в чужбина, строителна дейност, производство, преработка и реализация на строителни материали и стоки, туроператорска и туристическа агентска дейност, ресторантьорство, хотелиерство и всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X.. Дружеството се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно, като представителните им функции се разпределят по следния начин: за сделки и всякакви други правни и разпоредителни действия, вкл. разпореждания със средства по банкови сметки на дружеството в размер до 3000 лв. - поотделно от всеки един от управителите; за сделки и всякакви други правни и разпоредителни действия, вкл. и разпореждане със средства по банкови сметки на дружеството в размер над 3000 лв., както и откриване и закриване на банкови сметки на дружеството - заедно от двамата управители.

22235

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 30.I.2003 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 14175/99 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “Алуметал” - АД.

22392

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 13362/99 за “Даналия” - ЕООД: допълва предмета на дейност с “организиране на счетоводно отчитане и съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети”.

22393

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 10674/2001 за “Провижън ИТ” - ООД: заличава като съдружник X.X.X.; вписва като съдружник X.X.X..

22394

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 11235/2001 за “Платис” - ЕООД: едноличен собственик на капитала е X.X.X.; вписва промяна на наименованието: “Боду плюс” - ЕООД; дружеството се управлява и представлява от X.X.X.; вписва нов дружествен договор.

22395

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 6121/2002 за “Бурса” - ООД: заличава като съдружник X.X.X.; вписва като съдружник X.X.X.; вписва промяна на седалището и адреса на управление в София, район “Красно село”, ул. Бузлуджа 24.

22396

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 7567/2002 за “Алма тур - хотел Атлас” - ООД: вписва увеличение на капитала на дружеството от 400 000 лв. на 800 000 лв. Дружеството ще се управлява и представлява от двамата управители X.X.X. и X.X.X. заедно или от прокуриста X.X.X. и управителя X.X.X. заедно; вписва промени в дружествения договор.

22397

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2139/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Кросроуд” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Триадица”, ул. Княз Борис I № 80, ет. 2, ап. 5, с предмет на дейност: туроператорска дейност и туристическа агентска дейност, хотелиерство и ресторантьорство, предоставянето на допълнителни туристически услуги, информационна и консултантска дейност, спедиционна, комисионна, складова, лизингова дейност, търговско представителство и посредничество, предприемаческа, покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел препродажба, строителна и конструкторска дейност, превозна, рекламна дейност, издателска дейност, предоставяне на услуги за производство и крайно потребление, както и всякаква друга дейност, за която няма забрана със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

22398

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 580/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Витоша 3” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Витоша”, кв. Драгалевци, ул. Крушева градина 45, с предмет на дейност: представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, външно- и вътрешнотърговска дейност, всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител X.X.X., която го управлява и представлява.

22399

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2140/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “ЕниДот Профешъналс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Красно село”, ж.к. Славия, бл. 26А, вх. В, ет. 1, ап. 35, с предмет на дейност: информационни, програмни или други услуги, консултантска дейност, търговско представителство и посредничество, търговска и производствена дейност, външнотърговска дейност, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, комисионна и консигнационна дейност, лизингова дейност, както и всякаква друга дейност, съответстваща на чл. 1 ТЗ, за която дейност не съществува изрична законова забрана. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител X.X.X.-X., която го управлява и представлява.

22400

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2186/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Киров Компресори” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Люлин”, ж.к. Люлин 7, бул. Царица Йоанна 49, с предмет на дейност: търговия (външна и вътрешна) с компресори за сгъстен въздух и други газове, както и машини и съоръжения за обработка на сгъстен въздух - осушители, филтри, кондезоотделители, охладители и др., доставка на резервни части за тях, обслужване и ремонт, както и консултантска, спедиционна, лизингова и превозна дейност, ноу-хау, сделки с интелектуална собственост, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица, комисионерство и всякакви други търговски сделки, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и “Киров” - АД (рег. по ф.д. № 8401/93). Дружеството се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

22401

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2304/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Гери - 2003” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Младост”, ж.к. Младост 1, бл. 47, вх. 1, ет. 8, ап. 63, с предмет на дейност: производство и търговия с хляб и хлебни изделия, ремонт и продажба на хладилни системи, агрегати и инсталации, хотелиерство и ресторантьорство, производство, внос и износ на риба и рибни продукти, търговия с хранителни и нехранителни стоки и дървен материал, търговска и транспортна дейност, проучване и проектиране на строителни обекти, строителна, ремонтно-строителна и предприемаческа дейност, туристическа, информационна, издателска и рекламна дейност, продуцентска и импресарска дейност, представителство (вкл. пред митниците) на юридически и физически лица (без процесуално), производство, изкупуване и преработка, внос и износ на селскостопанска, животинска и друга продукция, стоки, машини и съоръжения, внос и износ на лекарства и лекарствени форми (разрешени със закон), административноправни услуги, превод и легализация на документи, маркетингова дейност, тиражиране и разпространение на периодични и непериодични печатни издания (без кино), вътрешно- и външноикономическа дейност и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала и управител X.X.X..

22449

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2099/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “В.А.Л. Проджект груп” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Подуяне”, ж.к. Хаджи Димитър, бл. 87, вх. Б, ет. 3, ап. 45, с предмет на дейност: търговия, реклама, посредничество. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала и управител X.X.X..

22450

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2100/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Аргодони - 76” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Подуяне”, ж.к. Хаджи Димитър, бл. 87, вх. Б, ет. 3, ап. 45, с предмет на дейност: търговия, реклама, посредничество. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала и управител X.X.X..

22451

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2296/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Сико Транс” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Студентски”, бул. Климент Охридски 11, бл. 9, вх. В, ап. 109, с предмет на дейност: организация и извършване на вътрешен и международен транспорт на товари (след получаване на необходимите лиценз и разрешение), спедиционна дейност, търговско представитлство и посредничество, търговска дейност, както и всякаква друга дейност, изрично незабранена със закон или друг нормативен акт. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

22452

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2167/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Конкорд - БГ” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Средец”, ул. Ангел Кънчев 2, ет. 3, с предмет на дейност: инженерингова, проектантска, строителна, издателска, транспортна и рекламна дейност, изработване на метални изделия и конструкции, покупко-продажба на движими и недвижими имоти, вътрешна и външна търговия със стоки за бита, търговия с животни, риба, храни, плодове и зеленчуци, селскостопанска, животновъдна и земеделска дейност, туристическа агентска и туроператорска дейност, селски туризъм, комисионерство и агентство, търговско представителство, както и всякаква друга търговска дейност, сделки и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала и управител X.X.X..

22453

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 5819/97 за “Фименко” - ЕООД: вписва промяна в предмета на дейност: консултации и проучвания за инвестиции и управление на търговски предприятия, икономически, финансово-счетоводни консултации, организиране на счетоводно отчитане и съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети по реда на Закона за счетоводството, информационна и рекламна дейност, дейност на търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица, външно- и вътрешнотърговска дейност със селскостопански и промишлени стоки, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон; вписва промени в учредителния акт.

22454

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 15087/96 за “Марк Видис” - ООД: заличава като съдружник и управител X.X.X.-X.; вписва нов дружествен договор.

22455

Софийският градски съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ регистрира промяна по ф.д. № 10548/97 за “Вердан АВ” - ООД: деноминира капитала от 5 050 000 лв. на 5050 лв.

22456

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 20.II.2003 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 1949/98 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “Транспортна дезинфекционна станция” - ЕООД.

22457

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 2509/98 за “Софтел Ойл Къмпани” - ООД: заличава като управител Баки Ибрахим Бедел; вписва като управител X.X.X., който ще управлява и представлява дружеството.

22458

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ регистрира по ф.д. № 12790/98 прехвърляне на ЕТ “Ява - X.X.” като съвкупност от права, задължения и фактически отношения от X.X.X. на X.X.X. и я вписва като едноличен търговец с фирма “Ява - X.X. - X.X.” със седалище и адрес на управление София, район “Студентски”, Студентски град, бл. 56, вх. Б, стая 610.

22459

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 5401/99 за “Ривал 5” - ЕООД: вписва промяна в адреса на управление - София, район “Средец”, ул. Карнеги 3; вписва промени в учредителния договор.

22460

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промяна по ф.д. № 7431/2000 за “Филфилм” - ООД: заличава като съдружник X.X.X..

22461

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 12245/2001 за “НИПКО - Н 2001” - ООД: заличава като управител X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X..

22462

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промяна по ф.д. № 1148/2002 за “Страко” - ЕООД: вписва преместване на седалището и адреса на управление в София, район “Витоша”, кв. Павлово, ул. Красна китка 10.

33463

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 12095/2002 за “Сити Кол България” - ЕООД: вписва като управител Рейнилде Моис; дружеството ще се управлява и представлява от Стефан Дермал, Джовани Тесели и Рейнилде Моис заедно и поотделно.

22464

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промени по ф.д. № 8582/2002 за “Контекс Комерс” - ООД: заличава като съдружник X.X.X.; дружеството продължава дейността си като “Контекс Комерс” - ЕООД, което ще се управлява и представлява от едноличния собственик и управител X.X.X.; вписва промени в дружествения договор.

22441

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1950/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Еста - 3” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Лозенец”, ул. Кожух планина 10, ет. 6, ап. 15, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, издателска и рекламна дейност, лизинг, маркетинг, инженерингова дейност, мода и дизайн, спедиторски и транспортни услуги в страната и в чужбина, туристически услуги в страната и в чужбина, комисионна търговия на едро и на дребно, търговско представителство, както и всякакви дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 30 000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

22442

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2086/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Берриян” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Слатина”, ул. Коста Лулчев 60, вх. Е, ет. 3, ап. 14, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, хотелиерство, ресторантьорство, вътрешен и международен туризъм, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, както и всякаква друга търговска дейност, неограничена или забранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала и управител X.X.X..

22443

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1577/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Грелман” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Красно село”, кв. Борово, бл. 222, вх. Д, ет. 7, ап. 115, с предмет на дейност: покупко-продажба на стоки с цел печалба, консултантска, посредническа, информационна, предприемаческа дейност, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

22444

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1930/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Аймакс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Витоша”, ж.к. Бъкстон, бл. 10, ет. 12, ап. 54, с предмет на дейност: производство на мебели, вътрешно- и външнотърговска дейност, консултантски и посреднически услуги, търговско представителство на български и чуждестранни юридически и физически лица, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала и управител X.X.X..

22445

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2306/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Алфа Дизайн 2003” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Триадица”, ж.к. Стрелбище, ул. Златни врата 17, ет. 5, ап. 10, с предмет на дейност: производство и търговия с керамични изделия, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност на търговско представителство и посредничество, ресторантьорство и хотелиерство, както и всякакви останали незабранени със закон дейности. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

22446

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2295/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Доком” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Люлин”, ж.к. Люлин, бл. 629, вх. А, ет. 3, ап. 12, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и в чужбина, складови сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, сделки с недвижими имоти, както и всякакви други сделки, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала и управител X.X.X..

22447

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2169/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “ВИП - М” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Лозенец”, ул. Горски пътник 51, ет. 3, ап. Г-2, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия, спедиторска дейност в страната и в чужбина, транспортна, производствена дейност, вътрешен и международен туризъм, рекламна дейност, хотелиерство и ресторантска дейност, строителна, ремонтна дейност, внос, износ и продажба на автомобили, резервни части за автомобили и автостъкла, търговско представителство, посредничество, комисионерство и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала и управител X.X.X..

22448

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 3435/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Елица Консулт” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Лозенец”, ул. Васил Кирков 17, ет. 5, ап. 9, с предмет на дейност: счетоводно обслужване на физически и юридически лица и организиране на счетоводно отчитане и съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети на предприятия по реда на Закона за счетоводството. Дружеството е с неопределен рок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го управляват и представляват заедно и поотделно.

22424

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 3673/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Кабана” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Люлин”, ж.к. Люлин, бл. 561, ет. 8, вход единствен, ап. 29, с предмет на дейност: внос, износ, производство и търговия, фризьорски и козметични услуги, строителство и всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала и управител X.X.X..

22425

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промени по ф.д. № 16178/93 за “Амикон” - ООД: заличава като съдружник X.X.X.; заличава като управител X.X.X..

