Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 9 от 27.I

  • НАРЕДБА № 30 ОТ 20 НОЕМВРИ 2000 Г. ЗА ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНИТЕ И ХИГИЕННИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ДОБИВА НА СУРОВО МЛЯКО, ИЗГРАЖДАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА МЛЕКОПРЕРАБОТВАТЕЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ, ПРОИЗВОДСТВОТО И ТЪРГОВИЯТА С ТОПЛИННО ОБРАБОТЕНО МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ Виж повече
  • ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ Виж повече
  • НАРЕДБА № 39 ОТ 15 СЕПТЕМВРИ 2003 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА КОНТРОЛ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ЗЪРНЕНИТЕ ПРОДУКТИ Виж повече
  • ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ Виж повече
  • НАРЕДБА № 40 ОТ 4 ОКТОМВРИ 2002 Г. ЗА ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО И ПРЕДЛАГАНЕТО НА ПАЗАРА НА ЯЙЧНИ ПРОДУКТИ Виж повече
  • НАРЕДБА № 31 ОТ 24 ЮЛИ 2002 Г. ЗА ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО И ПРЕДЛАГАНЕТО НА ПАЗАРА НА МЛЯНО МЕСО И МЕСНИ ЗАГОТОВКИ Виж повече
  • НАРЕДБА № 17 ОТ 4 ОКТОМВРИ 2004 Г. ЗА ЛИЦЕНЗИРАНЕ НА ПРЕВОЗВАЧИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕВОЗИ НА ТОВАРИ ПО ВЪТРЕШНИ ВОДНИ ПЪТИЩА Виж повече
  • НАРЕДБА № 7 ОТ 19 МАРТ 2002 Г. ЗА ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЖИВОТНИТЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА КЛАНЕ, И ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО И ПРЕДЛАГАНЕТО НА ПАЗАРА НА ПРЯСНО МЕСО Виж повече
  • НАРЕДБА № 15 ОТ 25 АПРИЛ 2002 Г. ЗА ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПТИЦИТЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА КЛАНЕ, И ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО И ПРЕДЛАГАНЕТО НА ПАЗАРА НА ПРЯСНО ПТИЧЕ МЕСО Виж повече
  • НАРЕДБА № 17 ОТ 10 МАЙ 2002 Г. ЗА ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО И ПРЕДЛАГАНЕТО НА ПАЗАРА НА МЕСНИ ПРОДУКТИ И ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД Виж повече
Промени настройката на бисквитките