Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 45 от 2.VI

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ЗАПОВЕД № РД 10-503 от 27 март 2006 г.

На основание чл. 17, ал. 3 от Наредбата за правилата за образуване и регистриране на цени на лекарствените продукти при продажбата им на дребно във връзка с чл. 7 от Наредбата за условията и реда за работа на Комисията по цените на лекарствата към Министерството на здравеопазването, заявление с вх. № А-287 от 02.02.2006 г., вх. № А-289 от 02.02.2006 г., вх. № А-290 от 02.02.2006 г., вх. № А-291 от 02.02.2006 г. на “Гален Фарма” - ООД, и протокол № 6 от 16.02.2006 г. от заседание на комисията по цените на лекарствата нареждам:

1. Регистрирам цени на лекарствените продукти, отпускани без лекарско предписание, както следва:

Рег. №

Международно непатентно

наименование

№ на

разрешение за

употреба

Търговско наименование/

лек. форма и количество

на активното вещество

в окончателна опаковка

Притежател на

Разрешението за

употреба

Крайна

продажна цена,

лв.

R300161

Ichtammol

II-9737/

Ichthammol Galen-Pharma

Гален Фарма ООД -

3,00

   

14.10.2004

oint. 1,5 g/15 g - 15 g

България

 

R300162

Methylrosaniline hydrochloride

II-8547/

Solutio Pyoctanini 1% sol.

Гален Фарма ООД -

1,69

   

06.02.2004

cut. 0,5 g/50 ml - 50 ml

България

 

R300163

Ethacridine lactate

II-8037/

Rivanol ointment 1% oint.

Гален Фарма ООД -

2,70

   

29.09.2003

0,150 g/15 g - 15 g

България

 

R300164

Methylrosaniline hydrochloride

II-8548/

Solutio Pyoctanini 2% sol.

Гален Фарма ООД -

1,86

   

06.02.2004

cut. 1 g/50 ml - 50 ml

България

 

2. Заповедта влиза в сила от деня на вписването й в регистъра по чл. 21 от Наредбата за правилата за образуване и регистриране на цена на лекарствените продукти при продажбата им на дребно.

Министър: Р. Гайдарски

35363

 

ЗАПОВЕД № РД 10-504 от 27 март 2006 г.

На основание чл. 17, ал. 3 от Наредбата за правилата за образуване и регистриране на цени на лекарствените продукти при продажбата им на дребно във връзка с чл. 7 от Наредбата за условията и реда за работа на Комисията по цените на лекарствата към Министерството на здравеопазването, заявление с вх. № А-12 от 26.01.2006 г. на ТП “Зентива Интернешънъл АД” и протокол № 6 от 16.02.2006 г. от заседание на комисията по цените на лекарствата нареждам:

1. Регистрирам цена на лекарствения продукт, отпускан без лекарско предписание, както следва:

Рег. №

Международно непатентно

наименование

№ на

разрешение за

употреба

Търговско наименование/

лек. форма и количество

на активното вещество

в окончателна опаковка

Притежател на

Разрешението за

употреба

Крайна

продажна цена,

лв.

R300160

Heparinoid

II-12040/

Heparoid Zentiva ointment

Zentiva a.s. - Czech

5,99

   

13.12.2005

100 IU/mg - 30 g

Republic

 

2. Заповедта влиза в сила от деня на вписването й в регистъра по чл. 21 от Наредбата за правилата за образуване и регистриране на цена на лекарствените продукти при продажбата им на дребно.

Министър: Р. Гайдарски

35364

 

ЗАПОВЕД № РД 10-505 от 27 март 2006 г.

На основание чл. 17, ал. 3 от Наредбата за правилата за образуване и регистриране на цени на лекарствените продукти при продажбата им на дребно във връзка с чл. 7 от Наредбата за условията и реда за работа на Комисията по цените на лекарствата към Министерството на здравеопазването, заявление с вх. № А-208 от 07.02.2006 г. на “Унифарма” - ЕООД, и протокол № 6 от 16.02.2006 г. от заседание на комисията по цените на лекарствата нареждам:

1. Регистрирам цени на лекарствените продукти, отпускани без лекарско предписание, както следва:

Рег. №

Международно непатентно

наименование

№ на

разрешение за

употреба

Търговско наименование/

лек. форма и количество

на активното вещество

в окончателна опаковка

Притежател на

Разрешението за

употреба

Крайна

продажна цена,

лв.

R300165

Arnicae et Calendulae extractum

II-8142/

Escalar cream - 30 g

Hasco-Lek - Poland

8,94

 

spissum; Hippocastani extractum

17.10.2003

     
 

siccum

       

R300166

Echinaceae purpureae extractum

II-8143/

Purex cream - 30 g

Hasco-Lek - Poland

10,24

 

spissum

17.10.2003

     

2. Заповедта влиза в сила от деня на вписването й в регистъра по чл. 21 от Наредбата за правилата за образуване и регистриране на цена на лекарствените продукти при продажбата им на дребно.

Министър: Р. Гайдарски

35365

 

ЗАПОВЕД № РД 10-548 от 14 април 2006 г.

На основание чл. 17, ал. 3 от Наредбата за правилата за образуване и регистриране на цени на лекарствените продукти при продажбата им на дребно във връзка с чл. 7 от Наредбата за условията и реда за работа на Комисията по цените на лекарствата към Министерството на здравеопазването, заявление с вх. № А-5 от 10.02.2006 г. на “Рамкофарм” - ООД, и протокол № 7 от 09.03.2006 г. от заседание на комисията по цените на лекарствата нареждам:

1. Регистрирам цена на лекарствения продукт, отпускан без лекарско предписание, както следва:

Рег. №

Международно непатентно

наименование

№ на

разрешение за

употреба

Търговско наименование/

лек. форма и количество

на активното вещество

в окончателна опаковка

Притежател на

Разрешението за

употреба

Крайна

продажна цена,

лв.

R300173

Potassium iodide

12123/

Kalii Iodidum tablet

Рамкофарм ООД

4,97

   

06.01.2006

65 mg x 10

   

2. Заповедта влиза в сила от деня на вписването й в регистъра по чл. 21 от Наредбата за правилата за образуване и регистриране на цена на лекарствените продукти при продажбата им на дребно.

Министър: Р. Гайдарски

35366

 

ЗАПОВЕД № РД 10-549 от 14 април 2006 г.

На основание чл. 17, ал. 3 от Наредбата за правилата за образуване и регистриране на цени на лекарствените продукти при продажбата им на дребно във връзка с чл. 7 от Наредбата за условията и реда за работа на Комисията по цените на лекарствата към Министерството на здравеопазването, заявление с вх. № А-256 от 17.02.2006 г. на ТП “Зентива Интернешънъл - АД” и протокол № 7 от 09.03.2006 г. от заседание на комисията по цените на лекарствата нареждам:

1. Регистрирам цени на лекарствените продукти, отпускани без лекарско предписание, както следва:

Рег. №

Международно непатентно

наименование

№ на

разрешение за

употреба

Търговско наименование/

лек. форма и количество

на активното вещество

в окончателна опаковка

Притежател на

Разрешението за

употреба

Крайна

продажна цена,

лв.

R300171

Eucalyptus oil, Guaiazulene,

II-11056/

Pinosol drops nas. - 10 ml

Zentiva a.s. - Slovak

2,43

 

Peppermint oil, Pine oil, Thymol,

29.06.2005

 

Republic

 
 

Tocopherol acetate

       

R300172

Menthol, Eucalyptus oil, Pine oil,

II-11054/

Pinosol oint. nas. - 10 g

Zentiva a.s. - Slovak

4,04

 

Thymol, Tocopherol acetate

29.06.2005

 

Republic

 

2. Заповедта влиза в сила от деня на вписването й в регистъра по чл. 21 от Наредбата за правилата за образуване и регистриране на цена на лекарствените продукти при продажбата им на дребно.

Министър: Р. Гайдарски

35367

ЗАПОВЕД № РД 10-550 от 14 април 2006 г.

На основание чл. 18, ал. 3 във връзка с чл. 17, ал. 3 от Наредбата за правилата за образуване и регистриране на цени на лекарствените продукти при продажбата им на дребно, чл. 7 от Наредбата за условията и реда за работа на Комисията по цените на лекарствата към Министерството на здравеопазването, заявление с вх. № А-18 от 03.02.2006 г. на ТП “Фармацевтичен завод Монтавит” и протокол № 7 от 09.03.2006 г. от заседание на комисията по цените на лекарствата нареждам:

1. Регистрирам промени в цените на лекарствените продукти, отпускани без лекарско предписание, както следва:

Рег. №

Международно непатентно

наименование

№ на

разрешение за

употреба

Търговско наименование/

лек. форма и количество

на активното вещество

в окончателна опаковка

Притежател на

Разрешението за

употреба

Крайна

продажна цена,

лв.

R300167

Folium sennae; Extractum Rhei;

II-4015/

Eucarbon tabl. x 30

F.Trenka Chem.

6,05

 

Carbo ligni pulv.; Sulfur

13.08.2005

 

Pharmazeutische

 
 

depuratum

   

Fabrik Ges.m.b.H. -

 
       

Austria

 

R300168

Diphenhydramine

II-9753/

Calmaben tabl. coat.

Pharmazeutische

3,65

   

18.10.2004

50 mg x 10

Fabrik Montavit

 
       

Ges.m.b.H. -

 
       

Austria

 

R300169

Extr. Cynarae

8765/

Cynarix tabl. coat. x 60

Pharmazeutische

8,90

   

07.04.2004

 

Fabrik Montavit

 
       

Ges.m.b.H. -

 
       

Austria

 

R300170

Lavandulae oleum (Lavander oil)

II-4537/

Tavipec caps.gastr.-res.

Pharmazeutische

7,00

   

19.12.2001

150 mg x 30

Fabrik Montavit

 
       

Ges.m.b.H. -

 
       

Austria

 

2. Заповедта влиза в сила от деня на вписването й в регистъра по чл. 21 от Наредбата за правилата за образуване и регистриране на цена на лекарствените продукти при продажбата им на дребно.

Министър: Р. Гайдарски

35368

 

ЗАПОВЕД № РД 10-556 от 14 април 2006 г.

На основание чл. 18, ал. 3 във връзка с чл. 17, ал. 3 от Наредбата за правилата за образуване и регистриране на цени на лекарствените продукти при продажбата им на дребно, чл. 7 от Наредбата за условията и реда за работа на Комисията по цените на лекарствата към Министерството на здравеопазването, заявление с вх. № А-32 от 21.02.2006 г. на “Рамкофарм” - ООД, и протокол № 8 от 16.03.2006 г. от заседание на комисията по цените на лекарствата нареждам:

1. Регистрирам промяна на името на притежателя на разрешението за употреба и търговското име на лекарствения продукт, отпускан без лекарско предписание, както следва:

Рег. №

Международно непатентно

наименование

№ на

разрешение за

употреба

Търговско наименование/

лек. форма и количество

на активното вещество

в окончателна опаковка

Притежател на

Разрешението за

употреба

Крайна

продажна цена,

лв.

R300174

2.4-Dichlorobenzyl alcohol,

II-11131/

Neo-Angin Zuckerfrei

Divapharma-

5,83

 

Amylmetacresol, Levomenthol

07.07.2005

loz. x 24

Knufinke

 
 

(L-Menthol)

   

Arzneimittelwerk

 
       

GmbH - Germany

 

2. Заповедта влиза в сила от деня на вписването й в регистъра по чл. 21 от Наредбата за правилата за образуване и регистриране на цена на лекарствените продукти при продажбата им на дребно.

Министър: Р. Гайдарски

35369

 

ЗАПОВЕД № РД 10-557 от 14 април 2006 г.

На основание чл. 18, ал. 3 във връзка с чл. 17, ал. 3 от Наредбата за правилата за образуване и регистриране на цени на лекарствените продукти при продажбата им на дребно, чл. 7 от Наредбата за условията и реда за работа на Комисията по цените на лекарствата към Министерството на здравеопазването, заявление с вх. № А-34 от 21.02.2006 г. на “Рамкофарм” - ООД, и протокол № 8 от 16.03.2006 г. от заседание на комисията по цените на лекарствата нареждам:

1. Регистрирам промяна в цената на лекарствения продукт, отпускан без лекарско предписание, както следва:

Рег. №

Международно непатентно

наименование

№ на

разрешение за

употреба

Търговско наименование/

лек. форма и количество

на активното вещество

в окончателна опаковка

Притежател на

Разрешението за

употреба

Крайна

продажна цена,

лв.

R300175

2.4-Dichlorobenzyl alcohol,

II-11991/

Neo-Angin loz. x 24

Divapharma-

6,14

 

Amylmetacresol, Levomenthol

07.12.2005

 

Knufinke

 
       

Arzneimittelwerk

 
       

GmbH - Germany

 

2. Заповедта влиза в сила от деня на вписването й в регистъра по чл. 21 от Наредбата за правилата за образуване и регистриране на цена на лекарствените продукти при продажбата им на дребно.

Министър: Р. Гайдарски

35370

 

ЗАПОВЕД № РД 10-581 от 14 април 2006 г.

На основание чл. 17, ал. 3 от Наредбата за правилата за образуване и регистриране на цени на лекарствените продукти при продажбата им на дребно във връзка с чл. 7 от Наредбата за условията и реда за работа на Комисията по цените на лекарствата към Министерството на здравеопазването, заявление с вх. № А-55 от 09.03.2006 г. на ТП “Гедеон Рихтер” - АД, и протокол № 9 от 23.03.2006 г. от заседание на комисията по цените на лекарствата нареждам:

1. Регистрирам цена на лекарствения продукт, отпускан без лекарско предписание, както следва:

Рег. №

Международно непатентно

наименование

№ на

разрешение за

употреба

Търговско наименование/

лек. форма и количество

на активното вещество

в окончателна опаковка

Притежател на

Разрешението за

употреба

Крайна

продажна цена,

лв.

R300176

Levonorgestrel

II-12270/

Escapelle tablet 1,50 mg x 1

Gedeon Richter

33,05

   

30.01.2006

 

Ltd. - Hungary

 

2. Заповедта влиза в сила от деня на вписването й в регистъра по чл. 21 от Наредбата за правилата за образуване и регистриране на цена на лекарствените продукти при продажбата им на дребно.

Министър: Р. Гайдарски

35371

 

ЗАПОВЕД № РД 10-582 от 14 април 2006 г.

На основание чл. 17, ал. 3 от Наредбата за правилата за образуване и регистриране на цени на лекарствените продукти при продажбата им на дребно във връзка с чл. 7 от Наредбата за условията и реда за работа на Комисията по цените на лекарствата към Министерството на здравеопазването, заявление с вх. № А-61 от 16.03.2006 г. на ТП “КРКА” и протокол № 9 от 23.03.2006 г. от заседание на комисията по цените на лекарствата нареждам:

1. Регистрирам цена на лекарствения продукт, отпускан без лекарско предписание, както следва:

Рег. №

Международно непатентно

наименование

№ на

разрешение за

употреба

Търговско наименование/

лек. форма и количество

на активното вещество

в окончателна опаковка

Притежател на

Разрешението за

употреба

Крайна

продажна цена,

лв.

R300177

Ascorbic Acid Coated, type EC;

II-12593/

Triovit caps. x 30

KRKA, d.d. Novo

5,80

 

Betatab 20% (as betacaroten

13.03.2006

 

Mesto - Slovenia

 
 

10 mg); Selenium yeast complex

       
 

2000 (as 50 mcg selenium);

       
 

alfa-Tocopheryl acetate 50%

       
 

(as 40 mg alfa-tocopheryl acetate)

       

2. Заповедта влиза в сила от деня на вписването й в регистъра по чл. 21 от Наредбата за правилата за образуване и регистриране на цена на лекарствените продукти при продажбата им на дребно.

Министър: Р. Гайдарски

35372

ЗАПОВЕД № РД 10-583 от 14 април 2006 г.

На основание чл. 17, ал. 3 от Наредбата за правилата за образуване и регистриране на цени на лекарствените продукти при продажбата им на дребно във връзка с чл. 7 от Наредбата за условията и реда за работа на Комисията по цените на лекарствата към Министерството на здравеопазването, заявление с вх. № А-50 от 06.03.2006 г. на “Цито Къмпани” - ООД, и протокол № 9 от 23.03.2006 г. от заседание на комисията по цените на лекарствата нареждам:

1. Регистрирам цени на лекарствения продукт, отпускан без лекарско предписание, както следва:

Рег. №

Международно непатентно

наименование

№ на

разрешение за

употреба

Търговско наименование/

лек. форма и количество

на активното вещество

в окончателна опаковка

Притежател на

Разрешението за

употреба

Крайна

продажна цена,

лв.

R300194

Symphyti herbae recens succus

II-12037/

Traumaplant cream - 50 g

Harras Pharma

7,48

 

liquidum (2-3:1) extr.solvent

13.12.2005

 

Curarina Arzneimittel

 
 

Ethanol 30%

   

GmbH - Germany

 

R300195

Symphyti herbae recens succus

II-12037/

Traumaplant cream - 100 g

Harras Pharma

12,58

 

liquidum (2-3:1) extr.solvent

13.12.2005

 

Curarina Arzneimittel

 
 

Ethanol 30%

   

GmbH - Germany

 

2. Заповедта влиза в сила от деня на вписването й в регистъра по чл. 21 от Наредбата за правилата за образуване и регистриране на цена на лекарствените продукти при продажбата им на дребно.

Министър: Р. Гайдарски

35373

 

ЗАПОВЕД № РД 10-584 от 14 април 2006 г.

На основание чл. 17, ал. 3 от Наредбата за правилата за образуване и регистриране на цени на лекарствените продукти при продажбата им на дребно във връзка с чл. 7 от Наредбата за условията и реда за работа на Комисията по цените на лекарствата към Министерството на здравеопазването, заявление с вх. № А-62 от 16.03.2006 г. на “Флора-02” - ООД, и протокол № 9 от 23.03.2006 г. от заседание на комисията по цените на лекарствата нареждам:

1. Регистрирам цени на лекарствените продукти, отпускани без лекарско предписание, както следва:

Рег. №

Международно непатентно

наименование

№ на

разрешение за

употреба

Търговско наименование/

лек. форма и количество

на активното вещество

в окончателна опаковка

Притежател на

Разрешението за

употреба

Крайна

продажна цена,

лв.

R300178

Benzocaine; Levomenthol;

II-10148/

Anaesthezol sol.cut. - 100 ml

“Флора 02” ООД -

1,46

 

Procaine

20.12.2004

 

България

 

R300179

Iodine

II-10261/

Alcocholic iodine solutio

“Флора 02” ООД -

0,84

   

25.01.2005

5 per cent sol.cut. 5% - 25 ml

България

 

R300180

Iodine

II-10261/

Alcocholic iodine solutio

“Флора 02” ООД -

1,39

   

25.01.2005

5 per cent sol.cut. 5% - 50 ml

България

 

R300181

Iodine

II-10261/

Alcocholic iodine solutio

“Флора 02” ООД -

14,70

   

25.01.2005

5 per cent sol.cut. 5% -

България

 
     

900 ml

   

R300182

Ethanol

II-9958/

Spiritus aethylicus 70% sol.

“Флора 02” ООД -

0,82

   

08.11.2004

cut. - 80 g

България

 

R300183

Ethanol

II-9958/

Spiritus aethylicus 70% sol.

“Флора 02” ООД -

5,06

   

08.11.2004

cut. - 800 g

България

 

R300184

Ethanol

II-9959/

Spiritus aethylicus 90% sol.

“Флора 02” ООД -

0,91

   

08.11.2004

cut. - 80 g

България

 

R300185

Ethanol

II-9959/

Spiritus aethylicus 90% sol.

“Флора 02” ООД -

6,18

   

08.11.2004

cut. - 800 g

България

 

R300186

Ethanol

II-9960/

Spiritus aethylicus 95% sol.

“Флора 02” ООД -

0,97

   

08.11.2004

cut. - 80 g

България

 

R300187

Ethanol

II-9960/

Spiritus aethylicus 95% sol.

“Флора 02” ООД -

6,18

   

08.11.2004

cut. - 800 g

България

 

R300188

Salicylic acid

II-9830/

Spiritus salicylicus sol.cut. -

“Флора 02” ООД -

0,89

   

20.10.2004

2 g/100 g - 90 ml

България

 

R300189

Salicylic acid

II-9829/

Spiritus salicylicus sol.cut. -

“Флора 02” ООД -

0,88

   

20.10.2004

1 g/100 g - 90 ml

България

 

R300190

Ethacridine lactate

II-9831/

Solutio rivanoli 0,1% sol.

“Флора 02” ООД -

0,61

   

20.10.2004

cut. - 100 ml

България

 

R300191

Ethacridine lactate

II-9831/

Solutio rivanoli 0,1% sol.

“Флора 02” ООД -

2,64

   

20.10.2004

cut. - 1000 ml

България

 

R300192

Hydrogen peroxide solution 30%

II-10528/

Hydrogen peroxide solution

“Флора 02” ООД -

0,62

   

16.03.2005

3 per cent sol.cut. 3% -

България

 
     

100 ml

   

R300193

Hydrogen peroxide solution 30%

II-10528/

Hydrogen peroxide solution

“Флора 02” ООД -

2,61

   

16.03.2005

3 per cent sol.cut. 3% -

България

 
     

1000 ml

   

2. Заповедта влиза в сила от деня на вписването й в регистъра по чл. 21 от Наредбата за правилата за образуване и регистриране на цена на лекарствените продукти при продажбата им на дребно.

Министър: Р. Гайдарски

ЗАПОВЕД № РД 10-588 от 19 април 2006 г.

На основание чл. 17, ал. 3 от Наредбата за правилата за образуване и регистриране на цени на лекарствените продукти при продажбата им на дребно във връзка с чл. 7 от Наредбата за условията и реда за работа на Комисията по цените на лекарствата към Министерството на здравеопазването, заявление с вх. № А-13 от 17.03.2006 г. на ЕТ “Шицов Консулт - X.X.” и протокол № 10 от 30.03.2006 г. от заседание на комисията по цените на лекарствата нареждам:

1. Регистрирам цени на лекарствения продукт, отпускан без лекарско предписание, както следва:

Рег. №

Международно непатентно

наименование

№ на

разрешение за

употреба

Търговско наименование/

лек. форма и количество

на активното вещество

в окончателна опаковка

Притежател на

Разрешението за

употреба

Крайна

продажна цена,

лв.

R300196

Lactulose

II-12230/

Lactulose-MIP syrup

Chephasaar

4,64

   

25.01.2006

65 g/100 ml - 100 ml

Chem.-pharm.

 
       

Fabrik GmbH -

 
       

Germany

 

R300197

Lactulose

II-12230/

Lactulose-MIP syrup

Chephasaar

9,26

   

25.01.2006

65 g/100 ml - 200 ml

Chem.-pharm.

 
       

Fabrik GmbH -

 
       

Germany

 

R300198

Lactulose

II-12230/

Lactulose-MIP syrup

Chephasaar

20,11

   

25.01.2006

65 g/100 ml - 500 ml

Chem.-pharm.

 
       

Fabrik GmbH -

 
       

Germany

 

R300199

Lactulose

II-12230/

Lactulose-MIP syrup

Chephasaar

38,59

   

25.01.2006

65 g/100 ml - 1000 ml

Chem.-pharm.

 
       

Fabrik GmbH -

 
       

Germany

 

2. Заповедта влиза в сила от деня на вписването й в регистъра по чл. 21 от Наредбата за правилата за образуване и регистриране на цена на лекарствените продукти при продажбата им на дребно.

Министър: Р. Гайдарски

35375

 

ЗАПОВЕД № РД 10-606 от 9 май 2006 г.

На основание чл. 18, ал. 3 във връзка с чл. 17, ал. 3 от Наредбата за правилата за образуване и регистриране на цени на лекарствените продукти при продажбата им на дребно, чл. 7 от Наредбата за условията и реда за работа на Комисията по цените на лекарствата към Министерството на здравеопазването, заявление с вх. № А-300 от 23.03.2006 г. на “А Б Комерс” - ЕООД, и протокол № 11 от 06.04.2006 г. от заседание на комисията по цените на лекарствата нареждам:

1. Регистрирам промяна на името на притежателя на разрешението за употреба на лекарствения продукт, отпускан без лекарско предписание, както следва:

Рег. №

Международно непатентно

наименование

№ на

разрешение за

употреба

Търговско наименование/

лек. форма и количество

на активното вещество

в окончателна опаковка

Притежател на

Разрешението за

употреба

Крайна

продажна цена,

лв.

R300201

Diclofenac

11757/

Veral gel 1% - 55 g

Herbacos-

5,09

   

27.10.2005

 

Bofarma s.r.o. -

 
       

Czech Republic

 

2. Заповедта влиза в сила от деня на вписването й в регистъра по чл. 21 от Наредбата за правилата за образуване и регистриране на цена на лекарствените продукти при продажбата им на дребно.

Министър: Р. Гайдарски

35376

 

ЗАПОВЕД № РД 10-607 от 9 май 2006 г.

На основание чл. 17, ал. 3 от Наредбата за правилата за образуване и регистриране на цени на лекарствените продукти при продажбата им на дребно във връзка с чл. 7 от Наредбата за условията и реда за работа на Комисията по цените на лекарствата към Министерството на здравеопазването, заявление с вх. № А-58 от 24.03.2006 г. на ТП “Фармацевтичен завод Монтавит” и протокол № 11 от 06.04.2006 г. от заседание на комисията по цените на лекарствата нареждам:

1. Регистрирам цена на лекарствения продукт, отпускан без лекарско предписание, както следва:

Рег. №

Международно непатентно

наименование

№ на

разрешение за

употреба

Търговско наименование/

лек. форма и количество

на активното вещество

в окончателна опаковка

Притежател на

Разрешението за

употреба

Крайна

продажна цена,

лв.

R300202

Folium sennae; Extractum

12594/

Eucarbon tabl. x 10

F.Trenka Chem.

2,43

 

Rhei; Carbo ligni pulv.; Sulfur

13.03.2006

 

Pharmazeutische

 
 

depuratum

   

Fabrik Ges.

 
       

m.b.H. - Austria

 

2. Заповедта влиза в сила от деня на вписването й в регистъра по чл. 21 от Наредбата за правилата за образуване и регистриране на цена на лекарствените продукти при продажбата им на дребно.

Министър: Р. Гайдарски

35377

 

ЗАПОВЕД № РД 10-608 от 9 май 2006 г.

На основание чл. 18, ал. 3 във връзка с чл. 17, ал. 3 от Наредбата за правилата за образуване и регистриране на цени на лекарствените продукти при продажбата им на дребно, чл. 7 от Наредбата за условията и реда за работа на Комисията по цените на лекарствата към Министерството на здравеопазването, заявление с вх. № А-266 от 28.03.2006 г. на “Алкалоид” - ЕООД, и протокол № 11 от 06.04.2006 г. от заседание на комисията по цените на лекарствата нареждам:

1. Регистрирам промяна в цената на лекарствения продукт, отпускан без лекарско предписание, както следва:

Рег. №

Международно непатентно

наименование

№ на

разрешение за

употреба

Търговско наименование/

лек. форма и количество

на активното вещество

в окончателна опаковка

Притежател на

Разрешението за

употреба

Крайна

продажна цена,

лв.

R300203

Protein-free haemodialysateof

II-11091/

Solcoseril ointment 5% -

Алкалоид - АД

11,32

 

calf blood

04.07.2005

20 g

P Македония

 

2. Заповедта влиза в сила от деня на вписването й в регистъра по чл. 21 от Наредбата за правилата за образуване и регистриране на цена на лекарствените продукти при продажбата им на дребно.

Министър: Р. Гайдарски

35378

 

ЗАПОВЕД № РД 10-609 от 9 май 2006 г.

На основание чл. 18, ал. 3 във връзка с чл. 17, ал. 3 от Наредбата за правилата за образуване и регистриране на цени на лекарствените продукти при продажбата им на дребно, чл. 7 от Наредбата за условията и реда за работа на Комисията по цените на лекарствата към Министерството на здравеопазването, заявление с вх. № А-247 от 16.03.2006 г. на “Смитклайн Бийчам Маркетинг Енд Текникал Сървисиз Лимитид” и протокол № 11 от 06.04.2006 г. от заседание на комисията по цените на лекарствата нареждам:

1. Регистрирам промяна в цената на лекарствения продукт, отпускан без лекарско предписание, както следва:

Рег. №

Международно непатентно

наименование

№ на

разрешение за

употреба

Търговско наименование/

лек. форма и количество

на активното вещество

в окончателна опаковка

Притежател на

Разрешението за

употреба

Крайна

продажна цена,

лв.

R300200

Paracetamol

II-4046/

Panadol Baby susp.

SmithKline Beecham

5,98

   

29.08.2001

120 mg/5 ml - 100 ml

Consumer

 
       

Healthcare - UK

 

2. Заповедта влиза в сила от деня на вписването й в регистъра по чл. 21 от Наредбата за правилата за образуване и регистриране на цена на лекарствените продукти при продажбата им на дребно.

Министър: Р. Гайдарски

35379

 

ЗАПОВЕД № РД 10-610 от 9 май 2006 г.

На основание чл. 11, ал. 1 от Наредбата за правилата за образуване и регистриране на цени на лекарствените продукти при продажбата им на дребно във връзка с чл. 7 от Наредбата за условията и реда за работа на Комисията по цените на лекарствата към Министерството на здравеопазването, заявление с вх. № А-69 от 23.03.2006 г. на ТП “Зентива Интернешънъл” АД и протокол № 11 от 06.04.2006 г. от заседание на комисията по цените на лекарствата нареждам:

1. Утвърждавам пределна цена на лекарствения продукт, отпускан по лекарско предписание, както следва:

Рег. №

Междуна-

родно непа-

тентно наиме-

нование

№ на разрешението за употреба

Търговско

наименование/

лек. форма и

количество на

активното ве-

щество в

окончателна

опаковка

Притежател

на разреше-

нието за

употреба

Заявена цена на

производител, лв.

Цена на търговеца

на едро, лв.

Цена на търговеца

на дребно, лв.

Ценова

група

цена

ДДС

общо

с ДДС

надц.

цена

ДДС

общо

с ДДС

надц.

цена

ДДС

общо

с ДДС

R106052

Tamsulosin

II-12573/

Fokusin

Zentiva a.s. -

38,49

7,70

46,19

2,69

41,19

8,24

49,42

7,70

48,88

9,78

58,66

В

   

07.03.2006

modified-

Czech

                       
     

release

Republic

                       
     

capsule

                         
     

0,4 mg x 30

                         

2. Заповедта влиза в сила от деня на обнародването й в “Държавен вестник”.

Министър: Р. Гайдарски

35380

 

ЗАПОВЕД № РД 10-611 от 9 май 2006 г.

На основание чл. 11, ал. 1 от Наредбата за правилата за образуване и регистриране на цени на лекарствените продукти при продажбата им на дребно във връзка с чл. 7 от Наредбата за условията и реда за работа на Комисията по цените на лекарствата към Министерството на здравеопазването, заявление с вх. № А-73 от 28.03.2006 г. на “Гедеон Рихтер” - АД, и протокол № 11 от 06.04.2006 г. от заседание на комисията по цените на лекарствата нареждам:

1. Утвърждавам пределни цени на лекарствения продукт, отпускан по лекарско предписание, както следва:

Рег. №

Междуна-

родно непа-

тентно наиме-

нование

№ на разрешението за употреба

Търговско

наименование/

лек. форма и

количество на

активното ве-

щество в

окончателна

опаковка

Притежател

на разреше-

нието за

употреба

Заявена цена на

производител, лв.

Цена на търговеца

на едро, лв.

Цена на търговеца

на дребно, лв.

Ценова

група

цена

ДДС

общо

с ДДС

надц.

цена

ДДС

общо

с ДДС

надц.

цена

ДДС

общо

с ДДС

R106053

Simvastatin

II-12094/

Zeplan 10 mg

Gedeon Richter

12,79

2,56

15,35

1,15

13,94

2,79

16,73

3,20

17,14

3,43

20,57

Б

   

04.01.2006

film-coated

Romania Ltd. -

                       
     

tablet

Romania

                       
     

10 mg x 28

                         

R106054

Simvastatin

II-12095/

Zeplan 20 mg

Gedeon Richter

16.02

3,20

19,22

1,44

17,46

3,49

20,95

4,00

21,46

4,29

25,76

Б

   

04.01.2006

film-coated

Romania Ltd. -

                       
     

tablet

Romania

                       
     

20 mg x 28

                         

2. Заповедта влиза в сила от деня на обнародването й в “Държавен вестник”.

Министър: Р. Гайдарски

35381

 

ЗАПОВЕД № РД 10-612 от 9 май 2006 г.

На основание чл. 11, ал. 1 от Наредбата за правилата за образуване и регистриране на цени на лекарствените продукти при продажбата им на дребно във връзка с чл. 7 от Наредбата за условията и реда за работа на Комисията по цените на лекарствата към Министерството на здравеопазването, заявление с вх. № А-202 от 27.03.2006 г. и вх. № А-203 от 27.03.2006 г. на “Актавис” - ЕАД, и протокол № 11 от 06.04.2006 г. от заседание на комисията по цените на лекарствата нареждам:

1. Утвърждавам пределни цени на лекарствените продукти, отпускани по лекарско предписание, както следва:

Рег. №

Междуна-

родно непа-

тентно наиме-

нование

№ на разрешението за употреба

Търговско

наименование/

лек. форма и

количество на

активното ве-

щество в

окончателна

опаковка

Притежател

на разреше-

нието за

употреба

Заявена цена на

производител, лв.

Цена на търговеца

на едро, лв.

Цена на търговеца

на дребно, лв.

Ценова

група

цена

ДДС

общо

с ДДС

надц.

цена

ДДС

общо

с ДДС

надц.

цена

ДДС

общо

с ДДС

R106061

Cefadroxil

II-7506/

Droxcef caps.

Ranbaxy

5,87

1,17

7,04

0,59

6,45

1,29

7,75

1,64

8,10

1,62

9,72

А

   

30.05.2003

500 mg x 10

Laboratories

                       
       

Limited - India

                       

R106062

Cefuroxime

II-7035/

Ceroxim tabl.

Ranbaxy

8,84

1,77

10,61

0,80

9,64

1,93

11,56

2,21

11,85

2,37

14,22

Б

   

20.03.2003

250 mg x 10

Laboratories

                       
       

Limited - India

                       

R106063

Cefuroxime

II-7036/

Ceroxim tabl.

Ranbaxy

15,49

3,10

18,59

1,39

16,88

3,38

20,26

3,87

20,76

4,15

24,91

Б

   

20.03.2003

500 mg x 10

Laboratories

                       
       

Limited - India

                       

2. Заповедта влиза в сила от деня на обнародването й в “Държавен вестник”.

Министър: Р. Гайдарски

35382

ЗАПОВЕД № РД 10-613 от 9 май 2006 г.

На основание чл. 13, ал. 1 във връзка с чл. 11, ал. 1 от Наредбата за правилата за образуване и регистриране на цени на лекарствените продукти при продажбата им на дребно, чл. 7 от Наредбата за условията и реда за работа на Комисията по цените на лекарствата към Министерството на здравеопазването, заявление с вх. № А-71 от 27.03.2006 г. на “Актавис” - ЕАД, и протокол № 11 от 06.04.2006 г. на комисията по цените на лекарствата нареждам:

1. Утвърждавам промяна в пределната цена на лекарствения продукт, отпускан по лекарско предписание, както следва:

Рег. №

Междуна-

родно непа-

тентно наиме-

нование

№ на разрешението за употреба

Търговско

наименование/

лек. форма и

количество на

активното ве-

щество в

окончателна

опаковка

Притежател

на разреше-

нието за

употреба

Заявена цена на

производител, лв.

Цена на търговеца

на едро, лв.

Цена на търговеца

на дребно, лв.

Ценова

група

цена

ДДС

общо

с ДДС

надц.

цена

ДДС

общо

с ДДС

надц.

цена

ДДС

общо

с ДДС

R201641

Sodium

II-12231/

Darrow

Актавис ЕАД

1,56

0,31

1,87

0,16

1,72

0,34

2,06

0,44

2,15

0,43

2,58

А

 

chloride;

25.01.2006

solution for

                         
 

Potassium

 

infusion -

                         
 

chloride;

 

500 ml

                         
 

Sodium

                             
 

lactate

                             

2. Заповедта влиза в сила от деня на обнародването й в “Държавен вестник”.

Министър: Р. Гайдарски

35383

 

ЗАПОВЕД № РД 10-614 от 9 май 2006 г.

На основание чл. 12, ал. 3 във връзка с чл. 11, ал. 1 от Наредбата за правилата за образуване и регистриране на цени на лекарствените продукти при продажбата им на дребно, чл. 7 от Наредбата за условията и реда за работа на Комисията по цените на лекарствата към Министерството на здравеопазването, заявление с вх. № А-8 от 24.03.2006 г. на “Телекрис Биотерапойтикс Инк.” и протокол № 11 от 06.04.2006 г. на комисията по цените на лекарствата нареждам:

1. Утвърждавам промeни в притежателите на разрешенията за употреба и търговските имена на лекарствените продукти, отпускани по лекарско предписание, както следва:

Рег. №

Междуна-

родно непа-

тентно наиме-

нование

№ на разрешението за употреба

Търговско

наименование/

лек. форма и

количество на

активното ве-

щество в

окончателна

опаковка

Притежател

на разреше-

нието за

употреба

Заявена цена на

производител, лв.

Цена на търговеца

на едро, лв.

Цена на търговеца

на дребно, лв.

Ценова

група

цена

ДДС

общо

с ДДС

надц.

цена

ДДС

общо

с ДДС

надц.

цена

ДДС

общо

с ДДС

R106055

Albumin

11877/

Plasbumin-20

Telecris

53.00

10,60

63,60

3,71

56,71

11,34

68.06

10,60

67,31

13,46

80,78

В

   

18.11.2005

sol.inf. vial

Biotherapeutics

                       
     

50 ml x 1

Inc. - USA

                       

R106056

Albumin

11877/

Plasbumin-20

Telecris

106.01

21,20

127,21

7,42

113,43

22,69

136,11

21,20

134,63

26,93

161,55

В

   

18.11.2005

sol.inf. vial

Biotherapeutics

                       
     

100 ml x 1

Inc. - USA

                       

R106057

Coagulation

11878/

Koate DVI 250

Telecris

112,46

22,49

134,95

7,87

120,33

24.07

144,40

22,49

142,82

28,56

171,39

В

 

factor VIII

18.11.2005

IU powd.inj.

Biotherapeutics

                       
     

vial 250 IU +

Inc. - USA

                       
     

solv. vial 5 ml

                         

R106058

Coagulation

11879/

Koate DVI 500

Telecris

224,92

44,98

269,90

15.00

239,92

47,98

287,90

30.00

269,92

53,98

323,90

В

 

factor VIII

18.11.2005

IU powd.inj.

Biotherapeutics

                       
     

vial 500 IU +

Inc. - USA

                       
     

solv. vial 5 ml

                         

R106059

Coagulation

11879/

Koate DVI 1000

Telecris

449,84

89,97

539,81

15.00

464,84

92,97

557,81

30.00

494,84

98,97

593,81

В

 

factor VIII

18.11.2005

IU powd.inj.

Biotherapeutics

                       
     

vial 1000 IU +

Inc. - USA

                       
     

solv. vial 10 ml

                         

R106060

Anti-D (rh)

11880/

HyperRho S/D

Telecris

108.00

21,60

129,60

7,56

115,56

23,11

138,67

21,60

137,16

27,43

164,59

В

 

immuno-

18.11.2005

Full Dose sol.

Biotherapeutics

                       
 

globulin

 

inj. pre-filled

Inc. - USA

                       
     

syr. 300 mg

                         
     

with attached

                         
     

needle x 1

                         

2. Заповедта влиза в сила от деня на обнародването й в “Държавен вестник”.

Министър: Р. Гайдарски

35384

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ

ЗАПОВЕД № РД-09-492 от 30 септември 2005 г.

На основание чл. 58, ал. 1, т. 1 от Закона за сдружения за напояване и във връзка с предложения на доставчиците на вода за напояване: “Напоителни системи” - ЕАД, София, “Хидромелиорации - Севлиево” - ЕАД, Севлиево, “Земинвест” - ЕАД, София, сдружение за напояване (СН) “X.X.”, СН “Лъджа - Каварна 2”, СН “Иречек”, СН “Кортен-изток”, СН “Чайка - 99”, СН “Борец”, СН “Урожай”, СН “Стара река”, СН “Роса”, СН “Коиловци”, СН “Нивища”, СН “Воден свят - 2”, СН “Дунав”, СН “Бойка”, СН “Руец”, СН “Белгун”, СН “Елана”, СН “Шабла - Тюленово”, СН “Батовска долина”, СН “Ваклино”, СН “Въртопа”, СН “Братушково”, СН “Лозно”, СН “Санданска Бистрица”, СН “Влахин”, СН “Старосел”, СН “Чоба”, СН “Роса - М”, СН “Оряховска вода”, СН “Марица”, СН “Воден”, СН “Герена - 2001”, СН “Блягорница - ОРИ”, СН “Младово - Нова Загора”, СН “Съединение”, СН “Златна праскова”, СН “Камчия”, СН “Момина църква”, СН “Ръжица - Разбойна”, СН “Воден рай”, СН “Успех - 2004”, СН “Липа”, СН “Искра”, СН “Поречие Тунджа 02”, СН “Сокол”, СН “Ержа”, СН “Ормана”, СН “Сърцево”, СН “Герлово”, СН “Горски Сеновец”, СН “Негованка 98”, СН “Наша цел 2003”, одобрявам цени на услугата “водоподаване” за напояване за 2006 г., както следва:

I.1. На доставчиците на вода за напояване:

1.1. “Напоителни системи” - ЕАД, София:

а) гравитачно доставяна вода - 0,085 лв./куб. м без ДДС;

- за напояване на ориз - 0,0165 лв./куб. м без ДДС;

б) помпено доставяна вода - 0,170 лв./куб. м без ДДС;

- за напояване на ориз - 0,0170 лв./куб. м без ДДС.

1.2. “Хидромелиорации - Севлиево” - ЕАД, Севлиево:

а) гравитачно доставяна вода - 0,08 лв./куб. м без ДДС;

б) помпено доставяна вода - 0,20 лв./куб. м без ДДС.

1.3. “Земинвест” - ЕАД, София:

а) гравитачно доставяна вода - 0,06 лв./куб. м без ДДС;

б) помпено доставяна вода - 0,16 лв./куб. м без ДДС.

2. При цени, по-ниски от посочените по т. 1, доставчиците извършват услугата “водоподаване” за напояване по доказаните пред Министерството на земеделието и горите цени.

II. На доставчиците на вода за напояване - сдружения за напояване:

1. За членове на сдруженията за напояване:

1.1. СН “X.X.”, с. Раковски, помпено доставяна вода - 0,239 лв./куб. м без ДДС;

1.2. СН “Лъджа - Каварна 2”, с. Селце, помпено доставяна вода - 0,275 лв./куб. м без ДДС;

1.3. СН “Иречек”, с. Иречек, помпено доставяна вода - 0,28 лв./куб. м без ДДС;

1.4. СН “Коиловци”, с. Коиловци, помпено доставяна вода - 0,14 лв./куб. м без ДДС;

1.5. СН “Нивища”, с.Душево, помпено доставяна вода - 0,25 лв./куб. м без ДДС;

1.6. СН “Воден свят - 2”, с. Паисий, помпено доставяна вода - 0,24 лв./куб. м без ДДС;

1.7. СН “Дунав”, гр. Свищов, помпено доставяна вода - 0,143 лв./куб. м без ДДС;

1.8. СН “Белгун”, с. Белгун, помпено доставяна вода - 0,27 лв./куб. м без ДДС;

1.9. СН “Елана”, с. Вранино, помпено доставяна вода - 0,178 лв./куб. м без ДДС;

1.10. СН “Лозно”, с. Лозно, помпено доставяна вода - 0,275 лв./куб. м без ДДС;

1.11. СН “Камчия”, с. Планиница, помпено доставяна вода - 0,21 лв./куб. м без ДДС;

1.12. СН “Въртопа”, с. Писарево, гравитачно доставяна вода - 0,11 лв./куб. м без ДДС;

1.13. СН “Младово - Нова Загора”, гр. Нова Загора, гравитачно доставяна вода - 0,093 лв./куб. м без ДДС;

1.14. СН “Момина църква”, с. Момина църква, гравитачно доставяна вода - 0,115 лв./куб. м без ДДС;

1.15. СН “Кортен-изток”, Нова Загора, гравитачно доставяна вода - 0,066 лв./куб. м без ДДС;

1.16. СН “Чайка - 99”, с. Крапец, помпено доставяна вода - 0,128 лв./куб. м без ДДС;

1.17. СН “Борец”, с. Борец, гравитачно доставяна вода - 0,042 лв./куб. м без ДДС;

1.18. СН “Урожай”, с. Стрелци, гравитачно доставяна вода - 0,04 лв./куб. м без ДДС;

1.19. СН “Стара река”, с. Бяга, гравитачно доставяна вода - 0,025 лв./куб. м без ДДС;

1.20. СН “Роса”, с. Г. Бешовица, гравитачно доставяна вода - 0,07 лв./куб. м без ДДС;

1.21. СН “Бойка”, с. Лом Черковна, гравитачно доставяна вода - 0,08 лв./куб. м без ДДС;

1.22. СН “Руец”, с. Руец, гравитачно доставяна вода - 0,062 лв./куб. м без ДДС;

1.23. СН “Шабла - Тюленово”, Шабла, помпено доставяна вода - 0,139 лв./куб. м без ДДС;

1.24. СН “Батовска долина”, с. Оброчище, гравитачно доставяна вода - 0,042 лв./куб. м без ДДС;

1.25. СН “Ваклино”, с. Крапец, помпено доставяна вода - 0,143 лв./куб. м без ДДС;

1.26. СН “Братушково”, с. Братушково, гравитачно доставяна вода - 0,107 лв./куб. м без ДДС;

1.27. СН “Санданска Бистрица”, гр. Сандански, гравитачно доставяна вода - 0,07 лв./куб. м без ДДС;

1.28. СН “Влахин”, с. Крупник, гравитачно доставяна вода - 0,08 лв./куб. м без ДДС;

1.29. СН “Старосел”, с. Старосел, гравитачно доставяна вода - 0,04 лв./куб. м без ДДС;

1.30. СН “Чоба”, с. Чоба, гравитачно доставяна вода - 0,04 лв./куб. м без ДДС;

1.31. СН “Роса - М”, с. Марково, гравитачно доставяна вода 0,05 лв./куб. м без ДДС;

1.32. СН “Оряховска вода”, с. Оряховица, гравитачно доставяна вода - 0,075 лв./куб. м без ДДС;

1.33. СН “Марица”, с. Радиево, гравитачно доставяна вода - 0,04 лв./куб. м без ДДС;

1.34. СН “Воден”, с. Воден, гравитачно доставяна вода - 0,09 лв./куб. м без ДДС;

1.35. СН “Герена - 2001”, с. Долно Войводино, гравитачно доставяна вода - 0,05 лв./куб. м без ДДС;

1.36. СН “Блягорница - ОРИ”, с. Оризари, гравитачно доставяна вода - 0,028 лв./куб. м без ДДС;

1.37. СН “Съединение”, гр. Българово, гравитачно доставяна вода - 0,065 лв./куб. м без ДДС;

1.38. СН “Златна праскова”, с. Драганци, гравитачно доставяна вода - 0,077 лв./куб. м без ДДС;

1.39. СН “Ръжица - Разбойна”, с. Ръжица и с. Разбойна, гравитачно доставяна вода - 0,065 лв./куб. м без ДДС;

1.40. СН “Воден рай”, с. Пъдарско, гравитачно доставяна вода - 0,04 лв./куб. м без ДДС;

1.41. СН “Успех - 2004”, с. Цар Асен, гравитачно доставяна вода - 0,05 лв./куб. м без ДДС;

1.42. СН “Липа”, с. Православен, гравитачно доставяна вода - 0,06 лв./куб. м без ДДС;

1.43. СН “Искра”, с. Искра, гравитачно доставяна вода - 0,04 лв./куб. м без ДДС;

1.44. СН “Поречие Тунджа 02”, Павел баня:

а) гравитачно доставяна вода - 0,05 лв./куб. м. без ДДС;

б) помпено доставяна вода - 0,12 лв./куб. м. без ДДС;

1.45. СН “Сокол”, с. Яздач, гравитачно доставяна вода - 0,05 лв./куб. м без ДДС;

1.46. СН “Ержа”, с. Плодовитово, гравитачно доставяна вода - 0,07 лв./куб. м без ДДС;

1.47. СН “Ормана”, с. Панаретовци, гравитачно доставяна вода - 0,095 лв./куб. м без ДДС;

1.48. СН “Сърцево”, с. Сърцево, гравитачно доставяна вода - 0,08 лв./куб. м без ДДС;

1.49. СН “Герлово”, Търговище, гравитачно доставяна вода - 0,07 лв./куб. м без ДДС;

1.50. СН “Горски Сеновец”, с. Горски Сеновец, гравитачно доставяна вода - 0,03 лв./куб. м без ДДС;

1.51. СН “Негованка 98”, с. Михалци, гравитачно доставяна вода - 0,0691 лв./куб. м без ДДС;

1.52. СН “Наша цел 2003”, с. Долна Липница, гравитачно доставяна вода - 0,22 лв./куб. м без ДДС.

