Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 12 от 6.II

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ЗАПОВЕД № РД-10-1327 от 11 октомври 2006 г.

На основание чл. 18, ал. 3 във връзка с чл. 17, ал. 3 от Наредбата за правилата за образуване и регистриране на цени на лекарствените продукти при продажбата им на дребно, чл. 7 от Наредбата за условията и реда за работа на Комисията по цените на лекарствата към Министерството на здравеопазването, заявление с вх. № А-128 от 22.VIII.2006 г., А-130 от 22.VIII.2006 г., А-131 от 22.VIII.2006 г., А-133 от 22.VIII.2006 г., А-236 от 22.VIII.2006 г. на ТП “СмитКлайнБийчам Маркетинг енд Текникал Сървисиз Лимитид” и протокол № 28 от 14.IХ.2006 г. от заседание на Комисията по цените на лекарствата към Министерството на здравеопазването нареждам:

1. Регистрирам промени в цените на лекарствените продукти, отпускани без лекарско предписание, както следва:

Рег. №

Международно

непатентно

наименование

№ на

разреше-

ние за

употреба

Търговско наименование/

лек. форма и количество

на активното вещество

в окончателна опаковка

Произ-

водител

Притежател на

разрешението за

употреба

Крайна

продаж-

на цена,

лв.

R300258

Paracetamol;

II-13589/

Coldrex Hotrem Blackcurrant

SmithKline

GlaxoSmithKline

5,96

 

Ascorbic acid;

22.06.2006

powder for oral solution x 10

Beecham

Consumer

 
 

Phenylephrine

   

S.A. - Spain

Healthcare,

 
         

GlaxoSmithKline

 
         

Export Ltd. - UK

 

R300259

Paracetamol;

II-13595/

Coldrex tablet x 12

Glaxo-

GlaxoSmithKline

3,62

 

Caffeine;

22.06.2006

 

SmithKline

Consumer

 
 

Phenylephrine

   

Dungarvan

Healthcare - UK;

 
 

hydrochloride;

   

Ltd. - Ireland

GlaxoSmithKline

 
 

Terpin hydrate;

     

Export Ltd. - UK

 
 

Ascorbic acid

         

R300260

Paracetamol

II-14160/

Panadol film. coated tablet

Glaxo-

GlaxoSmithKline

2,07

   

17.08.2006

500 mg x 12

SmithKline

Consumer

 
       

Dungarvan

Healthcare - UK;

 
       

Ltd. - Ireland

GlaxoSmithKline

 
         

Export Ltd. - UK

 

R300261

Paracetamol

II-14162/

Panadol Soluble soluble tabl.

Glaxo-

GlaxoSmithKline

2,33

   

17.08.2006

500 mg x 12

SmithKline

Consumer

 
       

Dungarvan

Healthcare - UK;

 
       

Ltd. - Ireland;

GlaxoSmithKline

 
       

Famar S.A. -

Export Ltd. - UK

 
       

Greece

   

R300262

Paracetamol;

II-14161/

Panadol Extra film.coated

Glaxo-

GlaxoSmithKline

2,59

 

Caffeine

17.08.2006

tablet x 12

SmithKline

Consumer

 
       

Dungarvan

Healthcare - UK;

 
       

Ltd. - Ireland

GlaxoSmithKline

 
         

Export Ltd. - UK

 

2. Заповедта влиза в сила от деня на вписването й в регистъра по чл. 21 от Наредбата за правилата за образуване и регистриране на цена на лекарствените продукти при продажбата им на дребно.

Министър: Р. Гайдарски

84403

 

ЗАПОВЕД № РД-10-1331 от 11 октомври 2006 г.

На основание чл. 18, ал. 3 във връзка с чл. 17, ал. 3 от Наредбата за правилата за образуване и регистриране на цени на лекарствените продукти при продажбата им на дребно, чл. 7 от Наредбата за условията и реда за работа на Комисията по цените на лекарствата към Министерството на здравеопазването, заявление с вх. № А-207 от 10.VIII.2006 г. на “Химакс Фарма” - ЕООД, и протокол № 28 от 14.IХ.2006 г. от заседание на Комисията по цените на лекарствата към Министерството на здравеопазването нареждам:

1. Регистрирам промени в цените на лекарствените продукти, отпускани без лекарско предписание, както следва:

Рег. №

Международно

непатентно

наименование

№ на

разреше-

ние за

употреба

Търговско наименование/

лек. форма и количество

на активното вещество

в окончателна опаковка

Произ-

водител

Притежател на

разрешението за

употреба

Крайна

продаж-

на цена,

лв.

R300234

Ethanol

II-12599/

Spiritus Aethylicus 95 per

Химакс

Химакс Фарма

0,76

   

13.03.2006

cent sol. cut. 100 ml

Фарма

ЕООД - България

 
       

ЕООД -

   
       

България

   

R300235

Ethanol

II-12599/

Spiritus Aethylicus 95 per

Химакс

Химакс Фарма

6,44

   

13.03.2006

cent sol. cut. 0,8 kg

Фарма

ЕООД - България

 
       

ЕООД -

   
       

България

   

R300236

Ethanol

II-12598/

Spiritus Aethylicus 90 per

Химакс

Химакс Фарма

0,73

   

13.03.2006

cent sol. cut. 100 ml

Фарма

ЕООД - България

 
       

ЕООД -

   
       

България

   

R300237

Ethanol

II-12598/

Spiritus Aethylicus 90 per

Химакс

Химакс Фарма

6,11

   

13.03.2006

cent sol. cut. 0,8 kg

Фарма

ЕООД - България

 
       

ЕООД -

   
       

България

   

R300238

Ethanol

II-10137/

Spiritus Aethylicus 70 per

Химакс

Химакс Фарма

0,66

   

10.12.2004

cent sol. cut. 100 ml

Фарма

ЕООД - България

 
       

ЕООД -

   
       

България

   

R300239

Ethanol

II-10137/

Spiritus Aethylicus 70 per

Химакс

Химакс Фарма

5,24

   

10.12.2004

cent sol. cut. 0,8 kg

Фарма

ЕООД - България

 
       

ЕООД -

   
       

България

   

R300240

Ethacridine

11287/

Solutio rivanoli sol.cut.

Химакс

Химакс Фарма

0,42

 

lactate

01.08.2005

0,1 % - 100 ml

Фарма

ЕООД - България

 
       

ЕООД -

   
       

България

   

R300241

Ethacridine

11287/

Solutio rivanoli sol.cut.

Химакс

Химакс Фарма

2,96

 

lactate

01.08.2005

0,1 % - 1000 g

Фарма

ЕООД - България

 
       

ЕООД -

   
       

България

   

R300242

Hydrogen

II-10954/

Hydrogen peroxide 3 per

Химакс

Химакс Фарма

0,40

 

peroxide

01.06.2005

cent sol. cut. 100 ml

Фарма

ЕООД - България

 
       

ЕООД -

   
       

България

   

R300243

Hydrogen

II-10954/

Hydrogen peroxide 3 per

Химакс

Химакс Фарма

2,56

 

peroxide

01.06.2005

cent sol. cut. 1000 ml

Фарма

ЕООД - България

 
       

ЕООД -

   
       

България

   

R300244

Hydrogen

II-11988/

Hydrogen peroxide 6 per

Химакс

Химакс Фарма

0,42

 

peroxide

07.12.2005

cent sol. cut. 100 ml

Фарма

ЕООД - България

 
       

ЕООД -

   
       

България

   

R300245

Hydrogen

II-11988/

Hydrogen peroxide 6 per

Химакс

Химакс Фарма

3,18

 

peroxide

07.12.2005

cent sol. cut. 1000 ml

Фарма

ЕООД - България

 
       

ЕООД -

   
       

България

   

R300246

Menthol

II-12001/

Spiritus mentholi 1 per

Химакс

Химакс Фарма

0,93

   

08.12.2005

cent sol. cut. 100 ml

Фарма

ЕООД - България

 
       

ЕООД -

   
       

България

   

R300247

Lavandulae

II-10636/

Spiritus lavandulae sol.

Химакс

Химакс Фарма

0,98

 

oleum

06.04.2005

cut. - 100 ml

Фарма

ЕООД - България

 
       

ЕООД -

   
       

България

   

R300248

Lavandulae

II-10636/

Spiritus lavandulae sol.

Химакс

Химакс Фарма

8,58

 

oleum

06.04.2005

cut. - 0,8 kg

Фарма

ЕООД - България

 
       

ЕООД -

   
       

България

   

R300249

Camphora

II-11435/

Camphorae spiritus sol.

Химакс

Химакс Фарма

1,04

   

09.09.2005

cut. - 100 ml

Фарма

ЕООД - България

 
       

ЕООД -

   
       

България

   

R300250

Camphora

II-11435/

Camphorae spiritus sol.

Химакс

Химакс Фарма

8,33

   

09.09.2005

cut. - 0,8 kg

Фарма

ЕООД - България

 
       

ЕООД -

   
       

България

   

R300251

Benzocaine;

II-12215/

Anestesol sol. cut. - 100 ml

Химакс

Химакс Фарма

1,69

 

Menthol;

20.01.2006

 

Фарма

ЕООД - България

 
 

Procaine

   

ЕООД -

   
       

България

   

R300252

Iodine

II-12041/

Solutio iodi spirituosa 5 per

Химакс

Химакс Фарма

0,76

   

13.12.2005

cent sol. cut. - 20 ml

Фарма

ЕООД - България

 
       

ЕООД -

   
       

България

   

R300253

Iodine

II-12041/

Solutio iodi spirituosa 5 per

Химакс

Химакс Фарма

15,26

   

13.12.2005

cent sol. cut. - 0,9 kg

Фарма

ЕООД - България

 
       

ЕООД -

   
       

България

   

R300254

Salicylic acid

II-11132/

Spiritus salicylicus 1 per

Химакс

Химакс Фарма

0,73

   

07.07.2005

cent sol. cut. - 100 ml

Фарма

ЕООД - България

 
       

ЕООД -

   
       

България

   

R300255

Salicylic acid

II-12002/

Spiritus salicylicus 2 per

Химакс

Химакс Фарма

0,76

   

08.12.2005

cent sol. cut. - 100 ml

Фарма

ЕООД - България

 
       

ЕООД -

   
       

България

   

R300256

Salicylic acid,

II-11437/

Antimyco-Beta sol. cut. -

Химакс

Химакс Фарма

0,87

 

2-naphthol

09.09.2005

50 ml

Фарма

ЕООД - България

 
       

ЕООД -

   
       

България

   

R300257

Salicylic acid,

II-11436/

Antimyco-Acid sol. cut. -

Химакс

Химакс Фарма

0,87

 

Benzoic acid

09.09.2005

50 ml

Фарма

ЕООД - България

 
       

ЕООД -

   
       

България

   

2. Заповедта влиза в сила от деня на вписването й в регистъра по чл. 21 от Наредбата за правилата за образуване и регистриране на цена на лекарствените продукти при продажбата им на дребно.

Министър: Р. Гайдарски

84404

 

ЗАПОВЕД № РД-10-1340 от 11 октомври 2006 г.

На основание чл. 17, ал. 3 от Наредбата за правилата за образуване и регистриране на цени на лекарствените продукти при продажбата им на дребно във връзка с чл. 7 от Наредбата за условията и реда за работа на Комисията по цените на лекарствата към Министерството на здравеопазването, заявление с вх. № А-276 от 5.IХ.2006 г. на ТП “Шовин Анкерфарм” и протокол № 29 от 21.IХ.2006 г. от заседание на Комисията по цените на лекарствата към Министерството на здравеопазването нареждам:

1. Регистрирам цена на лекарствения продукт, отпускан без лекарско предписание, както следва:

Рег. №

Международно

непатентно

наименование

№ на

разреше-

ние за

употреба

Търговско наименование/

лек. форма и количество

на активното вещество

в окончателна опаковка

Произ-

водител

Притежател на

разрешението за

употреба

Крайна

продаж-

на цена,

лв.

R300263

Dexapanthenol

II-13321/

Corneregel eye gel 5 % - 10 g

Dr.Gerhard

Dr.Gerhard Mann

11,01

   

13.06.2006

 

Mann

Chemisch-

 
       

Chemisch-

Pharmazeutische

 
       

Pharmazeutische

Fabric GmbH -

 
       

Fabric GmbH -

Germany

 
       

Germany

   

2. Заповедта влиза в сила от деня на вписването й в регистъра по чл. 21 от Наредбата за правилата за образуване и регистриране на цена на лекарствените продукти при продажбата им на дребно.

Министър: Р. Гайдарски

84405

ЗАПОВЕД № РД-10-1341 от 11 октомври 2006 г.

На основание чл. 18, ал. 3 във връзка с чл. 17, ал. 3 от Наредбата за правилата за образуване и регистриране на цени на лекарствените продукти при продажбата им на дребно, чл. 7 от Наредбата за условията и реда за работа на Комисията по цените на лекарствата към Министерството на здравеопазването, заявление с вх. № А-292 от 7.IХ.2006 г. на “Севекс Фарма” - ООД, и протокол № 29 от 21.IХ.2006 г. от заседание на Комисията по цените на лекарствата към Министерството на здравеопазването нареждам:

1. Регистрирам промени в цените на лекарствените продукти, отпускани без лекарско предписание, както следва:

Рег. №

Международно

непатентно

наименование

№ на

разреше-

ние за

употреба

Търговско наименование/

лек. форма и количество

на активното вещество

в окончателна опаковка

Произ-

водител

Притежател на

разрешението за

употреба

Крайна

продаж-

на цена,

лв.

R300264

Extr. Vitex

II-7056/

Femicur N caps. 4 mg x 60

Schaper &

Schaper &

20,73

 

agnus castici,

21.03.2003

 

Brьmmer

Brьmmer

 
 

fructus, sicc.

   

GmbH &

GmbH &

 
       

Co.KG -

Co.KG -

 
       

Germany

Germany

 

R300265

Thujae

II12171/

Esberitox N tabl. x 60

Schaper &

Schaper &

12,33

 

Occidentalis

12.01.2006

 

Brьmmer

Brьmmer

 
 

Herba; Radix

   

GmbH &

GmbH &

 
 

Echinaceae

   

Co.KG -

Co.KG -

 
 

pupureae/

   

Germany

Germany

 
 

Echinaceae

         
 

pallida Radix

         
 

(1+1); Baptisiae

         
 

tinctoriae Radix

         

R300266

Thujae

II12174/

Esberitox N drops - 50 ml

Schaper &

Schaper &

11,79

 

Occidentalis

12.01.2006

 

Brьmmer

Brьmmer

 
 

Herba; Radix

   

GmbH &

GmbH &

 
 

Echinaceae

   

Co.KG -

Co.KG -

 
 

pupureae/

   

Germany

Germany

 
 

Echinaceae

         
 

pallida Radix

         
 

(1+1); Baptisiae

         
 

tinctoriae Radix

         

R300267

Hiperici herba

7330/

Esbericum caps. x 60

Schaper &

Schaper &

10,59

 

dry extract

14.05.2003

 

Brьmmer

Brьmmer

 
       

GmbH &

GmbH &

 
       

Co.KG -

Co.KG -

 
       

Germany

Germany

 

R300268

Cimicifuga

II-4240/

Remifemin tabl. x 60

Schaper &

Schaper &

13,11

 

extract

31.10.2001

 

Brьmmer

Brьmmer

 
       

GmbH &

GmbH &

 
       

Co.KG -

Co.KG -

 
       

Germany

Germany

 

R300269

Cimicifuga

II-4240/

Remifemin tabl. x 100

Schaper &

Schaper &

18,18

 

extract

31.10.2001

 

Brьmmer

Brьmmer

 
       

GmbH &

GmbH &

 
       

Co.KG -

Co.KG -

 
       

Germany

Germany

 

R300270

Valerianae radix

8939/

Sedacur Forte tabl.

Schaper &

Schaper &

11,47

 

dry extract sicc.;

30.04.2004

coat. x 50

Brьmmer

Brьmmer

 
 

Lupuli strobuli

   

GmbH &

GmbH &

 
 

extract sicc.;

   

Co.KG -

Co.KG -

 
 

Melissae folii

   

Germany

Germany

 
 

extract sicc.

         

2. Заповедта влиза в сила от деня на вписването й в регистъра по чл. 21 от Наредбата за правилата за образуване и регистриране на цена на лекарствените продукти при продажбата им на дребно.

Министър: Р. Гайдарски

84406

ЗАПОВЕД № РД-10-1476 от 2 ноември 2006 г.

На основание чл. 17, ал. 3 от Наредбата за правилата за образуване и регистриране на цени на лекарствените продукти при продажбата им на дребно във връзка с чл. 7 от Наредбата за условията и реда за работа на Комисията по цените на лекарствата към Министерството на здравеопазването, заявление с вх. № А-312 от 21.IХ.2006 г. на ТП “Берлин Хеми АГ” и протокол № 31 от 5.Х.2006 г. от заседание на Комисията по цените на лекарствата към Министерството на здравеопазването нареждам:

1. Регистрирам цени на лекарствените продукти, отпускани без лекарско предписание, както следва:

Рег. №

Международно

непатентно

наименование

№ на

разреше-

ние за

употреба

Търговско наименование/

лек. форма и количество

на активното вещество

в окончателна опаковка

Произ-

водител

Притежател на

разрешението за

употреба

Крайна

продаж-

на цена,

лв.

R300272

Ambroxol

II-13884/

Flavamed Cough Tablets

Berlin-

Berlin-Chemie AG

4,63

   

20.07.2006

tablet 30 mg x 20

Chemie AG

(Menarini Group) -

 
       

(Menarini

Germany

 
       

Group) -

   
       

Germany

   

R300273

Ambroxol

II-12724/

Flavamed Cough Solution

Berlin-

Berlin-Chemie AG

5,99

   

03.04.2006

solution 15 mg/5 ml -

Chemie AG

(Menarini Group) -

 
     

100 ml

(Menarini

Germany

 
       

Group) -

   
       

Germany

   

2. Заповедта влиза в сила от деня на вписването й в регистъра по чл. 21 от Наредбата за правилата за образуване и регистриране на цена на лекарствените продукти при продажбата им на дребно.

Министър: Р. Гайдарски

84407

 

ЗАПОВЕД № РД-10-1477 от 2 ноември 2006 г.

На основание чл. 18, ал. 3 във връзка с чл. 17, ал. 3 от Наредбата за правилата за образуване и регистриране на цени на лекарствените продукти при продажбата им на дребно, чл. 7 от Наредбата за условията и реда за работа на Комисията по цените на лекарствата към Министерството на здравеопазването, заявление с вх. № А-316 от 27.IХ.2006 г. на “Чайка фарма - висококачествените лекарства” - АД, и протокол № 31 от 5.Х.2006 г. от заседание на Комисията по цените на лекарствата към Министерството на здравеопазването нареждам:

1. Регистрирам промяна в цената на лекарствения продукт, отпускан без лекарско предписание, както следва:

Рег. №

Международно

непатентно

наименование

№ на

разреше-

ние за

употреба

Търговско наименование/

лек. форма и количество

на активното вещество

в окончателна опаковка

Произ-

водител

Притежател на

разрешението за

употреба

Крайна

продаж-

на цена,

лв.

R300276

Paracetamol;

II-13751/

Tonypiryn effervescent

E-Pharma

“Чайка фарма -

8,00

 

Ascorbic acid;

07.07.2006

tablet x 20

Trento

висококачествени-

 
 

Chlorphenamine

   

S.p.A. - Italy

те лекарства” - АД,

 
         

гр. Варна,

 
         

България

 

2. Заповедта влиза в сила от деня на вписването й в регистъра по чл. 21 от Наредбата за правилата за образуване и регистриране на цена на лекарствените продукти при продажбата им на дребно.

Министър: Р. Гайдарски

84408

 

ЗАПОВЕД № РД-10-1478 от 2 ноември 2006 г.

На основание чл. 17, ал. 3 от Наредбата за правилата за образуване и регистриране на цени на лекарствените продукти при продажбата им на дребно във връзка с чл. 7 от Наредбата за условията и реда за работа на Комисията по цените на лекарствата към Министерството на здравеопазването, заявление с вх. № А-313 от 21.IХ.2006 г., № А-314 от 21.IХ.2006 г. на ТП “СмитКлайн Бийчам Маркетинг енд Текникал Сървисиз Лимитид” и протокол № 31 от 5.Х.2006 г. от заседание на Комисията по цените на лекарствата към Министерството на здравеопазването нареждам:

1. Регистрирам цени на лекарствените продукти, отпускани без лекарско предписание, както следва:

Рег. №

Международно

непатентно

наименование

№ на

разреше-

ние за

употреба

Търговско наименование/

лек. форма и количество

на активното вещество

в окончателна опаковка

Произ-

водител

Притежател на

разрешението за

употреба

Крайна

продаж-

на цена,

лв.

R300274

Paracetamol

II-14009/

Panadol Baby suppositories

Glaxo

GlaxoSmithKline

4,91

   

14.08.2006

125 mg x 10

Wellcome

Consumer

 
       

Production -

Healthcare,

 
       

France

GlaxoSmithKline

 
         

Export Ltd. - UK

 

R300275

Paracetamol

II-14010/

Panadol Junior

Glaxo

GlaxoSmithKline

5,03

   

14.08.2006

suppositories 250 mg x 10

Wellcome

Consumer

 
       

Production -

Healthcare,

 
       

France

GlaxoSmithKline

 
         

Export Ltd. - UK

 

2. Заповедта влиза в сила от деня на вписването й в регистъра по чл. 21 от Наредбата за правилата за образуване и регистриране на цена на лекарствените продукти при продажбата им на дребно.

Министър: Р. Гайдарски

84409

 

ЗАПОВЕД № РД-10-1479 от 2 ноември 2006 г.

На основание чл. 18, ал. 3 във връзка с чл. 17, ал. 3 от Наредбата за правилата за образуване и регистриране на цени на лекарствените продукти при продажбата им на дребно, чл. 7 от Наредбата за условията и реда за работа на Комисията по цените на лекарствата към Министерството на здравеопазването, заявление с вх. № А-311 от 21.IХ.2006 г. на ТП “Берлин Хеми АГ” и протокол № 31 от 5.Х.2006 г. от заседание на Комисията по цените на лекарствата към Министерството на здравеопазването нареждам:

1. Регистрирам промяна в цената на лекарствения продукт, отпускан без лекарско предписание, както следва:

Рег. №

Международно

непатентно

наименование

№ на

разреше-

ние за

употреба

Търговско наименование/

лек. форма и количество

на активното вещество

в окончателна опаковка

Произ-

водител

Притежател на

разрешението за

употреба

Крайна

продаж-

на цена,

лв.

R300271

Simethicone

II-11411/

Espumisan capsule, soft

Berlin-

Berlin-Chemie AG

3,56

   

23.08.2005

40 mg x 25

Chemie AG

(Menarini Group) -

 
       

(Menarini

Germany

 
       

Group) -

   
       

Germany

   

2. Заповедта влиза в сила от деня на вписването й в регистъра по чл. 21 от Наредбата за правилата за образуване и регистриране на цена на лекарствените продукти при продажбата им на дребно.

Министър: Р. Гайдарски

84410

 

ЗАПОВЕД № РД-10-1498 от 2 ноември 2006 г.

На основание чл. 17, ал. 3 от Наредбата за правилата за образуване и регистриране на цени на лекарствените продукти при продажбата им на дребно във връзка с чл. 7 от Наредбата за условията и реда за работа на Комисията по цените на лекарствата към Министерството на здравеопазването, заявление с вх. № А-183 от 29.IХ.2006 г., № А-184 от 29.IХ.2006 г. на “Салвис Фарма” - ООД, и протокол № 32 от 12.Х.2006 г. от заседание на Комисията по цените на лекарствата към Министерството на здравеопазването нареждам:

1. Регистрирам цени на лекарствените продукти, отпускани без лекарско предписание, както следва:

Рег. №

Международно

непатентно

наименование

№ на

разреше-

ние за

употреба

Търговско наименование/

лек. форма и количество

на активното вещество

в окончателна опаковка

Произ-

водител

Притежател на

разрешението за

употреба

Крайна

продаж-

на цена,

лв.

R300287

Paracetamol;

II-12571/

THERA FLU COLD AND

Patheon Inc -

Novartis Consumer

6,76

 

Phenylephrine;

07.03.2006

FLU EXTRA STRENGTH

Canada

Health SA -

 
 

Pheniramine

 

powder for oral solution

 

Switzerland

 
     

саше x 10

     

R300288

Penciclovir

13841/

Fenivir cream 1 % - 2 g

Novartis

Novartis Consumer

10,96

   

14.07.2006

 

Pharma

Health SA -

 
       

GmbH -

Switzerland

 
       

Germany

   

2. Заповедта влиза в сила от деня на вписването й в регистъра по чл. 21 от Наредбата за правилата за образуване и регистриране на цена на лекарствените продукти при продажбата им на дребно.

Министър: Р. Гайдарски

84411

ЗАПОВЕД № РД-10-1499 от 2 ноември 2006 г.

На основание чл. 17, ал. 3 от Наредбата за правилата за образуване и регистриране на цени на лекарствените продукти при продажбата им на дребно във връзка с чл. 7 от Наредбата за условията и реда за работа на Комисията по цените на лекарствата към Министерството на здравеопазването, заявление с вх. № А-334 от 28.IХ.2006 г., № А-335 от 28.IХ.2006 г., № А-336 от 28.IХ.2006 г., № А-337 от 28.IХ.2006 г., № А-338 от 28.IХ.2006 г., № А-339 от 28.IХ.2006 г., № А-340 от 28.IХ.2006 г., № А-341 от 28.IХ.2006 г., № А-342 от 28.IХ.2006 г., № А-343 от 28.IХ.2006 г. на “Гален фарма” - ООД, и протокол № 32 от 12.Х.2006 г. от заседание на Комисията по цените на лекарствата към Министерството на здравеопазването нареждам:

1. Регистрирам цени на лекарствените продукти, отпускани без лекарско предписание, както следва:

Рег. №

Международно

непатентно

наименование

№ на

разреше-

ние за

употреба

Търговско наименование/

лек. форма и количество

на активното вещество

в окончателна опаковка

Произ-

водител

Притежател на

разрешението за

употреба

Крайна

продаж-

на цена,

лв.

R300277

Bismuth

II-9627/

Vishiven sol. cut. x 1

Гален

Гален

5,96

 

Tribromophenate,

24.08.2004

 

Фарма ООД

Фарма ООД

 
 

Pix liquida,

         
 

Castor oil

   

   

R300278

Levomenthol

II-9940/

Spiritus Mentholi 1 %

Гален

Гален

1,49

   

05.11.2004

sol. cut. 100 ml

Фарма ООД

Фарма ООД

 

R300279

Menthol

II-8038/

Menthol oitment 2 % oint. -

Гален

Гален

1,66

   

29.09.2003

10 g

Фарма ООД

Фарма ООД

 

R300280

Camphora

II-10147/

Spiritus Camphoratus 10 %

Гален

Гален

1,52

   

20.12.2004

sol. cut. 100 ml

Фарма ООД

Фарма ООД

 

R300281

Lavender oil

II-10138/

Spiritus lavandulae 1 %

Гален

Гален

1,55

   

10.12.2004

sol. cut. - 100 ml

Фарма ООД

Фарма ООД

 

R300282

Magnesium

II-8036/

Magnesium sulfate powd.

Гален

Гален

0,94

 

sulfate

29.09.2003

30 g

Фарма ООД

Фарма ООД

 

R300283

Bismuth

II-13018/

Dermatol powd. cut. x 5,0 g

Гален

Гален

2,32

 

subgallate

17.05.2006

 

Фарма ООД

Фарма ООД

 

R300284

Benzocaine;

II-12000/

Anaesthesol sol. cut. 100 ml

Гален

Гален

2,41

 

Levomenthol;

08.12.2005

 

Фарма ООД

Фарма ООД

 
 

Procaine

         
 

hydrochloride

   

   

R300285

Zinc oxide

II-8207/

Mixtura Alba susp. cut. -

Гален

Гален

2,82

   

11.11.2003

40 g

Фарма ООД

Фарма ООД

 

R300286

Iodine

II-11912/

Solutio Iodi Spirituosa

Гален

Гален

 
   

22.11.2005

5 per cent sol. cut. - 20 ml

Фарма ООД

Фарма ООД

1,16

2. Заповедта влиза в сила от деня на вписването й в регистъра по чл. 21 от Наредбата за правилата за образуване и регистриране на цена на лекарствените продукти при продажбата им на дребно.

Министър: Р. Гайдарски

84412

 

ЗАПОВЕД № РД-10-1514 от 22 ноември 2006 г.

На основание чл. 18, ал. 3 във връзка с чл. 17, ал. 3 от Наредбата за правилата за образуване и регистриране на цени на лекарствените продукти при продажбата им на дребно, чл. 7 от Наредбата за условията и реда за работа на Комисията по цените на лекарствата към Министерството на здравеопазването, заявление с вх. № А-301 от 9.Х.2006 г. на “Актавис” - ЕАД, и протокол № 33 от 19.Х.2006 г. от заседание на Комисията по цените на лекарствата към Министерството на здравеопазването нареждам:

1. Регистрирам промяна на името на притежателя на разрешението за употреба на лекарствения продукт, отпускан без лекарско предписание, както следва:

Рег. №

Международно

непатентно

наименование

№ на

разреше-

ние за

употреба

Търговско наименование/

лек. форма и количество

на активното вещество

в окончателна опаковка

Произ-

водител

Притежател на

разрешението за

употреба

Крайна

продаж-

на цена,

лв.

R300289

Povidone-iodine

II-13907/

Jodasept ointment 10 % -

Балканфарма -

Актавис ЕАД

4,93

   

24.07.2006

90 g

Троян АД

   

2. Заповедта влиза в сила от деня на вписването й в регистъра по чл. 21 от Наредбата за правилата за образуване и регистриране на цена на лекарствените продукти при продажбата им на дребно.

Министър: Р. Гайдарски

84413

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ

ЗАПОВЕД № РД 09-9 от 9 януари 2007 г.

На основание чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за защита на растенията, чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и чл. 8, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерството на земеделието и горите изменям заповед № РД 09-246 от 25.IV.2006 г., като:

1. Спецификацията за чистота с показатели 974 г/кг (изразено като пропокси-карбазон-содиум) на активно вещество пропоксикарбазон, №77 от списъка с активните вещества, разрешени за употреба на територията на Европейския съюз и Република България, се заменя с і 950 г/кг (изразено като пропокси-карбазон-содиум).

