Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 71 от 8.IX

  • ЗАКОН ЗА ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО НА ПЕНСИЯ ЛИЦА, ПРОЯВИЛИ ФАШИСТКА ДЕЙНОСТ Виж повече