22426

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2751/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Севаста” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Оборище”, ул. Асен Златаров 19, ет. 1, с предмет на дейност: търговска дейност - производство, продажба, изкупуване и реализация на различни стоки и услуги, външна и вътрешна търговия, внос и износ, вътрешен и международен туризъм, хотелиерство и ресторантьорство, туроператорска и агентска дейност, организиране на забавни, развлекателни игри и конкурси, посредническа и комисионерска дейност, рекламна дейност, търговско представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Сдружение с нестопанска цел “Български болярски съвет” и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

22427

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промени по ф.д. № 7358/2001 за “Айком България” - ЕООД: вписва като съдружник и управител X.X.X. и като съдружник X.X.X.; дружеството продължава дейността си като дружество с ограничена отговорност “Айком България” - ООД; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X.; вписва нов дружествен договор.

22428

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 3969/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Ес Ди Ем - 4” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Витоша”, ул. Войнишка могила 49, вх. А, ет. 1, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и в чужбина, складови сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, сделки с недвижими имоти, както и всякакви други сделки, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

22429

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ вписва по ф.д. № 14218/95 прекратяване дейността на “Нове ЦД” - ООД, и го обявява в ликвидация със срок за ликвидация 6 месеца и с ликвидатор X.X.X..

22430

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промяна по ф.д. № 9351/95 за “Алда - Интернешънъл” - ЕООД: вписва увеличение на капитала от 5050 лв. на 11 000 лв.

22431

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 1 ТЗ вписва промяна по ф.д. № 13198/95 за “ИНС - Брок” - ЕООД: вписва прехвърляне на предприятието на ЕТ “Болдуин - X.X.” като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на “ИНС - Брок” - ЕООД.

22432

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ вписва по ф.д. № 5877/96 прекратяване дейността на “Юзит Калърс” - ЕООД, и го обявява в ликвидация с ликвидатор X.X.X. и със срок за ликвидация 6 месеца.

22433

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промяна по ф.д. № 16840/97 за “Одиторска компания Верси и партньори” - ООД: заличава като съдружник X.X.X..

22434

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 21.II.2003 г. вписва промяна по ф.д. № 1246/2000 за “Издателство Демокрация” - ЕАД: заличава като член на съвета на директорите X.X.X..

22435

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 24.II.2003 г. вписва промяна по ф.д. № 12524/2000 за “Астелс” - АД: вписва преместване на седалището и адреса на управление в София, район “Триадица”, ул. Луи Айер 21, бл. 4, ет. 1.

22436

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промени по ф.д. № 7294/2001 за “Краси 2001” - ЕООД: вписва като съдружници и управители X.X.X. и X.X.X.; дружеството продължава дейността си като дружество с ограничена отговорност “Краси 2001” - ООД; вписва преместване на седалището и адреса на управление в София от район “Искър”, ж.к. Дружба 2, бл. 315, вх. В, ет. 4, ап. 61, в район “Подуяне”, ж.к. Хаджи Димитър, бл. 67, ет. 1; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно; вписва нов дружествен договор.

22437

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промени по ф.д. № 5053/2002 за “3Н Експрес” - ООД: заличава като съдружник и управител X.X.X.; вписва преместване на седалището и адреса на управление в София, район “Красно село”, бул. Тотлебен 38; вписва като управител X.X.X., който ще управлява и представлява дружеството; вписва промени в дружествения договор.

22438

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промяна по ф.д. № 836/2002 за “НД Трейд” - ООД: допълва предмета на дейност с “организиране на счетоводно отчитане и съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети”.

22439

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 1 и чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промени по ф.д. № 9265/2002 за “Цикло - Троник” - ООД: вписва прехвърляне на предприятието Производствена кооперация “Циклоп 7” (рег. по ф.д. № 15054/95) като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на “Цикло - Троник” - ООД; вписва промяна в предмета на дейност: вътрешен и международен транспорт, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни, складови, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба.

22440

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261, ал. 1 ТЗ вписва промени по ф.д. № 922/2003 за “Ризинг” - ООД: вписва вливане на “Нокс” - ЕООД (рег. по ф.д. № 1127/2001 по описа на Плевенския окръжен съд), в “Ризинг” - ООД, при условията на универсалното правоприемство; вписва увеличение на капитала от 15 000 лв. на 20 000 лв.

22535

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2162/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “ПГ - Интернационал” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Подуяне”, ж.к. Хаджи Димитър, бл. 55Г, вх. А, ап. 15, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност - внос и износ, строителна дейност, търговия и производство на всякакви незабранени със закон промишлени, хранителни и селскостопански стоки, дейност на търговско представителство, посредничество и агентство на чуждестранни и местни физически и юридически лица в страната и в чужбина, хотелиерство и ресторантьорство, туристически услуги, превозна дейност - превоз на пътници и товари в страната и в чужбина, както и всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X., който го управлява и представлява.

22536

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2243/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Лотус Компютърс” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Красно село”, ж.к. Бъкстон, бл. 8, вх. 1, ет. 5, ап. 22, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, покупко-продажба на компютърна техника и компютърен софтуер, ремонт, организация на фирмени магазини за фирмена продукция с принадлежащи към тях заведения за развлечения, забави, игри, кафенета и ресторанти, посреднически, рекламни, консултантски услуги, покупка на ценни книжа с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност на търговско представителство, посредничество, хотелиерска, превозна, туристическа, рекламна дейност, предоставянето на услуги с интелектуална собственост, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и всякаква друга незабранена със закон дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го управляват и представляват заедно и поотделно.

22537

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2354/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Иаджилити София” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Младост”, ж.к. Младост 4, бизнеспарк “София”, сграда 4, ет. 4, с предмет на дейност: услуги по разработка на софтуер, както и всякакви други търговски дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Майкъл Джеймс Кънлиф, който го управлява и представлява.

22538

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2157/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Габи - 2003” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Красна поляна”, бул. Възкресение, бл. 234, вх. Б, ет. 5, ап. 58, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия, експертна, консултантска, транспортна, спедиторска, ремонтна, строителна и сервизна дейност, разкриване и експлоатация на търговски обекти, консултации и обучение, маркетингова и рекламна дейност, представителство, посредничество, комисионерство, лизинг, маркетинг, хотелиерство и ресторантьорство, както и други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., която го управлява и представлява.

22539

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 190/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Симей” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Възраждане”, ж.к. Сердика, бл. 9, ет. 4, ап. 10, с предмет на дейност: производство, вътрешна и външна търговия с промишлени и хранителни стоки, селскостопанска продукция, внос-износ и други специфични външнотърговски сделки, проектиране и изработване на машини за хранително-вкусовата и фармацевтичната промишленост, международен туризъм, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни фирми, ноу-хау, маркетинг, както и всякакви други дейности, разрешени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X., които го управляват и представляват заедно и поотделно.

22250

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1523/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Дуо - В” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Възраждане”, ж.к. Сердика, бл. 21, вх. единствен, ет. 7, ап. 25, с предмет на дейност: печатна реклама, предпечатна подготовка, ремонт на полиграфична техника, обучение на кадри за полиграфията, внос, рециклиране и търговия с полиграфична техника, производство и търговия със стоки за широко потребление, промишлена и битова техника, хранителни и селскостопански стоки, транспортна и спедиторска дейност в страната и в чужбина, хотелиерство и ресторантьорство, организиране на вътрешен и международен туризъм, външнотърговска дейност, представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го управляват и представляват заедно и поотделно.

22251

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1632/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Фарм Комерс Консулт” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Триадица”, ул. Силиврия 15 - 17, ет. 5, ап. 21, с предмет на дейност: търговска, мениджърска и маркетингова дейност, посредничество, консултантска дейност, комисионни услуги, производствена дейност, търговско представителство на български и чуждестранни юридически и физически лица, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала и управител X.X.X..

22252

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промени по ф.д. № 938/89 за “Сокол - БЛРС” - ЕООД: вписва нов учредителен акт; заличава като управител X.X.X.; вписва като управител X.X.X..

22253

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промени по ф.д. № 5242/93 за “Фатрако” - ООД: заличава като съдружници Надин Джозеф Ориане, Халил Дореид Антон и Джума Махмуд Хамед; вписва промени в дружествения договор.

22254

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 21.II.2003 г. вписва промени по ф.д. № 30008/93 за “Консолид Комерс” - ЕАД, с държавно имущество (в ликвидация): заличава като ликвидатор X.X.X.; вписва като ликвидатор X.X.X..

22255

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промяна по ф.д. № 5246/93 за “ТДТ - Медикъл” - ЕООД: вписва преместване на седалището и адреса на управление в София, район “Оборище”, ул. Черковна 21.

22256

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 929/2000 за “Вандулка” - ЕООД: заличава като едноличен собственик X.X.X.; вписва като едноличен собственик X.X.X.; вписва промяна в седалището и адреса на управление - София, район “Младост”, ж.к. Младост 1А, бл. 525, вх. 2, ет. 5, ап. 39; заличава като управител X.X.X.; вписва като управител X.X.X., която ще управлява и представлява дружеството; вписва нов учредителен акт съгласно протоколно решение на едноличния собственик от 14.II.2003 г.

22624

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 5682/2001 за “Британско-българско интернет общество” - ЕООД: заличава като едноличен собственик на капитала и управител X.X.X.; вписва като едноличен собственик на капитала X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X..

22625

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2036/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Ковжес” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Надежда”, ж.к. Надежда 3, бл. 315, вх. Б, ет. 4, ап. 26, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност с промишлени стоки, туристическа, туроператорска, транспортна дейност, ресторантьорство, търговско представителство, посредничество и всякакви други търговски дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

22626

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2234/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Аргус 13” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Илинден”, ж.к. Света Троица, бл. 357, вх. 1, ет. 12, ап. 40, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, производство и дизайн на облекла, обувки, чанти и аксесоари, вътрешна и външна търговия, хотелиерски, туристчески, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.

22627

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1846/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Нитро стил” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Надежда”, ж.к. Надежда 2, бл. 252, вх. Б, ет. 4, ап. 27, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, внос и износ, търговия и производство на всякакви незабранени от закона промишлени, хранителни и селскостопански стоки, дейност на търговско представителство, посредничество и агентство на чуждестранни и местни физически и юридически лица в страната и в чужбина, хотелиерство и ресторантьорство, превозна дейност, превоз на пътници и товари, както и всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон, а когато за отделни дейности и услуги се изисква специално разрешение от компетентен държавен орган, дружеството ще ги осъществява след неговото получаване. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител X.X.X., която го управлява и представлява.

22628

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2035/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Албер М” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Надежда”, ж.к. Надежда 3, бл. 315, вх. Б, ет. 4, ап. 26, с предмет на дейност: външно- и вътрешнотърговска дейност, ресторантьорство и хотелиерство, вътрешен и международен транспорт, спедиционна дейност, производство и търговия с промишлени, хранителни, селскостопански, битови стоки и всякакви други търговски дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител X.X.X., който го управлява и представлява.

22629

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промяна по ф.д. № 1273/2003 за “Мартиана” - ООД: премества седалището и адреса на управление от Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 2, вх. В, ет. 2, ап. 4, в София, район “Подуяне”, ж.к. Хаджи Димитър, бл. 200, вх. Д, ет. 1, ап. 80.

22630

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2222/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Босини 2003” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Надежда”, ж.к. Надежда, бл. 143, вх. Е, ет. 1, ап. 117, с предмет на дейност: всякакъв вид търговски дейности, вътрешна и външна търговия, представителство (без процесуално), посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, транспортна и спедиторска дейност в страната и в чужбина, както и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител X.X.X., която го управлява и представлява.

22631

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2313/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “София Експрес 2003” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Средец”, ул. Добромир Хриз 43, ет. 3, с предмет на дейност: таксиметрови услуги, организиране на счетоводно отчитане и съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети по реда на Закона за счетоводството, търговия, производство, търговско представителство и посредничество, спедиционни и превозни сделки, хотелиерски, ресторантьорски и рекламни услуги, внос и износ на стоки и всякакви други сделки и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

22632

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 11761/2002 за “Делии” - ООД: заличава като съдружници Павлинка X.X. и X.X.X.; вписва като едноличен собственик на капитала X.X.X.; дружеството продължава дейността си като еднолично дружество с ограничена отговорност “Делии” - ЕООД; заличава като управител X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от собственика X.X.X..