2. Сдруженията за напояване извършват услугата “водоподаване” по доказаните пред Министерството на земеделието и горите цени, като за нечленове на сдруженията цената е до 0,02 лв. над доказаната себестойност.

Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на заместник-министъра на земеделието и горите X.X..

Министър: Н. Кабил

37029

 

ЗАПОВЕД № РД-09-288 от 15 май 2006 г.

На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност във връзка с благоприятната епизоотична обстановка по отношение заболяванията везикулозна болест по свинете и африканска кума по свинете в Република Италия изменям и допълвам Заповед № РД-09-462 от 26.VIII.2004 г., като разрешавам вноса на живи свине, месо, месни продукти, субпродукти, кожи и четина от свине от Република Италия, с изключение на живи свине от следните провинции: Абруци, Кампания, Калабрия и Сицилия.

Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на генералния директор на Националната ветеринарномедицинска служба.

Настоящата заповед влиза в сила от деня на обнародването й в “Държавен вестник”.

За министър: Б. Абазов

37338

 

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА

ЗАПОВЕД № РД-16-332 от 26 април 2006 г.

На основание чл. 7, ал. 2, т. 2 и чл. 43, ал. 3 във връзка с чл. 47, ал. 4 от Закона за подземните богатства (обн., ДВ, бр. 23 от 1999 г.; изм., бр. 28 от 2000 г., бр. 108 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 47 от 2002 г.; изм., бр. 86 от 2003 г., бр. 28 и 94 от 2005 г.) нареждам:

1. Да се проведе неприсъствен конкурс за издаване на разрешение за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми.

2. Обект на разрешението - метални полезни изкопаеми - подземни богатства по чл. 2, т. 1 от Закона за подземните богатства, в площ “Асара” с размер 17,88 км2, разположена в община Момчилград, област Кърджали.

3. Срок на разрешението - до три години.

4. Конкурсът да се проведе в срок до 90 дни от датата на обнародване на заповедта в “Държавен вестник”.

5. Срок за закупуване на конкурсните книжа - конкурсните книжа се получават в Министерството на икономиката и енергетиката, ул. Триадица 8, тел. 92 63 157, в 14-дневен срок от обнародването на заповедта в “Държавен вестник” срещу копие от платежно нареждане за закупени документи на стойност 1000 лв. по сметка на Министерството на икономиката и енергетиката № 3000102604, БИН 6301301063, банков код 66196611, БНБ - Централно управление, документ за самоличност на лицето, което представлява кандидата по търговска регистрация или по издадено за целта изрично нотариално заверено пълномощно за представляващия търговеца, и удостоверение за актуално съдебно състояние на търговеца, издадено от компетентния съд не по-рано от един месец от датата на закупуване на конкурсната документация. Кандидатът подписва декларация за опазване тайната на сведенията, които се съдържат в конкурсната документация. В платежното нареждане следва да бъде записано: “За конкурсни книжа за площ “Асара”.

6. Срок и условия за приемане на документите за участие в конкурса - в 30-дневен срок от обнародване на заповедта в “Държавен вестник” кандидатите подават в деловодството на Министерството на икономиката и енергетиката, София, ул. Триадица 8, до 17,30 ч. на последния ден, в който срокът изтича, писмено заявление за участие в конкурса и документите, посочени в чл. 4 на условията на конкурса, включително документ за внесена такса 300 лв. съгласно ПМС № 125 от 16.VI.1999 г. Таксата се внася по сметка на Министерството на икономиката и енергетиката № 3000102604, БИН 6301301063, банков код 66196611, БНБ - Централно управление.

7. Към датата на подаване на заявлението за участие в конкурса кандидатите внасят депозит в размер 1500 лв. по сметка на Министерството на икономиката и енергетиката № 5000102634, банков код 66196611, БНБ - Централно управление, като прилагат към заявлението платежно нареждане за внесения депозит. В платежното нареждане следва да бъде записано: “Депозит за участие в конкурс за площ “Асара”.

Министър: Р. Овчаров

36638

 

ЗАПОВЕД № РД-16-333 от 26 април 2006 г.

На основание чл. 7, ал. 2, т. 2 и чл. 43, ал. 3 във връзка с чл. 47, ал. 4 от Закона за подземните богатства (обн., ДВ, бр. 23 от 1999 г.; изм., бр. 28 от 2000 г., бр. 108 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 47 от 2002 г.; изм., бр. 86 от 2003 г., бр. 28 и 94 от 2005 г.) нареждам:

1. Да се проведе неприсъствен конкурс за предоставяне на разрешение за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми.

2. Обект на разрешението - неметални полезни изкопаеми - подземни богатства по чл. 2, т. 2 от Закона за подземните богатства, в перспективна площ “Средня - ТГ” с размер 11,4 кв. км, разположена на територията на община Шумен, област Шумен.

3. Срок на разрешението - до 3 години.

4. Конкурсът да се проведе в срок до 90 дни от датата на обнародване на заповедта в “Държавен вестник”.

5. Срок за закупуване на конкурсните книжа - конкурсните книжа се получават в Министерството на икономиката и енергетиката, ул. Триадица 8, тел. 9263 137, в 14-дневен срок от обнародването на заповедта в “Държавен вестник” срещу копие от платежно нареждане за закупени документи на стойност 1000 лв. по сметка на Министерството на икономиката и енергетиката № 3000102604, банков код 66196611, БИН 6301301063, БНБ - ЦУ, документ за самоличност на лицето, което представлява кандидата по търговска регистрация или по издадено за целта изрично нотариално заверено пълномощно за представляващия търговеца, и удостоверение за актуално съдебно състояние на търговеца, издадено от компетентния съд не по-рано от един месец от датата на закупуване на конкурсната документация. Кандидатът подписва и декларация за опазване тайната на сведенията, които се съдържат в конкурсната документация. В платежното нареждане следва да бъде записано: “За конкурсни книжа за площ “Средня - ТГ”.

6. Срок и условия за приемане на документите за участие в конкурса - в 30-дневен срок от обнародване на заповедта в “Държавен вестник” кандидатите подават в деловодството на Министерството на икономиката и енергетиката, ул. Триадица 8, до 17 ч. и 30 мин. на последния ден, в който изтича срокът, писмено заявление за участие в конкурса и документите, посочени в чл. 4, ал. 2 на условията на конкурса, вкл. документ за внесена такса 300 лв. съгласно ПМС № 125 от 16.VI.1999 г. Таксата се внася по сметка на Министерството на икономиката и енергетиката № 3000102604, банков код 66196611, БИН 6301301063, БНБ - ЦУ. В платежното нареждане следва да бъде записано: “Такса за участие в конкурс за площ “Средня - ТГ”.

7. Към датата на подаване на заявлението за участие в конкурса кандидатите внасят депозит 2000 лв. по сметка на Министерството на икономиката и енергетиката № 5000102634, банков код 66196611, БНБ - ЦУ, като прилагат към заявлението платежно нареждане за внесения депозит. В платежното нареждане следва да бъде записано: “Депозит за участие в конкурс за площ “Средня - ТГ”.

Министър: Р. Овчаров

36639

 

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

ЗАПОВЕД № РД-02-14-274 от 18 май 2006 г.

На основание § 5 от Закона за геодезията и картографията определям условията и реда за свикване и провеждане на националното учредително събрание на Камарата на инженерите по геодезия:

1. Областни събрания за избор на делегати за националното учредително събрание на Камарата на инженерите по геодезия

1.1. Заявления за участие в областните събрания за избор на делегати на националното учредително събрание се подават от инженерите по геодезия до областния управител по постоянен адрес на заявителя не по-късно от 11.VI.2006 г. Заявленията са със свободен текст и се придружават от копие на документ за самоличност и копие на диплома за завършено висше образование по геодезия по смисъла на § 1, т. 5 ЗГК.

1.2. Заявленията се разглеждат от комисия, назначена от областния управител, която се произнася относно допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в областните събрания. Недопуснатите кандидати се уведомяват писмено, като се посочват мотивите за отказа.

1.3. В срок не по-късно от 11.VII.2006 г. областният управител съставя списъци с имената на допуснатите участници в областните събрание за избор на делегати в националното учредително събрание. Списъците се поставят на общодостъпно място в сградите на съответните областна администрация и общински администрации.

1.4. Областните управители определят със заповед датата и мястото на провеждане на областните събрания. Датата на провеждане на събранията не може да бъде по-късно от 11.VIII.2006 г. Заповедта се поставя на общодостъпно място в сградите на съответните областна администрация и общински администрации.

1.5. В деня на провеждане на областното събрание комисията по т. 1.2 регистрира участието на лицата от списъка по т. 1.3, установява редовността на събранието и определя най-възрастния участник.

1.6. Събранието е редовно, ако на него присъстват две трети от лицата в списъка по т. 1.3. При липса на кворум събранието се отлага с един час, след което се смята за редовно независимо от броя на присъстващите.

1.7. Събранието се открива от най-възрастния участник, който прави предложение за избор на водещ, секретар-протоколчик, комисия по предложенията и комисия за избор на делегати за националното учредително събрание.

1.8. Изборът на делегати се провежда при явно гласуване с обикновено мнозинство, като се спазва изискването на § 5, ал. 5 ЗГК относно разпределението на квотите - по един представител за всеки пет лица, подали заявление за участие в областните събрания.

1.9. За проведения избор се води протокол, който заедно със списъка на избраните делегати се представя на областния управител. Копия от протокола и списъкът се изпращат на министъра на регионалното развитие и благоустройството в 14-дневен срок от провеждане на областното събрание.

2. Национално учредително събрание на Камарата на инженерите по геодезия

2.1. След постъпване на протоколите и списъците на избраните делегати от областните събрания министърът на регионалното развитие и благоустройството определя със заповед техническа комисия, която съставя списък на делегатите на националното учредително събрание.

2.2. Датата и мястото за провеждане на национално учредително събрание се определят със заповедта по § 6, ал. 1 ЗГК.

2.3. В деня на провеждане на национално учредително събрание техническата комисия по т. 2.1 регистрира явилите се делегати и им издава делегатски карти, определя редовността на събранието и най-възрастния делегат.

2.4. Събранието е редовно, ако на него присъстват две трети от делегатите от списъка по т. 2.1. При липса на кворум събранието се отлага с един час, след което се провежда и се смята за редовно независимо от броя на присъстващите.

2.5. Събранието се председателства от най-възрастния делегат, който прави предложение за избор на съпредседател, секретар-протоколчик, комисия по предложенията и комисия за избор на органи на камарата.

2.6. Председателят на временната комисия за подготовка на проектоустава на Камарата на инженерите по геодезия докладва проектоустава. Членовете на временната комисия обобщават постъпилите предложения и предлагат редакция на текста на проектоустава. След приключване на дискусиите проектоуставът се приема по ред, определен от национално учредително събрание с квалифицирано мнозинство от две трети от гласовете.

2.7. След приемане на устава се пристъпва към избор на органите на Камарата на инженерите по геодезия. Изборът се извършва при условията на приетия устав на камарата.

2.8. Копия от протоколите с резултатите от избора по т. 2.7 се изпращат на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Министър: А. Гагаузов

37027

 

НАЦИОНАЛЕН КОМПЕНСАЦИОНЕН ЖИЛИЩЕН ФОНД ПРИ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

РЕШЕНИЕ № 1 от 22 май 2006 г.

На основание чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове и във връзка с чл. 16, ал. 3 и 4 от правилника за прилагането му и решение на общинския съвет управителният съвет на Националния компенсационен жилищен фонд утвърждава промяна в персоналния състав на местна комисия по чл. 8, ал. 2 ЗУЖВГМЖСВ при община Тополовград, област Хасково, като:

- освобождава X.X.X. - председател на местната комисия;

- утвърждава X.X.X. - за нов председател на същата.

Промяната е предложена с решение № 6 на Общински съвет - Тополовград, от 28.IV.2006 г.

Новоутвърденият председател е легитимен да взема управленски решения и подписва протоколи на местната комисия от деня на обнародване на решението в “Държавен вестник” и действа през мандата на предложилия го общински съвет.

Председател: Ст. Тодоров

37623

 

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

РЕШЕНИЕ № 95 от 9 май 2006 г.

На основание чл. 55, ал. 1, т. 9, чл. 27, ал. 2, т. 3 във връзка с чл. 26, ал. 3 и чл. 28, ал. 2 ЗЗК и чл. 16 ЗАП Комисията за защита на конкуренцията реши:

1. Разрешава концентрацията на стопанска дейност по смисъла на чл. 21, ал. 1, т. 2 ЗЗК, която ще се осъществи чрез придобиване на 70 % от акциите на “Параходство Българско речно плаване” - АД, от “Химимпорт” - АД, чрез “Българска корабна компания” - ООД, тъй като не води до установяване или засилване на господстващо положение, което значително би попречило на ефективната конкуренция на съответня пазар.

2. Постановява предварително изпълнение на решението.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник” съгласно чл. 43, ал. 3 ЗЗК.

Председател: П. Николов

37067

 

РЕШЕНИЕ № 97 от 16 май 2006 г.

На основание чл. 55, ал. 1, т. 9, чл. 27, ал. 2, т. 3 във връзка с чл. 26, ал. 3 и чл. 28, ал. 2 ЗЗК и чл. 16 ЗАП Комисията за защита на конкуренцията реши:

1. Разрешава концентрацията на стопанска дейност по смисъла на чл. 21, ал. 1, т. 2 ЗЗК, която ще се осъществи чрез придобиване на самостоятелен контрол от страна на “Mondi Packaging Paper B.V.”, Холандия (“Монди Пакиджинг Пейпър” Б.В.) върху “Фабрика за хартия Стамболийски” - АД, гр. Стамболийски, тъй като, макар и да засилва господстващото му положение на съответния пазар, цели и привличане на инвестиции, модернизиране на производството и икономиката като цяло, подобряване на пазарните структури, по-добро задоволяване на интересите на потребителите и като цяло има превес над отрицателното въздействие върху конкуренцията на съответния пазар.

2. Постановява предварително изпълнение на решението.

Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник” съгласно чл. 43, ал. 3 ЗЗК.

Председател: П. Николов

37068

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

РЕШЕНИЕ № 296 от 27 април 2006 г.

На основание чл. 3, ал. 2 и ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3 ЗПСК и чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА Столичният общински съвет реши:

1. Открива процедура за приватизация и определя метод за извършване на приватизация чрез публичен търг за следния обект: парокотелна централа и съоръженията към нея в УПИ I, София, СПЗ “Модерно предградие” - Обеля, обособена част от “Метрополитен” - ЕАД, с право на собственост върху УПИ I.

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имуществото на обектите, сключване на договори за дялово участие, за наем, за съвместна дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредити, отнасящи се до обекта.

3. Възлага на главния изпълнителен директор на Столичната общинска агенция за приватизация да сключи приватизационната сделка за обекта.

Председател: Вл. Кисьов

37316

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ

РЕШЕНИЕ № 1287 от 4 април 2006 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 795 от 8.XII.2005 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция за приватизация реши:

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 7.VII.2006 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение, ж.к. Люлин, бл. 363, общински нежилищен имот, стопанисван от Столична община, заедно със съответното право на строеж.

2. Начална цена - 55 000 лв.

3. Стъпка на наддаване - 2000 лв.

4. Депозитът за участие - 5500 лв., се внася по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” - АД, клон “Врабча”, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601, международен банков идентификационен код (BIС) на “Общинска банка” - АД - SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите - не по-късно от работния ден, предхождащ търга.

5. Срок на закупуване на тръжна документация - до 5.VII.2006 г. вкл. в приемното време на СОАП - от 14 до 16 ч. Цената на тръжната документация в размер 200 лв. е платима в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.

6. Срок за подаване на предложения за участия в търга - не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП - от 14 до 16 ч., в стая № 2.

7. Оглед на обекта - всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга, в работното му време, след закупуване на документация.

Председател на Надзорния съвет: Ст. Зашев

37317

 

РЕШЕНИЕ № 1288 от 4 април 2006 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 511 от 28.VII.2005 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция за приватизация реши:

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 6.VII.2006 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение (магазин № 3), ж.к. Обеля, бл. 6 (110), вх. А, общински нежилищен имот, стопанисван от район “Връбница”, заедно със съответното право на строеж.

2. Начална цена - 45 000 лв.

3. Стъпка на наддаване - 2000 лв.

4. Депозитът за участие - 4500 лв., се внася по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” - АД, клон “Врабча”, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601, международен банков идентификационен код (BIС) на “Общинска банка” - АД, SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите - не по-късно от работния ден, предхождащ търга.

5. Срок на закупуване на тръжна документация - до 4.VII.2006 г.вкл., в приемното време на СОАП - от 14 до 16 ч. Цената на тръжната документация в размер 200 лв. е платима в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.

6. Срок за подаване на предложения за участия в търга - не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП - от 14 до 16 ч., в стая № 2.

7. Оглед на обекта - всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга, в работното му време, след закупуване на документация.

Председател на Надзорния съвет: Ст. Зашев

37318

 

РЕШЕНИЕ № 1304 от 11 април 2006 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 25ц от 9.Х.2002 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция за приватизация реши:

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 12.VII.2006 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на магазин № 1 (ателие за творческа дейност на СБХ), ж.к. Хаджи Димитър, бл. 55, вх. А, общински нежилищен имот, стопанисван от район “Подуяне”, заедно със съответното право на строеж.

2. Начална цена - 81 000 лв.

3. Стъпка на наддаване - 2000 лв.

4. Депозитът за участие - 8100 лв., се внася по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” - АД, клон “Врабча”, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601, международен банков идентификационен код (BIС) на “Общинска банка” - АД, SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите - не по-късно от работния ден, предхождащ търга.

5. Срок на закупуване на тръжна документация - до 10.VII.2006 г.вкл., в приемното време на СОАП - от 14 до 16 ч. Цената на тръжната документация в размер 200 лв. е платима в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.

6. Срок за подаване на предложения за участия в търга - не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП - от 14 до 16 ч., в стая № 2.

7. Оглед на обекта - всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга, в работното му време, след закупуване на документация.

Председател на Надзорния съвет: Ст. Зашев

37319

 

РЕШЕНИЕ № 1314 от 19 април 2006 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 424 от 30.VI.2005 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция за приватизация реши:

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 5.VII.2006 г. от 11 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение в трафопост с УПИ, гр. Банкя, кв. Изгрев, ул. Иванянско шосе, общински нежилищен имот, стопанисван от район “Банкя”, заедно с терен (УПИ).

2. Начална цена - 60 000 лв.

3. Стъпка на наддаване - 3000 лв.

4. Депозитът за участие - 6000 лв., се внася по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” - АД, клон “Врабча”, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601, международен банков идентификационен код (BIС) на “Общинска банка” - АД - SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите - не по-късно от работния ден, предхождащ търга.

5. Срок на закупуване на тръжна документация - до 3.VII.2006 г.вкл., в приемното време на СОАП - от 14 до 16 ч. Цената на тръжната документация в размер 200 лв. е платима в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.

6. Срок за подаване на предложения за участия в търга - не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП - от 14 до 16 часа, в стая № 2.

7. Оглед на обекта - всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга, в работното му време, след закупуване на документация.

Председател на Надзорния съвет: Ст. Зашев

37320

 

РЕШЕНИЕ № 1341 от 25 април 2006 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 697 от 21.ХI.2005 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция за приватизация реши:

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 19.VII.2006 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на магазин № 5, ж.к. Люлин 9, бл. 962, общински нежилищен имот, стопанисван от район “Люлин”, заедно със съответното право на строеж.

2. Начална цена - 21 000 лв.

3. Стъпка на наддаване - 1000 лв.

4. Депозитът за участие - 2100 лв., се внася по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” - АД, клон “Врабча”, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601, международен банков идентификационен код (BIС) на “Общинска банка” - АД - SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите - не по-късно от работния ден, предхождащ търга.

5. Срок на закупуване на тръжна документация - до 17.VII.2006 г. вкл. в приемното време на СОАП - от 14 до 16 ч. Цената на тръжната документация в размер 200 лв. е платима в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.

6. Срок за подаване на предложения за участия в търга - не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП - от 14 до 16 ч., в стая № 2.

7. Оглед на обекта - всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга, в работното му време, след закупуване на документация.

Председател на Надзорния съвет: Ст. Зашев

37321

ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ - ГР. БУРГАС

РЕШЕНИЕ № I-7 от 19 май 2006 г.

На основание чл. 5 и 7 от Наредбата за търговете и конкурсите и решение - протокол № 34 от 31.III.2006 г. на Общинския съвет - гр. Бургас, и протоколи № 37 от 19.XII.2005 г. и № 3 от 27.III.2006 г. Надзорният съвет на агенцията реши:

1. Да се проведе публично оповестен конкурс на един етап за продажба на следния общински нежилищен имот - незавършено строителство - училищна сграда с прилежащ терен, УПИ I, кв. 38, ж.к. Меден рудник, зона “В”, Бургас.

2. Конкурсът се провежда при определена минимална конкурсна цена 1 518 000 лв.

3. Конкурсната документация се закупува в Общинската агенция за приватизация, ул. Конт Андрованти 1, ет. 3, всеки работен ден до 20-ия ден вкл. от датата на обнародването на решението в “Държавен вестник”, от 9 до 17 ч. при цена 200 лв., платими в брой в касата на агенцията, за което се издава сертификат за регистрация. Физическите лица закупуват лично или с нотариално заверено пълномощно. Юридическите лица представят удостоверение за актуално състояние и документ за самоличност, ако закупуват лично или с пълномощно, издадено от управителя (директора), което да е нотариално заверено, ако закупуват чрез пълномощник.

4. Депозитът за участие - 152 000 лв., се внася по банков път до 20-ия ден вкл. от датата на обнародването на решението в “Държавен вестник”, по банкова сметка № 3000602425, БИН 7444560000, банков код 13071217 при “Общинска банка” - Бургас. Депозитът се връща безкасово - с платежно нареждане по банковата сметка на кандидата в срок 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на надзорния съвет на агенцията за определяне на спечелилия участник.

5. Огледът на обекта се извършва с представител на агенцията през всички работни дни, предхождащи крайната дата за предаване на офертите, след представен платежен документ за закупена конкурсна документация.

6. Основни изисквания към участниците в конкурса за приватизация на фирмата - инвестиции в инфраструктурата на прилежащия терен минимум 180 000 лв. за срок 24 месеца от датата на подписване на договора.

7. Участниците в конкурса изготвят оферти в съответствие с конкурсната документация, които се подават в ОАП, ул. Конт Андрованти 1, ет. 3, всеки работен ден до 20-ия ден вкл. от датата на обнародването на решението в “Държавен вестник”. Изпращане на оферти по пощенски път не се допуска.

8. Забранява се извършването на разпоредителни сделки с имота, сключването на договори за придобиване на дялово участие, за наем, за съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване на вземания и за сключване на договори за кредити, както и поемане на менителни задължения.

Председател на Надзорния съвет: Г. Манев

36662

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

РЕШЕНИЕ № 957 от 18 май 2006 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 и чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 5 и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите и решение № 824 от 23.III.2006 г. Общинският съвет - гр. Велико Търново, реши:

1. Приема анализи на правното състояние и утвърждава начални цени за продажба на обособени части, както следва:

- за разсадник с площ 27,074 дка - III категория, в местност “Гьолбет”, землище Велико Търново, и представляващ част от дълготрайните материални активи на “Комунално стопанство” - ЕООД, Велико Търново - 59 000 лв.;

- за разсадник с площ 45,457 дка III и IV категория, в местност “Гьолбет”, землище Велико Търново, и представляващ част от дълготрайните материални активи на “Комунално стопанство” - ЕООД, Велико Търново - 101 000 лв.

2. За имотите по т. 1 да се проведе търг с явно наддаване при стъпка на наддаване, както следва: за разсадник с площ 27,074 дка - 5900 лв.; за разсадник с площ 45,457 дка - 10 100 лв.

3. Търгът да се проведе при следните условия: дата на търга - 21 дни след датата на обнародване на това решение в “Държавен вестник”; начало на търга - 14 ч.; място на търга - голямата зала на общината.

4. Утвърждава тръжна документация и договор за продажба за обектите по т. 1 и определя единична цена за нея 300 лв. за всеки обект, която се заплаща в брой в стая 419 на общината и заплащането е условие за нейното получаване.

5. За допускане до участие в търга за посочените по т. 1 обекти кандидатите да внесат депозит, както следва: за разсадник с площ 27,074 дка - 20 000 лв.; за разсадник с площ 45,457 дка - 33 000 лв. Депозитът се внася до 16 ч. на последния работен ден, предхождащ датата на търга, по сметка № BG15ВАСХ96603388481714 на Общинска агенция за приватизация при “Ейч Ви Би Банк Биохим” - АД, клон Велико Търново, код ВАСХ9660.

6. Заплащането на договорените цени и сключването на договорите за обектите се извършва в 30-дневен срок от датата на решението за определяне на купувач. Дължимата сума, представляваща разликата между договорената цена и внесения депозит, да се заплати в левове по сметка № BG35ВАСХ96603288481726 на Общинска агенция за приватизация при “Ейч Ви Би Банк Биохим” - АД, клон Велико Търново, код ВАСХ9660. Непарични платежни средства не се приемат.

7. Закупуване на тръжна документация - до 10 ч. на деня, предхождащ датата на търга; срок за оглед на обектите - до 12 ч. на деня, предхождащ датата на търга. Краен срок за подаване на документи за участие в търга - 17,30 ч. на деня, предхождащ датата на търга, в стая 419 на общината.

8. Възлага на ОбАП да организира приватизационните сделки за обектите по установения от закона ред и взетите решения за тях от общинския съвет.

9. При неявяване на купувачи повторен търг за непродадените обекти да се проведе 14 дни след датата на търга при същите условия.

Председател: Н. Тачев

37604

РЕШЕНИЕ № 958 от 18 май 2006 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 и чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 5 и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите и решения № 65 от 2004 г., № 200 от 2004 г. и № 751 от 2005 г. Общинският съвет - гр. Велико Търново, реши:

1. Приема анализ на правното състояние и утвърждава начална цена за продажба на офис № 1 на ет. 2, представляващ общински нежилищен имот, с остъпено право на строеж, обособен чрез проект за архитектурно разделяне на административнопроизводствена сграда на ул. Ниш 7, Велико Търново, в размер 25 000 лв.

2. За обекта по т. 1 да се проведе търг с явно наддаване при стъпка на наддаване 2500 лв.

3. Търгът да се проведе при следните условия: дата на търга - 21 дни след датата на обнародване на решението в “Държавен вестник”; начало на търга - 14 ч.; място на търга - голямата зала на общината.

4. Утвърждава тръжна документация и договор за продажба за обекта по т. 1 и определя цена за нея 300 лв., която се заплаща в брой в стая 419 на общината и заплащането е условие за нейното получаване.

5. За допускане до участие в търга кандидатите да внесат депозит 10 000 лв. Депозитът да бъде внесен до 16 ч. на последния работен ден, предхождащ датата на търга, по сметка № BG15ВАСХ96603388481714 на Общинска агенция за приватизация при “Ейч Ви Би Банк Биохим” - АД, клон Велико Търново, код ВАСХ9660.

6. Заплащането на договорената цена и сключването на договора за продажба на обекта се извършват в 30-дневен срок от датата на решението за определяне на купувач. Дължимата сума, представляваща разликата между договорената цена и внесения депозит, да се заплати в левове по сметка № BG35ВАСХ96603288481726 на Общинска агенция за приватизация при “Ейч Ви Би Банк Биохим” - АД, клон Велико Търново, код ВАСХ9660. Непарични платежни средства не се приемат.

7. Закупуване на тръжна документация - до 10 ч. на деня, предхождащ датата на търга; срок за оглед на обекта - до 12 ч. на деня, предхождащ датата на търга. Краен срок за подаване на документи за участие в търга - 17,30 ч. на деня, предхождащ датата на търга, в стая 419 на общината.

8. Възлага на ОбАП да организира приватизационната сделка за обекта по установения от закона ред и взетите решения от общинския съвет.

9. При неявяване на купувачи повторен търг за обекта да се проведе 14 дни след датата на търга при същите условия.

Председател: Н. Тачев

37605

 

РЕШЕНИЕ № 959 от 18 май 2006 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 и чл. 31, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 5, чл. 6, ал. 1 и чл. 14, ал. 4 от Наредбата за търговете и конкурсите във връзка с решение № 790 от 26.01.2006 г. Общинският съвет - гр. Велико Търново, реши:

1. Намалява с 10 % приетата начална цена за общински нежилищен имот, представляващ офис № 2 на ет. 4 в административнопроизводствена сграда на ул. Ниш 7, Велико Търново, с отстъпено право на строеж, обособен чрез проект за архитектурно разделяне на сградата, и определя за същия нова начална цена 18 500 лв.

2. Намалява с 10 % приетата начална цена за обособен обект магазин № 5 на партерен етаж във високо тяло на сграда, построена в УПИ III, кв. 27-А по плана на Велико Търново, ул. Ниш 7А, с отстъпено право на строеж, представляващ обособена част от “Десислава” - ЕООД, в ликвидация, Велико Търново, и определя за същия нова начална цена 35 000 лв.

3. За обектите по т. 1 и 2 да се проведе търг с явно наддаване при стъпка на наддаване, както следва: за офис № 2 на ет. 4 в сграда на ул. Ниш 7 - 1850 лв.; за магазин № 5 на партерен етаж в сграда на ул. Ниш 7А - 3500 лв.

4. Търгът да се проведе при следните условия: дата на търга - 21 дни след датата на обнародване на решението в “Държавен вестник”; начало на търга - 14 ч.; място на търга - голямата зала на общината.

5. Закупуване на тръжна документация от Общинската агенция за приватизация срещу 300 лв. за всеки отделен обект, платими в брой в стая 419 на общината.

6. За допускане до участие в търга кандидатите да внесат депозит, както следва: за офис № 2 на ет. 4 в сграда на ул. Ниш 7 - 6000 лв.; за магазин № 5 на партерен етаж в сграда на ул. Ниш 7А - 12 000 лв. Депозитът да бъде внесен по сметка № BG15ВАСХ96603388481714 на Общинска агенция за приватизация при “Ейч Ви Би Банк Биохим” - АД, клон Велико Търново, код ВАСХ9660.

7. Заплащането на договорените цени и сключването на договорите да се извършат в 30-дневен срок от датата на определянето на купувач. Дължимата сума, представляваща разликата между договорената цена и внесения депозит, да се заплати в левове по сметка № BG35ВАСХ96603288481726 на Общинска агенция за приватизация при “Ейч Ви Би Банк Биохим” - АД, клон Велико Търново, код ВАСХ9660. Непарични платежни средства не се приемат.

8. Закупуване на тръжна документация от стая 419 на общината до 10 ч. на деня, предхождащ датата на търга; оглед на обектите - след закупуване на документация до 12 ч. на деня, предхождащ датата на търга; внасяне на депозит - до 16 ч. на деня, предхождащ датата на търга; подаване на документи за участие - по ред, посочен в тръжната документация, в стая 419 на общината, до 17,30 ч. на деня, предхождащ датата на търга.

9. Възлага на ОбАП да организира приватизационните сделки за обектите по установения от закона ред и взетите за тях решения от общинския съвет.

10. При неявяване на купувачи повторен търг за обектите да се проведе 14 дни след датата на търга при същите условия.

Председател: Н. Тачев

37606

 

РЕШЕНИЕ № 960 от 18 май 2006 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 и чл. 32, ал. 3 ЗПСК, Общинският съвет - гр. Велико Търново, реши:

1. Включва в годишния план за приватизация за 2006 г. и открива процедура за приватизация на общински нежилищни имоти, представляващи: застроен УПИ XIII от стр. кв. 9 по плана на с. Вонеща вода, община Велико Търново, заедно с построена в него едноетажна сграда - търговски обект; застроен УПИ XV от стр. кв. 29 по плана на с. Леденик, община Велико Търново, заедно с построена в него едноетажна сграда - търговски обект; дворно място в полигона на с. Райковци, община Велико Търново, заедно с построените в него двуетажна сграда (бивше училище) и едноетажна сграда - (бивше общежитие с пристройка).

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с дълготрайни активи на обектите, сключването на договори за придобиване дялово участие, за наем, за съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване на вземания и поемане на менителнични задължения, освен с разрешение на общинския съвет.

3. Възлага на ОбАП да подготви и осъществи приватизационните сделки за обектите по установения от закона ред и взетите решения от общинския съвет.

Председател: Н. Тачев

37607

 

ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

РЕШЕНИЕ № 291 от 30 март 2006 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 67, ал. 1, чл. 69, ал. 1, т. 6, чл. 71, ал. 1, т. 1 и чл. 72 ЗОС, чл. 50, ал. 6 ЗФВС и чл. 2, ал. 2, т. 1 и чл. 7, ал. 1, 2 и 3 от Наредбата за предоставяне на общински концесии Общинският съвет - гр. Гоце Делчев, реши:

I. Приема изготвените правен, финансово-икономически, екологичен и социален анализ за предоставяне на концесия върху част от урегулиран поземлен имот V от кв. 138а по сега действащия план на гр. Гоце Делчев за изграждане и ползване на Спортен тенис комплекс.

II. Открива процедура за предоставяне на концесия със следните основни характеристики:

1. Предмет - особено право на ползване върху част от урегулиран поземлен имот V от кв. 138а по плана на гр. Гоце Делчев за изграждане и ползване на обект от общинската инфраструктура - Спортен тенис комплекс на гр. Гоце Делчев.

2. Спортният тенис комплекс ще се състои от три тенис корта и спомагателни съоръжения (трибуна, съблекалня, преместваем търговски обект) и ще се използва от концесионера за осъществяване на спортни и други обслужващи и спомагателни стопански дейности.

3. Срок на концесията - 20 години.

4. Процедура за определяне на концесионера - неприсъствен конкурс.

5. Конкурсни условия и тежест при оценяването:

5.1. инвестиционна програма, включваща размер на инвестицията, етапи за реализация, план за финансиране и оценка на финансовия ефект на инвестициите върху потребителите - относителна тежест 25 точки;

5.2. бизнесплан, включващ предложение за организацията на дейността, разпределение на обектите и тяхното оборудване, посочване на видовете настилки, план за изграждането, програма за експлоатация и поддръжка, организационно-управленски план, програма за безопасност и сигурност - относителна тежест 25 точки;

5.3. финансова обосновка на предложението и гаранции за реализация на инвестиционната програма и бизнесплана - относителна тежест 30 точки;

5.4. размер на еднократното концесионно възнаграждение - относителна тежест 10 точки;

5.5. екологична програма, включваща предложения за поддръжка и облагородяване на прилежащите зелени площи и др. - относителна тежест 5 точки;

5.6. социална програма, включваща предложения за преференции за разкриване на нови работни места за жители от общината, преференции в таксите за местни ползватели, спортисти и спортни клубове и др. - относителна тежест 5 точки.

Предложенията ще бъдат оценявани по точкова система, която ще отчита относителната тежест на всяко от конкурсните условия и ще бъде включена в конкурсната документация.

6. Определя депозит за участие в конкурса 3000 лв. Депозитът е само паричен и се внася по посочена в конкурсната документация банкова сметка.

7. Основни права на концесионера:

7.1. да построи обектите след съгласуване с община X.X.;

7.2. да ползва имота, предмет на настоящата концесия;

7.3. единствено той да организира съответните спортни и съпътстващи дейности.

8. Основни задължения на концесионера:

8.1. да изработи и съгласува по надлежния ред проект за изграждането на обекта;

8.2. да проектира, изгради и оборудва три спортни съоръжения - едното съоръжение да бъде с професионална тениснастилка, а другите две да бъдат мултифункционални - да се използват за тенистренировки и тениссъстезания, но да могат да се използват и за тренировки и състезания по други спортове на открито - волейбол, хандбал, футбол на малки врати и пр., за срок две години от сключване на концесионния договор; настилките и оборудването да бъдат лесни за поддръжка, дълготрайни и да позволяват експлоатация при различни метеорологични условия;

8.3. да проектира и изгради трибуна със седалки за зрители към централния тенискорт; едноетажна съблекалня със санитарен възел от лек монтажен тип (сглобяема) и по преценка на кандидата обект за хранене и освежителни напитки като преместваем обект по чл. 56 ЗУТ, в който да се обслужват посетителите на спортния тенискомплекс при тренировки и състезания, за срок до 3 години от сключване на концесионния договор;

8.4. да не прехвърля другиму права и/или задължения по концесионния договор освен в случаите, за които има решение на общинския съвет;

8.5. да изготви и спазва инвестиционна програма и бизнес план за осъществяване на свързаната с концесията дейност;

8.6. да приеме и търпи при форсмажорни обстоятелства (напр. природно бедствие, война и пр.) трето лице, посочено от държавата или община X.X., да извършва действия в и спрямо обекта на тази концесия; в този случай концесионерът няма право на обезщетение;

8.7. да допуска контролни органи по всяко време;

8.8. да заплати еднократно концесионно възнаграждение в размер, посочен от кандидата и определен в резултат на проведения конкурс, но не по-малко от 5000 лв.

9. Основни права на концедента:

9.1. да получи еднократно концесионно възнаграждение в размер, определен от проведения конкурс, но не по-малко от 5000 лв.;

9.2. да контролира изпълнението на задълженията на концесионера по концесионния договор и условията на концесията;

9.3. да прекрати едностранно договора за концесия при неизпълнение от страна на концесионера на основните задължения или при нарушаване на условие по концесията; условията и сроковете за упражняване правото на едностранно прекратяване на договора се определят в концесионния договор;

9.4. право на собственост върху новопостроените обекти след тяхното построяване;

9.5. право да получи ползването и владеенето върху новопостроените обекти след изтичане срока на концесията;

9.6. да получава регулярно или при поискване всякаква информация, свързана с реализирането на концесията;

9.7. право на достъп по всяко време.

10. Основни задължения на концедента:

10.1. задължение да съгласува своевременно изработената проектна документация;

10.2. да оказва съдействие при реализирането на концесията;

10.3. да осигури възможност за реализиране на концесията.

11. Условия за осъществяване на концесията:

11.1. начален срок на концесията - датата на подписване на концесионния договор;

11.2. концесионерът за своя сметка да получи необходимите строителни разрешителни;

11.3. концесионерът за своя сметка да получи съответните разрешителни за ползване на отделните обекти, предмет на настоящата концесия, когато това е изискуемо от специален закон;

11.4. всички дейности по предоставената концесия да се извършват в съответствие с действащото законодателство;

11.5. всяка техническа и друга документация, свързана с обекта на концесията, е собственост на концедента и концесионера; за срока на концесията документацията се води от концесионера;

11.6. задължителните инвестиции в обекта на концесията за първите три години от срока на концесията са в размер не по-малък от 100 000 лв.; инвестициите за целия срок на концесията се определят съгласно предложената инвестиционна програма, която става неразделна част от концесионния договор;

11.7. при прекратяване по вина на концедента на концесионния договор концедентът изплаща на концесионера обезщетение за съществуващите към датата на прекратяването подобрения при условия и по ред, определени в концесионния договор; обезщетение не се дължи за подобренията, извършени за осигуряване изпълнението на съпътстващите дейности;

11.8. правата и задълженията по концесионния договор са непрехвърляеми освен в случаите, определени със закон;

11.9. концесионерът няма право да се разпорежда, да обременява по какъвто и да е начин с вещни тежести в полза на трети лица изцяло или частично обекта на концесията и свързаните с него права;

11.10. при осъществяването на концесията се спазват задълженията, поети по международни споразумения, по които Република България е страна, и изискванията, свързани с опазването на околната среда, защитените със закон територии и обекти, националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред, осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд;

11.11. концесионерът следва да осигури безвъзмездно и безпрепятствено извършване на проверки от компетентните органи в съответствие с действащото законодателство;

11.12. определя период за изграждане на спортния тенискомплекс не по-дълъг от 3 години от датата на влизане в сила на концесионния договор;

11.13. изграденият спортен тенискомплекс става публична общинска собственост след издаване на разрешение за ползване.

12. Определя следните видове гаранции за изпълнение на задълженията на концесионера по концесионния договор:

12.1. да се представи гаранция от българска банка, че кандидатът може да заплати еднократното концесионно възнаграждение - представя се при провеждане на конкурса;

12.2. да се представи гаранция от българска банка, че кандидатът разполага със средства да реализира предвидената инвестиция за първите две години - представя се при провеждане на конкурса и се освобождава след определяне на спечелилия кандидат;

12.3. за всяка година от действието на концесионния договор концесионерът представя и поддържа потвърдени безусловни неотменяеми банкови гаранции, издадени от банки, определени по съгласие на страните, при условие и в срок, определени в концесионния договор, за изпълнение на инвестиционната програма в размер 10 % от стойността на планираните инвестиции за съответната година.

13. Определя вида, размера и начина на плащане на концесионното възнаграждение, както следва:

13.1. еднократно концесионно възнаграждение в размер, достигнат в резултат от проведения конкурс, но не по-малко от 5000 лв., платимо по банков път в едномесечен срок от подписването на концесионния договор;

13.2. годишно концесионно възнаграждение за срока на концесията не се дължи и не се заплаща.

14. Приложимо право по отношение на концесията е българското. Споровете между страните, свързани с концесията, се решават от компетентния български съд.

III. Определя заместник-кмета X.X. за председател на комисията по провеждане на неприсъствения конкурс за определяне на концесионера.

IV. Възлага на кмета на община X.X. да организира провеждането на конкурса.

Председател: А. Башов

36610

 

ОБЩИНА ДОБРИЧ

РЕШЕНИЕ № 42-4 от 28 март 2006 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 69, ал. 1, т. 7, чл. 71, ал. 1, т. 1, чл. 72 ЗОС и чл. 3, ал. 1, т. 7 и чл. 20, ал. 1 и 2 НРУПКИПОС Общинският съвет - гр. Добрич:

I. Приема предложението за предоставяне на концесия върху част от нежилищен имот, публична общинска собственост - кинозала и прилежащи фоайета от Дом-паметник “X.X.” (сграда 1 по скица № 1956 от 16.ХII.2005 г.), поземлен имот 72624.615.7663, УПИ за обществен обект, зона I, по кадастралната карта на Добрич, стар идентификатор: кв. 537, УПИ I, пл. № 7663, по плана на ж.к. Русия 1, ул. Ген. Гурко 4, Добрич:

1. Предмет на концесията - части от имот публична общинска собственост: кинозала и прилежащи фоайета от Дом-паметник “X.X.” (кинозала и прилежащи помещения, вкл.: вход изток фоайе - 23,3 кв.м; кинозала - 99 кв.м; апаратна - 14,51 кв.м; сцена - 67,82 кв.м; вход юг фоайе - 52,47 кв.м; фоайе кинозала - 59,42 кв.м; коридор - 18,83 кв.м; гримьорна - 9,13 кв.м; умивалня - 4,2 кв.м; гримьорна - 10,69 кв.м; WC - 2,31 кв.м; WC - 2,31 кв.м; фоайе с площ 23,66 кв.м; сервизни помещения (юг) 23,55 кв.м; всичко - 411,20 кв.м), поземлен имот 72624.615.7663, УПИ за обществен обект, зона I, по кадастралната карта на Добрич, стар идентификатор: кв. 537, УПИ I, пл. № 7663, по плана на ж.к. Русия 1, ул. Ген. Гурко 4, Добрич, за осъществяване на търговска дейност, предназначена за обществено обслужване на населението на общината, както следва:

- създаване на киноклуб за организиране и провеждане на филмови прожекции;

- организиране и провеждане на курсове, лекции, семинари, събрания, конференции, тържества по различни поводи, театрални постановки, концертни и културни прояви и др. подобни.

2. Срок на концесията - 20 години.

3. Начин на определяне на концесионера - присъствен конкурс, който да се проведе в 6-месечен срок от обнародването на решението за предоставяне на концесията.

4. Годишното концесионно възнаграждение (ГКВ) за обекта на концесията да е не по-малко от 1450 лв.

4.1. Концесионното възнаграждение се индексира (с натрупване) всяка година с индекса на инфлация, посочен от НСИ, както следва:

за първата година по договора - ГКВ1 = предложеното от конкурса, но не по-малко от 1450 лв.;

за втората година по договора - ГКВ2= ГКВ1 + (ГКВ1*индекс на инфлация);

за 3-та година по договора - ГКВ3= ГКВ2 + (ГКВ2*индекс на инфлация);

...............................................

за 20-ата година по договора - ГКВ20= ГКВ19+(ГКВ19*индекс на инфлация) - гаранцията по т. 7 (ако са изпълнявани задълженията от страна на концесионера по време на концесията).

5. Депозитът за участие в конкурса е в размер едно годишно концесионно възнаграждение, което се внася по набирателната сметка на община Добрич № 5010000537, банков код 13080425, при “Общинска банка” - АД, клон Добрич, като един екземпляр от платежното нареждане се представя в община Добрич. В срок 5 дни след изтичане на срока за обжалване на решението на кмета за определяне на спечелилия участник в концесията се освобождават депозитите на останалите участници, като депозитът на спечелилия участник се задържа и се счита за гаранция за сключване на договора. След сключване на договора за концесия депозитът се прихваща от гаранцията за изпълнение на задълженията по договора за концесия по т. 7. В случай че от участник в конкурса бъде подадена жалба срещу решението на кмета за избор на концесионер, да се задържи и неговият депозит до окончателното приключване на производството по жалбата.

6. Основни права и задължения по концесията:

6.1. Концесионерът да заплаща дължимите концесионни възнаграждения, да заплаща лихви, неустойки и санкции при условията и в срока, описани в концесионния договор.

6.2. Концесионерът да осигури разделно мерене от това на Дом-паметник “X.X.” на изразходваните в обекта на концесия консумативи (ел. енергия, вода и газ) в срок до една година от подписване на договора за предоставяне на концесия.

6.3. Концесионерът да извърши вътрешно преустройство на съществуващата зала и прилежащите й фоайета киноклуб в срок до една година от подписване на договора за предоставяне на концесия.

6.4. Концесионерът преди започването на строителните и ремонтните дейности в обекта на концесия да изгради декоративни врати: между фоайето на източния вход и стълбището към първия етаж и стълбището до южния вход, не по-късно от една година от подписване на договора за предоставяне на концесия:

6.4.1. безотказно да осигурява достъп през новоизградените врати на служителите в Дом-паметник “X.X.” при пренасянето на материали, експонати и др. под. материали, свързани с дейността им.

6.5. Концесионерът да запази предмета на дейност на обекта на концесия за целия срок на концесията, като при извършването на своята дейност не трябва да пречи на осъществяването на дейностите и мероприятията на Дом-паметник “X.X.”.

6.6. Концесионерът да заплаща всички припадащи се разходи по поддържането и експлоатацията на обекта на концесия, вкл. охрана за своя сметка.

6.7. Концесионерът ежегодно да сключва задължителните застраховки за своя сметка и в полза на община Добрич, след като съгласува с концедента всички застрахователни рискове, като ежегодно в срок до 31 януари извършва плащане по тях в пълния им размер; да заплаща всички припадащи се данъци и такси по ЗМДТ за своя сметка.

6.8. Концесионерът да извършва една или няколко от описаните в т. 1 търговски дейности.

6.9. Концесионерът да не преотстъпва ползването на обекта на концесия на други лица.

6.10. Концесионерът ежегодно да осигурява безплатно ползване в рамките на 18 дни на кинозалата и прилежащите й фоайета от отделите на Историческия музеи - Добрич, и общината по график след предварителна заявка.

6.11. Концесионерът да поддържа обекта на концесия в добро техническо и хигиенно състояние, включително и припадащата му се част от външния архитектурен облик на Дом-паметник “X.X.” за целия период на концесията; да извършва ремонтни и архитектурно-строителни дейности в помещенията, предмет на концесията, и да извършва необходимите промени в инсталации на Дом-паметник “X.X.” само след разрешение на концедента и след разработването на проект, който се съгласува по надлежния ред.