2. В активно вещество хлороталонил, №102 от списъка с активните вещества, разрешени за употреба на територията на Европейския съюз и Република България, чиято спецификация за чистота е с показатели 985 г/кг:

- хексахлоробензен: да не надвишава 0,04 г/кг;

- декахлоробифенил: да не надвишава 0,03 г/кг.

3. Актуалният списък на активните вещества, разрешени за употреба на територията на Европейския съюз и Република България, се допълва с пириметанил, както следва:

Общо име,

идентифи-

кационни

номера

Наимено-

вание по

IUPAC

Чистота

Специфични условия

140.

N - (4,6-

і 975 г/кг

Част А

Пириметанил

диметил-

Произ-

Може да бъде разре-

CAS

пирими-

водстве-

шен единствено като

№ 53112-28-0

дин-2-ил)

ното

фунгицид.

CIPAC № -

анилин

онечист-

За осъществяване на

не е опреде-

 

ване

единните принципи от

лено

 

цианамид

Анекс I трябва да бъ-

   

е токсич-

дат взети под внимание

   

но и не

заключенията от док-

   

трябва да

лада за пириметанил и

   

надвиша-

особено Апендикс I и II

   

ва 0,5 г/кг

така, както са приети от

   

в техн.

Постоянния комитет

   

материал.

по хранителната вери-

     

га и здравето на живот-

     

ните на 23 май 2006 г.

     

При цялостната оценка компетентните власти обръщат внимание на:

     

- опазването на водните организми; условията за разрешаване да включват съответните мерки за намаляване на риска, където е необходимо (като буферна зона);

     

- безопасността на операторите; в условията за употреба да се описва лична защитна екипировка.

     

Компетентните власти изискват представянето на по-нататъшни изследвания за потвърждаване на оценката на риска за рибите.

     

Да гарантират, че нотификаторите, по молба на които пириметанил е бил включен в Анекса, да предоставят такива изследвания на комисията в период от две години от влизането в сила на Директивата за включване.

Министър: Н. Кабил

00000

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ЗАПОВЕД № РД 09-70 от 22 януари 2007 г.

На основание чл. 10, ал. 5 ЗНП, чл. 10, ал. 6 ППЗНП и решение № 125 от 7.ХI.2006 г. на Общинския съвет - гр. Доспат, за преминаване финансирането на Професионалната гимназия “X.X.” - Доспат, от бюджета на Министерството на образованието и науката чрез бюджета на община Доспат във връзка с промяната на финансиращия орган определям Професионалната гимназия “X.X.” - Доспат, да премине на финансиране от бюджета на Министерството на образованието и науката чрез бюджета на община Доспат считано от 1.I.2007 г. Във връзка с извършената промяна на финансиращия орган определям Професионалната гимназия “X.X.” - Доспат, като общинско училище по смисъла на чл. 10, ал. 3 от Закона за народната просвета.

Министър: Д. Вълчев

87715

42. - Адвокатският съвет при Адвокатска колегия - София, на основание чл. 144, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за адвокатурата обявява, че с решение от 14.XI.2006 г. по д.д. № 894/2006 на Дисциплинарния съд при Софийската адвокатска колегия X.X.X. в Адвокатска колегия - София, се лишава от право да упражнява адвокатска дейност за срок 3 месеца за това, че до 30.VI.2006 г. не е заплатил дължимите от него вноски към Софийската адвокатска колегия и към Висшия адвокатски съвет, продължено нарушение по чл. 131 ЗА във връзка с чл. 101, ал. 1, т. 4 ЗА (отм.).

87714

 

СЪДИЛИЩА

Видинският окръжен съд призовава X.X.X. с последен адрес Видин, ж.к. Вида, бл. 6, вх. А, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 29.III.2007 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 810/06, заведено от X.X.X., по чл. 86 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

88246

Видинският окръжен съд призовава X.X.X. с последен адрес Видин, ж.к. Вида, бл. 6, вх. А, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 29.III.2007 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 811/2006, заведено от X.X.X., по чл. 86 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

88249

Добричкият окръжен съд призовава X.X.X., ЕГН **********, от Добрич, ж. к. Строител, бл. 64, вх. Б, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 11.IV.2007 г. в 9,30 ч. като ответник по адм. д. № 277/2005. Призованият да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се разглежда при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

88184

Асеновградският районен съд призовава X.X.X. от Асеновград, ул. Сливница 6, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 13.III.2007 г. в 13,30 ч. като ответница по гр.д. № 1157/06, заведено от Адем Чайъричи от Асеновград, за развод. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

88181

Белослатинският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Бяла Слатина, област Враца, ул. Христо Ботев 39, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 26.III.2007 г. в 9,30 ч. като ответница по гр.д. № 418/2006, заведено от дирекция “Социално подпомагане” - Бяла Слатина, по чл. 26 ЗЗДет. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

88250

Благоевградският районен съд призовава X.X.X., ЕГН **********, и X.X.X., ЕГН **********, с известен адрес по делото Благоевград, ж.к. Еленово, бл. 2, вх. А, сега с неизвестни адреси, да се явят в съда на 20.III.2007 г. в 9,30 ч. като ответници по гр.д. № 1735/06, заведено от X.X.X., по иск за издръжка. Ответниците да посочат съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

88642

Бургаският районен съд, VIII състав, призовава X.X.X. с последен адрес Бургас, к-с Меден рудник, бл. 107, вх. 1, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 8.III.2007 г. в 14 ч. и 50 мин. като ответник по гр.д. № 1836/2006, заведено от “ДЗИ - Общо застраховане” - АД, по чл. 86 ЗЗД. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

88612

Бургаският районен съд, VI състав, призовава X.X.X. с последен адрес Бургас, к-с Лазур, бл. 72, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 26.III.2007 г. в 13,30 ч. като ответник по гр.д. № 2515/2006, заведено от X.X.X., по чл. 278 ГПК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

88613

Варненският районен съд, 8 гр. състав, призовава X.X.X., ЕГН **********, с последен адрес Варна, ул. Подвис 11, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 22.III.2007 г. в 9 ч. като ответница по гр.д. № 8608/06, заведено от X.X.X. и X.X.X., от Варна, за иск по чл. 45 ЗЗД и чл. 407 ТЗ във връзка с чл. 84, ал. 3 ЗЗД, за 2000 лв. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

88632

Видинският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Видин, ж.к. Панония, бл. 8, вх. Г, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 2.IV.2007 г. в 13,20 ч. като ответник по гр.д. № 1703/2006, заведено от X.X.X., по чл. 99, ал. 1 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

88626

Габровският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Габрово, бул. Столетов 78, вх. Б, ет. 6, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 16.III.2007 г. в 10 ч. като ответница по гр. д. № 1956/2006, заведено от “Мартело Трикел” - ООД, Габрово, за иск по чл. 220 КТ. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

87698

Габровският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Габрово, бул. Морава 7, ет. 4, ап. 10, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 16.III.2007 г. в 10 ч. като ответница по гр.д. № 1952/2006, заведено от “Мартело Трикел” - ООД, Габрово, за иск по чл. 220 КТ. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

87699

Габровският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Габрово, ул. Софроний Врачански 9, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 16.III.2007 г. в 10 ч. като ответник по гр.д. № 1951/2006, заведено от “Мартело Трикел” - ООД, Габрово, за иск по чл. 220 КТ. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

87700

Габровският районен съд призовава X.X.X. с последен известен адрес Габрово, ул. Скобелевска 14, вх. А, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 20.III.2007 г. в 9,10 ч. като ответница по гр.д. № 2149/2006, заведено от X.X.X., по чл. 99 СК. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

88639

Габровският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Стара Загора, кв. Трите чучура, бл. 61, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 20.III.2007 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 1710/2006, заведено от X.X.X., по чл. 86 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

88657

Габровският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Габрово, ул. Д-р X.X. 11, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 29.III.2007 г. в 9 ч. като ответница по гр. д. № 9/2007, заведено от община Габрово. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

88630

Горнооряховският районен съд, 6 състав, призовава X.X.X., ЕГН **********, с последен адрес гр. Златарица, ул. Завоя 21, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 14.III.2007 г. в 9 ч. и 15 мин. като ответник по гр.д. № 1542/2006, заведено от X.X.X. лично и със съгласието на майка си X.X.X., по чл. 86 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

88636

Девинският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Девин, ул. Слави Кацаров 3, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 29.III.2007 г. в 9 ч. на I с.з. като ответник по гр. д. № 331/2006, заведено от X.X.X., по чл. 34 ЗС във връзка с чл. 278 ГПК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

88641

Димитровградският районен съд призовава X.X.X., ЕГН **********, с последен адрес Стара Загора, бул. Хан Тервел 50 - 11, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 29.III.2007 г. в 9 ч. като ответница по гр.д. № 1095/2006, заведено от X.X.X., по чл. 108 ЗС. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

88637

Димитровградският районен съд призовава X.X.X., ЕГН **********, с последен адрес Стара Загора, кв. Самара 8 - 1, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 29.III.2007 г. от 9 ч. като ответник по гр.д. № 1095/2006, заведено от X.X.X. по чл. 108 ЗС. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

88638

Добричкият районен съд призовава X.X.X., ЕГН **********, с последен адрес Добрич, бул. Трети март 16, вх. Г, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 7.III.2007 г. в 9,30 ч. като ответник по бр. д. № 276/2006, заведено от X.X.X. от Добрич, по чл. 99, ал. 1 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

88611

Добричкият районен съд, гр. колегия, призовава X.X.X., ЕГН ********** с постоянен адрес Добрич, ул. Лозарска 5, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 18.IV.2007 г. в 13,30 ч. като ответник по бр.д. № 34/06, заведено от X.X.X. от Добрич, по чл. 99, ал. 1 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

88185

Районният съд - гр. Исперих, призовава X.X.X. с последен адрес с. Делчево, област Разград, ул. Ахелой 1, сега извън страната с неизвестен адрес, да се яви в съда на 14.III.2007 г. в 11,30 ч. като ответница по бр.д. № 208/2006, заведено от X.X.X. от с. Подайва, по чл. 99 СК. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

88182

Районният съд - гр. Исперих, призовава X.X.X. с последен адрес с. Дянково, област Разград, ул. Мадара 33, сега извън страната с неизвестен адрес, да се яви в съда на 21.III.2007 г. в 11,30 ч. като ответник по бр.д. № 282/2006, заведено от X.X.X. от с. Драгомъж, по чл. 99 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

88179

Каварненският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес София, ж.к. Красна поляна III част, бл. 332, вх. Б, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 15.III.2007 г. в 9 ч. като ответница по гр.д. № 115/2006, заведено от X.X.X. и X.X.X. от Каварна, за съдебна делба. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

88631

Карловският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Карлово, ул. Христо Проданов 3, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 23.III.2007 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 421/2006, заведено от X.X.X. от Карлово, по чл. 82, ал. 2 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

88615

Ломският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Монтана, ж.к. Младост 2, бл. 14, вх. Г, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 3.IV.2007 г. в 10 ч. като ответник по гр.д. № 982/06, заведено от X.X.X. от Лом, за делба. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

88251

Районният съд - Монтана, призовава X.X.X., ЕГН **********, с последен адрес Бойчиновци, област Монтана, ул. Железничарска 31, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 20.III.2007 г. в 9,30 ч. като ответник по гр. д. № 994/2006, заведено по чл. 75 СК и чл. 76, т. 9, във връзка с чл. 45 ЗБДС. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

88627

Районният съд - Монтана, призовава X.X.X. с последен адрес Лом, ул. Петър Берковски 19, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 22.III.2007 г. в 9 ч. като ответник по гр. д. № 388/2006, заведено от X.X.X., по чл. 86 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

88614

Районният съд - Монтана, призовава X.X.X., ЕГН **********, с последен адрес София, район “Люлин”, ж.к. Люлин, бл. 234, вх. А, и X.X.X., ЕГН **********, с последен адрес Монтана, ул. В. Левски 41, вх. Б, сега с неизвестни адреси, да се явят в съда на 4.IV.2007 г. в 10,30 ч. като ответници по гр.д. № 991/2005, заведено по чл. 14, ал. 4, 6 и 7 и 7а ЗСПЗЗ. Ответниците да посочат съдебни адреси, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

88624

Петричкият районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Петрич, ул. Михаил Вардев 12, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 28.III.2007 г. в 11 ч. като ответник по гр.д. № 240/06, заведено от X.X.X., по чл. 108 ЗС. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

88628

Плевенският районен съд, VI гр. състав, призовава X.X.X. с последен адрес с. Тлачене, ул. Руен 9, община Бяла Слатина, област Враца, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 26.III.2007 г. в 9 ч. като заинтересована страна - ответница, по гр.д. № 3554/06, заведено от дирекция “Социално подпомагане”, Долна Митрополия, област Плевен, по чл. 26 ЗЗДет. Призованата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

88177

Плевенският районен съд, VI гр. състав, призовава X.X.X. с последен адрес София, кв. Кремиковци, ж.к. Кремиковци, бл. 101, вх. Б, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 26.III.2007 г. в 9,30 ч. като ответница по гр.д. № 3128/06, заведено от X.X.X. от с. Горни Дъбник, област Плевен, по чл. 82, ал. 1 във връзка с чл. 87 СК. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

88173

Плевенският районен съд, IV гр. състав, призовава X.X.X. с последен адрес гр. Тръстеник, ул. Никола Вапцаров 11, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 27.III.2007 г. в 10,30 ч. като ответница по гр.д. № 3014/2006, заведено от X.X.X. със съгласието на баща си и законен представтел X.X.X., по чл. 86 СК. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

88174

Пловдивският районен съд, VI гр. състав, призовава X.X.X. с последен адрес София, ж.к. Дружба, бл. 95, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 22.III.2007 г. в 13,30 ч. като ответница по гр.д. № 3599/2006, заведено от X.X.X. от с. Красново, за делба. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

88186

Пловдивският районен съд, II бр. състав, призовава X.X.X. с последен адрес Пловдив, бул. Шести септември 215, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 28.III.2007 г. в 13,30 ч. като ответник по бр.д. № 1065/06, заведено от X.X.X. от Пловдив, за развод. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

88604

Поповският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Попово, област Търговище, ж.к. Русаля, бл. 5, вх. А, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 28.III.2007 г. в 9 ч. като ответница по гр.д. № 4/2007, заведено от X.X.X., по чл. 108 ЗС. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

88629

Русенският районен съд, Х гр. състав, призовава X.X.X. с последен адрес Русе, ул. Тулча 15, вх. 1, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 28.III.2007 г. в 9 ч. като ответник по гр. д. № 5344/2006, заведено от X.X.X., по иск за увеличаване на издръжка. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

88180

Свищовският районен съд призовава Решат Ислями, гражданин на Република Македония, с последен адрес Свищов, ул. Вежен 14, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 27.IV.2007 г. в 9,30 ч. като ответник по гр.д. № 29/2007, заведено от X.X.X. от Свищов, по чл. 99, ал. 1 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

88175

Севлиевският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес с. Душево, община Севлиево, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 26.III.2007 г. в 9 ч. като ответница по гр.д. № 712/2006, заведено от X.X.X. от с. Душево, по чл. 99 СК. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

88169

Силистренският районен съд призовава X.X.X., ЕГН **********, с последен адрес Стара Загора, ж.к. Три чучура - юг, бл. 101, вх. А, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 26.III.2007 г. в 10 ч. като ответник по гр.д. № 720/2006, заведено от X.X.X., за иск за делба. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

88178

Сливенският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Сливен, ул. Георги Икономов 71, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 13.III.2007 г. в 9 ч., и на 27.III с.г. в 9 ч. като ответник по гр. д. № 1591/2006, заведено от “Геостройкомплект” - ЕООД, Хасково, по иск за 1751,48 лв. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

88176

Сливенският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Сливен, ж.к. Сини камъни, бл. 10, вх. И, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 13.III.2007 г. в 9 ч. (резервна дата 20.III.2007 г., 13,30 ч.) като ответник по гр.д. № 3161/2006, заведено от X.X.X., по чл. 99, ал. 1 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

88183

Софийският районен съд, 77 състав, призовава X.X.X. и X.X.X. с известен по делото адрес София, ж.к. Разсадника - Коньовица 87, вх. И, сега с неизвестен адрес, да се явят в съда на 8.III.2007 г. в 14,30 ч. като ответници по гр.д. № 18618/2006, заведено от X.X.. Ответниците да посочат съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

88619

Софийският районен съд, гр. колегия, 56 състав, призовава X.X.X. с последен адрес с. Мърчаево, ул. М. Казашка 27, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 19.III.2007 г. в 13 ч. като ответник по гр.д. № 19800/06, заведено от Застрахователно дружество “Бул Инс” - АД, за търговски иск. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

88633

Софийският районен съд, бр. колегия, 88 състав, призовава X.X.X.-X.,с последен адрес София, кв. Ботунец, ж. к. Ботунец, бл. 10, вх. Б, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 22.III.2007 г. в 14 ч. като ответница по гр. д. № 3118/2006, заведено от X.X.X. от София, по чл. 99 СК. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

88248

Софийският районен съд, ГК, 40 състав, призовава X.X.X., ЕГН **********, с последен адрес София, ул. Нишава 55, вх. А, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 27.III.2007 г. в 13,30 ч. като ответник по гр.д. № 8435/2006. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

88643

Софийският районен съд, гр. колегия, 58 състав, призовава X.X.X., ЕГН ********** с последен адрес София, ж. к. Люлин, бл. 621, вх. А, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 28.III.2007 г. в 9,30 ч. като ответник по гр. д. № 14579/2006. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

88625

Софийският районен съд, 77 състав, призовава X.X.X. с известен по делото адрес Русе, ул. Ради Иванов 3, вх. 1, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 28.III.2007 г. в 13,30 ч. като ответница по гр.д. № 13969/2006, заведено от ЗД “Бул Инс” - АД. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

88634

Софийският районен съд, 77 състав, призовава X.X.X., с известен по делото адрес Русе, ул. Димчо Дебелянов 4, вх. 7, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 28.III.2007 г. в 13,30 ч. като ответник по гр. д. № 13984/2006, заведено от ЗД “Бул Инс” - АД. Ответникът да посочи съдебен адрес,в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

88635

Софийският районен съд, бр. колегия, 87 състав, призовава X.X.X. с последен адрес София, ул. 11 август 42, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 28.III.2007 г. в 9,30 ч. като ответник по гр.д. № 3728/2006, заведено от X.X.X., за развод. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

88252

Софийският районен съд, 44 състав, призовава X.X.X. с последен адрес София, ж.к. Гевгелийски, бл. 8, вх. Б, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 3.IV.2007 г. в 14 ч. като ответник по гр.д. № 17291/2006, заведено от ЗД “Бул Инс” - АД, за иск по чл. 79 ЗЗД. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

88617

Софийският районен съд, 44 състав, призовава X.X.X., с последен адрес София, ул. Татарли 66, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 3.IV.2007 г. в 14 ч. като ответник по гр.д. № 15639/06, заведено от X.X.X., за облигационен иск. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

88618

Софийският районен съд, 90 състав, призовава X.X.X. с последен адрес София, ж.к. Красно село, бл. 203, вх. Г, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 12.IV.2007 г. в 9,30 ч. като ответник по гр.д. № 2884/06, заведено от X.X.X. Пазанизи, за развод. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

88649

Софийският районен съд, бр. колегия, 92 състав, призовава X.X.X. с последен адрес София, ж.к. Надежда 2, бл. 263, вх. Г, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 12.IV.2007 г. в 9,30 ч. като ответник по гр.д. № 3099/2006, заведено от X.X.X. от София, по чл. 99 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

88653

Софийският районен съд, гр. колегия, 55 състав, призовава X.X.X. с последен адрес Първомай, ул. Изгрев 24, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 17.IV.2007 г. в 10 ч. като ответник по гр.д. № 19772/06, заведено от ЗД “Бул Инс” - АД, София, по търговски иск. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

88621

Софийският районен съд, гр. колегия, 55 състав, призовава X.X.X. с последен адрес Варна, ж. к. Победа, бл. 12, вх. В, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 17.IV.2007 г. в 10 ч. като ответник по гр. д. № 19810/2006, заведено от ЗД “Бул Инс” - АД, София, по търговски иск. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

88620

Софийският районен съд, 53 състав, призовава X.X.X. с постоянен адрес София, ж.к. Дружба, бл. 85, вх. В, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 18.IV.2007 г. в 13,30 ч. като ответница по гр.д. № 9889/2005, заведено от “КБМ” - ЕАД. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

88650

Софийският районен съд, 53-и състав, призова X.X.X. с постоянен адрес Шумен, ул. Университетска 23, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 18.IV.2007 г. в 13,30 ч. като ответница по гр. д. № 20198/2006, заведено от “КБМ” - ЕАД. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

88651

Софийският районен съд, 53 състав, призовава X.X.X. с постоянен адрес Добрич, ж.к. Балик, бл. 49, вх. А, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 18.IV.2007 г. в 13,30 ч. като ответница по гр.д. № 13896/2006, заведено от “КБМ” - ЕАД. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

88652

Ямболският районен съд, гр. отделение, призовава X.X.X. с постоянен адрес, на който не може да бъде призован - Ямбол, ж.к. Г. Бенковски, бл. 11, вх. Г, да се яви в съда на 21.III.2007 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 1770/2006, заведено от X.X.X. от Ямбол, по чл. 99, ал. 1 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

88171

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.ХII.2005 г. по ф.д. № 2745/2005 вписва промени за “Корект - 2007” - ЕООД: допълва предмета на дейност: извършване на посредническа дейност по наемане на работа, трудова борса.

6523

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.ХII.2005 г. по ф.д. № 3178/2005 вписва промени за “Джи Ви Ай - Електрик” - ООД: освобождава като съдружник и управител X.X.X.; вписва като управител X.X.X.; вписва нов адрес на управление Бургас, ж.к. Меден рудник, бл. 13, вх. 4, ет. 1.

6524

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.ХII.2005 г. по ф.д. № 3704/2005 вписва промени за “Булгаба” - ЕООД: вписва като съдружник Фернандо Тринкадо Бобил; вписва промяна на наименованието от “Булгаба” - ЕООД, на “Булгаба” - ООД; дружеството се управлява и представлява от управителя Йосеп Планас Естапе.

6525

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.ХII.2005 г. по ф.д. № 4096/92 вписва промяна за “Атос” - ЕООД: вписва увеличение на капитала на дружеството от 18 954 на 18 960.

6526

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.ХII.2005 г. по ф.д. № 1368/2005 вписва промяна за “Планетстрой” - ООД: вписва ново седалище и адрес на управление Велико Търново, ул. Никола Габровски 9, ет. 1.

6527

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 13.ХII.2005 г. по ф.д. № 688/2005 вписва прехвърляне на предприятието на “Комерсиал 2003” - ЕООД, Бургас, като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на “X.X. и СН” - ЕООД.

6528

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.ХII.2005 г. по ф.д. № 407/2005 вписва промени за “Инвизибъл” - ЕООД: вписва като съдружник X.X.X.; вписва промяна на наименованието от “Инвизибъл” - ЕООД, на “Инвизибъл” - ООД; освобождава като управител X.X.X.; вписва като управител X.X.X..

6529

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.ХII.2005 г. по ф.д. № 2493/2004 вписва промени за “Делта Електроникс” - ООД: вписва като съдружник X.X.X.; освобождава съдружниците X.X.X. и X.X.X.; вписва промяна на наименованието от “Делта Електроникс” - ООД, на “Делта Електроникс” - ЕООД, с адрес на управление Бургас, ул. Св. св. Кирил и Методий 14; освобождава като управител X.X.X.; дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

6530

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.ХII.2005 г. по ф.д. № 2237/2004 вписва промени за “Деверо Строй” - ООД: освобождава като съдружник “Деверо Интернешънъл” - ООД, САЩ; вписва като съдружник X.X.X..

6531

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение от 14.ХII.2005 г. по ф.д. № 3470/98 вписва промени за “Булчарт” - ЕООД: деноминира капитала от 5 000 000 стари лв. на 5000 лв.; вписва като съдружници X.X.X. и X.X.X.; вписва промяна на наименованието от “Булчарт” - ЕООД, на “Булчарт” - ООД, със седалище и адрес на управление Варна, Южна промишлена зона - островна част, административна сграда на “Топлострой” - ЕООД; освобождава като управител X.X.X.; вписва като управител X.X.X.; допълва предмета на дейност с “корабно менажиране”.

6532

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение от 13.ХII.2005 г. по ф.д. № 3355/97 вписва промени за “Понтика” - ООД: деноминира капитала от 5 000 000 стари лв. на 5000 лв.; вписва промяна на наименованието от “Понтика” - ООД, на “Понтика 59” - ООД.

6533

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 1 ТЗ с решение от 15.ХII.2005 г. по ф.д. № 1001/99 вписва прекратяване на дейността на “Базар Феникс - Слънчев бряг” - ООД: открива производство по ликвидация на дружеството с ликвидатор X.X.X. и срок на ликвидацията 6 месеца.

6534

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.ХII.2005 г. по ф.д. № 476/2003 вписва промени за “Странджа Стил” - ООД: вписва като съдружник X.X.X.; освобождава съдружниците X.X.X. и X.X.X.; вписва промяна на наименованието от “Странджа Стил” - ООД, на “Странджа Стил” - ЕООД; освобождава като управител X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

6535

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.ХII.2005 г. по ф.д. № 2584/2000 вписва промени за “Многопрофилна болница за активно лечение - Айтос” - ЕООД: освобождава като управител X.X.X.; вписва като управител Гюлнар Вели Хабил.

6536

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 6.ХII.2005 г. по ф.д. № 03737/2005 вписва дружество с ограничена отговорност “Амосинженеринг” - ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Карлово 8, с предмет на дейност: инженерингови и строителни сделки и услуги, включително проектиране, изграждане и инженеринг на строежи, проектиране, изпълнение и инженеринг на отделни строителни и монтажни работи, свързани с изграждането, реконструирането, преустройването, поддържането, възстановяването, рехабилитацията на сгради или строителни съоръжения, проектиране, изпълнение и инженеринг на дейности по изграждането на строеж като предпроектно проучване, организация на строителството, доставка и монтаж на машини, съоръжения и технологично оборудване, подготовка и въвеждане на обекта в експлоатация, предприемаческа дейност, сделки с недвижими имоти, управление на недвижима собственост, планиране и инвестиции в областта на туризма, промишлеността и енергетиката, външнотърговски сделки, търговско представителство, посредничество и агентство, брокерство, лизингови сделки, туристически сделки, ресторантьорство, хотелиерство, транспортни сделки, таксиметрови услуги, спедиционни сделки, консултантски сделки и услуги в сферата на законодателството. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

6537

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение от 15.ХII.2005 г. по ф.д. № 2880/96 вписва промени за “Милена - 72” - ООД: деноминира капитала от 5 000 000 стари лв. на 5000 лв.; вписва като съдружник X.X.X.; освобождава съдружниците X.X.X. и X.X.X.; вписва промяна на наименованието от “Милена - 72” - ООД, на “Милена - 72” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Велинград, област Пазарджик, ул. Маркови скали 17; освобождава като управител X.X.X.; дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

6538

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.ХII.2005 г. по ф.д. № 906/2004 вписва промени за “X.X.” - ЕООД: заличава като едноличен собственик на капитала и управител X.X.X.; вписва като едноличен собственик на капитала и управител X.X.X.; вписва промяна на наименованието от “X.X.” - ЕООД, на “Геко 25” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Провадия, ул. Стефан Боранов 13.

6539

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 1 ТЗ с решение от 15.ХII.2005 г. по ф.д. № 1810/94 вписва прекратяване на дейността на “Д и Д” - ООД; открива производство по ликвидация на дружеството с ликвидатор X.X.X. и срок на ликвидацията 6 месеца.

6540

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.ХII.2005 г. по ф.д. № 871/96 вписва промени за “Виктория - 95” - ЕООД: освобождава като управител X.X.X.; вписва като управител X.X.X..

6541

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.ХII.2005 г. по ф.д. № 256/2000 вписва промени за “Джуниър - Експрес” - ООД: освобождава като съдружник и управител X.X.X.; вписва промяна на наименованието от “Джуниър - Експрес” - ООД, на “Джуниър - Експрес” - ЕООД, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови и лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, превод на чужда литература, финансово счетоводни услуги, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, компютърни, импресарски или други услуги, заложна къща, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

6542

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.ХII.2005 г. по ф.д. № 2963/2000 вписва промени за “Тураеро - 2001” - ЕООД, в несъстоятелност: освобождава като управител X.X.X..

6543

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.ХII.2005 г. по ф.д. № 2406/2000 вписа промени за “Телевизия Бургас” - АД: вписва нов съвет на директорите в състав: X.X.X., “Интрейд спорт” - ООД, Бургас, и “Интрейд газ” - ЕООД, Бургас; дружеството се представлява от изпълнителния директор X.X.X..

6544

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.ХII.2005 г. по ф.д. № 2180/2004 вписва промени за “Корал Травел” - ООД: вписва промяна на фамилното име на съдружника и управител X.X.X. на X.X.X.-X..

6545

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.ХII.2005 г. по ф.д. № 1983/2004 вписва промени за “ПИБ Сървис” - ЕООД: освобождава като управител X.X.X.; вписва като управител Роланд Ресел.

6546

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.ХII.2005 г. по ф.д. № 1165/2004 вписва промени за “X.X.” - ЕООД: вписва като съдружник X.X.X.; вписва промна на наименованието от “X.X.” - ЕООД, на “Мелничен комбинат Пеев и Минков” - ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Септемврийска 46; освобождава като управител X.X.X.; вписва като управител X.X.X..

6547

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.ХII.2005 г. по ф.д. № 1966/2002 вписва промени за “Милена Пуулс” - ЕООД: вписва нов адрес на управление Бургас, бул. Стефан Стамболов 78.

6548

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 и § 7 и 8 ТЗ във връзка с чл. 154, т. 5, чл. 155, т. 2 и чл. 266 ТЗ на 21.III.2005 г. с решение по гр.д. № 423/2003 вписва прекратяване на дейността на “Я.Н.С.” - ООД, регистрирано по ф.д. № 1367/97, открива производство по ликвидация на дружеството със срок на ликвидацията 6 месеца и определя за ликвидатор X.X.X..

6549

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.ХII.2005 г. по ф.д. № 1099/95 вписва промени за “К. А. Алба-дос” - ЕООД: освобождава като управител X.X.X.; вписва като управител X.X.X..

6550

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.ХII.2005 г. по ф.д. № 915/2002 вписва промени за “Моден” - ООД: освобождава като съдружник X.X.X.; вписва като съдружник и управител X.X.X.; вписва ново седалище и адрес на управление Варна, ул. Кракра 45а, ет. 2, ап. 2; дружеството се управлява и представлява от управителите Нихат Гюлсевер и X.X.X. заедно и поотделно.