22633

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2242/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Бо - Бо 2003” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Изгрев”, бул. Драган Цанков 23, с предмет на дейност: търговска дейност в страната и в чужбина, рекламна и импресарска дейност, туристическа дейност - хотелиерство и ресторантьорство, строителство на жилищни, битови и промишлени сгради, производство и търговия със селскостопанска продукция, всякакъв друг вид търговска, стопанска и консултантска дейност, позволена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител X.X.X., който го управлява и представлява.

22634

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира с решение от 29.VIII.2002 г. по ф.д. № 25560/91 промени за “Изотсервиз” - АД: вписва промени в устава, приети на общото събрание на акционерите, проведено на 27.VIII.2002 г.; вписва промяна във вида на акциите: капиталът в размер на 150 000 лв. е разпределен в 150 000 акции, от които 73 371 поименни акции и 76 629 акции на приносител.

22635

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира с решение от 26.II.2003 г. по ф.д. № 25560/91 промени за “Изотсервиз” - АД: заличава като член на управителния съвет X.X.X.; вписва като член на управителния съвет X.X.X..

22636

Софийският градски съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ регистрира промяна по ф.д. № 7896/93 за “Металон” - ЕООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

22637

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира с решение от 20.II.2003 г. по ф.д. № 21196/94 промени за “Екотур” - АД: заличава като членове на съвета на директорите X.X.X. и X.X.X.; вписва като членове на съвета на директорите X.X.X. и X.X.X.-X..

22638

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 15183/95 за “Рекс консултинг” - ООД: вписва като съдружник X.X.X.; премества седалището и адреса на управление в София, район “Оборище”, бул. Дондуков 53, ап. 12; вписва промяна в предмета на дейност: счетоводни, финансови и правни консултации, вътрешен финансов одит на предприятия, организиране на счетоводно отчитане и съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети по Закона за счетоводството, консултации в областта на приватизацията, преводи и предпечатна подготовка, маркетинг и пазарни анализи за местни и чуждестранни фирми, както и всякаква друга дейност, незабранена от законодателството; вписва нов дружествен договор.

22639

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промяна по ф.д. № 4038/2001 за “Сага - 94” - ЕООД: премества седалището и адреса на управление от София, район “Искър”, ж.к. Дружба, ул. Илия Бешков 2, в София, район “Витоша”, кв. Владая, ул. Витошки гранит 37.

22640

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 и чл. 261, ал. 1 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 8562/2001 за “ТИА” - ЕООД: вписва вливане на “АМИ България” - ООД (рег. по ф.д. № 9607/2001), в “ТИА” - ЕООД; вписва прекратяване без ликвидация на “АМИ България” - ООД, поради вливането му в “ТИА” - ЕООД, при условията на универсалното правоприемство; вписва като съдружници X.X.X. и X.X.X.; дружеството продължава дейността си като дружество с ограничена отговорност “ТИА” - ООД; вписва увеличение на капитала на “ТИА” - ООД, от 5000 лв. на 20 000 лв.; дружеството се управлява и представлява от X.X.X..

22641

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промяна по ф.д. № 7675/2001 за “Филтекс България” - ЕООД: вписва като прокурист Жан Луи Мартен.

22642

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 20.II.2003 г. регистрира промени по ф.д. № 1960/2002 за “Апимел” - АД: вписва изменения и допълнения в устава на дружеството, приети на общото събрание на акционерите, проведено на 20.ХII.2002 г.; заличава като членове на съвета на директорите X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; вписва като членове на съвета на директорите X.X.X. и X.X.X.; дружеството е със съвет на директорите в състав: X.X.X. - председател, X.X.X. - зам.-председател, и X.X.X., и се представлява от изпълнителния директор X.X.X..

22643

ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА

28. - Управителният съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките на основание чл. 29, ал. 1, т. 1, ал. 2 и 6, във връзка с чл. 26, ал. 1 - 5, чл. 25, ал. 3 ЗБН освобождава X.X.X., ЕГН ********** като синдик на ТБ “Капиталбанк” - АД, София (в несъстоятелност), и назначава на негово място X.X.X., ЕГН **********, София, ж.к. Бъкстон, бл. 18, вх. А, ет. 3, ап. 5, за втори синдик на ТБ “Капиталбанк” - АД, София (в несъстоятелност), производство по несъстоятелност, открито с решение от 6.I.1998 г. по т.д. № 185/97 по описа на Софийския градски съд - търговско отделение, състав VI-5.

38697

X.X.X. и X.X.X. - ликвидатори на “Туристимпекс - Торгокомплект” - АД, София, в ликвидация, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на дружеството на 29.VII.2003 г. в 10 ч. в София, ул. Т. Каблешков 1, при дневен ред: приемане на решение за удължаване срока на ликвидация на “Туристимпекс - Торгокомплект” - АД, до 25.I.2004 г.; проект за решение - ОС удължава срока на ликвидация на “Туристимпекс - Торгокомплект” - АД, до 25.I.2004 г. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 14 ч.

38981

331. - Съветът на директорите на “ДЗИ” - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 30.VII.2003 г. в 10 ч. в София, бул. Цар Освободител 6, при следния дневен ред: 1. годишен финансов отчет на “ДЗИ” - АД; проект за решение - ОС приема отчета на съвета на директорите на “ДЗИ” - АД, за дейността на дружеството за 2002 г.; 2. доклад на дипломираните експерт-счетоводители за извършената проверка на годишния финансов отчет на “ДЗИ” - АД, за 2002 г.; проект за решение - ОС приема доклада на дипломираните експерт-счетоводители за извършената проверка на годишния финансов отчет на “ДЗИ” - АД, за 2002 г.; 3. предложение за разпределяне на печалбата на “ДЗИ” - АД, за 2002 г.; проект за решение - ОС приема предложението на съвета на директорите на “ДЗИ” - АД, за разпределяне на печалбата на дружеството както следва: а) 1/10 от балансовата печалба се отнася във фонд “Резервен”; б) остатъкът от печалбата, след отчисленията по буква “а”, се отнася в “Запасен фонд” по застраховки; 4. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите на “ДЗИ” - АД, за дейността им през 2002 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите на “ДЗИ” - АД, за дейността им през 2002 г.; 5. назначаване на одиторско предприятие, което да провери и завери годишния счетоводен отчет на “ДЗИ” - АД, за 2003 г.; проект за решение - ОС приема предложението за назначаване за одитори на “ДЗИ” - АД, за 2003 г. X.X.X. и X.X.X. от “Делойт и Туш ДЕС” - ООД; 6. промени в състава на съвета на директорите на “ДЗИ” - АД; проект за решение - ОС приема предложените промени в състава на съвета на директорите на “ДЗИ” - АД. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва 9 ч. в деня на събранието. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч. на същото място при същия дневен ред, независимо от представения брой акции. Писмените материали по дневния ред са на разположение на всички акционери в седалището на дружеството и при поискване се предоставят безплатно на акционерите.

39375

1. - Съветът на директорите на ПФК “Локомотив София” - АД, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на дружеството на 30.VII.2003 г. в 18 ч., в София, в сградата на Държавно предприятие “Транспортно строителство и възстановяване” (бивше управление на Войските на Министерство на транспорта), бул. Мария-Луиза 114Б, в киносалона, при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2002 г.; проект за решение - ОС приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2002 г.; 2. приемане на годишен счетоводен отчет и баланс за 2002 г. и разпределение на финансовия резултат; проект за решение - ОС приема годишния счетоводен отчет и баланс за 2002 г. и разпределение на финансовия резултат; 3. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2002 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2002 г.; 4. приемане на доклад на дипломираните експерт-счетоводители; проект за решение - ОС приема доклада на дипломираните експерт-счетоводители; 5. избор на дипломирани експерт-счетоводители за финансовата 2003 г.; проект за решение - ОС приема предложението за избор на дипломираните експерт-счетоводители за финансовата 2003 г.; 6. приемане на промени в устава на дружеството; проект за решение - ОС приема предложените промени в устава на дружеството; 7. избор на нов съвет на директорите; проект за решение - ОС приема предложението за промени в състава на съвета на директорите; 8. разни. Регистрацията на акционерите и техните представители започва в 17 ч. в деня на събранието срещу представяне на лична карта и депозитарна разписка, а за пълномощниците - и изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа. Материалите по дневния ред на събранието и съответните проекторешения са на разположение на акционерите в София, бул. Рожен 23, стадион “Локомотив”.

38726

X.X. - ликвидатор на застрахователно дружество “Гранит - Пожар” - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 1.VIII.2003 г. в 14 ч. на адреса на дружеството в София, ул. Цар Симеон 25, ет. 3, при следния дневен ред: 1. вземане на решение за удължаване срока за ликвидация на дружеството с още една година - до 3.VI.2004 г.; 2. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото място и при същия дневен ред.

34515

50. - Съветът на директорите на “Сега” - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно общо събрание на акционерите на 1.VIII.2003 г. в 11 ч. в офиса на дружеството, в София, ул. Славянска 29, при следния дневен ред: 1. приемане на доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2002 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2002 г.; 3. приемане на доклада на експерт-счетоводителя за 2002 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите; 5. избор на членове на съвета на директорите; 6. избор на експерт-счетоводител за 2003 г.; 7. разпределение на печалбата за 2002 г.; 8. разни. Регистрацията започва в 10 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството. Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да присъстват.

36529

183. - Съветът на директорите на “Дару Кар” - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на дружеството на 1.VIII.2003 г. в 10 ч. в офиса на дружеството - ул. Илия Бешков 2, при следния дневен ред: 1. приемане на годишния доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2002 г.; проект за решение - ОС приема годишния доклад на съвета на директорите; 2. приемане на счетоводния отчет на дружеството за 2002 г.; проект за решение - ОС приема счетоводния отчет на дружеството; 3. доклад на експерт-счетоводителя за резултатите от извършената проверка на счетоводния отчет на дружеството за 2002 г.; проект за решение - ОС приема доклада на експерт-счетоводителя за резултатите от извършената проверка на счетоводния отчет на дружеството за 2002 г.; 4. приемане на решение за разпределяне на печалбата за 2002 г.; проект за решение - ОС приема предложението на съвета на директорите; 5. освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите на дружеството; 6. избор на експерт-счетоводител за 2003 стопанска година; проект за решение - ОС приема предложението на съвета на директорите; 7. промени в устава на дружеството; проект за решение - ОС приема предложението на съвета на директорите; 8. промени в състава на съвета на директорите; проект за решение - ОС приема предложението на съвета на директорите. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден от 14 ч., на същото място и при същия дневен ред. Регистрацията на акционерите ще започне в 9 ч. Писмените материали по дневния ред ще бъдат на разположение на акционерите в седалището на фирмата. Поканват се акционерите да вземат участие в събранието.

34402

10. - Съветът на директорите на “Аутомотор 99” - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 1.VIII.2003 г. в 14 ч. в седалището на дружеството при следния дневен ред: 1. приемане на доклада за дейността на дружеството през 2002 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет и баланс за 2002 г., доклада на експерт-счетоводителя и начин за разпределяне на финансовия резултат; 3. освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2002 г.; 4. определяне на възнаграждението на членовете на СД за 2003 г.; 5. избор на експерт-счетоводител за 2003 г.; 6. разни. Проектите за решения по точките от дневния ред са предложенията на СД. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред. Материалите по дневния ред и проектите за решения на събранието са на разположение на акционерите в седалището на дружеството.

25287

1. - Съветът на директорите на “Чайка Фарма” - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на 1.VIII.2003 г. в 9 ч. в седалището на дружеството на адрес Варна, ж.к. “Чайка”, ул. Н.Й.Вапцаров 1, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 2002 г.; проект за решение - ОС приема отчета за дейността на дружеството; 2. доклад на дипломиран експерт-счетоводител за извършена проверка на дейността на дружеството за 2002 г.; проект за решение - ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител; 3. одобряване на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.; проект за решение - ОС одобрява годишния счетоводен отчет; 4. вземане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2002 г.; проект за решение - ОС взема решение за разпределяне на печалбата; 5. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2002 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите; 6. избор на дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2003 г.; проект за решение - ОС приема предложението за избор на дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2003 г.; 7. разни. Поканват се всички акционери на “Чайка Фарма” - АД, да вземат участие в извънредното общо събрание. Регистрацията на кандидатите започва в 8 ч. същия ден срещу документ за самоличност или нотариално заверено пълномощно. Писмените материали за дневния ред на събранието са на разположение на акционерите в седалището на дружеството във Варна, ж.к. Чайка, ул. Никола Вапцаров 1. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ извънредното общо събрание ще се проведе в 14 ч. същия ден, на същото място и при същия дневен ред.

