Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 61 от 31.VII

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 76 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 20 ЮЛИ 1990 Г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО И ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ФОНДАЦИЯ "ОТВОРЕНО ОБЩЕСТВО" Виж повече