6551

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 1 ТЗ с решение от 15.ХII.2005 г. по ф.д. № 549/2000: вписва прекратяване на дейността на “Транстрой - М” - ЕООД: открива производство по ликвидация на дружеството с ликвидатор X.X.X. и срок на ликвидацията 6 месеца.

6552

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.ХII.2005 г. по ф.д. № 3166/2005 вписва промени за “АД - Кар” - ООД: вписва като съдружник Ферхат Кар.

6553

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 24.ХI.2005 г. по ф.д. № 2092/93 вписва промени за “Екотерм - Перла” - ООД: освобождава съдружниците X.X.X., X.X.X. и X.X.X..

6554

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение от 16.ХII.2005 г. по ф.д. № 2654/97 заличава от ТР на БОС “Брод Инвест” - АД, в ликвидация.

6555

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.ХII.2005 г. по ф.д. № 2031/2001 вписва промени за “В И К - Проект - Бургас” - ООД: освобождава съдружниците X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X..

6556

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.ХII.2005 г. по ф.д. № 1828/2002 вписва промени за “БСИ Инспекторат България” - ЕООД: вписва промяна на наименованието от “БСИ Инспекторат България” - ЕООД, на “Инспекторат България” - ЕООД.

6557

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 13.ХII.2005 г. по ф.д. № 1792/2003 вписва прехвърляне на предприятието на “Комерсиал 2003” - ЕООД, като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на “X.X. и СН” - ЕООД, Бургас; заличава от търговския регистър “Комерсиал 2003” - ЕООД.

6558

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.ХII.2005 г. по ф.д. № 2741/2003 вписва промени за “Дарс Инвест” - ООД: освобождава като съдружник Ахмед Моунла; вписва промяна на наименованието от “Дарс Инвест” - ООД, на “Дарс Инвест” - ЕООД, с едноличен собственик на капитала X.X.X.; дружеството се управлява и представлява от досегашния управител X.X.X..

6559

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 15.ХII.2005 г. по ф.д. № 1538/92 вписва промени за “Странджа - Автотранспорт” - АД: освобождава като прокурист X.X.X.; вписва като изпълнителен директор X.X.X..

6560

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.ХII.2005 г. по ф.д. № 918/2003 вписва промени за “Кандрова” - ЕООД: вписва като съдружници X.X.X. и X.X.X.; освобождава като съдружник X.X.X.; вписва промяна на наименованието от “Кандрова” - ЕООД, на “Кандрова” - ООД; дружеството се управлява и представлява от досегашния управител X.X.X..

6561

Бургаският окръжен съд допуска поправка на явна фактическа грешка в решение на БОС от 19.VIII.2003 г. по ф.д. № 1566/99 за “Класман Ентърпрайсиз” - ЕООД, по отношение наименованието на дружеството, като вместо “Класман Ентъпрайсиз” - ЕООД, да се чете “Класман Ентърпрайсиз” - ЕООД.

6562

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.ХII.2005 г. по ф.д. № 1804/2002 вписва промени за “Мит - Груп” - ЕООД: заличава като едноличен собственик на капитала и управител X.X.X.; вписва като едноличен собственик на капитала и управител X.X.X.; вписва ново седалище и адрес на управление Сунгурларе, ул. Изгрев 33.

6563

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.ХII.2005 г. по ф.д. № 3002/2001 вписа промени за “Долорес” - ЕООД: заличава X.X.X. като едноличен собственик, управител и представляващ и вписва като такъв Исмаил Ремзи Кадир.

6212

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.ХI.2004 г. по ф.д. № 1820/2003 вписа промени за “Имобилиен 2000” - ЕООД: заличава Марион Манфред Бом като прокурист; вписва нов предмет на дейност: покупка, строеж на недвижими имоти с цел продажба и обзавеждане на недвижими имоти, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба, в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, вътрешно- и външнотърговска дейност, реекспорт, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, лизинг.

6213

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.ХII.2005 г. по ф.д. № 3254/2004 вписа промени за “ТД Корпорейшън” - ООД: заличава X.X.X. и X.X.X. като съдружници, управители и представляващи дружеството; вписва промяна в наименованието на дружеството: “ТД Корпорейшън” - ЕООД; вписва X.X.X. като едноличен собственик, управител и представляващ; вписа актуален учредителен акт.

6214

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.ХII.2005 г. по ф.д. № 3845/2004 вписа промени за “Кейт” - ООД: заличава X.X.X. и X.X.X. като съдружници; вписва промяна в наименованието на дружеството: “Кейт” - ЕООД; заличава като управител и представляващ дружеството X.X.X.; вписва като едноличен собственик, управител и представляващ X.X.X.; вписва нов адрес на управление: ул. Михаил Колони 18; вписва нов учредителен акт.

6215

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.ХII.2005 г. по ф.д. № 1074/2001 вписа промени за “АБВ - АС” - ЕООД: заличава X.X.X. като едноличен собственик, управител и представляващ дружеството; вписва промяна в наименованието на дружеството: “АБВ - С” - ООД; вписва X.X.X., X.X.X. и X.X.X. като нови съдружници; вписва като управител и представляващ дружеството X.X.X..

6216

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.ХII.2005 г. по ф.д. № 4568/2005 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Касълбридж” - ООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Георги X.X. 25, ап. 3, и с предмет на дейност: покупка, ремонт и преустройство на недвижими имоти с цел продажба, търговска дейност, търговско посредничество и представителство. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници Брид Дохърти и Паскал Лиъм Гибънс и се управлява и представлява от Брид Дохърти.

6217

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.ХII.2005 г. по ф.д. № 4452/2005 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Ербен Инвест” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Цар Самуил 15Б, и с предмет на дейност: покупко-продажби на недвижими имоти - земи и/или сгради, изграждане на нови или ремонт и реконструкция на сгради, търговско посредничество, експлоатация и/или менажиране на жилищни, административни, хотелски или производствени имоти, вътрешна и външна търговия, транспорт, туризъм и обществено хранене, консултантска дейност, производство на стоки и услуги. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик на капитала Петер Дуус Ербен, който го управлява и представлява.

6218

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.ХII.2005 г. по ф.д. № 4348/2005 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Вес - Бой” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Доктор X.X. 9, вх. А, ет. 5, ап. 58, с предмет на дейност: металообработващи услуги, услуги по техническото обслужване и ремонта на моторни превозни средства, търговска дейност - внос и износ, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки (след лиценз), складови сделки (след лиценз), стоков контрол (след лиценз), сделки с интелектуална собственост (след лиценз), хотелиерски и туристически услуги (след лиценз), ресторантьорство, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги (след лиценз), строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик на капитала X.X.X., който го управлява и представлява.

6219

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.ХII.2005 г. по ф.д. № 4157/2005 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Л - Макс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Аксаково, ул. Орлово гнездо 30, и с предмет на дейност: покупка на стоки и вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, вътрешна и външна търговия, внос и износ на стоки и услуги, транспортна дейност, вътрешен и международен туризъм (след лиценз), ресторантьорска и хотелиерска дейност, производство, изкупуване, преработка и търговия със селскостопанска продукция от растителен и животински произход в страната и в чужбина, програмни и информационни услуги, комплексно-сервизни услуги, ремонт и поддръжка на сгради и съоръжения, проектиране и строителство на сгради, механизирана обработка на земята, моделиерски и шивашки услуги, битови услуги, ремонт на битова техника, откриване на магазинна мрежа, маркетинг, бартер и реекспорт. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик на капитала X.X.X., който го управлява и представлява.

6220

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 17.ХI.2005 г. по ф.д. № 4108/2005 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Ел строй монтаж” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ж.к. Възраждане, бл. 69, вх. 2, ап. 45, и с предмет на дейност: търговска дейност в страната и в чужбина, покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина, строително-монтажна дейност, търговски и правни сделки за своя и чужда сметка, производство, изкупуване, преработка и реализация на селскостопанска продукция от растителен и животински произход, външна и вътрешна търговия с хранителни, промишлени стоки, машини и съоръжения, транспортна дейност (след лиценз), сделки с интелектуална собственост, вътрешен и международен туризъм (след лиценз), агентска и туроператорска дейност (след лиценз), комисионерство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, рекламно-информационна дейност, покупко-продажба на недвижими имоти и вещни права върху тях, транспортни и спедиторски услуги, ресторантьорство и хотелиерство (след лиценз), комплексни комунално-битови услуги за населението, автосервизна и авторемонтна дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик на капитала X.X.X., който го управлява и представлява.

6221

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.ХII.2005 г. по ф.д. № 4588/2005 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Шанън тул хайър Ко” - ООД, със седалище и адрес на управление Варна, м-ст Акчелар, к-с Сириус, офис 3, и с предмет на дейност: търговия със стоки, машини, съоръжения, външна и вътрешна търговия и свързаните с нея специфични търговски операции, производство и реализация на селскостопанска продукция, представителство, посредничество и агентство, наемане и отдаване на движими и недвижими имоти и вещи, строителство, транспортна и спедиционна дейност, видео- и аудиоуслуги, издателство и реклама, туроператорска дейност, рент-а-кар, наемни отношения, лизингова и заложна дейност, продуцентски и импресарски услуги, обменни бюра, охранителна дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници Джеймс Кристофър Фърлонг и Пърл Даян Ричардсън и се управлява и представлява от Джеймс Кристофър Фърлонг.

6222

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.ХII.2005 г. по ф.д. № 2590/2005 вписа промяна за “Евроцентър” - ООД: вписва нов адрес на управление - Варна, ул. Любен Каравелов 11А, ет. 1.

6223

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.ХII.2005 г. по ф.д. № 4595/2005 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Сиймаунт Девелопмънтс” - ООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Братя Миладинови 10, ет. 2, и с предмет на дейност: покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, търговско представителство и посредничество. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X. и Никълас Боланд и се управлява и представлява от X.X.X. и Никълас Боланд заедно.

6224

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.ХII.2005 г. по ф.д. № 630/2005 вписа промени за “Уолтан” - ООД: вписва като управител и представляващ Ан Фийрик, която ще управлява и представлява дружеството заедно и поотделно с другия управител Уолтър Клекхорн; вписва ново седалище и адрес на управление - с. Равна, ул. 12 № 8, община Провадия, област Варна.

6225

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.ХII.2005 г. по ф. д. № 4500/2005 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Марикеар” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ж. к. Младост, бл. 157, ап. 11, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; покупка на ценни книжа с цел продажба; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; менителници, записи на заповед и чекове; складови и лицензионни сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг; корабно снабдяване, митническо посредничество и представителство. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик на капитала X.X.X., която го управлява и представлява.

6226

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.ХII.2005 г. по ф. д. № 4487/2005 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Джей Джей Ентерпрайсез” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Мусала 3, и с предмет на дейност: покупко-продажба на недвижими имоти, посредничество, строителство и предприемачество; хотелиерство, посредничество при намиране на работа, дизайн, създаване на компютърни програми, частно английско преподаване и частно преподаване по математика. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик на капитала Дженифър Мюир Робинсон, която го управлява и представлява.

6227

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.ХII.2005 г. по ф. д. № 4602/2005 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Ти Джей Инвестмънтс лимитед” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Мур 3А, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и ресторантьорство; комисионни сделки; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик на капитала Таня Мария Джоузеф, която го управлява и представлява.

6228

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.ХII.2005 г. по ф.д. № 4581/2005 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Ан Филдинг” - ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Близнаци, с предмет на дейност: маркетинг и мениджмънт в областта на туризма. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от собственика на капитала Ан Лорейн Уелок.

6564

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.ХII.2005 г. по ф.д. № 4640/2005 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Дакт” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Железни врата 33, вх. А, ет. 3, ап. 8, с предмет на дейност: производство и покупка на стоки или други вещи с цел продажба, търговско представителство и посредничество, вътрешно- и външнотърговска дейност, производство и реализация на промишлени, непромишлени, хранителни и селскостопански стоки в страната и в чужбина, вътрешен и международен туризъм, ресторантьорска и хотелиерска дейност, транспортна и спедиционна дейност - превоз на пътници и товари в страната и в чужбина, покупка и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, посредничество и комисионерство с недвижими имоти, проектантски услуги. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от собственика на капитала X.X.X..

6565

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.ХII.2005 г. по ф.д. № 4543/2005 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Продизайн 05” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, бул. Христо Ботев 18, ет. 12, ап. 239, с предмет на дейност: проектантска дейност, консултантска дейност, туристическа дейност в страната и в чужбина, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, търговия на едро и дребно, износ, транспорт, производство на селскостопанска продукция и продажбата й, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от собственика на капитала X.X.X..

6566

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 20.ХII.2005 г. по ф.д. № 4691/2005 вписа в регистъра за търговски дружества акционерно дружество “Виктори груп” - АД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Васил Друмев 1, с предмет на дейност: строителна дейност, хотелиерска и туроператорска дейност, ресторантьорство, балнеология и други спомагателни туристически дейности, отдаване под наем и търговска дейност, с капитал 50 000 лв., разпределен в 2000 поименни акции с номинал 25 лв. Дружеството се управлява от съвет на директорите в състав: X.X.X., X.X.X. и X.X.X., и се представлява от X.X.X..

6567

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.ХII.2005 г. по ф.д. № 646/2005 вписа промяна за “Сий пропъртис инвестмънт” - ЕООД: заличава като едноличен собственик, управител и представляващ X.X.X.; вписва като съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; вписва ново наименование - “Булгаз инженеринг” - ООД; вписва като управител и представляващ X.X.X.; допълва предмета на дейност с “търговия, проектиране, производство, монтаж, сервиз, реконструкция и ремонт на газови съоръжения и инсталации, тръбопроводи за пара и топла вода, котли на пара и съдове под налягане”.

6568

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 21.ХII.2005 г. по ф.д. № 2845/2005 вписа в регистъра за търговски дружества промени за “Почивен комплекс Шкорпиловци” - ЕООД: заличава “Лега консулт” като едноличен собственик и вписва като такъв “Мондекс Континентъл” - САЩ; заличава X.X.X. като управител и представляващ дружеството и вписва като такъв X.X.X.; приема и прилага нов учредителен акт.

6569

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 21.ХII.2005 г. по ф.д. № 4731/2005 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “ЮТМ - груп” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, бул. Осми приморски полк 128, с предмет на дейност: всички видове търговски операции, търговско обслужване на фирми, производство, внос-износ на метали, стоки за бита, корабно, медицинско, селскостопанско оборудване, софтуер, строителни и ремонтни услуги, маркетингова, инженерингова, лицензионна, представителна и други дейности. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от собственика на капитала X.X.X..

6570

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 28.ХI.2005 г. по ф.д. № 1619/2002 вписа в регистъра за търговски дружества промени за “Верона клуб” - ЕООД: заличава X.X.X. като управител и представляващ дружеството и вписва като такъв X.X.X.; вписва нова редакция на учредителния акт.

6571

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.ХII.2005 г. по ф.д. № 4459/2005 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Прима инвест - България” - ООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Солун 1, с предмет на дейност: сделки с недвижими имоти, търговия, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни услуги, внос и износ на стоки. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X.-X. и се управлява и представлява от X.X.X..

6572

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 21.ХII.2005 г. по ф.д. № 4683/2005 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Имоти Билдстрой” - ООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Кавала 15, с предмет на дейност: строителство и ремонт, производство на всякакви строителни елементи и материали, метални конструкции за строителството, дограми и монтаж на същите, извършване на хидро- и топлоизолации, осъществяване на електро- и топломонтажни работи и ремонтна дейност, ремонт на строителни и електромашини и съоръжения, електрообзавеждане на промишлени предприятия и сгради, проектиране и изграждане на външни и вътрешни мрежи, В и К, отопление, вентилация и климатизационни системи, комисионерство, наемни отношения, сделки с недвижими имоти, хотелиерство, ресторантьорство и туризъм (след лиценз), импресарска и концертна дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.

6573

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 20.ХII.2005 г. по ф.д. № 4725/2005 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Кавана енд сон” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Драгоман 9, ет. 3, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, консултантска и експертна дейност, търговско представителство и посредничество, туристическа дейност (след лиценз), маркетинг и мениджмънт услуги. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от собственика на капитала Патрик Лорънс Кавана.

6574

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 20.ХII.2005 г. по ф.д. № 4692/2005 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Тиди” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Драгоман 9, ет. 3, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, консултантска и експертна дейност, търговско представителство и посредничество, туристическа дейност (след лиценз), маркетинг и мениджмънт услуги. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от собственика на капитала Марк Лий Тиди.

6575

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.Х.2005 г. по ф.д. № 3386/2005 вписа в регистъра за търговски дружетва дружество с ограничена отговорност “Чани - М сървис” - ООД, със седалище и адрес на управление Варна, ж.к. Младост, бл. 133, вх. 3, ет. 8, ап. 71, с предмет на дейност: автобояджийска дейност, извършване на авторемонтни и автотенекеджийски услуги, автосервизни услуги - диагностика на моторни превозни средства (МПС), монтаж и демонтаж на автомобилни гуми, смяна на автомасла, монтаж и демонтаж на авточасти и принадлежности, отстраняване на повреди по МПС, автомивки и други услуги по техническото обслужване и ремонта на МПС, сервиз и оборудване със сервизна техника, резервни части и съпринадлежности на МПС, автокозметика и автодизайн, търговия с авточасти и принадлежности, вътрешна и външна търговия на едро и дребно със стоки от всякакъв вид, внос, износ, търговско представителство и посредничество, комисонна дейност, изготвяне на експертни оценки на машини и съоръжения, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, лизинг, извършване на всякакви други търговски сделки и дейности. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от съдружниците X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

6576

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.ХII.2005 г. по ф.д. № 4609/2005 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Блик 2” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Козлодуй 27, ет. 4, ап. 21, с предмет на дейност: покупко-продажба на недвижими имоти, посредничество, строителство и предприемачество, хотелиерство, посредничество при намиране на работа, реклама. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от собственика на капитала Патрик Питър Дъфи.

6577

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.ХII.2005 г. по ф.д. № 1136/2005 вписа промени за “Дрийм уърлд” - ООД: заличава като съдружник, управител и представляващ X.X.X.; вписва като съдружник, управител и представляващ X.X.X.; вписва нов дружествен договор.

6578

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.ХII.2005 г. по ф.д. № 794/2001 вписа промени за “Нортекс” - ООД: заличава като съдружници и представляващи дружеството X.X.X. и X.X.X.-X.; вписва ново наименование “Скетрон” - ЕООД; вписва нов адрес на управление Варна, ул. Генерал Столетов 35, ет. 1, ап. 1; вписва като едноличен собственик, управител и представляващ X.X.X..

6579

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 6.ХII.2005 г. по ф.д. № 1128/2003 вписа в регистъра за търговски дружества промени за “Еколес” - ООД: заличава X.X.X. като съдружник, управител и представляващ; вписва X.X.X. като нов съдружник; дружеството се управлява и представлява от X.X.X.; вписва нов адрес на управление: кв. Чайка, бл. 67, ет. 6, ап. 16.

6580

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.ХII.2005 г. по ф.д. № 4574/2005 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Нептун Яхт България” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Граф Игнатиев 17, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия с яхти, както и с всякакви вещи, незабранени със закон, производство с цел търговия на всякакви вещи, незабранени със закон, посредничество и представителство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, извършване на всякакъв вид услуги в страната и в чужбина. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик на капитала “Нептун Яхт” - ООД, и се управлява и представлява от Думитру Дикулеску.

6581

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.ХII.2005 г. по ф.д. № 4621/2005 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Аутопрес” - ООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Битоля 1, с предмет на дейност: покупко-продажба на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

6582

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 7.ХII.2005 г. по ф.д. № 4428/2005 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Ес Ей Ес Ентърпрайсис Си.Си” - ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Бяла, ул. Втора 2, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, пътнически, товарни и транспортни услуги в страната и в чужбина, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, комисионни, спедиционни сделки, отдаване под наем на недвижими имоти, вътрешен и международен туризъм, хотелиерство, ресторантьорство, рекламна дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от собственика на капитала Шакир Бхандия.

6583

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.ХII.2005 г. по ф.д. № 4637/2005 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Ди дабъл Ю пропъртис” - ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Бяла, ул. Втора 2, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, пътнически, товарни и транспортни услуги в страната и в чужбина, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, комисионни, спедиционни сделки, отдаване под наем на недвижими имоти, вътрешен и международен туризъм, хотелиерство, ресторантьорство, рекламна дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от собственика на капитала Дейвид Уийтстоун.

6584

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.VI.2005 г. по ф.д. № 724/2003 вписа промени за “Катоди Марин сервиз” - ЕООД: заличава като едноличен собственик, управител и представляващ X.X.X.; вписва като едноличен собственик, управител и представляващ X.X.X.; вписва адрес на управление Варна, ж.к. Младост, бл. 115, вх. 11, ап. 8.

6585

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.ХII.2005 г. по ф.д. № 4550/2005 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Евро хоум билдинг груп” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, бул. Владислав Варненчик 124, ет. 1, ап. 2Б, с предмет на дейност: проектиране, строителство и ремонт на жилищни и промишлени обекти, превозна, спедиционна, рекламна, комисионна, лизингова, складова, хотелиерска, ресторантьорска, информационна дейност и предоставяне на други услуги, производство, покупка и преработка на стоки или други вещи с цел продажба, търговско представителство и посредничество, сделки с интелектуална собственост, вътрешно- и външнотърговска дейност, производство на видео- и звукозаписи, издателска и печатарска дейност, експорт и реекспорт, покупко-продажба на недвижими имоти, кетъринг и шипшандър (след лиценз). Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик на капитала X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

6586

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д. № 4366/99 от 21.ХI.2005 г. вписа в регистъра за търговски дружества за “Мотобул - Варна” - ЕООД, следните промени: заличава X.X.X. като едноличен собственик, управител и представляващ и вписва като такъв X.X.X.; вписва ново наименование на дружеството “Питбул” - ЕООД; вписва ново седалище и адрес на управление от Варна на София, СО, район “Витоша”, ул. Генерал X.X. 78, вх. А, офис 2; приема и прилага нов устав на дружеството.

6587

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д. № 3065/2002 от 13.ХII.2005 г. вписа в регистъра за търговски дружества за “БГ - сенкам” - ООД, следните промени: заличава Мурат Демирбулакли като съдружник, управител и представляващ дружеството и вписва като такъв X.X.X..

6588

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д. № 4541/2005 от 12.ХII.2005 г. вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Навара кар” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ж. к. Възраждане 35, вх. 6, ет. 5, ап. 133, с предмет на дейност: търговия с автомобили и части за тях - внос и износ; независим финансов одит на финансови отчети на предприятия, счетоводни и консултатски услуги; търговска дейност - внос и износ, на едро и дребно, в страната и в чужбина; производство и покупка на промишлени, хранителни и селскостопански стоки и реализацията им в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина; посредническа дейност при покупко-продажба и наемане на недвижими имоти; инвестиране, строеж на недвижими имоти с цел продажба; строителна и строително-монтажна и ремонтна дейност в страната и в чужбина; посредническа дейност при информиране и наемане на работа, включително и за формиране и попълване на работни групи за работа в страната и в чужбина (след лиценз); туризъм, хотелиерство, ресторантьорство и туроператорска дейност (след лиценз); инженеринг, бартер и реекспорт; превозна, рекламна, спедиционна, комисионна, складова, лизингова, информационна дейност и предоставяне на услуги на физически и юридически лица в страната и чужбина; фризьорство и козметика; сделки с интелектуална собственост и маркетинг; търговско представителство и посредничество на физически и юридически лица в страната и в чужбина; компютърни и технически разработки, консултации и услуги. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от собственика на капитала X.X.X..

6589

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д. № 4611/2005 от 14.ХII.2005 г. вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Аква инвест” - ООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Петко Стайнов 1, ет. 2, ап. 5, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия с промишлени и хранителни стоки; туроператорство и екотуризъм (след лиценз); консултантска дейност; хотелиерство и ресторантьорство (след лиценз); транспорт на товари в страната и в чужбина (след лиценз); посредническа и комисионна дейност; спедиторска дейност и митническо агентиране (след лиценз); складова и антрепозитна складова дейност (след лиценз); производство, преработка и обработка на селскостопански суровини от растителен и животински произход и търговия с тях; производство на промишлени изделия и търговия с тях; строителна и строително-монтажна дейност; строителство, закупуване и ремонт на жилищни и промишлени сгради с цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от съдружниците X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

6590

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д. № 4614/2005 от 15.ХII.2005 г. вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Иман реалти” - ООД, със седалище и адрес на управление Варна, бул. Мария-Луиза 26, вх. В, ап. 18, с предмет на дейност: търговска дейност - внос и износ; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба на едро и дребно в първоначален, обработен или преработен вид; консултантска дейност; производство и реализация на промишлени, хранителни и селскостопански стоки в страната и в чужбина; транспортна дейност - превоз на пътници и товари в страната и в чужбина; ресторантьорска и хотелиерска дейност (след лиценз); търговско представителство и посредничество; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; сделки с интелектуална собственост; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки; рекламни и информационни услуги; строителство и проектиране; обзавеждане на недвижими имоти. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X..

6591

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д. № 4501/2005 от 16.ХII.2005 г. вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Варна груп - 2005” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Бук 4, ет. 4, ап. 7, с предмет на дейност: обучение на курсисти за водачи на леки и товарни автомобили, търговия на едро и дребно, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, рекламна и импресарска дейност, маркетинг, лизинг, посредничество и търговско представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, транспортна дейност, производство на стоки, консултантски услуги и други услуги, внос и износ. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от собственика на капитала X.X.X..

6592

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 4.IV.2004 г. по ф.д. № 2940/2000 вписа промени за “Многопрофилна болница за активно лечение Света Марина” - ЕАД: заличава като член на съвета на директорите X.X.X.; вписва като член на съвета на директорите X.X.X..

6593

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 21.ХII.2005 г. по ф.д. № 2940/2000 вписа промени за “Многопрофилна болница за активно лечение Света Марина” - ЕАД: заличава като членове на СД X.X.X. и X.X.X.; вписва нови членове на СД - X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X..

6594

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.ХII.2005 г. по ф.д. № 4532/2005 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Муйнекон Инвестмънт” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Сан Стефано 16, и с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, хотелиерство и ресторантьорство (след лиценз), вътрешен и международен туризъм (след лиценз), търговско посредничество и представителство в страната и в чужбина, импорт, експорт, реекспорт, бартерни сделки, построяване и управление на индустриални, жилищни и търговски сгради, придобиване, построяване и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик на капитала Шемъс Мартин Дафи, който го управлява и представлява.

6595

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.ХII.2005 г. по ф.д. № 332/2005 вписа промяна за “Ре - Инженеринг” - ЕООД: заличава като управител и представляващ X.X.X.; вписва като управител и представляващ X.X.X..

6596

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.ХII.2005 г. по ф.д. № 4629/2005 вписа в регистъра за търговски држества дружество с ограничена отговорност “А и П” - ООД, със седалище и адрес на управление Варна, бул. Съборни 31А, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, външна и вътрешна търговска дейност, организиране на забавни и развлекателни игри, вкл. и играта “бинго” (след лиценз), проектиране и строителство на жилищни и промишлени обекти. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници Адамос Теофанос и Пиерос Запунис, които го управляват и представляват заедно и поотделно.

6597

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.ХII.2005 г. по ф.д. № 3523/2004 вписа промяна за “В.С.О.” - ЕООД: заличава като едноличен собственик, управител и представляващ дружеството X.X.X.; вписва като едноличен собственик, управител и представляващ дружеството X.X.X..

6598

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.ХII.2005 г. по ф.д. № 4607/2005 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Хауз Тотал Солюшън” - ООД, със седалище и адрес на управление Варна, бул. Съборни 31А, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, външна и вътрешна търговска дейност, организиране на забавни и развлекателни игри, вкл. и играта “бинго” (след лиценз), проектиране и строителство на жилищни и промишлени обекти. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници Никос Евдокиму и Мариос Фотиу, които го управляват и представляват заедно и поотделно.

6599

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.ХII.2005 г. по ф.д. № 2355/96 вписа промени за “Глоубъл Сервиз” - ЕООД: заличава X.X.X. като едноличен собственик и X.X.X. като управител и представляващ дружеството; вписва като едноличен собственик, управител и представляващ дружеството X.X.X.; вписа актуален учредителен акт.

6600

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 20.ХII.2005 г. по ф.д. № 2090/2004 вписа промени за “Билдинг Сентър Ентърпрайз” - ООД: заличава X.X.X. и X.X.X. като съдружници; вписва промяна в наименованието на дружеството: “Билдинг Сентър Ентърпрайз” - ЕООД; заличава X.X.X. като управител и представляващ; вписва като едноличен собственик, управител и представляващ X.X.X.; вписва нов адрес на управление: ж.к. Възраждане, бл. 9, вх. 1, ап. 14; вписва нов учредителен акт.

6601

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 20.ХII.2005 г. по ф.д. № 2633/2000 вписа промени за “Елит - авто Варна” - ООД: вписва X.X.X. като управител и представляващ дружеството заедно и поотделно с досегашния управител X.X.X.; вписва ново наименование на дружеството: “Елит кар” - ООД; вписва нов адрес на управление: бул. Сливница 137, ет. 1.

6602

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.ХII.2005 г. по ф.д. № 4536/2005 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Геопет” - ООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Генерал Скобелев 33, ет. 1, ап. 3, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, складови, превозни и лицензионни сделки, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, транспортни, рекламни, информационни, административни, счетоводни, финансови, медицински, програмни, импресарски, битови дейности и услуги, проектиране, строителство и инвеститорски контрол, контрол на електротехнически инсталации и измерване на физични величини, търговия с недвижими имоти. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го управляват и представляват заедно и поотделно.

6603

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 7.ХII.2005 г. по ф.д. № 4494/2005 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Селекта менинг” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Княз Николаевич 6, вх. В, ет. 7, ап. 19, и с предмет на дейност: покупка на стоки и вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, търговско представителство и посредничество, комисионна, спедиционна, складова, превозна, лицензионна дейност, стоков контрол, дейност в областта на авторските права, интелектуална собственост, софтуерни услуги, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, лизингова дейност, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, маркетинг, консултантска дейност, посредническа дейност при информиране и наемане на работа в страната и в чужбина (след регистрация). Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик на капитала X.X.X., който го управлява и представлява.