31098

1. - Управителният съвет на Клуб по културизъм “Левски” - София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 1.VIII.2003 г. в 11 ч. в седалището на клуба, ул. Тодорини кукли 47, спортен комплекс “X.X.”, зала по художествена гимнастика, при следния дневен ред: 1. вземане на решение за определяне на клуба като юридическо лице, извършващо дейност в обществен интерес; 2. приемане на нов устав на клуба; 3. изслушване и приемане на доклад на управителния съвет за дейността на клуба през 2002 г.; 4. промени в състава на управителния съвет; 5. приемане на бюджет за 2003 г.; 6. обсъждане на въпроса за делегиране на управителния съвет на правомощието за определяне на размера на членския внос и условията за плащането му; 7. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при спазване на същия дневен ред. Поканват се всички членове лично или чрез упълномощен представител да участват в събранието.

28205

39. - Съветът на директорите на “Институт по хладилна и климатична техника” - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 1.VIII.2003 г. в 16 ч. в седалището на дружеството, София, ул. Каменоделска 5, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството за 2002 г.; проект за решение - ОС приема отчета за дейността на дружеството за 2002 г.; 2. одобряване на годишния счетоводен отчет и баланса за 2002 г.; проект за решение - ОС приема баланса и годишния счетоводен отчет за 2002 г.; 3. избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за решение - ОС приема предложението на съвета на директорите за избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2003 г.; 4. разпределение на печалбата на дружеството за 2002 г.; проект за решение - ОС разпределя печалбата на дружеството за 2002 г.; 5. разни. Материалите за общото събрание са на разположение на акционерите в седалището и регистрирания адрес на дружеството. Регистрацията на акционерите за участие в общото събрание започва в 15 ч. същия ден срещу представяне на документ за самоличност за физически лица, за юридически лица - съдебно решение или удостоверение за актуалното правно състояние, а за упълномощените представители - и пълномощно, отговарящо на изискванията за минимално съдържание. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 17 ч., на същото място и при същия дневен ред.

30036

60. - Съветът на директорите на “Фикс плюс - Финансова къща” - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството на 2.VIII.2003 г. в 10 ч. в офиса на дружеството на бул. Витоша 8, София, при следния дневен ред: 1. приемане на доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2002 г.; проект за решение: ОСА приема предложението на съвета на директорите; 2. приемане на годишен счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2001 и 2002 г.; проект за решение: ОСА приема предложението на съвета на директорите; 3. приемане доклада на одитора на дружеството за 2001 и 2002 г.; проект за решение: ОСА приема предложението на съвета на директорите; 4. промени в състава на съвета на директорите; проект за решение: ОСА приема предложението на съвета на директорите; 5. избор на одитор за 2003 г.; проект за решение: ОСА приема предложението на съвета на директорите; 6. разглеждане финансовото състояние на дружеството; проект за решение: ОСА приема доклада на съвета на директорите за финансовото състояние на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред. Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да присъстват. Материалите по дневния ред ще бъдат на разположение на всички акционери от обнародването на поканата в “Държавен вестник”. Акционерите, които желаят да вземат участие в общото събрание, са дължни да внесат купюрите на временните си удостоверения 5 пълни дни преди деня, определен за провеждане на събранието, в касата на дружеството. Акционери, които имат право да участват в общото събрание, могат да упълномощат писмено други лица да ги представляват на общото събрание. Пълномощните следва да бъдат представени в дружеството поне 5 пълни дни преди деня, определен за провеждане на общото събрание.

37698

14. - Управителният съвет на “ТВ План ТНС” - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 2.VIII.2003 г. в 11 ч. в София, район “Средец”, ул. Граф Игнатиев 18, ет. 3, при следния дневен ред: 1. приемане на доклада на управителния съвет за дейността на дружеството през 2002 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2002 г.; 3. приемане на доклада на експерт-счетоводителя за 2002 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете на надзорния и управителния съвет; 5. избор на членове на надзорен съвет; 6. избор на експерт-счетоводител за 2003 г.; 7. разпределение на печалбата за 2002 г.; 8. разни. Регистрацията започва в 10 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството. Поканват се да присъстват всички акционери или техни представители.

36528

92. - Съветът на директорите на “София Кабел И.Г.” - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на дружеството на 4.VIII.2003 г. в 14 ч. в офиса на дружеството - София, ул. Кюстендил 21, при следния дневен ред: 1. приемане на нов устав на дружеството; проекторешение - ОС взема решение за приемане на нов устав на дружеството; 2. промяна в съвета на директорите на дружеството и избор на нов изпълнителен директор; проекторешение - ОС приема промените в съвета на директорите на дружеството и избира нов изпълнителен директор; 3. отчет за дейността на дружеството за 2002 г.; проекторешение - ОС приема отчета за дейността на дружеството за 2002 г.; 4. доклад на експерт-счетоводителя за резултатите от извършената проверка на годишния счетоводен отчет; проекторешение - ОС приема доклада за годишния счетоводен отчет; 5. приемане на баланса и ОПР за 2002 г.; проекторешение - ОС приема ОПР за 2002 г.; 6. освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2002 г.; проекторешение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за 2002 г.; 7. избор на експерт-счетоводител за 2003 г.; проекторешение - ОС избира експерт-счетоводител за 2003 г. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството, София, ул. Кюстендил 21. Поканват се всички акционери или упълномощени от тях лица да присъстват. Акционерите - юридически лица, следва да бъдат представлявани от лица в съответствие с техните учредителни документи или от надлежно упълномощени от тях лица. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се състои на същото място, същия ден в 15 ч.

34404

1. - Управителният съвет на “Голф клуб Бърди” - София, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква годишно общо събрание на членовете на клуба на 4.VIII.2003 г. в 18 ч. в офиса по седалището и адреса на клуба, бул. Черни връх 66, при следния дневен ред: 1. доклад на УС на “Голф клуб Бърди” и отчет за дейността на клуба през сезон 2002 - 2003 г.; 2. финансов отчет на УС на “Голф клуб Бърди” за сезон 2002 - 2003 г.; 3. приемане на отчета за дейността на “Голф клуб Бърди”, одобряване на финансовите разходи и свобождаване от отговорност на УС за отчетния период; 4. разглеждане и приемане на бюджета на “Голф клуб Бърди” за 2003 - 2004 г.; 5. промени в действащия устав на “Голф клуб Бърди”; 6. други. Поканват се членовете на “Голф клуб Бърди” лично или чрез изрично упълномощени от тях лица да участват в работата на общото събрание. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 19 ч., на същото място и при същия дневен ред.

38045

1. - Управителният съвет на Стрелкови клуб “Академик” - София, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на клуба на 4.VIII.2003 г. в 17 ч. в София, район “Слатина”, кв. Гео Милев, бл. 3, тяло А, ет. 3, стая 318, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността; 2. освобождаване на УС; 3. разглеждане предложението за вливане в СК “Левски” - София; 4. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото място и при същия дневен ред.

38048

20. - Съветът на директорите на “Бени” - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на 4.VIII.2003 г. в 10 ч. в седалището на дружеството в София, Индустриална зона Гара Искър, ул. Подпоручик X.X. 8, при дневен ред: промени в състава на съвета на директорите. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 13 ч., на същото място и при спазване на същия дневен ред. Поканват се акционерите да присъстват и да вземат участие в работата на общото събрание. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството.

31970

98. - Съветът на директорите на “Стоманени тръби - 98” - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 4.VIII.2003 г. в 11 ч. в София, ул. Любен Каравелов 44 - 46, ет. 4, при следния проект за дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите за дейността и икономическите резултати на дружеството през 2002 г.; проект за решение - ОС одобрява отчета на СД на дружеството; 2. приемане на годишния счетоводен отчет и доклад на експерт-счетоводителя по годишния счетоводен отчет за 2002 г.; проект за решение - ОС одобрява ГСО и доклада на експерт-счетоводителя по ГСО; 3. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им до 31.ХII.2002 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им до 31.ХII.2002 г.; 4. избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за решение - ОС избира предложения от СД дипломиран експерт-счетоводител; 5. определяне на възнаграждението на членовете на съвета на директорите; проект за решение - ОС приема предложеното възнаграждение на членовете на СД. Поканват се акционерите лично или чрез упълномощен представител да вземат участие в събранието. Писменото пълномощно на акционер в общото събрание трябва да бъде само за събранието, насрочено за 4.VIII.2003 г., да е изрично, да е нотариално заверено и да има минималното съдържание, определено с наредбата по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството всеки работен ден от 10 до 12 ч. Регистрацията на акционерите за участие в общото събрание ще се извършва от 10 ч. до 10 ч. и 45 мин. в деня на събранието на адрес: София, ул. Любен Каравелов 44 - 46, ет. 4. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.

33295

1. - Съветът на директорите на “Детски свят” - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 4.VIII.2003 г. в 10 ч. в София, ж. к. Красно село, бл. 194, вх. Г - офис на дружеството, при следния дневен ред: 1. промяна на адреса на управление; проект за решение - ОС променя адреса на управление; 2. изменение на устава; проект за решение - ОС изменя устава; 3. разпределение на печалбата от минали години и от 2002 г.; проект за решение - ОС приема предложението. Материалите по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите всеки работен ден от 9 до 17 ч. в офиса на дружеството, ж. к. Красно село, бл. 194, вх. Г. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред независимо от представения капитал.

32629

3. - Управителният съвет на ТБ “България инвест” - АД, София, на основание чл. 223ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на 4.VIII.2003 г. в 10 ч. в София, бул. Мария-Луиза 79, при следния дневен ред: 1. приемане на промени в числеността и състава на надзорния съвет; проект за решение - ОС приема промени в числеността и състава на надзорния съвет; 2. разни. Материалите по дневен ред на събранието са на разположение на акционерите в София, бул. Мария-Луиза 79, считано от датата на обнародване на поканата в “Държавен вестник”. Акционерите - физически лица, се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите - физически лица, се легитимират с документ за самоличност на упълномощения и писмено изрично пълномощно, издадено от акционера. Акционерите - юридически лица, се представляват от законните си представители, които се легитимират с документ за самоличност и удостоверение за актулна съдебна регистрация на юридическото лице. Пълномощниците на акционерите - юридически лица, се легитимират с документ за самоличност на упълномощения, писмено изрично пълномощно, издадено от законния представител на акционера, и удостоверение за актуална съдебна регистрация на юридическото лице. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред. Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез упълномощени от тях лица.

33979

42. - Съветът на директорите на “Комерс Финанс” - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 5.VIII.2003 г. в 10 ч. на адрес: София, ул. Раковски 113, ет. 4, ап. 15, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2002 г.; проект за решение - ОС приема доклада за дейността на дружеството през 2002 г.; 2. приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2002 г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводител; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2002 г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводител; 3. вземане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2002 г; проект за решение - ОС приема предложението за разпределение на печалбата; 4. избор на одитор за 2003 г.; проект за решение - ОС избира одитор на дружеството за 2003 г.; 5. разни. Поканват се всички акционери лично или чрез писмено упълномощени от тях лица да вземат участие в общото събрание. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 13 ч., на същото място. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството.

33436

10. - Съветът на директорите на “Чап медия” - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 5.VIII.2003 г. в 10 ч. в София, ул. Московска 3, вх. А, ет. 6, при следния дневен ред: 1. приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.; предложение за решение - ОС приема и одобрява годишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.; 2. приемане на доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2002 г. и освобождаване на членовете на съвета на директорите от отговорност; предложение за решение - ОС приема и одобрява доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2002 г., освобождава членовете на съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2002 г.; 3. избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2003 г.; предложение за решение - ОС избира предложения експерт-счетоводител за 2003 г. Поканват се всички акционери да присъстват на събранието лично или чрез редовно упълномощени представители. За участие в събранието акционерите да носят временните си удостоверения и документ за самоличност, а пълномощниците - и изрично писмено пълномощно. Писмените материали по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите в офиса на дружеството, София, ул. Московска 3, вх. А, ет. 6, при изпълнителния директор. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.