6.12. Концесионерът през целия период на концесията:

- да поддържа обекта на концесия в добро техническо и хигиенно състояние чрез извършване подмяна и ремонт на подови и стенни покрития, както и боядисване на стени и тавани;

- съгласно законодателството се определя редът за пушене на цигари в обекта на концесията;

- в киноклуба да се предлагат продукти съгласно изискванията на РИОКОЗ.

6.13. Концесионерът да отстранява всички щети и повреди по обекта на концесия за своя сметка най-късно в едномесечен срок от констатирането им; при констатации на длъжностни лица на концедента за наличието на такива, срокът тече от установяването.

6.14. Концесионерът при прекратяване или изтичане на срока на концесията да предаде на общината обекта в състояние, годно за ползване.

6.15. Концесионерът до края на първата година по договора за концесия при изграждането на обекта на концесията да вложи инвестиции на стойност не по-малко от 25 000 лв.

6.16. Концесионерът да изпълнява комплексна инвестиционна програма за целия срок на концесията.

6.17. Концесионерът се задължава:

- преди подаване на документите в съда относно промяна на съдебната му регистрация като търговец да уведоми концедента;

- при възникване на нови обстоятелства относно съдебната му регистрация като търговец да уведоми концедента в срок от една седмица от настъпването им, като представи в общината съдебно решение и актуално удостоверение за съдебна регистрация.

6.18. Концесионерът до 30 дни от изтичане на всяка година по договора да прави писмен отчет пред концедента за изпълнение на поетите с подписване на договора задължения.

6.19. Концесионерът да изпълнява програмата за трудова заетост през целия срок на концесията, като до края на първата година разкрие поне две работни места и ги запази до края на срока на договора за предоставяне на концесия.

6.20. Концесионерът да спазва изискванията, свързани с опазване на околната среда, защитените със закон територии и обекти (паметници на културата), националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред.

6.21. Концесионерът да осигурява сигурна, надеждна и безопасна експлоатация на обекта и съоръженията в него, включително като съблюдава и осигурява спазване на изискванията за противопожарна и аварийна безопасност на територията на целия имот; да изготви и съгласува с органите на МВР и ППО необходимите инструкции, които да са лесно видими от посетителите при влизането им в обекта.

6.22. Концесионерът да спазва българското законодателство, включително и всяка негова промяна след подписването на договора за предоставяне на концесия.

7. Гаранцията за изпълнение на задълженията на концесионера по договора за концесия се внася при подписване на договора и е в размер на едно годишно концесионно възнаграждение. Гаранцията остава в концедента за срока на концесията и следва да се прихване от последното годишно концесионно възнаграждение. Гаранцията се внася по набирателната сметка на община Добрич № 5010000537, банков код 13080425, при “Общинска банка” - АД, клон Добрич. Средствата по тази сметка да бъдат усвоявани в случаите на неизпълнение от страна на концесионера на задълженията му.

8. Гаранцията за изпълнение на задължението на концесионера за плащане на концесионното възнаграждение по договора за концесия е ежегодно авансово плащане на 100 % от годишното концесионно възнаграждение, дължимо до 30 (тридесет) дни след началото на всяка година по договора.

9. Санкции за неизпълнение:

9.1. При първо неизпълнение или неспазване на условията по т. 6.15, 6.16 (мин. инвестиции) заедно или поотделно от настоящото решение се налага санкция в размер на 50 % от невложените инвестиции за съответния период; при повторно неизпълнение или неспазване на условията на посочените точки заедно или поотделно да се наложи 100 % санкция от невложените инвестиции за съответния период; при трето неизпълнение или неспазване на условия на посочените точки заедно или поотделно да се прекрати договора за концесия.

9.2. При първо неизпълнение или неспазване на условията заедно или поотделно по т. 6.2, 6.3, 6.6, 6.7, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.17, 6.18, 6.20, 6.21, 6.22 се налага санкция в размер на 50 % от годишното концесионно възнаграждение; при повторно неизпълнение или неспазване на условия на посочените точки заедно или поотделно се налага санкция в размер 100 % от годишното концесионно възнаграждение; при трето неизпълнение или неспазване на условия на посочените точки заедно или поотделно договорът за концесия се прекратява.

9.3. При неспазване или неизпълнение на условията заедно или поотделно по т. 6.4, 6.5, 6.8, 6.9 освен санкция в размер едно годишно концесионно възнаграждение се прекратява договорът за концесия, а в случаите на неизпълнение на т. 6.14 се налага една санкция в размер едно годишно концесионно възнаграждение.

9.4. При неспазване или неизпълнение на условията по т. 6.19 за всяко неразкрито и незапазено работно място за всеки следващ месец след срока концесионерът дължи на концедента неустойка в размер 150 % от минималната работна заплата за страната.

9.5. При неспазване или неизпълнение на условията по т. 4 и 6.1 (заплащане на годишното концесионно възнаграждение) се налагат следните санкции:

9.5.1. при забавено изпълнение на задълженията за плащане в срок до 30 дни неизправната страна дължи законна лихва;

9.5.2. при неизпълнение или забавено изпълнение на задължения за плащане за повече от 30 дни концесионерът дължи неустойка в размер 0,5 % на ден за всеки ден след тридесетия върху стойността на неизплатената част от паричното задължение за съответния период;

9.5.3. при неизпълнение или забавено изпълнение на което и да е парично задължение по концесионния договор за повече от 60 дни освен правото да получи лихвите и неустойките по предходните разпоредби изправната страна има право да прекрати едностранно договора, без да дължи каквото и да е обезщетение или каквито и да е неустойки, включително за неспазено предизвестие.

10. Други изисквания:

10.1. Всички извършени подобрения (ремонт, преустройство и др. под.) в имота на концесия и всички последващи подобрения в него са за сметка на концесионера, за което концедентът не дължи на първия обезщетение преди и след прекратяване или изтичане на договора.

10.2. Приращенията върху имоти и вещи, общинска собственост, свързани с осъществяването на концесията, са общинска собственост.

10.3. Концесионерът няма право да се разпорежда и обременява концесията и свързаните с нея други права.

10.4. Приоритетите при оценяването на предложенията по конкурсните условия да бъдат:

- размер на годишното концесионно възнаграждение - 50 %;

- комплексна инвестиционна програма за целия срок на концесия - размер и срок на инвестициите, в която за всяка година по договор след втората се предвиждат средства за ремонт и ремонтни дейности - 40 %;

- разкрити работни места - 10 %.

10.5. Договорът за концесия се прекратява при следните условия:

10.5.1. с изтичане на срока;

10.5.2. с погиване на обекта или при обективна невъзможност за неговото използване;

10.5.3. при смърт на физическото лице - концесионер, или при прекратяване на юридическото лице - концесионер, освен ако общинският съвет реши договорът да бъде продължен с правоприемник;

10.5.4. при влязло в сила съдебно решение за обявяване на концесионера в несъстоятелност;

10.5.5. по взаимно съгласие;

10.5.6. по силата на съдебно или арбитражно решение;

10.5.7. при други предвидени в закона или договорени от страните основания.

10.6. При прекратяване на договора поради смърт на физическото лице концесионер, поради прекратяване на юридическото лице концесионер и поради влязло в сила решение за обявяване на концесионера в несъстоятелност общината има правата на привилегирован кредитор.

II. Избира трима свои представители (общински съветници) в конкурсната комисия, която да бъде 5-членна.

III. Възлага на кмета на община Добрич последващите съгласно закона действия по изпълнението на решението.

Председател: М. Попов

36657

 

ОБЩИНА ДУЛОВО

ЗАПОВЕД № 168 от 22 май 2006 г.

На основание чл. 4, ал. 2 във връзка с чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите във връзка с Решение № 383 от 6.VI.2003 г. на Общинския съвет - гр. Дулово, заповядвам:

1. Да се проведе на 31-вия ден от обнародването в “Държавен вестник” (ако същият е неприсъствен - първия присъствен ден) в 9 ч. и 30 мин. в зала 13 в сградата на община Дулово търг с явно наддаване за продажбата на терен за стопански дейности и склад за цимент - гр. Дулово, южна промишлена зона, кв. 2, парцел II, АЧОбС № 235 от 22.VI.1999 г., с площ 8000 кв. м, при начална тръжна цена 13 440 лв.

2. Определям депозит за участие в търга - 10 % от началната тръжна цена, внесен по банкова сметка № 3024762621 на община Дулово, б.к. 12080473, БИН 7444620006, при ТБ “Инвестбанк” - АД, клон Силистра, офис Дулово, или в стая 7 в сградата на общинска администрация Дулово.

3. Купувачите нямат право на разсрочено плащане, като спечелилият търга е длъжен да заплати 100 % от цената при сключването на договора.

4. Тръжната документация да се закупува от стая 20 на общинска администрация Дулово всеки работен ден до 12 ч. на 26-ия ден от обнародването в “Държавен вестник” на решението (ако същият е почивен - до 12 ч. на следващия работен ден) срещу заплащане в брой на 150 лв.

5. Предложенията за участие в търга се подават в запечатан плик с надписани наименование на обекта и името на участника в деловодството на общината, стая 5, до 16 ч. на последния работен ден, предхождащ търга.

6. Оглед на обектите се извършва всеки работен ден след представяне на документ за закупена тръжна документация и предварителна заявка от 10 до 16 ч. на последния работен ден, предхождащ търга.

7. Утвърждава тръжната документация и договора за продажба като част от нея.

8. При неявяване на кандидат за търг по т. 1 да се проведе повторен търг на 15-ия ден от датата на провеждане на търга в същия час, на същото място и при същите условия.

Кмет: М. Табаков

37658

 

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

РЕШЕНИЕ № 411 от 27 април 2006 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет - гр. Казанлък, одобрява плана за регулация и застрояване на “Ромски квартал” по плана на Казанлък.

Председател: В. Самарски

36616

 

ОБЩИНА САМОКОВ

РЕШЕНИЕ № 733 от 28 април 2005 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, ал. 2 и ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 във връзка с чл. 26, ал. 1 и 2 ЗПСК Общинският съвет - гр. Самоков, реши:

1. Включва в списъка по чл. 3, ал. 2 ЗПСК и обявява за приватизация следния общински недвижим имот - УПИ - парцел III - за “училище”, с площ от 4000 кв.м в кв. 19 по плана на с. Райово, ведно със сграда - училище.

2. Забранява извършването на всякакви разпоредителни сделки на горепосочения обект, освен с решение на ОбС.

3. Упълномощава кмета на общината да възложи изготвянето на правен анализ и приватизационна оценка на обекта чрез провеждане процедура на пряко договаряне.

Председател: Л. Янкова

36659

 

РЕШЕНИЕ № 1166 от 19 януари 2006 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, ал. 2 и ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 във връзка с чл. 26, ал. 1 и ал. 2 ЗПСК Общинският съвет - гр. Самоков, реши:

1. Включва в списъка по чл. 3, ал. 2 ЗПСК и обявява за приватизация следния общински недвижим имот - УПИ - парцел I - за “работилница”, в кв. 32 по плана на с. Алино, ведно със сграда.

2. Забранява извършването на всякакви разпоредителни сделки на горепосочения обект, освен с решение на ОбС.

3. Упълномощава кмета на общината да възложи изготвянето на правен анализ и приватизационна оценка на обекта чрез провеждане процедура на пряко договаряне.

Председател: Л. Янкова

36660

РЕШЕНИЕ № 1350 от 27 април 2006 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 ЗОС, чл. 3, 5 и 7 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският съвет - гр. Самоков, реши:

1. Да се проведе търг с явно наддаване за продажбата на общински недвижими имоти - поземлени имоти № 65231.914.217, 65231.914.218, 65231.914.219, 65231.914.220, 65231.914.221, 65231.914.222, 65231.914.223, 65231.914.227, 65231.914.228, 65231.914.229, 65231.914.230, 65231.914.231, 65231.914.232, 65231.914.233, 65231.914.234, 65231.914.235, 65231.914.236 и 65231.914.237, с обща площ 240 523 кв.м съгласно одобрената кадастрална карта на Самоков при начална тръжна цена 3 607 845 лв. (15 лв./кв.м).

2. Начин и срок на плащане - достигнатата цена на обекта се заплаща чрез банков превод по банкова сметка на община Самоков в деня на подписване на договора за продажба.

3. Определя стъпка на наддаване в размер 100 000 лв.

4. Определя депозит за участие в търга - в размер 360 784,50 лв., който следва да бъде внесен по банковата сметка на община Самоков в “ЦКБ” - АД, клон Самоков, банков код 79080342, с-ка № 3062119826, до 24-ия ден вкл. от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник”.

5. Тръжната документация се закупува от стая 420 на община Самоков срещу 100 лв., платими в брой в касата й до 24-ия ден вкл. от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник”.

6. Предложенията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината до 17 ч. на 24-ия ден вкл. от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник”.

7. Оглед на обекта се извършва до 24-ия ден вкл. от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник” след закупуване на тръжна документация и предварителна заявка.

8. Търгът ще се проведе на 28-ия ден от обнародването на решението в “Държавен вестник” в 9 ч., в заседателната зала на III етаж в сградата на общината.

9. Утвърждава тръжната документация и проектодоговора като част от нея и упълномощава кмета на община Самоков да издаде заповед за назначаване на комисия по провеждане на търга, да определи размера на възнаграждението на членовете й, да подготви и проведе търга, да одобри спечелилия търга участник и да сключи договор за покупко-продажба.

10. Допълнителни условия при сключване на договора за покупко-продажба:

- развиваната дейност да отговаря на санитарно-хигиенните норми и опазване на околната среда;

- изграждане на комплексно жилищно строителство, включващо жилищни сгради, обекти на общественото обслужване, инженерна инфраструктура и ниско строителство при минимален размер на вложени инвестиции 2 000 000 евро за срок 5 години от датата на сключване на договора за покупко-продажба.

11. При неявяване на кандидати да се проведе повторен търг на 35-ия ден от датата на обнародване на решението в ДВ при същите условия, като сроковете по т. 4, 5, 6 и 7 са съответно 31-ия ден от датата на обнародване на решението в ДВ.

Председател: Л. Янкова

36661

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН

ЗАПОВЕД № РД-11-09-01 от 12 май 2006 г.

На основание чл. 32, ал. 1 ЗА във връзка с § 4к, ал. 6 ЗСПЗЗ, чл. 28б, ал. 8 ППЗСПЗЗ одобрявам плана на новообразуваните имоти в М 1:1000 на земеделски земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актове по § 4 ЗСПЗЗ, за местност “Петранка” в землището на с. Жеравна, община Котел, област Сливен.

Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти могат да се подават чрез областния управител на област Сливен пред Окръжния съд - Сливен, в 14-дневен срок от обнародването на заповедта в “Държавен вестник”.

За областен управител: Р. Койчев

37081

 

ЗАПОВЕД № РД-11-09-02 от 12 май 2006 г.

На основание чл. 32, ал. 1 ЗА във връзка с § 4к, ал. 6 ЗСПЗЗ, чл. 28б, ал. 8 ППЗСПЗЗ одобрявам плана на новообразуваните имоти в М 1:1000 на земеделски земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актове по § 4 ЗСПЗЗ, за местност “Добромирица” в землището на с. Жеравна, община Котел, област Сливен.

Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти могат да се подават чрез областния управител на област Сливен пред Окръжния съд - Сливен, в 14-дневен срок от обнародването на заповедта в “Държавен вестник”.

За областен управител: Р. Койчев

37080

 

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

ЗАПОВЕД № 292 от 8 май 2006 г.

На основание чл. 32, ал. 1 ЗА във връзка с § 4к, ал. 8, т. 1 ЗСПЗЗ, чл. 28в, чл. 28б, ал. 2 и чл. 28, ал. 6 ППЗСПЗЗ и преписка вх. № 1458 от 9.VIII.2005 г. по молба на X.X.X., нотариален акт от 19.ХII.1994 г. № 100, том VII, дело № 5475/94, удостоверение № Т-изх. № 7/6.II.2006 г. за идентичност, издадено от община Стара Загора, и протоколи от 14.Х.2005 г. и от 7.III.2006 г. на комисията, назначена със заповед № 351 от 18.IV.2005 г., нареждам да се измени регистърът към плана на новообразуваните имоти за местността “Кръстев трап”, землище Стара Загора, община Стара Загора, одобрен със заповед № 642/30.VI.2004 г., като новообразуваният имот 460, кадастрален район 305 по посочения план, бъде записан като собствен на X.X.X., ЕГН **********, на основание нотариален акт от 19.ХII.1994 г. с № 100, том VII, дело № 5475/94, и удостоверение № Т-изх. № 7/6.II.2006 г. на община Стара Загора.

Областен управител: М. Нейкова

37070

ЗАПОВЕД № 293 от 8 май 2006 г.

На основание чл. 32, ал. 1 ЗА във връзка с § 4к, ал. 8, т. 1 ЗСПЗЗ, чл. 28в, чл. 28б, ал. 2 ППЗСПЗЗ и преписка вх. № 2372/03 от 13.VII.2005 г. по молба на X.X.X. и X.X.X. и протокол от 7.III.2006 г. на комисията, назначена със заповед № 351 от 18.IV.2005 г., изменям плана на новообразуваните имоти за местността “Бойчо Бунар”, землище Стара Загора, одобрен със заповед № 440/11.V.2004 г., в частта за поземлени имоти № 55 и № 116, в кадастрален район 255, като:

- имот № 55, кадастрален район 255, се обособи с площ 600 кв.м и се запише като собствен на X.X.X., ЕГН **********, и X.X.X., ЕГН **********, на основание нот. акт за покупко-продажба на недвижим имот № 20, том I, рег. № 1287, дело № 27 от 2004;

- имот № 116, кадастрален район 255, се обособи с площ 917 кв.м и се запише като собствен на наследници на X.X.X..

Областен управител: М. Нейкова

37071

 

ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

ЗАПОВЕД № 180 от 16 май 2006 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 7 ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 ЗОС, чл. 62, ал. 1, т. 3 и чл. 63 НРПУРОИ, протоколни решения № 18 от 19.Х.2005 г., № 19 от 9.ХII.2005 г. и № 22 от 28.II.2006 г. Общинският съвет - гр. Сунгурларе, заповядвам:

1. Откривам процедура за провеждане на повторни публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост в община Сунгурларе, област Бургас, както следва:

1.1. бивша баня със застроена площ 121 кв.м и дворно място с площ 525 кв.м в УПИ Х, кв. 9 по ПУП на с. Славянци, при граници: изток - УПИ ХV-99, север - УПИ IХ-97, юг и запад - улици, с начална тръжна цена 5200 лв.;

1.2. недвижим имот - представляващ две двуетажни стопански сгради, всяка със застроена площ 195 кв.м, навес със застроена площ 36 кв.м, стопанска едноетажна сграда със застроена площ 138 кв.м, стопанска едноетажна сграда със застроена площ 72 кв.м, стопанска едноетажна сграда със застроена площ 180 кв.м и дворно място от 4770 кв.м, в с. Камчия и образуващ УПИ IV, кв. 7 по плана на селото, при граници: изток - улица, запад - УПИ VII за детска градина, север - УПИ III за озеленяване, юг - УПИ VI-47,48 и УПИ V-47, с начална тръжна цена 30 300 лв.;

1.3. недвижим имот - бивша баня, със застроена площ 88,06 кв.м и дворно място с площ 1095 кв.м, в УПИ IХ, кв. 17 по ПУП на с. Манолич, при граници: изток - УПИ VIII-122, запад - улица, север - УПИ ХI-121, юг - улица, с начална тръжна цена 8600 лв.;

1.4. недвижим имот - незавършен обект “14-класно училище”, преотреден за общ.обслужване и производствени дейности, с обща разгъната площ 3640 кв.м, мази с площ 944 кв.м и дворно място с площ 6818 кв.м, в УПИ II, кв. 73 по ПУП на Сунгурларе, при граници: север - улица и УПИ III, изток - улица и УПИ III, юг - улица, запад - УПИ I и УПИ IV, с начална тръжна цена 68 000 лв.;

1.5. недвижим жилищен имот - празно дворно място 360 кв.м, в УПИ ХХ-894, кв. 87 по ПУП на Сунгурларе, област Бургас, при граници: изток - УПИ ХV-898, север - УПИ IХ-297, юг - улица, и запад - УПИ ХVI-894, с начална тръжна цена 1870 лв.

2. Определям стъпка за наддаване 5 % от началната тръжна цена на съответните имоти.

3. Утвърждавам тръжна документация, съдържаща: молба, проектодоговор, копие от скица, копие от акт за собственост, копие от лицензирана оценка и копие от заповедта за продажба.

4. Определям цена на един комплект тръжни документи 30 лв., платими в касата на общината, и получаване в стая № 11, II етаж на община Сунгурларе.

5. Депозитната вноска за участие в търговете е 10 % от началната тръжна цена на съответните обекти и се внася в касата на общината или по банков път по сметка 5060205533, Булбанк - АД, ЦС Карнобат, клон Сунгурларе, б.код 62176307.

6. Оглед на имотите - предмет на търга, се извършва всеки работен ден с представител от съответното кметство или кметско наместничество, след закупуване на тръжна документация.

7. Търговете да се проведат на 20.VI.2006 г. в 13,30 ч., в заседателната зала на общината, II етаж, по реда на обявените имоти.

8. Молби за участие в търга се приемат до 17 ч. на 16.VI.2006 г. в стая № 6, II етаж на община Сунгурларе.

9. Собствеността върху предмета на търговете се прехвърля след окончателното заплащане на предложената цена, 2 % данък прехвърляне и 2 % режийни разноски, платими в едномесечен срок от влизане в сила на заповедта на кмета на общината, с която са определени участниците за спечелили търговете.

Кмет: Ст. Стратев

36658

 

ЗАПОВЕД № 181 от 16 май 2006 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 7 ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 ЗОС, чл. 62, ал. 1, т. 3 и чл. 63 НРПУРОИ, протоколно решение № 24 от 9.V.2006 г. на Общинския съвет - гр. Сунгурларе, заповядвам:

1. Откривам процедура за провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост в община Сунгурларе, област Бургас, както следва:

1.1. недвижим имот - дворно място с площ 430 кв.м, в УПИ Х-103, кв. 14а по ПУП на с. Садово, област Бургас, при граници: север - улица, изток - УПИ II-107, юг - УПИ IV-104, и запад - УПИ I, с начална тръжна цена 924 лв.;

1.2. недвижим жилищен имот - празно дворно място от 689 кв.м, в УПИ III-общ., кв. 2 по ПУП на с. Велислав, област Бургас, при граници: север - УПИ I-1, изток - улица, юг - УПИ III-161 и УПИ VI-2, и запад - извън регулация, с начална тръжна цена 1310 лв.

2. Определям стъпка за наддаване 5 % от началната тръжна цена на съответните имоти.

3. Утвърждавам тръжна документация, съдържаща: молба, проектодоговор, копие от скица, копие от акт за собственост, копие от лицензирана оценка и копие от заповедта за продажба.

4. Определям цена на един комплект тръжни документи 30 лв., платими в касата на общината, които се получават в стая № 11, II етаж на община Сунгурларе.

5. Депозитната вноска за участие в търговете е 10 % от началната тръжна цена на съответните обекти и се внася в касата на общината или по банков път по сметка № 5060205533, Булбанк - АД, ЦС Карнобат, клон Сунгурларе, б.код 62176307.

6. Оглед на имотите - предмет на търга, се извършва всеки работен ден с представител от съответното кметство или кметско наместничество, след закупуване на тръжна документация.

7. Търговете да се проведат на 20.VI.2006 г. от 9 ч. в заседателната зала на общината, II етаж, по реда на обявените имоти.

8. Молби за участие в търга се приемат до 17 ч. на 16.VI.2006 г. в стая № 6, II ет. на община Сунгурларе.

9. Собствеността върху предмета на търговете се прехвърля след окончателното заплащане на предложената цена, 2 % данък прехвърляне и 2 % режийни разноски, платими в едномесечен срок от влизане в сила на заповедта на кмета на общината, с която са определени участниците за спечелили търговете.

Кмет: Ст. Стратев

36666

 

ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ, ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

РЕШЕНИЕ № 26 от 28 април 2006 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2 ЗПСК във връзка с чл. 4, ал. 2, чл. 32 ЗПСК, чл. 5 и 9 от Наредбата за търгове и конкурсите Общинският съвет - с. Черноочене, реши:

1. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следните недвижими имоти:

- втори етаж от бивша административна сграда в УПИ ХVI в кв. 22 в с. Комунига, община Черноочене, със застроена площ 266,76 м2, ведно с 1/3 идеална част от общите части на сградата и правото на строеж за първа зона на с. Комунига, при начална цена по оценка 19 700 лв.;

- бензиностанция в с. Пчеларово, община Черноочене - сграда със застроена площ 161 кв. м и земя 4910 кв. м при начална цена по оценка 22 760 лв.;

- хижа за отдих в с. Паничково, община Черноочене - масивна сграда на два етажа с РЗП 365,63 кв. м, и сграда ПМ едноетажна 71 кв. м и площ на парцела 933 кв. м при начална цена 59 500 лв.

2. Търгът да се проведе при следните условия: начин на плащане - в брой в касата на общината; срок за плащане - до 14 дена от датата на връчването на заповедта на спечелилия търга; стъпка на наддаване - 10 % от началната тръжна цена; утвърждава тръжна документация и проектодоговор като част от нея за продажбата на посочените активи чрез публичен търг.

3. Тръжната документация ще се закупува от информационния център към общинската администрация до 35-ия календарен ден от обнародването в “Държавен вестник”.

4. Цената на тръжната документация 50 лв. се заплаща в касата на общината.

5. Депозитът за участие е в размер 10 % от началната тръжна цена и се внася в касата на общината в сроковете за подаване на предложенията.

6. Срокът за подаване на предложенията за участие в търга е 40-ият календарен ден включително от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник”.

7. Огледи на обектите за приватизация се извършват до датата на провеждане на търга всеки ден от 9 до 16 ч.

8. Търгът ще се проведе на 44-ия календарен ден от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник” в 10 ч., в салона на читалището в с. Черноочене.

9. При неизлъчване на купувачи или непродажба на някой общински недвижим имот повторен търг да се проведе след изтичане на 45-ия ден от провеждането на първия търг при същите първоначални цени и условия.

10. Паричните постъпления от приватизацията да се отчитат съгласно изискванията на чл. 10 ЗПСК.

11. Възлага на кмета на община Черноочене да организира и провежда търговете, да определи спечелилия търга участник и да сключи приватизационния договор за покупко-продажба с него.

Председател: Б. Газиюмер

37657

 

СЪДИЛИЩА

Варненският окръжен съд призовава X.X.X. с последен адрес Варна, ул. Райко Даскалов 6, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 7.VII.2006 г. в 15,30 ч. като ответница по гр.д. № 646/05, заведено от X.X.X. и X.X.X.. Ответницата да посочат съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

38063

Софийският градски съд, адм. отделение, III-ж състав, призовава X.X.X. и X.X.X.с последен адрес Милано, ул. Прокачини 61, сега с неизвестен адрес, да се явят в съда на 27.ХI.2006 г. в 14,30 ч. като ответници по а.х.д. № 2666/2002, заведено от X.X.X. срещу главния архитект на София. Ответниците да посочат съдебни адреси, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

37659

Бургаският районен съд, гр. колегия, призовава X.X.X. с последен адрес гр. Средец, ул. Перущица 24, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 13.VII.2006 г. в 13 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 183/2006, заведено от БТК - АД, София, по чл. 79, ал. 1 и чл. 86 ЗЗД. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

37590

Районният съд - гр. Бяла, област Русе, призовава X.X.X. с последен адрес София, район “Възраждане”, ул. Братя Миладинови 84, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 4.IХ.2006 г. в 9,30 ч. като ответник по гр.д. № 32/2006, заведено от X.X.X. от с. Бистренци, по чл. 99, ал. 1 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

37595

Районният съд - гр. Бяла, област Русе, призовава X.X.X. с последен адрес Бяла, област Русе, ул. Колю Фичето 25, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 4.IХ.2006 г. в 9,30 ч. като ответник по гр. д. № 639/2005, заведено от X.X.X. от с. Алеково, по чл. 99, ал. 1 СК. Ответникът да посочи адрес за призоваване, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

37597

Великотърновският районен съд, VI състав, призовава X.X.X., ЕГН **********, с последен адрес Русе, ул. Борисова 6, вх. 1, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 14.VII.2006 г. в 9,30 ч. като ответник по гр. д. № 500/2006, заведено от X.X.X., по чл. 82 и 87 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

37633

Врачанският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес с. Соколица, област Пловдив, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 11.VII.2006 г. в 9 ч. и 30 мин. като ответник по гр. д. № 341/2006, заведено от X.X.X. от Враца, по чл. 86 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

37647

Габровският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Габрово, ул. Никола Вапцаров 104, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 4.IX.2006 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 78/06, заведено от община Габрово, за иск по чл. 79, ал. 1 ЗЗД. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

37594

Костинбродският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Хасково, бл. 1А, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 26.IХ.2006 г. в 10 ч. като ответница по гр.д. № 225/2006, заведено от X.X.X., по иск за развод - чл. 99, ал. 1 СК. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

37640

Ломският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес София, ж.к. Красно село, бл. 6, вх. В, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 4.VII.2006 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 299/2006, заведено от Дирекция “Социално подпомагане” - община Лом, и X.X.X. от Ковачица, област Монтана, за настаняване на дете. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

38067

Ломският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес с. Крива бара, ул. Пирин 25, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 4.VII.2006 г. в 11 ч. като ответница по гр.д. № 308/06, заведено от дирекция “Социално подпомагане” - община Брусарци, обл. Монтана, за настаняване на дете. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

38395

Пазарджишкият районен съд призовава X.X.X. с последен адрес с. Драгор, област Пазарджик, ул. Трета 17, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 10.VII.2006 г. в 15 ч. като ответник по гр.д. № 69/2006, заведено от X.X.X., по чл. 86 ГПК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

37631

Пазарджишкият районен съд призовава Дирк Реепен, с неизвестен адрес, да се яви в съда на 12.VII.2006 г. в 13 ч. и 35 мин. като ответник по гр.д. № 657/2006, заведено от X.X.X., за развод. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

37632

Пернишкият районен съд призовава X.X. с последен адрес Трън, ул. Мусаловска 14, бл. 1, вх. А, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 10.VII.2006 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 4037/2006, заведено от X.X.X. от Перник, за развод. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

37334

Плевенският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Плевен, ул. Хр. Ясенов 12, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 12.VII.2006 г. в 9 ч. като ответник по бр.д. № 955/2006, заведено от X.X.X. от Плевен, за развод. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

37593

Пловдивският районен съд, II бр. състав, призовава X.X.X. с последен адрес Пловдив, ул. Белица 29, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 7.VII.2006 г. в 9 ч. като ответница по бр.д. № 391/2006, заведено от X.X.X. от Пловдив, за развод. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

37646

Русенският районен съд, 01 гр. състав, призовава X.X.X. с последен адрес Русе, ул. Мальовица 91, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 19.IХ.2006 г. в 13 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 1371/2006, заведено от X.X.X. и X.X.X., иск по чл. 32 ЗС. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

37596

Софийският районен съд, 39 състав, ГК, призовава X.X.X. с последен адрес София, ж.к. Красна поляна - I част, бл. 137, вх. Б, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 2.Х.2006 г. в 9 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 12885/2005, заведено от ЗД “Евро инс” - АД. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

37634

Софийският районен съд, бр. колегия, 84 състав, призовава X.X.X. и X.X.X. с последен адрес Кюстендил, кв. Запад, бл. 84, вх. Б, сега с неизвестен адрес, да се явят в съда на 5.VII.2006 г. в 9,30 ч. като ответници по гр.д. № 4120/05, заведено от Д “СП” “Сердика”, по чл. 26 СК. Ответниците да посочат съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

37644

Софийският районен съд, ГК, 41 състав, призовава X.X.X. с постоянен адрес с. Медковец, област Монтана, ул. Дунав 25А, и настоящ адрес София, ул. Простор 4, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 5.Х.2006 г. в 13,30 ч. като ответник по гр.д. № 2515/2006, заведено от “Столичен електротранспорт” - ЕАД. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

37588

Софийският районен съд, гр. колегия, 36 състав, призовава X.X.X. с последен адрес София, ж.к. Надежда 2 част, бл. 2444, вх. А, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 5.VII.2006 г. в 13 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 2535/2006, за иск 896 лв. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

37660

Софийският районен съд, 79 състав, призовава X.X.X. с последен адрес София, ж.к. Връбница-1, бл. 504, вх. А, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 5.VII.2006 г. в 10 ч. като ответник по гр.д. № 1943/06, заведено от ЗД “Бул Инс” - АД, за търговски иск. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

37635

Софийският районен съд, бр. колегия, 84 състав, призовава X.X.X. с последен адрес София, ул. Майор Томпсън 1, вх. В, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 11.VII.2006 г. в 9,30 ч. като ответник по гр.д. № 4156/2005, заведено от X.X.X., по чл. 86 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

37645

Софийският районен съд, бр. колегия, 89 състав, призовава X.X.X. с настоящ адрес София, ж.к. Лагера, бл. 56, вх. В, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 12.VII.2006 г. в 10 ч. като ответница по гр.д. № 4144/05, заведено от X.X.X. от София, по чл. 82 СК. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

37630

Софийският районен съд, 81 състав, призовава X.X.X. с последен адрес София, ж.к. Младост 3, бл. 310, вх. 4, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 25.IХ.2006 г. в 10 ч. като ответница по гр.д. № 2184/2005, заведено от X.X.X. от София, за развод. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

37641

Софийският районен съд, 81 състав, призовава X.X.X. с последен адрес София, ж. к. Младост 2, бл. 222, вх. 7, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 25.IХ.2006 г. в 10 ч. като ответница по гр. д. № 4651/2005, заведено от X.X.X. от София, за развод. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

37643

Софийският районен съд, гр. колегия, 36 състав, призовава X.X.X. с последен адрес София, ул. Гогол 12, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 27.IХ.2006 г. в 10,30 ч. като ответник по гр. д. № 6799/2005, по чл. 26, ал. 1 и 2 ЗЗД. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

37661

Софийският районен съд, бр. колегия, 85 състав, призовава X.X.X. с постоянен и настоящ адрес София, ж.к. Студентски град, бл. 19, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 28.IХ.2006 г. в 13 ч. и 30 мин. като ответница по гр. д. № 4288/2005, заведено от X.X.X., по чл. 99 СК. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

37642

Софийският районен съд, гр. колегия, 68 състав, призовава X.X.X. с последен адрес София, ул. Постоянство 65, бл. 260, вх. Б, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 29.IX.2006 г. в 10,30 ч. като ответница по гр.д. № 7961/05, заведено от “Българска телекомуникационна компания” - АД. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

37587

Софийският районен съд, ГК, 39 състав, призовава X.X.X. с последен адрес Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 7, вх. А, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 2.Х.2006 г. в 9,30 ч. като ответник по гр.д. № 2501/2006, заведено от X.X.X.. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

37636

Търговищкият районен съд призовава X.X.X., ЕГН **********, с последен адрес Шумен, ул. Софийско шосе 14, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 11.VII.2006 г. в 9 ч. и 30 мин. като ответник по гр. д. № 834/2006, заведено от X.X.X., по чл. 82 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

37592

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗК вписа с решение № 1626 от 24.VI.2005 г. по ф.д. № 4231/92 заличаване на кооперация “Каменица” - Банско.

102290

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1613 от 23.VI.2005 г. по ф.д. № 820/2005 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Юникс трейд” - ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Сандански, ул. Първи май 31, ет. 2, с предмет на дейност: търговия на едро и дребно, внос и износ на стоки, транспорт в страната и извън нея, шивашка и други дейности, хранителни и нехранителни стоки и услуги. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок, с едноличен собственик на капитала X.X.X., който управлява и представлява дружеството.

102291

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1612 от 23.VI.2005 г. по ф.д. № 819/2005 вписа дружество с ограничена отговорност “Их инвест” - ООД, със седалище и адрес на управление гр. Гоце Делчев, бул. Гоце Делчев 27А, с предмет на дейност: външно- и вътрешнотърговска дейност, транспортна и спедиторска дейност, производство, търговия на едро и дребно, маркетинг, сделки във всички разрешени със закон форми, строителство, пректиране, ноу-хау, сделки с недвижими имоти, иновационна, консултантска дейност, производство и търговия с текстилни стоки, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, хотелиерство, ресторантьорство, търговия със захарни изделия, алкохолни и безалкохолни напитки, добив и търговия с природни и преработени камъни, като гнайс, мрамор и др., търговия със строителни машини и материали. Дружеството е с неограничен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Георгиос Христос Нунис, Полихронис Георгиос Цекеридис и се представлява и управлява от съдружниците заедно и поотделно.

102292

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа с решение № 1549 от 16.VI.2005 г. по ф.д. № 348/2002 промени за “Елина - 3” - ЕООД: заличава като едноличен собственик на капитала X.X.X.; вписва като едноличен собственик на капитала “Партнърс - 4” - ООД: дружеството се управлява и представлява от управителя X.X.X..

102293

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154 и 156 ТЗ вписа с решение № 1602 от 22.VI.2005 г. по ф.д. № 280/2002 прекратяването и ликвидацията на “Олга” - ООД, с ликвидатор Олга Димитриос Харалампиду и срок на ликвидация 3 месеца.

102294

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1590 от 20.VI.2005 г. по ф.д. № 807/2005 вписа дружество с ограничена отговорност “Пазо корпорация” - ООД, със седалище и адрес на управление Банско, ул. Търново 1, с предмет на дейност: строителство, посредническа дейност, продажба на недвижими имоти, проектиране, както и всяка дейност, незабранена от закона. Дружеството е с неограничен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от X.X.X..

102295

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 1521 от 10.VI.2005 г. по ф.д. № 105/94 на “Сандански - БТ” - АД, като дъщерно дружество на “Булгартабак - холдинг” - ЕАД, гр. Сандански, допуска прилагане на годишен счетоводен отчет за 2004 г.

102296

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1561 от 15.VI.2005 г. по ф.д. № 787/2005 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Форест Естейт” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Банско, ул. Пейо Яворов 4, с предмет на дейност: покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, търговско представителство и посредничество, лизинг, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство и продажба на селскостопанска продукция от растителен или животински произход, гъби, билки и цветя, дивеч, риба, пчелен мед и други, продажба на стоки от собствено производство, комисионни, спедиционни, складови, лизингови и превозни сделки, превоз на хора, стоки и товари в страната и в чужбина, внос и износ, сделки с интелектуална собственост, шивашки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, търговия на едро и дребно в страната и в чужбина с промишлени стоки и стоки за бита, леки и товарни автомобили и авточасти, селскостопанска техника и инвентар, произведения на електрониката и електротехниката, текстил и текстилни изделия, облекла и обувки, кожи и кожени изделия, парфюмерия, козметика и аксесоари, оказионни и комисионни услуги, бартерни сделки, втърешен и международен транспорт, дървопреработване, дърводобив, преработка и търговски сделки с обли и фасонирани дървени материали, производство на материали и стоки от дървесни частици, паркет, дограма и други изделия и стоки с дървесна суровина. Дружеството е с неограничен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., който го представлява и управлява.

102297

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1620 от 23.VI.2005 г. по ф.д. № 827/2005 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Малев” - ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Гоце Делчев, ул. Вардар 6, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки собствено производство, продажба на безалкохолни напитки и бира, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, проектиране, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем. Дружеството е с неограничен срок, с капитал 5000 лв. и едноличен собственик на капитала X.X.X., който го представлява и управлява.

102298

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1584 от 17.VI.2005 г. по ф.д. № 805/2005 вписа дружество с ограничена отговорност “Симона” - ООД, със седалище и адрес на управление Разлог, ул. Мирчо Кипрев 14, ет. 2, с предмет на дейност: производство и търговия на селскостопанска продукция, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, проектантски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки собствено производство, търговско представителство и посредничество в страната и в чужбина, комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и в чужбина, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, лизинг, преработка и продажба на объл и фасониран материал, производство и продажба на алуминиеви, пластмасови и дървени профили и дограми, стъклопакет, инженерно-консултантска дейност, металообработващи услуги, производство и продажба на хляб и хлебни изделия, продажба на сладкарски изделия, кафе, цигари и алкохол, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем, лизинг, търговия с кожени и текстилни изделия, счетоводна и правна дейност, финансова и брокерска дейност, преводи и легализация, езиково обучение, електромонтьорски услуги. Дружеството е с неограничен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от X.X.X..

102299

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ вписа с решение № 1645 от 24.VI.2005 г. по ф.д. № 102/94 промени за “Благоевград - БТ” - АД, като дъщерно дружество на “Булгартабак - Холдинг” - ЕАД: освобождава като член на СД X.X.X.; вписва като член на СД X.X.X..

102300

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ вписа с решение № 1632 от 24.VI.2005 г. по ф.д. № 72/2000 промени за “Интерхотел - Сандански - България” - АД: вписва промяна на лице, представляващо юридическо лице - член на съвета на директорите, както следва: освобождава като представител на “Ню Милениум” - ООД, София, X.X.X.; вписва като представител на “Ню Милениум” - ООД, София, X.X.X..

102301

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 1642 от 24.VI.2005 г. по ф.д. № 104/94 на “X.X. - БТ” - АД, гр. Гоце Делчев, допуска прилагане на годишен счетоводен отчет за 2004 г.

102302

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 1644 от 24.VI.2005 г. по ф.д. № 102/94 на “Благоевград - БТ” - АД, Благоевград, допуска прилагане на годишен счетоводен отчет за 2004 г.

102303

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 694 от 15.III.2005 г. по ф.д. № 350/2005 открива партида на фирма “Деметра” - ЕООД, рег. 1, том/стр. 4/130, парт. 140 в ТР при БлОС със седалище и адрес на управление Благоевград, ул. Петко Д. Петков 2, ет. 4.

102304

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа с решение № 1639 от 24.VI.2005 г. по ф.д. № 400/2002 промени за “М.С.Ц.-2” - ООД: освобождава като съдружник Мурадян Олег; вписва като съдружник X.X.X..

102305

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 1568 от 16.VI.2005 г. по ф.д. № 289/97 вписа в търговския регистър прехвърляне на фирма “X.X.” заедно с предприятието от X.X.X. на X.X.X. и го вписа като едноличен търговец с фирма “X.X.” със седалище и адрес на управление с. Черна Места, община Якоруда.

102306

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 1623 от 24.VI.2005 г. по ф.д. № 664/97 вписа в търговския регистър прехвърляне на фирма “Вяра - X.X.” заедно с предприятието от X.X.X. на X.X.X. и го вписа като едноличен търговец с фирма “Вяра - X.X. - X.X.”, със седалище и адрес на управление Разлог, ул. Изворите 19.

102307

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа с решение № 1630 от 24.VI.2005 г. по ф.д. № 567/2000 промени за “Авицена 2000 ООД - Амбулатория за групова практика за първична извънболнична медицинска помощ” - ООД: освобождава като управители X.X.X. и X.X.X.; вписва като управител X.X.X., която ще управлява и представлява дружеството.

102308

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа с решение № 1622 от 24.VI.2005 г. по ф.д. № 1164/2004 преобразуване на дружество с ограничена отговорност “Трипъл - М” - ООД, със седалище и адрес на управление Белица, ул. Владимир Поптомов 7, в еднолично дружество с ограничена отговорност “Ем енд Ай - 2005” - ЕООД, с предмет на дейност: финансови консултации, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, рекламна дейност, внос, износ, спедиторска и транспортна дейност в страната и в чужбина, както и всякаква друга дейност, за която няма изрична законова забрана. Дружеството е с капитал 5000 лв.; освобождава като съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X.; вписва като едноличен собственик на капитала X.X.X.; освобождава като управител X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от управителя X.X.X.; вписва промяна на наименованието на фирмата от “Трипъл - М” - ООД, на “Ем енд Ай - 2005” - ЕООД; вписва промяна на седалището и адреса на управление от Белица, ул. Владимир Поптомов 7, в София, район “Студентски”, ул. Проф. д-р X.X. 7, вх. А, ет. 1, ап. 3; прекратява производството по ф.д. № 1164/2004 по описа на Благоевградския окръжен съд, фирмено отделение; изпраща делото по подсъдност на Софийски градски съд, фирмено отделение.

102309

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа с решение № 1634 от 24.VI.2005 г. по ф.д. № 1582/2000 промени за “Асара Лес” - ООД: изключва като съдружник X.X.X.; вписва намаление на капитала от 14 100 на 12 100.

102310

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1659 от 28.VI.2005 г. по ф.д. № 836/2005 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Гранд - К” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Благоевград, ул. Стефан Стамболов 64, ет. 2, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба, продажба на стоки собствено производство, разпространение и доставка на интернет, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, вътрешен и международен транспорт, складови сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни и импресарски, софтуерни услуги, предоставяне на телекомуникационни услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с неограничен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., който управлява и представлява дружеството.

102311

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1658 от 28.VI.2005 г. по ф.д. № 835/2005 вписа дружество с ограничена отговорност “Суит БГ холидей” - ООД, със седалище и адрес на управление Благоевград, ул. Цар Иван Шишман 18, ет. 10, ап. 37, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки собствено производство, търговско представителство, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с неограничен срок, с капитал 5100 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

102312

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1657 от 24.VI.2005 г. по ф.д. № 834/2005 вписа дружество с ограничена отговорност “Булстрой - груп” - ООД, със седалище и адрес на управление Благоевград, ул. Димитър Йосифов 10, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, ремонт на моторни превозни средства, покупко-продажба на автомобили и автомобилни аксесоари, сделки с петрол и петролни продукти. Дружеството е с неограничен срок, с капитал 6000 лв., със съдружници “Феникс - инвест” - ООД, и “Икос - 2004” - ООД, и се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно.

102313

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1648 от 26.VI.2005 г. по ф.д. № 830/2005 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “РКП” - ЕООД (изписва се и на чужд език), със седалище и адрес на управление Банско, ул. Цар Симеон 42, с предмет на дейност: инженерна, маркетингова, експертна, консултантска, информационна, учебно-квалификационна, производствена дейност в областта на строителството, предпечатна подготовка, автотранспортни услуги, извършване представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни лица, маркетингови проучвания и консултации, рекламна и изложбена дейност, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, търговско представителство и посредничество, внос, износ, реекспорт, всякакви други дейности, незабранени от закона. Дружеството е с неограничен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Рупърт Крух, който го представлява и управлява.

102314

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1647 от 24.VI.2005 г. по ф.д. № 829/2005 вписа дружество с ограничена отговорност “Страс” - ООД, със седалище и адрес на управление Благоевград, ул. Васил Левски 61, с предмет на дейност: бродерия, щамповане, производство и украса на облекла, търговия на едро и дребно на стоки и услуги, комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейност, търговско представителство и посредничество между български и чуждестранни фирми, реекспорт, стопанска дейност в безмитните зони, авто-мото услуги, туристически услуги, хотелиерство и ресторантьорство, строежи и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, сделки с интелектуална собственост, проектиране и изграждане на колективни кабелни и телевизионни системи, търговия с офис техника и оборудване, търговия с дървени и строителни материали, търговия с нови и употребявани автомобили и авточасти. Дружеството е с неограничен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Авраам Йоанис Лазаридис и Йовица Величкович и се представлява и управлява от Авраам Йоанис Лазаридис.

102315

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 1631 от 24.VI.2005 г. по ф.д. № 72/2000 на “Интерхотел - Сандански - България” - АД, гр. Сандански, допуска прилагане на годишен счетоводен отчет за 2004 г.

102316

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа с решение № 1656 от 29.VI.2005 г. по ф.д. № 564/2005 промяна за “Дисиб” - ООД: вписва увеличение на капитала от 6000 лв. на 72 000 лв.

102317

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа с решение № 1638 от 24.VI.2005 г. по ф.д. № 415/92 промяна за “Сградостроене” - ООД: вписва като съдружник X.X.X..

102318

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа с решение № 1655 от 29.VI.2005 г. по ф.д. № 563/2005 промяна за “Синик” - ООД: вписва увеличение на капитала от 6000 лв. на 72 000 лв.

102319

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа с решение № 1654 от 27.VI.2005 г. по ф.д. № 530/2001 промени за “БТМ +” - ООД: освобождава като управител X.X.X.; вписва като управител X.X.X., който ще управлява и представлява дружеството.