6604

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.ХII.2005 г. по ф.д. № 4583/2005 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Янков 1947” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Прилеп 56А, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки (след лиценз), менителници, записи на заповед и чекове, складови и лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски и туристически услуги (след лиценз), рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, ресторантьорска дейност (след лиценз), туроператорска дейност (след лиценз), покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, както и всякакви позволени със закон дейности, като за дейностите, за които се изисква разрешение или лиценз - след получаване на такъв. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик на капитала X.X.X., който го управлява и представлява.

6605

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.ХII.2005 г. по ф.д. № 1583/2004 вписа промяна за “Войс Инфо системс” - ЕООД: заличава като едноличен собственик, управител и представляващ X.X.X.; вписва като съдружници X.X.X. и X.X.X.; вписва ново наименование: “Войс Инфо системс” - ООД; вписва като управители и представляващи дружеството заедно и поотделно X.X.X. и X.X.X.; премества седалището и адреса на управление от Варна в София, район “Триадица”, ж.к. Гоце Делчев, ул. Славовица 17, ет. 1, ап. 3.

6606

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.ХII.2005 г. по ф.д. № 4603/2005 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Г и Г” - ООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Тодор Димов 27, ет. 5, ап. 11, и с предмет на дейност: вътрешна и външна търговска дейност, търговия на едро и дребно, посредническа, търговска, производствена и консултантска дейност, оказионна, комисионна, консигнационна търговия, сервизна, монтажна, строителна, хотелиерска, ресторантьорска (след лиценз), лизингова, рекламна, маркетингова, куриерска и спедиторска дейност, услуги - транспортни и таксиметрови (след лиценз), административно-счетоводни, ремонтно-строителни, търговско представителство, посредничество, сделки с интелектуална собственост, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

6607

Видинският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1030 от 19.ХII.2005 г. по ф.д. № 111/2000 вписа в търговския регистър промени за “Пътно поддържане - Видин” - ЕООД: премества седалището и адреса на управление от Видин, ул. Цар Симеон Велики 69, във Видин, бул. Панония 1Б; вписва промяна в дружествения договор.

6229

Видинският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1024 от 14.ХII.2005 г. по ф.д. № 116/2000 вписа в търговския регистър промени за “Дунав автотранспорт” - ООД, Видин: прмества адреса на управление от Видин, ул. Железничарска 24, в гр. Грамада, област Видин, автобазата, разположена в имот № 173001, с ЕКАТТЕ 17645 по плана за земеразделяне на гр. Грамада; вписва промени в дружествения договор.

6230

Видинският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1029 от 19.ХII.2005 г. по ф.д. № 89/2002 вписа в търговския регистър промени за “Еко - Титан” - ЕООД: вписва прехвърляне на предприятието “Еко - Титан” - ЕООД, Видин, от едноличния собственик X.X.X. на X.X.X.; вписва като едноличен собственик на капитала X.X.X.; вписва заличаване на едноличния собственик X.X.X.; вписва нов адрес на управление - Видин, ул. Яворов 1, ет. 2; вписва промяна в учредителния акт.

6231

Видинският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 3 ТЗ с решение № 1027 от 16.ХII.2005 г. по ф.д. № 555/2005 вписа в търговския регистър промени за “Лина ВМ” - ЕООД: вписва прехвърляне на фирмата и търговското предприятие на ЕТ “Лина - X.X.” като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на “Лина ВМ” - ЕООД.

6232

Видинският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 1026 от 14.ХII.2005 г. по ф.д. № 557/2005 вписа прекратяването и обявяването в ликвидация на “Бакхус” - АД, със срок на ликвидация 6 месеца и с ликвидатор X.X.X..

6233

Видинският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1017 от 14.ХII.2005 г. по ф.д. № 583/2005 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Лора” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Видин, ж.к. Гео Милев, бл. 6, вх. Б, ап. 8, с предмет на дейност: търговска дейност, внос и износ на всякакви стоки и товари, производство и продажба на електроенергия, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, покупка на ценни книжа с цел продажба, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, лизингова дейност на търговско представителство и посредничество, превозна, хотелиерска, туристическа, информационна дейност, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, външноикономическа дейност, бартерни сделки с чуждестранни лица, задгранично участие в сдружения и други формирования, внос и износ на стоки (при спазване на разпоредбите), търговско представителство, посредничество и агентство на чуждестранни лица в страната и в чужбина, строителство и строително-ремонтни дейности, селскостопанска дейност, реклама и маркетинг, както и други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

6234

Видинският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1031 от 19.ХII.2005 г. по ф.д. № 584/2005 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Авангард” - ООД, със седалище и адрес на управление Видин, ж.к. Възраждане, бл. Пирин, вх. В, ет. 4, ап. 40, с предмет на дейност: производство и продажба на камини и готварски печки със и без водни ризи, производство на котлета за парно отопление, разширителни съдове за парни инсталации, лири за баня и аксесоари към тях, както и продажбата на тези стоки в страната и в чужбина, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионна, спедиционна и превозна дейност, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна дейност, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, търговия с метали, таксиметрова дейност, както и всякаква дейност, незабранена със закон, и се осъществява в страната и в чужбина. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от двамата съдружници заедно и поотделно.

6235

Видинският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1043 от 20.ХII.2005 г. по ф.д. № 591/2005 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Шамана” - ЕООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление с. Макреш, област Видин, ул. 14 № 6, с предмет на дейност: търговска дейност без ограничение на вида и мястото на извършване, производство и покупко-продажба на стоки или други вещи с цел препродажбата им в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, транспорт, внос, износ, реекспорт, услуги на граждани и фирми, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон в страната и в чужбина. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик Кашмир Коор Санду.

6236

Видинският окръжен съд на основание чл. 4, чл. 129 и чл. 140 ТЗ във връзка с чл. 494 - 497 ГПК с решение № 1044 от 20.ХII.2005 г. по ф.д. № 161/2005 вписа промени за “Евро принт” - ООД: вписва заличаване на съдружника X.X.X.-X.; вписва X.X.X. като едноличен собственик на капитала. Дружеството продължава дейността си като “Евро принт” - ЕООД; вписва приемането на учредителен акт.

6608

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 12.ХII.2005 г. по ф.д. № 679/2005 вписа в търговския регистър прехвърляне на предприятието на ЕТ “Мишел - X.X.” - Враца, на “Посейдон” - ЕООД, Мездра.

6237

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.ХII.2005 г. по ф.д. № 363/2002 вписа промени за “Вектор” - ООД, гр. Роман: заличава като съдружници X.X.X. и X.X.X.; вписва като едноличен собственик на капитала X.X.X.; вписва изменение в задължителната добавка към фирмата “Вектор” - ЕООД; вписва нов дружествен договор.

6238

Врачанският окръжен съд на основание чл. 4 ЗК с решение от 2.ХII.2005 г. по ф.д. № 668/2005 вписа в съответния регистър земеделска кооперация “Сдружение на млекопроизводителите - Млечен каприз” със седалище и адрес на управление Враца, кв. Кулата, ул. Дъб 5, с предмет на дейност: развиване на производство, търговия и обслужващи дейности в млечния сектор, маркетингови проучвания, съдействане за привличане на национални и външни инвестиции и капитали в млечния сектор, създаване и развиване на специализирани информационни структури в региона, организация и участие в обучение, квалификация и преквалификация на земеделски производители и млекопроизводители в съответствие с потребностите им във връзка с развитието на млекопроизводството, експертна, консултантска и информационна помощ на членовете си и всички заинтересувани, насърчаване и подпомагане на всички възможни форми за сдружаване и организиране на българските земеделски и млекопроизводители, осигуряване на достъп на членовете си до иновационни продукти и технологии в областта на млепроизводството, осъществяване контакти и взаимодействие със сродни организации у нас и в чужбина и членство в международни сдружения и съюзи със сродни дейности, подпомагане членовете на кооперацията и с други дейности, незабранени от закона; кооперацията е с управителен съвет в състав: X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., и контролен съвет в състав: X.X.X., X.X.X. и X.X.X., и се представлява от председателя X.X.X..

6239

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.ХII.2005 г. по ф.д. № 723/2005 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Аура стар 2005” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Оряхово, ул. 22 септември 40, с предмет на дейност: покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейност, търговско представителство и посредничество, превозна, хотелиерска, туристическа и рекламна дейност, таксиметрови превози в страната и в чужбина, информационна, програмна и импресарска дейност, външна, вътрешна, консигнационна, експортна и реекспортна търговия, архитектура, дизайн и вътрешно обзавеждане, агентство на български и чуждестранни фирми и физически лица в страната и в чужбина, комуникации, инженеринг, външнотърговска дейност, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона, и с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

6240

Врачанският окръжен съд на основание чл. 4 във връзка с чл. 47 ЗК с решение от 12.IХ.2005 г. по ф.д. № 2082/92 вписа в съответния регистър заличаване на кооперация КПТУ “Победа”, в ликвидация, със седалище и адрес на управление с. Ботуня.

6241

Врачанският окръжен съд на основание чл. 4 във връзка с чл. 47 ЗК с решение от 13.ХII.2005 г. по ф.д. № 128/94 вписа в регистъра заличаване на кооперация ПТК “Съгласие”, в ликвидация, със седалище и адрес на управление с. Осен.

6242

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 12.ХII.2005 г. по ф.д. № 153/99 вписа в търговския регистър прехвърляне на СД “Д - Т Делчев и Торньова” - Враца, на “Атекс - АШ” - ЕООД, Своге (рег. по ф.д. № 1017/2003 на СОС), като съвкупност от права, задължения и фактически отношения.

6243

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение от 14.ХII.2005 г. по ф.д. № 701/2005 вписа в търговския регистър промяна за “Егал” - ЕООД, София: премества седалището и адреса на управление от София, район “Илинден”, ж.к. Света Троица, бл. 364, вх. Г, ет. 7, ап. 89, във Враца, ул. Иванка Ботева 10, вх. А, ап. 2.

6244

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.ХII.2005 г. по ф.д. № 717/2005 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “НИК комерс - 2005” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Враца, ж.к. Младост, бл. 1, вх. Б, ап. 47, с предмет на дейност: внос на автомобили, вътрешно- и външнотърговска дейност на едро и дребно в страната и в чужбина, транспортна дейност - превоз на хора и товари в страната и в чужбина, ремонтна дейност на автомобили, както и всякаква друга дейност, незабранена от законодателството, и с капитал 5000 лв.; дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

6245

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.ХII.2005 г. по ф.д. № 649/2001 вписа в търговския регистър промени за “Медицински център Свети Панталеймон” - ООД, Бяла Слатина: заличава като съдружници X.X.X. и X.X.X.; заличава като управител X.X.X.; вписва като управляващ и представляващ дружеството X.X.X.; вписа промени в учредителния акт.

6246

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1 и чл. 266 ТЗ с решение от 13.ХII.2005 г. по ф.д. № 38/97 вписа прекратяването на “Траяна - 92” - ООД, и открива производство по ликвидация на дружеството с ликвидатор X.X.X. и със срок на ликвидацията 6 месеца.

6247

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.ХII.2005 г. по ф.д. № 728/2005 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Иванов Инвест” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Враца, ж.к. Дъбника, бл. 2, вх. Г, ет. 1, ап. 70, и с предмет на дейност: проектно-конструкторска, производствена, търговска, инженерингова, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина, изкупуване, преработка и реализация на всички видове вторични суровини, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиторски и превозни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, вътрешно- и външнотърговска дейност, търговия с автомобили и резервни части за тях, търговия, преработка и изкупуване на благородни метали, дърводобив, дървопреработване и лесокултурна дейност, всички дейности, незабранени от закона, и с капитал 5000 лв.; дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик X.X.X..

6248

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 7.ХII.2005 г. по ф.д. № 672/2005 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Еварос” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бяла Слатина, кв. 88, бл. 1, вх. Б, ет. 3, ап. 23, с предмет на дейност - търговия с лекарства и лекарствени продукти, проектно-конструкторска, производствена, търговска, инженерингова, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина, изкупуване, преработка и реализация на всички видове вторични суровини, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиторски и превозни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, вътрешно- и външнотърговска дейност, търговия с автомобили и резервни части за тях, дърводобив, дървопреработване и лесокултурна дейност, търговия, преработка и изкупуване на благородни метали, всички дейности, незабранени от закона, и с капитал 5000 лв.; дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

6249

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 7.ХII.2005 г. по ф. д. № 690/2005 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Велев - Инженеринг” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бяла Слатина, ул. Хан Крум 45, с предмет на дейност: проектиране в областта на строителството, консултантска дейност в областта на строителството, технически контрол в областта на строителството, технически надзор в областта на строителството, строителен надзор в областта на техническо ръководство в областта на строителството, строителство и ремонт, доставка и монтаж на конструкции, машини и съоръжения, инженеринг в областта на строителството, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и чужбина, изкупуване, преработка и реализация на всички видове вторични суровини, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиторски и превозни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, вътрешно- и външнотърговска дейност, търговия с автомобили и резервни части за тях, търговия, преработка и изкупуване на благородни метали, дърводобив, дървопреработване и лесокултурна дейност, всички дейности, незабранени от закона, и с капитал 5000 лв.; дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

6250

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 7.ХII.2005 г. по ф. д. № 691/2005 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Юнита - 06” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Враца, бул. Екзарх Йосиф 44, вх. А, ап. 1, с предмет на дейност: всякакъв вид търговска дейност, посредническа дейност, компютърна дейност, счетоводни услуги, рекламна дейност, търговско представителство, хотелиерска и ресторантьорска дейност, туристическа дейност в страната и чужбина, ремонтна дейност, маркетинг, транспортна дейност, строителна дейност, бартерни сделки, външнотърговска и външноикономическа дейност, лиингова дейност, дистрибуторство и продажба на печатни издания и всички дейности, разрешени от закона, и с капитал 5000 лв.; дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

6251

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 8.ХII.2005 г. по ф. д. № 711/2005 вписа в търговския регистър прехвърляне на предприятието на ЕТ “Топ - 33 - X.X.” - Враца, на “Виза консулт” - ЕООД, Враца.

6252

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 7.ХII.2005 г. по ф. д. № 711/2005 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Виза консулт” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Враца, ул. Радан Войвода 2, с предмет на дейност: строителство и строително-монтажни дейности, производство и търговия със строителни материали, вътрешно- и външнотърговска дейност на едро и дребно в страната и чужбина, транспортна дейност в страната и чужбина, както и всякаква друга дейност, незабранена от законодателството на РБългария, и с капитал 5000 лв.; дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

6253

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.ХII.2005 г. по ф. д. № 555/2003 вписа в търговския регистър промени за “Екофорест - 2002” - ООД, Криводол: заличава като съдружници X.X.X. и X.X.X.; заличава като управляващи и представляващи X.X.X. и X.X.X.; вписва като едноличен собственик на капитала, представляващ и управляващ X.X.X.; изменение в задължителната добавка към фирмата на дружеството “Екофорест - 2002” - ЕООД; вписва нов учредителен акт.

6254

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.ХII.2005 г. по ф. д. № 259/2005 вписа в търговския регистър промени за “Ахат - М” - ООД, Враца: вписва като съдружник X.X.X.; заличава като съдружник в дружеството, управляващ и представляващ X.X.X.; премества адреса на управление в ж. к. Дъбника, бл. 19, вх. В, ап. 54; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X.; вписва приетите промени в дружествения договор.

6255

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 7.ХII.2005 г. по ф. д. № 687/2005 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Респект ауто” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Враца, ул. Вардар 15, бл. Околчица 6, ет. 6, ап. 26, и с предмет на дейност: търговия на едро и дребно в страната и чужбина с авточасти и други промишлени стоки, алкохол, хранителни и нехранителни стоки, хотелиерство и ресторантьорство, транспортна и туристическа дейност в страната и чужбина, преводачески услуги, комисионни сделки, рекламна и маркетингова дейност, производство и търговия със селскостопанска продукция, охранителна дейност, търговско представителство и посредничество, както и всякаква друга дейност, незабранена от законодателството, и с капитал 5000 лв.; дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

6256

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по ф.д. № 755/2005 за “Кит” - ООД: вписва като съдружник X.X.X..

6609

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2446 от 6.ХII.2005 г. по ф.д. № 1353/2005 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Мълния - НП” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Добрич, ул. Панайот Хитов 3, вх. А, ап. 13, и с предмет на дейност: проектиране и консултантски услуги, търговия на едро и дребно. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик X.X.X., която го управлява и представлява.

6610

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2538 от 19.ХII.2005 г. по ф.д. № 1405/2005 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Хиподрума” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Добрич, ул. Простор 7, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, покупка на ценни книжа с цел продажба, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, валутни и сделки с менителници, записи на заповед и чекове, складови и лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, заложна къща, външнотърговска дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик X.X.X., която го управлява и представлява.

6611

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2502 от 13.ХII.2005 г. по ф.д. № 1385/2005 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Вежима” - ООД, със седалище и адрес на управление Добрич, ж.к. Добротица 21, вх. А, ап. 10, и с предмет на дейност: търговия на едро и дребно в страната и в чужбина, покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, производство и реализация на селскостопанска продукция от животински и растителен произход, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, отдаване на недвижим имот и движима вещ под наем, комисионна, спедиционна или складова дейност, търговско представителство и посредничество, превоз на пътници и товари в страната и в чужбина по суша и море, хотелиерство и ресторантьорство, туристическа, информационна и импресарска дейност, сделки с интелектуална собственост, счетоводни услуги и организиране на счетоводно отчитане и съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети по реда на Закона за счетоводството и всякакви услуги и дейности, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

6612

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2515 от 14.ХII.2005 г. по ф.д. № 1390/2005 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Еврострой - Балчик” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Балчик, ул. Стара планина 22, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, покупка на ценни книжа с цел продажба, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лиценизонни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик X.X.X., който го управлява и представлява.

6613

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2505 от 13.ХII.2005 г. по ф.д. № 1388/2005 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Тратекс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Добрич, ул. Отец Паисий 12, и с предмет на дейност: външно- и вътрешнотърговска дейност, внос, износ, лизингова дейност на търговско представителство и посредничество, комисионни сделки, спедиционна, превозна, транспортна и складова дейност в страната и в чужбина, обмяна на валута, туристически услуги, хотелиерство, ресторантьорство, бар, кафетерии, скара, печатарски, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, сделки с интелектуална собственост, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, консултантски и финансово-счетоводни услуги, производствена дейност, сделки със земя - възмездни и безвъзмездни, обработка на земеделска земя, животновъдство и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик X.X.X., който го управлява и представлява.

6614

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2497 от 12.ХII.2005 г. по ф.д. № 1380/2005 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Арт дентал 222” - ООД, със седалище и адрес на управление Добрич, ул. Дунав 20, бл. 3, вх. Г, ап. 22, и с предмет на дейност: зъботехника. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го управляват и представляват заедно и поотделно.

6615

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2535 от 19.ХII.2005 г. по ф.д. № 1402/2005 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Терминатор ЛРМ” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Добрич, ул. България 15, вх. А, ап. 9, и с предмет на дейност: производство, изкупуване, преработка на дребно и едро, комисионна и посредническа дейност, външна и вътрешна търговия, бартерна и оказионна търговия, хотелиерска, ресторантьорска, туристическа дейност в страната и в чужбина, закупуване, съхранение, продажба на ловно, спортно и газово оръжие и боеприпаси (след лиценз), продажба на рибни и ловни принадлежности, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, импресарска, рекламна и преводна дейност и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

6616

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2516 от 14.ХII.2005 г. по ф.д. № 1391/2005 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Добрич иншурънс брокърс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Добрич, ж.к. Дружба 4, бл. 66, вх. Б, ап. 3, и с предмет на дейност: дейност като брокер на застраховани лица, извършване на възложена от застрахованите лица работа по сключване и изпълнение на застрахователни договори със застрахователни дружества, агентство и посредничество на местни и чуждестранни лица и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик X.X.X., който го управлява и представлява.

6617

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2496 от 12.ХII.2005 г. по ф.д. № 1379/2005 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Ата - Атанасов 76” - ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Генерал Тошево, ул. Тетевен 13, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни и складови сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, менителници, записи на заповед и чекове, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни и други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, търговия на едро и дребно с хранителни стоки, всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик X.X.X., който го управлява и представлява.

6618

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ вписа в регистъра за едноличните търговци по ф.д. № 1566/96 прехвърляне на предприятието на ЕТ “Стройперфект - X.X.” - Добрич, собственост на X.X.X., на “Тритон 1” - ЕООД, Варна, представлявано от X.X.X., който поема активите и пасивите на прехвърленото предприятие.

6619

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 2563 от 21.ХII.2005 г. регистрира по ф.д. № 1176/2004 прехвърляне на търговското предприятие на ЕТ “X.X.” - Добрич, представляван от X.X.X., на “Казаков 65” - ЕООД, Добрич, представлявано от X.X.X..

6620

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 2558 от 20.ХII.2005 г. регистрира по ф.д. № 1186/2003 прехвърляне на търговското предприятие на ЕТ “Роса - X.X.” - с. Българево, представляван от X.X.X., на “Роса - Кърчанов - Пехливанов” - ООД, Каварна, представлявано от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

6621

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2551 от 20.ХII.2005 г. по ф.д. № 1417/2005 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Кристофър Лео Мърфи” - ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Пряспа, ул. Трета 3, и с предмет на дейност: хотелиерски и туристически услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик Кристофър Лео Мърфи, който го управлява и представлява.

6622

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2553 от 20.ХII.2005 г. по ф.д. № 1418/2005 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Чейсуел” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Балчик, в.з. Изгрев, ул. Десета 7, и с предмет на дейност: покупко-продажба на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, покупка, продажба, отдаване под наем, строителство, производство, търговия със строителни материали, проектиране, узаконяване, независим строителен надзор, обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, предлагане и продажба на комплексни туристически услуги чрез собствена или наета база, всякакви битови услуги за населението, лизинг и други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик Сюзан Мана Адеоба, която го управлява и представлява.

6623

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2514 от 14.ХII.2005 г. по ф.д. № 1389/2005 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Ренесанс ЮС” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Добрич, ул. Хан Тервел 16, и с предмет на дейност: рекламна дейност, търговска и производствена дейност, търговско представителство, посредничество, агентство, комисионни сделки, всякакви туристически и туроператорски услуги, хотелиерски и ресторантьорски услуги, транспортни, складови, лизингови и сделки с интелектуална собственост, стоков контрол, маркетинг, интернет услуги, издателска и печатарска дейност, научноизследователска, иновационна, технологична дейност, софтуер, хардуер, строителна и строително-ремонтна дейност, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, производство и търговия с промишлени и хранителни стоки, селскостопански продукти, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, спедиционни и превозни сделки, покупка, лизинг, счетоводна дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик X.X.X., който го управлява и представлява.

6624

Кърджалийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 1056 от 14.ХII.2005 г. по ф.д. № 323А/2000 вписа промени за “Момчил Кооп” - ООД, Момчилград: преобразуване на “Момчил Кооп” - ООД, Момчилград, в акционерно дружество “Момчил Кооп” - АД, със седалище и адрес на управление Момчилград, ул. Софроний Врачански 2, с предмет на дейност: търговия на едро и дребно, изкупуване, преработка и търговия с диворастящи и култивирани билки, гъби, медицински растения, зеленчуци и плодове, транспортна и други стопански дейности, които не са изрично забранени със закон, с капитал 57 000 лв., разпределен в 57 000 поименни акции с номинална стойност един лев всяка, със съвет на директорите в състав: X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., Иляз Хасан Халил, Налин Тахир Ахмед, Мюмюн Тахсин Мурат, Исмаил Али Паша и Фахри Хайрула Емурлах, и се представлява от изпълнителния директор Исмаил Али Паша.

6625

Кърджалийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 1022 от 28.ХI.2005 г. по ф.д. № 1578/93 вписа промени за “Кирково” - ООД, с. Кирково, област Кърджали: освобождаване като съдружник X.X.X.; изменения и допълнения на дружествения договор.

6626

Кърджалийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1036 от 12.ХII.2005 г. по ф.д. № 875/90 вписа промени за “Родопи - Кърджали” - ООД, Кърджали: освобождаване на съдружника “МК” - ООД, Кърджали; приемане като съдружник в дружеството X.X.X.; промяна на дружествения договор.

6627

Кърджалийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1058 от 15.ХII.2005 г. по ф.д. № 1038/98 вписа промени за “Родопи Принт” - ООД, Кърджали: освобождаване на съдружника “МК” - ООД, Кърджали; приемане като съдружник в дружеството на X.X.X.; освобождаване на X.X.X. като управител на дружеството; избиране на X.X.X. за управител на дружеството, който ще го управлява и представлява.

6628

Кърджалийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 991 от 13.ХII.2005 г. по ф.д. № 562/2005 дружество с ограничена отговорност “Ефка - Строй” - ООД, със седалище и адрес на управление Кърджали, кв. Възрожденци, бл. 29, вх. Г, ап. 42, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, търговско представителство и посредничество, превозна дейност, вносно-износна, покупко-продажба на нови и употребявани моторни превозни средства и селскостопански машини и съоръжения, предоставяне на услуги, сделки с интелектуална собственост, строителство, покупка, обзавеждане и продажба на недвижими имоти, консултантска дейност, както и други дейности, незабранени от закона. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдружници и управители Ферад Исмаил Сеид и Кадир Иляз Кадир, които ще управляват и представляват дружеството заедно и поотделно.

6629

Кърджалийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 1 ТЗ с решение № 1060 от 16.ХII.2005 г. по ф.д. № 521/98 вписа прехвърляне чрез дарение на 1/2 идеални части от фирмата на едноличен търговец “Делчев - X.X.” - Кърджали, заедно с 1/2 идеални части от предприятието й от X.X.X., наследница на X.X.X., на наследника X.X.X.; поемане на фирмата от X.X.X. и го вписва като едноличен търговец с фирма “Делчев - X.X.”.

6630

Кърджалийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 1045 от 16.ХII.2005 г. по ф.д. № 598/2005 еднолично дружество с ограничена отговорност “Пергамос” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Кърджали, кв. Възрожденци, бл. 17, вх. Г, ет. 1, ап. 97, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки собствено производство, покупка на ценни книги с цел продажба, производство на стоки с цел продажба, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, лизинг, търговско представителство и посредничество, валутни сделки, лицензионни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други подобни услуги, извършване на таксиметрови услуги с леки и товарни автомобили, сделки с интелектуална собственост, производство на филми, видео- и звукозаписи, както и други подобни услуги, издателски или печатарски услуги, счетоводни услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, производство и продажба на перилни и почистващи препарати. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок и едноличен собственик на капитала и управител X.X.X., която управлява и представлява дружеството.

6631

Кърджалийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 1040 от 15.ХII.2005 г. по ф.д. № 593/2005 еднолично дружество с ограничена отговорност “Евромес” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Кърджали, ул. Христо Ботев, бл. 1, ап. 1, с предмет на дейност: производство и търговия на дребно и едро в страната и чужбина с животни, месо и месни изделия, разкриване и ползване на кланици и цехове за преработка на месо, складове и магазини за месо и месни изделия, покупка на стоки и други вещи с цел продажба на дребно и едро в страната и в чужбина в първоначален, преработен или обработен вид, търговско посредничество и представителство, консултантски дейности, комисионни, спедиционни и превозни дейности, складови и лизингови сделки, хотелиерска и ресторантьорска, туристическа и рекламна дейност, извършване на други дейности и сделки, незабранени от закона. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, с едноличен собственик на капитала и управител X.X.X., който управлява и представлява дружеството.

6632

Кърджалийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 1016 от 12.ХII.2005 г. по ф.д. № 584/2005 дружество с ограничена отговорност “Услуги Ти Си Ес - Международни сертификационни услуги” - ООД, със седалище и адрес на управление Кърджали, бул. България 47, комплекс Орфей, вх. Б, офис 2, с предмет на дейност: сертификация на системи за управление и сертификация на продукти и услуги след получаване на сертификат за акредитация, извършване на сертификационни последващи и контролни одити след получаване на сертификат за акредитация, основаване и управление на центрове за прегледи, изпитвателни и контролноизпитвателни лабратории и учредяване на центрове за прегледи и лаборатории за калибриране след получаване на сертификат за акредитация, осъществяване на международни дейности, свързани с прегледи и наблюдение, осъществване на обучение, осъществяване на дейности, свързани с организиране на семинари, симпозиуми, изложби и панаири в страната и в чужбина, организиране на заявления за акредитация на организации, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки собствено производство, търговско представителство и посредничество, производство, изкупуване, преработка и пласмент на селскостопанска и животинска продукция, покупко-продажба на животински кожи и кожени изделия в страната и чужбина, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, лизинг, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни или други сделки, превозна, транспортна, таксиметрова, ресторантска, външнотърговска, бартерна и строително-монтажна дейност, дърводобив и търговия с дърва за огрев и дървен материал, авторемонтни, фотографски и аудио- и звукозаписни услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона. Дружеството е с капитал 5100 лв., с неопределен срок и със съдружници Мехмет Билгич и Айхан Мерич и Яхя Варлъоглу и се управлява и представлява от управителя Мехмет Билгич.

6633

Кърджалийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 948 от 13.ХII.2005 г. по ф.д. № 545/2005 дружество с ограничена отгворност “Барън Кундура” - ООД, със седалище и адрес на управление Кърджали, ул. Републиканска 4, ет. 2, с предмет на дейност: покупка на стоки или вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, разкриване и експлоатация на заведения за обществено хранене, увеселителни заведения с електронни и други забавни игри (без хазарт), комисионна, спедиционна, складова дейност, дейност по търговско представителство, рекламна, информационна, програмна, импресарска, външнотърговска дейност, извършване на други дейности и сделки, незабранени от закона. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок и със съдружници и управители Енгин Барън и X.X.X., които управляват и представляват дружеството заедно и поотделно.

6634

Кърджалийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 1010 от 15.ХII.2005 г. по ф.д. № 578/2005 дружество с ограничена отговорност “Пънар мрамор и гранит” - ООД, със седалище и адрес на управление Кърджали, район Жп гара, с предмет на дейност: обработка и монтаж на мрамор и гранитогрес, внос-износ и търговия на едро и дребно с мрамор и гранитогрес и всички видове промишлени, текстилни и хранителни стоки, строителство, изграждане и експлоатация на търговски обекти, дървообработка, производство на мебели, комисионна и оказионна търговия, бартерни сделки, посредническа дейност, продажба на петрол и петролни продукти, транспортна дейност - превоз на пътници и товари в страната и в чужбина, таксиметрови услуги, туризъм, валутни сделки и всички останали видове дейности и услуги, чието извършване изрично не е забранена със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок и със съдружници Дженк Йълмаз, Ердоан Джем Йълмаз и X.X.X. и се управлява и представлява от управителя Дженк Йълмаз.