30037

1. - Съветът на директорите на “Рудодобив и обогатяване 98” - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 5.VIII.2003 г. в 11 ч. в София, кв. Кремиковци, бл. 44, при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2002 г.; проект за решение - ОС приема доклада за дейността на дружеството през 2002 г.; 2. приемане на доклада на експерт-счетоводителя и годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2002 г.; проект за решение - ОС приема доклада на експерт-счетоводителя и годишния финансов отчет за 2002 г.; 3. предложение на СД за разпределение на печалбата за 2002 г.; проект за решение - ОС приема предложението на СД за разпределение на печалбата на дружеството за 2002 г.; 4. освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2002 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2002 г.; 5. промени в състава на съвета на директорите на дружеството; проект за решение - ОС приема предложените промени в състава на съвета на директорите; 6. избор на експерт-счетоводител за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2003 г.; проект за решение - ОС приема предложения експерт-счетоводител за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2003 г.; 7. разни. Поканват се акционерите да участват в ОС лично или чрез представител. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред независимо от представения капитал. Писмените материали на ОС са на разположение на акционерите в седалището на дружеството в София, кв. Кремиковци, бл. 44.

34704

1. - Съветът на директорите на “Книжна фабрика Искър” - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 5.VIII.2003 г. в 13 ч. в офиса на дружеството, ул. 5004 № 1, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 2002 г.; проект за решение - ОС приема отчета за дейността на дружеството; 2. приемане счетоводния отчет на дружеството за 2002 г.; проект за решение - ОС приема годишния счетоводен отчет за 2002 г.; 3. избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за решение - ОС избира дипломиран експерт-счетоводител за 2003 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2002 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2002 г.; 5. промени в състава на съвета на директорите; 6. избор на нов изпълнителен директор; 7. вземане решение за увеличение капитала на дружеството при условията на чл. 195 ТЗ; проект за решение - ОС взема решение за увеличение капитала на дружеството при условията на чл. 195 ТЗ, 8. промени в устава на дружеството съгласно ТЗ; 9. разпределяне на доходите на дружеството; 10. разни. Поканват се всички акционери да вземат участие в общото събрание на дружеството лично или чрез упълномощени представители. Писмените материали по дневния ред с проекторешенията са на разположение на акционерите всеки работен ден от 15.VI.2003 г. до 5.VIII.2003 г. от 9 до 12 ч. в канцеларията на дружеството. Регистрацията на акционерите започва в 12 ч. Пълномощниците се легитимират с представяне на документ за самоличност и изрично писмено пълномощно, нотариално заверено съгласно изискванията на ТЗ.

36930

1. - Съветът на директорите на “Лесоимпекс” - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на 5.VIII.2003 г. в 10 ч. в София, бул. Тотлебен 34, при следния дневен ред: 1. промени в устава на дружеството; проект за решение - ОС приема предложените промени в устава; 2. промяна в броя на членовете на съвета на директорите и избор на нови членове; проект за решение - ОС приема предложената промяна в броя на членовете на съвета на директорите и избира нови членове; 3. увеличаване на капитала на дружеството на 250 045 лв. чрез издаване на нови 4652 акции с номинал и емисионна стойност 43 лв.; определяне на едномесечен срок за записване на акции считано от обнародването на поканата; допускане на възможност капиталът да се увеличи само със стойността на записаните акции, ако новите акции не бъдат записани изцяло; проект за решение - ОС приема предложението за увеличаване на капитала, определяне на срок за записване на акции и възможност за увеличаване на капитала само със стойността на записаните акции. Поканват се всички акционери да присъстват лично или чрез пълномощник. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството.

38719

229. - Съветът на директорите на “ЗСК - Лозово” - АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 1.VIII.2003 г. в 10 ч. в управлението на дружеството, Бургас, Северна индустриална зона, при следния дневен ред: 1. приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.; проект за решение - ОС приема годишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.; 2. изслушване на доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2002 г.; проект за решение - ОС приема решение относно доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2002 г.; 3. доклад на съвета на директорите на дружеството за дейността през 2002 г.; проект за решение - ОС приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството за 2002 г.; 4. освобождаване членовете на съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2002 г.; проект за решение - ОС освобождава членовете на съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2002 г.; 5. избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за решение - ОС избира предложения дипломиран експерт-счетоводител за 2003 г.; 6. приемане на решение за освобождаване от длъжност членовете на съвета на директорите поради изтичане на техния мандат и избор на нов съвет на директорите; проект за решение - ОС освобождава от длъжност членовете на съвета на директорите и избира нов съвет на директорите; 7. приемане на решение за изменение и допълнение на устава на дружеството съобразно измененията на ЗППЦК; проект за решение - ОС приема предложените от съвета на директорите изменения и допълнения на устава на дружеството; 8. приемане на решение за разпределение на печалбата за финансовата 2002 г.; проект за решение - ОС приема решение да не се разпределя печалбата за финансовата 2002 г. Регистрацията на участниците в събранието започва същия ден в 9 ч. в деловодството на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието се отлага за 13 ч. същия ден и ще се проведе законно независимо от представения капитал. Писмените материали за общото събрание са на разположение на акционерите от 10.VI.2003 г. всеки работен ден от 9 до 16 ч. в деловодството на дружеството.

31128

11. - Съветът на директорите на “Автоинвест” - АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 4.VIII.2003 г. в 16 ч. и 30 мин. в Бургас, бул. Ст. Стамболов 81, при дневен ред - упълномощаване на изпълнителния директор на дружеството X.X.X. за представяне на “Автоинвест” - АД, на общото събрание на акционерите на “Бургас авто” - АД. Материалите за събранието се намират на разположение на акционерите в деловодството на дружеството в Бургас, бул. Ст. Стамболов 81. Поканват се акционерите да вземат участие лично или чрез писмено упълномощени от тях лица. Регистрацията за участие в общото събрание започва в 16 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 5.VIII.2003 г. в 8 ч. и 30 мин. на същото място и при същия дневен ред.

34545

1. - Съветът на директорите на “Балкан инвест” - АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно събрание на акционерите на 5.VIII.2003 г. в 16 ч. в седалището и адреса на управление на дружеството, Бургас, сградата на “ХемусМарк” - АД, при следния дневен ред: 1. доклад на СД за дейността на “Балкан инвест” - АД, през 2002 г.; проект за решение - ОС приема доклада за дейността на “Балкан инвест” - АД, през 2002 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителя за заверения годишен счетоводен отчет за 2002 г.; проект за решение - ОС приема доклада на експерт-счетоводителя и одобрява годишния счетоводен отчет за 2002 г.; 3. обсъждане и приемане на решение за разпределяне на печалбата и загубата за 2002 г.; проект за решение - ОС приема решение за разпределение на печалбата и загубата за 2002 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете на СД; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2002 г.; 5. назначаване на експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за решение - ОС приема предложението за експерт-счетоводител за 2003 г.; 6. промяна в състава на СД; проект за решение - ОС приема предложението за промяна в състава на СД; 7. разни; проект за решение - ОС приема решения за допълнително включени въпроси в дневния ред съгласно чл. 231, ал. 1 ТЗ. Писмените материали са на разположение на акционерите в седалището на дружеството, Бургас, ж. к. Славейков - север, административната сграда на “ХемусМарк” - АД. Поканват се всички акционери, притежаващи акции с право на глас, да вземат участие в събранието. В събранието могат да участват и пълномощници, изрично упълномощени за това събрание. Регистрацията и проверката на акционерите и пълномощниците се извършва същия ден от 15 до 16 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ ОС ще се проведе същия ден в 17 ч., на същото място и при същия дневен ред.

31901

12. - Съветът на директорите на “МИПС Инвестмънт” - АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 28.VII.2003 г. в 10 ч. във Варна, ул. Цар Асен 70, вх. А, ет. 1, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 2002 г.; проект за решение - ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2002 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка за 2002 г.; проект за решение - ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка за 2002 г.; 3. одобряване на ГФО за 2002 г.; проект за решение - ОС одобрява ГФО за 2002 г.; 4. приемане на решение за разпределение на печалбата за 2002 г.; проект за решение - ОС приема решение за разпределение на печалбата за 2002 г.; 5. освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2002 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2002 г.; 6. увеличаване капитала на дружеството; проект за решение - ОС приема предложеното увеличаване на капитала; 7. приемане на промени в устава; проект за решение - ОС приема предложените промени в устава; 8. промени в СД; проект за решение - ОС приема предложените промени в СД; 9. избор на регистриран одитор на дружеството за 2003 г.; проект за решение - ОС избира регистриран одитор на дружеството за 2003 г.; 10. разни. Материалите по дневния ред за събранието са на разположение на акционерите във Варна, ул. Цар Асен 70, вх. А, ет. 1. Поканват се всички акционери да вземат участие лично или чрез упълномощени от тях лица. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.

38810

1. - Съветът на директорите на “Кристал химия” - АД, Велинград, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 2.VIII.2003 г. в 10 ч. в административната сграда на дружеството, Велинград, ул. Кристал 7, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 2002 г.; проект за решение - ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2002 г.; 2. одобрение избора на СД на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2002 г.; проект за решение - ОС одобрява избрания от СД дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2002 г.; 3. приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г. и на доклада на дипломирания експерт-счетоводител; проект за решение - ОС приема годишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводител; 4. разпределяне на финансовия резултат на дружеството за 2002 г.; проект за решение - ОС приема предложеното разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2002 г.; 5. избор на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2003 г.; проект за решение - ОС приема предложения от СД дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2003 г.; 6. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2002 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2002 г.; 7. освобождаване членовете на съвета на директорите и избор на нови членове на СД на дружеството; проект за решение - ОС освобождава предложените членове на СД и избира нови членове на СД на дружеството; 8. изменения и допълнения в устава на дружеството; проект за решение - ОС приема предложените изменения и допълнения в устава на дружеството. Поканват се всички акционери на “Кристал химия” - АД, или техни представители, надлежно упълномощени по предвидения в закона и устава на дружеството ред, да вземат участие в общото събрание. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите всеки работен ден от 9 до 17 ч. в седалището на дружеството във Велинград, ул. Кристал 7. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници за участие в общото събрание ще се проведе от 9 ч. до 9 ч. и 45 мин. в деня на общото събрание. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред независимо от представения на него капитал.

36501

33. - Съветът на директорите на “МБАЛ “Д-р X.X.” - АД, Габрово, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 1.VIII.2003 г. в 10 ч. в залата за събрания на болницата в Габрово, ул. Д-р Илиев - Детския 1, при следния дневен ред: 1. приемане на баланс и годишен счетоводен отчет за 2002 г.; проект за решение - ОС приема представения баланс и годишен счетоводен отчет за 2002 г.; 2. освобождаване на членовете на съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2002 г.; проект за решение - ОС освобождава членовете на СД от отговорност за дейността им през 2002 г.; 3. обсъждане на дейността на дружеството и проблемите през 2002 г.; проект за решение - ОС приема доклада на изпълнителния директор за дейността на дружеството през 2002 г.; 4. приемане на план за финансиране на дружеството за дейността му през 2003 г.; проект за решение - ОС приема предложения от съвета на директорите план за финансиране на дейността на дружеството през 2003 г.; 5. разни. Писмените материали са на разположение на акционерите в счетоводството на дружеството. Регистрацията на участниците и техните пълномощници ще се извърши от 9 до 10 ч. на мястото на провеждане на събранието. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.

36886

1. - Управителният съвет на футболен клуб “Янтра” - Габрово, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на клуба на 28.VII.2003 г. в  20 ч. в Габрово, ул. Дебел дял 3, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на клуба; проект за решение - ОС приема направения отчет за дейността на клуба; 2. промени в устава на ФК; проект за решение - ОС приема предложените промени в устава на ФК; 3. освобождаване членове на управителния съвет; проект за решение - ОС освобождава предложените членове на УС; 4. избор на нови членове на управителния съвет; проект за решение - ОС избира предложените нови членове на УС; 5. освобождаване на председателя на управителния съвет; проект за решение - ОС освобождава X.X.X. от длъжността председател на УС и от отговорност; 6. избор на нов председател на управителния съвет; проект за решение - ОС избира нов председател на УС; 7. други. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред.