102320

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 274 ТЗ и § 5 ЗДЛ вписа с решение № 1653 от 27.VI.2005 г. по ф.д. № 697/97 промени за “АБГ - груп” - ООД: прекратява процедурата по ликвидация и продължава дейността на дружеството; дружеството е със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; деноминира капитала от 6 000 000 лв. на 6000 лв.; вписва като управители X.X.X. и X.X.X., които ще управляват и представляват дружеството заедно и поотделно.

102321

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа с решение № 1636 от 24.VI.2005 г. по ф.д. № 719/94 промени за “Сандански” - ЕООД: преобразува дружеството в дружество с ограничена отговорност “Сандански” - ООД, със седалище и адрес на управление гр. Сандански, ул. Струга 14; вписва като съдружник X.X.X.; дружеството е със съдружници X.X.X. и X.X.X., с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от X.X.X..

102322

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа с решение № 1665 от 29.VI.2005 г. по ф.д. № 178/2005 промяна за “Гора - С” - ЕООД: вписва промяна на наименованието от “Гора - С” - ЕООД, на “Агора - С” - ЕООД.

102323

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа с решение № 1660 от 28.VI.2005 г. по ф.д. № 85/2005 промяна за “Гарантстрой” - ООД: вписва като съдружник X.X..

102324

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа с решение № 1662 от 29.VI.2005 г. по ф.д. № 1108/2002 промени за “ИПМ” - ООД: освобождава като управители и прекратява представителната власт на X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; дружеството се управлява и представлява от управителя X.X.X..

102325

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ вписа с решение № 1629 от 24.VI.2005 г. по ф.д. № 1564/2003 промени за “БД Спорт - Банско” - АД: вписва промени в състава на съвета на директорите: освобождава като член на СД и като изпълнителен директор X.X.X.; освобождава като член на съвета на директорите X.X.X.; вписва като членове на съвета на директорите X.X.X. и X.X.X.; дружеството се представлява от изпълнителния директор X.X.X..

102326

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ вписа с решение № 1664 от 29.VI.2005 г. по ф.д. № 400/2004 прекратяването и обявява в ликвидация “Агрокоопкомерс” - ЕООД, с ликвидатор X.X.X., която ще управлява и представлява дружеството, и със срок на ликвидация 7 месеца.

102327

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1671 от 29.VI.2005 г. по ф.д. № 841/2005 вписа дружество с ограничена отговорност “Кати” - ООД, със седалище и адрес на управление Банско, ул. Българи 27, вх. А, с предмет на дейност: производство и монтаж на дограма за строителството, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, превозни, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, търговско представителство и посредничество. Дружеството е с неограничен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го управляват и представляват заедно и поотделно.

102328

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1670 от 29.VI.2005 г. по ф.д. № 840/2005 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Мари - Ана” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Благоевград, ул. Васил Априлов 11, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, сделки с интелектуална собственост, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имти с цел продажба, лизинг, внос, износ и реекспорт на български и чуждестранни стоки. Дружеството е с неограничен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

102329

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа с решение № 1540 от 15.VI.2005 г. по ф.д. № 1850/2004 промяна за “ПСИТ - Инженеринг” - ООД: вписва като съдружници Рейналдо Яни Аргир и X.X.X..

102330

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ вписа с решение № 1675 от 30.VI.2005 г. по ф.д. № 2035/97 промяна за “Изба Дамяница” - АД, в ликвидация: вписва промяна на наименованието на фирмата от “Изба Дамяница” - АД, на “РМД Винарска изба” - АД.

102331

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 6 ТЗ вписа с решение № 1672 от 29.VI.2005 г. по ф.д. № 444/2005 промени за “Ванко - В” - ЕООД: вписва закупуване на търговското предприятие на ЕТ “Ванко - X.X.” със седалище и адрес на управление Банско, ул. Драма, бл. 1, вх. А, ап. 10, рег. по ф.д. № 1481/97 по описа на БлОС, като съвкупност от права, задължения и фактически отношения от “Ванко - В” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Банско, ул. Драма, бл. 1, вх. А, ап. 10.

102332

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ вписа с решение № 1674 от 29.VI.2005 г. по ф.д. № 1386/2004 промени за “Крас - Бой” - ЕООД: вписва прехвърляне на търговското предприятие на ЕТ “Крас - Бой - X.X.”, рег. по ф.д. № 1964/90 по описа на БлОС, със седалище и адрес на управление с. Склаве като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на “Крас - Бой” - ЕООД.

102333

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа с решение № 1663 от 29.VI.2005 г. по ф. д. № 76/99 промени за “Елве - България” - ООД: вписва като съдружници Николаос Ваис Пагакис и Йоанис Атанасиос Мициос; вписва като управители Ефемия Григориос Хадзуди, Николаос Ваис Пагакис, Йоанис Атанасиос Мициос; дружеството се управлява и представлява от управителите Ефемия Григориос Хадзуди, Георгиос Димитриос Хадзудис, Николаос Ваис Пагакис и Йоанис Атанасиос Мициос заедно и поотделно.

102334

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1579 от 17.VI.2005 г. по ф. д. № 800/2005 вписа дружество с ограничена отговорност “Ермис - 2005” - ООД, със седалище и адрес на управление с. Първомай, ул. Огражден 18, с предмет на дейност: транспортна и спедиторска дейност; таксиметрови превози; търговска и външнотърговска дейност; автомонтьорски и вулканизационни услуги; търговия със стоки и материали на едро и дребно; административно-правни, машинописни и ксерокс услуги; консигнационна търговия; импорт и експорт; рекламна дейност; представителство и посредничество; покупка и продажба на недвижими имоти; ресторантьорство; хотелиерство. Дружеството е с неограничен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от X.X.X..

102335

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1573 от 16.VI.2005 г. по ф. д. № 795/2005 вписа дружество с ограничена отговорност “Фирмата” - ООД, със седалище и адрес на управление Благовеград, ул. Шар планина 4, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионна, спедиционна, складова дейност; стоков контрол; лицензионни сделки, сделки с интелектуална собственост; хотелиерска, туристическа, рекламна, инфромационна, програмна, импресарска дейност; дърводелска и дървопреработваща дейност; строителна дейност; авторемонтна дейност; лекотоварни и товарни таксиметрови превози в страната и в чужбина; продажба на филми, видео- и звукозаписи; проектиране, разработване и внедряване на софтуер, хардуер, локални компютърни мрежи; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; външнотърговска дейност; лизинг. Дружеството е с неограничен срок, с капитал 5100 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от X.X.X..

102336

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1572 от 16.VI.2005 г. по ф. д. № 794/2005 вписа дружество с ограничена отговорност “БТФ баутехник формапласт” - ООД, със седалище и адрес на управление Петрич, ул. Места 3, с предмет на дейност: производство на синтетичен каучук; производство на пластмасови опаковъчни материали; производство на пластмасови строителни материали; производство на други пластмасови изделия; търговско посредничество при продажбата на едро на различни стоки; търговия на едро с потребителски стоки; търговия на едро с дървен материал, със строителни материали и със санитарни стоки; търговия на едро със стоки на химическата промишленост и с други стоки, използвани за нуждите на производството; търговия на едро и с други стоки; търговия на дребно с промишлени стоки, както и всяка друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неограничен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Димитриос Папаниколау, Спиридон Папаниколау, БТХ Кунстстофартикел - ООД, и се представлява и управлява от Димитриос Папаниколау и Ищван Киш заедно и поотделно.

102337

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ вписа с решение № 1673 от 29.VI.2005 г. по ф. д. № 2237/96 промени за “Десилена - 96” - ЕООД: вписва прехвърляне на търговското предприятие на едноличен търговец с фирма “X.X. - Дисилена”, със седалище и адрес на управление Благоевград, ул. Шишман 15, рег. по ф. д. № 2042/99 по описа на БлОС, на “Десилена - 96” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Благоевград, ул. Алекси Величков 59, като съвкупност от права, задължения и фактически отношения.

102338

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1688 от 1.VII.2005 г. по ф. д. № 1278/96 вписа промени за “Снабдяване, заготовки и монтаж” - ООД: вписва увеличение на капитала на дружеството от 30 650 лв. на 110 650 лв.; вписва като съдружници X.X.X. и X.X.X.-X.; вписва като управител X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от управителите X.X.X., ЕГН **********, Благоевград, ул. 3-ти март, и X.X.X., ЕГН **********, Благоевград, ул. Александър Кънчев 13, заедно и поотделно.

102339

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа с решение № 1689 от 1.VII.2005 г. по ф. д. № 1471/97 промени за “Дей” - ЕООД: вписва промяна наименованието на фирмата от “Дей” - ЕООД, на “Топ фасион” - ЕООД.

102340

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа с решение № 1682 от 30.VI.2005 г. по ф. д. № 383/2004 промени за “Геометрал - България” - ЕООД: вписва като управител Мигел Гранеш Таварш Кал Феррейра; дружеството се управлява и представлява от управителите Мануел Антонио Кал Да Силва Феррейра, X.X.X. и X.X.X.Кал Феррейра заедно и поотделно.

102341

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ вписа с решение № 1697 от 28.VI.2005 г. по ф. д. № 675/2005 промени за “Мартина макс” - ЕООД: вписва закупуване на търговско предприятие с фирма ЕТ “X.X.”, рег. по ф. д. № 395/93 по описа на БлОС, като съвкупност от права, задължения и фактически отношения от “Мартина макс” - ЕООД, рег. по ф. д. № 675/2005.

102342

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ вписа с решение № 1702 от 4.VII.2005 г. по ф. д. № 1103/2003 преобразуването на дружество с ограничена отговорност с фирма “Зоната.СОМ” - ООД, със седалище и адрес на управление Благоевград, пл. Георги Измирлиев 9, в акционерно дружество с фирма “Зоната” - АД, със седалище и адрес на управление Благоевград, пл. Георги Измирлиев 9. Дружеството е с капитал 1 862 240 лв., разпределен в 1 862 240 поименни обикновени безналични акции с номинална стойност един лев всяка. Дружеството се управлява от съвет на директорите: “АД ЗД” - ООД, Благоевград, ул. Броди 30Б, представлявано от X.X.X., “Брат - ВР” - ООД, представлявано от X.X.X. и X.X.X.. Дружеството се представлява от изпълнителния директор “Брат - ВР” - ООД, представлявано от X.X.X., ЕГН **********, и от председателя на СД X.X.X. заедно и поотделно.

102343

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1564 от 15.VI.2005 г. по ф.д. № 790/2005 вписа дружество с ограничена отговорност “Полан” - ООД, със седалище и адрес на управление Благоевград, ж.к. Еленово, бл. 205, вх. Б, ет. 4, ап. 10, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, филморазпространение, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни сделки, складови сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, технологично повтарящи се и специални пробивно-взривни работи, проектантски услуги, инженерногеоложки и хидрогеоложки търсения и проучвания, строителен надзор. Дружеството е с неограничен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го представляват и управляват заедно и поотделно.

102344

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение № 1741 от 11.VII.2005 г. по ф.д. № 867/2005 вписа акционерно дружество “Автомотор Благоевград” - АД, със седалище и адрес на управление Благоевград, ул. Места 27, с предмет на дейност: покупка на промишлени и селскостопански стоки с цел препродажбата им в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина, производство на селскостопански и промишлени стоки и продаването им в страната и в чужбина, вътрешно- и външнотърговски сделки със закупени стоки или стоки собствено производство, търговско представителство, посредничество и агентство в страната и в чужбина на местни и чуждестранни физически и юридически лица, комисионни, спедиционни и превозни сделки, всякакви транспортни и автосервизни услуги в страната и в чужбина, включително таксиметров превоз, рент-а-кар (след получаване на лиценз), лизинг на закупени стоки или стоки собствено производство, наемане и отдаване под наем на движими и недвижими вещи, вътрешен и международен туризъм, туроператорска дейност в страната и в чужбина (след получаване на лиценз), както и всякаква друга стопанска дейност и услуги, незабранени от закона. Дружеството е с капитал 50 000 лв., разпределен в 500 обикновени поименни минкулирани акции с номинална стойност 100 лв., със съвет на директорите: X.X.X. - изпълнителен директор, X.X.X. - председател на СД и изпълнителен директор, и X.X.X.-X. - председател на СД; управлява се от изпълнителните директори X.X.X. и X.X.X. заедно, освен в случаите, когато могат да действат и поотделно, а именно: при извършване на разходи на основание сделки с обща стойност на предмета до 10 000 лв. и при реализация на потребител на дребно на стоки (автомобили, резервни части, аксесоари или други консумативи за тях) и автосервизни услуги, поотделно. Дружеството е с неограничен срок.

102905

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1727 от 8.VII.2005 г. по ф.д. № 855/2005 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Соня Травел” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Петрич, ул. Полковник Дрангов 7, с предмет на дейност: покупка на стоки с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки собствено производство, митническо и търговско посредничество и представителство, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови и лицензионни сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, сделки с недвижими имоти, сделки на лизинг, закупуване, изграждане и експлоатация на заведения за обществено хранене, магазини и бензиностанции. Дружеството е с неограничен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., която ще управлява и представлява дружеството.

102906

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1736 от 8.VII.2005 г. по ф.д. № 862/2005 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Тотан” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Петрич, ул. Полковник Дрангов 9, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки собствено производство, покупко-продажба на всякакъв вид промишлени и селскостопански стоки, авточасти и строителни материали, покупка на ценни книги с цел продажба, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, превозни сделки в страната и в чужбина със собствени или наети автомобили, таксиметрови услуги, лизинг. Дружеството е с неограничен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

102907

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146 ТЗ с определение № 1708 от 5.VII.2005 г. по ф.д. № 110/91 за “Водоснабдяване и канализация” - ЕООД, Благоевград, допуска прилагане на годишния счетоводен отчет за 2004 г.

102908

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 1723 от 7.VII.2005 г. по ф.д. № 1325/96 на “Биляна - Трико” - АД, Петрич, допуска прилагане на годишен счетоводен отчет за 2004 г.

102909

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ вписа с решение № 1723 от 7.VII.2005 г. по ф.д. № 1325/96 промени за “Биляна - Трико” - АД: освобождава като членове на СД X.X.X. и X.X.X.; вписва като членове на СД X.X.X. и X.X.X.; вписва като председател на СД X.X.X.; вписва като зам.-председател на СД X.X.X..

102910

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1706 от 5.VII.2005 г. по ф.д. № 846/2005 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Маркет Медиа” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Благоевград, бул. Св. св. Кирил и Методий 1, хотел “Ален мак”, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, пакетиране на стоки, продажба на стоки собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни сделки в страната и в чужбина, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с неограничен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

102911

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1713 от 7.VII.2005 г. по ф.д. № 847/2005 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Мабос” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Петрич, ул. Кочо Мавродиев 38, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и в чужбина, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с неограничен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

102912

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1714 от 6.VII.2005 г. по ф.д. № 848/2005 вписа дружество с ограничена отговорност “Колор Багс” - ООД, със седалище и адрес на управление Петрич, ул. Д-р X.X. 16, ет. 2, с предмет на дейност: производствена и търговска дейност със селскостопански изделия, текстил, авточасти, електронна техника, гориво-смазочни материали, кожухарски изделия, търговия на едро, производство, изкупуване, преработка и пласмент на селскостопанска продукция, външнотърговски, бартерни и компенсационни сделки и реекспорт, строителство, монтаж, проектиране, ремонт, реконструкция и модернизация, пусково-наладъчни работи, предприемачество, строителство и модернизация на мотели и крайпътни заведения, инженеринг, сделки с готови строителни продукти и строителни материали в страната и в чужбина, научноизследователска, технологична и приложна дейност, разработване, прилагане и производство на технологии, съоръжения, програмни продукти, нови материали и технологично оборудване, маркетинг, посредническа дейност, външна и вътрешна търговия с всички видове стоки и услуги, незабранени със закон, строителство, разработване и експлоатация на заведения за обществено хранене и магазини. Дружеството е с неограничен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Цеци Мария Георгиос и Цецис Йоанис Георгиос, които го управляват и представляват заедно и поотделно.

102913

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1715 от 6.VII.2005 г. по ф.д. № 849/2005 вписа дружество с ограничена отговорност “Евростар 1” - ООД, със седалище и адрес на управление Благоевград, ул. Васил Левски 38, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, транспортна дейност в страната и в чужбина, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски или други услуги, химическо чистене, организиране и предоставяне на перални услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с неограничен срок, капитал 5000 лв., със съдружници Атанасиос Василиос Носиос, Константинос Николаос Нтиноу и Сократис Христос Ставридис и се представлява и управлява от Атанасиос Василиос Носиос.

102914

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1716 от 6.VII.2005 г. по ф.д. № 850/2005 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Мулти пак” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Благоевград, ж.к. Еленово, бл. 39, ет. 1, ап. 2, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, пакетиране на стоки, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни сделки в страната и в чужбина, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с неограничен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

102915

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1718 от 6.VII.2005 г. по ф.д. № 852/2005 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Агромакис” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Петрич, ул. Свобода 3, с предмет на дейност: търговия с недвижими имоти, продажба на стоки от собствено производство, комисионни, спедиционни и превозни сделки, сделки с интелектуална собственост, складови сделки, лицензионни сделки, търговско представителство и посредничество, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, текстилни, шивашки и конфекционни услуги. Дружеството е с неограничен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Продромос Лазарос Калкандзис, който го представлява и управлява.

102916

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1717 от 6.VII.2005 г. по ф.д. № 851/2005 вписа дружество с ограничена отговорност “Англо-бългериън пропъртис” - ООД, със седалище и адрес на управление Банско, ул. Ел тепе 4, с предмет на дейност: хотелиерство, ресторантьорство, производствена дейност, представителство на български и чуждестранни фирми в страната и в чужбина, транспортна дейност, комисионерска и посредническа дейност, туристически услуги, туроператор, рекламна и издателска дейност, както и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неограничен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Макс Иво Артър Хюз и Ема Пенелопе Бъргън и се представлява и управлява от управителите Макс Иво Артър Хюз, Ема Пенелопе Бъргън и Джеймс Иво Артър Хюз заедно и поотделно.

102917

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1739 от 11.VII.2005 г. по ф.д. № 865/2005 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Амфиполис” - ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Гоце Делчев, ул. Милан Кондев 3, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, производство на изделия от текстил и трикотаж, ишлеме, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки и лицензионни сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, ремонтни, сервизни, информационни, програмни, компютърни, машинописни, шивашки, фризьорски, импресарски, счетоводни услуги, химически почиствания на облекла, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти. Дружеството е с неограничен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

102918

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1740 от 11.VII.2005 г. по ф.д. № 866/2005 вписа дружество с ограничена отговорност “Крато - интеграл” - ООД, със седалище и адрес на управление Разлог, ул. Георги С. Раковски 17, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и транспортни сделки в страната и в чужбина, складови сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, мебелно производство, лизинг, дървопреработване, дърводобив, преработка и търговски сделки с обли и фасонирани дървени материали, производство на материали и стоки от дървесни частици, паркети, дограма и други изделия и стоки с дървесна суровина, метални и конструкторски услуги, счетоводни услуги, козметични и фризьорски услуги, шивашки услуги, бартерни сделки, доставка и продажба на всички видове горива, стоков контрол, строителни и битови услуги за населението, ремонт и монтаж на ел. уреди и апаратури, внос на всякакви МПС и резервни части за тях, сервизни услуги по поддържане и ремонт на пътни превозни средства, откриване и експлоатация на автомивки, паркинги и мотели. Дружеството е с неограничен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от X.X.X..

102919

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ вписа с решение № 1748 от 11.VII.2005 г. по ф.д. № 1930/96 промени за “Пирин - мрамор” - АД: освобождава като членове на съвета на директорите X.X.X. и X.X.X.; вписва като член на съвета на директорите X.X.X. и X.X.X..

102920

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1737 от 8.VII.2005 г. по ф.д. № 863/2005 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “ВИА - 5” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Петрич, ул. Яне Сандански 3, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, строителна и строително-монтажна дейност, комисионни и спедиционни сделки, вътрешен и международен превоз на пътници и товари, складови сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни и други услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с неограничен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

102921

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 1675 от 30.VI.2005 г. по ф.д. № 2035/97 на “Изба Дамяница” - АД, с. Дамяница, община Сандански, допуска прилагане на годишен счетоводен отчет за 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 и 2004 г.

102922

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1719 от 6.VII.2005 г. по ф.д. № 853/2005 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Булвекс корект” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Благоевград, ж.к. Струмско - център, бл. 8, ет. 6, ап. 11, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни, включително таксиметрови сделки, застрахователни сделки, складови сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, лизинг, продажба на стоки собствено производство. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

102923

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа с решение № 1751 от 11.VII.2005 г. по ф.д. № 178/94 промени за “Уно” - ООД: промяна в начина на управление и представителство на дружеството: дружеството ще се управлява и представлява от управителите X.X.X. и X.X.X. заедно.

102924

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146 ТЗ с определение № 1742 от 11.VII.2005 г. по ф.д. № 296/02 за “Георесурс - ВВГ” - ООД, Симитли, допуска прилагане на годишния счетоводен отчет за 2004 г.

102925

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа с решение № 1761 от 12.VII.2005 г. по ф.д. № 314/2003 промени за “Розово и синьо” - ООД: освобождава като съдружник Георгиос Йоанис Лапаридис; промяна на адреса на управление от Благоевград, ул. Пере Тошев 2, на Благоевград, ул. Васил Левски 61.

102926

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа с решение № 1684 от 1.VII.2005 г. по ф.д. № 901/2003 промени за “Унисър Фейс” - ЕООД: вписва промяна в наименованието на фирмата от “Унисър Фейс” - ЕООД, на “Унисърфейс” - ЕООД.

102927

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа с решение № 1725 от 8.VII.2005 г. по ф.д. № 381/2004 промени за “Рупчин и синове” - ООД: освобождава като съдружник X.X.X..

102928

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа с решение № 1707 от 5.VII.2005 г. по ф.д. № 304/2004 промени за “Еколанд” - ЕООД: вписва промяна на наименованието на фирмата от “Еколанд” - ЕООД, на “Лъки Банско” - ЕООД.

102929

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа с решение № 1705 от 5.VII.2005 г. по ф.д. № 1805/2004 промени за “Аква - Ер” - ООД: освобождава като съдружници X.X.X. и X.X.X.; вписва като управител X.X.X.; дружеството се управлява и представлява от управителите X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно; вписва промяна на седалището и адреса на управление от Якоруда, ул. Екзарх Йосиф 3, на Благоевград, ул. Иван Гарванов 3.

102930

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа с решение № 1724 от 7.VII.2005 г. по ф.д. № 1010/97 промяна за “Леди” - ООД: изключва като съдружник Мария Атанасиос Атанасиу.

102931

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ вписа с решение № 1743 от 11.VII.2005 г. по ф.д. № 1850/93 промени за “Хляб и хлебни изделия” - ЕООД: вписва деноминация на капитала от 13 348 418 неденоминирани лева на 13 348 деноминирани лева; вписва увеличение на капитала от 13 348 лв. на 13 400 лв.; освобождава като управител X.X.X.; вписва като управител X.X.X., който ще управлява и представлява дружеството.

102932

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа с решение № 1757 от 12.VII.2005 г. по ф.д. № 1413/2004 промени за “Вамо” - ООД: вписва прехвърляне на предприятието на ЕТ “X.X. - Вамо” като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на “Вамо” - ООД; освобождава като управител X.X.X.; вписва като управител X.X.X., която ще управлява и представлява дружеството.

102933

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 връзка с чл. 154 и 156 ТЗ вписа с решение № 1675 от 30.VI.2005 г. по ф.д. № 2035/97 прекратяване и ликвидация на “Изба Дамяница” - АД: вписва като ликвидатор X.X.X.; определя срок на ликвидация 6 месеца.

102934

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.VII.2005 г. по ф.д. № 2114/2005 вписва дружество с ограничена отговорност “Шулц инвест” - ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Хан Крум 38, ет. 1, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговия на дребно и едро, импорт-експорт, реекспорт, оборудване, промишлени и хранителни стоки, химически продукти, строителни материали, както и всякакви други стоки и вещи (след издаване на съответните лицензи), продажба на стоки от собствено производство, търговски, превозни сделки, маркетинг, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, рекламни, информационни, програмни, посреднически сделки и услуги, предоставяне на услуги в туристическата област (след издаване на съответните лицензи), покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

102593

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.VII.2005 г. по ф. д. № 2115/2005 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност “Монтиланд” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Цар Самуил 18, и с предмет на дейност: покупка, строеж на недвижими имоти с цел отдаване под наем или продажба, строителство, строително-довършителни работи, ремонт, обзавеждане, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, спедиторски услуги, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, складови и превозни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, авторемонтни и други услуги, вътрешен и международен транспорт, внос, износ и реекспорт. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Хосе Мария Монтеро Вилларон.

102594

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.VII.2005 г. по ф. д. № 2116/2005 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност “Дестинар лимитид” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Александровска 94, ет. 3, и с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, комисионерска, посредническа и спедиторска дейност, транспортни, хотелиерски, туристически и други услуги, рекламна и издателска дейност, представителство на наши и чуждестранни фирми. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

102595

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.VII.2005 г. по ф. д. № 2117/2005 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност “Джемини пропъртис” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Александровска 58, ет. 4, и с предмет на дейност: производство на стоки с цел търговия на едро и дребно, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, обработен или преработен вид, покупка на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, управлението, отдаването им под наем, лизинг или аренда и продажбата им, комисионни, спедиционни, складови, туроператорски и лизингови сделки, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, външнотърговски сделки - внос, износ, реекспорт и бартерни сделки, складови, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Найджъл Каро.

102596

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.VII.2005 г. по ф. д. № 2119/2005 вписва дружество с ограничена отговорност “Ийст Мидландс Пропъртис” - ООД, със седалище и адрес на управление с. Русокастро, община Камено, и с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, пътнически, товарни и транспортни услуги в страната и в чужбина, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, комисионни, спедиционни сделки, отдаване под наем на недвижими имоти, вътрешен и международен туризъм, хотелиерство, ресторантьорство, рекламна дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителя Джеймс Ийгълсфилд.

102587

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.VII.2005 г. по ф. д. № 2124/2005 вписва дружество с ограничена отговорност “Маринко” - ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Индустриална 4, и с предмет на дейност: строителство и търговия със строителни материали, консултантска дейност, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство и продажба на хранителни и промишлени стоки, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, продажба на спиртни и тюютневи изделия, комисионни, спедиционни и лизингови сделки, превозни сделки в страната и в чужбина, складови и лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски (извън дома), туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, издателски, печатарски или други услуги, хазартни игри (след получаване на съответното разрешение), валутни сделки, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и всякакви други сделки и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

102598

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 2 ТЗ с решение от 28.VI.2005 г. по ф. д. № 2012/99 вписа поемане предприятието на ЕТ “Киров - X.X.” като съвкупност от права, задължения и фактически отношения от X.X.X. и го вписва като едноличен търговец с фирма “Киров - X.X.”.

102599

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 27.VI.2005 г. по ф. д. № 4218/90 вписа прехвърляне на търговското предприятие на ЕТ “Родео - ГД - X.X.” като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на “Метълс” - ЕООД, Бургас.

102600

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.VII.2005 г. по ф. д. № 2109/2005 вписва дружество с ограничена отговорност “Груп инвест - Капитал” - ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ж. к. Братя Миладинови, бл. 71, ет. 2, ап. 19, и с предмет на дейност: строеж, обзавеждане и покупко-продажба на туристически обекти и туроператорска дейност, хотелиерство, ресторантьорство, покупко-продажба на стоки или други вещи в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, производство, търговия, изкупуване, продажба, внос и износ в страната и в чужбина на пчелен мед и негови производни и машини за преработката им, месо и месни произведения, хранителни продукти, текстил и конфекция и аксесоари към тях, кожени и керамични изделия, козметика, етерични масла и розово масло, билки и гъби, цветя, зърно и друга селскостопанска продукция, петрол и петролни продукти, частна трудова борса за посредничество при наемане на работници и служители за работа в страната и в чужбина, вкл. екипажи на кораби и самолети и помощен персонал за тях, комисионни, спедиционни и превозни сделки, сделки с интелектуална собственост, козметични услуги, шивашка дейност, преводачески услуги, транспортна дейност в страната и в чужбина, агентство, покупка и строеж на недвижими имоти с цел продажба, посредничество при продажба на недвижими имоти, посредничество и представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица, консултантска дейност, извършване в страната и в чужбина на сделки от всякакъв вид и търговско представителство, вкл. придобиване и отчуждаване в съответствие със закона недвижими и движими вещи, вещни права, търговски марки, ноу-хау, програмни услуги, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителите X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

102601

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.VI.2005 г. по ф. д. № 1976/2005 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност “Делож аудит” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ж. к. Изгрев, бл. 3, вх. А, ап. 25, и с предмет на дейност: независим финансов одит, изготвяне на годишни финансови отчети, финансово-данъчни консултации, методология на счетоводството и финансовия одит, вътрешен и международен транспорт, отдаване на автомобили под наем, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и/или в чужбина, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови сделки, спедиция, сделки по обслужване на кораби, агентиране, митнически консултации, лицензионни сделки, стоков контрол, лизинг, търговия с нефтопродукти, строителство и ремонт на недвижими имоти, търговия с метали, заготовка и монтаж на метални конструкции и изделия, транспортни, авторемонтни и рекламни услуги, производство и търговия с канцеларски материали. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

102602

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 21.VI.2005 г. по ф. д. № 1974/2005 вписва дружество с ограничена отговорност “Перфект акаунт” - ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Македония 55, ет. 1, и с предмет на дейност: съставяне на годишни финансови отчети и финансово-счетоводни услуги, търговия със стоки и услуги, производство, изкупуване, продажба, доставка, внос и износ на хранителни и промишлени стоки, стоки за потребление, стоки с художествена стойност (без благородни метали, скъпоценни камъни и паметници на културата), търговия с движими и недвижими имоти, организиране на търгове, базари и изложби, строителна дейност, проектиране, строеж, реставрация и обзавеждане на сгради, производство, продажба и доставка на строителни материали, обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, комисионни, спедиционни, инвестиционно-проучвателни, проектантски, инженерингови, иновационни услуги, търговско представителство и посредничество, посредничество при сделки с недвижими имоти, управление на недвижими имоти, агентство, комисионерство, маркетинг, ноу-хау, реклама и информационно осигуряване, консултантски услуги, придобиване и управление на дялови участия в други дружества, издателска дейност, хотелиерство и ресторантьорство, откриване на увеселителни заведения и заведения за обществено хранене, организиране на шоупрограми, битови услуги, всякакви други сделки и услуги, разрешени със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителите X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

102603

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.VI.2005 г. по ф. д. № 2084/2005 вписва дружество с ограничена отговорност “Балкъдър брис” - ООД, със седалище и адрес на управление с. Дюлево, община Средец, и с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, пътнически, товарни и транспортни услуги в страната и в чужбина, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, комисионни, спедиционни сделки, отдаване под наем на недвижими имоти, вътрешен и международен туризъм, хотелиерство, ресторантьорство, рекламна дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителя Джон Блеър Кейн.

102604

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.VI.2005 г. по ф. д. № 2085/2005 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност “Кигма” - ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Светлина, община Средец, и с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, пътнически, товарни и транспортни услуги в страната и в чужбина, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, комисионни, спедиционни сделки, отдаване под наем на недвижими имоти, вътрешен и международен туризъм, хотелиерство, ресторантьорство, рекламна дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Камерън Рос Хаскет.

102605

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.VI.2005 г. по ф. д. № 2087/2005 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност “Мартин Дженер пропъртис” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Гурко 18, ет. 2, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, обработен или преработен вид, продажба на стоки от собствено производство, продажба на течни горива, комисионни, складови, спедиционни, превозни сделки с всякакви МПС в страната и в чужбина, ремонт на превозни средства, хотелиерство, рекламни, информационни, импресарски сделки, туризъм в страната и в чужбина, счетоводни услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

102606

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.VI.2005 г. по ф. д. № 2066/2005 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност “Сироко - В.Х.” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ж. к. Братя Миладинови, бл. 27, вх. 4, ет. 2, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови, лицензионни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, сделки с интелектуална собственост, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

102607

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.VI.2005 г. по ф. д. № 2067/2005 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност “Селена 13” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ж. к. Меден рудник, бл. 105, вх. 1, ет. 4, ап. 12, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, туроператорски и турагентски сделки, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

102608

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 и чл. 251, ал. 4 ТЗ с решение от 28.VI.2005 г. по ф. д. № 856/99 вписа промени за “ПФК Нафтекс” - АД: допуска прилагането на представения проверен и приет годишен счетоводен отчет за 2004 г.; освобождава като член на съвета на директорите X.X.X.; вписва като член на съвета на директорите X.X.X..

102609

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 28.VI.2005 г. по ф. д. № 2812/2000 вписва промяна за “Кепитал уайн инвест” - ЕООД: вписва нов адрес на управление: Поморие, ул. Търговска 14.

102610

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 6.VI.2005 г. по ф.д. № 1765/2005 вписва дружество с ограничена отговорност “Еко Агро” - ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Шипка 18, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговия с произведения на изкуството, комисионни, спедиционни, превозни, лизингови сделки, търговско представителство и посредничество, валутни сделки, внос и износ, складови сделки, хотелиерски, туристически, ресторантьорски, туроператорски, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, фитнес, производство на видео- и звукозаписи, извършване на строителни и строително-ремотни услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, производство на селскостопанска продукция и търговия с нея. Дружеството е с капитал 5100 лв. и се управлява и представлява от управителя Мустафа Исуф Ахмед.

102611

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 1.VII.2005 г. по ф.д. № 1429/2005 вписва промени за “Брадърс - В. И.” - ЕООД: заличава като едноличен собственик на капитала и управител X.X.X.; вписва като едноличен собственик на капитала и управител X.X.X..

102612

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 2 ТЗ с решение от 28.VI.2005 г. по ф.д. № 1420/93 вписа поемане предприятието на ЕТ “В. Г. - X.X.” като съвкупност от права, задължения и фактически отношения от X.X.X. и го вписва като едноличен търговец с фирма “В. Г. - X.X. - X.X.”.

102613

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 1.VII.2005 г. по ф.д. № 2095/2005 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност “Жерави 2005” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Александър Велики 3, и с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, туристически, туроператорски сделки, вкл. хотелиерство и ресторантьорство, външнотърговски сделки, производство на стоки с цел продажба, комисионни, спедиционни, складови и лизингови сделки, транспортни сделки в страната и в чужбина, сделки с валута в наличност като обменно бюро (след съответното вписване в публичния регистър на обменните бюра), сделки с интелектуална собственост, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и други сделки, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

102614

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 1.VII.2005 г. по ф.д. № 2096/2005 вписва дружество с ограничена отговорност “Хит пропъртис” - ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Георги Кирков 7, ет. 1, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, комисионни, спедиционни, превозни, складови, лизингови сделки, туристически, рекламни, информационни и програмни услуги, счетоводни услуги, хотелиерски и ресторантьорски услуги, консултантски услуги, проектиране и строителство, сделки и посредничество с недвижими имоти, покупко-продажба и наеми, обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, сделки с движимо имущество, вътрешен и международен транспорт на стоки, както и други сделки, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

102615

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 1.VII.2005 г. по ф.д. № 2097/2005 вписва дружество с ограничена отговорност “Спексим БГ” - ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Апостол Карамитев 3, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, импорт, експорт, лизинг, складови, лицензионни, комисионни, спедиционни и превозни сделки, търговско представителство и посредничество, хотелиерски услуги, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, сделки с интелектуална собственост, туроператорска и турагентска дейност, консултантска дейност и маркетинг, производство, изкупуване, обработка и продажба на селскостопанска продукция, всички видове разрешени със закон битови услуги. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителя Петер Дейвид Артър Турней.

102616

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 1.VII.2005 г. по ф.д. № 2100/2005 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност “Кам” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, бул. Демокрация 1, вх. Д, ет. 2, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, външнотърговски сделки, търговия с цигари и спиртни напитки, производство на стоки с цел продажба, комисионни, спедиционни, складови и лизингови сделки, транспортни сделки в страната и в чужбина, сделки на търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица и дружества, сделки с интелектуална собственост, вкл. с технологично оборудване и ноу-хау, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, туристически и туроператорски сделки, вкл. хотелиерство и ресторантьорство, консултантски, маркетингови и инженерингови сделки. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

102617

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 1.VII.2005 г. по ф.д. № 2098/2005 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Тото 2005” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Александър Велики 3, и с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, туристически и туроператорски сделки, вкл. хотелиерство и ресторантьорство, външнотърговски сделки, производство на стоки с цел продажба, комисионни, спедиционни, складови и лизингови сделки, транспортни сделки в страната и в чужбина, сделки с валута в наличност като обменно бюро (след съответното вписване в публичния регистър на обменните бюра), сделки с интелектуална собственост, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и други сделки, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

102618

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 1.VII.2005 г. по ф.д. № 2101/2005 вписа дружество с ограничена отговорност “Сити авангард” - ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Васил Априлов 18, и с предмет на дейност: покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, фотографски, информационни, програмни, импресарски и други услуги, външнотърговска дейност, внос, износ, реекспорт и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

102619

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 1.VII.2005 г. по ф.д. № 2102/2005 вписа дружество с ограничена отговорност “Камиза” - ООД, със седалище и адрес на управление с. Горица, община Поморие, и с предмет на дейност: покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, складови, комисионни, спедиционни и превозни сделки, търговско представителство и посредничество, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни и други услуги, сделки с интелектуална или индустриална собственост. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителя Изабел Алън Хидълстоун.

102620

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 1.VII.2005 г. по ф.д. № 2103/2005 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “С.А.М. мениджмънт” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Александровска 58, ет. 4, и с предмет на дейност: производство на стоки с цел търговия на едро и дребно, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, покупка на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, управлението им, отдаването им под наем, лизинг или аренда и продажбата им, комисионни, спедиционни, складови, туроператорски и лизингови сделки, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, външнотърговски сделки - внос, износ, реекспорт и бартерни сделки, складови, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Кристофър Чарлс Александър.

102621

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 1.VII.2005 г. по ф.д. № 2104/2005 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Ася проект” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Иван Шишман 54, ет. 4, и с предмет на дейност: търговски сделки, свързани с покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, проектиране на сгради и съоръжения, консултантски услуги. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

102622

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 1.VII.2005 г. по ф.д. № 2105/2005 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Ладброукс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Булаир 9, и с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, пътнически, товарни и транспортни услуги в страната и в чужбина, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, комисионни, спедиционни сделки, отдаване под наем на недвижими имоти, вътрешен и международен туризъм, хотелиерство, ресторантьорство, рекламна дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Йън Джоузеф Бехайг.

102623

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 1.VII.2005 г. по ф.д. № 2106/2005 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност “Си Си Пропъртис” - ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Дебелт, община Средец, и с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, пътнически, товарни и транспортни услуги в страната и в чужбина, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, комисионни, спедиционни сделки, отдаване под наем на недвижими имоти, вътрешен и международен туризъм, хотелиерство, ресторантьорство, рекламна дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Карол Вайолет Карлтън.

102624

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.VII.2005 г. по ф.д. № 2107/2005 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност “Лийгал Индепенданс - България” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Морска 33, ет. 1, и с предмет на дейност: консултантски услуги, свързани с покупко-продажбата на недвижими имоти, както и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителя Сантияго де ла Крус Лопес.

102625

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.VII.2005 г. по ф.д. № 2108/2005 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност “Мулти - Транс - Комерсиал” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к. Изгрев, бл. 19, вх. 4, ет. 6, ап. десен, и с предмет на дейност: покупко-продажба на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг и други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

102626

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.VII.2005 г. по ф.д. № 2110/2005 вписва дружество с ограничена отговорност “Б.А.С.К. Инвестмънтс” - ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Цар Симеон I № 81, ет. 1, и с предмет на дейност: производство и покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, комисионни, спедиционни, складови, лизингови сделки, превозни, рекламни и програмни услуги, консултантски услуги, сделки с интелектуална собственост в страната и в чужбина, стоков контрол, търговско представителство и посредничество, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и отдаване под наем, хотелиерство и ресторантьорство (след получаване на разрешение), туристически сделки, туроператорска и туристическа агентска дейност (след получаване на разрешение), транспортни услуги и отдаване под наем на автомобили (рент-а-кар) (след получаване на разрешение), производство на селскостопанска продукция, плодове и зеленчуци, сделки по обмяна на валута в наличност като обменно бюро (след получаване на разрешение), внос и износ на стоки от и в чужбина, корабно и митническо агентиране (след получаване на разрешение). Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителя Робърт Карл Щолц.

102627

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.VII.2005 г. по ф.д. № 2111/2005 вписва дружество с ограничена отговорност “Уинд Хънтър” - ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Софроний 15, ет. 5, и с предмет на дейност: производство на земеделска продукция, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови, лицензионни сделки, стоков контрол, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

102628

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.VII.2005 г. по ф.д. № 2112/2005 вписва дружество с ограничена отговорност “Тони Комплекс” - ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Славянска 34, ет. 2, и с предмет на дейност: разработка и разпространение на програмни продукти, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, комисионни, спедиционни и превозни сделки, в т.ч. международен транспорт, търговско представителство и посредничество, складови сделки, лизинг, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, автомонтьорски и други услуги, сделки с интелектуална собственост, проучвателни и проектантски услуги - сгради, съоръжения и др., външнотърговски сделки. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

102629

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.VII.2005 г. по ф.д. № 2113/2005 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност “Амиго” - ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Черно море, ул. Черноморска 18, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица, комисионни, спедиционни и превозни сделки - превоз на пътници и товари, валутни, складови, лицензионни сделки, стоков контрол, хотелиерски, туристически, туроператорски, рекламни, информационни, програмни, импресарски, счетоводни или други услуги, внос, износ и реекспорт на стоки и услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X..

102630

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 27.VI.2005 г. по ф.д. № 2035/2005 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност “Александър - Антоний” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Асен Златаров 3, и с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, производство и търговия със селскостопански продукти, консултантска, транспортна дейност - автомобилен, въздушен, морски транспорт, спедиторска дейност, посредническа дейност по информиране и наемане на работа в страната и в чужбина, покупко-продажба на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, комисионни, превозни, складови, лицензионни сделки, лизингова дейност, хотелиерски, туристически, туроператорски, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, сделки с интелектуална собственост, финансово-счетоводни услуги, консултации и мениджмънт във всички области на търговията, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба в страната и в чужбина. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Сабри Ерген.

102631

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.VI.2005 г. по ф.д. № 1887/2005 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност “Метатрон” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к. Славейков, бл. 55, вх. Е, ет. 8,ап. 22, и с предмет на дейност: търговия с компютърна и офис техника, търговска дейност в областта на информационните технологии, изграждане и поддържане на електронни комуникации, компютърни мрежи и тяхната експлоатация, доставка и разпределение на софтуерни продукти и Интернет услуги, сервиз на компютри, електронни компоненти и електронни изделия, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, маркетинг, консултантски услуги и мениджмънт, комисионни, спедиционни и превозни сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни и други услуги, както и всякакви други дейности, разрешени със закон, като при необходимост за упражняване на съответната дейност ще придобива необходимите лицензи и разрешения. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

102632

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.VI.2005 г. по ф.д. № 2059/2005 вписва дружество с ограничена отговорност “БГ Пропърти” - ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Св. св. Кирил и Методий 39, офис 5, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, обработен или преработен вид, търговска дейност в страната и в чужбина, внос и износ на стоки, материали и суровини, вкл. хранителни, потребителски, промишлени, в т. ч. на тежката и леката промишленост, както и на химическата индустрия, комисионна, спедиционна, лизингова дейност, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически, юридически лица и фирми, вкл. посредничество при сделки с недвижими имоти, реекспорт, бартерни сделки, маркетинг, мениджмънт, търговия с произведения на интелектуалната собственост, вътрешен и международен туризъм, туроператорска (след лиценз) и турагентска (след лиценз) дейност, почивно дело, откриване и експлоатация на заведения за обществено хранене, хотели, мотели, къмпинги, спортни бази и козметични центрове, фризьорски услуги, ресторантьорство, откриване и експлоатация на заведения за бързо хранене, покупка и продажба на алкохолни напитки и цигари (след лиценз), таксиметрова дейност и автомонтьорски услуги (след лиценз), импресарска и рекламна дейност, производство и търговия със строителни материали, търговия с горивни продукти, фирмени магазини в страната и в чужбина, внос и търговия с нови и употребявани моторни превозни средства, резервни части и принадлежности към тях, сервиз на моторни превозни средства, строеж, ремонт или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, консултантски услуги. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

102633

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 6.VI.2005 г. по ф.д. № 1773/2005 вписва дружество с ограничена отговорност “Киберком” - ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к. Лазур, ул. Батак 21, вх. А, ет. 5, и с предмет на дейност: търговия на дребно и едро в страната и в чужбина, проектантска и инженерингова дейност, търговия на едро и дребно с нефтопродукти, производство на изделия от полистирен и търговия с такива изделия, технически услуги, конструиране, проектиране, инсталиране и поддръжка на машини, съоръжения и инсталации, изготвяне на документация, отнасяща се до промишлен, търговски и научен опит с цел лизинг и продажба, лизинг на продукти на интелектуалната собственост, търговия на едро и дребно в страната и в чужбина, реекспорт, производство на стоки с цел продажба, посреднически и комисионни услуги, пласментно-снабдителна дейност, търговия на едро и дребно и дистрибуторска дейност с високо- и нискоалкохолни напитки, търговия на едро и дребно с тютюневи изделия, търговско посредничество, представителство и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, туристическа дейност в страната и в чужбина, спедиторска дейност в страната и в чужбина, лизингова дейност, сделки с интелектуална собственост, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, ремонт на недвижими имоти, маркетингова дейност, ресторантьорство, хотелиерство и разкриване на заведения за обществено хранене, организиране на развлекателни, шоупрограми и игри, рекламна дейност, търговия със селскостопанска и животинска продукция, животновъдство и растениевъдство, таксиметрова дейност, програмна, издателска, информационна и импресарска дейност, производство на филми, видео- и звукозаписи, печатарска, сервизна, консултантска дейност, търговска, развойна и научна дейност в областта на хардуера и софтуера, разкриване и експлоатация на зали с компютърно обзавеждане, организация и експлоатация на електронни игри, авторемонтна дейност и продажба на авточасти. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

102634

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.VI.2005 г. по ф. д. № 1824/2005 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност “Евъргрийн” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Ал. Велики 13, вх. А, ет. 4, ап. 7, и с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен и обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, проектиране - част благоустройство и паркоустройство, ландшафтна архитектура, дистрибуторски, консултантски услуги и надзор, външнотърговски сделки, внос и износ на стоки, комисионни, спедиционни, превозни, лизингови, складови сделки, търговско представителство и посредничество, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, туроператорски и туристически агентски услуги, предоставяне на допълнителни туристически услуги, откриване, поддържане и експлоатация на заведения за обществено хранене и развлечения, покупка и/или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

102635

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 10.VI.2005 г. по ф. д. № 1826/2005 вписва дружество с ограничена отговорност “Транс кар 2005” - ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Екзарх Йосиф 9, ет. 2, ап. Д, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, комисионни, вносно-износно, спедиционни и превозни сделки - превоз на пътници, стоки и товари в страната и в чужбина, закупуване на леко- и тежкотоварни автомобили и отдаването им под наем, хотелиерски (след получаване на лиценз), туристически, туроператорски (след получаване на лиценз), турагентски (след получаване на лиценз), рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, търговско представителство и посредничество, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, сделки с интелектуална собственост, маркетингова, инженерингова, инвестиционна, складова, лизингова и иновационна дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

102636

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.VI.2005 г. по ф. д. № 2058/2005 вписва дружество с ограничена отговорност “Акми пропъртис - Бългериа” - ООД, със седалище и адрес на управление Созопол, ул. Лозенград 7, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, вътрешно- и външнотърговска дейност на едро и дребно, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, международна транспортна дейност (след получаване на съответното разрешение), както и всякаква друга дейност, която по предмет или обем налага извършването й по търговски начин. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителя Колин Доналд Маклоклан.

102637

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 1.VII.2005 г. по ф. д. № 3163/98 вписа промяна за “Фина механика” - АД: освобождава като член на съвета на директорите X.X.X..

102638

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.VI.2005 г. по ф. д. № 2069/2005 вписва дружество с ограничена отговорност “Макена” - ООД, със седалище и адрес на управление Несебър, ул. Месамбрия 16, и с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия, търговско представителство и посредничество, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, комисионни, спедиционни, превозни, складови, валутни сделки, лизинг, хотелиерски, рекламни, програмни, импресарски или други услуги, други сделки, извършвани по занятие от дружеството. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителя Уенди Карън Маккенна.