6635

Кърджалийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 1 ТЗ с решение № 1035 от 8.ХII.2005 г. по ф.д. № 241/2005 вписа прехвърляне чрез дарение на фирмата на едноличен търговец X.X.X. “Мария - X.X.” - Кърджали, ведно с предприятието й на X.X.X. и я вписва като едноличен търговец с фирма “Мария - X.X.”.

6636

Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1147 от 15.ХII.2005 г. по ф. д. № 563/2005 вписва в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Макс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление: Ловеч, ул. Търговска 81А, ет. 3, ап. 11, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; покупка на стоки с цел препродажба; превоз на пътници и товари в страната и чужбина; инфраструктурно строителство; търговско представителство и посредничество; комисионна и спедиционна дейност; както и всички други дейности, разрешени от закона и съгласно изискванията на законодателството. Дружеството е без срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., която управлява и представлява дружеството.

6257

Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1175 от 15.ХII.2005 г. по ф. д. № 579/2005 вписва в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Ей Джей Ей трейдинг” - ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Априлци, кв. Острец, ул. Събевска 7, и с предмет на дейност: търговия с недвижими имоти, туристическа дейност, хотелиерство, ресторантьорство, строителство, продажба, внос и износ на МПС, всички видове консултантски услуги, всичко, позволено от закона. Дружеството е без срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Андрю Джон Арбер, който управлява и представлява дружеството.

6258

Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1184 от 19.ХII.2005 г. по ф.д. № 585/2005 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Слайт” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Тетевен, ул. Иван Вазов 147А, с предмет на дейност: проектантска дейност, строителство и обзавеждане на имоти, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален или обработен вид, ресторантьорство и хотелиерство, туроператорска дейност, търговско посредничество и представителство, превоз на пътници, товари и спедиторска дейност и всички други дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

6637

Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1180 от 19.ХII.2005 г. по ф.д. № 586/2005 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Технолес” - ООД, със седалище и адрес на управление Тетевен, ул. Георги Кирков 8, с предмет на дейност: дърводобив, производство и търговия с обли и фасонирани дървени материали, продажба и сервизно обслужване на горска и транспортна техника, провеждане на курсове за придобиване на правоспособност за работа със специализирана горска техника, търговия на едро и дребно в страната и в чужбина, ресторантьорство и хотелиерство, туроператорска дейност, преводи от и на чужди езици, търговско посредничество и представителство, превоз на пътници, товари и спедиторска дейност, както и всички други дейности и услуги, незабранени от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

6638

Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 1198 от 20.ХII.2005 г. по ф.д. № 99/89 вписва промяна за “Ноя” - АД, Ловеч: вписва за прокурист X.X.X..

6639

Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение № 1194 от 20.ХII.2005 г. по ф.д. № 653/97 вписва промяна за “Ноя - Ловеч” - АД, Ловеч: вписва за прокурист X.X.X..

6640

Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ съобщава, че с определение № 1210 от 21.ХII.2005 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 1019/94 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2004 г. на “Фуражни храни” - ООД, Ловеч.

6641

Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1189 от 21.ХII.2005 г. по ф.д. № 140/2003 вписва в търговския регистър промени за “Интернационал - Томови” - ООД, Ловеч: вписва прехвърляне на дружествени дялове; заличава като съдружници, управители и представляващи X.X.X. и X.X.X.; вписва като едноличен собственик на капитала X.X.X.; заличава вписаното наименование “Интернационал - Томови” и означението ООД; вписва фирма на дружеството “Интернационал” - ЕООД; вписва промяна адреса на управление от Ловеч, кв. Продимчец, ул. Стоян Цанков 18, на с. Александрово, област Ловеч, ул. Рачо Радев 20; дружеството се управлява и представлява от X.X.X.; вписва нов учредителен акт, приет от едноличния собственик на капитала с решение от 6.ХII.2005 г.

6642

Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1250 от 15.ХII.2005 г. по ф.д. № 654/2005 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Ел - ви инженеринг” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Перник, кв. Проучване, бл. 13, вх. Д, ап. 11, с предмет на дейност: покупка на електроматериали и/или други вещи или стоки, използвани в строителството или другаде с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на електроматериали и/или други стоки собствено производство, диагностика на конструкции и съоръжения, производство, продажба, наемане, проектиране, инсталиране, пускане в действие и техническо и сервизно обслужване на електроинсталации и технически устройства с промишлено предназначение, използвани в строителството, за ремонтни дейности, за развлекателни цели и други, супервайзорска дейност, покупко-продажба на недвижими имоти, управление и стопанисване на недвижими имоти и отдаване под наем на недвижими имоти, вкл. електронни автомати за игри, разработване, производство и внедряване на технологична и битова електроника и приборостроене, търговско представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица, комисионни, спедиционни и превозни сделки, рекламни, информационни, програмни или други услуги и продукти, хотелиерство и ресторантьорство и свързаните с тях услуги (нощуване и хранене, търговски и делови услуги, осигуряване на транспорт и различни културни прояви), вътрешно- и външнотърговска дейност в търговията на едро и дребно, покупко-продажба, внос и износ на стоки, дилърска дейност, транспортна дейност, спедиторска дейност, туристическа дейност, комисионна дейност, приемане на различни залагания, вкл. спортни прояви, когато това не противоречи на българското законодателство и след издаване на съответно разрешително, основаване на филиали в страната и в чужбина, участие в дейностите на други предприятия в страната и в чужбина, маркетингова дейност, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Капиталът на дружеството е 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

6650

Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1152 от 23.ХI.2005 г. по ф.д. № 606/2005 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “X.X. 1” - ООД, със седалище и адрес на управление Перник, ул. Отец Паисий, бл. 57, вх. А, ет. 2, ап. 8, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотъровска дейност - внос, износ, бартерни и други специфични търговски операции, производство и продажба на стоки, разкриване и експлоатация на дрогерии, проучване и изграждане на жилищни и промишлени обекти, оборудване и експлоатация на хотели и заведения за хранене и развлечения, търговско представителство и посредничество, интернет услуги и комуникации, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, транспортни услуги, сделки с интелектуална собственост, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, лизинг, както и всяка друга дейност и услуги, незабранени със закон, с капитал 5000 лв. и съдружници X.X.X. и X.X.X.. Дружеството е с неопределен срок и се представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно и се управлява от тях само поотделно.

6651

Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 и чл. 141, ал. 3 ТЗ с решение № 1229 от 12.ХII.2005 г. регистрира по ф.д. № 1118/93 промени за “Рубел” - ООД, Перник: вписва освобождаване на X.X.X. като съдружник в дружеството; вписва освобождаване на X.X.X. като съдружник в дружеството; вписва освобождаване на X.X.X. от длъжността му управител; вписва нов управител на дружеството X.X.X.; вписва приемането на дружествен договор на дружеството със съответните изменения и допълнения.

6652

Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1230 от 12.ХII.2005 г. регистрира по ф.д. № 784/2000 промени за “Многопрофилна болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация - Перник” - ЕООД, Перник: вписва промяна на наименованието на дружеството, като за в бъдеще то ще бъде “Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация” - ЕООД; вписва промени в учредителния акт (устав) на дружеството.

6653

Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 929 от 15.IХ.2005 г. по ф.д. № 489/2005 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Яблена” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Перник, ул. Оборище 24, с предмет на дейност: покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, осъществяване на търговска и производствена дейност с всички незабранени от закона стоки и услуги във всички незабранени от закона форми, както и външнотърговска, външноикономическа, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и в чужбина, авторемонтна дейност, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

6654

Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 и чл. 141, ал. 3 ТЗ с решение № 1256 от 15.ХII.2005 г. регистрира по ф.д. № 745/96 промяна за “Александрия” - ООД, Перник: вписва освобождаването като управител на дружеството X.X.X..

6643

Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ с решение № 1246 от 15.ХII.2005 г. регистрира по ф.д. № 116/97 промени за “Веселие” - ООД, в ликвидация, с. Рударци: вписва продължаване срока на ликвидация на дружеството с 6 месеца считано от обнародване на решението в “Държавен вестник”; вписва определяне за ликвидатор на X.X.X..

6644

Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1164 от 29.ХI.2005 г. по ф.д. № 615/2005 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Амери” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Перник, ул. Пловдив 94, с предмет на дейност: търговска дейност в страната и в чужбина във всичките й видове и форми, импорт, експорт, реекспорт, търговско представителство и посредничество, агентство и комисионерство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, предприемачество във всички сфери на стопанската дейност, спедиционни и превозни сделки, складови и лицензионни сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, лизинг, производство и реализация на стоки и услуги, както и всяка друга незабранена от закона дейност. Дружеството може да придобива всякакви права за осъществяване предмета на дейност, както и да изпълнява всяка друга работа, която има за цел улесняването, напредъка и разширяването на стопанската му дейност. Капиталът на дружеството е 5000 лв. Дружеството се учредява безсрочно и се представлява и управлява от управителя и едноличен собственик на капитала X.X.X..

6645

Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1181 от 1.ХII.2005 г. по ф.д. № 619/2005 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Ем енд Ви партнърс” - ООД, със седалище и адрес на управление Перник, кв. Монте Карло, бл. 221, вх. А, ет. 1, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност - внос, износ, бартерни и други специфични търговски операции, производство и продажба на стоки, разкриване и експлоатация на дрогерии, проучване и изграждане на жилищни и промишлени обекти, оборудване и екплоатация на хотели и заведения за хранене и развлечения, търговско представителство и посредничество, интернет услуги и комуникации, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, транспортни услуги, сделки с интелекутална собственост, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, лизинг, както и всяка друга дейност и услуги, незабранени от закона. Всички дейности и услуги, за които е необходимо разрешение или лиценз, ще се извършват след получаването му. Капиталът на дружеството е 5000 лв. Съдружници са X.X.X. и X.X.X.. Дружеството се учредява за неопределен срок и се представлява от съдружниците X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно и се управлява от тях само поотделно.

6646

Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1192 от 6.ХII.2005 г. по ф.д. № 630/2005 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Топ пласт” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Перник, кв. Твърди ливади, ул. Първи май, бл. 51, вх. А, ет. 3, ап. 9, с предмет на дейност: производство и монтаж на РVС и алуминиеви профили, сделки с интелектуална собственост, предприемачество, строителна дейност, извършване на всякакви услуги на фирми и граждани, консултантска и експертна дейност, покупка на стоки или други вещи с цел препродажбата им в първоначален, преработен или обработен вид, комисионна, спедиционна, складова дейност, превозна дейност - превоз на пътници и товари, външнотърговска дейност, търговско представителство и посредничество, туристическа, рекламна и информационна дейност, търговска реализация на всякаква промишлена и селскостопанска продукция, разкриване на магазини и заведения за обществено хранене в страната и в чужбина. Капиталът на дружеството е 5000 лв. Дружеството се учредява без определен срок и се управлява и представлява от управителя и едноличен собственик на капитала X.X.X..

6647

Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 1247 от 15.ХII.2005 г. по ф.д. № 665/2005 вписа прехвърлянето чрез продажба на ЕТ “X.X. - Лорита” от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и го вписа като едноличен търговец с фирма ЕТ “X.X.”.

6648

Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1263 от 19.ХII.2005 г. регистрира по ф.д. № 128/99 промени за “Алпа - 2000” - ООД, Перник: вписва освобождаване на X.X.X. като съдружник в дружеството; вписва приемане на учредителен акт на дружеството със съответните изменения и допълнения.

6649

Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1213 от 7.ХII.2005 г. регистрира по ф. д. № 378/2000 промени за “Надежда ВИ” - ООД, Брезник: вписва увеличаване на капитала от 5000 лв. на 5100 лв.; вписва заличаване като съдружник в дружеството на X.X.X.; вписва като съдружници по принципа на наследяването X.X.X. и X.X.X.; вписва промени в дружествения договор на дружеството.

6259

Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1207 от 6.ХII.2005 г. по ф. д. 647/2005 вписа прехвърлянето чрез продажба на търговско предприятие “Стаси” - ЕООД, като съвкупност от права, задължения и фактически отношения от X.X.X. на X.X.X..

6260

Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 1178 от 1.ХII.2005 г. по ф. д. № 137/2005 вписа прехвърлянето чрез продажба на търговското предприятие ЕТ “Димана - X.X.” като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на “АИГ - консулт” - ЕООД, София.

6261

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 7339 от 28.ХI.2005 г. по ф. д. № 2522/2004 вписа промени за “Атинайки” - ООД: нов предмет на дейност: разкриване на магазини, заведения и търговски обекти, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба в страната и в чужбина, превозна, хотелиерска, ресторантьорска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, сервизна дейност и услуги в страната и в чужбина, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност на търговско представителство и посредничество в страната и в чужбина, производство на селскостопанска продукция, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, консигнационна и оказионна дейност, лизинг и бартерни сделки, внос, износ и реекспорт на стоки и услуги, търговско представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, преводи от български на чужди езици и от чужди езици на български (преводаческа дейност), други дейности и услуги, незабранени от закон или друг нормативен акт; нов адрес на управление - Пловдив, ул. Гладстон 92, ет. 2; промени в дружествения договор.

6262

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 7767 от 12.ХII.2005 г. по ф. д. № 4025/2005 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Хриси - 2005” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, пл. Стефан Стамболов 3, с предмет на дейност: производствена, търговска, комисионна, складова, спедиторска, превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна и информационна дейности, покупко-продажба на стоки, външнотърговска дейност, експорт, реекспорт, бартер, лизинг, търговско представителство, посредничество и агентство на чужди и български физически и юридически лица в страната и в чужбина, производство и търговия със селскостопанска продукция и други услуги и дейности, които не са изрично забранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Йоанис Константинос Хатзигеоргиу.

6263

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 7756 от 9.ХII.2005 г. по ф. д. № 4117/2005 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “ББС груп” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ж. к. Тракия, бул. Освобождение 3, Ес Пи Ес комплекс, ет. 3, офис 312, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия, комисионерство, посредническа дейност, търговско представителство, вътрешен и и международен транспорт и спедиция, консигнация, маркетинг, рекламна и информационна дейност, производство, както и всички други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Тамар Бочоридзе.

6264

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 7689 от 8.ХII.2005 г. по ф. д. № 4073/2005 вписа дружество с ограничена отговорност “Амбър” - ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ж. к. Тракия, бл. 96, вх. З, ап. 15, с предмет на дейност: производство и продажба на здравословни, диетични, диабетични и други храни, внос и износ; продажба на сортови семена и посадъчен материал за зеленчуци и цветя, внос и износ; сделки с интелектуална собственост, комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейност, икономически, счетоводни и други консултантски услуги, превоз на товари и пътници в страната и в чужбина, хотелиерска, рекламна и информационна дейност и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X. и се представлява и управлява от X.X.X..

6265

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 7651 от 7.ХII.2005 г. по ф. д. № 4057/2005 вписа дружество с ограничена отговорност “Полиарк” - ООД, със седалище и адрес на управление Асеновград, ул. Цар Асен II № 72, с предмет на дейност: производствена, търговска и посредническа дейност в страната и в чужбина, транспорт, рекламна, туризъм, хотелиерство, сделки с недвижими имоти, брокерски услуги, консултантски услуги, тестиране на стоки и продукти, както и всякаква незабранена от закона дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които ще представляват и управляват заедно и поотделно.

6266

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 7683 от 8.ХII.2005 г. по ф. д. № 4074/2005 вписа дружество с ограничена отговорност “Рисърч инженеринг” - ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, бул. Васил Априлов 121, ет. 1, ап. 3, с предмет на дейност: машиностроене, конструиране на машини и съоръжения, изработка на машини и съоръжения, ремонт и рециклиране на машини, консултантска дейност при закупуване на оборудване, изготвяне на проекти и схеми за производство на машини, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, сделки с интелектуална собственост; комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, дейност на търговско представителство и посредничество, както и всяка друга дейност, която не е забранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които ще представляват и управляват заедно и поотделно.

6267

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 7672 от 7.ХII.2005 г. по ф. д. № 3809/2004 вписа промени за “Млечна промишленост - Хасково” - ООД: заличава X.X.X. като съдружник; вписва за съдружник X.X.X.; промени в дружествения договор; дружеството се управлява и представлява от X.X.X..

6268

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 605 от 14.Х.2005 г. по дело № 841/2005 на ПАС вписа по ф. д. 2398/2000 на ПОС промени за “Италтрейдинг” - ООД: освобождаване на Салваторе Паппалардо като съдружник; промени в дружествения договор.

6269

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 7728 от 9.ХII.2005 г. по ф.д. № 4108/2005 вписа дружество с ограничена отговорност “Микрапласт” - ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Солунска 35, ет. 2, ап. 6, с предмет на дейност: търговия на едро и дребно с хранителни и нехранителни стоки, проектиране и строителство с цел продажба, компютърни игри, доставка и разпространяване на интернет, превоз на пътници и товари, спедиция, производство на машини за хранителната и нехранителната промишленост и оборудване, производство на стоки с цел продажба на хранителни и нехранителни стоки, проектиране, изработка и поставяне на изделия от алуминий, стъкло, PVC и други материали с цел продажба, изработка и поставяне на изолации, туризъм - всякакъв вид, извършване на всякакъв вид услуги, внос и износ на стоки и услуги и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които ще представляват и управляват заедно и поотделно.

6270

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 7639 от 7.ХII.2005 г. по ф.д. № 4048/2005 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Адис АС” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Младост 7, с предмет на дейност: погребална дейност, транспортни услуги за лица и стоки - вътрешен и международен транспорт, покупка, строеж или дизайн и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и в чужбина, складови сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, лизинг, както и извършване на дейности и предоставяне на услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

6271

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 8.ХII.2005 г. допуска прилагането по ф.д. № 3462/2002 на представения годишен счетоводен отчет за 2004 г. на “Омега агро” - ЕООД.

6272

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 7690 от 8.ХII.2005 г. по ф.д. № 4086/2005 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Ес Пи Комерс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Хисаря, ул. Хан Крум 9, с предмет на дейност: търговска дейност с хранителни и промишлени стоки, туристическа дейност - ресторантьорство и хотелиерство, комисионна, консигнационна и оказионна търговия, външна търговия - внос-износ, атракционна и импресарска дейност, консултантски услуги, посредническа дейност, в т.ч. посредничество при сделки с недвижими имоти, представителство и агентство на физически и юридически лица в страната и в чужбина, таксиметрови услуги и превоз на пътници в страната и в чужбина, селскостопанска дейност - земеделие и животновъдство, всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

6273

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 7638 от 7.ХII.2005 г. по ф.д. № 3999/2005 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Здраве - Карлово” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Карлово, ул. Димитър Лазаров 19, с предмет на дейност: всякакъв вид търговска дейност, производство и търговска реализация на всякакъв вид хранителни и промишлени стоки и изделия, в т.ч. и селскостопанска продукция, разкриване на магазинна мрежа, комисионна и оказионна търговия, търговско представителство и посредничество, транспортна дейност - превоз на пътници и товари в страната и в чужбина, външнотърговска дейност - внос и износ, бартерни сделки, търговско посредничество и представителство на чуждестранни лица и фирми в страната, всякакъв друг вид стопански дейности, с изключение на изрично забранените със закон или друг нормативен акт. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

6274

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 8.ХII.2005 г. допуска прилагането по ф.д. № 967/2001 на представения годишен счетоводен отчет за 2004 г. на “Глобъл маркет” - ЕАД.

6275

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 7617 от 6.ХII.2005 г. по ф.д. № 4042/2005 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Ди енд Ви трейд къмпани” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Люлебургаз 15, ет. 1, ап. 1, с предмет на дейност: покупко-продажба на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг и други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

6276

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 7576 от 5.ХII.2005 г. по ф.д. № 4010/2005 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Пенгуин.БГ” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Княз Александър 35, ет. 2, с предмет на дейност: вътрешен и международен туризъм, покупка на интернет домейни, представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, транспортна и спедиторска дейност в страната и в чужбина, хотелиерство, ресторантьорство и всякакви други сделки, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

6277

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 7725 от 9.ХII.2005 г. по ф.д. № 4101/2005 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Ипанема” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, бул. Александър Стамболийски, бл. 106, ет. 6, ап. 71, с предмет на дейност: консултантски, рекламни, информационни, програмни или други услуги, търговско представителство и посредничество, комисионни сделки, сделки с интелектуална собственост, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

6278

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 7718 от 9.ХII.2005 г. по ф.д. № 4038/2005 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Клеон” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Лев Толстой 4, ет. 3, ап. 12, с предмет на дейност: търговия, внос и износ на промишлени стоки, машини и съоръжения, преводаческа, рекламна, консултантска, маркетингова и информационна дейност, транспортна дейност, хотелиерство, ресторантьорство, сделки с обекти на интелектуалната собственост, инвестиционна и производствена дейност, вътрешно- и външнотърговска дейност, посредничество, агентство и представителство в страната и в чужбина, участие в приватизационни сделки на държавно и общинско имущество, сделки с недвижими имоти, строителство, охранителна дейност (след снабдяване със съответния лиценз), както и всякакви други дейности, незабранени от законодателството. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

6279

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 7720 от 9.ХII.2005 г. по ф.д. № 4098/2005 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Стамина” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Кутловица 6, ет. 2, ап. 6, с предмет на дейност: импорт, експорт и реекспорт, търговия на едро и дребно в страната и в чужбина с всякакъв вид стоки, незабранени със закон, посредничество и търговско представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица, строителство на обекти за икономиката и бита, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

6280

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 7754 от 9.ХII.2005 г. по ф.д. № 4006/2005 вписа дружество с ограничена отговорност “Великден - 2000” - ООД, със седалище и адрес на управление гр. Съединение, ул. Чардафон Велики 30, с предмет на дейност: производство и търговия с хранителни, промишлени и селскостопански стоки в страната и в чужбина, вътрешно- и външноикономическа дейност, добиване, обработка и търговия с дървен материал, проектиране, строеж и поддръжка на жилищни и промишлени сгради и В и К съоръжения, кафе-аперитив, ресторантьорство, туризъм и хотелиерство, складова, комисионна, лизингова, спедиторска и транспортна дейност, организиране и провеждане на спортни игри и състезания, битови услуги, както и всякакви други дейности и услуги, разрешени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които ще представляват и управляват заедно и поотделно.

6281

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 8.ХII.2005 г. допуска прилагането по ф.д. № 541/2003 на представения годишен финансов отчет за 2004 г. на “ВИП трейд” - ЕООД.

6282

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 5969 от 30.IХ.2005 г. по ф.д. № 3133/2005 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “СЛБ” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Асеновградско шосе 1, с предмет на дейност: производство, изкупуване и преработка на селскостопанска продукция - растителна и животинска, хранителни стоки и др., специализирано счетоводно предприятие, което организира счетоводно отчитане и съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети по реда на Закона за счетоводството, туризъм - вътрешен и международен, почивно дело, строителство, строително-монтажни работи, транспортно-спедиторска дейност, автосервиз, машинопис, копирни услуги, компютърна подготовка и преподготовка на текстове, обработка на компютърни данни, разпечатване на хартиен носител на компютърни данни, консултантска дейност, посредничество, комисионерство, оказион, консигнация, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

6283

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 7682 от 8.ХII.2005 г. по ф.д. № 4071/2005 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Данифарм” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Пере Тошев 77, вх. Б, ет. 2, ап. 5, с предмет на дейност: търговия на дребно с лекарствени продукти, разрешени за употреба в страната, както и на козметични и санитарно-хигиенни средства по списък, определен от министъра на здравеопазването (след получаване на съответно разрешение за откриване на аптека), производство и търговия с всякакви други стоки, внос и износ, транспортна дейност в страната и в чужбина, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, както и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

6284

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 7763 от 9.ХII.2005 г. по ф.д. № 2145/2005 вписа промени за “Макир - П” - ЕООД: вписва приемането на X.X.X. за съдружник и избирането му за управител; вписа промяна на фирмата на дружеството на “Макир - П” - ООД; вписа приемането на дружествен договор; дружеството се управлява и представлява заедно и поотделно от управителите X.X.X. и X.X.X..

6285

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 7648 от 7.ХII.2005 г. по ф.д. № 4055/2005 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Бисерите и Ко” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, кв. Беломорски 46, с предмет на дейност: производство и търговия с промишлени, селскостопански, хранителни и битови стоки, експорт, импорт и реекспорт, посреднически и комисионни услуги, ресторантьорство, хотелиерски, транспортни услуги в страната и в чужбина, вътрешен и международен туризъм, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, строителство, архитектура, златарство и бижутерство, рекламна дейност, както и всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

6286

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 7658 от 7.ХII.2005 г. по ф.д. № 4059/2005 вписа дружество с ограничена отговорност “Фокасел България” - ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Нестор Абаджиев 37, ет. 2, с предмет на дейност: строителство, покупка, отдаване под наем и продажба на недвижими имоти с жилищно или търговско предназначение, производство, внос, износ и дистрибуция на стоки, предоставяне на консултантски, рекламни, маркетингови, туроператорски, спедиторски, транспортни, складови, лизингови и логистични услуги, търговско представителство и посредничество, както и всякаква друга разрешена от ТЗ дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и “Фокасел Корпорейшън” и се представлява и управлява от X.X.X..

6287

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 7031 от 14.ХI.2005 г. по ф.д. № 3657/2005 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Мултипласт - 2005” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Мир 15а, с предмет на дейност: проектиране, производство, монтаж и сервиз, както и търговия с всякакви средства за производство и технологии за тях, предназначени за всички стопански отрасли, резервни части и екипировка, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство и търговия на едро и дребно с промишлени и непромишлени стоки, внос и износ на промишлени и непромишлени стоки, производство и търговия на едро и дребно с пластмасови изделия и продукти, преработка на пластмасови отпадъци, транспортна дейност, търговско посредничество и представителство, комисионни сделки, лизингови сделки, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, извършване на всички останали търговски дейности и услуги, незабранени от законодателството на Р България. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

6288

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 7968 от 16.ХII.2005 г. по ф.д. № 2239/96 вписа промени за “Анжелика - М” - ЕООД:вписа промяна на седалището и адреса на управление от Пловдив, бул. Независимост 121, на Горна Оряховица, ул. Свети Княз Борис I № 29; вписа промяна в учредителния акт.

6289

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 7969 от 16.ХII.2005 г. по ф.д. № 3400/2004 вписа промени за “Унимекс - 2001” - ООД: вписа промяна на седалището и адреса на управление от Пловдив, ул. Брезовска 12, на с. Давидково, община Баните, област Смолян, ул. Европа 119; вписа промяна в дружествения договор.

6290

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 5587 от 12.IХ.2005 г. по ф.д. № 2841/2005 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Димиро” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 176А, вх. Г, ет. 5, ап. 13, с предмет на дейност: търговска и производствена дейност в страната и в чужбина с всякакви стоки и вещи - хранителни, промишлени, стоки за бита, алкохолни напитки, тютюн, тютюневи изделия (след получаване на разрешение), битови уреди и електроника, вкл. селскостопанска продукция (растителна и животинска) - натурална и преработена, магазинна мрежа и разносна търговия, комисионна, оказионна, консигнационна търговия с всякакви вещи и стоки, външнотърговска дейност (експорт-импорт) с всякакви вещи и стоки, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, всички видове производствена дейност, хотелиерство, ресторантьорство, туризъм и всички свързани с тази дейност услуги, експорт, импорт и реекспорт на всякакви стоки, участие със стопанска цел на панаири и изложби, както и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

6291

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 7895 от 15.ХII.2005 г. по ф. д. № 4201/2005 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Ем Ти Ем” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ж. к. Тракия, бл. 208, вх. Б, ет. 6, ап. 6, с предмет на дейност: търговия с промишлени стоки в страната и в чужбина, търговско представителство и посредничество и всякакъв друг вид търговска дейност, която не е забранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

6655

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 14.ХII.2005 г. допуска прилагането по ф. д. № 11236/91 на представения годишен финансов отчет за 2004 г. на “Евко” - ЕООД.

6656

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 16.ХII.2005 г. допуска прилагането по ф. д. № 1956/99 на представения годишен счетоводен отчет за 2004 г. на “Лъки инвест” - АД.

6657

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 8.ХII.2005 г. допуска прилагането по ф. д. № 4889/99 на представения годишен счетоводен отчет за 2004 г. на “Диагностично-консултативен център Изток” - ЕООД.

6658

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 7910 от 15.ХII.2005 г. по ф. д. № 3425/2002 вписа промени за “Бор Ин” - АД: освобождава X.X.X., “Транспроект БГ 2003” - ЕООД, и X.X.X. като членове на съвета на директорите; вписа съвет на директорите в състав “Джефко Инк.”, Република Сейшели, представлявано от X.X.X., “Джефлин Инвестмънтс” - ООД, Англия, представлявано от X.X.X., и “Линбокс ЛТД.”, Република Сейшели, представлявано от X.X.X.; дружеството ще се представлява от изпълнителния директор “Джефлин Инвестмънт” - ООД, Англия, представлявано от X.X.X..

6659

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 14.ХII.2005 г. допуска прилагането по ф. д. № 3192/99 на представения годишен счетоводен отчет за 2004 г. на “Аквамиг - Инвест” - АД.

6660

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение № 7812 от 13.ХII.2005 г. по ф. д. № 1387/2002 вписа заличаването на “Дружество за заетост и структурно развитие Карлово” - ООД.

6661

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 7967 от 16.ХII.2005 г. по ф. д. № 5021/98 вписа промени за “Неонет” - ООД: заличава X.X.X. като съдружник; вписва X.X.X. като съдружник; вписва промени в дружествения договор.

6662

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 7813 от 13.ХII.2005 г. по ф. д. № 1674/99 вписа промени за “Житен клас 1” - ЕАД: освобождава като членове на съвета на директорите X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; вписва нов съвет на директорите (с мандат 1 г.): X.X.X. - председател, X.X.X. - заместник-председател, X.X.X. - изпълнителен директор; дружеството ще се представлява от председателя на съвета на директорите X.X.X. и от изпълнителния директор X.X.X. заедно и поотделно.

6663

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 7774 от 12.ХII.2005 г. по ф. д. № 8382/92 вписа прехвърляне на фирмата и търговското предприятие от едноличния търговец X.X.X. с фирма “Саня - X.X.” на X.X.X. и го вписва като едноличен търговец с фирма “Саня - X.X. - X.X.”.

6664

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 7987 от 19.ХII.2005 г. по ф. д. № 4875/95 вписа прехвърляне на търговското предприятие на едноличния търговец X.X.X. с фирма “Бонис - X.X.” като съвкупност от права, задължения и фактически отношения от едноличния търговец X.X.X. на “Бонис - Дани 96” - ЕООД.