39053

3. - Съветът на директорите на “Булстрой 99” - АД, Габрово, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 1.VIII.2003 г. в 15 ч. в сградата на “Високо строителство” - АД, Габрово, ул. Станционна 5 - 7, ет. 2, заседателна зала, при следния дневен ред: 1. приемане отчета за дейността на дружеството през 2002 г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от одиторската проверка през 2002 г.; проект за решение - ОС приема отчета за дейността на дружеството и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2002 г.; 2. одобряване на годишния финансов (счетоводен) отчет и баланс на дружеството за 2002 г.; проект за решение - ОС приема годишния финансов (счетоводен) отчет и баланс на дружеството за 2002 г.; 3. избор на одитор за одиторска проверка за 2003 г.; проект за решение - ОС избира предложения от акционерите одитор за 2003 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2002 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2002 г.; 5. разпределение на печалбата на дружеството за 2002 г.; проект за решение - ОС приема направеното предложение за разпределение на печалбата за 2002 г.; 6. освобождаване членовете на съвета на директорите от длъжност поради изтичане на мандата на съвета на директорите; проект за решение - ОС освобождава членовете на съвета на директорите от длъжност поради изтичане мандата на съвета на директорите; 7. избор на съвет на директорите и мандат за управление; проект за решение - ОС избира за членове на съвета на директорите предложените от акционерите лица, определя мандат за управление и възнаграждението им; 8. определяне числения състав и мандата на съвета на директорите на “Високо строителство” - АД, Габрово, за гласуване на годишното общо събрание на акционерите за 2002 г.; проект за решение - ОС определя проектокандидатура на лица за членове на съвета на директорите на “Високо строителство” - АД, Габрово, мандатност и месечно възнаграждение, която да се внесе за гласуване в годишното общо събрание на акционерите през 2003 г.; 9. разни. Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да вземат участие в събранието. Писмените материали са на разположение на акционерите на посочения адрес в Личен състав на “Високо строителство” - АД, Габрово, всеки работен ден от 13 до 15 ч. Регистрацията ще започне в 14 ч. на същото място, като акционерите представят временно удостоверение и лична карта, а представителите им - и нотариално заверено пълномощно. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 17 ч., на същото място и при същия дневен ред.

34565

1. - Управителният съвет на хандбален клуб “Пирин - 94”, гр. Гоце Делчев, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на клуба на 4.VIII.2003 г. в 18 ч. в седалището на дружеството, гр. Гоце Делчев, Младежки дом, при следния дневен ред: 1. отчет на дейността на хандбален клуб “Пирин - 94” през 2002 г.; 2. промяна името на хандбалния клуб; 3. промени в устава на хандбален клуб “Пирин - 94”; 4. избор на ръководни органи; 5. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в 19 ч. на същото място и при същия дневен ред.

39570

60. - Съветът на директорите на “Турист - строй - комерс - 99” - АД, Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 2.VIII.2003 г. в 10 ч. в Добрич, бул. Добруджа 28, стая 102, при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2002 г.; проект за решение - ОСА приема доклада на СД за дейността на дружеството през 2002 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет и отчета за приходите и разходите за 2002 г.; проект за решение - ОСА приема годишния счетоводен отчет и отчета за приходите и разходите за 2002 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2002 г.; проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2002 г.; 4. избор на дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2003 г.; проект за решение - ОСА приема предложението за експерт-счетоводител на дружеството за 2003 г.; 5. предложение на СД за увеличение капитала на дружеството; проект за решение - ОСА приема предложението на СД за увеличение капитала на дружеството. Поканват се всички акционери или нотариално упълномощени от тях лица за участие в ОС. Записването на акционерите и техните пълномощници започва в 9 ч. в деня на събранието. Писмените материали са на разположение на акционерите в седалището на дружеството: Добрич, бул. Добруджа 28, стая 102. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.

29581

748. - Съветът на директорите на “Марена” - АД, Дупница, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 2.VIII.2003 г. в 10 ч. в офиса на дружеството на ул. Драгой болярин 2 при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2002 г.; 2. приемане на счетоводен отчет и баланс на дружеството и доклад на експерт-счетоводителя за 2002 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2002 г.; 4. промени в състава на съвета на директорите; 5. избор на експерт-счетоводител за 2003 г.; 6. разпределение на печалбата за 2002 г. и определяне на размера на възнагражденията на членовете на съвета на директорите за 2003 г.; 7. разни. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството. Поканват се акционерите да вземат участие в общото събрание чрез законните си представители или чрез писмено упълномощени лица. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 13 ч., на същото място и при същия дневен ред.

34571

48. - Съветът на директорите на “Марена - М” - АД, Дупница, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 2.VIII.2003 г. в 12 ч. в офиса на дружеството, ул. Драгой болярин 2, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2002 г.; 2. приемане на счетоводен отчет и баланс дружеството и доклад на експерт-счетоводителя за 2002 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2002 г.; 4. промени в състава на съвета на директорите; 5. избор на експерт-счетоводител за 2003 г.; 6. разпределение на печалбата за 2000 г. и определяне на размера на възнагражденията на членовете на съвета на директорите за 2002 г.; 7. разни. Материалите, свързани с дневния ред, са на разположение на акционерите в офиса на дружеството. Поканват се акционерите да вземат участие в редовното общо събрание чрез законните си представители или чрез писмено упълномощени лица. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото място и при същия дневен ред.

34510

116. - Съветът на директорите на “Мастра” - АД, Дупница, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 2.VIII.2003 г. в 14 ч. в офиса на дружеството, ул. Драгой болярин 2, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите за дейността на дружеството за 2002 г.; 2. приемане на счетоводен отчет и баланс на дружеството и доклад на експерт-счетоводителя за 2002 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2002 г.; 4. промени в състава на съвета на директорите; 5. избор на експерт-счетоводител за 2003 г.; 6. разпределение на печалбата за 2002 г. и определяне на размера на възнагражденията на членовете на съвета на директорите за 2003 г.; 7. разни. Материалите, свързани с дневния ред, са на разположение на акционерите в офиса на дружеството. Поканват се акционерите да вземат участие в редовното общо събрание чрез законните си представители или чрез писмено упълномощени лица. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 17 ч., на същото място и при същия дневен ред.

34512

96. - Съветът на директорите на “Италия Стил” - АД, Дупница, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 2.VIII.2003 г. в 15 ч. в офиса на дружеството, ул. Драгой болярин 2, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2002 г.; 2. приемане на счетоводен отчет и баланс на дружеството и доклад на експерт-счетоводителя за 2002 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2002 г.; 4. промени в състава на съвета на директорите; 5. избор на експерт-счетоводител за 2003 г.; 6. разпределение на печалбата за 2002 г. и определяне на размера на възнагражденията на членовете на съвета на директорите за 2003 г.; 7. разни. Материалите, свързани с дневния ред, са на разположение на акционерите в офиса на дружеството. Поканват се акционерите да вземат участие в редовното общо събрание чрез законните си представители или чрез писмено упълномощени лица. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото място и при същия дневен ред.

34513

78. - Съветът на директорите на “Комплекс Колхида” - АД, Елхово, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 1.VIII.2003 г. в 11 ч. в седалището на дружеството в Елхово, пл. Централен 1, при следния дневен ред: 1. приемане на отчета за дейността на дружеството през 2002 г.; проект за решение - ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2002 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за финансовата 2002 г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за неговата проверка и заверка; проект за решение - ОС приема годишния счетоводен отчет на дружеството за финансовата 2002 г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за неговата проверка и заверка; 3. освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2002 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2002 г.; 4. избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за решение - ОС избира предложения експерт-счетоводител за 2003 г.; 5. разни. Поканват се всички акционери да участват в събранието лично или чрез упълномощен представител. Акционерите юридически лица се представляват от законните им представители, които се легитимират с удостоверение за актуална съдебна регистрация и документ за самоличност. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 13 ч., на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на представените акции. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството в Елхово, пл. Централен 1.

37706

100. - Съветът на директорите на “Фабрика Медикет” - АД, Етрополе, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 1.VIII.2003 г. в 11 ч. в административната сграда на дружеството в Етрополе, Промишлена зона, при следния дневен ред: 1. избор на дипломиран експерт-счетоводител, който да завери годишния счетоводен отчет за 2002 г.; 2. приемане и одобрение на годишния счетоводен отчет за 2002 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2002 г.; 4. отчет на съвета на директорите на дружеството за дейността през 2002 г.; 5. разни. Регистрацията на акционерите ще започне в 10 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе при спазване на изискванията на чл. 26 от устава.

37700

32. - Съветът на директорите на “Медикет” - АД, Етрополе, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 1.VIII.2003 г. в 11 ч. в административната сграда на дружеството в Етрополе, Промишлена зона, при следния дневен ред: 1. избор на дипломиран експерт-счетоводител, който да завери годишния счетоводен отчет за 2002 г.; 2. приемане и одобрение на годишния счетоводен отчет за 2002 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2002 г.; 4. отчет на съвета на директорите на дружеството за дейността през 2002 г.; 5. разни.

37701

48. - Съветът на директорите на “Етроволан” - АД, Етрополе, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 5.IХ.2003 г. в 14 ч. в административната сграда в Етрополе, бул. Руски 179, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 2002 г.; проект на решение - ОС приема отчета; 2. одобряване на годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2002 г. и доклад на експерт-счетоводителя за проверка на годишния отчет за 2002 г.; проект на решение - ОС приема баланса и отчета за 2002 г. и доклада на експерт-счетоводителя за заверка на годишния отчет за 2002 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2002 г.; проект на решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им за 2002 г.; 4. освобождаване на назначения от ОС дипломиран експерт-счетоводител за 2002 г. и назначаване на дипломиран експерт-счетоводител за 2003 г.; проект на решение - ОС освобождава досегашния и избира предложения експерт-счетоводител за 2003 г.; 5. разни. Поканват се акционерите да присъстват на общото събрание лично или чрез упълномощен представител. Регистрацията на акционерите, респ. на пълномощниците, ще се извършва от 13 ч. в седалището на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе от 17 ч. същия ден, на същото място и при същия дневен ред. Материалите по дневния ред на общото събрание могат да бъдат получени от всеки желаещ акционер в седалището на дружеството всеки работен ден от 10 ч. до 16 ч. и 30 мин.

38769

30. - Съветът на директорите на “Родопа - Елхово” - АД, в ликвидация, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 4.VIII.2003 г. в 10 ч. в Елхово в административната сграда на дружеството, находяща се на шосето за с. Изгрев, при следния дневен ред: 1. приемане на доклада на ликвидатора на дружеството относно хода на ликвидацията за 2001 и 2002 г.; проект за решение - ОС (не) приема доклада на ликвидатора относно хода на ликвидацията за 2001 и 2002 г.; 2. освобождаване от отговорност ликвидатора за дейността му през 2001 и 2002 г.; проект за решение - ОС (не) освобождава от отговорност ликвидатора за дейността му през 2001 и 2002 г.; 3. приемане на доклада на дипломиран експерт-счетоводител за 2002 г.; проект за решение - ОС приема доклада на дипломиран експерт-счетоводител за 2002 г.; 4. разглеждане на предложения за промени в плана на ликвидация; проект за решение - ОС (не) приема промените в плана за ликвидация; 5. вземане на решение за удължаване срока на ликвидация; проект за решение - ОС (не) взема решение за удължаване на срока за ликвидация; 6. избор на ликвидатор и определяне на възнаграждението му; 7. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.

31885

20. - Управителният съвет на ФК “Левски - Лясковец”, гр. Лясковец, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 1.VIII.2003 г. в 18 ч. в салона на община Лясковец при следния дневен ред: 1. приемане на промени в устава на клуба в съответствие с изискванията на ЗЮЛНЦ; 2. разни (питания).

38774

681. - Съветът на директорите на “Мир” - АД, Монтана, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 5.VIII.2003 г. в 11 ч. в административната сграда на дружеството, Монтана, ул. Индустриална 44, при следния дневен ред: 1. приемане доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на дейността на дружеството през 2002 г.; проект за решение - ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на дейността на дружеството за 2002 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.; проект за решение - ОС приема годишния счетоводен отчет на дружеството; 3. избор на експерт-счетоводител (одитор) за 2003 г.; проект за решение - ОС избира одитор на дружеството; 4. вземане на решение за разпределение на печалбата за 2002 г.; проект за решение - ОС взема решение печалбата от 2002 г. да се разпредели за покриване на загуби от минали години; 5. промяна в състава на съвета на директорите; проект за решение - ОС приема промените в състава на съвета на директорите; 6. други. Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да присъстват на събранието. Писмените материали са на разположение в седалището на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.