102639

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.VI.2005 г. по ф. д. № 2070/2005 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност “Никеа 05” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Иван Шишман 48, ет. 2, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и/или в чужбина, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови сделки, спедиция, сделки по обслужване на кораби (стифадоринг), агентиране, митнически консултации, лицензионни сделки, стоков контрол, лизинг, хотелиерство, внос и търговия с употребявани автомобили, транспортни услуги, търговия с нефтопродукти, строителство и ремонт на недвижими имоти, покупко-продажба на недвижими имоти в страната и в чужбина. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

102640

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.VI.2005 г. по ф. д. № 2071/2005 вписва дружество с ограничена отговорност “Гланис - 05” - ООД, със седалище и адрес на управление с. Лозенец, община Царево, ул. Лилия 16а, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови, лицензионни сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, сервизни и авторемонтни услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

102641

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.VI.2005 г. по ф.д. № 2072/2005 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност “Ото” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к. Изгрев, бл. 16, вх. 2, ет. 2, ап. 6, и с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен и обработен вид, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, вътрешно- и външнотърговски сделки, включващи търговия с промишлени, хранителни, селскостопански и битови стоки (след издаване на съответните разрешения), международен транспорт, комисионни, спедиционни, превозни, валутни, складови, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, автосервизни и други услуги, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

102642

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.VI.2005 г. по ф.д. № 2073/2005 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност “Тина - 71” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Несебър, ул. Любен Каравелов 26, и с предмет на дейност: покупка на стоки и вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови, лицензионни сделки, сделки с интелектуална собственост, стоков контрол, строителни, хотелиерски, рекламни, информационни, импресарски и туристически услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

102643

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.VI.2005 г. по ф.д. № 2074/2005 вписва дружество с ограничена отговорност “Херсчил” - ООД, със седалище и адрес на управление Несебър, местност Акротирия, комплекс “Спектър Холидей Клуб”, вх. Е, ап. 2 - 2, и с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, пътнически, товарни и транспортни услуги в страната и в чужбина, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, комисионни, спедиционни сделки, отдаване под наем на недвижими имоти, вътрешен и международен туризъм, хотелиерство, ресторанстьорство, рекламна дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителя Херсчил Ръсел Хейс.

102644

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.VI.2005 г. по ф.д. № 2075/2005 вписва дружество с ограничена отговорност “Калън” - ООД, със седалище и адрес на управление с. Брястовец, община Бургас, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови, лицензионни сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, туроператорски, консултантски, транспортни услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване под наем или продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителя Маргарет Финдли Адамсън.

102645

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.VI.2005 г. по ф.д. № 2077/2005 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност “Примавера вила Парк” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Поморие, ул. Търговска 14, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, комисионни, спедиционни, складови и превозни сделки, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица, външнотърговски сделки, покупка, проектиране, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Ерик Батстра.

102646

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.VI.2005 г. по ф.д. № 2078/2005 вписва дружество с ограничена отговорност “Пат” - ООД, със седалище и адрес на управление Несебър, ул. Хан Аспарух 3, и с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия, търговско представителство и посредничество, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, комисионни, спедиционни, превозни, складови, валутни сделки, лизинг, хотелиерски, рекламни, програмни, импресарски или други услуги, други сделки, извършвани по занятие от дружеството. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителя Джийн Елизабет Лий.

102647

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.VI.2005 г. по ф.д. № 2079/2005 вписва дружество с ограничена отговорност “И Ес Ес Ти” - ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Хан Крум 15Б, ет. 2, и с предмет на дейност: сделки по покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, сделки по продажба на стоки от собствено производство, комисионни, спедиционни и превозни сделки, сделки по търговско представителство и посредничество, сделки по покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителя Едуард Джордж Татън.

102648

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.VI.2005 г. по ф.д. № 2080/2005 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Евробул Ел” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, кв. Меден рудник, ул. Юбилейна 7, и с предмет на дейност: ремонт и изграждане на ел. инсталации, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, сделки с петролни продукти, валутни сделки, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, строителни услуги, преводни и счетоводни услуги и консултации. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

102649

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.VI.2005 г. по ф.д. № 2081/2005 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Аква инвест груп” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Поп Грую 70, и с предмет на дейност: отглеждане, преработка и продажба на жива риба и рибни продукти, развитие на риболовното дело и спорт, организация на риболов на чуждестранни и български риболовци в съответствие с действащото законодателство, добив, преработка на инертни материали, строително-монтажна дейност, ниско и високо строителство, строеж, обзавеждане и търговия с недвижими имоти с цел продажба, добив, преработка и търговия с дървен материал, производство на екологични продукти, туризъм, хотелиерство и ресторантьорство, строителство и инженерингова дейност в енергетиката, вътрешна и външна търговия. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

102650

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.VI.2005 г. по ф.д. № 2082/2005 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Аглая” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Несебър, ж.к. Младост, бл. 43, ап. 3, и с предмет на дейност: производство на селскостопанска продукция, търговия на едро и дребно, вкл. външнотърговски сделки с хранителни, промишлени и селскостопански стоки в първоначален, преработен или обработен вид, вкл. продажба на стоки от собствено производство, туроператорски, хотелиерски сделки, валутни сделки, транспортни, спедиторски, ресторантьорски и сделки с интелектуална собственост, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, рекламни, информационни, програмни и импресарски сделки, извършване на преводи от и на чужди езици. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

102651

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.VI.2005 г. по ф.д. № 2083/2005 вписа дружество с ограничена отговорност “Ей Джи Си Бългериа” - ООД, със седалище и адрес на управление с. Оризаре, община Несебър, и с предмет на дейност: производство и търговия със стоки и услуги, комисионни, спедиционни, складови, лизингови сделки, вътрешен и международен транспорт, туристически, хотелиерски, рекламни услуги, външнотърговски сделки, проектиране, строителство и покупко-продажба на недвижими имоти, търговско представителство и посредничество, всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителя Алан Крауфорд.

102652

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.VII.2005 г. по ф.д. № 673/97 вписа промени за “Я.Д.И” - ООД: освобождава като съдружник и управител X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от управителите X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

102653

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.VII.2005 г. по ф.д. № 60/99 вписа промяна за “Национал комерс” - ООД: освобождава като съдружник X.X.X..

102654

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.VII.2005 г. по ф.д. № 1642/2002 вписа промени за “Виа Понтика - Поморие” - ООД: освобождава като управител X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от управителя X.X.X..

102655

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 4.VII.2005 г. по ф.д. № 7526/91 вписа промени за “Лукойл Нефтохим Бургас” - АД: освобождава като член на надзорния съвет X.X.X.; вписва като член на надзорния съвет X.X.X..

102656

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 28.VI.2005 г. по ф.д. № 2042/2005 вписа дружество с ограничена отговорност “Ен Би Ес” - ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Фердинандова 73, и с предмет на дейност: посредничество при преводачески услуги, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, комисионни, спедиционни, превозни и сделки с интелектуална собственост, сделки в областта на вътрешния и международния туризъм, ловен туризъм, ресторантьорство, хотелиерство, туристическо агентство и туроператорски сделки, рекламни и рекламно-информационни сделки, програмни, импресарски или други услуги, сделки в областта на вътрешния и международния транспорт на физически лица и товари и таксиметровия транспорт, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, строителство и строителни ремонти, складови и лицензионни сделки, стоков контрол, лизинг (след получаване на съответния лиценз за извършване на сделките и услугите, за които се изисква). Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

102657

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.VI.2005 г. по ф.д. № 2001/2005 вписва дружество с ограничена отговорност “Си Джи ей Сървиз” - ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Дебелт 27А, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, покупка и внос на стоки от чужбина, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, търговия с автомобили, авточасти, автокозметика, ремонтна и сервизна дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

102658

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 1.VII.2005 г. по ф.д. № 1908/2004 вписва промяна за “Странджа Парк Еко Лодж” - ООД: вписва ново седалище и адрес на управление - с. Присад, община Созопол.

102659

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.VI.2005 г. по ф.д. № 3294/2004 вписва промяна за “Фил Кантър Реновейшънс” - ЕООД: вписва ново седалище и адрес на управление - Созопол, ваканционен комплекс “Зора”, партер, ап. А2.

102660

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.VI.2005 г. по ф.д. № 3199/2004 вписва промяна за “Тайдек” - ЕООД: вписва ново седалище и адрес на управление - гр. Камено, ул. Георги Кондолов 55.

102661

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.VI.2005 г. по ф.д. № 267/2003 вписва промяна за “Рефлекс Макс” - ЕООД: освобождава като управител X.X.X..

102662

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.VI.2005 г. по ф.д. № 2992/2003 вписва промени за “Вендомат” - ЕООД: заличава като едноличен собственик на капитала и управител X.X.X.; вписва като едноличен собственик на капитала и управител X.X.X.; вписва нов адрес на управление: Несебър, ул. Общежитие Странджа 1, ап. 314.

102663

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 и чл. 146, ал. 4 ТЗ с решение от 1.VII.2005 г. по ф.д. № 2989/2003 вписва промени за “МК” - ООД: допуска прилагането на представения проверен и приет годишен счетоводен отчет за 2004 г.; дружеството ще се управлява и представлява от управителите X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

102664

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.VI.2005 г. по ф.д. № 471/96 вписва промени за “Ренесанс” - ЕООД: вписва като съдружник X.X.X.; вписва промяна на наименованието от “Ренесанс” - ЕООД, на “Ренесанс” - ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Оборище 37; освобождава като управител X.X.X.-X.; вписва като управител X.X.X..

102665

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 1.VII.2005 г. по ф.д. № 6497/93 допуска прилагането на представения проверен и приет годишен счетоводен отчет за 2004 г. на “Делта Индъстри” - АД.

102666

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.VI.2005 г. по ф.д. № 4826/90 вписва промени за “Нефтопласт” - ООД: освобождава като съдружник X.X.X..

102667

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 1.VII.2005 г. по ф.д. № 3000/92 допуска прилагането на представения проверен и приет годишен счетоводен отчет за 2004 г. на “Карнота” - АД.

102668

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.VI.2005 г. по ф.д. № 2065/2005 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност “Балкан Е - Скейп” - ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Баня, община Несебър, ул. Струма 22, и с предмет на дейност: превозни, търговски и външнотърговски сделки, търговско представителство и посредничество, рекламни и туристически услуги. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Джил Синклеър.

102669

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.VI.2005 г. по ф.д. № 2064/2005 вписва дружество с ограничена отговорност “Айлиф” - ООД, със седалище и адрес на управление Несебър, ж.к. Възела, бл. 4, ап. 7, и с предмет на дейност: търговия с всякакъв вид стоки, закупени с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, валутни, складови, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителя Еруин Айлиф.

102670

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.VI.2005 г. по ф. д. № 2063/2005 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност “Монагри - 1959” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Созопол, ул. Капитан Петко войвода 16, и с предмет на дейност: строителство и ремонтни услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, валутни, складови, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

102671

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.VI.2005 г. по ф. д. № 2061/2005 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност “Ред Бул” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Константин Фотинов 1, и с предмет на дейност: производство и покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, комисионни, спедиционни, складови, лизингови сделки, превозни, рекламни и програмни услуги, консултантски услуги, сделки с интелектуална собственост в страната и в чужбина, стоков контрол, търговско представителство и посредничество, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, хотелиерство и ресторантьорство (след получаване на разрешение), туристически сделки, туроператорска и туристическа агентска дейност (след получаване на разрешение), транспортни услуги и отдаване под наем на автомобили (рент-а-кар) (след получаване на разрешение), производство на селскостопанска продукция, плодове и зеленчуци, сделки по обмяна на валута в наличност като обменно бюро (след получаване на разрешение), внос и износ на стоки от и в чужбина, корабно и митническо агентиране (след получаване на разрешение). Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Диего Лопез Редондо.

102672

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.VI.2005 г. по ф. д. № 2060/2005 вписва дружество с ограничена отговорност “Шамрокс енд Кловър” - ООД, със седалище и адрес на управление с. Миролюбово, община Бургас, и с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, пътнически, товарни и транспортни услуги в страната и в чужбина, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, комисионни, спедиционни сделки, отдаване под наем на недвижими имоти, вътрешен и международен туризъм, хотелиерство, ресторантьорство, рекламна дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителя Патрик Уилям Дохърти.

102673

Варненският окръжен съд, търговско отделение, на основание чл. 734, ал. 1 ТЗ по т.д. № 349/94 свиква заключително събрание на кредиторите на ДП “Устрем” (в несъстоятелност), Варна, което ще се проведе на 8.VI.2006 г. в 11 ч. и 30 мин. в заседаталната зала на Варненския окръжен съд, търговско отделение, при дневен ред: 1. доклад на синдика за извършените разпределения на сумите, които са събрани при осребряването, и за останалите неплатени вземания; 2. вземане на решение относно непродаваемите вещи и права от масата на несъстоятелността.

37650

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д. № 1950/2005 от 6.VI.2005 г. вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Ес Би Ей Асотиътс” - ООД, със седалище и адрес на управление Варна, бул. Сливница 47, ет. 1, ап. 2, с предмет на дейност: покупка, строеж, реконструкция, реновация и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; строителство; озеленяване; консултантски услуги в областта на дизайна и строителството; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; търговско представителство и посредничество; комисионни сделки; транспортна дейност, в т. ч. спедиционни и превозни сделки; лицензионни сделки; хотелиерски, туристически, рекламни, инфромационни и други услуги; лизингова дейност, като дейностите, за които е необходимо разрешение (лиценз) на държавен или общински орган, ще започват да се извършват след получаване на разрешението (лиценза). Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници Найджъл Карл Еванс и Дона Мей Франсиз Грейторекс и се управлява и представлява от тях заедно и поотделно.

102220

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д. № 2174/2005 от 24.VI.2005 г. вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Хриси - 88” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бяла, ул. Янко Димов 10, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни, складови и превозни сделки; сделки с интелектуална собственост; консултантски, рекламни, информационни, програмни, козметични, фризьорски или други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от собственика на капитала X.X.X..

102221

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д. № 2038/2005 от 5.VII.2005 г. вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Контакт В” - ООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Патриарх Евтимий 51, с предмет на дейност: транспортна дейност - превоз на пътници и стоки по шосе, жп и въздух, в страната и в чужбина; доставка, монтаж и поддръжка на отоплителна и хладилна техника; доставка, монтаж, обслужване и поддръжка на вендинг машини; строителство; проектно-проучвателна и строително-монтажна дейност; комплексно изграждане и експлоатация на обекти (до ключ) в страната и в чужбина, производство и търговия със строителни материали, конструкции и изделия; управление и реализация на инвестиционни проекти; проектиране, реконструкция и модернизация, ново строителство, изграждане на инфраструктурни обекти и други; спедиторска и брокерска (не банкова, не финансова) дейност; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, отдаване под наем и други; търговия с недвижими имоти; производство и покупка на стоки или вещи с цел продажба; комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност; търговско представителство и посредничество; вътрешна и външнотърговска дейност, експорт и реекспорт; хотелиерска (след лиценз), ресторантьорска (след лиценз), туристическа (след лиценз), рекламна, инфромационна, програмна, импресарска, строителна, проектантска, консултантска, маркетингова, сервизна дейност или предоставяне на други услуги, мениджмънт и др. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

102222

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д. № 1937/2005 от 1.VII.2005 г. вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “РСН - груп” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Шипка 25, с предмет на дейност: търговска дейност в страната и в чужбина; външнотърговска дейност; търговско представителство и посредничество; специфични външнотърговски операции; производство на продукция с техническо предназначение и стоки за широко потребление; разкриване на магазинна мрежа за търговия на едро и дребно; транспортна дейност в Р. България и в чужбина; сервизна и ремонтна дейност; туристически, услуги - хотелиерство и ресторантьорство; селскостопанско производство. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от собственика на капитала X.X.X. и X.X.X..

102223

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д. № 2168/2005 от 22.VI.2005 г. вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Палфри дизайн” - ООД, със седалище и адрес на управление Варна, бул. Сливница 47, ет. 1, ап. 2, с предмет на дейност: покупка, строеж, реконструкция, реновация и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; строителство; озеленяване; консултантски услуги в областта на дизайна и строителството; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; търговско представителство и посредничество; комисионни сделки; транспортна дейност, в т.ч. спедиционни и превозни сделки; складови сделки; лицензионни сделки; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни и други услуги; лизингова дейност, като дейностите, за които е необходимо разрешение (лиценз) на държавен или общински орган, ще започнат да се извършват след получаване на разрешението (лиценза). Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници Давина Джун Палфри и Филип Ричи Палфри, които го управляват и представляват заедно и поотделно.

102224

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2169/2005 от 22.VI.2005 г. вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Ауър Дриймс” - ООД, със седалище и адрес на управление Варна, бул. Сливница 47, ет. 1, ап. 2, с предмет на дейност: покупка, строеж, реконструкция, реновация и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, строителство, озеленяване, консултантски услуги в областта на дизайна и строителството, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, комисионни сделки, транспортна дейност, в т. ч. спедиционни и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни и други услуги, лизингова дейност, като дейностите, за които е необходимо разрешение (лиценз) на държавен или общински орган, ще започнат да се извършват след получаване на разрешението (лиценза). Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници Джули Ан Денис и Джейсън Уейкфийлд, които го управляват и представляват заедно и поотделно.

102225

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2026/2005 от 21.VI.2005 г. вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Таут Бурон” - ООД, със седалище и адрес на управление Варна, бул. Сливница 47, ет. 1, ап. 2, с предмет на дейност: покупка, строеж, реконструкция, реновация и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, строителство, озеленяване, консултантски услуги в областта на дизайна и строителството, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, комисионни сделки, транспортна дейност, в т. ч. спедиционни и превозни сделки, складови сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни и други услуги, лизингова дейност, като дейностите, за които е необходимо разрешение (лиценз) на държавен или общински орган, ще започнат да се извършват след получаване на разрешението (лиценза). Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници Рита Айви Ейми Крос и Алан Рой Крос, и се управлява и представлява от тях заедно и поотделно.

102226

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1951/2005 от 20.VI.2005 г. вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Пийч трии девелопмънт” - ООД, със седалище и адрес на управление Варна, бул. Сливница 47, ет. 1, ап. 2, с предмет на дейност: покупка, строеж, реконструкция, реновация и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, строителство, озеленяване, консултантски услуги в областта на дизайна и строителството, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, комисионни сделки, транспортна дейност, в т. ч. спедиционни и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни и други услуги, лизингова дейност, като дейностите, за които е необходимо разрешение (лиценз) на държавен или общински орган, ще започнат да се извършват след получаване на разрешението (лиценза). Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници Джойс Мериън Ууд и Джейсън Джендън и се управлява и представлява от тях заедно и поотделно.

102227

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2325/2005 от 5.VII.2005 г. вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Ембико” - ООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Калоян 22, ет. 2, ап. 2, с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически услуги и ресторантьорство (след издаване на лиценз), рекламна, програмна, импресарска, печатна дейност, покупка, строж или обзавеждне на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници Бари Питър Бернард Уаринг и Маурийн Луис Елси Уаринг и се управлява и представлява от тях заедно и поотделно.

102228

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2267/2005 от 1.VII.2005 г. вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Мог енд Оуд Брайън” - ООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Калоян 22, ет. 2, ап. 2, с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически услуги и ресторантьорство (след издаване на лиценз), рекламна, програмна, импресарска, печатна дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници Хендерсън Морис Брайън и Одри Мария Брайън и се управлява и представлява от тях заедно и поотделно.

102229

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ съобщава, че провереният и приет годишен счетоводен отчет за 2004 г. на “Варна Шеле екосервиз” - ООД, по ф.д. № 2666/96 е представен в търговския регистър.

102210

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ съобщава, че провереният и приет от общото събрание на акционерите годишен счетоводен отчет за 2004 г. на “Топлофикация - Варна” - ЕАД, по ф.д. № 310/96 е представен в търговския регистър.

102211

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ съобщава, че провереният и приет годишен счетоводен отчет за 2004 г. на “Българска солна компания Канотранс” - ООД, по ф.д. № 1867/95 е представен в търговския регистър.

102212

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ съобщава, че провереният и приет годишен счетоводен отчет за 2004 г. на “Канотранс” - ЕООД, по ф.д. № 2781/95 е представен в търговския регистър.

102213

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ съобщава, че провереният и приет годишен счетоводен отчет за 2004 г. на “Комфорт” - ООД, по ф.д. № 698/97 е представен в търговския регистър.

102214

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ съобщава, че провереният и приет годишен счетоводен отчет за 2004 г. на “Перинея” - ООД, по ф.д. № 6036/94 е представен в търговския регистър.

102215

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 7.VII.2005 г. по ф.д. № 3090/2002 вписа в регистъра за търговски дружества промени за “Рентапарк” - ЕООД: допълва предмета на дейност със “спортна дейност, стопанисване на спортни обекти и съоръжения”; приема и прилага актуализиран учредителен акт.

102216

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 1.VII.2005 г. по ф.д. № 2300/2005 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Пропъртис - Фор - Ол” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Александър Дякович 20, с предмет на дейност: строително предприемачество, проучване, проектиране, строителна, инвеститорска, монтажна и ремонтна дейност, търговска дейност в страната и в чужбина, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и ресторантьорство, комисионни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от собственика на капитала Грегори Николаос Грегориу.

102217

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 1.VII.2005 г. по ф.д. № 2301/2005 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Рода - Мария България девелоперс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Александър Дякович 20, с предмет на дейност: строително предприемачество, проучване, проектиране, строителна, инвеститорска, монтажна и ремонтна дейност, търговска дейност в страната и в чужбина, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и ресторантьорство, комисионни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от собственика на капитала Андреас Анаксагору.

102218

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.VI.2005 г. по ф.д. № 2122/2005 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Кейти и Стюарт” - ООД, със седалище и адрес на управление с. Аспарухово, с предмет на дейност: туристическа дейност, хотелиерство, ресторантьорство, търговия с петролни продукти, търговска, строителна, инженерингова, посредническа, производствена дейност, транспортни услуги, охрана на физически и юридически лица (след получаване на съответното разрешение), внос-износ и реекспорт на стоки и услуги, рекламна дейност, търговско представителство, търговия на едро и дребно със селскостопанска продукция, хранителни стоки, стоки за бита и продукция на леката промишленост, парфюмерия и козметика, вътрешно- и външнотърговска дейност, търговия и посредничество при сключване на сделки с недвижими имоти, отдаване под наем и управление на недвижими имоти, организация на търговска дейност и отдаване под наем на открити и закрити търговски площи за търговия на дребно, предприемаческа и ремонтна дейност, издателска и разпространителска дейност, представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, транспортна и спедиционна дейност, лизингова дейност, комисионна и складова дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници Стюарт Чарлз Оадес и Катрина Кийнс и се управлява и представлява от Стюарт Чарлз Оаедес.

102219

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.VI.2005 г. по ф.д. № 2248/2005 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Хит - 99” - ООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Оборище 38, ет. 6, ап. 93, и с предмет на дейност: търговия със стоки и услуги, търговско представителство и посредничество, превоз на пътници и товари в страната и в чужбина, складова и лизингова дейност, обучение на кадри, организиране на вътрешен и международен туризъм, хотелиерство и ресторантьорство, производство на хранителни и промишлени стоки, рекламна дейност, комисионни услуги, внос, износ, туроператорска дейност, информационно-детективски услуги, сделки с недвижими имоти. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., който го управлява и представлява.

102674

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 6.VII.2005 г. по ф.д. № 2337/2005 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Арт Ком” - ООД, със седалище и адрес на управление Варна, ж.к. Възраждане 31, ет. 12, ап. 59, и с предмет на дейност: посредничество при покупко-продажба на недвижими имоти, агентство, търговия със стоки, машини, съоръжения, външна и вътрешна търговия и свързаните с нея специфични търговски операции, представителство, наемане и отдаване на движими и недвижими имоти и вещи, рент-а-кар, издателство и реклама, наемни отношения, строителство, международен транспорт - превоз на пътници и товари в страната и в чужбина, спедиторска дейност в страната и в чужбина, изграждане и ремонт на търговски и жилищни обекти, туристическа дейност, хотелиерство и ресторантьорство в страната и в чужбина (след получаване на необходимите разрешителни или лицензи за съответната дейност). Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

102675

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.VII.2005 г. по ф.д. № 2316/2005 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Пътконсулт” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Никола Кънев 11, вх. А, ет. 4, ап. 19, и с предмет на дейност: проектиране на автомагистрали, пътища, улици, паркинги, площадки, планове на транспортната комуникационна система към градоустройствените проучвания, проекти за организация на движението, планове за безопасност и здраве, проектиране на инженерни съоръжения, геодезически измервания, проекти за реконструкция на ел. мрежи, проекти за реконструкция и изграждане на нови водопроводни отклонения, битови и дъждовни канализации, изготвяне на технико-икономически задания за проектиране, авторски контрол, покупка на стоки и вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел реализация на пазара, сервизна дейност, търговия на едро и дребно, кафетерия, ресторантьорство, превозна, спедиторска, лизингова дейност, автомобили под наем, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, външноикономическа дейност, сделки с интелектуална собственост, валутна дейност (след получаване на съответните разрешителни). Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик на капитала X.X.X., който го управлява и представлява.

102676

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с решение от 30.VI.2005 г. по ф.д. № 3716/90 вписа в регистъра за търговски дружества промяна за “Ривиера” - АД: приема и прилага годишен счетоводен отчет за 2004 г.

102677

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ съобщава, че провереният и приет годишен счетоводен отчет за 2004 г. на “Фреш Ап Козметикс” - ООД, по ф.д. № 1415/97 е представен в търговския регистър.

102678

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 30.VI.2005 г. по ф.д. № 3017/95 вписа промяна за “Туристическа компания Варна” - АД: освобождава като член на съвета на директорите X.X.X..

102679

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.VI.2005 г. по ф.д. № 2041/2005 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Седем - С” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, местност “Свети Никола” 107, ет. 3, ап. 9, и с предмет на дейност: строителство и ремонт на жилищни и обществени сгради, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, посредничество при сделки с недвижими имоти, управление на земи и имоти, проектантска и инвестиционна дейност, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, производство на селскостопанска продукция, комисионни и спедиционни сделки, внос и износ на стоки и суровини, търговско посредничество, представителство (без процесуално) и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, туристически услуги (след получаване на необходимите разрешения), турагентска и туроператорска дейност (след получаване на лиценз), рекламна, импресарска дейност, ресторантьорство, хотелиерство, организиране на лов и риболов, транспортни услуги в страната и в чужбина, лицензионни и сделки с интелектуална собственост, издателска и разпространителска дейност, програмни и информационни услуги, лизинг, консултантска и маркетингова дейност, инженеринг, дистрибуторство, административно-технически услуги, както и всякаква друга незабранена със закон търговска дейност в страната и в чужбина. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик на капитала X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

102680

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.VII.2005 г. по ф. д. № 2319/2005 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Ралф Ентърпрайс” - ООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Л. Нидерле 3, офис 2, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и ресторантьорство; комисионни сделки; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници Розмари Ан Алинсон и Линда Ан Флауър и се управлява и представлява от Розмари Ан Алинсон.

102681

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 6.VII.2005 г. по ф. д. № 2293/2005 вписа в регистъра прехвърляне на търговско предприятие на ЕТ “Лост - X.X.” от X.X.X. на X.X.X. и го вписва като едноличен търговец “Лост - X.X.”.

102682

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.VI.2005 г. по ф. д. № 2061/2005 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Манюши” - ООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Ген. Георги Попов 27, вх. А, ет. 9, ап. 116, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; покупка на ценни книжа с цел продажба; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни, превозни; складови; лицензионни сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, спортни, развлекателни, импресарски или други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг; дизайн и производство на текстилни изделия; външнотърговска дейност - внос, износ на хранителни, нехранителни стоки и стоки за бита. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници Стефан Ебнер и X.X.X., които го управляват и представляват заедно и поотделно.

102683

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 1.VII.2005 г. по ф. д. № 2299/2005 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Булден” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Гладстон 1, вх. В, ет. 2, ап. 69, и с предмет на дейност: покупко-продажба на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; импорт, експорт и реекспорт; складови и лицензионни сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически услуги (след лиценз); рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; строеж на сгради и съоръжения; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба (всички дейности, които изискват лиценз, ще бъдат упражнявани след лицензиране); лизинг и други сделки и търговска дейност, незабранени от законодателството. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик на капитала X.X.X., която го управлява и представлява.

102684

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.VI.2005 г. по ф. д. № 2170/2005 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Чери трий” - ООД, със седалище и адрес на управление Варна, бул. Сливница 47, ет. 1, ап. 2, и с предмет на дейност: покупка, строеж, реконструкция, реновация и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; строителство; озеленяване; консултантски услуги в областта на дизайна и строителството; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; търговско представителство и посредничество; комисионни сделки; транспортна дейност, в т. ч. спедиционни и превозни сделки; складови и лицензионни сделки; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни и други услуги; лизингова дейност, като дейностите, за които е необходимо разрешение (лиценз) на държавен или общински орган, ще започнат да се извършват след получаване на разрешението (лиценза). Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници Кели Патинсън и Тим Чарлс Картър, които го управляват и представляват заедно и поотделно.

102685

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.VII.2005 г. по ф. д. № 2281/2005 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Булпропъртис” - ООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Подвис 30, вх. Е, ап. 47, и с предмет на дейност: покупко-продажба на недвижими имоти, посредничество, външна и вътрешна търговия, търговско представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица, проектиране, транспорт, строителство, ресторантьорство, хотелиерство, рекламна и лизингова дейност, дизайн. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

102686

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.VII.2005 г. по ф. д. № 839/2004 вписа промяна за “Експрес Гаранцион” - ООД: заличава като съдружник X.X.X..

102687

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.VII.2005 г. по ф.д. № 2341/2005 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Ханоувър вижън” - ООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Цанко Дюстабанов 12, ет. 6, ап. 13, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници Дейвид Алън и Ингрид Лий Джоунс, които го управляват и представляват заедно и поотделно.

102688

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 28.VI.2005 г. по ф.д. № 2270/2005 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Астро” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, бул. Мария-Луиза 4, ап. 1, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови сделки, стоков контрол, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, импресарски, проектантски, строителни и други услуги, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик на капитала Павлос Неофитидес, който го управлява и представлява.

102689

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.VII.2005 г. по ф.д. № 2338/2005 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Джонсън билдинг” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, бул. Княз Борис I № 33, ет. 2, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и ресторантьорство, комисионни сделки, хотелиерски, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик на капитала Йън Глен Джонсън, който го управлява и представлява.

102690

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 7.VII.2005 г. по ф.д. № 2378/2005 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Уайт Роуз Лежър” - ООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Дебър 1, и с предмет на дейност: търговска дейност в страната и в чужбина, търговско представителство и посредничество, реклама и фотография, покупка на стоки с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство и реализация на селскостопанска продукция, услуги в областта на бита, промишлеността и селското стопанство, транспортна, хотелиерска, ресторантьорска, туристическа дейност, сделки с интелектуална собственост, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници Лесли Ан Мелър и Греъм Мелър, които го управляват и представляват.

102691

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 8.VII.2005 г. по ф.д. № 153/99 вписа в регистъра прехвърляне на търговско предприятие на ЕТ “X.X. - Радева - Даримекс” от X.X.X.-X. на “Даримекс - Трейдинг” - ООД.

102692

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.VII.2005 г. по ф.д. № 153/99 вписа в регистъра за търговски дружества промяна за “Даримекс - Трейдинг” - ООД: вписва увеличение на капитала от 5000 лв. на 100 000 лв.; вписа нов дружествен договор.

102693

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.VII.2005 г. по ф.д. № 2351/2005 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Гейти Гейтър” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Драгоман 9, ет. 3, и с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, консултантска и експертна дейност, търговско представителство и посредничество, туристическа дейност (след лиценз), маркетинг и мениджмънт услуги. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик на капитала Каролайн Мариа Уайт, която го управлява и представлява.

102694

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 6.VII.2005 г. по ф.д. № 2259/2005 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Екоакустика” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Царевец 9, вх. Г, ет. 9, ап. 107, и с предмет на дейност: проектиране, изследване и измервания в областта на акустичните процеси и опазване на околната среда, оценяване на съответствието (като лаборатория за калибриране, като орган за контрол, като орган за сертифициране), оценка на риска като служба по трудова медицина, организиране и провеждане на курсове за обучение на представителите в комитетите и групите по условията на труд в предприятията, търговия в страната и в чужбина, сервизна дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик на капитала X.X.X., който го управлява и представлява.

102695

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 6.VII.2005 г. по ф.д. № 2348/2005 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Алфа Бляк сий” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, бул. Осми приморски полк 116, вх. А, ет. 1, ап. 2, и с предмет на дейност: покупка на недвижими имоти с цел продажба, външна и вътрешна търговия, спедиционни, превозни и комисионни сделки, търговско представителство и посредничество, отдаване на коли под наем, строителство и ремонтна дейност, хотелиерска, ресторантьорска и туристическа дейност (след лиценз), транспорт на пътници и товари в страната и в чужбина (след лиценз), производство, изкупуване, преработка и търговия със селскостопанска продукция в страната и в чужбина, складови сделки, производство на стоки и услуги за бита и промишлеността, рекламни и информационни услуги, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик Йоханес Уолбринк, който го управлява и представлява.

102696

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 7.VII.2005 г. по ф.д. № 3908/96 вписа промяна за “Холдинг Варна А” - АД: вписва промени в устава на дружеството.

102697

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 7.VII.2005 г. по ф.д. № 2367/2005 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “БГ Фонд 1” - ООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Дебър 4, ет. 2, ап. 2, и с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, транспортна дейност в страната и в чужбина, консултантска дейност, услуги, управление на активи, търговско представителство и посредничество, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X., Ралф Шрукмайер, Франк Ултрих Форстер и Рихард Фон Валдбург и се управлява и представлява от X.X.X..

102698

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 6.VII.2005 г. по ф.д. № 506/2003 вписа промени за “Варна Транс” - ЕООД: заличава като едноличен собственик, управител и представляващ X.X.X.; вписва като едноличен собственик, управител и представляващ X.X.X.; вписва нов адрес на управление - Варна, ул. Цар Асен 33, ап. 19.

102699

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.VII.2005 г. по ф.д. № 2330/2005 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Бългериан пропърти сентър” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Драгоман 9, ет. 3, и с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, консултантска и експертна дейност в сферата на недвижимите имоти, търговско представителство и посредничество, покупко-продажба на недвижими имоти, посредничество и представителство при покупко-продажба и отдаване на недвижими имоти под наем, управление и поддръжка на недвижими имоти, туристическа дейност (след лиценз), маркетинг и мениджмънт услуги. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик на капитала Файсал Боди, който го управлява и представлява.

102700

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 7.VII.2005 г. по ф.д. № 2347/2005 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружсетво с ограничена отговорност “Лин Естейт” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, бул. Осми приморски полк 116, вх. А, ет. 1, ап. 2, и с предмет на дейност: покупка на недвижими имоти с цел продажба, външна и вътрешна търговия, спедиционни, превозни и комисионни сделки, търговско представителство и посредничество, отдаване на коли под наем, строителство и ремонтна дейност, хотелиерска, ресторантьорска и туристическа дейност (след лиценз), транспорт на пътници и товари в страната и в чужбина (след лиценз), производство, изкупуване, преработка и търговия със селскостопанска продукция в страната и в чужбина, складови сделки, производство на стоки и услуги за бита и промишлеността, рекламни и информационни услуги, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик на капитала Боб Хендрикс Бернард Якобс, който го управлява и представлява.

102701

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 6.VII.2005 г. по ф.д. № 2346/2005 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Кейтс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, бул. Осми приморски полк 116, вх. А, ет. 1, ап. 2, и с предмет на дейност: покупка на недвижими имоти с цел продажба, външна и вътрешна търговия, спедиционни, превозни и комисионни сделки, търговско представителство и посредничество, отдаване на коли под наем, строителство и ремонтна дейност, хотелиерска, ресторантьорска и туристическа дейност (след лиценз), транспорт на пътници и товари в страната и в чужбина (след лиценз), производство, изкупуване, преработка и търговия със селскостопанска продукция в страната и в чужбина, складови сделки, производство на стоки и услуги за бита и промишлеността, рекламни и информационни услуги, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик на капитала Герардус Арнолдус Теодорус Мария Смитс, който го управлява и представлява.

102702

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 1.VII.2005 г. по ф. д. № 863/2004 вписа в регистъра за търговски дружества промяна за “Джейсар - БГ” - ЕООД: вписва промяна в наименованието на дружеството: “Бляк сий Девелопмънтс” - ЕООД.

102703

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 6.VII.2005 г. по ф. д. № 2386/2005 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Братя Йорданови” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Антим I № 9, и с предмет на дейност: търговска дейност в страната и в чужбина, туроператорска и турагентска дейност (след съответно разрешение), търговско представителство и посредничество; агентство; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в пръвоначален, преработен или обработен вид; услуги в областта на бита, промишлеността и селското стопанство; производство на стоки с цел продажба; транспортна, спедиторска, хотелиерска, ресторантьорска, туристическа дейност (след съответно разрешение), покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик на капитала X.X.X., който го управлява и представлява.

102704

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.VI.2005 г. по ф. д. № 2191/2005 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Амадора” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Карамфил 34, вх. Б, ет. 4, ап. 8, и с предмет на дейност: туристически услуги - хотелиерство, ресторантьорство (след лиценз); анимационни, спортни услуги, свързани с вътрешния и международния туризъм (след лиценз); търговска, посредническа и комисионна дейност; импорт, експорт, реекспорт и бартер; представителство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина (след получаване на разрешение от надлежните органи); транспортни услуги - превоз на пътници и товари; копирни услуги; предприемачество и инвеститорска дейност в областта на строителството; проектиране, осъществяване, ремонт и инвеститорски контрол на пътни, жилищни, стопански, промишлени обекти; рекламна дейност; маркетинг; обмяна на валута (след лиценз); строителство, ремонт и обзавеждане на жилищни, стопански, промишлени, туристически обекти; сделки с интелектуална собственост. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик на капитала X.X.X., който го управлява и представлява.

102705

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 7.VII.2005 г. по ф. д. № 2425/97 вписа промяна за “Неделчев МСС” - ООД: заличава като съдружник X.X.X.-X..

102806

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д. № 2392/2005 от 8.VII.2005 г. вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Кис 2005” - ООД, със седалище и адрес на управление Варна, ж. к. Владислав Варненчик 230, вх. 7, ет. 7, ап. 20, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; производство на стоки с цел продажба; комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност; търговско представителство и посредничество; превозна, хотелиерска, ресторантьорска, туроператорска, туристическа агентска дейност, след лиценз; рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност; фотоателие; предоставяне на услуги; сделки с интелектуална собственост; издателска дейност и информационен обем; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв., и съдружници X.X.X. и X.X.X., които го управляват и представляват заедно и поотделно.

102868

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 6.VII.2005 г. по ф. д. № 1407/2005 вписа промяна за “Техникс” - ЕООД: заличава като управител и представляващ X.X.X.; вписва за управител и представляващ едноличния собственик на капитала X.X.X..

102869

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д. № 2389/2005 от 8.VII.2005 г. вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Ен транс и Р.ест.” - ООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Петър Райчев, бл. 1, вх. Г, ет. 2, ап. 76, с предмет на дейност: в областта на търговията - внос, износ и реекспорт, комисионна, спедиционна и складова дейност, транспортна (след лиценз), търговско представителство и посредничество, производство на стоки с цел продажба, покупка на стоки с цел продажба в първоначален, преработен и обработен вид, търговия и посредничество при сделки с недвижими имоти, търговия и посредничество при сделки с движими вещи, сделки с интелектуална собственост, консултантски услуги, авторемонтна дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

102870

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 6.VII.2005 г. по ф. д. № 3702/2004 вписа промяна за “Авторециклиране България” - АД: вписва промени в устава на дружеството; заличава като член на надзорния съвет X.X.X.; вписва като член на надзорния съвет X.X.X.; прилага по партидата на дружеството актуализиран устав.

102871

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д. № 2450/2005 от 11.VII.2005 г. вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Пи Ел - инвест” - ООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Любен Каравелов 55, с предмет на дейност: проектиране и строеж на жилищни, промишлени и обществени сгради и съоръжения; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; реализация на инвестиционни проекти в областта на строителството и имотите; туроператорска и туристическа агентска дейност (след лиценз); търговско представителство и посредничество в хотелиерство и ресторантьорство (след лиценз). Дружеството е с капитал 10 000 лв., със съдружници “Планекс Холдинг” - ООД, и “Пи Ел Ейч Инвест” - ООД, и се управлява и представлява от X.X.X..

12872

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д. № 2359/2005 от 6.VII.2005 г. вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Кава консулт” - ООД, със седалище и адрес на управление Варна, бул. Мария-Луиза 24, вх. Б, ет. 1, с предмет на дейност: консултантски и информационни услуги; търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина; посредничество при сключване на сделки с недвижими имоти; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; комисионна, спедиционна, лизингова дейност; придобиване на дялове и акции и участие в други дружества в страната и в чужбина. Дружеството е с капитал 6000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

102873

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д. № 2377/2005 от 6.VII.2005 г. вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Алберик” - ООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Драгоман 9, ет. 3, с предмет на дейност: консултантска, инвестиционна и строителна дейност; проектиране и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; вътрешно- и външнотърговска дейност; търговско представителство и посредничество; маркетинг и мениджмънт услуги. Дружеството е с капитал 5000 лв. и съдружници Берил Джоан Булман и Ричард Булман, които го управляват и представляват заедно и поотделно.

102874

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д. № 2360/2005 от 7.VII.2005 г. вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Дейв кинг дивелопмънтс енд ентъртеймънтс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ж. к. Младост 110А, вх. 6, ет. 5, ап. 8, с предмет на дейност: сделки с недвижими имоти, управление на недвижима собственост, инвестиционни проучвания, възлагане на проекти в строителството, строителство, консултантска дейност, внос и износ на стоки и търговия в страната и в чужбина, търговско представитлество и посредничество на български и чуждестранни лица в страната и в чужбина; туристически дейности след снабдяване с лицензия; консултантски и рекламни услуги, лизингови и комисионни сделки, звукозаписна дейност, продуцентска дейност, реализиране на радиопрограми, след издаване на лиценз, рекламна дейност, информационни, програмни, импресарски услуги, сделки с интелектуална собственост. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от собственика на капитала Дейвид Албърт Кинг.

102875

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.VII.2005 г. по ф.д. № 2327/2005 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Кен - Д” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Ген. Колев 87, вх. А, ет. 9, ап. 24, с предмет на дейност: професионална дезинфекция, дезинсекция, дератизация, производство, пакетиране, дистрибуция и търговия на препарати за дезинфекция, дезинсекция, дератизация, производство на стоки с цел продажба в страната и в чужбина, вътрешно- и външнотърговска дейност, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, търговско представителство и посредничество, консултации, препоръки и изготвяне на документи за предварителен санитарен минимум за здравословни безопасни условия на труд в обектите по Закона за здравеопазването, консултации, препоръки, изготвяне на документи за противопожарна охрана на плавателни съдове и сухоземни обекти, търговия на едро с лекарствени препарати и средства. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от собственика на капитала X.X.X..

102876

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.VII.2005 г. по ф.д. № 2392/2005 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Екобиотехносервиз” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Осми ноември 8, с предмет на дейност: консултантска дейност за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и/или упражняване на строителен надзор при изпълнението на строежите, прединвестиционно проучване, проектиране, подготовка на проектантския процес и координация на строителния процес до въвеждане на строежи в експлоатация, консултиране, проучване, проектиране, изграждане и доставка на ивестиционни екологични проекти в индустрията, индустриално почистване по екосъобразни методи, авангардни технологии в областта на хидро- и топлоизолациите и антикорозията, строително предприемачество, вътрешно- и въшнотърговска дейност, производство, преработка и търговия със селскостопанска и промишлена продукция, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, комисионна, консултантска, инженерингова, маркетингова, лизингова и информационна дейност и услуги, иновации, сделки с интелектуална собственост, складова дейност, хотелиерство, ресторантьорство и туроператорска дейност (след лиценз за дейностите, за които е въведен режим на лицензиране). Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от собственика на капитала X.X.X..

102877

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ с решение от 30.V.2005 г. по ф.д. № 664/2002 вписа прекратяване на “МДР 2002” - ООД, и го обявява в ликвидация с ликвидатор X.X.X. с едногодишен срок за ликвидация считано от датата на обнародване в “Държавен вестник” на поканата до кредиторите по чл. 267 ТЗ.

102878

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 1 ТЗ с решение от 28.V.2005 г. по ф.д. № 3002/2001 вписа в регистъра прехвърляне на търговско предприятие на ЕТ “Екстрем - X.X.” от X.X.X. на “Долорес” - ЕООД.

102879

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ съобщава, че провереният и приет от общото събрание на акционерите годишен счетоводен отчет за 2004 г. на “Гифта” - АД, по ф.д. № 2900/2001 е представен в търговския регистър.

102880

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.VI.2005 г. по ф.д. № 1870/2001 вписа промяна за “Лексстрой - Инженеринг” - ЕООД: вписва като съдружник X.X.; вписва ново наименование “Лексстрой - Инженеринг” - ООД; вписва нов предмет на дейност: строителство и проектиране, търговско представителство и посредничество, комисионна, лизингова и рекламна дейност, хотелиерска, ресторантьорска и туристическа дейност (след лиценз), покупка на стоки и други вещи с цел продажба, транспортна дейност, управление на имоти.

102881

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 1.VI.2005 г. по ф.д. № 495/2001 вписа промени за “Римпекс” - ЕООД: вписва за съдружник X.X.X.; вписва ново наименование “Кристалл” - ООД; вписва нов адрес на управление Варна, ул. Дебър 6, ет. 4, ап. 9; вписва промяна в предмета на дейност: производство на водка и други алкохолни продукти след получаване на необходимите лицензии и разрешения, вътрешна и външна търговия, реекспорт, търговско представителство и посредничество, производство, изкупуване, преработка, съхранение и реализация на селскостопанска и промишлена продукция; вписва приемане на управител, представляващ дружеството, Рутман Валентин.

102882

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.VI.2005 г. по ф.д. № 2995/2000 вписа промени за “Амбулатория - Медицински център юг - д-р Георгиева” - ЕООД: заличава като управител X.X.X.-X.; вписва като управител X.X.X..

1-2883

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2482/2005 от 12.VII.2005 г. вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Нейшънъл” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, м. Салтанат 42, с предмет на дейност: отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от собственика на капитала X.X.X..

102884

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.VII.2005 г. по ф.д. № 1867/2001 вписа промяна за “Миа - Ауто 2001” - ООД: заличава като съдружник X.X.X.; вписва ново наименование “Миа - Ауто 2001” - ЕООД; дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик X.X.X..

102885

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.VII.2005 г. по ф.д. № 2290/97 вписа промяна за “Миа - Ауто” - ООД: заличава като съдружник X.X.X.; вписва ново наименование “Миа - ауто” - ЕООД; дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик X.X.X..

102886

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2311/2005 от 4.VII.2005 г. вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Ес Пи Пи Дивелъпмънт” - ООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Дебър 1, с предмет на дейност: търговска дейност в страната и в чужбина, търговско представителство и посредничество, реклама и фотография, покупка на стоки с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство и реализация на селскостопанска продукция, производство на стоки с цел продажба, услуги в областта на бита, промишлеността и селското стопанство, транспортна, хотелиреска, ресторантьорска, туристическа дейност, сделки с интелектуална собственост, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници Андрю Джон Пег, Антъни Едуард Покок и Стивън Реймънд Дейвид Селмън и се управлява и представлява от Андрю Джон Пег.

102887

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2406/2005 от 12.VII.2005 г. вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Бехенски - Мениджмънт на имоти” - ООД, със седалище и адрес на управление Варна, ж.к. Младост, бл. 124, вх. 5, ет. 2, ап. 96, с предмет на дейност: покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, мениджмънт на имоти, саниране, реконструкция и обновяване на имоти. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X. и X.X. и се управлява и представлява от тях заедно и поотделно.

102888

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2355/2005 от 6.VII.2005 г. вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Ново” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Козлодуй 66, ет. 4, ап. 8, с предмет на дейност: извършване на прозводствени, сервизни, консултантски и търговски сделки в областта на информационните технологии, търговия, сервизна дейност и услуги, отдаване на помещения под наем, транспортна и спедиторска дейност, комисионна дейност, дейност на търговско представителство и посредничество, външноикономическа дейност, туристическа дейност, хотелиерство, екологическа дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик на капитала “Интерактив Комюникейшън Технолоджи ЛТД” и се управлява и представлява от X.X.X..