6665

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 7995 от 19.ХII.2005 г. по ф. д. № 5721/98 вписа промени за “Газхим” - ООД: освобождава X.X.X. като съдружник и управител; вписва X.X.X. като съдружник; вписва промени в дружествения договор; дружеството ще се представлява и управлява от управителя X.X.X..

6666

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 7992 от 19.ХII.2005 г. по ф. д. № 5229/93 вписа прехвърляне на търговското предприятие на едноличния търговец X.X.X. с фирма “Ремедия - X.X.” като съвкупност от права, задължения и фактически отношения от едноличния търговец X.X.X. на “Ремедия 1” - ЕООД.

6667

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 7964 от 16.ХII.2005 г. по ф. д. № 3239/98 вписа промени за “Орета” - ООД: вписва промяна на фамилията на съдружника X.X. от Червенакова на Жекова; вписва освобождаване на X.X.X. като съдружник и заличаването й като управител; вписва като едноличен собственик на капитала и управител на дружеството X.X.X.; променя фирмата на дружеството на “Орета” - ЕООД; вписва промяна в предмета на дейност, като се заличават счетоводни услуги и се вписва “специализирано счетоводно предприятие, което организира счетоводно отчитане и съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети по реда на Закона за счетоводството”; вписва учредителен акт; дружеството ще се управлява и представлява от управителя X.X.X..

6668

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 7820 от 13.ХII.2005 г. по ф.д. № 2263/99 вписа прехвърляне на предприятие с фирма “X.X.” от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X., и го вписа като едноличен търговец с фирма “X.X.”.

6669

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 7830 от 13.ХII.2005 г. по ф.д. № 5064/96 вписа промени за “Строймат - 96” - ООД: освобождава X.X.X., X.X.X. и X.X.X. като съдружници; вписа промени в дружествения договор.

6670

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 7889 от 14.ХII.2005 г. по ф.д. № 4606/95 вписа промени за “Винмарос” - ООД: вписва като съдружник X.X.X.; вписва промени в дружествения договор.

6671

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение № 7793 от 12.ХII.2005 г. по ф.д. № 2682/2005 вписа промяна за “Тревор” - ЕООД: премества седалището и адреса на управление от Хасково, ул. Генерал Карцов 2, в Пловдив, ул. Славянска 10.

6672

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 7857 от 14.ХII.2005 г. по ф.д. № 1264/95 вписа промени за “Тропикана импорт-експорт” - ЕООД: заличава X.X.X. като едноличен собственик на капитала и управител; вписва като едноличен собственик на капитала и управител Берат Жинипотоку; вписва нов учредителен акт; дружеството ще се представлява и управлява от Берат Жинипотоку.

6673

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 7791 от 12.ХII.2005 г. по ф.д. № 4142/2001 вписа промени за “Емви” - ООД: вписва промяна на собственото и фамилното име на съдружника и управител X.X.X. на X.X.X.; добавя второ фамилно име на съдружника и управител X.X.X.-X.; заличава X.X.X. като съдружник и управител; вписва като едноличен собственик на капитала и управител X.X.X.-X.; вписва нова фирма - “Емви” - ЕООД; вписва учредителен акт; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X.-X..

6674

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 2799 от 13.ХII.2005 г. по ф. д. № 1147/2005 еднолично дружество с ограничена отговорност “Вивикар” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Русе, бул. Липник 110, вх. 3, ет. 4, ап. 8, и с предмет на дейност: педагогически услуги, счетоводни услуги, организиране на школи и курсове по математика, български език, чужди езици и компютърна грамотност, подготовка на водачи на МПС, подготовка на водачи и консултанти за превоз на опасни товари по шосе, транспортна дейност в страната и в чужбина, ремонт и поддръжка на МПС, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство и всички други дейности, разрешени от закона. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик X.X.X..

6292

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 2788 от 13.ХII.2005 г. по ф. д. № 1082/2005 дружество с ограничена отговорност “Южени” - ООД, със седалище и адрес на управление Русе, ул. Константин Иречек 17, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, внос, износ, реекспорт, производство на селскостопански и промишлени стоки с цел продажба, вътрешен и международен туризъм, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, рекламна дейност, посредничество и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина, както и всякаква дейност, незабранена от закона. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X., които ще управляват и представляват дружеството заедно и поотделно.

6293

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 2820 от 14.ХII.2005 г. по ф. д. № 1136/2005 дружество с ограничена отговорност “Имоти мениджмънт” - ООД, със седалище и адрес на управление Русе, ул. Дунав 10, ет. 4, офис 110, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, счетоводни или други услуги, издателска и печатарска дейност, лизинг, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и всякаква дейност, незабранена от закона. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок, със съдружници ЕТ “X.X.”, представляван от X.X.X., и “Кардинал” - ООД, представлявано от X.X.X., и се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

6294

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 2787 от 13.ХII.2005 г. по ф. д. № 1072/2005 еднолично дружество с ограничена отговорност “Борисов секюрити” - ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Бяла, ул. 11 декември 60, и с предмет на дейност: търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, трансфер на ноу-хау, маркетинг, консултинг, инженеринг, франчайзинг, външнотърговска дейност, производство, изкупуване, преработка и реализация на селскостопанска растителна и животинска продукция, вкл. диворастящи плодове, гъби, пчели и пчелни продукти, наемане, откриване и експлоатация на заведения за обществено хранене, атракционни и увеселителни заведения, производство и пласмент на промишлени и хранителни стоки, комунално-битови услуги, хотелиерски, рекламни, информационни, счетоводни, програмни, импресарски, административни и други услуги и всички дейности, незабранени от закона. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок и едноличен собственик X.X.X., който ще управлява и представлява дружеството.

6295

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 2818 от 14.ХII.2005 г. по ф. д. № 1127/2005 дружество с ограничена отговорност “Ник дизайн” - ООД, със седалище и адрес на управление Русе, ул. Прага 5, с предмет на дейност: търговия със стоки и услуги, производство и търговия с животинска и селскостопанска продукция, производство и проектиране на мебели, дизайн и интериорни решения, продажба и дистрибуция на мебелни платове, разпространение и продажба на книжарски стоки, производство, изкупуване, продажба, доставка, внос и износ на стоки с художествена стойност (без благородни метали, скъпоценни камъни и паметници на културата), търговия с движими вещи и недвижими имоти, организиране на търгове, изложби и базари, търговско-импресарска дейност с предмети на изкуството, антиквариат, изкупуване, преработка и износ на вторични суровини, строителна дейност, проектиране, строеж и реставрация на сгради, производство, продажба и доставка на строителни материали, научни изследвания, анализи, експертизи и прогнози, инвестиционно-проучвателна, проектантска, оценъчна, инженерингова, иновационна дейност, технологии, автоматизация, електронизация на производството, производство и търговия с програмни продукти, ремонт и поддръжка на компютърни системи и мрежи, търговско представителство, посредничество, агентство, комисионерство, реклама и информационно осигуряване, консултантска дейност, издателска дейност, хотелиерство и ресторантьорство, откриване на увеселителни заведения и такива за обществено хранене, организиране на шоупрограми, битови услуги; транспортни, шивашки, туристически, копирни, монтьорски, водопроводни, поправка на обувки, чанти и техника, образователни и преквалификацинони курсове, шев и кройка, ръчна и машинна бродерия, езиково обучение, школи за получаване на компютърна грамотност, извършване на таксиметрова дейност, както и всички други дейности, разрешени от закона. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X. и управител X.X.X., който ще управлява и представлява дружеството.

6296

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 2790 от 13.ХII.2005 г. по ф.д. № 1126/2005 еднолично дружество с ограничена отговорност “Имейдж” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Русе, ул. Алеи Възраждане 128, вх. А, ет. 5, с предмет на дейност: производство, изкупуване, преработка на стоки и продукти от леката, хранително-вкусовата промишленост и селското стопанство, вътрешна и външна търговия, разкриване и експлоатация на заведения за обществено хранене, таксиметрова дейност на пътници и товари в страната и в чужбина, сделки с недвижими имоти и с интелектуална собственост, реклама, счетоводна, консултантска, предводаческа и туристическа дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

6297

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 2797 от 14.ХII.2005 г. по ф.д. № 1140/2005 еднолично дружество с ограничена отговорност “Джордан кар сервиз” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Русе, ул. Борисова 120, вх. В, с предмет на дейност: търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, авторемонтни и автотенекеджийски услуги, репатриране на автомобили в страната и в чужбина, търговия с автомобили, търговия с гориво-смазочни и отоплителни продукти и материали, спедиторски и превозни сделки с пътници и товари със собствен и нает транспорт в страната и в чужбина, външнотърговска дейност, наемане, откриване и експлоатация на заведения за обществено хранене, атракционни и увеселителни заведения, производство и пласмент на промишлени и хранителни стоки, комунално-битови услуги, хотелиерски, рекламни, информационни, счетоводни, програмни, импресарски, административни и други услуги и дейности, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

6298

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 2796 от 14.ХII.2005 г. по ф.д. № 1139/2005 еднолично дружество с ограничена отговорност “ИПТ дизайн студио” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Русе, ул. Константин Иречек 20, с предмет на дейност: графичен дизайн, рекламна дейност, компютърен софтуер и хардуер - производство, поддръжка, ремонт и продажба, проучване и проектиране, инженерингова, консултантска дейност и услуги, посредническа дейност, вътрешна и външна търговия във всички разрешени със закона форми, експорт, реекспорт, производствена, лизингова, маркетингова, посредническа, предприемаческа, комисионна и научна дейност, представителство и агентство на наши и чуждестранни физически и юридически лица, административноправни услуги, разкриване на други дейности и услуги, разрешени със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

6299

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 2795 от 14.ХII.2005 г. по ф.д. № 1137/2005 еднолично дружество с ограничена отговорност “СТН” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Русе, ул. Доростол 83, с предмет на дейност: търговия на едро и дребно в страната и в чужбина, таксиметрови услуги, преводачески и консултантски услуги, търговско представителство, агентство и посредничество, транспортна дейност, мениджмънт, маркетингова и инженерингова дейност, производство, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

6300

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 2794 от 14.ХII.2005 г. по ф.д. № 1133/2005 еднолично дружество с ограничена отговорност “Евровик” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Русе, ул. Арда 15, вх. 2, ет. 2, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, консигнационна търговия, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, импорт и експорт, туристическа дейност, ресторантьорство и хотелиерство, транспортна дейност в страната и в чужбина, комисионни, спедиционни и превозни сделки, селскостопанска дейност, рекламна дейност, финансово-счетоводни услуги, бизнес консултации, както и всякакви други дейности, незабранени със закон или друг нормативен акт. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

6301

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 2793 от 14.ХII.2005 г. по ф.д. № 1131/2005 еднолично дружество с ограничена отговорност “Крумов” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Русе, бул. Цар Освободител 84, вх. Б, ет. 2, с предмет на дейност: строителство, ремонт и реконструкция на стопански, жилищни сгради, съоръжения и други обекти, вътрешна и външна търговия, транспорт на пътници и товари в страната и в чужбина, спедиторска дейност, ресторантьорство, хотелиерство и туризъм, консултантски, битови, ремонтни и други услуги, търговско посредничество и представителство. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

6302

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 2798 от 14.ХII.2005 г. по ф. д. № 1146/2005 еднолично дружество с ограничена отговорност “Рони термик сървисиз” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Русе, ул. Дунав 10, ет. 4, с предмет на дейност: монтаж и ремонт на отоплителни инсталации, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, поставяне на системи за индивидуално топлоотчитане, дялово разпределение на количества топлинна енергия, търговия на едро и дребно, външнотърговска дейност, внос и износ, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество и всички други дейности, разрешени от закона. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

6303

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 2786 от 8.ХII.2005 г. по ф. д. № 1118/2005 еднолично дружество с ограничена отговорност “Амбулатория за индивидуална практика за специализирана извънболнична медицинска помощ - Д-р X.X.” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Русе, ул. Оборище 33, вх. А, с предмет на дейност: осъществяване на специализирана медицинска помощ по вътрешни болести и кардиология - диагностика, лечение, рехабилитация, наблюдение на болни, консултации, профилактика, предписване на лабораторни и други видове изследвания, контрол върху извършването на предписаните медицински дейности и манипулации, предписване на обем и вид домашни грижи за болни, предписване на лекарства, консумативи и медицински пособия, експертиза на временна нетрудоспособност, здравна просвета, лечение на болни по домовете, ако състоянието на болния налага това, хоспитализиране на пациенти в стационар при непостигане на лечебната цел в амбулаторни условия, безотказна помощ на лица, явили се в състояние, застрашаващо живота им - изброените дейности се осъществяват съобразно правилата за добра медицинска практика и стандартите на лечение, осъществяване само на извънболнична помощ, извършване на тръговски сделки само за нуждите на осъществяваната лечебна дейност и за обслужване на пациентите. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

6304

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение № 2833 от 15.ХII.2005 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф. д. № 962/96 на проверения и приет годишен отчет за 2004 г. на “Аристон - С” - ООД, Русе.

6305

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 и чл. 14, ал. 4 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 2831 от 15.ХII.2005 г. по ф. д. № 197/2001 промени за “Геогруп С” - ООД: вписва промяна на правната форма и наименованието на дружеството на “Геогруп С” - ЕООД; заличава като съдружници X.X.X. и X.X.X.; заличава като управител X.X.X.; вписва като едноличен собственик X.X.X.; вписва като управител X.X.X., който управлява и представлява дружеството; премества седалището и адреса на управление от Русе, ул. Мидия Енос 3, бл. Булаир, ет. 2, в Дряново, ул. Васил Левски 30А.

6306

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2832 от 15.ХII.2005 г. по ф. д. № 852/2001 вписа в регистъра за търговски дружества промени за “Адимис” - ЕООД: вписва промяна на правната форма и наименованието на дружеството на “Адимис” - ООД; заличава като управител X.X.X.; вписва като съдружник и управител X.X.X., който управлява и представлява дружеството.

6307

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 2828 от 15.ХII.2005 г. по ф. д. № 97/2003 промени за “Танго комерс” - ООД: вписва промяна в адреса на управление от ул. Алеко Константинов 2 на ул. Муткурова 2.

6308

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2829 от 15.ХII.2005 г. по ф. д. № 838/2003 вписа в регистъра за търговски дружества промени за “Теомарт” - ЕООД: вписва промяна на правната форма и наименованието на дружеството на “Теомарт” - ООД; заличава като управител X.X.X.; вписва като съдружник и управител X.X.X., който управлява и представлява дружеството.

6309

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 и чл. 14, ал. 4 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 2830 от 15.ХII.2005 г. по ф. д. № 1287/2003 промени за “Ерида” - ЕООД: заличава като едноличен собственик и управител X.X.X.; вписва като едноличен собственик и управител X.X.X., който управлява и представлява дружеството; премества седалището и адреса на управление от Русе, ул. Николаевска 101 във Велико Търново, ул. Колоня товар 5, ет. 1.

6310

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 2826 от 15.ХII.2005 г. по ф. д. № 862/2004 промени за “Терабелла” - ООД: премества седалището и адреса на управление от Русе, ул. Цанко Церковски 6, вх. 3, ет. 6, ап. 18, в с. Ряхово, община Сливо поле, ул. Дунав 46.

6311

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 2825 от 15.ХII.2005 г. по ф. д. № 860/2004 промени за “Компания земя” - ООД: заличава като съдружник X.X.X.; вписва като съдружник X.X.X..

6312

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 2824 от 15.ХII.2005 г. по ф. д. № 75/2005 промени за “Техпроджект” - ООД: вписва като съдружник Максимилиан Йоханес Вурмицер.

6313

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 2819 от 14.ХII.2005 г. по ф.д. № 1134/2005 дружество с ограничена отговорност “Технодом - Здравец” - ООД, със седалище и адрес на управление Русе, бул. Липник 62, бл. X.X., магазин за промишлени стоки до вх. А, с предмет на дейност: производство и покупка на промишлени, хранителни и всякакви други стоки или вещи с цел препродажба в първоначален или преработен вид, търговски сделки на територията на страната и в чужбина, разрешени от закона, авторемонтни услуги, разкриване и експлоатация на увеселителни заведения и заведения за обществоно хранене, вътрешен и международен туризъм, ремонт на битова техника, строителна и строително-ремонтна дейност, спедиторска и рекламна дейност, хотелиерство, търговско представителство и посредничество. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X., които управляват и представляват дружеството заедно и поотделно.

6675

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 2843 от 16.ХII.2005 г. по ф.д. № 2758/91 промени за “Русе - Специализирани превози” - АД: заличава като член на СД X.X.X.; заличава като прокурист X.X.X. и я вписва като член на СД и изпълнителен директор.

6676

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 2822 от 15.ХII.2005 г. по ф.д. № 1148/2005 еднолично дружество с ограничена отговорност “Мисти” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Русе, ул. Александровска 97, вх. Д, ет. 9, с предмет на дейност: производство, търговия, транспорт и услуги. Дружеството е с капитал 263 000 лв., с неограничен срок, с едноличен собственик “Мигети” - ЕООД, ЕФН 1701007882, и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

6677

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 2791 от 13.ХII.2005 г. по ф.д. № 1128/2005 еднолично дружество с ограничена отговорност “С енд Т - Тодоров” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Русе, ул. Алея Ела 6, с предмет на дейност: покупко-продажба на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки собствено производство, строително-ремонтни и строително-монтажни работи, авторемонтна и сервизна дейност, търговия с автомобили и авточасти - нови и втора употреба, изкупуване, производство и реализация на селскостопанска и горска продукция, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки, транспортна дейност в страната и в чужбина, таксиметрова дейност, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг и други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик X.X.X..

6678

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 2792 от 13.ХII.2005 г. по ф.д. № 1130/2005 еднолично дружество с ограничена отговорност “Амбулатория за първична извънболнична медицинска помощ - Индивидуална практика - Д-р X.X.” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Русе, ул. Плиска 118, ет. 2, ап. 5, с предмет на дейност: съгласно чл. 3, чл. 8, ал. 1, буква “а”, чл. 13 и § 6 ЗЛЗ - амбулатория за първична извънболнична медицинска помощ - индивидуална практика - със следните дейности: извършване на диагностика, лечение, рехабилитация, наблюдение на болни, консултации и профилактика, предписване на лабораторни и други видове изследвания, извършване на медицински дейности и манипулации под лекарски контрол и отговорност, предписване на обема, вида домашни грижи и помощ за болни, лекарства, превързочни материали и медицински пособия, извършване на експертизи за временна нетрудоспособност, извършване наблюдение и оказване на медицинска помощ при бременност и майчинство, наблюдение, контролиране и полагане грижи за физическото и психическото развитие на лица под 18 години, извършване дейности по здравна промоция и профилактика, включително профилактични прегледи и имунизации, издаване на документи, свързани с медицинската дейност, насочване на пациенти за консултативна и болнична помощ, извършване на търговски сделки, свързани с нуждите на осъществяваните медицински дейности и за обслужване на пациентите. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок, с едноличен собственик X.X.X., която управлява и представлява дружеството.

6679

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 2816 от 13.ХII.2005 г. по ф.д. № 1159/2005 дружество с ограничена отговорност “Д и Д консулт” - ООД, със седалище и адрес на управление Русе, ул. Котовск 3, вх. 3, ет. 2, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия с промишлени и непромишлени стоки и изделия, със селскостопанска продукция, с части за селскостопански машини и продукти на интелектуалната собственост, компютърна дейност, производство и търговия с химически продукти и материали, посредническа и комисионерска дейност, търговско представителство, строително-ремонтни дейности, консултантска дейност, инвестиционна, инженерингова, проектантска и строителна дейност, вътрешни и международни превози на пътници и товари, рекламна, издателска и импресарска дейност (лицензните дейности ще се извършват след получаването на съответния лиценз). Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

6680

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 2800 от 13.ХII.2005 г. по ф.д. № 1153/2005 еднолично дружество с ограничена отговорност “Профешенъл център” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Русе, ул. Константин Иречек 16, с предмет на дейност: организиране на професионално образование и обучение и професионално ориентиране, покупка на стоки с цел продажба в първоначален, обработен или преработен вид, продажба на стоки собствено производство, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, складови сделки, комисионни, спедиционни и превозни сделки, търговско представителство и посредничество, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други сделки с индустриална и интелектуална собственост, както и всяка друга дейност, разрешена от закона. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик X.X.X..

6681

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 2840 от 16.ХII.2005 г. по ф.д. № 113/96 промени за “Русепроект - 95” - ООД: заличава като съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X..

6682

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 2841 от 16.ХII.2005 г. по ф.д. № 1092/96 промени за “Геогруп” - ЕООД: заличава като едноличен собственик и управител X.X.X.; вписва като едноличен собственик X.X.X.; вписва като управител X.X.X.; премества седалището и адреса на управление от Русе, ж.к. Дружба 3, бл. 19, вх. А, ет. 8, в Дряново, ул. Васил Левски 30А.

6683

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 2836 от 16.ХII.2005 г. по ф.д. № 108/2005 промени за “Неоген” - ЕООД: заличава като собственик Калин Фусу; вписва като собственик “Неоген” - АД.

6684

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 2846 от 16.ХII.2005 г. по ф.д. № 1183/2005 еднолично дружество с ограничена отговорност “Робев - такси” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Русе, ул. Църковна независимост 3, ет. 5, офис 22А, с предмет на дейност: извършване на таксиметров превоз на пътници и товари, вътрешна и външна търговия на едро и дребно с хранителни и нехранителни стоки и суровини, производствена и ремонтна дейност на всякакъв вид стоки, комисионна и консултантска дейност, външнотърговска дейност, внос, износ и реекспорт на стоки и услуги, ресторантьорство и хотелиерство, рекламна дейност, спедиторска дейност, търговско представителство и посредничество в страната и в чужбина и други дейности, незабранени от закона. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик X.X.X..

6685

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 2849 от 19.ХII.2005 г. по ф.д. № 1175/2005 еднолично дружество с ограничена отговорност “Стандарт - М” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Русе, ул. Плевен 1, вх. 5, ет. 7, с предмет на дейност: счетоводни услуги, финансови и инвестиционни консултации, разработка и управление на инвестиционни проекти, изготвяне на анализи във връзка с финансовата дейност на предприятията, организиране на счетоводно отчитане и съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети, вътрешна и външна търговия, търговско представителство, агентство и посредничество, консултантска и маркетингова дейност, търговия с недвижими имоти, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик X.X.X.-X..

6686

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 2817 от 14.ХII.2005 г. по ф.д. № 1070/2005 дружество с ограничена отговорност “Про консулт - ЛД” - ООД, със седалище и адрес на управление Русе, ул. Д-р Петър Берон 13, ет. 4, ап. 12, с предмет на дейност: проектиране, консултантски услуги, строителен надзор, производствена дейност, търговско представителство на български и чуждестранни търговски и производствени фирми, рекламна, информационна, издателска, инженерингова дейност и всякаква друга незабранена със закон стопанска дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

6687

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 и чл. 261, ал. 2 ТЗ ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 2919 от 21.ХII.2005 г. по ф.д. № 84/2003 промени за “Агромел инвест” - АД: вписва промяна на правната форма и наименованието на “Агромел инвест” - ЕАД; вписва като едноличен собственик на капитала “Булексим” - ООД; вписва промяна на вида акции на дружеството от акции на приносител и поименни на поименни акции; заличава стария съвет на директорите; вписва като членове на СД X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; дружеството се представлява от изпълнителния директор X.X.X..

6688

Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 941 от 1.ХII.2005 г. по ф.д. № 467/2005 еднолично дружество с ограничена отговорност “Самуел - 2005” - ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Алфатар, ул. Албена 6, и с предмет на дейност: производство и търговия с промишлени, хранителни, селскостопански стоки, транспортни услуги, хотелиерство и ресторантьорство, външнотърговска дейност и всички дейности, незабранени от закона. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

6314

Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 964 от 8.ХII.2005 г. по ф.д. № 482/2005 еднолично дружество с ограничена отговорност “Дени” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Силистра, ул. Д-р X.X. 30, ет. 1, ап. 2, и с предмет на дейност: животновъдство, производство и търговия с живи животни и животинска продукция, вътрешно- и външнотърговска дейност, търговско представителство и посредничество, счетоводни услуги, производство, изкупуване, преработка и продажба на промишлени и селскостопански стоки, комисионна, спедиционна и складова дейност, закупуване, строителство и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, транспортна, хотелиерска, рекламна и туристическа дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, с едноличен собственик на капитала X.X.X. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

6315

Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 974 от 13.ХII.2005 г. по ф.д. № 485/2005 дружество с ограничена отговорност “Дент - М” - ООД, със седалище и адрес на управление Силистра, ул. Софроний Врачански 9, и с предмет на дейност: зъботехника, търговия с медицински консумативи, както и всякаква друга незабранена от закона дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X. - управител, който управлява и представлява дружеството.

6316

Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 954 от 6.ХII.2005 г. по ф.д. № 472/2005 еднолично дружество с ограничена отговорност “Боев - Кварц” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Силистра, ул. Добрич 74, вх. А, ет. 5, ап. 13, и с предмет на дейност: поправка на часовници, поправяне и пълнене на запалки с газ, вътрешна и външна търговия, покупка на стоки или вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид на граждани и фирми, туристическа, преводаческа, строително-монтажна, маркетингова, рекламно-информационна, сделки с твърди и течни горива, ресторантьорство, хотелиерство, шивашка дейност, преработка и препродажба на промишлени и непромишлени стоки, хранителни изделия, животинска и селскостопанска продукция, битова електроника, транспортна, таксиметрова, превозвачна дейност и друга техника, експлоатация на компютърни игри и други игри, производство на стоки, копирни, машинописни, видео- и звукозаписни услуги, посреднически услуги, експорт-импорт и визови услуги, както и всички незабранени от закона дейности. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

6317

Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 975 от 13.ХII.2005 г. по ф.д. № 486/2005 еднолично дружество с ограничена отговорност “Адамо” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Силистра, ул. Бачо Киро 6, вх. Б, ет. 1, ап. 26, и с предмет на дейност: покупка на стоки или вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина, внос и износ, бартер, експорт и реекспорт, производство на стоки с цел продажба, комисионна, складова, спедиционна, лизингова дейност и търговско представителство и посредничество, превозна, таксиметрова, автобусна, товаро-разтоварна, хотелиерска, рекламна, програмна, импресарска дейност, ресторантьорство и извършване на всички видове услуги, извършване на всички видове дейности, разрешени от законодателството. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

6318

Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 979 от 15.ХII.2005 г. по ф.д. № 487/2005 еднолично дружество с ограничена отговорност “Бор - Вас” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Силистра, ул. Симеон Велики 11, вх. Б, ет. 1, ап. 2, и с предмет на дейност: търговия и обществено хранене, производство, изкупуване и преработка, продажба и реализация на селскостопанска продукция в страната и в чужбина, таксиметрови, товарни и товаро-пътническа дейност, външнотърговска дейност, рекламни, проектантски, административни, счетоводни и всякакви други видове услуги на фирми и граждани, строителство, както и всякаква друга стопанска дейност, с изключение на изрично забранената със закон или друг нормативен акт. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

6319

Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 976 от 14.ХII.2005 г. по ф.д. № 54/96 промени за “Чефо - 96” - ЕООД, Силистра: заличава като едноличен собственик и управител X.X.X.; вписва като едноличен собственик и управител X.X.X., който управлява и представлява дружеството.

6320

Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 926 от 25.ХI.2005 г. по ф.д. № 343/96 промени за “Ацер” - ООД, с. Грънчарово: прехвърляне на дружествени дялове; заличава като съдружник и управител X.X.X.; заличава като съдружник X.X.X.; вписва като съдружник и управител X.X.X., който управлява и представлява дружеството.

6321

Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1172 от 14.ХII.2005 г. по ф.д. № 637/2005 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Назхара” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Доспат, ул. Малина 10, с предмет на дейност: закупуване на недвижими имоти, търговска дейност, внос, износ и реекспорт на стоки, търговия с минерални ресурси, бутилиране на минерална вода, рекламна дейност, както и всякаква друга дейност, разрешена със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от управителя Мохамед Хасан Сани.

6322

Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1168 от 14.ХII.2005 г. по ф.д. № 126/2003 вписа промени за “Хидро” - ООД, гр. Девин: заличава като управители на дружеството X.X.X. и X.X.X.; вписва като управител на дружеството X.X.X., който ще управлява и представлява дружеството; премества седалището и адреса на управление на дружеството от гр. Девин, ул. Цветан Зангов 1А, в Ловеч, ул. Търговска 12.

6323

Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1174 от 14.ХII.2005 г. по ф.д. № 205/2001 вписа промени за “Д и Г - международен транспорт” - ООД, Пловдив: заличава като съдружници и управители X.X.X. и X.X.X.; вписва като съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; променя наименованието на дружеството на “Еко турс” - ООД; премества адреса на управление на дружеството от Чепеларе, ул. Калин Кехая 2, в Чепеларе, ул. Мургавец 14, бл. МО; дружеството ще се представлява и управлява от X.X.X., X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

6324

Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 273 ТЗ с решение № 1166 от 14.ХII.2005 г. по ф.д. № 423/2000 вписа заличаване на “Лиц - 2000” - ООД, с. Барутин.

6325

Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 2 ТЗ вписа в регистъра за еднолични търговци поемане на предприятието на ЕТ “X.X.” - с. Црънча, на X.X.X. от наследничката му X.X.X. и я вписа като ЕТ “X.X. - X.X.” със седалище и адрес на управление с. Црънча, област Смолян.

6326

Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1167 от 14.ХII.2005 г. по ф.д. № 635/2005 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Родопчанка ХДФМ” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Смолян, ул. Явор 11, с предмет на дейност: ресторантьорска, хотелиерска и туристическа дейност, интериорен дизайн, вътрешен и международен туризъм, търговско представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, рекламна и посредническа дейност, търговия с всякакви незабранени със закон стоки и услуги, както и всякакви други дейности, незабранени със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от X.X.X. - управител и едноличен собственик на капитала.

6327

Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1170 от 14.ХII.2005 г. по ф.д. № 636/2005 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Чилинг” - ООД, със седалище и адрес на управление Златоград, ул. Стефан Стамболов 39, с предмет на дейност: ресторантьорство, хотелиерство, шивашки услуги, производство и търговия с трикотажни изделия и конфекция, продажба на едро и дребно на хранителни, нехранителни и всякакви промишлени стоки, рекламна и туристическа дейност, представителство, посредническа и дистрибуторска дейност, производство, търговия, експорт и импорт на всякакви стоки, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон, като дейността на дружеството ще се извършва в страната и в чужбина, и с капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от управителя X.X.X..