31245

7. - Съветът на директорите на “Оптикоелектрон груп” - АД, Панагюрище, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 1.VIII.2003 г. в 9 ч. в гр. Царево, област Бургас, ул. Преображенска 36, хотел “Зора”, зала “Зора”, при следния дневен ред: 1. приемане на доклада за дейността на дружеството и годишния счетоводен отчет за 2002 г., заверен от дипломирания експерт-счетоводител, избран от общото събрание на дружеството; предложение за решение - ОС приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството и годишния счетоводен отчет за 2002 г., заверен от дипломирания експерт-счетоводител; 2. освобождаване от отговорност членове на съвета на директорите за дейността им през 2002 г.; предложение за решение - ОС освобождава от отговорност членове на съвета на директорите за дейността им през 2002 г.; 3. разпределяне на финансовия резултат за 2002 г.; предложение за решение - ОС приема направеното предложение за разпределяне на финансовия резултат за 2002 г.; 4. избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2003 г.; предложение за решение - ОС приема предложения от съвета на директорите дипломиран експерт-счетоводител за 2003 г.; 5. промени в устава на дружеството; предложение за решение - ОС приема предложените от съвета на директорите промени в устава на дружеството; 6. промени в съвета на директорите и определяне на възнаграждението им; предложение за решение - ОС приема предложените промени в съвета на директорите и предложението за определяне на възнаграждението им; 7. решение за обратно изкупуване на акции на “Оптикоелектрон груп” - АД; предложение за решение - ОС приема предложението за обратно изкупуване на акции на “Оптикоелектрон груп” - АД; 8. разни. Акционерите - юридически лица, да бъдат представлявани в съответствие с техните учредителни актове или от съответно упълномощените от тях лица. Акционерите се легитимират с лична карта. Представителите на акционери с поименни акции се легитимират с писмено пълномощно и лична карта. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 8 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 10 ч., на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали по дневния ред на общото събрание са на разположение на акционерите в седалището на дружеството.

31439

1. - Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел “Ротари клуб - Панагюрище” - Панагюрище, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на 4.VIII.2003 г. в 19 ч. в Панагюрище, х-л “Каменград”, заседателна зала, при следния дневен ред: 1. приемане на отчета на управителния съвет; 2. избор на нов управителен съвет; 3. приемане на нов устав; 4. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден в 20 ч., на същото място и при същия дневен ред.

34573

5. - Управителният съвет на сдружение “Плевен - ин” - Плевен, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 1.VIII.2003 г. в 13 ч. в Плевен, ул. Катя Попова 2, ет. 3, офис 10, при следния дневен ред: 1. промени в устава на сдружението; 2. изключване на членове на сдружението; 3. приемане на членове на сдружението; 4. освобождаване на членове на УС и избиране на нови; 5. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.

33071

189. - Съветът на директорите на “Евмолпия” - ЕАД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на 28.VII.2003 г. в 10 ч. на адреса на управление на дружеството - административната сграда в Пловдив, бул. Васил Априлов 102, при следния дневен ред: 1. освобождаване на досегашните членове на съвета на директорите и избор на нов съвет на директорите; проект за решение: ОСА освобождава досегашните членове на съвета на директорите и избира нови по предложение на акционерите; 2. вземане на решение за приемане на нов устав; проект за решение: ОСА приема нов устав на дружеството по предложение на акционери; 3. разни. Акционерите могат да присъстват лично или представлявани от пълномощник с писмено пълномощно. Всички акционери или упълномощените представители представят при регистрацията лична карта и съответните пълномощни. Регистрацията на акционерите започва в 9 ч. Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството - в административната сграда в Пловдив, бул. Васил Априлов 102. При поискване писмените материали се представят на акционерите безплатно.

39908

14. - Управителният съвет на “Сдружение с нестопанска цел Футболен клуб Марица 1921” - Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 4.VIII.2003 г. в 17 ч. в Пловдив, бул. България, стадион “Марица”, при следния дневен ред: 1. отчет за финансовата и други дейности на УС за 2002 г.; проект за решение - ОС одобрява и приема отчета за дейностите на УС на сдружението за отчетната 2002 г.; 2. приемане на предложения от УС бюджет и план за работа на сдружението за 2003 г.; проект за решение - ОС приема предложените от УС бюджет и план за 2003 г.; 3. промени в устава; проект за решение - ОС приема предложенията за промени в устава; 4. освобождаване от длъжност и от отговорност на членове на УС; проект за решение - ОС освобождава от длъжност и от отговорност членове на УС; 5. избор на нови членове на УС; проект за решение - ОС избира предложените нови членове на УС; 6. освобождаване на председателя на УС и на изпълнителния директор от длъжност и от отговорност; проект за решение - ОС освобождава председателя на УС и изпълнителния директор от длъжност и от отговорност; 7. избор на нов председател на УС; проект за решение - ОС избира предложения нов председател на УС; 8. отпадане на членове на сдружението; проект за решение - ОС приема отпадането от сдружението на посочените членове; 9. приемане на нови членове на сдружението; проект за решение - ОС приема предложените нови членове на сдружението; 10. разни. Поканват се всички членове да присъстват на събранието. Материалите по дневния ред на общото събрание са на разположение на членовете в седалището на сдружението в Пловдив, бул. България, стадион “Марица”. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото място и при същия дневен ред.

34541

341. - Съветът на директорите на “Метизи” - АД, Роман, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 2.VIII.2003 г. в 11 ч. в Роман, Индустриална зона 1, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 2002 г.; проект за решение - ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2002 г.; 2. отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите; 3. доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на дружеството за 2002 г.; проект за решение - ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на дейността на дружеството за 2002 г.; 4. одобряване на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.; проект за решение - ОС одобрява годишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.; 5. приемане на решение за разпределение на печалбата за 2002 г.; проект за решение - ОС приема решение за отнасяне на печалбата на дружеството за 2002 г. към фонд “Резервен”; 6. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2002 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2002 г.; 7. приемане на решение за увеличаване на правата за вземане на решения от съвета на директорите; проект за решение - ОС приема направеното от съвета на директорите предложение за увеличаване правата на съвета на директорите при вземането на финансови решения за дейността на дружеството; 8. избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за решение - ОС избира за дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2003 г. X.X.X. (диплом № 0094/1992); 9. разни. Материалите, свързани с дневния ред на събранието, са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството - Роман, Индустриална зона 1. Регистрацията на акционерите започва в 10 ч. на 2.VIII.2003 г. на мястото на провеждане на общото събрание. Акционерите - юридически лица, се представляват от законните си представители, които се легитимират с представянето на удостоверение за актуална съдебна регистрация или всички съдебни решения на юридическото лице и документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите - юридически лица, се легитимират с писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно, издадено за това общо събрание на дружеството от законния представител на акционера и отговарящо на изискванията на закона; удостоверение за актуална съдебна регистрация или всички съдебни решения на юридическото лице и документ за самоличност на упълномощения. Акционерите - физически лица, се легитимират с представянето на документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите - физически лица, се легитимират с представянето на документ за самоличност и писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно, издадено за това общо събрание на дружеството и отговарящо на изискванията на закона. Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез упълномощени от тях лица. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред. Всеки, който представлява акционер или акционери в общото събрание на дружеството, следва да уведоми дружеството най-късно два дни преди деня на общото събрание. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК, е нищожно.

31319

12. - Съветът на директорите на “Химснаб - Русе” - АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 2.VIII.2003 г. в 11 ч. в салона за събрания на ул. Акад. М. Арнаудов 3 при следния дневен ред: 1. обсъждане и приемане на доклада за дейността, годишния счетоводен отчет и баланс и доклада на експерт-счетоводителя за 2002 г.; проект за решение - ОС приема доклада, годишния счетоводен отчет и баланс и доклада на експерт-счетоводителя за 2002 г. и предложението за разпределение на печалба; 2. освобождаване съвета на директорите от отговорност за дейността му през 2002 г.; проект за решение - ОС освобождава съвета на директорите от отговорност за дейността му през 2002 г.; 3. избор на експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за решение - ОС избира дипломиран експерт-счетоводител за 2003 г.; 4. приемане решение за увеличение на капитала в съответствие с чл. 195 ТЗ; проект за решение - ОС приема увеличението на капитала в съответствие с чл. 195 ТЗ; 5. избор на съвет на директорите и определяне на възнаграждението му; проект за решение - ОС избира съвет на директорите и определя възнаграждението му. Регистрацията на участниците в общото събрание започва в 10 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството - Русе, ул. Акад. М. Арнаудов 3, всеки работен ден от 14 до 16 ч.

33036

406. - Съветът на директорите на “Химснаб - 7004” - АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 2.VIII.2003 г. в 9 ч. в салона за събрания на ул. Акад. М. Арнаудов 3 при следния дневен ред: 1. обсъждане и приемане на доклада за дейността, годишния счетоводен отчет и баланс и доклада на експерт-счетоводителя за 2002 г.; проект за решение - ОС приема доклада, годишния счетоводен отчет и баланс и доклада на експерт-счетоводителя за 2002 г. и предложението за разпределение на печалба; 2. освобождаване съвета на директорите от отговорност за дейността му през 2002 г.; проект за решение - ОС освобождава съвета на директорите от отговорност за дейността му през 2002 г.; 3. избор на експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за решение - ОС избира дипломиран експерт-счетоводител за 2003 г.; 4. избор на съвет на директорите и определяне на възнаграждението му; проект за решение - ОС избира съвет на директорите и определя възнаграждението му. Регистрацията на участниците в общото събрание започва в 8 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 13 ч., на същото място и при същия дневен ред. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството - Русе, ул. Акад. М. Арнаудов 3, всеки работен ден от 14 до 16 ч.

33035

34. - Съветът на директорите на “Стоманени тръби” - АД, гр. Септември, ул. Велинградско шосе 1, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 2.VIII.2003 г. в 10 ч. в седалището на дружеството в гр. Септември, административна сграда (столовата), при следния проект за дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите за дейността и икономическите резултати на дружеството през 2002 г.; проект за решение - ОС одобрява отчета на СД; 2. приемане на ГСО и доклад на експерт-счетоводителя по ГСО за 2002 г.; проект за решение - ОС одобрява ГСО и доклада на експерт-счетоводителя по ГСО; 3. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им до 31.ХII.2002 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им до 31.ХII.2002 г.; 4. избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за решение - ОС избира предложения от СД дипломиран експерт-счетоводител; 5. промяна на седалището на фирмата; проект за решение - ОС приема предложеното от СД седалище; 6. определяне на възнаграждението на членовете на съвета на директорите; проект за решение - ОС приема предложеното възнаграждение на членовете на СД. Поканват се акционерите лично или чрез упълномощен представител да вземат участие в събранието. Писменото пълномощно на акционер в общото събрание трябва да бъде само за събранието, насрочено за 2.VIII.2003 г., да е изрично, да е нотариално заверено и да има минималното съдържание, определено с наредбата по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството всеки работен ден от 10 до 12 ч. Регистрацията на акционерите за участие в общото събрание ще се извършва от 9 ч. до 9 ч. и 45 мин. в деня на събранието на адреса на дружеството в гр. Септември, ул. Велинградско шосе 1. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.

33296

1. - Управителният съвет на сдружение “Сноуборд общество” - Смолян, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 5.VIII.2003 г. в 11 ч. в седалището на сдружението, Смолян, ул. Момина скала 4, бл. 51, вх. А, ап. 9, при следния дневен ред: 1. промени в състава на управителния съвет; 2. годишен отчет на управителния съвет; 3. изключване на членове и приемане на нови членове; 4. обсъждане и промени в устава на сдружението; 5. смяна на седалището; 6 разни.