102889

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.VII.2005 г. по ф.д. № 5580/1995 вписа промяна за “СМП - Девня” - АД: заличава като член на съвета на директорите X.X.X.; вписва като член на съвета на директорите X.X.X.; приема и прилага нов устав.

102890

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.VII.2005 г. по ф.д. № 2287/2005 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Салвейшън” - ООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Битоля 12, партер, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, транспорт на пътници и товари в страната и в чужбина, хотелиерство, ресторантьорство, вътрешен и международен туризъм след лиценз, търговско представителство и посредничество в страната и в чужбина, маркетингови проучвания в страната и в чужбина, производство, обработка и реализация на селскостопанска продукция, промишлени и хранителни стоки, производство, сервиз и поддръжка на домакинска и промишлена техника, включително електроника, софтуерно и хардуерно обслужване, строително-монтажна и проектантска дейност, битови услуги на гражданите, консултантски и счетоводни услуги, автосервизна дейност, корабостроителна и кораборемонтна дейност, импресарска и рекламна дейност, организиране на курсове и школи, преводни услуги, производство и реализация на аудио- и видеоносители по надлежния ред, забавни и електронни игри. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници Тобин Алекс Ангъс Дарлинг и Джеймс Кембъл Чарлз Дарлинг и се управлява и представлява от тях.

102230

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.VI.2005 г. по ф.д. № 1917/96 вписа промени за “Корд” - ЕООД: вписва като съдружник X.X.X.; вписва ново наименование “Корд” - ООД; вписва втори управител X.X.X., който да управлява и представлява дружеството заедно и поотделно с X.X.X..

102231

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 7.VII.2005 г. по ф.д. № 2394/2005 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Пан - 39” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Македония 41, вх. А, ет. 1, ап. 6, с предмет на дейност: проектиране на електрически уредби и инсталации, търговска дейност в страната и в чужбина, външноикономическа дейност, търговско представителство и посредничество, агентство, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, услуги в областта на бита, промишлеността и селското стопанство, производство на стоки с цел продажба, транспортна, хотелиерска, ресторантьорска, туристическа дейност след съответно разрешение, таксиметрова дейност след съответно разрешение, сделки с интелектална собственост, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

102232

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 20.VI.2005 г. по ф.д. № 2063/2005 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Джей енд Ти България Плюс” - ООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Драгоман 9, ет. 3, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, консултантска и експертна дейност, комисионна, спедиционна, складова и превозна дейност, търговско представителство и посредничество, туристическа дейност след лиценз, хотелиерство и ресторантьорство, маркетинг и мениджмънт услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници Тина Мери Нотл и Джеръми Чарлз Прайор и се управлява и представлява от тях заедно и поотделно.

102233

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 7.VII.2005 г. по ф.д. № 162/2005 вписа в регистъра за търговски дружества промени за “Вайн” - ЕООД: вписва промяна в наименованието на дружеството от “Вайн” - ЕООД, на “Вайн” - ООД; вписва нов съдружник “Сийланд” - АД; приема и прилага актуализиран дружествен договор.

102234

Видинският окръжен съд на основание чл. 4 и 119 ТЗ и чл. 494 - 497 ГПК с решение № 584 от 4.VII.2005 г. по ф.д. № 136/2005 вписа в търговския регистър промени за “Консулт 05” - ООД: вписва за съдружник X.X.X.; вписва освобождаването на управителя X.X.X.; вписва за управител X.X.X., която представлява дружеството; вписва промяна в дружествения договор.

102165

Видинският окръжен съд на основание чл. 129, ал. 2 ТЗ и чл. 494 - 497 ГПК с решение № 585 от 5.VII.2005 г. по ф.д. № 86/2002 вписва в търговския регистър промяна за “Агрофаворит” - ЕООД: вписва прехвърлянето на целия капитал от 5000 лв. чрез договор за покупко-продажба от X.X.X. на X.X.X.; вписва заличаване на едноличния собственик и управител X.X.X.; вписва за едноличен собственик X.X.X., който управлява и представлява дружеството; вписва нов учредителен акт.

102166

Видинският окръжен съд на основание чл. 129, ал. 1 и 2, чл. 125, ал. 2, чл. 122 и чл. 119, ал. 4 ТЗ и чл. 194 - 197 ГПК с решение № 583 от 4.VII.2005 г. по ф.д. № 22/2000 вписа в търговския регистър промени за “Орбита 2000” - ООД: вписва за съдружник X.X.X.; вписва освобождаването на управителя X.X.X.; вписва за управител X.X.X., който представлява дружеството; вписва промяна в дружествения договор.

102167

Видинският окръжен съд на основание чл. 496 и 497 ГПК с решение № 604 от 13.VII.2005 г. по ф.д. № 315/92 вписа в търговския регистър промени за “Земтехсервиз” - ЕООД: вписва прекратяване на дейността на X.X.X. в качеството му на ликвидатор; вписва заличаване на дружеството от търговския регистър.

102937

Видинският окръжен съд на основание чл. 4 ТЗ във връзка с чл. 494 - 497 ГПК с решение № 605 от 13.VII.2005 г. по ф.д. № 36/98 вписа в търговския регистър промени за “Бизнес Център” - ЕООД: вписва нов адрес на управление - Видин, “Бизнес инкубатор”, ул. Христо Ботев 77; допълва предмета на дейност с “посредническа дейност при наемане на работа, дейност в областта на туризма, туроператорска и турагентска дейност”; вписва освобождаване на управителя X.X.X.; вписва за управител X.X.X..

102938

Видинският окръжен съд на основание чл. 4, чл. 15 и чл. 60, ал. 1 ТЗ и чл. 494 - 497 ГПК с решение № 608 от 13.VII.2005 г. по ф.д. № 346/2005 вписа в търговския регистър прехвърляне на предприятие с фирма ЕТ “Бима - X.X.” от X.X.X. като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на X.X.X. и го вписа като едноличен търговец с фирма ЕТ “Бима - X.X.”.

102939

Видинският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 589 от 7.VII.2005 г. по ф.д. № 337/2005 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “ДИМ - Дунавски инертни материали” - ООД, със седалище и адрес на управление Видин, ул. Дунавска 38, с предмет на дейност: преработка и търговия с инертни материали, строителна и ремонтна дейност, проектиране, дизайн на интериор и екстериор, производство на строителни елементи и довършителни декоративни строителни елементи, продажба и разпространение на строителни материали, търговия с всякакъв вид стоки с изключение на забранените със закон, производство и разпространение на компютърни програми, софтуер и хардуер, антикварна, комисионна дейност, лизинг, сключване на бартерни сделки, откриване на фирмени магазини, хотелиерство, ресторантьорство, посредническа, предприемаческа и инвестиционна дейност, транспортна дейност, превоз на пътници и товари, обмен на валута, коопериране и съвместни дейности с други фирми, местни и чуждестранни, и физически лица, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон, и се осъществява в страната и в чужбина. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от двамата съдружници, които са и управители, заедно и поотделно.

102533

Видинският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 590 от 7.VII.2005 г. по ф.д. № 338/2005 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Дишев” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Видин, ул. Бдин 24, с предмет на дейност: строителство, производство на стоки на селското стопанство, покупка на стоки или други вещи с цел препроаджба в първоначален, преработен или обработен вид, внос, износ, реекспорт на такива стоки, продажба на стоки от собствено производство, разкриване на заведения и експлоатацията им, транспортна дейност и транспортни услуги, вкл. международен автомобилен транспорт, комисионна и предприемаческа дейност, представителство и посредничество, както и всякаква дейност, незабранена със закон, и се осъществява в страната и в чужбина. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

102534

Видинският окръжен съд на основание чл. 4, чл. 15, чл. 60, ал. 1 ТЗ и чл. 494 - 497 ГПК с решение № 592 от 7.VII.2005 г. по ф.д. № 339/2005 вписа в търговския регистър прехвърляне на предприятие с фирма ЕТ “Дим - Дин - X.X.” от X.X.X. като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на X.X.X. и го вписа като едноличен търговец с фирма ЕТ “Дим - Дин - X.X.”.

102535

Видинският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 593 от 8.VII.2005 г. по ф.д. № 340/2005 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Кентавър - 05” - ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Ружинци, област Видин, ул. Горан Богданов 11, с предмет на дейност: производство на стоки на селското стопанство, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, внос, износ, реекспорт на такива стоки, продажба на стоки от собствено производство, разкриване на заведения и експлоатацията им, транспортна дейност и транспортни услуги, вкл. международен автомобилен транспорт, комисионна и предприемаческа дейност, представителство и посредничество, както и всякакъв вид дейност, незабранена със закон, и се осъществява в страната и в чужбина. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

102536

Видинският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 594 от 8.VII.2005 г. по ф.д. № 341/2005 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Кошава Турист” - ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Кошава, община Видин, област Видин, ул. Двадесет и втора 6, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия на едро и дребно, внос и износ, справочно-консултантска дейност, строително-монтажни работи, хотелиерство и ресторантьорство, туристически и информационни услуги, организиране и провеждане на екскурзии и други развлекателни мероприятия, рекламна дейност, комисионна дейност, посредническа и инвестиционна дейност, както и други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

102537

Видинският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 595 от 8.VII.2005 г. по ф.д. № 342/2005 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Технически компоненти България” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Видин, ж.к. Христо Ботев, бл. 5, вх. Б, ап. 4, с предмет на дейност: производство и сглобяване на електронни компоненти, внос, износ и технически услуги в областта на електронните компоненти, както и други търговски дейности, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала “Е Бе Фау” Електроникбау унд Фертрийбс” - ГмбХ, Бурбах, Германия, и се управлява и представлява от уравителите Фолфганг Хьосе и Андреас Фрийс поотделно.

102538

Видинският окръжен съд на основание чл. 4 и 119 ТЗ във връзка с чл. 494 - 497 ГПК с решение № 601 от 12.VII.2005 г. по ф. д. № 161/2005 вписа в търговския регистър промени за “Евро Принт” - ЕООД: вписва прехвърлянето на фирмата заедно с предприятието на ЕТ “Опаковки Северозапад - X.X.” като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на “Евро Принт” - ЕООД.

102707

Видинският окръжен съд на основание чл. 4, 261 и 174 ТЗ във връзка с чл. 494 - 497 ГПК с решение № 599 от 11.VII.2005 г. по ф. д. № 60/98 вписа в търговския регистър промени за “Сортови семена” - ЕАД, Видин: вписва освобождаване на членове от съвета на директорите: X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; вписва за членове на съвета на директорите: X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; вписва председател на СД: X.X.X.; вписва зам.-председател: X.X.X.; вписва изпълнителен директор: X.X.X.; вписва нов устав; дружеството се управлява по едностепенната система на управление от съвет на директорите и представлява от изпълнителния директор X.X.X..

102708

Видинският окръжен съд на основание чл. 47 ЗК с решение № 600 от 11.VII.2005 г. по ф. д. № 51/93 вписва в търговския регистър заличаването на ЗК - ПУ - “Пробуда”, с. Майор Узуново.

102709

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.VII.2005 г. по ф.д. № 395/2005 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Мили” - ООД, със седалище и адрес на управление Враца, ул. Димчо Дебелянов 23, вх. Б, ап. 12, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговия и преработка на селскостопанска продукция, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни фирми, внос-износ, хотелиерска, ресторантьорска, туристическа, рекламна, спедиционна, оказионна дейност или други услуги, търговия и услуги с акцизни стоки, външно- и вътрешнотърговска дейност, както и всякаква друга дейност, незабранена от законодателството, и с к апитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

102033

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение от 20.VI.2005 г. по ф.д. № 351/2005 вписа в търговския регистър промяна за “Фентъзи 33” - АД, София: премества адреса на управление от София, район “Надежда”, ул. Траен мир 9, във Враца, ул. Лукашов 13Б.

102034

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 4.VII.2005 г. по ф.д. № 1739/90 вписа в търговския регистър прехвърляне на предприятие с фирма “4М - X.X.” от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и я вписа като едноличен търговец с фирма “4 М - X.X. - X.X.”.

102035

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 и чл. 251, ал. 4 ТЗ с решение от 8.VII.2005 г. по ф.д. № 1355/92 вписа в търговския регистър промени за “Холсим България” - АД, с. Бели извор: заличава като член на надзорния съвет Хансюели Хе; увеличава числения състав на надзорния съвет на 5 членове; вписва като членове на надзорния съвет Курт Хаберсатер, Раул Анжел Монсалве и Урс Фанкхаузер; вписва проверения и приет годишен счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.

102036

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.VII.2005 г. по ф.д. № 623/2003 вписа промяна за “РМЗ Вратца” - ООД, Враца: заличава като съдружник, управляващ и представляващ дружеството X.X.X.; вписва като съдружник в дружеството X.X.X.; вписва като управляващ и представляващ дружеството X.X.X.; вписва приетите промени в дружествения договор.

102037

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ и чл. 491а, ал. 2 ГПК с определение № 908 от 1.VII.2005 г. допуска прилагането по ф.д. № 515/99 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2004 г. на “Газоснабдяване Враца” - ЕАД, Враца.

102038

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение от 8.VI.2005 г. по ф.д. № 317/2005 вписа в търговския регистър промяна за “Ферит - Инженеринг” - ЕООД, София: премества седалището и адреса на управление от София, район “Витоша”, кв. Драгалевци, ул. Лешникова гора 29, във Враца, ул. Лева 22.

102039

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.VII.2005 г. по ф.д. № 374/2005 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Бългериан Екотуризъм Ейджънси” - ООД, със седалище и адрес на управление с. Типченица, ул. Хаджи Димитър 5, и с предмет на дейност: инвестиции и управление на недвижими имоти, туристическа дейност в страната и в чужбина (след издаване на съответния лиценз), покупко-продажба и отдаване под наем на недвижими имоти, транспортна дейност, проектиране, строителство или ремонт на жилищни или нежилищни сгради, покупка или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, отдаване под наем или лизинг, покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, правни и финансови консултации, маркетингови проучвания, както и всякакви други сделки, незабранени със закон, и с капитал 10 000 лв. Дружеството е със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

102040

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.VII.2005 г. по ф.д. № 375/2005 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Илейн 2005” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бяла Слатина, ул. Васил Левски 2, вх. А, ет. 7, ап. 37, с предмет на дейност: производство и търговия с хранителни, нехранителни стоки и селскостопанска продукция, производство и търговия с цигари, алкохолни и безалкохолни напитки, транспортни услуги и превоз на товари, ресторантьорство, кафетерия и хотелиерство, селскостопански, плетачни, фризьорски и козметични услуги, търговско посредничество и комисионерска дейност и всякакви други разрешени със закон дейности, и с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

102041

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.VII.2005 г. по ф.д. № 382/2005 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Тимп” - ООД, със седалище и адрес на управление Враца, ул. Подбалканска 49, ап. 1, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, покупка на ценни книжа с цел продажба, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност на търговско представителство и посредничество, превозна, транспортна, ремонтна, туристическа, хотелиерска, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност, сделки с интелектуална собственост, производство на филми, видео- и звукозаписи, както и други подобни дейности, издателска или печатарска дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, всякаква друга дейност, незабранена със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.

102042

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.VI.2005 г. по ф.д. № 358/2001 вписа в търговския регистър промяна за “Интерприборсервиз” - ООД, Козлодуй: вписа промени в дружествения договор.

12043

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.VII.2005 г. по ф.д. № 653/2004 вписа в търговския регистър промени за “Херос ер - 2000” - ЕООД, Враца: променя наименованието на “Ем виа” - ЕООД; премества адреса на управление на ул. Ангел Кънчев 12, ап. 2; вписва промени в учредителния акт.

102044

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ във връзка с чл. 491а, ал. 2 ГПК с определение № 922 от 5.VII.2005 г. допуска прилагането по ф.д. № 934/96 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2004 г. на “Холдингово дружество Дунав” - АД, Враца.

102045

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.VII.2005 г. по ф.д. 383/2005 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Темида” - ООД, със седалище и адрес на управление с. Згориград, ул. Георги Димитров 59, с предмет на дейност: търговска, дистрибуторска, туроператорска и хотелиерска дейност, ресторантьорство, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна, складова дейност, търговско представителство или посредничество, превозна дейност, сделки с интелектуална собственост, както и всякаква друга дейност, разрешена със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

102046

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.VI.2005 г. по ф.д. № 372/2005 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Лотос - хим” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Враца, бул. Втори юни 86, вх. А, ет. 5, ап. 9, с предмет на дейност: производство и търговия с химически, фотографски и други продукти, търговия на едро и дребно в страната и в чужбина, търговско представителство и посредничество, транспортна дейност, комисионни, складови и спедиционни сделки, както и всяка друга търговска дейност или услуги, които не са забранени със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

102710

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.VI.2005 г. по ф.д. № 371/2005 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Селект - ЕМ” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Враца, ул. Кръстьо Българията 9, ет. 4, с предмет на дейност: проектиране, дизайн, маркетинг, техническо ръководство, изпълнение и инвеститорски контрол в жилищното, общественото и промишленото строителство, интериор и обзавеждане в страната и в чужбина, международен превоз на товари, търговска и производствена дейност в страната и в чужбина, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки собствено производство, складова дейност, външнотърговска дейност, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и всяка друга дейност, която не е изрично забранена от законодателството на Р. България, и с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

102711

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ във връзка с чл. 491а, ал. 2 ГПК с определение № 909 от 1.VII.2005 г. допуска прилагането по ф.д. № 1430/93 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2004 г. на “Химко” - АД, в производство по несъстоятелност, Враца.

102712

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 6.VII.2005 г. по ф.д. № 388/2005 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Адитиви” - ООД, със седалище и адрес на управление Враца, ул. Професор X.X. 9, с предмет на дейност: търговия със суровини, материали и консумативи за хранително-вкусовата промишленост, хранителни добавки и вложки, търговия с продукти на хранително-вкусовата промишленост, както и всички други дейности, незабранени от закона, за които не се изисква специално разрешение от държавен орган, и с капитал 5200 лв.; дружеството е със съдружници X.X.X. и “М Инвест” - ООД, Враца, ул. Професор X.X. 9; дружеството се управлява и представлява от X.X.X..

102713

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.VI.2005 г. по ф.д. № 588/2003 вписа промяна за “Хави” - ООД, Враца: дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно.

102714

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.VI.2005 г. по ф.д. № 326/2005 вписа в търговския регистър прехвърляне на търговско предприятие от ЕТ “Дани - X.X.” - Враца, на “Дани 1” - ЕООД, Враца.

102714

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 6.VII.2005 г. по ф.д. № 389/2005 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Интерарома” - ООД, със седалище и адрес на управление Враца, ул. Професор X.X. 9, с предмет на дейност: внос, износ и търговия на суровини, матерали, консумативи, адитиви и опаковки за хранително-вкусовата промишленост, аромати, оцветители, опаковки и други, представителство и агентство на чуждестранни физически и юридически лица, както и всички други дейности, незабранени от закона, за които не се изисква специално разрешение от държавен орган, и с капитал 5200 лв.; дружеството е със съдружници X.X.X. и “М Инвест” - ООД, Враца, ул. Професор X.X. 9; дружеството се управлява и представлява от X.X.X..

102716

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 4 и чл. 251, ал. 4 ТЗ във връзка с чл. 491а, ал. 2 ГПК с решение от 11.VII.2005 г. по ф.д. № 3466/93 вписа в търговския регистър промени за “Балканкар - Искър” - АД, Враца: вписва изменения в устава на дружеството; вписва проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2004 г. на дружеството.

102717

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.VII.2005 г. по ф.д. № 323/2005 вписа в търговския регистър промяна за “Херб импекс” - ЕООД, Враца: допълва предмета на дейност - търговия с препарати за растителна защита.

102718

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 4 ТЗ с решение от 4.VII.2005 г. по ф.д. № 600/2002 вписа промени за “Враца - Мискет БГ” - АД, Бяла Слатина: заличава като изпълнителен член на съвета на директорите X.X.X.; дружеството се представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

102719

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 4 ТЗ с решение от 11.VII.2005 г. по ф.д. № 3489/91 вписа в търговския регистър промени за “Гарант” - АД, Бяла Слатина: вписва промяна в наименованието на юридическото лице - член на съвета на директорите и изпълнителен член от акционер - “Фаворит Холдинг” - АД, на “Фаворит Холд” - АД.

102720

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 4 и чл. 251, ал. 4 ТЗ във връзка с чл. 491а, ал. 2 ГПК с решение от 27.VI.2005 г. по ф.д. № 624/96 вписа в търговския регистър промени за “Енергомонтаж - АЕК” - АД, Козлодуй: вписва приетите промени в устава; заличава като член на съвета на директорите X.X.X.; намалява броя на членовете на съвета на директорите от 7 на 6 души; вписва проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2004 г.; вписва увеличаване капитала от 130 000 лв., разпределен в 130 000 обикновени поименни акции, на 260 000 лв. чрез капитализиране на 101 700,03 лв. от обложената печалба за 2004 г. и 28 299,97 лв. от фонд “Резервен” на дружеството чрез издаване на 130 000 нови акции с номинална стойност един лев.

102721

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 4 ТЗ с решение от 8.VII.2005 г. по ф.д. № 1091/97 вписа в търговския регистър промени за “РМЗ Враца” - АД, Враца: заличава като член на съвета на директорите и като представляващ дружеството X.X.X. поради смърт; вписва като член на съвета на директорите X.X.X.; дружеството се представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

102722

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 6.VII.2005 г. по ф.д. № 102/2005 вписа промени за “Дивисима” - ООД, Враца: вписва като съдружник в дружеството “Транслат” - АД, Враца; увеличава капитала от 2 000 000 лв. на 2 569 000 лв. чрез издаване на нови 569 дружествени дяла; вписва приетите промени в дружествения договор.

102723

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.VII.2005 г. по ф.д. № 558/98 вписа в търговския регистър промени за “Булнед” - ЕООД, Враца: заличава като управляващ и представляващ X.X.X.; вписва като управляващ и представляващ дружеството X.X.X..

102724

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 11.VII.2005 г. по ф.д. № 242/92 вписа в търговския регистър прехвърляне на предприятие с фирма “X.X. - 55” от едноличния търговец X.X.X.-X. на X.X.X. и го вписа като едноличен търговец с фирма “X.X. - 55 - X.X.”.

102794

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.VII.2005 г. по ф.д. № 1269/98 вписа промени за “Автотранспорт - 99” - ООД, Враца: заличава като съдружници в дружеството X.X.X. и X.X.X.; вписва приетите промени в дружествения договор.

102795

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.VII.2005 г. по ф.д. № 406/2005 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Росстрой” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Враца, бул. Демокрация 2, ет. 2, ап. 7, с предмет на дейност: строителство и строително-ремонтна дейност, търговия в страната и в чужлбина, международен транспорт, продажба на стоки от собствено производство, сделки, които търговските представители и посредници извършват при осъществяване на дейността си, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови и сделки с интелектуална собственост, покупка, както и сделките, свързани със строежа и обзавеждането на недвижими имоти с цел продажба, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, авторемонтни услуги, търговия с течни горива, газ и моторни масла, както и всякаква друга дейност, незабранена от законодателството, и с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

102796

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.VI.2004 г. по ф.д. № 386/2004 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Мизия табак” - ООД, със седалище и адрес на управление Бяла Слатина, ул. Хан Крум 73, с предмет на дейност: планиране, подпомагане, производство на суров тютюн на съдружниците производители според пазарното търсене, събиране на информация за произвежданата и реализираната продукция от съдружниците относно площи, сортов състав, качество, количество, добиви и продажби, контрол върху качеството на продукцията в съответствие с общите правила, събиране на произведената от съдружниците продукция и нейното предлагане и реализиране на пазара, осигуряване и съдействие за осигуряване на технически средства за съхранение, опаковане и търговия с произведената от съдружниците продукция, вкл. и подготовка за продажба и доставка до купувачи на едро, консултации на съдружниците относно производството на висококачествени продукти през съвместна дейност със специализирани институции, всякаква друга дейност, незабранена от законодателството, и с капитал 10 000 лв. Дружеството е със съдружници ЕТ “X.X.”, Бяла Слатина, “Барбарос - Масагет табако инвест” - ООД, Асеновград, ЕТ “Спас - Сюлейман Джамбаз”, Стралджа, ЕТ “Шан - Шабан Рафет”, Хасково, ЕТ “Юрха - Хабибе Мюмюн”, с. Фотиново, ЕТ “X.X. 98”, с. Градище, ЕТ “Сабри Дуран”, Хасково, ЕТ “Вирджиния - X.X.”, Хасково, ЕТ “Барбарос - Мюмюн Ахмед”, Асеновград, ЕТ “Джамбаз - Нурджан Джамбаз”, с. Първица, ЕТ “Сезер Феим Хабиб”, с. Върбен, ЕТ “Тайфун - 91 - Наргис Мехмед”, с. Кърчовско, ЕТ “Експрес - Муса Муса - Ерхан Муса”, с. Обнова, ЕТ “Ясен - X.X.”, с. Главник, ЕТ “Лидия - 5 - Гюнтер Мехмет”, с. Старево, ЕТ “Гюнтер - Ахмет Мехмет” - с. Старово, ЕТ “Раси - Юксел Расим”, с. Първица, ЕТ “X.X.”, с. Българин, X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

102797

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 4 ТЗ с решение от 12.VII.2005 г. по ф.д. № 582/2000 вписа промени за “АЕЦ Козлодуй” - ЕАД, Козлодуй: заличава като изпълнителен директор X.X.X. и като зам.-изпълнителен директор X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от изпълнителния директор X.X.X..

102798

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.VII.2005 г. по ф.д. № 402/2005 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Нева” - ООД, със седалище и адрес на управление Бяла Слатина, ул. Ал. Стамболийски 62А, с предмет на дейност: инвестиционна, развойна, посредническа, стопанска, научноизследователска, проектно-проучвателна, конструкторска, маркетингова, трансферна, експериментално-производствена, инженерингова, лизингова, технологична, търговска - вътрешна и външна, експортна и реекспортна, хотелиерска, ресторантьорска, рекламна дейност в страната и в чужбина, предпечатна подготовка, строително-монтажна и ремонтна, пласментно-снабдителна, транспортна, артистично-импресарска дейност, дизайн, туристически и таксиметрови услуги в страната и в чужбина, изкупуване и продажба на произведения на изкуството (без паметници на културата), производство, изкупуване и продажба на селскостопанска продукция, бартерни сделки, оказионна търговия, ноу-хау, организиране на всякакъв индивидуален и колективен труд, експлоатация на механични и електронни игри, интернет търговия и електротехнически услуги, оборудване и експлоатация на спортни и туристически обекти в страната и в чужбина, проучване и изграждане на фирмени магазини, производство на стоки и услуги, производство, ремонт, поддръжка и експлоатация на компютри и софтуер, кино-видеоклуб, информационни, преводачески, проектантски, фотографски, копирни, административноправни, счетоводни услуги, производство на мебели, облекла, детски играчки, звуко- и видеозаписи, извършване на услуги и всякакви други дейности в страната и в чужбина, незабранени със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

102799

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 12.VII.2005 г. по ф.д. № 126/2005 вписа в търговския регистър прехвърляне на търговското предприятие от ЕТ “X.X. - 97” на “Кампино” - ООД, Враца.

102800

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.VII.2005 г. по ф.д. № 405/2005 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Дилес и Ко” - ООД, със седалище и адрес на управление с. Ракево, ул. Цар Симеон 24, с предмет на дейност: дърводобив, дървопреработка и търговия с дървен материал, покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство, посредничество на местни и чуждестранни лица, транспортна, хотелиерска, туристическа и рекламна дейност и предоставяне на други услуги, ресторантьорство, разкриване и експлоатация на паркинги и хотели, строителни услуги, сделки с недвижими имоти, търговия със спиртни напитки и тютюневи изделия, изкупуване и търговия със селскостопанска продукция, производство на хранителни продукти и напитки и търговия с тях в страната и в чужбина, купуване на земи и гори на територията на България, сеч и търговия с дърва, залесяване на голи площи, и с капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

102801

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.VII.2005 г. по ф.д. № 384/2005 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Алтернатива 5” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бяла Слатина, ул. Ломска 14, с предмет на дейност: консултантски услуги, посредническа дейност по информиране и наемане на работа, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, импресарски или други услуги, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, животновъдство, растениевъдство, покупка на ценни книжа с цел продажба, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, организиране и провеждане на курсове за квалификация и преквалификация, разпространение на периодични и непериодични печатни издания, изработка на рекламни материали, хотелиерски и туристически дейности (след съответния лиценз от МИ), както и всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

102802

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 4 и чл. 251, ал. 4 ТЗ във връзка с чл. 491а, ал. 2 ГПК с решение от 11.VII.2005 г. по ф.д. № 924/97 вписа в търговския регистър промени за “Фармацевтични заводи Милве” - АД, Бяла Слатина: заличава като членове на надзорния съвет на дружеството X.X.X. и X.X.X.; вписва като членове на надзорния съвет на дружеството X.X.X. и X.X.X.; вписва изменения устав на дружеството; вписва проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2004 г.

102803

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.VII.2005 г. по ф.д. № 414/2005 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Вулкан” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Враца, ж.к. Дъбника, бл. 2, вх. Г, ап. 88, и с предмет на дейност: автосервизна дейност и автоуслуги - вулканизация, монтаж, демонтаж и баланс на леки, лекотоварни и товарни автомобили, автомивка, вътрешно- и външнотърговска дейност в страната и в чужбина, търговия на дребно и едро с алкохол и тютюневи изделия (след получаване на лиценз), строителна и строително-ремонтна дейност, авторемонтна, селскостопанска дейност, посредничество и комисионерство, представителство в страната и в чужбина на местни и чуждестранни физически и юридически лица, търговска дейност, превоз на пътници и товари в страната и в чужбина, всякаква друга дейност, незабранена от законодателството и с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

102804

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ и чл. 491а ал. 2 ГПК с определение № 992 от 14.VII.2005 г. допуска прилагане по ф.д. № 362/2002 на годишния счетоводен отчет за 2004 г. на “Българска индустриална и търговска корпорация” - ХАД, Враца.

102805

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ и чл. 491а, ал. 2 ГПК с определение № 991 от 14.VII.2005 г. допуска прилагане по ф.д. № 643/2002 на годишния счетоводен отчет за 2004 г. на “Българо-холандска компания” - ХАД, Враца.

102806

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.VII.2005 г. по ф.д. № 394/2005 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Теди - 91” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Враца, ж.к. Сениче, бл. 69, вх. А, ап. 10, с предмет на дейност: всякаква търговска дейност, складова, шивашка, посредническа дейност, производство на селскостопанска продукция и арендоване на площи, търговско представителство, хотелиерска и ресторантьорска дейност, туристическа дейност в страната и в чужбина, информационна, ремонтна дейност, маркетинг, транспортна и строителна дейност, бартерни сделки, външнотърговска и външноикономическа дейност, лизингова, рекламна дейност и всякакви други дейности, разрешени със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

102807

Добричкият окръжен съд на основание чл. 40, ал. 2, т. 2 и чл. 43, ал. 2 ЗСН регистрира с решение № 1162 от 27.V.2005 г. по ф.д. № 621/2005 сдружение за напояване “Дуранкулак”, със седалище и адрес на управление с. Дуранкулак, община Шабла, с предмет на дейност: експлоатация, поддържане и реконструкция на предадената им по реда на чл. 47 и § 3 ЗСН хидромелиоративна инфраструктура, изграждане на нови напоителни и отводнителни системи и съоръжения, доставяне и разпределяне на водата за напояване, отвеждане на излишните води от земеделските земи, изпълнение на агромелиоративни и агротехнически мероприятия за подобряване състоянието на земеделските земи, рибовъдство и развъждане на водоплаващи птици, с тритория на сдружението 864,887 дка изградена поливна площ, годна за напояване в землището на с. Дуранкулак, община Шабла, разпределени в 432 имота с 60 собственика. Органи на сдружението са общо събрание, управителен съвет, контролен съвет и председател. Сдружението се управлява от управителен съвет в състав X.X.X., X.X.X., X.X.X. и се представлява от председателя на управителния съвет X.X.X..

102201

Добричкият окръжен съд на основание чл. 3 и 4 ЗК регистрира с решение № 1479 от 5.VII.2005 г. по ф.д. № 792/2005 кооперация “Рибарска кооперация Шабла-юг” със седалище и адрес на управление Шабла, с предмет на дейност: рибностопански дейности, продажба, преработка и доставка на риба и други водни организми, организиране на тържища (след разрешение), събирателни пунктове или търговски обекти за продажба на риба и други водни организми, развъждане и отглеждане на риба и други водни организми, изграждане на нови и разширяване на съществуващи рибарски пристанища, обслужване за закотвяне, престой, снабдяване, ремонт и поддържане на кораби, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, хотелиерски, туристически, рекламни или други услуги, други търговски сделки и дейности, незабранени от закона. Органи на кооперацията са общо събрание, управителен съвет, председател на кооперацията и контролен съвет. Кооперацията се управлява от управителен съвет в състав X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и се представлява от председателя на управителния съвет X.X.X..

102202

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ вписа промяна по ф.д. № 202/97 за “ТОСС” - АД, Добрич: вписва увеличение на капитала от 50 000 лв. на 364 853 лв., чрез издаване на нови 314 853 броя поименни акции с номинал един лев; внесеният капитал след увеличението е 128 713,25 лв.

102203

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по ф.д. № 341/2005 за “Биби” - ЕООД: вписва промяна в седалището и адреса на управление от Варна, ул. Иван Вазов 1, на с. Оброчище, община Балчик, област Добрич, кв. 3 № VI-3.

102204

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по ф.д. № 1896/95 за “Булекс” - ООД: вписва като съдружник и управител Константин Преда, който ще управлява заедно и поотделно с вписаните управители X.X.X. и Джемал Буркеашвили; вписва актуализиран дружествен договор.

102205

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ вписа промяна по ф.д. № 985/96 за “Калиакра” - АД: заличава публичния характер на дружеството; заличава като членове на съвета на директорите Мишел Гонтар, X.X.X. и X.X.X.; вписва като член на съвета на директорите Франс Хендрик Йохан Мари Мол; вписва промени в устава.

102206

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по ф.д. № 1111/2003 за “Де ню ин” - ЕООД: вписва промяна в седалището и адреса на управление от Балчик, пл. Рибарски, блок “ВМС” 2, на Варна, бул. Владислав Варненчик 106, офис № 6; вписва промени в учредителния акт.

102207

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ прилага по ф.д. № 943/96 проверен и приет годишен счетоводен отчет за 2004 г. на “Акумпласт” - АД, Добрич.

102208

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ прилага по ф.д. № 286/97 проверен и приет годишен счетоводен отчет за 2004 г. на “Химпласт” - АД, Добрич.

102209

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по ф.д. № 85/2001 за “Роси” - ООД: заличава като съдружник и управител X.X.X.; вписва като съдружник X.X.X.; вписва като управител X.X.X.; вписва актуализиран дружествен договор.

102725

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промени по ф.д. № 1867/94 за “Аляска” - ЕООД: заличава като едноличен собственик на капитала и управител X.X.X.; вписва като едноличен собственик на капитала и управител X.X.X.; заличава като адрес на управление Добрич, бул. Русия 71; вписва нов адрес на управление Добрич, ул. Райко Даскалов 9; вписва учредителен акт с всички отразени промени към 30.VI.2005 г.

102726

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1512 от 11.VII.2005 г. по ф.д. № 809/2005 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “ТНТ” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Добрич, бул. Добруджа 13, вх. Б, ет. 8, ап. 15, и с предмет на дейност: създаване и експлоатация на таксиметрова централа, транспортна дейност със собствени или наети леки и товарни автомобили в страната и в чужбина, спедиторска дейност, производство и реализация на всички видове изделия от стъклопласти, лепене на пластмаси, внос, износ, бартер и реекспорт и други специфични операции, разкриване на търговски обекти, комисионни, складови, лицензионни и лизингови сделки, търговско представителство и посредничество, сделки с интелектуална собственост, туроператорска дейност, покупко-продажба на недвижими имоти, реклама и маркетинг, компютърни консултации, хардуерни и софтуерни услуги, отдалечено и системно администриране на компютърни, хостинг услуги, всякаква търговска дейност и услуги, които не са забранени със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик на дружеството X.X.X., който го управлява и представлява.

102727

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1513 от 11.VII.2005 г. по ф.д. № 810/2005 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Проникс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Добрич, ул. Георги Кирков 72, вх. А, ет. 3, ап. 7, и с предмет на дейност: външно- и вътрешнотърговска дейност от всякакъв вид, посредничество и представителство на физически и юридически лица в страната и в чужбина, търговия с недвижими имоти, туристическа и транспортна дейност в страната и в чужбина, таксиметрови услуги, строителство и извършване на строително-монтажни работи. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик на дружеството X.X.X., която го управлява и представлява.

102728

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1469 от 4.VII.2005 г. по ф.д. № 788/2005 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Джей Ем Ди Бългерия” - ООД, със седалище и адрес на управление с. Конаре, ул. Шеста 4, и с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, пътнически, товарни и транспортни услуги в страната и в чужбина, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, комисионни, спедиционни сделки, отдаване под наем на недвижими имоти, вътрешен и международен туризъм, хотелиерство, ресторантьорство, рекламна дейност, както и всяка друга незабранена от закона дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници Питър Кларк и Шарън Тереза Кларк и се управлява и представлява от двамата управители Питър Кларк и Шарън Тереза Кларк заедно и поотделно.

102729

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1465 от 4.VII.2005 г. по ф.д. № 785/2005 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Лейн” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Добрич, ул. Белмекен 12, вх. А, ап. 2, с предмет на дейност: покупка, строеж, ремонт и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, транспортна дейност в страната и в чужбина, производство, преработка, съхранение и търговия в страната и в чужбина със стоки в първоначален, преработен или обработен вид, маркетинг, търговско представителство и посредничество, туристическа дейност, реклама, хотелиерство, ресторантьорство или предоставяне на други услуги. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик на дружеството Ален Фернанд Ноел Лемонтен, който го управлява и представлява.

102730

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1458 от 4.VII.2005 г. по ф.д. № 778/2005 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Яна 97” - ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Тервел, ул. Васил Левски 2, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия с всякакъв вид стоки, незабранени със закон, селскостопанска дейност, растениевъдство, животновъдство и търговия със селскостопански произведения, преработка на селскостопанска продукция и производство на хранителни изделия, авторемонтни услуги, туристическа и спортно-развлекателна дейност, организация и управление на административна, финансова и търговска дейност на български и чуждестранни физически и юридически лица, електронна търговия и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик на дружеството X.X.X., който го управлява и представлява.

102731

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1467 от 4.VII.2005 г. по ф.д. № 787/2005 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Орим” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Балчик, в.з. Изгрев, ул. Втора 6, с предмет на дейност: производство, изкупуване, преработка, продажба на едро и дребно, комисионна и посредническа дейност на селскостопанска и животинска продукция, на хранителни стоки, на стоки за бита и промишлеността, на художествени изделия, внос и износ на стоки и услуги, металообработващи услуги и обработка на земя, външна и вътрешна търговия, бартерна и оказионна търговия, дистрибуторска дейност, експлоатация на механични, електронни и развлекателни игри, производство и отдаване под наем на филми, видео- и звукозаписи, превозна, спедиторска, хотелиерска, ресторантьорска, туристическа дейност в страната и в чужбина, авторемонтни услуги, пътна помощ, таксиметрови услуги, международен транспорт - пътнически и товарен, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, строително-монтажни и бояджийски услуги, инвеститорска и реинвеститорска дейност, импресарска, рекламна, преводна, информационна, програмна, издателска, печатарска и печатна дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик на дружеството Джилиан Вилма Ууд, който го управлява и представлява.

102732

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1471 от 5.VII.2005 г. по ф.д. № 789/2005 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Трумакс” - ООД, със седалище и адрес на управление с. Кремена, ул. Първа 20, и с предмет на дейност: търговия, транспорт, внос и износ, търговско представителство, посредничество и дистрибуторство, комисионни, спедиционни и превозни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни и информационни услуги, строеж и обзаевждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг и всякаква друга търговска дейност (след получаване и представяне на лиценз или разрешително от държавен орган, ако законът го изисква за упражняването на съответната дейност). Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници Джон Кенауей Гивън и Максин Черил Ан Гивън и се управлява и представлява от управителя Максин Черил Ан Гивън.

102733

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1477 от 5.VII.2005 г. по ф.д. № 790/2005 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Данфус” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Добрич, ж.к. Дружба, бл. 18, вх. Д, ет. 1, ап. 1, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, външно- и вътрешнотърговски сделки, вносно-износна дейност на стоки и селскостопанска продукция, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, сделки с интелектуална собственост, строително-ремонтни услуги, туристически услуги, туроператорска дейност (след получаване на лиценз), хотелиерски, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, изкупуване, производство, преработка и продажба на селскостопанска продукция от растителен и животински произход в страната и в чужбина, вкл. търговия със зърно (след лицензиране), изкупуване, преработка и продажба на зърно и производните от него, механизирани услуги със селскостопанска техника, търговия със селскостопански машини и инвентар, преподаване на чужди езици, услуги по оформяне и снабдяване с необходимите документи за визи, видеобменни, звукозаписи, видеоигри, развлекателни игри, сервизни услуги, финансово-счетоводни услуги, лизинг, комунални услуги, шивашки, плетачни, бръснаро-фризьорски и др., проектиране, производство и търговия с цветя и декоративни храсти - внос, износ, инженерингова дейност, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и всякакви други дейности, допустими от закона (след получаване на необходимия лиценз). Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик на дружеството X.X.X., който го управлява и представлява.

102734

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1482 от 5.VII.2005 г. по ф.д. № 794/2005 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Голдън Рейн” - ООД, със седалище и адрес на управление Балчик, в.з. Кулака, ул. Първа 4, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия с позволени от закона стоки и имоти, внос, износ, реекспорт, бартерни сделки, производство, изкупуване, преработка и реализация на стоки за бита и селскостопански произведения, преработка и реализация на стоки за бита и промишлеността, други дейности, незабранени със закон, указ или друг нормативен акт. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници Кристиан Теодор Влаар и Хелън Едуина Скарлет и се управлява и представлява от Кристиан Теодор Влаар и Хелън Едуина Скарлет заедно и поотделно.

102735

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1478 от 5.VII.2005 г. по ф.д. № 791/2005 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Галс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Добрич, ул. Плиска 15, с предмет на дейност: козметичен салон, фризьорство, маникюр, педикюр, външно- и вътрешнотърговска дейност, внос, износ, търговско представителство и посредничество, комисионни сделки, лизингови сделки, строителна дейност, ремонтни и сервизни услуги, консултантски услуги, спедиционни сделки, хотелиерство и ресторантьорство, производствена дейност, както и всяка друга дейност, незабранена от закона. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик на дружеството X.X.X., която го управлява и представлява.

102736

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1457 от 4.VII.2005 г. по ф.д. № 777/2005 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Мидис” - ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Кранево, ул. Чайка 14, с предмет на дейност: туристическа и туроператорска дейност, покупко-продажба на недвижими имоти, строителство и строителна дейност, производство, внос, износ и търговия на едро и дребно с изделия на стоки за бита, промишлеността, селското стопанство и хранителни стоки, включително цигари и алкохол след съответно разрешение, търговско обзавеждане, предприемаческа и посредническа дейност, международен и вътрешен туризъм и всички дейности, свързани с него, транспортни и таксиметрови услуги в страната и в чужбина, хотелиерство, ресторантьорство, кафетерия, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност, забавни и електронни игри. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик на дружеството X.X.X., която го управлява и представлява.

102737

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1459 от 4.VII.2005 г. по ф.д. № 779/2005 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Челсис Плейс” - ООД, със седалище и адрес на управление с. Оброчище, ул. Боряна 6, с предмет на дейност: производство, покупка и преработка на стоки или други вещи с цел продажба, търговско представителство и посредничество, вътрешно- и външнотърговска дейност, комисионна и хотелиерска дейност, покупка и продажба на недвижими имоти. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници Шон Дейвис и Карол Сюзън Дейвис и се управлява и представлява от тях заедно и поотделно.

102738

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1504 от 7.VII.2005 г. по ф.д. № 805/2005 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “АГ болница” - ООД, със седалище и адрес на управление Добрич, бул. Трети март 42, вх. В, ет. 5, ап. 13, с предмет на дейност: медицински прегледи и консултации, женска консултация и проследяване на бременност, оказване на родилна помощ (нормални и оперативни раждания), консервативно и оперативно лечение на гинекологични заболявания, лечение на стерилитет, оплождане по методите на асистираната репродукция (ин витро оплождане), прекъсване на нежелана бременност, лабораторни изследвания, продажба на лекарства и консумативи. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

102739

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по ф.д. № 62/96 за “Газинженеринг” - ООД: заличава като управител X.X.X..

102853

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ вписа промени по ф.д. № 1035/95 за “Семена - Добрич” - АД: заличава като член на съвета на директорите X.X.X.; вписва като член на съвета на директорите X.X.X..

102854

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ прилага по ф.д. № 1035/95 проверените и приети годишни счетоводни отчети за 2003 и 2004 г. на “Семена - Добрич” - АД, Добрич.

102855

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ прилага по ф.д. № 735/95 проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2004 г. на “Круни - 95” - АД, Балчик.

102856

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ вписа промени по ф.д. № 1494/96 за “Албена инвест - холдинг” - АД: заличава като член на надзорния съвет X.X.X.; заличава като член на надзорния съвет X.X.X.; вписва като член на надзорния съвет X.X.X.; вписва като член на надзорния съвет X.X.X..

102857

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ прилага по ф.д. № 1494/96 проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2004 г. на “Албена инвест - холдинг” - АД.

102858

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1466 от 4.VII.2005 г. по ф.д. № 786/2005 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Тайлър Бери Хил” - ООД, със седалище и адрес на управление с. Рогозина, ул. Трета 9, с предмет на дейност: туроператорска дейност, турагентска дейност, вътрешно- и външнотърговска дейност, транспортни услуги - превоз на пътници и товари в страната и в чужбина със собствен и нает транспорт, производство, изкупуване, преработка и реализация на селскостопанска продукция от растителен и животински произход, производство и търговия с алкохолни и безалкохолни напитки, ремонтна дейност на битови уреди, извършване на В и К услуги, дистрибуторска дейност, ресторантьорство, хотелиерство, съвместно сътрудничество и експлоатация на туристически и търговски обекти на български и чуждестранни фирми, строителна и проектантска дейност и услуги, сделки с недвижими имоти, производство и продажба на строителни изделия - метални, бетонови, керамични, търговия и производство на метали и метални изделия, консултантска дейност и всяка друга дейност, която не е забранена от закона. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници Антъни Едуардс и Бренда Едуардс и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.

102859

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1464 от 4.VII.2005 г. по ф.д. № 784/2005 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Паркинсън - Брейд” - ООД, със седалище и адрес на управление с. Чернооково, ул. Трета 16, с предмет на дейност: туроператорска дейност, турагентска дейност, вътрешно- и външнотърговска дейност, транспортни услуги - превоз на пътници и товари в страната и в чужбина със собствен и нает транспорт, производство, изкупуване, преработка и реализация на селскостопанска продукция от растителен и животински произход, производство и търговия с алхоколни и безалхоколни напитки, ремонтна дейност на битови уреди, извършване на В и К услуги, дистрибуторска дейност, ресторантьорство, хотелиерство, съвместно сътрудничество и експлоатация на туристически и търговски обекти на български и чуждестранни фирми, строителна и проектантска дейност и услуги, сделки с недвижими имоти, производство и продажба на строителни изделия - метални, бетонови, керамични, търговия и производство на метали и метални изделия, консултантска дейност и всяка друга дейност, която не е забранена от закона. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници Кели Елизабет Хелън Паркинсън и Майкъл Андрю Брейд и се управлява и представлява от двамата управители заедно и поотделно.

102860

Добричкият окръжен съд на основание чл. 40, ал. 1 ЗК с решение № 1517 от 11.VII.2005 г. по ф.д. № 1809/93 удължава срока на ликвидация с 6 месеца на кооперация “Север” - Шабла, община Шабла.

102861

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ вписа промени по ф.д. № 174/98 за “Геотерм” - АД: заличава като член на съвета на директорите X.X.X.; вписва като член на съвета на директорите и представляващ X.X.X.; заличава X.X.X. като представляваща дружеството; вписва като член на съвета на директорите X.X.X.; дружеството ще се представлява от X.X.X. - председател и изпълнителен член на съвета на директорите.