6328

Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1173 от 14.ХII.2005 г. по ф.д. № 638/2005 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Анита - ММ” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Смолян, ул. Братан Шукеров 5, вх. В, ет. 4, ап. 8, с предмет на дейност: търговия в страната и в чужбина, транспорт, спедиция, туризъм и други дейности, незабранени със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

6329

Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 273 ТЗ с решение № 1180 от 19.ХII.2005 г. по ф.д. № 348/2004 вписа за “Елитекс - 77” - ЕООД, Мадан, следната промяна: прекратеното дружество се заличава от търговския регистър.

6689

Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1175 от 15.ХII.2005 г. по ф.д. № 639/2005 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “А Де Ес - Транс” - ООД, със седалище и адрес на управление с. Баните, община Баните, с предмет на дейност: транспортни и таксиметрови превози в страната и в чужбина, външнотърговска дейност - производство, импорт, експорт, реекспорт, бартерни операции на селскостопанска продукция, дейност на търговско посредничество, представителство, рекламна, ремонтна дейност, туристическа и туроператорска дейност, търговия със стоки, компютърна и периферна техника, търговия с недвижими имоти, както и всякакви други дейности, които не са забранени от закона, с капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от X.X.X..

6690

Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1176 от 15.ХII.2005 по ф.д. № 641/2005 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Термо Билд” - ООД, със седалище и адрес на управление Смолян, ул. Дичо Петров 22, с предмет на дейност: направа на фасадни топлоизолации, комплексно изпълнение на санитарни възли, изпълнение на промишлени, жилищни и културно-битови обекти, извършване на всички видове строително-монтажни работи, търговия с промишлени и строителни материали, транспортна дейност в страната и в чужбина, монтаж на В и К инсталации, проектиране, монтаж и ремонт на всички видове отоплителни и вентилационни инсталации и всякаква друга дейност, незабранена от закон. Дружеството ще извършва дейността си в страната, чужбина и свободните безмитни зони, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от X.X.X. и X.X.X., които ще представляват и управляват дружеството заедно и/или поотделно, като представляват дружеството само заедно, когато задължават същото със записи на заповед, менителници и други абстрактни (некаузални) сделки.

6691

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 4 от 13.ХII.2005 г. по ф.д. № 736/2001 вписа промени за “Компас - Х” - ЕООД, с. Пожарево: премества седалището и адреса на управление от с. Пожарево, ул. 15 № 5, в с. Хераково, кв. 22; промени в учредителния акт на дружеството, приети на 3.ХI.2005 г. от едноличния собственик на капитала.

6045

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 с решение № 2 от 1.ХII.2005 г. по ф.д. № 855/2005 вписа промени за “Блексирама” - АД, с. Градец: освобождава X.X.X., X.X.X. и X.X.X. като членове на съвета на директорите; избира нов съвет на директорите в състав: X.X.X. - председател, X.X.X. - изпълнителен директор, и X.X.X. - член; дружеството ще се представлява от изпълнителния директор X.X.X..

6692

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от 15.ХII.2005 г. по ф.д. № 1389/2005 вписа в регистъра за търговски дружества под № 5499, том 96, стр. 100, дружество с ограничена отговорност “България Експрес” - ООД, със седалище и адрес на управление с. Лакатник, община Своге, Софийска област, ул. Лакатнишки скали 1, с предмет на дейност: куриерски услуги в страната и в чужбина, покупка и производство на промишлени и селскостопански стоки с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина, консултантски услуги, търговско представителство и посредничество, всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от управителя X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

6693

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от 15.ХII.2005 г. по ф.д. № 1390/2005 вписа в регистъра за търговски дружества под № 5500, том 96, стр. 103, дружество с ограничена отговорност “Бъфало” - ООД, със седалище и адрес на управление с. Черньово, община Ихтиман, Софийска област, с предмет на дейност: производство, преработка и търговия с млечни продукти, външно- и вътрешнотърговска дейност, реекспорт, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, производство на промишлени, селскостопански, хранителни и битови стоки, мениджмънт, маркетинг, консултации, ресторантьорство, хотелиерство (след сътветното лицензиране), както и всякакви други дейности, незабранени от законодателството. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Марио Моис Алмалех и X.X.X. и се управлява и представлява от управителите съдружници заедно и поотделно.

6694

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 2 от 5.ХII.2005 г. по ф.д. № 1683/98 вписа прехвърляне на предприятие на едноличен търговец с фирма “Елитранс - X.X.” - Ботевград, от X.X.X. като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на едноличен търговец с фирма “Елитранс - X.X.” (рег. по ф.д. № 1244/2005 на СОС).

6695

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3 от 11.V.2005 г. на Софийския градски съд вписва по новооткритата партида в I регистър под № 5082, том 89, стр. 44, промяна за “Про - консулт - Р” - ЕООД (рег. по ф.д. № 648/2005): премества седалището и адреса на управление от София, бул. Александър Стамболийски 127, вх. 2, ет. 2, ап. 5, в Костинброд, ул. Мургаш 3.

6696

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от 16.ХII.2005 г. по ф.д. № 1377/2005 вписа в регистъра за търговски дружества под № 5498, том 96, стр. 97, еднолично дружество с ограничена отговорност “Скай ланд” - ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Драгоман, Софийска област, ул. Петър Берон 32, с предмет на дейност: производствена дейност, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, складови сделки, информационни, програмни или други услуги, консултантска дейност, вътрешно- и външнотърговска дейност, туристически услуги, сделки с интелектуална собственост и недвижими имоти, транспортна, спедиторска, комисионна, спедицонна и всякаква друга дейност, незабранена от българското законодателство, като дейностите, за които съгласно българското законодателство се изисква предварително разрешение, лицензия или друг разрешителен акт, ще се извършват след получаването му. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик X.X.X..

6697

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3 от 9.ХII.2005 г. по ф.д. № 252/2001 вписа промени за “Йотин” - ООД, с. Мирково: прекратява участието на X.X.X. като съдружник в дружеството; приема за съдружници в дружеството X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; вписа приемането на нов дружествен договор с решение на общото събрание на съдружниците от 8.ХII.2005 г., който на основание чл. 119, ал. 4 ТЗ е представен в търговския регистър.

6698

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ и чл. 491а, ал. 2 ГПК с определение от 15.ХII.2005 г. допуска прилагането по ф.д. № 3062/91 на представения в регистъра годишен счетоводен отчет за 2004 г. на “Металик Строй” - АД, Божурище.

6699

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 11 от 16.ХII.2005 г. по ф.д. № 3010/91 вписа промени за “Етроволан” - АД, Етрополе: освобождава X.X.X. като член и заместник-председател на съвета на директорите; избира X.X.X. за член и заместник-председател на съвета на директорите.

6700

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 7 от 16.ХII.2005 г. по ф.д. № 1366/2000 вписа промени за “Пътно поддържане - Годеч” - ЕООД, Годеч: освобождава X.X.X. като управител на дружеството; избира X.X.X. за управител, който представлява дружеството.

6701

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 5 от 15.ХII.2005 г. по ф.д. № 1236/97 вписа промени за “Триумф” - ЕООД, Костинброд: прекратява участието на X.X.X. в дружеството; освобождава X.X.X. като управител на дружеството; едноличен собственик на капитала е X.X.X., която ще управлява и представлява дружеството; вписва приемането на нов учредителен акт на дружеството с решение на едноличния собственик на капитала от 14.ХII.2005 г., който на основание чл. 119, ал. 4 ТЗ е представен в търговския регистър.

6702

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ и чл. 491а, ал. 2 ГПК с определение от 20.ХII.2005 г. допуска прилагането по ф.д. № 707/2000 на годишния финансов отчет за 2004 г. на “Българо-датски колеж по икономика и управление” - АД, Ботевград, който е представен в търговския регистър.

6703

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от 14.ХII.2005 г. по ф.д. № 1380/2005 вписа в регистъра за търговски дружества под № 5491, том 96, стр. 68, еднолично дружество с ограничена отговорност “Сити трейд” - ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Елин Пелин, бул. Витоша 4, ет. 3, офис 3, Софийска област, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, внос, износ и продажба на автомобили и транспортни средства, резервни части, транспортни услуги с превозни средства, отдаване под наем на превозни средства в страната и в чужбина, спедиторска дейност, митническо представителство, международен транспорт, международна спедиция и дистрибуция, комисионна, консигнационна и оказионна търговия, откриване на магазини и бутици, хотелиерство, ресторантьорство, покупко-продажба на недвижими имоти, рекламна и информационна дейност, производство, внос, преработка и търговия с храни и селскостопанска продукция, както и всички дейности, незабранени от закона. Дружеството се учредява без срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик X.X.X..

6704

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от 14.ХII.2005 г. по ф.д. № 1379/2005 вписа в регистъра за търговски дружества под № 5492, том 96, стр. 71, еднолично дружество с ограничена отговорност “Еримекс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Елин Пелин, бул. Витоша 4, ет. 3, офис 3, Софийска област, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, внос, износ и продажба на автомобили и транспортни средства, резервни части, транспортни услуги с превозни средства, отдаване под наем на превозни средства в страната и в чужбина, спедиторска дейност, митническо представителство, международен транспорт, международна спедиция и дистрибуция, производство и търговия на едро и дребно с промишлени стоки, комисионна, консигнационна и оказионна търговия, откриване на магазини и бутици, хотелиерство, ресторантьорство, покупко-продажба на недвижими имоти, рекламна и информационна дейност, инженерингова, маркетингова дейност и услуги, производство, внос, преработка и търговия с храни и селскостопанска продукция, както и всички дейности, незабранени от закона. Дружеството се учредява без срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик X.X.X..

6705

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от 13.ХII.2005 г. по ф.д. № 1154/2005 вписа в регистъра за търговски дружества под № 5494, том 96, стр. 77, еднолично дружество с ограничена отговорност “Амбулатория за извънболнична специализирана медицинска помощ по детски болести - индивидуална практика - д-р X.X.” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Ихтиман, ул. Архимандрит X.X. 7а, Софийска област, с предмет на дейност: диагностика, лечение, рехабилитация, наблюдение на болни, консултации, профилактика, експертиза за временна нетрудоспособност, профилактични прегледи и манипулации. Дружеството се учредява без срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик X.X.X..

6706

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от 21.ХII.2005 г. по ф.д. № 1406/2005 вписа в регистъра за търговски дружества под № 5507, том 96, стр. 124, дружество с ограничена отговорност “София медиа” - ООД, със седалище и адрес на управление Ботевград, ул. Васил Левски 35, ет. 2, Софийска област, с предмет на дейност: производство и разпространение на материали и интелектуални продукти, обучение на кадри, мениджмънт, маркетинг, реклама, вътрешна и външна търговия, комисионерство и представителство в страната и в чужбина, лизинг, услуги, както и всички други дейности, които не са забранени от закона. Дружеството се учредява без срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от управителите X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

6707

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от 14.ХII.2005 г. по ф.д. № 1350/2005 вписа в регистъра за търговски дружества под № 5496, том 96, стр. 83, еднолично дружество с ограничена отговорност “Билевсофт” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Етрополе, ул. Христо Ясенов 17, Софийска област, с предмет на дейност: дейности в областта на компютърните технологии, търговия в страната и в чужбина с всички видове стоки, производство на стоки в първоначален, обработен или преработен вид с цел продажба, реекспорт, внос, износ, търговска (включително специфични търговски операции и сделки, в т.ч. с ексклузивни права), маркетингова, сервизно-възстановителна и ремонтна дейност, строителна дейност - проучване, строителство и експлоатация на жилищни, промишлени, културни и спортни обекти и сгради, транспорт - извършване на транспортна дейност в страната и в чужбина, превоз на пътници и товари, спедиционна дейност, покупко-продажба на леки и товарни автомобили с цел печалба, покупко-продажба на резервни части, производство на резервни части за леки и товарни автомобили, отдаване под наем на моторни превозни средства, лизинг, посредничество и представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, бартерни сделки, придобиване и отчуждаване на права върху изобретения, търговски марки, ноу-хау, авторски произведения и други обекти на интелуктуална собственост, рекламна дейност, туризъм, почивно дело, участие в други дружества в страната и в чужбина, дружеството може да развива и всяка друга дейност, разрешена от закона. Дружеството се учредява без срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик X.X.X..

6708

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от 20.ХII.2005 г. по ф.д. № 1375/2005 вписа в регистъра за търговски дружества под № 5506, том 96, стр. 121, еднолично дружество с ограничена отговорност “Веста 2005” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Ботевград, пл. Освобождение 3, ет. 2, Софийска област, с предмет на дейност: рекламна, маркетингова, информационна и инженерингова дейност и услуги, покупка, строеж и/или реконструкция и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем, консултантска дейност, покупка на стоки и услуги с цел продажба, складова дейност, търговия, производство и реализация на стоки и услуги, предприемаческа дейност, хотелиерство и ресторантьорство, посредничество, представителство и агентство, всякаква друга стопанска дейност, за която няма законова забрана. Дружеството се учредява без срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик X.X.X..

6709

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3458 от 9.ХII.2005 г. по ф.д. № 1578/2005 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Бърс кънстракшън енд пропърти мениджмънт” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, бул. Патриарх Евтимий 120, офис 1, с предмет на дейност: проектиране и строителство на всякакви сгради в страната и в чужбина, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, дейност на търговско представителство и посредничество, покупка на стоки с цел продажба в първоначален, преработен и обработен вид, комисионни, спедиционни (без поща) и превозни сделки, складови сделки, хотелиерски, туристически, рекламни и информационни услуги, външноикономическа и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

6107

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3442 от 8.ХII.2005 г. по ф.д. № 1576/2005 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Сакис” - ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Горно Сахране, ул. Хризантема 8, с предмет на дейност: покупка на всички видове стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина, производство на стоки с цел продажба в страната и в чужбина, транспортна, вкл. и международен транспорт, комисионна, складова, лизингова, туристическа, рекламна и ресторантьорска дейност, търговско представителство и посредничество, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, сделки с интелектуална собственост и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

6108

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3461 от 9.ХII.2005 г. по ф.д. № 1581/2005 вписа дружество с ограничена отговорност “Смарт системс” - ООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, бул. Руски 62, ет. 6, ап. 16, с предмет на дейност: търговия на едро и дребно, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни (без поща) и превозни сделки, автосервиз, търговия с авточасти, складови сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, програмни, импресарски или други услуги, лизинг, сделки с интелектуална собственост, външноикономическа дейност, като внос, износ, реекспорт, бартер и др., и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го представляват и управляват заедно и поотделно.

6109

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3360 от 6.ХII.2005 г. по ф.д. № 1541/2005 вписа дружество с ограничена отговорност “Златно зърно” - ООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Васил Априлов 12, вх. А, с предмет на дейност: търговия, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговия - вътрешна и външна, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, производство и търговия със селскостопанска продукция, рекламни, информационни, програмни услуги, софтуер, хотелиерство, ресторантьорство и туризъм и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Али Мюшфик Сьозер и Хасан Умут Сайгъ, които го представляват и управляват заедно и поотделно.

6110

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3382 от 6.ХII.2005 г. по ф.д. № 1551/2005 вписа дружество с ограничена отговорност “Аспект ЕС” - ООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Проф. М. Гогошев 12, с предмет на дейност: строителство, текущ ремонт и довършителни работи на жилища, офис сгради и други недвижими имоти, търговска дейност в страната и в чужбина, всички видове услуги със строителна и друга техника, товари и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го представляват и управляват заедно и поотделно.

6111

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3439 от 8.ХII.2005 г. по ф.д. № 1573/2005 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “X.X.” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, бул. Митрополит М. Кусев 9, вх. А, ап. 16, с предмет на дейност: услуги по независим финансов одит на годишни, междинни и други финансови отчети на търговски дружества, кооперации, еднолични търговци и други предприятия, финансови услуги, организиране на счетоводно отчитане и съставяне на междинни, годишни и други финансови отчети по реда на Закона за счетоводството, консултантски услуги и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

6112

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3441 от 8.ХII.2005 г. по ф.д. № 1575/2005 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Коджабашев” - ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Горно Сахране, ул. Хризантема 8, с предмет на дейност: покупка на всички видове стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина, производство на стоки с цел продажба в страната и в чужбина, транспортна, вкл. и международен транспорт, комисионна, складова, лизингова, туристическа, рекламна и ресторантьорска дейнст, търговско представителство и посредничество, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажбата им, сделки с интелектуална собственост и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

6113

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3495 от 13.ХII.2005 г. по ф.д. № 1596/2005 вписа дружество с ограничена отговорност “Мегамакс” - ООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Константин Иричек 30, вх. А, ет. 2, ап. 5, с предмет на дейност: търговия с хранителни и нехранителни стоки, транспортна дейност, внос и износ, сервизна дейност, реклама и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го управляват и представляват заедно и поотделно.

6330

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3493 от 13.ХII.2005 г. по ф.д. № 1594/2005 вписа дружество с ограничена отговорност “Васт” - ООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Ген. Гурко 101, вх. 0, ап. 3, с предмет на дейност: производство на електроенергия, покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, превозни и международни превозни услуги и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници “Технокомерс” - ООД, представлявано от X.X.X., и “ДАК - консулт” - ООД, представлявано от X.X.X., и се представлява и управлява от X.X.X..

6331

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3492 от 13.ХII.2005 г. по ф.д. № 1593/2005 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Голд травел” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Стефан Стамболов 72, вх. А, ап. 14, с предмет на дейност: туризъм, търговия, консултантска дейност и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

6332

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3481 от 12.ХII.2005 г. по ф.д. № 1590/2005 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Марви” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Свещеник X.X. 7, вх. 0, ап. 8, с предмет на дейност: търговия на едро и дребно, производство, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговия - вътрешна и външна, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, рекламни, информационни, програмни и финансови услуги, транспортна дейност, хотелиерство и ресторантьорство, туризъм и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

6333

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3477 от 12.ХII.2005 г. по ф.д. № 1586/2005 вписа дружество с ограничена отговорност “Сърфейс протекшън” - ООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Ген. Столетов 105, вх. Б, ап. 6, с предмет на дейност: научно-производствена и проектантска дейност, разработка и производство на оборудване за антикорозионни покрития, транспортна и спедиционна (без поща) дейност, митническо представителство и агентство, консултантски услуги, търговско посредничество, представителство и агентство, вътрешно- и външнотърговска дейност - импорт, експорт, реекспорт, покупко-продажба на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, консигнационна търговия, туристическа, складова и всякакви дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Кнут Фишбахер и X.X.X., които го представляват и управляват заедно и поотделно.

6334

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3512 от 13.ХII.2005 г. по ф.д. № 1608/2005 вписа еднолично дружество с ограничена отговорост “Дакеа” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Хан Аспарух 8, вх. Г, ет. 5, ап. 59, с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба и производство на стоки на едро и дребно за бита, населението и промишлеността, търговско представителство и посредничество, консултантски и рекламни услуги, вътрешен и международен транспорт на пътници и товари, външнотърговска дейност - внос, износ, реекспорт, бартер, и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

6335

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3530 от 14.ХII.2005 г. по ф.д. № 1613/2005 вписа дружество с ограничена отговорност “Теми - 05” - ООД, със седалище и адрес на управление Казанлък, ул. Тулово 9, вх. Б, ет. 3, ап. 15, с предмет на дейност: производство и реализация на птиче месо, производство и търговска дейност в страната и в чужбина, внос, износ, външнотърговска дейност, производство, преработка и изкупуване на селскостопанска и животинска продукция, производство и продажба на едро и дребно на промишлени и хранителни стоки и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

6336

Старозарският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3541 от 19.ХII.2005 г. по ф. д. № 1619/2005 вписа дружество с ограничена отговорност “Лидер плюс” - ООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Хан Аспарух 4, вх. Б, ет. 6, ап. 58, с предмет на дейност: търговия, производство, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговия - вътрешна и външна, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, рекламни, информационни, програмни и финансови услуги, транспортна дейност, хотелиерство и ресторантьорство, туризъм и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

6337

Старозарският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3499 от 13.ХII.2005 г. по ф. д. № 1599/2005 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Медиа вижън” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Казанлък, ул. Никола Петков 35, ет. 2, ап. 3, с предмет на дейност: туристическо агентство, предприемачество, импортно-експортни сделки, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен вид, превозни сделки в страната и в чужбина, търговско представителство и посредничество, складова и всякаква друга дейност, незабранена със закон, сделки и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

6338

Старозарският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3498 от 13.ХII.2005 г. по ф. д. № 1598/2005 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Апропо” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Казанлък, ул. Майор Попов 9, с предмет на дейност: проектантска дейност, строителство, предприемачество, хотелиерство, импортно-експортни сделки, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен вид, превозни сделки в страната и в чужбина, търговско представителство и посредничество, складови сделки и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

6339

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 3367 от 29.ХI.2005 г. по ф. д. № 1990/2000 вписа в регистъра за едноличните търговци прехвърляне на предприятие с фирма “Съмар - X.X.” от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X., която поема активите и пасивите на прехвърленото предприятие, и я вписа като едноличен търговец с фирма “Съмар - X.X.”.

6340

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.ХII.2005 г. по ф. д. № 1765/2003 вписа промени за “Мирек Авентис” - ЕООД, гр. Чирпан: упълномощава като прокурист X.X.X.; дружеството ще се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X. и от прокуриста X.X.X. заедно и поотделно.

6341

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 7.ХII.2005 г. по ф. д. № 1518/2003 вписа промени за “БМК - Сердика Хасково” - ЕООД: вписва прехвърляне на дружествени дялове; вписва като едноличен собственик на капитала X.X.X., който ще представлява и управлява дружеството; вписва приемане на нов учредителен акт.

6342

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 15.ХII.2005 г. по ф. д. № 1385/2005 вписа в търговския регистър прехвърляне на предприятието на ЕТ “Спасов - 44 - X.X.” от едноличния търговец X.X.X. като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на “Газпром България” - ООД, представлявано от X.X.X. и X.X.X..

6343

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.ХII.2005 г. по ф. д. № 1117/2004 вписа промени за “СЕС” - ООД, Казанлък: вписва като съдружник X.X.X.; вписва прехвърляне на дружествени дялове; вписва ново наименование на дружеството - “С Е С” - ООД; освобождава като управител X.X.X.; избира за управител X.X.X.; вписва приемане на нов дружествен договор.

6344

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.ХII.2005 г. по ф. д. № 60/2002 вписа промени за “Барел” - ЕООД: вписва поемане на дружествени дялове; вписва като едноличен собственик на капитала X.X.X., която ще представлява и управлява дружеството; вписва приемане на нов устав на дружеството.

6345

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.ХII.2005 г. по ф. д. № 2592/97 вписа промени за “Пружини - Пенев” - ООД, Казанлък: вписва като съдружник X.X.X.; вписва прехвърляне на дружествени дялове; освобождава като съдружник ЕТ “Пенев - 52 - X.X.” - Казанлък; вписва приемане на нов дружествен договор.

6346

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.ХII.2005 г. по ф. д. № 1103/97 вписа промени за “Викинг” - ЕООД: вписва като съдружник X.X.X.; вписва прехвърляне на дружествени дялове; вписва ново наименование на дружеството - “Викинг” - ООД; дружеството ще се управлява и представлява от съдружниците X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно; вписва приемане на нов дружествен договор.

6347

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.ХII.2005 г. по ф.д. № 1761/2003 вписа промени за “Конкордия” - ЕООД: вписва прехвърляне на дружествени дялове; вписва като едноличен собственик на капитала X.X.X., който ще представлява и управлява дружеството; вписва нов адрес на управление - Стара Загора, ул. Св.св. Кирил и Методий 3, вх. А, ет. 2, ап. 69; вписва приемане на нов учредителен акт.

6710

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.ХII.2005 г. по ф.д. № 2474/95 вписа промени за “АВГ - Авто” - ООД, Казанлък: освобождава като управител X.X.X.; избира за управител X.X.X..

6711

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.ХII.2005 г. по ф.д. № 3155/95 вписа промени за “Интегрирани екологични системи” - ООД, Казанлък: освобождава като управител X.X.X.; дружеството се представлява и управлява от X.X.X., X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно; вписва приемане на нов дружествен договор.

6712

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.ХII.2005 г. по ф.д. № 2408/95 вписа промени за “Стубел М” - ООД: вписва прехвърляне на дружествени дялове; освобождава като съдружник X.X.X.; вписва ново наименование на дружеството: “Стубел М” - ЕООД; вписва като едноличен собственик на капитала X.X.X., който ще управлява и представлява дружеството; вписва нов адрес на управление на дружеството - Стара Загора, ул. Хаджи X.X. 70; вписва приемане на нов учредителен акт.

6713

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.ХII.2005 г. по ф.д. № 299/97 вписа промяна за “Антон принц Собиески цу Шварценберг комерс - Тройханд” - ЕООД, Казанлък: вписва нов адрес на управление на дружеството - Казанлък, ул. Цар Иван Шишман 38, ет. 2, ап. 4.

6714

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 7.ХII.2005 г. по ф.д. № 724/2001 вписа промяна за “Дан - Ив” - ЕООД: избира за управител X.X.X., която ще представлява и управлява дружеството.

6715

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.ХII.2005 г. по ф.д. № 1867/95 вписа промени за “Хидравлик сервиз и инженеринг” - ООД, Казанлък: вписва прехвърляне на дружествени дялове; освобождава като съдружник X.X.X.; вписва приемане на нов дружествен договор.

6716

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.ХII.2005 г. по ф.д. № 1389/98 вписа промени за “Фленг” - ЕООД: вписва като съдружник X.X.X.; вписва прехвърляне на дружествени дялове; освобождава като съдружник X.X.X.; вписва приемане на нов дружествен договор.

6717

Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 1109 от 15.ХII.2005 г. по ф. д. № 161/2001 вписа прехвърляне на предприятие с фирма “Селект - Янакиев - X.X.” със седалище Търговище като съвкупност от права, задължения и фактически отношения от едноличния търговец X.X.X. на “Интер ресторант - Янакиев стил” - ЕООД, Търговище.

6348

Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 37 от 16.ХII.2005 г. приложи по ф. д. № 447/97 проверения и приет годишен счетоводен отчет на “Натурела плод” - АД, Търговище, за 2004 г.

6349

Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение № 1123 от 19.ХII.2005 г. по ф. д. № 254/2003 вписа заличаването на “Гориво - 2003” - ООД, Търговище.

6350

Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1092 от 12.ХII.2005 г. по ф.д. № 413/2004 вписа промяна за “Батухан” - ООД: заличава X.X.X. като съдружник и управител; дружеството ще осъществява занапред дейността си под фирма “Батухан” - ЕООД, със същото седалище, адрес на управление, предмет на дейност и капитал, с едноличен собственик на капитала Дурсун Али Варлъ.

6718

Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1132 от 20.ХII.2005 г. по ф.д. № 491/2005 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Нет - Ерен” - ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Омуртаг, ул. Генералска 11, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, арендуване на земя, внос-износ, лизинг, хазартна дейност (след издаване на съответния лиценз) и всякакви други търговски дейности, незабранени със закон, вкл. и такива след издаване на съответния лиценз. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик Ведат Ерен.

6719

Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1112 от 16.ХII.2005 г. по ф.д. № 318/2005 вписа промени за “Смекон” - ЕООД: заличава X.X.X. като едноличен собственик на капитала и управител; вписва X.X.X. от Търговище, ул. Бойчиновци 1, ап. 6, за едноличен собственик на капитала и представляваща дружеството; вписва нов учредителен акт.

6720

Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1115 от 16.ХII.2005 г. по ф.д. № 483/2005 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Тони - Тур 05” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Търговище, ул. Трапезица 54, вх. А, ет. 3, ап. 7, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, менителници, записи на заповед и чекове, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, туроператорска дейност, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, продажба на селскостопанска продукция в първоначален и преработен вид, покупка на земя, изкупуване, преработка на мляко и млечни произведения, износ, внос, транспортна дейност и всякаква друга търговска дейност, разрешена със закон (след снабдяване с лицензии и разрешителни за тези, за които се изискват такива). Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, с едноличен собственик на капитала X.X.X. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

6721

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2644 от 9.ХII.2005 г. по ф.д. № 976/92 вписа промени за “МТС - 1” - ЕООД, с. Бояново, област Ямбол: вписва приемане на новия съдружник X.X.X.; заличава като съдружник “Агромел 61” - АД, с. Бояново, област Ямбол; премества седалището и адреса на управление в Шумен, ул. Петър Парчевич 26, ет. 1, ап. 2; заличава досегашния управител X.X.X.; вписва новия управител X.X.X., който ще представлява дружеството.

6351

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 2663 от 14.ХII.2005 г. по ф.д. № 453/96 вписа промени за “Лемекон” - АД, Елхово: вписва като председател на съвета на директорите “Финансово-индустриален концерн АКБ Форес” - ХАД, чрез X.X.X.; вписва като зам.-председател на съвета на директорите “АКБ Актив” - АД, чрез X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от изпълнителния член (изпълнителен директор) X.X. Kостов.

6352

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение № 2696 от 19.ХII.2005 г. по ф.д. № 801/2005 вписа промяна за “Сел.КО” - ЕООД: премества седалището и адреса на управление от Ямбол, ж.к. Възраждане, бл. 22, вх. Г, ап. 2, в гр. Николаево, област Стара Загора, ул. Бенковски 15.

6353

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2640 от 8.ХII.2005 г. по ф.д. № 682/2003 вписа промени за “Дианабетон” - ООД, Ямбол: вписва прехвърляне по 25 дружествени дяла с номинална стойност 10 лв. от капитала на дружеството от съдружника X.X.X. на X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; вписва X.X.X., X.X.X. и X.X.X. като съдружници.

6354

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 273 ТЗ с решение № 2702 от 19.ХII.2005 г. по ф.д. № 206/96 вписа в търговския регистър заличаване на “Стройком” - ЕООД, Ямбол.

6355

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2699 от 19.ХII.2005 г. по ф.д. № 461/2005 вписа промени за “Глобал Инвестмант” - ЕООД, Ямбол: вписва прехвърляне на 5 дружествени дяла с номинална стойност 100 лв. от капитала на дружеството от Андрю Стюарт Джон Маккемли на Алисън Маргарет Финни; вписва като съдружник Алисън Маргарет Финни; вписва промяна в наименованието на дружеството: “Глобал Инвестмант” - ООД; вписва актуализиран дружествен договор, приет от общото събрание на съдружниците, проведено на 25.ХI.2005 г.; дружеството ще се представлява и управлява от управителите Андрю Стюарт Джон Маккемли и Алисън Маргарет Финни заедно и поотделно.