33975

5. - Съветът на директорите на “ЛВК - Винпром” - АД, Търговище, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 1.VIII.2003 г. в 14 ч. в Търговище в заседателната зала на дружеството при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дружеството; предложение за решение - ОС приема доклада за дейността на дружеството; 2. приемане на годишния счетоводен отчет и доклад за 2002 г., заверен от експерт-счетоводител; предложение за решение - ОС приема отчета и доклада на експерт-счетоводителя за 2002 г.; 3. разпределение на печалбата от дейността за 2002 г.; предложение за решение - ОС приема предложението за решение на СД; 4. освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2002 г.; предложение за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2002 г.; 5. избор на съвет на директорите и определяне на възнагражденията им поради изтекъл срок на управление; предложение за решение - ОС приема предложението за състав на СД; 6. избор на експерт-счетоводител за финансовата 2003 г.; предложение за решение - ОС приема предложението за решение на СД за експерт-счетоводител за 2003 г.; 7. разни. Регистрацията на акционерите започва в 12 ч. Право на участие в ОС имат всички акционери, вписани в книгата на акционерите или представили при регистрацията си депозитарна разписка и документ за самоличност. За юридическите лица се изисква удостоверение за актуално състояние, доказващо правата на лицето, представляващо дружеството, или нотариално заверено пълномощно със съдържание и форма съгласно закона. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден от 15 ч., на същото място и при същия дневен ред независимо от представения капитал. Писмените материали, свързани с дневния ред, са на разположение на акционерите всеки работен ден в сградата на дружеството.

33274

6. - Съветът на директорите на “Винпром - Търговище 96” - АД, Търговище, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 1.VIII.2003 г. в 11 ч. в Търговище в заседателната зала на “ЛВК - Винпром” - АД, при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дружеството; предложение за решение - ОС приема доклада за дейността на дружеството; 2. приемане на годишния счетоводен отчет и доклад за 2002 г., заверен от експерт-счетоводител; предложение за решение - ОС приема отчета и доклада на експерт-счетоводителя за 2002 г.; 3. разпределение на печалбата от дейността за 2002 г.; предложение за решение - ОС приема предложението за решение на СД; 4. освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2002 г.; предложение за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността през 2002 г.; 5. избор на експерт-счетоводител за финансовата 2003 г.; предложение за решение - ОС приема предложението за решение на СД за експерт-счетоводител за 2003 г.; 6. разни. Регистрацията на акционерите започва в 10 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред независимо от представения капитал. Писмените материали, свързани с дневния ред, са на разположение на акционерите всеки работен ден в сградата на дружеството.

33275

188. - Съветът на директорите на “Поляница” - АД, Търговище, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно събрание на акционерите на 2.VIII.2003 г. в 8 ч. и 30 мин. в Търговище в сградата на ПУЦ на дружеството при следния дневен ред: 1. отчет на СД за дейността на дружеството през 2002 г.; проект за решение - ОС приема отчета на СД за дейността на дружеството през 2002 г.; 2. одиторски доклад за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2002 г.; проект за решение - ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2002 г.; 3. обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2002 г.; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2002 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете на СД на “Поляница” - АД, за 2002 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД на “Поляница” - АД, за 2002 г.; 5. избор на експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за решение - ОС избира предложения от СД експерт-счетоводител за 2003 г.; 6. приемане на решение за отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества при Комисията за финансов надзор; проект за решение - ОС реши да отпише “Поляница” - АД, Търговище, от регистъра на публичните дружества при Комисията за финансов надзор; 7. разни. Материалите по дневния ред за общото събрание на дружеството са на разположение на акционерите в седалището на дружеството, Търговище, ул. Преслав 2. Поканват се всички акционери да участват в общото събрание. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва на 2.VIII.2003 г. в 8 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 9 ч. и 30 мин., на същото място и при същия дневен ред.

37026

1. - Съветът на директорите на “Дамяница” - АД, с. Дамяница, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 1.VIII.2003 г. в 14 ч. в София в управлението на Софийския клон на ул. Оборище 22А при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 2002 г.; проект за решение - ОС приема отчета на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2002 г.; 2. одобряване на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.; проект за решение - ОС одобрява годишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.; 3. доклад на избрания дипломиран експерт-счетоводител (одиторско предприятие) по годишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.; проект за решение - ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител (одиторско предприятие) годишен счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.; 4. разпределение на печалбата на дружеството за 2002 г.; проект за решение - ОС приема предложението на съвета на директорите за разпределение на печалбата за 2002 г.; 5. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за досегашната им дейност; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за досегашната им дейност; 6. назначаване на дипломиран експерт-счетоводител (одиторско предприятие) за проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.; проект за решение - ОС назначава предложения от съвета на директорите дипломиран експерт-счетоводител (одиторско предприятие) за проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г. Поканват се акционерите или техни упълномощени в съответствие с устава на дружеството представители да вземат участие в работата на общото събрание на акционерите чрез насроченото заседание. Регистрацията на акционерите и техните представители ще се извърши на определения за заседанието ден от 13 ч. и 30 мин. до 14 ч. Материалите за заседанието и съответните проекторешения по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на адреса на управление Софийския клон на дружеството.

39517

125. - Съветът на директорите на “Ритекс” - АД, с. Казичене, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството на 29.VII.2003 г. в 14 ч. в седалището и адреса на управление на дружеството - София, кв. Казичене, ул. В. Левски 1А, в административната сграда на дружеството при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дружеството за 2002 г.; проект за решение - ОС приема доклада за дейността на дружеството през 2002 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет за 2002 г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводител; проект за решение - ОС приема годишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г. и доклада на експерт-счетоводителя; 3. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2002 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите; 4. промени в състава на съвета на директорите; проект за решение - ОС приема предложените на събранието промени; 5. избор на дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2003 г.; проект за решение - ОС приема предложения от СД експерт-счетоводител за 2003 г.; 6. приемане на промени в устава на дружеството; проект за решение - ОС приема предложените промени; 7. приемане на решение за разпределение на печалбата за 2002 г.; проект за решение - ОС приема предложението на СД за разпределение на печалбата; 6. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред. Материалите по дневния ред ще бъдат предоставени на разположение на акционерите в седалището на дружеството. Поканват се акционерите да участват в общото събрание лично или чрез писмено упълномощени от тях представители.

37066

187. - Съветът на директорите на “Аматица” - АД, с. Ковачевци, обл. Перник, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 1.VIII.2003 г. в 17 ч. в заседателната зала на дружеството в с. Ковачевци, обл. Перник, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2002 г.; проект за решение - ОС приема отчета на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2002 г.; 2. приемане на заверения годишен счетоводен отчет и баланс на дружеството и доклада на експерт-счетоводителя за 2002 г.; проект за решение - ОС приема заверения годишен счетоводен отчет и баланс на дружеството и доклада на експерт-счетоводителя за 2002 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността през 2002 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2002 г.; 4. вземане на решения за разпределяне на печалбата на дружеството за 2002 г.; проект за решение - ОС приема предложението на съвета на директорите за разпределяне на печалбата на дружеството за 2002 г.; 5. избор на експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за решение - ОС приема предложението на съвета на директорите за избор на експерт-счетоводител за 2003 г.; 6. избор на съвет на директорите и определяне възнаграждението им; проект за решение - ОС приема предложението на съвета на директорите за избор на членове за съвет на директорите и възнаграждението им. Материалите по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите в седалището на дружеството всеки работен ден от 9 до 16 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото място и при същия дневен ред. Поканват се акционерите на дружеството да вземат участие лично или чрез писмено упълномощени от тях представители. Регистрацията на акционерите започва в деня на събранието в 13 ч. на мястото за провеждане на събранието.

32628

97. - Съветът на директорите на “Мура - Боровец” - АД, к.к. Боровец, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 4.VIII.2003 г. в 10 ч. в курорта Боровец, хотел “Бреза”, при следния дневен ред: 1. приемане доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2002 г.; проекторешение - ОС приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2002 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството и доклада на експерт-счетоводителя за 2002 г.; проекторешение - ОС одобрява и приема годишния счетоводен отчет и отчета на експерт-счетоводителя за 2002 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2002 г.; проекторешение - ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите до извършване на финансова ревизия; 4. промени в състава на съвета на директорите и определяне възнаграждението им; проекторешение - ОС освобождава членовете на съвета на директорите, избира нови по предложения брой и състав и определя възнаграждението им в предложения размер; 5. избор на експерт-счетоводител за одиторска заверка на счетоводния отчет на дружеството за финансовата 2003 г.; проекторешение - ОС избира експерт-счетоводител за одиторска заверка на счетоводния отчет за 2003 г. Регистрацията на акционерите за участие в общото събрание започва в 9 ч. същия ден срещу представяне на документ за самоличност или съдебна регистрация за юридически лица, а за упълномощените представители и писмено пълномощно. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в11 ч., на същото място и при същия дневен ред. Материалите по дневния ред на общото събрание са на разположение на всички акционери и се намират в управлението - хотел “Бреза”.

33942

БЮЛЕТИН ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

242. - Министерството на образованието и науката, София 1000, бул. Княз Дондуков 2А, тел. 92 17 799, факс 988 24 85, на основание чл. 3, ал. 1, т. 3, буква “а” и чл. 7, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 22 ЗОП открива процедура за възлагане на обществена поръчка при следните условия: 1. Предмет на обществената поръчка: основен ремонт на учебен корпус, актова зала, общежития 1 и 2, кухненски блок и столова, физкултурен салон и котелно помещение на Оздравителна професионална гимназия “Хр. Смирненски” (ОИТ) - гр. Ардино. 2. Правно основание за откриване на процедурата: чл. 3, ал. 1, т. 3, буква “а” и чл. 7, ал.1, т. 3 ЗОП, както и възможност за прилагане на чл. 16, ал. 1, т. 4 ЗОП. 3. Вид на процедурата: открита процедура. 4. Срок и място за изпълнение на обществената поръчка: срок за изпълнение: до 60 дни от датата на сключване на договора; място за изпълнение - Оздравителна професионална гимназия “Хр. Смирненски” (ОИТ) - гр. Ардино, ул. Орлови скали 4. 5. Ограничения при изпълнението на обществената поръчка: кандидатите и техните предложения трябва да отговарят на изискванията и условията на чл. 24 и 27 ЗОП. 6. Квалификационни изисквания към кандидатите: кандидатите да представят доказателства за търговска репутация и за технически възможности съгласно § 1, т. 12 и 13 ЗОП. 7. Изисквания за качество: влаганите материали да са по БДС или да имат разрешение за употреба от ДАМТН в съответствие с отрасловата нормала. 8. Начин за образуване на предлаганата цена: представя се в левове и представлява общата сума от изпълнение на СМР и доставка на съоръженията, монтаж, изпробване, без включен ДДС. 9. Начин на плащане: 9.1. по банков път в левове; 9.2. разсрочено: годишна задача за 2003 г. - 25 900 лв.; останалата сума по договор - до 30.III.2004 г. 10. Срок на валидност на предложенията: 60 календарни дни след провеждане на процедурата. 11. Вид и размер на гаранциите: 11.1. за участие в процедурата за възлагане: парична в размер 510 лв., внесена от името на фирмата кандидат съгласно чл. 31, т. 3 ЗОП; задържането и освобождаването на гаранцията за участие на кандидатите става по реда на чл. 32 и 33 ЗОП; 11.2. за изпълнение в размер 2 % от предложената цена се внася от спечелилия кандидат преди подписване на договора и се възстановява след приемане на обекта; при невнасянето й се поканва следващият кандидат в класирането; 11.3. банковата сметка на Министерството на образованието и науката е № 500 014 913 8, банков код 661 966 11, БНБ - ЦУ, пл. Батенберг 1. 12. Критерии за оценка на предложенията и начин за определяне на тежестта им в комплексната оценка на предложението: икономически най-изгодното предложение от гледна точка на технология, вид, качество на влаганите материали и калкулация на крайната цена - до 50 т.; предложен срок за изпълнение на строителството с преценка за неговата реалност - до 10 т.; единичните фирмени цени и елементи, които ги формират, за допълнително възникнали работи - до 5 т.; размер на аванса - до 10 т.; гаранционни срокове - до 10 т.; доказан опит на участника при изпълнение на подобно строителство - до 15 т.; на първо място се класира кандидатът с най-голям общ коефициент К. 13. Място, ден и час за разглеждане и оценяване на предложенията: в сградата на Министерството на образованието и науката, заседателна зала № 5, на 28.VII.2003 г. в 10 ч. 14. Цена на документацията: 100 лв., невъзстановима след приключване на процедурата; внася се от името на фирмата кандидат по банков път в БНБ - ЦУ, банкова сметка № 300