102862

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ вписа промени по ф.д. № 468/2002 за “Бялата лагуна” - ЕАД: заличава като член на съвета на директорите и изпълнителен директор X.X.X.; вписва като член на съвета на директорите и изпълнителен директор X.X.X..

102863

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 24.III.2004 г. по ф. д. № 174/2004 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност с наименование “Хели Епълс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление, с. Радловци, област Кюстендил, с предмет на дейност: маркетинг, консултантска и производствена дейност, вътрешно- и външнотърговска дейност, реекспорт, бартерни, обменни и други специфични операции, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, производство, изкупуване, преработка, съхранение и реализация на селскотопанска продукция, помишлени стоки и предмети за бита, промишлени, битови, заятчийски и сервизни услуги, товарна, пътническа, транспортна и спедиторска дейност в страната и в чужбина, фото-, аудио- и видеопродукти, услуги и сервизи, комплексна външно и вътрешно туристическа, спортно-развлекателна и хотелиерска дейност, изграждане, експлоатация, поддръжка, даване под наем и под аренда на търговски и други обекти в страната и чужбина и всяка друга дейност, непротиворечаща на закона. Дружеството е без определен срок, с капитал 21 000 лв., с едноличен собственик на капитала Дайсън Майлс Хели - британски граждани, и с управител Роджър Хели - британски гражданин, които управляват и представляват дружеството заедно и поотделно.

102740

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 29.VI.2005 г. по ф. д. № 2818/91 вписа промяна за “Екотаб” - АД, с. Бараково: освобождаване на X.X.X., ЕГН ********** като председател и член на съвета на директорите; избиране на X.X.X., ЕГН **********, за председател и член на съвета на директорите; приемане и прилагане към фирменото дело на “Екотаб” - АД, с. Бараково, на приетия от общото събрание на акционерите заверен годишен счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.; дружеството се представлява от изпълнителния директор X.X.X., ЕГН ********** - представител на акционера и член на съвета на директорите “З - СВ” - ООД, Велико Търново.

102741

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д. № 310/2003 от 29.VI.2005 г. вписа промяна за “X.X. 2003” - ЕООД, Кюстендил, вписва за прокурист X.X.X. от с. Копиловци, ЕГН **********, който представлява дружеството с обема на представителна власт, определен по чл. 22 ТЗ.

102742

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д. № 621/2003 от 29.VI.2005 г. вписа промяна за “Осогово - спорт” - ЕООД, Кюстендил: заличаване на едноличния собственик на капитала на дружеството X.X.X., с ЕГН **********, от Кюстендил; вписване на X.X.X. за едноличен собственик на капитала; дружеството е с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от X.X.X., от Кюстендил, ЕГН **********.

102743

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д. № 309/2005 от 22.VI.2005 г. вписа промени за “Ангелков” - ООД, Кюстендил: прехвърляне на търговското предприятие на едноличния търговец “X.X.”, регистриран по ф. д. № 85/94 по описа на КОС, със седалище и адрес на управление Кюстендил, ул. Яне Сандански 19, с управител и представител X.X.X., с постоянен адрес Кюстендил, ул. Яне Сандански 19, ЕГН **********, на “Ангелков” - ООД, като дружеството поема изцяло активите и пасивите на прехвърленото предприятие; прехвърляне на търговското предприятия на едноличния търговец “X.X.”, регистриран по ф. д. № 377/2002 по описа на КОС, със седалище и адрес на управление Кюстендил, ул. Яне Сандански 19, с управител и представител X.X.X., с постоянен адрес Кюстендил, ул. Яне Сандански 19, ЕГН ********** на “Ангелков” - ООД, като дружеството поема изцяло активите и пасивите на прехвърленото предприятие.

102744

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.VI.2005 г. по ф. д. № 196/95 вписа промяна за “М Г Д” - ЕООД, Кюстендил: промяна в адреса на управление Кюстендил, ул. Янтра 6; заличаване на едноличния собственик на капитала X.X.X. чрез прехвърляне на всички дялове от капитала на дружеството в размер 5000 лв. на X.X.X., ЕГН **********, и вписването му като едноличен собственик на капитала, който ще представлява дружеството.

102745

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение по ф. д. № 2282/91 от 15.VI.2005 г. вписа промяна за “Велбъжд” - АД, Кюстендил: освобождава като член на съвета на директорите X.X.X.; избира за член X.X.X., ЕГН **********; вписва нов съвет на директорите с мандат 5 години в състав: X.X.X. - председател, X.X.X. - зам.-председател, X.X.X. - изпълнителен директор, X.X.X. - член, X.X.X. - член, X.X.X. - член.

102745

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д. № 524/90 от 22.VI.2005 г. вписа промяна за “М И С” - ООД, Кюстендил: промяна адреса на управление от Кюстендил, ул. Александър Стамболийски 66, на Кюстендил, ул. Петър Берон 23.

102747

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.VI.2005 г. по ф.д. № 1090/93 вписа промени за “Мера” - ООД, Кюстендил: заличава съдружниците X.X.X. и X.X.X. поради прехвърляне на всичките им дружествени дялове - по 25 % от капитала на дружеството на съдружника X.X.X.; вписва деноминация на капитала от 10 000 000 стари лв. на 10 000 нови лв.; заличава X.X.X. като управител и вписва X.X.X. за управител, представляващ дружеството.

102748

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с решение от 22.VI.2005 г. по ф.д. № 240/99 приема и прилага представения и проверен от оторозиран експерт-счетоводител годишен счетоводен отчет за финансовата 2004 г. на “Рилалес” - АД, Дупница, приет на общото събрание на акционерите на 3.VI.2005 г.

102749

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с решение от 22.VI.2005 г. по ф.д. № 651/2000 приема и прилага представения и проверен от оторизиран експерт-счетоводител годишен счетоводен отчет за финансовата 2004 г. на “Рилалес Инвест” - АД, Дупница.

102750

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.VI.2005 г. по ф.д. № 344/2005 вписа дружество с ограничена отговорност “Анимал Натурал Фуд” - ООД, със седалище и адрес на управление Кюстендил, ул. Карпош 7, с предмет на дейност: покупка на стоки или други с цел препродажбата им в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки, фуражи и други с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейност, търговско представителство и търговско посредничество, превозна, хотелиерска, туристическа и рекламна дейност, таксиметрови и товарни превози в страната и в чужбина, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, външнотърговска дейност.Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X., ЕГН **********, и X.X.X., ЕГН **********, и се управлява и представлява от X.X.X..

102751

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.VI.2005 г. по ф.д. № 353/2005 вписа дружество с ограничена отговорност “Цона - 2005” - ООД, със седалище и адрес на управление гр. Дупница, ул. Георги Икономов 3, с предмет на дейност: покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки собствено производство, търговско представителство и посредничество, строителство, строителни ремонти, внос, износ и реекспорт, лизинг, външнотърговска дейност, комисионни и складови сделки, вътрешен и международен транспорт, спедиторски услуги, издателска дейност, лицензионни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X., ЕГН **********, и X.X.X., ЕГН **********, които го управляват и представляват заедно и поотделно.

102752

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 29.VI.2005 г. по ф.д. № 53/89 вписа промени за “Гарант” - АД, гр. Дупница: заличава съвета на директорите в състав “ФС холдинг” - АД, гр. Дупница, X.X.X. и X.X.X.; вписва съвет на директорите на “Гарант” - АД, гр. Дупница, в състав: “ФС холдинг” - АД, гр. Дупница, рег. по ф.д. № 1-1034/93 по описа на КОС, представляван от X.X.X., ЕГН **********, X.X.X., ЕГН **********, и X.X.X., ЕГН **********; вписва като изпълнителен директор X.X.X., ЕГН **********, която управлява и представлява дружеството.

102753

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.VI.2005 г. по ф.д. № 3248/91 вписа промени за “Асансьорна техника - в ликвидация” - АД, гр. Дупница: прекратяване на дружеството и обявяване производство по ликвидация с ликвидатор X.X.X., ЕГН **********, със срок на ликвидация една година; към наименованието накрая се добавя “в ликвидация”.

102754

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с решение от 29.VI.2005 г. по ф.д. № 2280/91 приема и прилага представения и проверен годишен счетоводен отчет за финансовата 2004 г. на “Балканфарма Дупница” - АД, гр. Дупница.

102755

Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 623 от 1.VII.2005 г. по ф.д. № 604/2000 вписа в търговския регистър прехвърляне на предприятието на едноличния търговец с фирма “Информконсулт - X.X.” по балансовата му стойност от 24.VI.2005 г. на “Информконсулт” - ООД, Ловеч, като заличава вписването на X.X.X. като едноличен търговец с фирма “Информконсулт - X.X..

102168

Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 156, ал. 3 ТЗ с решение № 626 от 4.VII.2005 г. по ф.д. № 501/96 вписа в търговския регистър промени за “Товарни превози” - ЕООД, в ликвидация, Ловеч: заличава ликвидатора на дружеството X.X.X. поради освобождаването му; вписва като ликвидатор X.X.X..

102169

Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 638 от 7.VII.2005 г. по ф. д. № 321/2005 вписва в търговския регистър “Макгари” - ЕООД (изписва се и на латиница “МCGARRY” LTD) със седалище и адрес на управление Троян, ул. Генерал Карцов 77, с предмет на дейност: покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти, продажба на недвижими имоти; хотелиерство; транспортни услуги, спедиторска дейност, производство, преработка и търговия със селскостопански продукти, автосервиз и пътна помощ, вътрешно- и външнотърговска дейност; бартерни и реекспортни и други специфични външнотърговски сделки; търговия и покупка на стоки с цел препродажбата им в първоначален, преработен и обработен вид; търговско представителство и посредничество с местни и чуждестранни физически и юридически лица; комисионна и спедиционна дейност; лизингови сделки; научно-развойна дейност; изследователска и внедрителска дейност; маркетингова, рекламна и информационна дейност; сделки с интелектуална собственост; както и всяка друга дейност, незабранена със закон или друг нормативен акт. Дружеството се учредява с капитал 5000 лв. с неопределен срок, и се упралява и представлява от едноличния собственик на капитала Кенет Едмунд Макгари.

102285

Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 611 от 30.VI.2005 г. по ф. д. № 312/2005 вписва в търговския регистър “Видима” - ООД, със седалище и адрес на управление Априлци, област Ловеч, ул. Васил Левски 151, с предмет на дейност: туристическа дейност; развитие на сделки туризъм; хотелиерство; ресторантьорство; търговска и посредническа дейност; покупка на стоки с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; производство и преработка на селскостопанска продукция; продажба на стоки собствено производство; търговско посредничество и представителство; вътрешно- и външнотърговска дейност; строителство, услуги, както и всички разрешени от закона дейности. Дружеството се учредява с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

102286

Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 632 от 6.VII.2005 г. по ф. д. № 320/2005 вписва в търговския регистър “Це Ел Ер” - ООД, със седалище и адрес на управление Троян, ул. Радецки 22, с предмет на дейност: производство и търговия на всички видове стоки, освен забранените от закона, посредническа и комисионерска дейност, внос, износ и други дейности, незабранени от закона. Дружеството се учредява с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

102287

Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 612 от 30.VI.2005 г. по ф. д. № 315/2005 вписва в търговския регистър “Евани” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Троян, ул. Георги Бенковски 48, вх. Б, ет. 4, ап. 7, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни или други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и други търговски дейности незабранени със закон. Дружеството се учредява с капитал 5000 лв., с неопределен срок, и се управлява и представлява от едноличния собсвеник на капитала X.X.X..

102288

Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 625 от 1.VI.2005 г. по ф. д. № 143/95 вписва прехвърляне на предприятието на ЕТ “Слави - МЕС - X.X.”, Ловеч, като съвкупност от права, задължения и фактически отношения, включително и недвижими имоти, и движими вещи - моторни превозни средства на “Славимекс” - ООД, Ловеч.

192289

Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 615 от 1.VII.2005 г. по ф.д. № 305/2005 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “РС Консулт” - ООД, със седалище и адрес на управление Ловеч, ул. Панайот Волов 26, ап. 7, с предмет на дейност: счетоводни и консултантски услуги, търговия на едро и дребно, покупки на ценни книжа с цел продажба, търговско посредничество, внос, износ и всякаква друга дейност, която не е забранена от закона. Дружеството се учредява с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

102539

Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 628 от 5.VII.2005 г. по ф.д. № 512/2004 вписва в търговския регистър промени за “Тинко” - ЕООД, Ловеч: вписва прехвърляне на дружествени дялове; заличава като едноличен собственик на капитала и управител X.X.X.; вписва като едноличен собственик на капитала и управител X.X.X.; дружеството се управлява и представлява от X.X.X. с правомощията съгласно договор за възлагане на управлението от 29.VI.2005 г.; вписва нов учредителен акт, приет от едноличния собственик на капитала с протокол от 29.VI.2005 г.

102542

Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 641 от 7.VII.2005 г. по ф.д. № 325/2005 вписва в търговския регистър “Гомени” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Ябланица, област Ловеч, ж.к. Младост, бл. 2, вх. В, ет. 1, ап. 1, с предмет на дейност: търговия на едро и дребно с газ и петролни продукти, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален или преработен вид, ресторантьорство и хотелиерство, туроператорска дейност, търговско посредничество и представителство, производство, изкупуване, преработка и реализация на промишлена и селскостопанска продукция, превоз на пътници, товари и спедиторска дейност, и всички други дейности и услуги, незабранени от закона. Дружеството се учредява с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдружници и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X.-X..

102543

Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 640 от 6.VII.2005 г. по ф.д. № 316/2005 вписва в търговския регистър “Братя Петрови 72” - ООД, със седалище и адрес на управление Ловеч, ул. Хан Крум 15, с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки собствено производство, покупка на ценни книги с цел продажба, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, и всякакви други търговски дейности и услуги, незабранени от закона. Дружеството се учредява с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X., и се управлява и представлява от тях заедно и поотделно.

102544

Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 643 от 8.VII.2005 г. по ф.д. № 11/2005 вписва в търговския регистър промени за “Алкс” - ООД, Ловеч: вписва прехвърляне на дружествени дялове; заличава като съдружник X.X.X.; вписва като съдружник X.X.X.; вписва преразпределение на дружествени дялове; дружеството се управлява и представлява от X.X.X. с правомощията съгласно договор за възлагане на управлението от 1.VII.2005 г.; вписва изменения и допълнения на дружествения договор.

102545

Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 272, ал. 1 ТЗ с решение № 637 от 7.VII.2005 г. по ф.д. № 95/2001 вписва в търговския регистър промени за “Бета транс ауто” - ООД, Ябланица, както следва: прекратява и обявява в ликвидация “Бета транс ауто” - ООД, Ябланица; добавя към фирмата на дружеството “в ликвидация”; определя 6-месечен срок за приключване на ликвидацията считано от датата на обнародване на поканата до кредиторите в “Държавен вестник”; назначава за ликвидатор X.X.X..

102756

Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ съобщава, че с определение № 650 от 5.VII.2005 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 15/89 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2004 г. на “Велур” - АД, Ловеч.

102757

Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 2 ТЗ с решение № 656 от 11.VII.2005 г. по ф.д. № 307/2003 вписва поемане на предприятието на едноличен търговец X.X.X. с фирма “Гали - X.X.” - Ловеч, от наследника X.X.X.-X. и го вписва като едноличен търговец с фирма “Гали - X.X. - X.X.”, Ловеч.

102758

Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 629 от 8.VII.2005 г. по ф.д. № 323/2002 вписва в търговския регистър прехвърляне предприятието на едноличен търговец с фирма “Йоана - X.X.” като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на “Мичев” - ООД, гр. Угърчин.

102759

Ловешкият окръжен съд обявява, че по новооткритата партида в търговския регистър по ф.д. № 285/2005 въз основа на решение от 13.V.2005 г. на Софийския градски съд по партидата на “Поасон Дор” - ООД, служебно е вписал: нови седалище и адрес на управление - Луковит, ул. Оряховска 4.

102760

Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение № 651 от 11.VII.2005 г. по ф.д. № 651/1993 вписва промени за “Хидрострой” - АД, Троян: заличава като председател на съвета на директорите X.X.X.; вписва съвет на директорите в състав: X.X.X. - председател, X.X.X. - изпълнителен директор, X.X.X. - член.

102849

Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 667 от 14.VII.2005 г. по ф.д. № 611/2003 регистрира промени за “Савев” - ЕООД, Ловеч: заличава вписаните седалище и адрес на управление Ловеч, ул. Цачо Шишков 38; вписва ново седалище и адрес на управление София, район “Люлин”, ж.к. Люлин, бл. 639, вх. А, ет. 3, ап. 9; вписва изменение и допълнение в учредителния акт.

102850

Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 647 от 11.VII.2005 г. по ф.д. № 329/2005 вписва в търговския регистър “Инвест” - ООД, със седалище и адрес на управление Ловеч, ул. Пано Рогозов 151, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки собствено производство, покупка на ценни книжа с цел продажба, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, менителници, записи на заповед и чекове, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството се учредява с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от тях заедно и поотделно.

102851

Ловешкият окръжен съд с решениие № 634 от 12.VII.2005 г. по ф.д. № 1860/1992: прекратява и обявява в ликвидация ППК “Каменка”, с. Драгана, област Ловеч; добавя към фирмата “в ликвидация”; определя срок за извършване на ликвидация 6 месеца от деня на вписване на решението; вписва ликвидационна комисия в състав: X.X.X., X.X.X. и X.X.X..

102852

Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 23.VI.2005 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 700/96 на годишен счетоводен отчет за 2004 г. на акционерно дружество “Ломско пиво” - АД, Лом.

102762

Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.VI.2005 г. регистрира под № 340/2005 дружество с ограничена отговорност “Гала - М” - ООД, със седалище и адрес на управление Монтана, ул. Морава 2, с предмет на дейност: проектиране, строителство, обзавеждане, експлоатация, отдаване под наем, придобиване и продажба на предприятия от хранителната промишленост, както и всяка друга търговска дейност, която не е забранена от закона. Дружеството е с капитал 100 000 лв., съ съдружници “Гала” - ООД, Монтана, “Игал” - ООД, Монтана, X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от управителите X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

102763

Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6 връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 7.III.2005 г. по ф.д. № 124/2005 регистрира дружество с ограничена отговорност “Антани” - ООД, със седалище и адрес на управление Берковица, ж.к. Заряница, бл. 24, ап. 34, с предмет на дейност: търговска дейност у нас и в чужбина, строеж, обзавеждане и ремонт на недвижими имоти, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговия със стоки собствено производство, шивашка дейност, търговско представителство и посредничество, комисионна, спедиционна, превозна, складова и лизингова дейност, покупка, както и всяка друга дейност, незабранена със закон или след лицензиране там, където е необходимо, по нормативен акт. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

102958

Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6 връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 7.VII.2005 г. вписа промени по ф.д. № 160/2003 за “Галтон 2003” - ООД, Монтана: преместване на седалището и адреса на управление на дружеството от Монтана, ул. Генерал Столетов 29, ап. 9, в София, район “Оборище”, бул. Вл. Заимов 11; допуска прилагане на нов дружествен договор.

102959

Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.VI.2005 г. регистрира по ф. д. № 341/2005 дружество с ограничена отговорност “Стиджан - 2005” - ООД, със седалище и адрес на управление Монтана, ул. Трети март 166, с предмет на дейност: покупка и производство на стоки с цел продажба, откриване на магазини за продажба на хранителни и промишлени стоки, комисионна, спедиционна, складова, лизингова, превозна, таксиметрова, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност, хотелиерство и ресторантьорство, международен и вътрешен стопански туризъм, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, външнотърговска дейност, внос, износ, реекспорт и всякаква друга стопанска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които управляват дружеството и се представлява от управителя X.X.X..

102955

Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.VI.2005 г. вписа промени по ф.д. № 702/97 за “Монтекс М” - АД, Монтана: заличава досегашните членове на съвета на директорите X.X.X., X.X.X., X.X.X.; вписва нов съвет на директорите в състав X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; заличава като изпълнителен директор на дружеството X.X.X.; вписва нов изпълнителен директор на дружеството X.X.X..

102956

Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 6.VII.2005 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 1787/91 на годишния счетоводен отчет за 2004 г. на “ЗАИ” - АД, Берковица.

102957

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1174 от 1.VII.2005 г. по ф.д. № 582/2005 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Актуал” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Пазарджик, ул. Панайот Волов 26, ет. 4, ап. 10, с предмет на дейност: покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, покупка на хранителни, нехранителни и промишлени стоки, разрешени от закона, или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина, производство и продажба на стоки, машини, алуминиева и пластмасова дограма, стъклопакети и детайли от собствено производство, наем на недвижими имоти и движими вещи, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, складови и превозни сделки, ресторантьорство и обществено хранене, вътрешна и външна търговия на едро и дребно с всякакви стоки и вещи, разрешени от закона, които ще се осъществяват в страната и в чужбина, представителство на български и чуждестранни фирми, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, менителници, записи на заповед и чекове, всички дейности, разрешени от закона, които ще се осъществяват в страната и в чужбина, и с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от едноличния собственик и управител X.X.X..

102487

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ допуска прилагане на представения счетоводен отчет за 2004 г. по ф.д. № 4719/91 на “Автоюг - 2” - АД, Пазарджик.

102488

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ допуска прилагане на представения счетоводен отчет за 2004 г. по ф.д. № 532/90 на “Бесатур” - АД, Пазарджик.

102489

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1175 от 1.VII.2005 г. по ф.д. № 1422/98 вписа в търговския регистър промяна за “Регионално дружество за заетост и структурно развитие” - ООД, Панагюрище: заличава като съдружници в дружеството “Комсо” - ЕООД (в ликвидация), Панагюрище, и “Братя Такучеви” - ООД, Стрелча, поради прехвърляне на дружествените дялове.

102490

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1184 от 4.VII.2005 г. по ф.д. № 4860/91 вписа в търговския регистър промени за “Автотранс Панагюрище” - ООД, Панагюрище: заличава управителя X.X.X.; вписва като управител X.X.X..

102491

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1170 от 30.VI.2005 г. по ф.д. № 375/2005 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Костантонис” - ООД, със седалище и адрес на управление Брацигово, ул. Атанас Кабов 13Б, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки собствено производство,търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, лизинг, търговска дейност в страната и в чужбина, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от двамата съдружници и управители Антонис Петри и Костас Ефтимиу заедно и поотделно.

102492

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1166 от 30.VI.2005 г. по ф.д. № 581/2005 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Феникс - БГ - 05” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Пазарджик, ул. Димитър Греков 34, с предмет на дейност: покупка на стоки с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки собствено производство, търговия на едро и дребно, организиране производство на стоки за битови нужди с цел продажба, комисионна, складова, лизингова дейност, търговско представителство и посредничество, превозна, хотелиерска, туристическа и рекламна дейност, сделки с интелектуална собственост, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от едноличния собственик X.X.X..

102493

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1160 от 29.VI.2005 г. по ф.д. № 569/2005 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Спа Клуб Бор - Велинград” - ООД, със седалище и адрес на управление Велинград, ул. Николай Хрелков 9, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейност, търговско представителство и посредничество, превозна дейност в страната и в чужбина, външна и вътрешна търговия, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна и импресарска дейност, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, строителна дейност, балнеолечение, балнеопрофилактична рехабилитация, ресторантьорство, както и всякакви дейности, незабранени със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от управителя X.X.X..

102494

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1169 от 30.VI.2005 г. по ф.д. № 51/2005 вписа в търговския регистър промени за “Прима Колор” - ООД, Пазарджик: заличава съдружника X.X.X. в качеството му на ЕТ “Прима Колор - X.X.” поради прехвърляне на дружествени дялове; вписва промяна на дружеството в еднолично дружество с ограничена отговорност “Прима Колор” - ЕООД, с едноличен собственик на капитала X.X.X..

102495

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1163 от 30.VI.2005 г. по ф.д. № 559/2005 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Балканиа Тур” - ООД, със седалище и адрес на управление Пазарджик, ул. Пейо Яворов 3, ет. 2, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия, търговско представителство и посредничество в страната и в чужбина, туристическа агенция и туроператорски услуги, хотелиерство, организиране на индивидуални и групови пътувания в страната и в чужбина, автобусни превози, самолетни билети и др., комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейност, развлекателни, екскурзоводски, консултантски и информационни услуги, както и други дейности и услуги, незабранени със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от X.X.X. и X.X.X.заедно и поотделно.

102496

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1156 от 29.VI.2005 г. по ф.д. № 567/2005 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “СС - Светлана” - ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Радилово, област Пазарджик, с предмет на дейност: търговия, покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, търговско посредничество и представителство, комисионна, спедиционна, складова, лизингова, превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти и продажбата им, инвестиране в дейности и предприятия, покупко-продажба на фуражи, примески, витамини, минерали, пчеларски материали, храни за домашни животни и аксесоари, търговия с лекарства и ветеринарни материали, осъществяване в страната и в чужбина на всички дейности, които не влизат в противоречие със закона, и с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от едноличния собственик и управител X.X.X..

102497

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 4 ЗК с решение № 1121 от 23.VI.2005 г. по ф.д. № 535/2005 вписа в кооперативния регистър земеделска кооперация “Козарско - 2005” със седалище и адрес на управление с. Козарско, община Брацигово, област Пазарджик, с предмет на дейност: планиране на производството на членуващите производители според пазарното търсене, събиране на информация за произвежданата и реализирана продукция от техните членове относно площи, сортов състав, класове на качество, количествени добиви и продажби, контрол върху качеството на продукцията в съответствие с общите правила, събиране на произведената от членовете на кооперацията продукция и нейното предлагане на пазара, вкл. подготовка за продажба и доставка на купувачи на едро и реализация на не по-малко от 75 % от продукцията на всеки един от членовете, осигуряване и съдействие за осигуряване на технически средства за съхранение, опаковане и търговия на произведената от членовете им продукция, консултации на членовете относно производството на висококачествени плодове и зеленчуци чрез съвместна работа със специализираните институции, други дейности, незабранени със закон. Кооперацията е с управителен съвет в състав: X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X., и се представлява и управлява от председателя X.X.X..

102498

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 1091 от 20.VI.2005 г. по ф.д. № 1175/99 вписа в търговския регистър промени за “Медицински център Здраве” - АД, Пазарджик: заличава от управителния съвет X.X.X. и X.X.X.; вписва нови членове на управителния съвет X.X.X. и X.X.X.; дружеството ще се представлява и управлява от председателя на управителния съвет X.X.X..

102499

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ допуска прилагане по ф.д. № 673/98 на представения счетоводен отчет за 2004 г. на “Асарел - Инвест” - АД, Панагюрище.

102500

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ допуска прилагане по ф.д. № 4646/91 на представения счетоводен отчет за 2004 г. на “Тракийско пиво” - АД, Пазарджик.

102501

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ допуска прилагане по ф.д. № 2063/95 на представения счетоводен отчет за 2004 г. на “Хеброс газ” - АД, Пазарджик.

102502

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119 ТЗ с решение № 1150 от 29.VI.2005 г. по ф. д. № 960/2003 вписа в търговския регистър промяна за “Гаци” - ЕООД, Пазарджик: променя седалището и адреса на управление в Благоевград, ул. Христо Татарчев 24.

102503

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119 ТЗ с решение № 1191 от 4.VII.2005 г. по ф. д. № 741/2004 вписа в търговския регистър промяна за “Еко - Хидро” - ЕООД, Пазарджик: заличава като едноличен собственик на капитала и управител X.X.X. поради прехвърляне на всичките дружествени дялове; вписва като едноличен собственик на капитала X.X.X., който ще представлява и управлява дружеството; вписва промяна на седалището и адреса на управление на дружеството в Сливен, ул. Генерал Драгомиров 9А, ет. 1.

102504

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119 ТЗ с решение № 1192 от 5.VII.2005 г. по ф. д. № 1003/2004 вписа в търговския регистър промяна за “Ракита - Р” - ЕООД, Ракитово, област Пазарджик: заличава като едноличен собственик и управител X.X.X. поради прехвърляне на дружествени дялове; вписва като едноличен собственик и управител X.X.X., който представлява и управлява дружеството.

102505

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119 ТЗ с решение № 1193 от 5.VII.2005 г. по ф. д. № 1004/2004 вписа в търговския регистър промяна за “Явора” - ЕООД, Ракитово, област Пазарджик: заличава като едноличен собственик и управител X.X.X. поради прехвърляне на всичките дружествени дялове; вписва като едноличен собственик и управител, който ще представлява дружеството X.X.X..

102506

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119 ТЗ с решение № 1194 от 5.VII.2005 г. по ф. д. № 580/2005 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Бианка” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Септември, ул. Ал. Стамболийски 34, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност (внос и износ), спедиционна, рекламна, консултантска дейност и предприемачество - строителство, и с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от едноличния собственик и управител X.X.X..

102507

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119 ТЗ с решение № 1196 от 5.VII.2005 г. по ф. д. № 591/2005 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “ММ” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Велинград, ул. Поп Топорчо 3, с предмет на дейност: покупко-продажби на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, покупка и производство на дърводелски стоки или други вещи, произведени от дървен материал, с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки собствено производство, посредничество, комисионна, спедиционна, превозна и снабдителска, ремонт на битова и промишлена техника, складови сделки, лицензионна дейност, хотелиерски, туристически, ресторантьорски, рекламни, информационни, дърводелски или други услуги, външнотърговска дейност, експорт и реекспорт и предоставяне на всички други разрешени дейности и услуги от закона и с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от едноличния собственик X.X.X..

102508

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119 ТЗ с решение № 1181 от 4.VII.2005 г. по ф. д. № 573/2005 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “ГЕС” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Пазарджик, ул. Княз Борис I № 19, с предмет на дейност: покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, покупка на хранителни, нехранителни и промишлени стоки, разрешени от закона или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина, производство и продажба на стоки, машини и детайли собствено производство, наем на недвижими имоти и движими вещи, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, складови и превозни сделки, ресторантьорство и обществено хранене, вътрешна и външна търговия на едро и дребно с всякакви стоки и вещи, разрешени от закона, които ще се осъществяват в страната и в чужбина, представителство и агентство на български и чуждестранни фирми, сделки с интелектуална собственост и застрахователни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, менителници, записи на заповед и чекове, всички дейности, разрешени от закона, които ще се осъществяват в страната и в чужбина, и с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от едноличния собственик X.X.X..

102509

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119 ТЗ с решение № 1201 от 6.VII.2005 г. по ф. д. № 578/2005 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Нова Топ - 2005” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Пазарджик, ул. Екзарх Йосиф 14 А, с предмет на дейност: търговия, производство на промишлени и хранителни стоки, посредничество и предприемачество, комисионерство и всякакъв вид други дейности, които не са забранени със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от едноличния собственик и управител X.X.X..

102510

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119 ТЗ с решение № 1202 от 6.VII.2005 г. по ф.д. № 577/2005 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “АДФ Дизайн” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Пазарджик, ул. Княз Александър Батенберг 71, ет. 2, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, сделки с интелектуална собственост, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от едноличния собственик и управител X.X.X..

102511

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение № 1190 от 4.VII.2005 г. по ф.д. № 1304/98 вписа в търговския регистър промени за “Пазарджик СТ” - АД, Пазарджик: заличава от СД X.X.X. и вписва като член и зам.-председател на СД X.X.X.; заличава досегашния и вписва нов предмет на дейност: производство на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, покупка, проектиране, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, предприемаческа и инженерингова дейност, продажба на стоки собствено производство, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, превозни, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни сделки, сделки с интелектуална собственост, лицензионни сделки, складови сделки, стоков контрол, външнотърговска дейност и както и всякакви други сделки и услуги, извършването на които не е изрично забранено със закон.

102512

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119 ТЗ с решение № 1199 от 5.VII.2005 г. по ф.д. № 594/2005 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Доналдсън Мениджмънт Лимитид Интернешинъл” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Пазарджик, ул. Връх Братия 27, ет. 3, ап. 20, с предмет на дейност: туристически, хотелиерски, транспортни, складови, комисионни, търговско-представителни и търговскопосреднически, инженерингови и лицензионни дейности и сделки, производство и покупка на нехранителни и хранителни, селскостопански, промишлени и други стоки и вещи, разрешени от закона, за препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, вътрешна и външна търговия с всякакви стоки и вещи, разрешени от закона, всички дейности, разрешени от закона, които ще се осъществяват в страната и в чужбина, и с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от едноличния собственик и управител Джаклин Ан Доналдсън.

102513

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119 ТЗ с решение № 1205 от 6.VII.2005 г. по ф.д. № 693/97 вписа в търговския регистър заличаване на дружество с ограничена отговорност “Ника” - ООД, Пазарджик.

102514

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119 ТЗ с решение № 1197 от 5.VII.2005 г. по ф.д. № 592/2005 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Брайънс Холдингс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Паталеница, област Пазарджик, Вилна зона, с предмет на дейност: туристически, хотелиерски, транспортни, складови, комисионни, търтовскопредставителни и търговскопосреднически, инженерингови и лицензионни дейности и сделки, производство и покупка на нехранителни и хранителни, селскостопански, промишлени и други стоки и вещи, разрешени от закона, за да се препродадат в първоначален, преработен или обработен вид, вътрешна и външна търговия с всякакви стоки и вещи, разрешени от закона, всички дейности, разрешени от закона, като дейностите ще се осъществяват в страната и в чужбина, и с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от едноличния собственик и управител Филип Пол Брайън.

102515

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119 ТЗ с решение № 1159 от 29.VI.2005 г. по ф.д. № 568/2005 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Хермес - 9” - ООД, със седалище и адрес на управление Пазарджик, ул. Дунав 11, ет. 3, ап. 8, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки собствено производство, комисионни, спедиционни и превозни сделки, сделки с интелектуална собственост, външна и вътрешна търговия, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, както и всяка друга дейност, незабранена от закона, и с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от управителя X.X.X..

102516

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119 ТЗ с решение № 1203 от 6.VII.2005 г. по ф.д. № 600/2005 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Джакомо - ИН” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Пазарджик, ул. Вит II № 11, вх. Б, ет. 2, ап. 28, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки собствено производство, търговско представителство и посредничество, превозна дейност,външнотърговска дейност, менителници, записи на заповед и чекове, складови и лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, както и всякаква друга стопанска дейност, незабранена от закона, и с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от управителя X.X.X..

102517

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 15 от Закона на сдруженията за напояване с решение № 1167 от 30.VI.2005 г. по ф.д. № 565/2005 вписа в регистъра на сдруженията сдружение за напояване “Успех - 2004”, със седалище и адрес на управление с. Цар Асен, област Пазарджик, с предмет на дейност: изграждане на нови напоителни и отводнителни системи и съоръжения, доставяне и разпределяне на водата за напояване, отвеждане на излишните води от земеделските земи, изпълнение на агромелиоративни и агротехнически мероприятия за подобрване състоянието на земеделските земи, рибовъдство и развъждане на водоплаващи птици. Територията на сдружението обхваща 2921 декара изградена поливна площ в землището на селата Цар Асен и Смилец, област Пазарджик, разпределени в 382 имота с 478 собственика. Управителен съвет: X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X.. Сдружението се представлява от председателя X.X.X..

102518

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119 ТЗ с решение № 1198 от 5.VII.2005 г. по ф.д. № 593/2005 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Юс Холдингс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Горно Вършило, област Пазарджик, с предмет на дейност: туристически, хотелиерски, транспортни, складови, комисионни, търговско-представителни и търговско-посреднически, инженерингови и лицензионни дейности и сделки, производство и покупки на нехранителни и хранителни, селскостопански, промишлени и други стоки и вещи, разрешени от закона, за да се препродадат в първоначален, преработен или обработен вид, вътрешна и външна търговия с всякакви стоки и вещи, разрешени от закона, всички дейности, разрешени от закона, като дейностите ще се осъществяват в страната и в чужбина, и с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от едноличния собственик и управител Юла Смит.

102519

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119 ТЗ с решение № 1182 от 4.VII.2005 г. по ф.д. № 574/2005 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “X.X.” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Пазарджик, ул. Г. С. Раковски 9, ет. 4, ап. 20, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел препродажба и всякакви други дейности и услуги, които не са забранени от закона, и с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от едноличния собственик и управител X.X.X..

102520

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119 ТЗ с решение № 1168 от 30.VI.2005 г. по ф.д. № 1856/95 вписа в търговския регистър промяна за “К. Г. К. Костинос - Гацев - Костов” - ООД, Пазарджик: заличава съдружника Костинос Николаос Атанасиос поради прехвърляне на дружествените му дялове.

102521

Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ и чл. 491а, ал. 2 ГПК обвява, че с решение № 667 от 27.VI.2005 г. по ф.д. № 1009/95 се вписва приемане на годишния счетоводен отчет на “Заваръчни машини” - АД, за 2004 г., извършено на общо събрание на акционерите, проведено на 15.VI.2005 г.

102114

Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 668 от 27.VI.2005 г. регистрира по ф.д. № 1009/95 промени за “Заваръчни машини” - АД, Перник: продължаване упълномощаването на лицето X.X.X. в качеството му на прокурист на “заваръчни машини” - АД, Перник, за срок една година, считано от постановяването на решението.

102115

Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 664 от 23.VI.2005 г. регистрира по ф.д. № 155/96 промени за “Топлофикация - Перник” - ЕАД, Перник: вписва промяна в устава на “Топлофикация - Перник” - ЕАД: вписва освобождаване на X.X.X. като изпълнителен директор на “Топлофикация - Перник” - ЕАД, считано от датата на вписване на решението в търговския регистър; вписва избора на X.X.X. като член на съвета на директорите и като изпълнителен директор, считано от датата на вписване на решението в търговския регистър до 13.IХ.2005 г.; дружеството се представлява от изпълнителния директор X.X.X..

102116

Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 166 от 15.II.2005 г. по ф.д. № 87/2005 вписа в търговския регистър “Евростил” - ООД, със седалище и адрес на управление Перник, кв. Изток, ул. Благой Гебрев, бл. 58, ет. 6, ап. 22, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност - внос, износ, бартерни и други специфични търговски операции, производство и продажба на стоки, проучване и изграждане на жилищни и промишлени обекти, търговско представителство и посредничество, интернет услуги и комуникации, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, транспортни услуги, сделки с интелектуална собственост, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, лизинг, както и всяка друга дейност и услуги, незабранени от закона. Всички дейности и услуги, за които е необходимо разрешение или лиценз, ще се извършват след получаването им. Капиталът на дружеството е 5000 лв. Съдружници са X.X.X., X.X.X. и X.X.X.. Дружеството се учредява за неопределен срок и се представлява от съдружниците X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно и ще се управлява от тях само поотделно.

102117

Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 197 от 25.II.2005 г. по ф.д. № 108/2005 вписа в търговския регистър “Дари - Мег” - ООД, със седалище и адрес на управление Перник, ул. Отец Паисий, бл. 33, вх. А, ет. 4, ап. 10, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност - внос, износ, бартерни и други специфични търговски операции, производство и продажба на стоки, търговско представителство и посредничество, интернет услуги и комуникации, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, транспортни услуги, сделки с интелектуална собственост, туристически, рекламни и други услуги, както и всяка друга дейност и услуги, незабранени от закона. Всички дейности и услуги, за които е необходимо разрешение или лиценз, ще се извършват след получаването им. Капиталът на дружеството е 5000 лв. Съдружници са X.X.X. и X.X.X.. Дружеството не се ограничева със срок или прекратително условие и ще се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

102118

Пернишкият окръжен съд на основание чл. 251, ал. 4 ТЗ и чл. 491а, ал. 2 ГПК обявява, че с решение № 669 от 27.VI.2005 г. по ф.д. № 460/96 е приет годишния счетоводен отчет за “ЗГММ” - АД, за 2004 г., извършено на общо събрание на акционерите, проведено на 15.VI.2005 г.

102119

Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 184 от 22.II.2005 г. по ф.д. № 99/2005 вписа в търговския регистър “ММР” - ООД, със седалище и адрес на управление Перник, ул. Силистра 31, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност - внос, износ, бартерни и други специфични търговски операции; производство и продажба на стоки, проучване и изграждане на жилищни и промишлени обекти, оборудване и експлоатация на хотели и заведения за хранене и развлечения, търговско представителство и посредничество, интернет услуги и комуникации, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, транспортни услуги, сделки с интелектуална собственост, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, лизинг, както и всяка друга дейност и услуги, незабранени от закона. Всички дейности и услуги, за които е необходимо разрешение или лиценз, ще се извършват след получаването им. Капиталът на дружеството е 5000 лв. Съдружници са X.X.X., X.X.X. и X.X.X.. Дружеството се учредява за неопределен срок и се представлява и управлява от съдружника X.X.X..

102120

Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 185 от 22.II.2005 г. по ф.д. № 100/2005 вписа в търговския регистър “Геопроинженеринг” - ООД, със седалище и адрес на управление Перник, ул. Благой Гебрев, бл. 16, вх. Б, ап. 34, с предмет на дейност: създаване и поддържане на кадастрални карти и кадастрални регистри, геодезическа дейност, проектантска дейност, инженерно-геоложка дейност, строителство, сделки с недвижими имоти, туристическа дейност, изработване на регионални, национални и международни проекти, финансирани от Европейския съюз, посредническа дейност, търговска дейност в пълен обем и всички други дейности, незабранени от закона. Капиталът на дружеството е 5000 лв. Съдружници са X.X.X., X.X.X. и X.X.X.. Управител на дружеството е X.X.X.. Дружеството е създадено за неограничен срок от време и се представлява и управлява от X.X.X..

102121

Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 649 от 21.VI.2005 г. по ф.д. № 342/2005 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Булкорект” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Перник, кв. Тева, бл. 75, ап. 14, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност - внос, износ, бартерни и други специфични търговски операции, производство и продажба на стоки, ишлеме, търговско представителство и посредничество, интернет услуги и комуникации, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, транспортни услуги, сделки с интелектуална собственост, туристически, рекламни и други услуги, както и всяка друга дейност и услуги, незабранени със закон. Капиталът на дружеството е 5000 лв. Дружеството се учредява за неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

102122

Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 660 от 23.VI.2005 г. по ф.д. № 349/2005 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Зари - ДИ” - ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Мещица, ул. Георги Димитров 74, с предмет на дейност: дърводобив и дървообработване, търговия с отпадъци от черни и цветни метали (след получаване на лиценз), вътрешен и международен туризъм с всички съпътстващи го дейности и услуги, селскостопанска дейност в пълен обем, комисионна, спедиционна и рекламно-информационна и лизингова дейност на търговско представителство и посредничество, производство и търговия с всякакви стоки (хранителни и нехранителни) и услуги за населението и стопанството, незабранени от закона, разкриване и експлоатация на заведения за обществено хранене, кафе и кафе-аперитиви, вериги от фирмени магазини, ателиета и бутици, както и складова база към тях, сделки с интелектуална собственост, предприемачество, проектиране, строителна дейност и услуги и търговия с недвижими имоти (всички изброени дейности след предварително получаване на разрешително или лиценз), външноикономическа и външнотърговска дейност в рамките на действащото законодателство в пълен обем по целия предмет на дейност, транспортна дейност и услуги в страната и в чужбина след получаване на лиценз, покупка и продажба на автомобили втора употреба и нови такива, както и всякакви аксесоари за тях. Капиталът на дружеството е 5000 лв. Дружеството се учредява безсрочно и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

102123

Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 666 от 23.VI.2005 г. по ф.д. № 353/2005 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Кюкюес - България” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Перник, ул. Св. св. Кирил и Методий, бл. 6, ет. 1, ап. 3, с предмет на дейност: услуги по цялостното поддържане на сгради в сферата на здравеопазването, социалната сфера, промишлеността, в административни и офис сгради, приготвяне на храни за болнични заведения и заведения към социалните домове, охрана на сгради, пропускателен режим, служби “рецепция” и “информация”, физическа охрана, оперативно-информационни услуги, организиране на звена по противопожарна охрана, приготвяне, транспортиране и сервиране на готова храна, кетеринг, коктейли, доставка на хардуер и софтуер, доставка на офис консумативи, поддръжка на инсталаци: В и К, отоплителни, климатични, охранителни, компютърни, електрически и телефонни инсталации и др. Дружеството се учредява за неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

102124

Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 661 от 23.VI.2005 г. по ф.д. № 350/2005 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Топ строй комерс - 69” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Перник, ул. Вела Пеева 14, с предмет на дейност: дърводобив и дървообработване, търговия с отпадъци от черни и цветни метали (след получаване на лиценз), вътрешен и международен туризъм с всички съпътстващи го дейности и услуги, селскостопанска дейност в пълен обем, комисионна, спедиционна и рекламно-информационна и лизингова дейност на търговско представителство и посредничество, производство и търговия с всякакви стоки (хранителни и нехранителни) и услуги за населениито и стопанството, незабранени от закона, разкриване и експлоатация на заведения за обществено хранене, кафе и кафе-аперитиви, вериги от фирмени магазини, ателиета и бутици, както и складова база към тях, сделки с интелектуална собственост, предприемачество, проектиране, строителна дейност и услуги и търговия с недвижими имоти (всички изброени дотук дейности след предварително получаване на разрешително или лиценз), външноикономическа и външнотърговска дейност в рамките на действащото законодателство в пълен обем по целия предмет на дейност, транспортна дейност и услуги в страната и в чужбина след получаване на лиценз, покупка и продажба на автомобили втора употреба и нови такива, както и всякакви аксесоари за тях. Капиталът на дружеството е 5000 лв. Дружеството се учредява безсрочно и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

102125

Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 659 от 23.VI.2005 г. по ф.д. № 348/2005 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Българска хранителна корпорация” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Перник, ул. Рашо Димитров, бл. 70, вх. В, ап. 68, с предмет на дейност: селскостопанска дейност - производство и търговия, строителство и строително-ремонтна дейност, счетоводни и информационни услуги, консултантска и комисионна дейност, представителство и посредничество на български и чуждестранни фирми, външнотърговска дейност, внос и износ на всякакъв вид стоки чрез обменни, експортни и реекспортни сделки, транспортни услуги в страната и в чужбина, всички дейности ще се извършват съгласно разпоредбите на действащото законодателство, а тези, за които е необходимо издаването на лиценз или разрешение - след получаването им. Капиталът на дружеството е 5000 лв. Едноличен собственик на капитала е X.X.X.. Дружеството не се ограничава със срок или друго прекратително условие и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

102126

Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 662 от 23.VI.2005 г. по ф. д. № 351/2005 вписа в търговския регистър “Бултранс - 68” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Перник, ул. Палма 51, с предмет на дейност: дърводобив и дървообработване, търговия с отпадъци от черни и цветни метали (след получаване на лиценз); вътрешен и международен туризъм с всички съпътстващи го дейности и услуги, селскостопанска дейност в пълен обем, комисионна, спедиционна и рекламно-информационна и лизингова дейност на търговско представителство и посредничество, производство и търговия с всякакви стоки (хранителни и нехранителни) и услуги за населението и стопанството, незабранени от закона, разкриване и експлоатация на заведения за обществено хранене, кафе и кафе-аперитиви, вериги от фирмени магазини, ателиета и бутици, както и складова база към тях, сделки с интелектуална собственост, предприемачество, проектиране, строителна дейност и услуги и търговия с недвижими имоти (всички изброени дотук дейности след предварително получаване на разрешително или лиценз), външноикономическа и външнотърговска дейност в рамките на действащото законодателство в пълен обем по целия предмет на дейност, транспортна дейност и услуги в страната и в чужбина след получаване на лиценз, покупка и продажба на автомобили втора употреба и нови такива, както и всякакви аксесоари за тях. Капиталът на дружеството е 5000 лв. Дружеството се учредява безсрочно и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

102127

Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 и чл. 141, ал. 3 ТЗ с решение № 700 от 1.VII.2005 г. регистрира по ф.д. № 438/2001 промени за “Мов - Плас” - ООД, Перник: вписва освобождаване на X.X.X. и X.X.X. като съдружници в дружеството; вписва приемане за съдружник в дружеството на X.X.X.; вписва приемане за съдружник в дружеството на X.X.; вписва избора на X.X.X. за управител на дружеството, който еднолично ще го представлява и управлява; вписва изменение и допълнение на дружествения договор.

102170

Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 343 от 6.IV.2005 г. по ф.д. № 178/2005 вписа в търговския регистър “Лайън” - ООД, със седалище и адрес на управление Перник, кв. Изток, ул. Рашо Димитров, бл. 76, вх. Г, ап. 87, с предмет на дейност: търговска дейност в пълен обем, всички видове услуги, вътрешен и международен транспорт, посредническа дейност, предприемачество, търговско представителство, външноикономическа дейност, включително външнотърговска дейност в пълен обем, импорт-експорт, производство, преработка и търговия с всякакви стоки, изделия и детайли за производство и потребление, селскостопанска продукция, хранителни и нехранителни стоки, всички други дейности, незабранени от закона, всички дейности и услуги, за които е необходимо разрешение или лиценз, ще се извършват след получаването им. Капиталът на дружеството е 5000 лв. Съдружници са X.X.X. и X.X.X.. Дружеството се учредява за неопределен срок. Управители на дружеството са X.X.X. и X.X.X.. Дружеството се представлява от управителите заедно и поотделно.

102171

Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 349 от 7.IV.2005 г. по ф.д. № 181/2005 вписа в търговския регистър “Джойс” - ООД, със седалище и адрес на управление Перник, ул. Отец Паисий, бл. 94, вх. А, ет. 3, ап. 5, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност - внос, износ, бартерни и други специфични търговски операции, производство и продажба на стоки, разкриване и експлоатация на дрогерии, проучване и изграждане на жилищни и промишлени обекти, оборудване и експлоатация на хотели и заведения за хранене и развлечения, търговско представителство и посредничество, Интернет услуги и комуникации, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, транспортни услуги, сделки с интелектуална собственост, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, лизинг, както и всяка друга дейност и услуги, незабранени от закона. Всички дейности и услуги, за които е необходимо разрешение или лиценз, ще се извършват след получаването им. Капиталът на дружеството е 5000 лв. Съдружници са X.X.X. и X.X.X.-X.. Дружеството се учредява за неопределен срок и ще се представлява от съдружниците X.X.X. и X.X.X.-X. заедно и поотделно и се управлява от тях само поотделно.

102172

Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3, чл. 251, ал. 4 ТЗ и чл. 491а, ал. 2 ГПК обявява, че с решение № 703 от 1.VII.2005 г. по ф.д. № 1880/91 е представен приетият годишен счетоводен отчет на “Стримонтур” - АД, Перник, за 2004 г., извършено на общо събрание на акционерите, проведено на 27.VI.2005 г., и е вписан изборът на X.X. за експерт-счетоводител за 2005 г.

102549

Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 415 от 26.IV.2005 г. по ф.д. № 217/2005 вписа в търговския регистър “АМВ Импорт” - ООД, със седалище и адрес на управление Перник, ул. Отец Паисий, бл. 3, вх. В ет. 3, ап. 38, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност - внос, износ, бартерни и други специфични търговски операции, производство и продажба на стоки, разкриване и експлоатация на дрогерии, проучване и изграждане на жилищни и промишлени обекти, оборудване и експлоатация на хотели и заведения за хранене и развлечения, търговско представителство и посредничество, интернет услуги и комуникации, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, транспортни услуги, сделки с интелектуална собственост, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, лизинг, както и всяка друга дейност и услуги, незабранени от закона. Всички дейности и услуги, за които е необходимо разрешение или лиценз, се извършват след получаването им. Капиталът на дружеството е 5040 лв. Съдружници са X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X.. Дружеството се учредява за неопределен срок и се представлява и управлява от съдружника X.X.X..

102764

Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 420 от 28.IV.2005 г. по ф.д. № 222/2005 вписа в търговския регистър “Ел Груп С” - ООД, със седалище и адрес на управление Перник, кв. Изток, ул. Владайско въстание 1, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност - внос, износ, бартерни и други специфични търговски операции, производство и продажба на стоки, разкриване и експлоатация на дрогерии, проучване и изграждане на жилищни и промишлени обекти, оборудване и експлоатация на хотели и заведения за хранене и развлечения, търговско представителство и посредничество, интернет услуги и комуникации, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, транспортни услуги, сделки с интелектуална собственост, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, лизинг, както и всяка друга дейност и услуги, незабранени от закона. Всички дейности и услуги, за които е необходимо разрешение или лиценз, се извършват след получаването им. Катпиталът на дружеството е 5000 лв., съдружници са X.X.X. и X.X.X.. Дружеството се учредява за неопределен срок и се представлява от съдружниците X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно и ще се управлява от тях само поотделно.

102765

Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 421 от 28.IV.2005 г. по ф.д. № 223/2005 вписа в търговския регистър “АТСТ - Нет” - ООД, със седалище и адрес на управление Перник, кв. Църква, ул. Явор 16, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, внос, износ, бартерни и други специфични търговски операции, производство и продажба на стоки, разкриване и експлоатация на дрогерии, проучване и изграждане на жилищни и промишлени обекти, оборудване и експлоатация на хотели и заведения за хранене и развлечения, търговско представителство и посредничество, интернет услуги и комуникации, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, транспортни услуги, сделки с интелектуална собственост, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, лизинг, както и всяка друга дейност и услуги, незабранени от закона. Всички дейности и услуги, за които е необходимо разрешение или лиценз, се извършват след получаването им. Капиталът на дружеството е 5000 лв. Съдружници са X.X.X., X.X.X. и X.X.X.. Дружеството се учредява за неопределен срок и се представлява от съдружниците X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно и ще се управлява от тях само поотделно.

102766

Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 422 от 28.IV.2005 г. по ф.д. № 224/2005 вписа в търговския регистър “Баланс МВ” - ООД, със седалище и адрес на управление Перник, ул. Вихрен 2, с предмет на дейност: независим финансов одит на финансови отчети на предприятия по реда на Закона за независимия финансов одит, организиране на счетоводно отчитане и съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети по реда на Закона за счетоводството, консултантска дейност, търговска дейност, търговско-представителска и външнотърговска дейност, комисионерска и посредническа дейност, издателска дейност, организиране и провеждане на научни срещи, симпозиуми, конференции и всякаква друга дейност, която не е забранена от закона. Капиталът на дружеството е 5000 лв. Съдружници са X.X.X. и X.X.X.. Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие и се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

102767

Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 и чл. 146, ал. 4 ТЗ с решение № 704 от 4.VII.2005 г. регистрира по ф.д. № 632/98 промени за “Житен клас - 98” - ООД, Перник: вписва приемане баланса и отчета за приходите и разходите на дружеството за 2004 г.; вписва приемане на X.X.X. за съдружник в дружеството; вписва увеличение на капитала на дружеството на основание чл. 148, ал. 1, т. 3 ТЗ, който става 13 100 лв.; вписва освобождаване на X.X.X. като съдружник в дружеството; вписва промяна в дружествения договор.

102768

Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 и чл. 251, ал. 4 ТЗ и чл. 491а, ал. 2 ГПК с решение № 724 от 7.VII.2005 г. регистрира по ф.д. № 413/96 промени за “Бесттехника ТМ - Радомир” - ПАД, Радомир: оттегляне овластяването да представлява и управлява дружеството като изпълнителен директор на X.X.X.; дружеството се представлява от X.X.X. и X.X.X. в качеството им на изпълнителни директори/членове заедно и поотделно; вписва прилагане на одитирания годишен финансов отчет и баланс на дружеството, проверен и приет на общото събрание на акционерите на 30.VI.2005 г.

102864

Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 707 от 4.VII.2005 г. регистрира по ф.д. № 454/2001 промени за “Тони - М” - ООД, Перник: вписва освобождаване като съдружник в дружеството на X.X.X.; вписва приемане за съдружник в дружеството на ЕТ “X.X.”, регистриран по ф.д. № 7580/96 по описа на Софийски градски съд, представляван от X.X.X.; вписва промяна на седалището и адреса на управление от Перник, ул. Витоша 35, в Перник, ул. Владислав Граматик 3; вписва дружествен договор на дружеството, приет на ОС на 28.VI.2005 г.

102865

Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1378 от 11.ХII.2003 г. регистрира по ф.д. № 391/2001 промяна за “Фотис” - ООД, Перник: промяна на адреса на управление на дружеството от Перник, кв. Твърди ливади, ул. Двадесет и първи декември - Културен дом, на Перник, ж.к. Изток, ул. Бучински път 4.

102866

Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 735 от 8.VII.2005 г. по ф.д. № 392/2005 вписа в търговския регистър “Авил Инвест” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Перник, ул. Физкултурна 18А, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, туристическа дейност, търговско представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица, производство, изкупуване, преработка, съхранение и реализация на селскостопанска продукция, промишлени стоки, строителни стоки и предмети за бита, продажба на твърди горива, въглища и дърва за огрев, както и всяка друга незабранена от закона дейност, след спазване на определения лицензионен режим. Дружеството се учредява за неопределен срок с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

102867

Плевенският окръжен съд на основание чл. 666 ТЗ с определение от 19.V.2006 г. по т.д. № 137/2005 назначава X.X.X., ЕГН **********, Плевен, ул. Марица 4 № 20, ет. 3, ап. 8, за синдик в производството по несъстоятелност на ЕТ “Ирка 89 - X.X.”, с. Опанец, с текущо месечно възнаграждение в размер 300 лв.

36651а

Плевенският окръжен съд на основание чл. 709, ал. 1 ТЗ с решение от 19.V.2006 г. по т.д. № 53/98 възобновява производството по несъстоятелност на “Нова Плама” - АД, с. Ярлово, Софийска област; обявява на основание чл. 710 във връзка с чл. 709, ал. 1 ТЗ “Нова Плама” - АД, с. Ярлово, Софийска област, в несъстоятелност и прекратява дейността на предприятието на длъжника; постановява обща възбрана и запор върху имуществото на “Нова Плама” - АД, с. Ярлово, Софийска област; прекратява правомощията на органите на “Нова Плама” - АД, с. Ярлово, Софийска област; лишава “Нова Плама” - АД, с. Ярлово, Софийска област, от правото да управлява и да се разпорежда с имуществото, включено в масата на несъстоятелността, постановява започване на осребряването на имуществото, включено в масата на несъстоятелността, и разпределение на осребреното имущество; назначава за временни синдици X.X.X., ЕГН **********, от София, бул. Климент Охридски 5, вх. Б, ет. 1, ап. 16, и X.X.X. от София, бул. Тотлебен 6, ЕГН **********, които да изпълняват заедно функцията “временен синдик” във възобновеното производство по несъстоятелност на “Нова Плама” - АД, с. Ярлово, Софийска област, до избор на постоянен синдик от събранието на кредиторите на длъжника; определя месечно възнаграждение на назначените временни синдици X.X.X. и X.X.X. в размер 400 лв. за всеки поотделно считано от датата на решението.

37652

Плевенският окръжен съд на основание чл. 674, ал. 1 във връзка с чл. 677, ал. 1 ТЗ с определение от 22.V.2006 г. по т.д. № 53/98 свиква събрание на кредиторите на “Нова Плама” - АД, с. Ярлово, Софийска област, на 7.VII.2006 г. в 10 ч. в зала № 8, ет. 4 на Съдебната палата - Плевен, при следния дневен ред: 1. отчет на временните синдици X.X. и X.X. за състоянието на имуществото на длъжника “Нова Плама” - АД, с. Ярлово, и мерките, които следва да бъдат предприети за неговото запазване; 2. избор на постоянен синдик (синдици); 3. определяне на реда и начина на осребряване на имуществото на “Нова Плама” - АД, с. Ярлово; 4. определяне метода и условията на оценка на имуществото на “Нова Плама” - АД, с. Ярлово; 5. избор на оценители и определяне на тяхното възнаграждение; 6. обсъждане и гласуване на разрешение от събранието на кредиторите за извършване на продажби от движимото имущество на “Нова Плама” - АД, с. Ярлово, съгласно подробен опис, изготвен и мотивиран от временните синдици, за издръжка на масата на несъстоятелността по реда на чл. 639б ТЗ; 7. избор на комитет на кредиторите.

37653

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 24.VI.2005 г. по ф. д. № 294/89 вписа промени за “Пордим” - ЕООД, Пордим: вписва прекратяване на дружеството съгласно решение № 305 по протокол № 26 от 16.VI.2005 г. на Общинския съвет - гр. Пордим; обявява дружеството в ликвидация със срок на ликвидацията четири месеца; вписва като ликвидатор X.X.X..

102146

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.VI.2005 г. по ф. д. № 592/2005 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Фасади ОМ” - ООД, със седалище и адрес на управление Плевен, ул. Шипка 5, ап. 1, с предмет на дейност: саниране на сгради, строително-ремонтни работи, проектиране и изграждане на жилищни и промишлени сгради, покупка и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, производство, продажба и монтаж на всякакъв вид дограма, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки собствено производство, търговско представителство (без процесуално) и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови, лицензионни и сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, лизинг, и с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от съдружниците X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

102147

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174 ТЗ с решение от 24.VI.2005 г. по ф. д. № 451/2003 вписа промени за “Фарма инвест консулт” - АД, Плевен: вписва промяна по отношение имената на вписаната като член на съвета на директорите и като изпълнителен директор X.X.X. на X.X.X..

102148

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 23.VI.2005 г. по ф. д. № 27/98 вписа промени за “Пътинженеринг” - АД, Плевен: заличава досегашния състав на съвета на директорите на дружеството; вписва съвет на директорите в състав: X.X.X. - председател, X.X.X. - зам.-председател, X.X.X. - изп. директор; дружеството се управлява и представлява поне от двама членове на съвета на директорите заедно.

102149

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 17.VI.2005 г. по ф. д. № 558/2005 вписа промени за “Еуробилдинг - Е” - ООД, със седалище и адрес на управление Плевен, ул. Бъкстон 5, ет. II, офис 10, с предмет на дейност: търговска дейност в страната и в чужбина, рекламна дейност (без кино и печат), импресарска дейност, продуцентска дейност в страната и в чужбина, филмопроизводство и издателска дейност, търговско представителство (без процесуално), посредничество и агентство на наши и чуждестранни физически и юридически лица, разкриване на магазини за хранителни и нехранителни стоки, оказион (без паметници на културата), лизингова, комисионна и консигнационна търговия, превоз на пътници и товари със собствен или нает транспорт, ресторантьорство и обществено хранене, хотелиерство, визови и туристически услуги и участие под каквато и да било форма в други дружества или в тяхното управление, и с капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници Давид Франсиско Йостос Фереро, X.X.X., X.X.X., X.X.X., Алберто Ресио Йостос, Карлос Франсиско Серано Санчес Креспо, Абел Мендес Матео и се представлява и управлява от управителите Давид Франсиско Йостос Фереро и X.X.X. заедно и поотделно.

102150

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.VI.2005 г. по ф. д. № 291/2005 вписа промени за “Паме” - ООД, Плевен: вписва на основание чл.15 ТЗ договор за покупко-продажба на търговското преприятие на едноличен търговец от 28.VI.2005 г. с нотариална заверка на подписите, по силата на който ЕТ “Паме - X.X.”, рег. по ф. д. № 399/97 по описа на ПлОС и представлявано от X.X.X., продава на “Паме” - ООД, представлявано от управителя X.X.X., търговското си предприятие като съвкупност от права, задължения и фактически отношения, както и притежаваните моторни превозни средства.

102151

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.VI.2005 г. по ф. д. № 591/2005 вписа в търговски регистър дружество с ограничена отговорност с наименование “Терзиев и Ко инженеринг” - ООД, със седалище и адрес на управление Плевен, кв. Дружба, бл. 125, вх. Д, ап. 16, с предмет на дейност: инженерингова дейност, проектиране, конструиране и изработка на електронни прибори, съоръжения, машини и апарати, търговска дейност - производство и изкупуване на стоки, включително селскостопанска продукция, хранителни стоки, облекло, спортни и домакински изделия и други стоки и продажбата им в първоначален, обработен или преработен вид, разкриване на търговски обекти, информационна, импресарска, снабдителска дейност, комисионна търговия, търговско представителство (без процесуално) и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, хотелиерство и ресторантьорство, наемна дейност - отдаване на вещи под наем, оказион (без паметници на културата), декорация и дизайн, организиране на делови, спортни и културни изяви, туристическа дейност - организиране на екскурзии в страната и в чужбина, превозна дейност - таксиметрови и превозване на пътници и товари в страната и в чужбина, комплексни, авторемонтни, строително-монтажни и електрозаваръчни услуги, поддръжка и ремонт на електроуреди и домакински прибори, видео- и звукозаписи, чертожни, копирни, машинописни услуги, преводи от и на чужди езици, счетоводна дейност - организиране на счетоводно отчитане и съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети и документи по реда на закона за счетоводството, външнотърговска дейност (внос и износ) във връзка с предмета на дейност на дружеството, и с капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

102152

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.VI.2005 г. по ф.д. № 577/2005 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност с фирма “Квадра - 05” - ООД, със седалище и адрес на управление Плевен, бул. Христо Ботев 158, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки собствено производство, търговско представителство (без процесуално) и посредничество, комисионни и складови сделки, стоков контрол, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизингова дейност, и с капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., и се представлява и управлява от управителя X.X.X..

102153

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.VI.2005 г. по ф.д. № 768/2001 вписа промени за “Фобос ВП” - ООД, Плевен: вписва на основание чл. 129 ТЗ договор за прехвърляне на дружествени дялове от 15.VI.2006 г. с нотариална заверка на подписите; заличава като съдружник в дружеството и управител X.X.X.; заличава фирмата на дружеството “Фобос ВП” - ООД; вписва фирма на дружеството “Фобос ВП” - ЕООД; вписва учредителен акт от 15.VI.2005 г. от едноличния собственик на капитала X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от управителя X.X.X..

102154

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.VI.2005 г. по ф.д. № 585/05 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност с наименование “Вили груп” - ООД, със седалище и адрес на управление Плевен, ул. Хилендар 7, ет. 2, ап. 2, с предмет на дейност: продажба на стоки собствено производство, включително и селскостопанска продукция, покупка на ценни книги с цел продажба, вътрешна и външна търговия на едро и дребно, ресторантьорство, производство на промишлени стоки и стоки за бита, търговско представителство (без процесуално) и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, пътници и товари, складови сделки, лицензионни сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, строително-ремонтни дейности и услуги, охранителна дейност след съответното разрешение, и с капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

102155

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.VI.2005 г. по ф.д. № 1878/2002 вписа промени за “Лонг Ойл” - ООД, Плевен: вписва прехвърляне на дружествени дялове съгласно нотариално заверен договор от 9.VI.2005 г.; заличава като съдружник в дружеството и негов управител X.X.X.; вписва като едноличен собственик на капитала X.X.X.; вписва промяна в добавката към фирмата на дружеството по смисъла на чл. 116 ТЗ от ООД на ЕООД; вписва решение на едноличния собственик на капитала за приемане на учредителния акт на дружеството; вписва като управител на дружеството X.X.X., който ще го управлява и представлява.

102156

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.V.2005 г. по ф.д. № 449/2005 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Тихгал” - ООД, със седалище и адрес на управление Плевен, ул. Георги Костадинов 5, ап. 16, с предмет на дейност: производство и търговия със селскостопанска продукция от растителен и животински произход, вкл. покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в страната и в чужбина, застрахователни услуги (след лиценз) и всякакви други дейности, разрешени от закона, и с капитал 5000 лв. Съдружници са X.X.X. и X.X.X.. Дружеството се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.

102157

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 24.VI.2005 г. по ф.д. № 565/2005 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Ню Билдинг Къмпани” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Плевен, ул. Георги Кочев 37, вх. В, ап. 4, с предмет на дейност: промишлено и гражданско строителство, инженеринг, проектиране, независим строителен надзор след лицензиране, независим надзор в проектирането след лицензиране, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, вътрешен дизайн, търговия на едро и дребно със строителни материали, производство на селскостопанска продукция, семена и посадъчен материал, и с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и представлява от собственика на капитала X.X.X..

102158

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 24.VI.2005 г. по ф.д. № 1167/2000 вписа промени за “Ти Ем Ти” - ЕООД, Плевен: заличава досегашния адрес на управление на дружеството; вписва като адрес на управление на дружеството Плевен, Индустриална зона, складова база на “Търговия на едро” - АД, Плевен; вписва решение на едноличния собственик на капитала от 30.V.2005 г. за промяна в учредителния акт.

102159

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 2 ТЗ с решение от 28.VI.2005 г. по ф.д. № 1987/1994 вписва поемане на търговското предприятие ЕТ “X.X.”, представлявано от X.X.X., от наследника му X.X.X. и я вписва като едноличен търговец с фирма ЕТ “X.X. - X.X.”.

102160

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.VI.2005 г. по ф.д. № 583/05 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност с наименование “Савана Гриин” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Плевен, ул. Цар Симеон 26, ет. 2, ап. 4, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален или обработен вид, продажба на стоки собствено производство, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, и с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

102161

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.VI.2005 г. по ф.д. № 589/2005 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Талер” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Плевен, ул. Стара планина 1, ет. 3, ап. 6, с предмет на дейност: счетоводна и консултантска дейност, вътрешно- и външнотърговска дейност, вкл. внос и износ на стоки, продажба на стоки собствено производство, търговско представителство (без процесуално) и посредничество, строителство, земеделие, транспортни, хотелиерски, туристически, рекламни, охранителни (след разрешение) дейности, и с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

102186

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.VI.2005 г. по ф.д. № 1521/2000 вписа промяна за “Аптечна лига” - ООД, Плевен: заличава вписаната като управител на дружеството X.X.X. на основание решение на общото събрание на съдружниците от 8.VI.2005 г.

102187

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 1.VII.2005 г. по ф.д. № 599/2005 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Макси - фокус” - ООД, със седалище и адрес на управление Плевен, ул. Тулча 21А, с предмет на дейност: производство и търговия с хляб и хлебни изделия, производство и търговия с хранителни стоки, селскостопанска продукция и стоки за бита, търговско представителство (без процесуално) и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, ресторантьорство, туристически, рекламни и информационни услуги, и с капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X. се представлява и управлява от управителя X.X.X..

102188

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 1.VII.2005 г. по ф.д. № 594/2005 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Успех Металкап ССБ” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Плевен, ул. Вит 1, п.к. 196, с предмет на дейност: производство на метален амбалаж за консервната промишленост, покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, търговско представителство (без процесуално) и посредничество, превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна дейност и предоставянето на други услуги, издателска дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, транспортна дейност, превоз на пътници и товари в страната и в чужбина, и с капитал 10 800 лв., който е внесен чрез апортна вноска. Едноличен собственик на капитала на дружеството е “Успех - ССБ” - ЕООД, София. Дружеството се управлява и представлява от управителя X.X.X..

102189

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 29.VI.2005 г. по ф.д. № 1410/94 допуска прилагането на проверения и заверен годишен счетводен отчет на “Мони МСД” - ООД, Плевен, към 31.ХII.2004 г.

102190

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 24.VI.2005 г. по ф.д. № 1032/2004 вписа промени за “Гордини - БГ” - ООД, Плевен: заличава досегашното седалище и адрес на управление на дружеството - Плевен, ул. Константин Величков 6, ап. 15; вписва за седалище и адрес на управление на дружеството Ловеч, ул. Княз Имеритински 85, блок “Албена”, ап. 26, по силата на решение на съдружниците от 1.VI.2005 г.; прекратява производството по фирменото дело и на основание чл. 14, ал. 2 ТЗ; изпраща служебното дело на Окръжния съд - Ловеч, за откриване партида на дружеството.

102191

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.VI.2005 г. по ф.д. № 589/2005 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Омни Бизнес Груп” - ООД, със седалище и адрес на управление Плевен, ж.к. Дружба, бл. 214, вх. Д, ап. 6, с предмет на дейност: производствена и търговска дейност, външноикономическа дейност, представителство (без процесуално) и посредничество, производство и търговия с програмни продукти и информационни системи, апаратно и програмно изграждане, внедряване и сервиз на компютърни и комуникационни съоръжения, проектиране и изграждане на локални мрежи, създаване, проектиране, изграждане и поддържане на комуникационни системи, доставка и продажба на компютри, периферия, комуникационно оборуване, гаранционно и извънгаранционно обслужване на компютърна и офис техника, консултантска дейност в сферата на информационните технологии, изграждане и поддържане на УЕБ страници, ЗД моделиране и визуализиране на обекти, проектиране, обемно моделиране и изработка на сложни форми, оборудвани с машини с ЦПУ, отдаване на битова и електронна техника под наем, покупко-продажба и отдаване под наем на недвижимо имущество, посредничество при покупко-продажба и отдаване под наем на недвижимо имущество, производство и търговия с късометражни и пълнометражни филмови продукти, маркетингова дейност, консултантска дейност в областта на управлението и развитието на човешките ресурси, изработване на цялостна маркетингова, рекламна и комуникационна стратегия, тренинг обучение, изследване структурата на мотивацията на персонала, изработване и интегриране на системи за оценка и системи за възнаграждение на персонала, управленско консултиране, изработване на професионални мултимедийни презентации, видеоклипове, издателска дейност, предпечат и печат по цифрова технология в малки тиражи на академична научна, учебна и специализирана литература, справочници, каталози, албуми с репродукции, луксозни издания, рекламна дейност, рекламна агенция за пълно рекламно обслужване, разработване на корпоративни рекламни стилове и изработка на пълния набор рекламни (презантационни) материали, изработка и монтаж на външна реклама, строително-монтажна дейност, хотелиерство и ресторантьорство, транспортни услуги, разкриване на фирмени магазини в страната и в чужбина, лицензионни сделки, комисионни, спедиционни, превозни сделки, и с капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници X.X.X. и X.X.X. се представлява и управлява от управителя X.X.X..

102192

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.VII.2005 г. по ф.д. № 1601/99 вписа промени за “Медицински център I” - ЕООД, Долна Митрополия; вписва намаляване размера на капитала на дружеството от 346 000 лв. на 329 750 лв. съгласно решение № 280 от прокотол № 19 от 31.V.2005 г. на Общинския съвет - гр. Долна Митрополия.

102193

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 7.VI.2005 г. по ф.д. № 632/97 допуска прилагането на проверения и приет от общото събрание на съдружниците, проведено на 29.IV.2005 г., годишен счетоводен отчет за 2004 г. на “Льо Белие България” - ООД, Плевен.

102194

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 28.VII.2004 г. по ф.д. № 632/97 допуска прилагането на проверения и приет от общото събрание на съдружниците, проведено на 14.VI.2004 г., годишен счетоводен отчет за 2003 г. на “Льо Белие България” - ООД, Плевен.

102195

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 и чл. 251, ал. 4 ТЗ с решение от 4.VII.2005 г. по ф.д. № 1035/98 вписа промени за “Брит инвест” - АД, Плевен: заличава като член на съвета на директорите X.X.X.; вписва като член на съвета на директорите X.X.X.; с определение от 4.VII.2005 г. допуска прилагането на проверения и приет от общото събрание на акционерите, проведено на 10.VI.2005 г., годишен счетоводен отчет на дружеството за 2004 г., състоящ се от одиторски доклад, отчет за приходите и разходите на дружеството към 31.ХII.2004 г., заверени от регистриран одитор X.X. с рег. № 0350.

102196

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 24.VI.2005 г. по ф.д. № 437/99 вписа промени за “Аладин 98” - ООД, Плевен: вписва прехвърляне на дружествени дялове съгласно нотариално заверен договор от 25.V.2005 г.; вписва като съдружник в дружеството Мохамед Джамил Ал-Шауах; вписва решение на общото събрание на съдружниците от 25.V.2005 г. за изменение на дружествения договор.

102197

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 4.VII.2005 г. по ф.д. № 1813/95 допуска прилагането на проверения и приет на общото събрание на акционерите, проведено на 10.VI.2005 г., годишен счетоводен отчет на “Брит” - АД, Плевен, състоящ се от одиторски доклад, баланс към 31.ХII.2004 г., отчет за приходите и разходите на дружеството към 31.ХII.2004 г., справка за паричните потоци за 2004 г., отчет за собствения капитал към 31.ХII.2004 г., заверени от регистриран одитор X.X., рег. № 0350

102198

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 24.VI.2005 г. по ф.д. № 218/2004 вписа промени за “Райгер” - ООД, Плевен: заличава като управители и представляващи дружеството X.X.X. и X.X.X.; вписва като управител X.X.X., който ще представлява дружеството.

102199

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.VI.2005 г. по ф.д. № 584/2005 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Арес - М” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Плевен, кв. Сторгозия, бл. 27, вх. Б, ет. 6, ап. 18, с предмет на дейност: търговска дейност в страната и в чужбина във всички разрешени със закон форми и с всички разрешени със закон стоки, внос, търговия на едро и дребно, външнотърговска дейност, реекспорт, представителство (без процесуално), посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, покупко-продажба на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, покупко-продажба на промишлени и хранителни стоки, стоки за бита и селскостопанска продукция, търговия с хранителни стоки, продажба на стоки от собствено производство, производство, преработка, реализация и изкупуване на селскостопанска и животинска продукция, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, всякакви битови услуги, транспортна дейност в страната и в чужбина, таксиметрови услуги, туризъм в страната и в чужбина, дистрибуторство, бартерни и компенсаторни сделки, всякакви счетоводни улуги, внос, производство, търговия, дистрибуция и износ на резервни части, аксесоари за леки автомобили, камиони, мотоциклети, мотопеди и селскостопанска техника и машини, диагностика и ремонт, подобряване и доработка на автомобили, камиони, мотопеди и селскостопанска техника и машини, диагностика и ремонт на запалителни горивоподаващи и горивовпръскващи системи, продажба и монтаж на авто- и мотоаларми, внос-износ и покупко-продажба на всякакви автомобили и селскостопанска техника, автомивка, внос и износ, търговия на гориво-смазочни материали, арендуване и обработка на земеделска земя, внос, износ, търговия и сервиз на електро- и електронна апаратура, инженерингова дейност, строителство и строителна дейност, внос-износ, търговия и производство на книжарски и канцеларски стоки и материали, откриване на офиси, магазини, мотели, хотели, ресторанти, предприятия във връзка с предмета на дейност, откриване и експлоатация на магазини, павилиони, маркет, бутик, кафенета, ателиета, заведения за обществено хранене, складове, кантори и предприятия във връзка с предмета на дейност, и с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

102200

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.VII.2005 г. по ф.д. № 606/2005 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Озон - 3” - ООД, със седалище и адрес на управление Плевен, ул. Пърличев 3, ет. 1, ап. 2, с предмет на дейност: продажба на стоки собствено производство, вкл. и селскостопанска продукция, покупка на ценни книги с цел препродажба, вътрешна и външна търговия на едро и дребно, ресторантьорство, производство на промишлени стоки и стоки за бита, търговско представителство (без процесуално) и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, пътници и товари, складови сделки, лицензионни сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, строително-ремонтни дейности и услуги, проектиране и изграждане на климатични системи и инсталации, и с капитал 5000 лв. Съдружници са X.X.X., X.X.X., X.X.X.. Дружеството се управлява и представлява от тримата съдружници управители заедно и поотделно.

102775

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 7.VII.2005 г. по ф.д. № 1757/1995 вписа промени за “Трактор” - ООД, Плевен: вписва прехвърляне на дружествени дялове чрез писмени договори с нотариална заверка на подписите; заличава като съдружник X.X.X. - починал; заличава като съдружници, по тяхна молба, X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X., X.X.X.; вписва представяне в търговския регистър на нов дружествен договор, подписан от съдружниците на 8.VI.2005 г.; с определение от същата дата на основание чл. 146, ал. 4 ТЗ допуска прилагането на представения годишен проверен финансов отчет за 2004 г. на “Трактор” - ООД, приет с решение на общото събрание на съдружниците, проведено на 8.VI.2005 г.

102776

Плевенският окръжен съд на основание чл. 60а, т. 1 във връзка с чл. 16 ТЗ с решение от 7.VII.2005 г. по ф.д. № 641/1996 вписа договор за прехвърляне на предприятие от 9.VI.2005 г. с нотариална заверка, по силата на който X.X.X. като управител и представител на ЕТ “Ками Джи - X.X.”, Плевен, продава на X.X.X. предприятието като съвкупност от права, задължения и фактически отношения по баланса към 31.V.2005 г. ведно с фирмата и я вписва като едноличен търговец с фирма “Ками Джи - X.X.”; заличава като едноличен търговец X.X.X..

102777

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.VII.2005 г. по ф.д. № 604/2005 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Рациомед 05” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Плевен, ул. Даскал Димо 7, вх. А, ет. 3, ап. 7, с предмет на дейност: консултантски услуги, медицински услуги, преподавателска дейност, вътрешен и международен туризъм, ловен туризъм, ресторантьорство и хотелиерство, транспортна и спедиторска дейност, финансово и счетоводно обслужване на фирми и граждани, производство на промишлени, хранителни, селскостопански, битови и др. видове стоки, вътрешна и външна търговия, посреднически и комисионерски услуги, търговско представителство (без процесуално) и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, пътнически и товарно-транспортни услуги в страната и в чужбина, автосервизни и битови услуги, рекламна дейност, оказион (без паметници на културата), покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, производство, търговия, внос и износ на хлебно зърно, фуражно зърно и всички видове комбинирани фуражи и компоненти за тях, и с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и представлява от собственика на капитала X.X.X..

102778

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 и 4 ТЗ с решение от 6.VII.2005 г. по ф.д. № 649/1998 вписа промени за “Ремонтстрой - 98” - АД, Плевен: заличава вписания предмет на дейност; вписва нов предмет на дейност: проектиране и изграждане на нови промишлени, обществени и жилищни сгради, вертикална планировка, пътища и комуникации, хидроизолации, основни ремонти, реконструкции и модернизация на промишлени, обществени и жилищни сгради, проектиране, изграждане, ремонт и поддръжка на всички В и К, ОВ и канализационни инсталации, проектиране, изграждане, ремонт и поддържане на ел. проводи, ел. уреди и ел. съоръжения до 35 kV, вкл. и такива до 1000 V; измерване на всички видове електрически параметри и издаване сертификати за годност на ел. съоръжения, ел. апарати и ел. машини, изпитване с повишено напрежение на изолационни средства, лични защитни и предпазни средства и издаване на сертификати за тяхната годност (след получаване на разрешение по надлежния ред); измерване на всички параметри на микроклимата в работни помещения и на околната среда и издаване на сертификати за състоянието на изследваната работна и околна среда (след разрешение), изграждане, пуск, наладка, ремонт и поддържане на всички съоръжения на К и П и А, изграждане, ремонт и поддръжка на всички видове компютърни мрежи, устройства за охрана и сигнализация, пожароизвестителни уредби и др. подобни, услуги, производство, изкупуване, съхранение, преработка и продажба на стоки на селското стопанство, леката, тежката, химическата, строителство, хранително-вкусовата промишленост, електрониката и електротехниката, вътрешно- и външнотърговска дейност, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица; вписва представяне в търговския регистър на заверен препис от устава с всички изменения и допълнения.

102779

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.VII.2005 г. по ф.д. № 897/90 вписа промени за “АС - ДС” - ООД, Плевен: премества адреса на управление на дружеството от Плевен, ул. Драва 3, ап. 4, в Плевен, бул. Русе 19, ет. 2; допълва предмета на дейност на дружеството с “обучение и консултации по безопасни условия на труд и всякаква друга дейност, незабранени със закон или друг нормативен акт”.

102780

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.VII.2005 г. по ф. д. № 624/2005 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Червенков” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Плевен, ул. Георги Кочев 104, и с предмет на дейност: производство на дървена дограма, мебели и нестандартно оборудване, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство (без процесуално) и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, строително-ремонтни работи на цели предприятия, офиси и жилища, и с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

102781

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.II.2005 г. по ф. д. № 621/2005 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Хеми” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Червен бряг, ул. Васил Априлов 27, вх. Б, ап. 28, и с предмет на дейност: ремонт, поддръжка и продажба на компютри и компоненти за тях, проектиране, строителство и строително-ремонтни, строително-монтажни дейности, жилищно и промишлено строителство, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство (без процесуално) и посредничество, комисионни, превозни, складови, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, и с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

102782

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 12.VII.2005 г. по ф. д. № 792/97 вписа промени за “Рубин” - АД, Плевен: заличава като член на надзорния съвет X.X.X.; вписа като член на надзорния съвет “Делта Ком Трейдинг” - ЕООД, София (рег. по ф. д. № 7734/2001 по описа на СГС), което ще се представлява при изпълнение на правата и задълженията му в качеството си на ЮЛ - член на надзорния съвет, от X.X.X.; вписа като членове на управителния съвет X.X.X. и X.X.X.; вписа в търговския регистър изменение и допълнение на устава на дружеството, приети с решение на ОС на акционерите от 21.VI.2005 г.; вписа в търговския регистър отписването на дружеството от регистъра на публичните дружества от Комисията по финансов надзор.

102783

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 7.VII.2005 г. по ф. д. № 350/99 вписа промени за “Фартекс” - ООД, Плевен: увеличава капитала на дружеството от 5000 лв. на 25 000 лв. при условията на чл. 148, ал. 1, т. 2 ТЗ чрез записване на нови дялове; вписа решение на ОС на съдружниците, отразено в протокол от 14.VI.2005 г. за изменения и допълнения в дружествения договор.

102784

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.I.2005 г. по ф. д. № 9/2005 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “X.X.” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Плевен, ул. Ген. Владимир Вазов 39, ет. 2, ап. 4, и с предмет на дейност: търговска дейност в страната и в чужбина със стоки за бита, промишлени, хранителни стоки, авточасти и аксесоари, производство и търговия със селскостопанска продукция в страната и в чужбина, ресторантьорство, кафенета, дърводелски и строителни услуги, авторемонтни, строителни услуги, проектиране и строителство, бояджийски услуги, и с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

102785

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 и чл. 251, ал. 4 ТЗ с решение от 12.VII.2005 г. по ф. д. № 833/2000 вписа промени за “Електроразпределение - Плевен” - ЕАД, Плевен: вписа промяна в наименованието: “Електроразпределение - Плевен” - АД; вписа решение на общото събрание на акционерите на дружеството от 13.VI.2005 г., с което са приети изменения в устава на дружеството; с определение допуска прилагането на проверения и приет на общото събрание на акционерите на 13.VI.2005 г. годишен счетоводен отчет за 2004 г. на дружеството.

102786

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.VI.2005 г. по ф. д. № 573/2005 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Ози” - ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Левски, ул. Цар Иван Асен II № 12, и с предмет на дейност: покупко-продажба на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство (без процесуално) и посредничество, комисионни, спедиторски, превозни, складови и лицензионни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг и други дейности, незабранени със закон, с капитал 5000 лв. и със собственик на капитала X.X.X.. Дружеството се управлява и представлява от X.X.X..

102787

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 и чл. 251, ал. 4 ТЗ с решение от 30.VI.2005 г. по ф.д. № 653/2002 вписа промени за “Кнезим” - АД, Кнежа: заличава досегашния състав на съвета на директорите на дружеството; вписва нов съвет на директорите в състав: X.X.X. - председател, X.X.X. - член, X.X.X. - член; дружеството се управлява и представлява от изпълнителния директор и председател на съвета на директорите X.X.X.; с определение от същата дата допуска прилагане на проверения и приет от общото събрание на акционерите от 3.VI.2005 г. годишен счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.

102788

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 11.VII.2005 г. по ф.д. № 1930/97 допуска прилагането на проверения и приет от общото събрание на акционерите, проведено на 30.VI.2005 г., годишен счетоводен отчет за 2004 г. на “Българска захар” - АД, гр. Долна Митрополия, област Плевен.

102789

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 7.VII.2005 г. по ф.д. № 75/2004 вписа промени за “Крес” - ЕООД, Плевен: вписва прехвърляне от X.X.X. на X.X.X. целия капитал на дружеството; заличава като управител и представляващ дружеството X.X.X.; вписва като управител и представляващ дружеството X.X.X.; заличава учредителния акт от 26.I.2004 г.; вписва представяне в търговския регистър на нов учредителен акт, подписан от едноличния собственик на 28.VI.2005 г.

102790

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.VII.2005 г. по ф.д. № 1204/99 вписа промени за “Плевен Такси РМД” - ООД, Плевен: заличава като управител на дружеството X.X.X. и вписва като управител X.X.X..

102791

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 11.VII.2005 г. по ф.д. № 3745/90 вписа прехвърляне на търговското предприятие и фирма на ЕТ “Славов 57 - X.X.” като съвкупност от права, задължения и фактически отношения от X.X.X. на X.X.X. и го вписа като едноличен търговец с фирма “Славов 57 - X.X.”.

102792

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение по ф.д. № 1652/99 вписа в търговския регистър прехвърлянето на търговското предприятие и фирма на ЕТ “Торнадо - X.X.” от X.X.X. на “Торнадо - СВ” - ООД, Плевен (рег по ф.д. № 492/2005), като съвкупност от права, задължения и фактически отношения.

102793

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.VII.2005 г. по ф.д. № 615/2005 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Булиев авто” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Плевен, ж.к. Дружба, бл. 313, вх. Д, ап. 15, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност със стоки за бита, внос, износ на автомобили, автокъща, продажба на резервни части и аксесоари за автомобили, лизингови сделки, търговско представителство (без процесуално) и посредничество, транспорт в страната и в чужбина, хотелиерска, ресторантьорска и туристическа дейност, и с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и представлява от собственика на капитала X.X.X..

102769

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 233, ал. 5 ТЗ с решение от 7.VII.2005 г. по ф.д. № 583/97 вписа промяна за “Белко” - АД, Белене: заличава като член на съвета на директорите X.X.X. по негово искане.

102770

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.VI.2005 г. по ф.д. № 863/2004 вписа промяна за “Бимекс ТМ 2” - ЕООД, Плевен: вписва на основание чл. 21 ТЗ упълномощаването от X.X.X. - едноличен собственик на капитала на дружеството, на X.X.X. за търговски представител (прокурист), който ще управлява и представлява дружеството.

102771

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 7.VII.2005 г. по ф.д. № 851/2003 вписа промени за “Ес Ем” - ЕООД, Плевен: заличава като управител на дружеството на основание чл. 141, ал. 5 ТЗ X.X.X.; заличава X.X.X. като представляващ дружеството.

102772

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.VII.2005 г. по ф.д. № 616/2005 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “ГМВ” - ООД, със седалище и адрес на управление Плевен, ул. Г.М. Димитров 13 - 15, с предмет на дейност: кетъринг, обслужване на местни и чуждестранни физически и юридически лица, производство, съхранение и търговия със селскостопанска продукция, сделки от всякакъв вид в страната и в чужбина, вкл. покупка на стоки или вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина, покупка и продажба на петрол и петролни продукти, тютюневи изделия и алкохол (след лицензи в страната и в чужбина), продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство (без процесуално), посредничество, комисионни, спедиционни (без пощенски пратки) и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически и рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, транспортна дейност и услуги със собствен и нает транспорт, международен автомобилен транспорт в страната и в чужбина, и с капитал 5100 лв. Дружеството се представлява от съдружниците и управители X.X.X., X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

102773

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.VII.2005 г. по ф.д. № 605/2005 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Юнирел Фарма” - ООД, със седалище и адрес на управление Плевен, ул. Гренадерска 40, вх. Б, ап. 15, с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, вкл. внос и износ, консултантска и рекламна дейност, търговско представителство (без процесуално) и посредничество, комисионни и спедиционни сделки, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, превозни услуги в страната и в чужбина, и с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от съдружниците и управители X.X.X., X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

102774

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 4290 от 5.VII.2005 г. по ф.д. № 1093/2000 вписа промени за “Титаниум груп” - ООД: заличава X.X.X. като съдружник и управител; избор на X.X.X. за съдружник и управител на дружеството; промени в дружествения договор; управител и представляващ дружеството е X.X.X.; управителят на дружеството може да сключва самостоятелно и еднолично договори на стойност до 20 000 лв. вкл.; договори и поемане на задължения над 20 000 лв. - с решение на общото събрание.

102173

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 4287 от 5.VII.2005 г. по ф.д. № 2130/2005 вписа дружество с ограничена отговорност “Ситиплан” - ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Слава 19А, с предмет на дейност: проучване и проектиране на всички видове устройствени планове и схеми в териториалното и селищното устройство, инвестиционни проекти за жилищни, обществени и производствени сгради и съоръжения, благоустройствени и ландшафтни устройствени планове и проекти, транспортно-комуникационни проучвания, планове и проекти, софтуер за териториално и селищно устройство и транспортно-комуникационно планиране, както и извършване на всяка друга търговска дейност, която не е забранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. в качеството му на ЕТ “Селматик проект - X.X.”, Пловдив, X.X.X. в качеството му на ЕТ “Инфрасофтпроект - X.X.”, Пловдив, X.X.X. в качеството му на ЕТ “Бебра - X.X.”, Пловдив, и X.X.X. в качеството му на ЕТ “АКС - Ю - X.X.”, Пловдив, и се представлява и управлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

102174

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 4.VII.2005 г. допуска прилагането по ф.д. № 3914/93 на “Бартлинк Интернашънъл” - ООД, представения годишен счетоводен отчет за 2004 г.

102175

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 4.VII.2005 г. допуска прилагането по ф.д. № 4386/2001 на “Цинкови покрития” - АД, представения годишен счетоводен отчет за 2004 г.

102176

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 1 ТЗ с решение № 4284 от 5.VII.2005 г. по ф.д. № 2133/93 вписа продажбата на търговското предприятие на едноличен търговец X.X.X. с фирма “X.X. - Агента” - Пловдив, като съвкупност от права, задължения и фактически отношения от едноличния търговец X.X.X. на “Агента 90” - ЕООД, Първомай.

102177

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ и чл. 491а, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 231, ал. 3 и чл. 251, ал. 4 ТЗ с решение № 4281 от 4.VII.2005 г. по ф.д. № 1207/98 вписа промени за “ИМС - Напредък” - АД: заличава Йоаким Теодорос Каламарис като член на СД; заличава Спиридон Александрос Николовгенис като прокурист; избор за нови членове на СД на Георгиос Григориос Вергос - председател на СД и изп. директор, Йоанис Панайотис Стратигос - зам.-председател на СД, и Параскеви Теодорос Алексопулу; след промяната СД е в състав: Параскеви Теодорос Алексопулу, Георгиос Григориос Вергос и Йоанис Панайотис Стратигос; избор на Параскеви Теодорос Алексопулу за прокурист на дружеството; допуска прилагането на представения годишен счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.; дружеството се представлява от председателя на СД и изп. директор Георгиос Григориос Вергос и от прокуриста Параскеви Теодорос Алексопулу заедно и поотделно в съответствие с правомощията им в устава и предоставените правомощия на прокуриста по чл. 22, ал. 1 ТЗ.

102178

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 4292 от 5.VII.2005 г. по ф.д. № 2215/2005 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Йор - Ком - БГ” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Карлово, ул. Стражата 1А, с предмет на дейност: автотранспортна дейност в страната и в чужбина, търговия с хранителни и промишлени стоки на едро и дребно в страната и в чужбина, продажба на кафе, безалкохолни напитки и сладкарски изделия в магазини и заведения за обществено хранене, транспортна дейност, продажба на алкохол и цигари (след получаване на необходимото разрешение за извършване на тези дейности), производство и продажба на стоки в страната и в чужбина и всички други дейности и услуги, които не са забранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

102179

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 4296 от 5.VII.2005 г. по ф.д. № 2219/2005 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Боксер - Спорт” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Хан Кубрат 8, ет. 5, ап. 20, с предмет на дейност: външна и вътрешна търговия с промишлени стоки, конфекционни изделия, хранителни и селскостопански продукти и произведения, комисионна търговия, технологична, развойна, производствена и приложна дейност, шивашка дейност, търговско посредничество и представителство, маркетинг, хотелиерство, вътрешен и международен туризъм, след получаване на лиценз, както и всяка друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

102180

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 4297 от 5.VII.2005 г. по ф.д. № 2220/2005 вписа дружество с ограничена отговорност “Интернационал МС” - ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Цар Асен 32, с предмет на дейност: внос-износ, експедиция, транспорт - вътрешен и международен, реклама и дизайн, консултантска, производствена, посредническа, комисионна, спедиторска, складова дейност, строителство и архитектурно проектиране, производство, изкупуване и реализация на селскостопанска продукция, търговия на едро и дребно във всичките й форми в страната и в чужбина, търговско представителство и посредничество, заведения за обществено хранене и развлечения, хотелерство и съпътстващи услуги, вътрешен и международен туризъм, както и всички други дейности и услуги, които не са забранени от законодателството на Република България. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

102181

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 4267 от 4.VII.2005 г. по ф.д. № 2209/2005 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Мико - 2005” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Дюлево 1, ет. 5, ап. 15, с предмет на дейност: импорт, експорт, реекспорт, търговия на едро и дребно в страната и в чужбина с всякакъв вид стоки, незабранени от закона, ресторантьорство, хотелиерство, посредничество и търговско представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица, строителство на обекти за икономиката и бита, както и всяка друга дейност, незабранена от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява едноличния собственик на капитала X.X.X..

102182

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 4264 от 4.VII.2005 г. по ф.д. № 2199/2005 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Капа инженеринг” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Марин Дринов 50, ет. 2, ап. 9, с предмет на дейност: продажба на стоки собствено производство, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, сделк