6356

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 2665 от 15.ХII.2005 г. по ф.д. № 372/89 вписа възмездно прехвърляне на търговското предприятие на ЕТ “Неда - X.X.” със седалище и адрес на управление Ямбол, ул. Славянска 2, като съвкупност от права, задължения и фактически отношения от едноличния търговец X.X.X. на “Кис - Ко” - ЕООД (рег. по ф.д. № 1618/2000 на Великотърновския окръжен съд), със седалище и адрес на управление Горна Оряховица, ул. Железничарска 9, представлявано от едноличния собственик на капитала и управител X.X.X..

6357

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2667 от 16.ХII.2005 г. по ф.д. № 1029/2005 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Хауелс енд Хауелс” - ООД (изписва се и на английски), със седалище и адрес на управление Елхово, ул. Търговска 4, вх. А, ет. 3, ап. 4, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, дейност на търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни фирми и лица; хотелиерски, ресторантьорски, туристически и други услуги, всякаква друга дейност, разрешена със закон (като при необходимост за упражняване на съответната дейност дружеството ще придобива необходимите лицензии и разрешения), и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок, със съдружници Джил Хауелс и Вайълет Мариа Хауелс и се представлява и управлява от Джил Хауелс.

6358

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2675 от 16.ХII.2005 г. по ф.д. № 1037/2005 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Атлантис Енджиниъринг енд Кейтъринг Сървисис” - ООД (изписва се и на английски), със седалище и адрес на управление Елхово, ул. Търговска 4, вх. А, ет. 3, ап. 4, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, дейност на търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни фирми и лица, хотелиерски, ресторантьорски, туристически и други услуги, всякаква друга дейност, разрешена със закон (като при необходимост за упражняване на съответната дейност дружеството ще придобива необходимите лицензии и разрешения), и с капитал 5000 лв. Дружеството с неопределен срок, със съдружници Лора Джоан Бол и Джефри Артър Бол и се представлява и управлява от Лора Джоан Бол.

6359

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2673 от 16.ХII.2005 г. по ф.д. № 1032/2005 вписа в търговския регистър еднолично дружество с огранична отговорност “Фиона Холдингс” - ЕООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление Елхово, ул. Търговска 4, вх. А, ет. 3, ап. 4, с предмет на дейност: покупко-продажба на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизингова дейност, всякаква друга дейност, разрешена със закон (като при необходимост за упражняване на съответната дейност ще придобива необходимите лицензии и разрешения), и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се управлява и представлява от собственика на капитала Колин Тревор Елис.

6360

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2669 от 16.ХII.2005 г. по ф.д. № 1030/2005 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Кейти Криейшънс” - ООД (изписва се и на английски), със седалище и адрес на управление Елхово, ул. Търговска 4, вх. А, ет. 3, ап. 4, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, дейност на търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни фирми и лица, хотелиерски, ресторантьорски, туристически и други услуги, всякаква друга дейност, разрешена със закон (като при необходимост за упражняване на съответната дейност дружеството ще придобива необходимите лицензии и разрешения), и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок, със съдружници Трейси Мари Уолъс и Кийт Джон Хейнес и се представлява и управлява от Трейси Мари Уолъс.

6361

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2671 от 16.ХII.2005 г. по ф.д. № 1031/2005 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Пол енд Джилиан Райт” - ЕООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление Елхово, ул. Търговска 4, вх. А, ет. 3, ап. 4, с предмет на дейност: покупко-продажба на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, импорт и експорт на стоки в страната и в чужбина, предоставяне на интернет услуги и покупко-продажба на компютри и компютърни аксесоари, лизингова дейност, всякаква друга дейност, разрешена със закон (като при необходимост за упражняване на съответната дейност ще придобива необходимите лицензии и разрешения), и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се управлява и представлява от собственика на капитала Глиндър Клифърд Райт.

6362

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2735 от 21.ХII.2005 г. по ф. д. № 1071/2005 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Сани” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Елхово, ул. Тринадесети март 11Б, вх. Б, ет. 2, ап. 5, с предмет на дейност: ресторантьорство и кафетерия; покупка, строителство или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки собствено производство; комисионни, спедиционни, превозни и складови сделки; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни или други услуги, търговско представителство и посредничество и всякакви други услуги и дейности, разрешени от закона, като при необходимост ще придобива съответните лицензии, и с капитал 5000 лв. Дружеството ще се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

6722

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2759 от 22.ХII.2005 г. по ф. д. № 1074/2005 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Крас тех” - ООД, със седалище и адрес на управление Ямбол, ул. Жорж Папазов 20, ет. 6, ап. 19, с предмет на дейност: покупка на стоки с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; външно- и вътрешнотърговска дейност; транспортна дейност; производство и продажба на стоки собствено производство; комисионни, спедиционни, превозни и складови сделки; търговско представителство и посредничество; складови, лицензионни сделки и сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни или други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг; осъществяване на технически надзор при спазване на съответния лицензионен и разрешителен режим за дейността; всякаква друга дейност, която не е забранена от закона, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от управителя X.X.X..

6723

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2757 от 22.ХII.2005 г. по ф. д. № 1073/2005 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Стил - М” - ООД, със седалище и адрес на управление Ямбол, ул. Граф Игнатиев, бл. 82, вх. Б, ап. 30, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни или други услуги; покупко-продажба на стъкла и стъклопакети; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; вътрешно- и външнотърговска дейност; вътрешен и международен транспорт; производство и търговия с мебели; дърводелски услуги и други дейности, незабранени от закона, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

6724

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2755 от 22.ХII.2005 г. по ф. д. № 1064/2005 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Синдбад” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Ямбол, ул. Цар Освободител 3, с предмет на дейност: търговска дейност - покупко-продажба на стоки и материали от промишлен и селскостопански произход; производствена, рекламно-информационна и инвеститорска дейност на и с материални и нематериални активи, стоки и услуги за бита, промишлеността и селското стопанство; таксиметрови и транспортни услуги на пътници и товари в страната и в чужбина; внос на нови и употребявани автомобили и камиони; внос и износ на стоки и услуги; проектиране, строителство, обзавеждане и строително-монтажни работи по недвижими имоти; всякаква друга дейност, незабранена от закона или за която не се изисква специален разрешителен режим; дружеството ще осъществява дейността си в страната и в чужбина, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала и управител Хозан Асуад.

6725

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2749 от 22.ХII.2005 г. по ф. д. № 1045/2005 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “ДМ стил” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Ямбол, ж. к. Хале, бл. 9, вх. Е, ет. 4, ап. 119, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки собствено производство; производство и продажба на мебели; хотелиерски, туристически, рекламни, ресторантьорски, счетоводни или други услуги; търговия с промишлени и хранителни стоки на едро и дребно; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни, вътрешни и международни превозни сделки; складови и с интелектуална собственост сделки; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; други дейности, разрешени от закона, при спазване законовите изисквания за лицензиране; внос и износ по предмета на дейност, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се управлява и представлява от собственика X.X.X..

6726

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2751 от 22.ХII.2005 г. по ф. д. № 1057/2005 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Соф екип” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Ямбол, ул. Възраждане 22, вх. Д, ет. 1, ап. 1, с предмет на дейност: извършване на счетоводни услуги и счетоводни консултации; покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; производство на стоки с цел продажба; производство на селскостопанска продукция от растителен и животински произход и търговия със същата в страната и в чужбина; комисионна, спедиционна, складова, лизингова и дейност на търговско представителство и посредничество; превозна, транспортна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна и импресарска дейност; разкриване на заведения за обществено хранене или предоставяне на други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; внос и износ по предмета на дейност, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала и управител X.X.X..

6727

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2746 от 22.ХII.2005 г. по ф.д. № 1013/2005 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Криотехнологии” - ООД, със седалище и адрес на управление Ямбол, ул. Ямболен 6, с предмет на дейност: търговия с технически газове, покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, сделки с интелектуална собственост, ресторантьорство, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни и други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел препродажба, лизинг и всяка незабранена от закона дейност, и с капитал 5000 лв. Дружеството е безсрочно, със съдружници “Криоинвест” - АД, София, район “Искър”, бул. Асен Йорданов 8, ет. 10, ф.д. № 16721/93 на СГС, представлявано от изпълнителния директор X.X.X., и “Скат” - ЕООД, Ямбол, ул. Ал. Стамболийски 13, ф.д. № 1431/94 на ЯОС, представлявано от едноличния собственик X.X.X., и се представлява от управителя X.X.X..

6728

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2730 от 21.ХII.2005 г. по ф.д. № 1052/2005 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Бългериан Фрутс” - ЕООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление Елхово, ул. Търговска 4, вх. А, ет. 3, ап. 4, с предмет на дейност: покупко-продажба на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизингова дейност, всякаква друга дейност, разрешена от закона, като при необходимост за упражняване на съответната дейност ще придобива необходимите лицензии и разрешения, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се управлява и представлява от собственика на капитала Сара Сърби.

6729

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2741 от 21.ХII.2005 г. по ф.д. № 1025/2005 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Тропик” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Ямбол, ж.к. Георги Бенковски, бл. 7, вх. Д, ап. 7, с предмет на дейност: внос и износ на стоки от всякакъв вид, вътрешна и външна търговия с хранителни и промишлени стоки, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, вътрешен и международен туризъм, експорт, импорт и реекспорт, посреднически, комисионни, спедиционни и превозни услуги в страната и в чужбина, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, както и всички дейности, незабранени от закона, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се управлява, представлява и подписва от едноличния собственик на капитала X.X.X..

6730

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2737 от 21.ХII.2005 г. по ф.д. № 525/2003 вписа промяна за “Стил” - ЕООД, Ямбол: капиталът на дружеството е 5000 лв., разпределен в 50 дяла, всеки с номинална стойност 100 лв., внесен 100 %.

6731

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2728 от 21.ХII.2005 г. по ф.д. № 1043/2005 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Дарън Кемсли” - ЕООД (изписва се и на английски), със седалище и адрес на управление Ямбол, ул. Ал. Стамболийски 13, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи и услуги с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки собствено производство, търговия на едро и дребно, хотелиерство и ресторантьорство след издаване на лиценз, туристически, рекламни и транспортни услуги в страната и в чужбина, информационни, програмни, импресарски или други услуги, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, комисионни, спедиционни, складови, лицензионни, вътрешни и международни превозни сделки, всякакъв вид строителна дейност и монтажни работи, сделки с интелектуална собственост, внос и продажба на товарни и леки автомобили, мотори и мотоциклети, селскостопанска дейност - растениевъдство и животновъдство, вкл. арендуване и обработване на земеделска земя, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, други дейности, разрешени от закона при спазване законовите изисквания за лицензиране, внос и износ по предмета на дейност, всякаква друга дейност, която не е забранена от закона или за която не се предвижда особен разрешителен режим, и с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала и управител Дарън Рой Кемсли.

6732

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2732 от 21.ХII.2005 г. по ф.д. № 1046/2005 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Джерико Пропъртис” - ЕООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление Ямбол, ул. Преслав 4А, с предмет на дейност: покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, както и всякакви други услуги и дейности, разрешени от закона, като при необходимост ще придобива съответните лицензии, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се управлява, представлява и подписва от едноличния собственик на капитала Джерард Нейтън Роджър Уотс.

6733

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2739 от 21.ХII.2005 г. по ф.д. № 290/2005 вписа промени за “Винекс - Кортен” - ЕООД, Ямбол: вписва X.X.X. като управител; дружеството ще се представлява и управлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно с пълна представителна власт.

6734

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2703 от 19.ХII.2005 г. по ф.д. № 1024/2005 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Колосас” - ЕООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление Ямбол, ул. Преслав 4А, с предмет на дейност: покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, както и всякакви други услуги и дейности, разрешени от закона, като при необходимост ще придобива съответните лицензии, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се управлява, представлява и подписва от едноличния собственик на капитала Джонатан Мичъл Фитцджералд.

6735

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2713 от 19.ХII.2005 г. по ф.д. № 1038/2005 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Камелия транс 1” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Ямбол, ул. Силиврия 19, с предмет на дейност: международен транспорт, автомобилни и автобусни превози, таксиметрови услуги, превози на пътници и товари в страната и в чужбина, производство на стоки с цел продажба, покупка на стоки с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, внос и износ на стоки, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, складови и превозни сделки, всякаква друга дейност, незабранена от закона или за която не се изисква специален разрешителен режим, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок, с едноличен собственик на капитала X.X.X. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

6736

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2705 от 19.ХII.2005 г. по ф.д. № 1026/2005 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Бронкс” - ЕООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление Ямбол, ул. Преслав 4А, с предмет на дейност: покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, както и всякакви други услуги и дейности, разрешени от закона, като при необходимост ще придобива съответните лицензии, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се управлява, представлява и подписва от едноличния собственик на капитала Андрико Яни.

6737

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2715 от 20.ХII.2005 г. по ф.д. № 1044/2005 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Евро транс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Ямбол, ж.к. Възраждане, бл. 21, вх. А, ап. 1, с предмет на дейност: продажба на хранителни и промишлени стоки, транспортна дейност, ремонт на МПС и автомивка, изкупуване, производство и продажба на селскостопанска продукция, търговия с всички видове стоки, незабранени от закона, в страната и в чужбина, търговско представителство и посредничество, комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейност, разкриване на магазини, ателиета за услуги и дистрибуция, туристическа, рекламна и информационна дейност, хотелиерство и ресторантьорство, залог на движими и недвижими вещи (заложна къща), всякаква друга дейност, незабранена със закон, като при необходимост за упражняване на съответната дейност дружеството ще придобива съответните лицензии и разрешения, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се управлява и представлява от X.X.X..

6738

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2680 от 16.ХII.2005 г. по ф.д. № 1055/2005 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Груп - 3” - ООД, със седалище и адрес на управление Ямбол, ул. Мальовица 3, с предмет на дейност: производство на селскостопанска и животинска продукция и търговия с такава в страната и в чужбина, производство и търговия в страната и в чужбина с продукти в областта на леката и хранително-вкусовата промишленост, машиностроенето, електротехниката и селското стопанство, внос и износ на селскостопанска и животинска продукция, производство, търговия, монтаж и услуги с алуминиева, дървена и PVC дограма, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки собствено производство, внос и износ, търговия в страната и в чужбина с петролни и гориво-смазочни продукти, изграждане, закупуване и използване на индустриална собственост в страната и в чужбина, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица, комисионна, спедиционна, превозна, складова и лизингова дейност и дейност на търговско представителство, агентство и посредничество в страната и в чужбина, маркетингова, проектантска и инженерингова дейност, организиране на външнотърговски и посреднически сделки, транспортна дейност в страната и в чужбина, сделки с интелектуална собственост, производство и разпространение на видео- и звукозаписи, предоставяне на информационни, счетоводни, програмни, превозни, хотелиерски, туристически, импресарски, рекламни или други услуги, ресторантьорство, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, други дейности и услуги, разрешени със закон, при спазване законовите изисквания за лицензиране, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок, със съдружници Танер Сюрмели, Юмир Яшар Сезер, Ертан Юзкозаноглу и X.X.X. и се представлява от управителя X.X.X..

6739

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2717 от 20.ХII.2005 г. по ф. д. № 1053/2005 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Димитрис транс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Ямбол, ул. Васил Априлов 1, ап. 3, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; производство на стоки с цел продажба; комисионна, складова и лизингова дейност; търговско представителство и посредничество; хотелиерска, туристическа, рекламна, програмна, импресарска дейност или предоставяне на други услуги; консултативни услуги с превод от и на чужди езици; селскостопанска дейност - производство, преработка и продажба на селскостопански стоки; транспортна и спедиционна дейност в страната и в чужбина; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; външнотърговска дейност; всякакви други дейности, разрешени от закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала и управител Павлос Теодорос Тайганидис.

6740

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2719 от 20.ХII.2005 г. по ф. д. № 1054/2005 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Джоинт венчър” - ООД (изписва се и на английски), със седалище и адрес на управление с. Гранитово, община Елхово, област Ямбол, ул. Девети септември 13, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; дейност на търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни фирми и лица; хотелиерски, ресторантьорски, туристически и други услуги; всякаква друга дейност, разрешена от закона, като при необходимост за упражняване на съответната дейност дружеството ще придобива необходимите лицензии и разрешения, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок, със съдружници Хю Уолтър Келф и Линда Сюзан Келф и се управлява и представлява от Хю Уолтър Келф.

6741

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2722 от 20.ХII.2005 г. по ф. д. № 1033/2005 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Трефелгър Хоумз” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Елхово, ул. Търговска 4, с предмет на дейност: покупко-продажба на недвижимо имущество, строителство, търговия и всички други, позволени от закона дейности, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Шон Робърт Колинс.

6742

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 и 4 ТЗ с решение № 2638 от 8.ХII.2005 г. по ф. д. № 716/2003 вписа промени за “Стралджа - кооп” - АД, Стралджа: увеличава капитала от 56 400 лв. на 119 750 лв. чрез издаване на 12 670 нови поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 5 лв.; новите акции се предлагат за записване по тяхната номинална стойност; вписва промяна в устава, приета от общото събрание на акционерите, проведено на 1.VII.2005 г.

6743

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2706 от 19.ХII.2005 г. по ф. д. № 755/98 вписа промени за “Стип - 98” - ООД, Ямбол: вписва прехвърляне от X.X.X. на X.X.X. на 130 дружествени дяла с номинална стойност 10 лв. и на X.X.X. на 120 дружествени дяла с номинална стойност 10 лв.; вписва прекратяване участието в дружеството на X.X.X.; вписва промяна в наименованието на дружеството на “АРК - билдинг” - ООД; дружеството се представлява и управлява от управителя X.X.X.; вписва нов дружествен договор.

6744

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2710 от 19.ХII.2005 г. по ф. д. № 1049/2005 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Чанг” - ООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление Ямбол, ул. Търговска 16, с предмет на дейност: покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, обработен или преработен вид в страната и в чужбина; внос и износ; производство на стоки с цел продажба на същите; комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност и дейност на търговско представителство, агентство и посредничество в страната и в чужбина; маркетингова, проектантска, инженерингова, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна и импресарска дейност или дейност по предоставяне на други услуги; сделки с интелектуална собственост; производство и разпространение на видео- и звукозаписи; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; всякаква друга дейност, незабранена от закона, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок, със съдружници Джон Франсис Фрайл и Сюзън Хети Фрайл и се управлява и представлява от управителите Джон Франсис Фрайл и Сюзън Хети Фрайл заедно и поотделно в страната и в чужбина, неограничено извън правомощията на общото събрание.

6745

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 22.I.2007 г. по ф.д. № 786/2007 вписа в търговския регистър акционерно дружество “Технова” - АД, със седалище и адрес на управление София, район “Красно село”, ул. Съвета на Европа 13, с предмет на дейност: управление на инженерингови проекти, пречистване на води и третиране на утайки и отпадъци, изготвяне и участие в реализирането на проекти за енергийна ефективност (възобновяеми енергийни източници), проучване, проектиране и строителство, ремонтна дейност в енергетиката, доставка на промишлено оборудване, осъществяване в страната и в чужбина на търговия със стоки и услуги, търговско представителство и посредничество, финансови и инвестиционни консултации, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, лизинг и други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 50 000 лв., разпределен в 5000 акции на приносител с право на глас с номинална стойност 10 лв. всяка една, със съвет на директорите в състав: X.X.X. - председател и изпълнителен директор, X.X.X. и X.X.X., и се представлява от изпълнителния директор X.X.X..

88999

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14129/2005 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Конна база Свети Георги - Симеоново” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Витоша”, кв. Драгалевци, ул. Христина Морфова 55А, с предмет на дейност: отглеждане, развъждане и търговия с коне, производство и търговия със стоки и услуги, строителна дейност, лизингова, туристическа, сервизна, ремонтна, транспортна, програмно-техническа, ресторантьорска, хотелиерска, посредническа дейност, внос, износ, ноу-хау, представителство (без процесуално) на физически и юридически лица в страната и в чужбина, както и всякаква стопанска дейност, която не е забранена от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител X.X.X., която управлява и представлява дружеството.

6459

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 13955/2005 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Айтех” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Искър”, ж.к. Дружба 2, бл. 226, ет. 6, ап. 36, с предмет на дейност: строителство, ремонт и довършване на сгради, изграждане и изработване на покривни конструкции, подови настилки, стенни покрития, изолации, антикорозионни покрития, търговия със строително оборудване, търговия със строителни материали, търговско представителство, предприемаческа дейност, външнотърговска дейност, както и друга дейност, незабранена от законите на Република България. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител Бруно Вентурини, който управлява и представлява дружеството.

6460

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 13925/2005 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Бувеко” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Средец”, ул. Солунска 32, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, маркетинг, туроператорска и турагентска дейност (след издаване на съответния лиценз), хотелиерство и ресторантьорство, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона или друг нормативен акт. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

6461

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 3 ТЗ с решение от 5.ХII.2005 г. по ф.д. № 17992/97 вписва прекратяване на “Интернет маркет” - ООД, и го обявява в ликвидация с ликвидатор X.X.X. и определя срок на ликвидация 6 месеца.

6746

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д. № 14086/2005 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “А-БРЕ дивелопмънт” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Витоша”, кв. Драгалевци, ул. 305 № 5, с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален или преработен вид, търговско представителство и посредничество, складови, комисионни, спедиторски и превозни сделки, туристически, рекламни и други услуги, консултантски и управленски услуги, наем и покупко-продажба на недвижими имоти, развитие, благоустрояване и строителна дейност, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала “Англо-Бългериан Риал Естейт” - ООД, и се управлява и представлява от управителя Тимоти Карсуел, Богдан Деспотоф Неделкоф и X.X.X. заедно или поотделно.

6747

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 16.ХII.2005 г. по ф.д. № 7080/97 вписва прехвърляне на предприятието на ЕТ “Лингвист - X.X.” като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на “Лингвист - М.Н.” - ООД (рег. по ф.д. № 7149/2003).

6748

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.ХII.2005 г. по ф. д. № 818/98 вписва промени за “Херон - Д” - ООД: вписва прехвърляне на 125 дружествени дяла от X.X.X. на X.X.X.; вписва прехвърляне на 250 дружествени дяла от X.X.X. на X.X.X.; заличава като съдружници и управители X.X.X., ЕГН **********, и X.X.X., ЕГН **********; дружеството продължава дейността си като еднолично дружество с ограничена отговорност “Херон - Д” - ЕООД; едноличен собственик на капитала е X.X.X., ЕГН **********, който управлява и представлява дружеството; вписва нов учредителен акт.

6749

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ регистрира по ф. д. № 12450/2000 прекратяване на “Братя Даскалови” - АД, и го обявява в ликвидация; вписва като ликвидатор X.X.X.; определя срок на ликвидация 7 месеца считано от датата на обнародване на поканата до кредиторите в “Държавен вестник”.

6750

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.ХII.2005 г. по ф. д. № 9889/2000 вписва промени за “Уотър индъстри съпорт енд едюкейшън” - ЕООД: заличава вписания предмет на дейност; вписва нов предмет на дейност: услуги по измерване и поддръжка, търговия и всякаква друга дейност, която не е забранена от закона; вписва промяна в устава на дружеството съгласно протоколно решение на едноличния собственик на капитала от 6.ХII.2005 г.

6751

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.ХII.2005 г. по ф. д. № 7284/90 вписва промени за “Булгарконсулт АИ” - ООД: вписва прехвърляне на 125 дружествени дяла от “Герком Естаблишмент” на X.X.X.; заличава като съдружник “Герком Естаблишмент”, Лихтенщайн; дружеството продължава дейността си като еднолично дружество с ограничена отговорност “Булгарконсулт АИ” - ЕООД; вписва нов учредителен акт на дружеството.

6752

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 13.ХII.2005 г. по ф. д. № 20694/91 вписа прехвърляне на предприятието на ЕТ “Коелдо - X.X.” като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на “Коелдо” - ЕООД (рег. по ф. д. № 10514/2005).

6753

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 16.ХII.2005 г. по ф. д. № 6915/94 вписва прехвърляне на предприятието на “Миртал България” - ЕООД (рег. по ф. д. № 8888/93), като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на “Миртал” - ЕООД.

6754

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.ХII.2005 г. по ф. д. № 12642/94 вписва промени за “Уафа” - ООД: изключва като съдружник Сами Сихаби, като дружествените му дялове в размер 40 дяла се разпределят на Ейбил Рамадан Кючюксу; дружеството продължава дейността си като еднолично дружество с ограничена отговорност “Били ентърпрайзис” - ЕООД; едноличен собственик е X.X.X., ЕГН **********; вписва промяна в адреса на управление - София, район “Студентски”, Студентски град, ул. Проф. X.X. 55, вх. Б, ет. 5, ап. 33; заличава като управител Сами Сихаби; дружеството се управлява и представлява от управителя Ейбил Рамадан Кючюксу; вписва нов учредителен акт.

6755

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 14.ХII.2005 г. по ф. д. № 13958/93 вписва промени за “Индекс” - АД: заличава като член на съвета на директорите Майкъл Антъни Къркхам; вписва като член на съвета на директорите Пол Симон Кент Райт; вписва промяна на седалището и адреса на управление - София, район “Лозенец”, бул. Джеймс Баучер 23; вписва промени в устава, приети на общо събрание на акционерите, проведено на 31.Х.2005 г.

6756

Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 14.ХII.2005 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 13958/93 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2004 г. на “Индекс” - АД.

6757

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.ХII.2005 г. по ф.д. № 30267/92 вписва промени за “Горене - България” - ЕООД: вписва увеличение на капитала на дружеството от 3 250 000 лв. на 5 210 000 лв.; вписва промени в устава.

6758

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 13902/2005 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Феърплей Интернешънъл Травел и Туризъм” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Лозенец”, ул. Атанас Дуков 36, с предмет на дейност: туристическа дейност в страната и чужбина, в т.ч. извършване на дейност като туроператор и туристически агент; предоставяне на комплексни и спомагателни туристически услуги и продукти, в т.ч. резервации за настаняване в средства за подслон в страната и чужбина, турове и почивки в страната и чужбина от индивидуален и групов аспект, организиране на круизи - пътешествия с кораб, ловен, селски и екотуризъм, агентство за продажба на пътнически въздушен превоз, на корабни и др. билети, на билети за спортни и културни мероприятия, чартърни програми с кораб или самолет, наемане на автобуси, леки коли и мотоциклети (рент-а-кар) без и със шофьор, други услуги, свързани с обслужване на български и чуждестранни туристи, екскурзоводско обслужване, хотелиерство и ресторантьорство (след издаване на лиценз), маркетинг и продажба на туристически мероприятия, външнотърговска дейност, търговия с произведения на изкуството, сделки с интелектуална собственост, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина, покупко-продажба на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обралотен вид, продажба на стоки от собствено производство, предприемачество, издателска и печатарска дейност, проектиране, покупка, строителство и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем, както и други сделки с недвижими имоти, управление на собствеността, търговско представителство и посредничество, лизингова дейност, комисионни, рекламни, информационни, програмни, консултантски услуги, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала “Феър плей интернешънъл” - АД, и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

6759

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 13915/2005 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Айси” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Витоша”, кв. Павлово, ул. Кота 1050 № 10, с предмет на дейност: търговска и маркетингова дейност по далекосъобщенията, поддържане на далекосъобщителни мрежи и информационни системи, предоставяне на далекосъобщителни и информационни услуги след получаване на съответното разрешение или лицензия, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.

6760

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 13981/2005 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Е.Н. Ауто” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Оборище”, ул. Росица 3, ет. 2, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, транспортна, спедиторска, ремонтна и авторемонтна дейност, рекламна, комисионна и лицензионна дейност, туристически услуги, хотелиерство и ресторантьорство, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, както и всички останали видове услуги и дейности, незабранени със закон или друг нормативен акт. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител X.X.X., която го управлява и представлява.

6761

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14025/2005 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Инфинити С” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Подуяне”, кв. Стефан Караджа, бл. 151, вх. Е, ет. 6, с предмет на дейност: рекламна и издателска дейност, консултантска дейност, печатна дейност, внос и износ, дистрибуция, транспортна дейност, логистика, както и всяка друга незабранена от закона дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

6762

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 14.ХII.2005 г. по ф.д. № 18307/91 вписа промени за “Елана Трейдинг” - АД: вписва увеличение на капитала от 1 200 000 лв. на 1 500 000 лв. чрез издаване на 300 000 броя нови безналични поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 лв.

6763

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 1.12.2005 г. по ф.д. № 3259/90 вписва промени за “Омега ТИМ” - ООД: вписва прехвърляне на 250 дружествени дяла от X.X.X. на “Комфортекс” - ЕООД; вписва прехвърляне на 250 дружествени дяла от X.X.X. на “Комфортекс” - ЕООД; заличава като съдружници и управители X.X.X., ЕГН **********, и X.X.X., ЕГН **********; вписва като едноличен собственик на капитала “Комфортекс” - ЕООД (рег. по ф.д. № 14862/96); дружеството продължава дейността си като еднолично дружество с ограничена отговорност “Омега ТИМ” - ЕООД; вписва като управител X.X.X., ЕГН **********.

6764

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 13527/2005 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Доктор Метц” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Младост”, ж.к. Младост 3, бл. 342, вх. 2, ет. 4, ап. 13, с предмет на дейност: разкриване на частен специализиран кабинет - амбулатория за индивидуална практика за специализирана извънболнична медицинска помощ за извършване на физиотерапевтична дейност, при която лекарят извършва диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на болни, консултации, профилактика, предписва лабораторни и други видове изследвания, извършване на медицински дейности и манипулации под техен контрол и отговорност, обема, вида домашни грижи и помощ за болни, лекарства, превързочни материали и медицински пособия, извършване на експертиза на временна нетрудоспособност, извършване на дейности по здравна промоция и профилактика, вкл. профилактични прегледи и имунизации, издаване на документи, свързани с тяхната дейност, насочване на пациентите за консултативна и болнична помощ, както и извършването на други дейности и услуги, разрешени от Търговския закон и Закона за лечебните заведения. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител X.X.X., която го управлява и представлява.

6765

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 20.ХII.2005 г. по ф.д. № 11824/2005 вписа промяна за “Бул про консултинг” - ЕООД: премества седалището и адреса на управление в София, район “Триадица”, ул. Лавеле 38, ет. 1, ап. 4.

6766

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 20.ХII.2005 г. по ф.д. № 10399/2005 вписа промени за “Вива строй 05” - ООД: премества седалището и адреса на управление в ж.к. Люлин, бл. 904, вх. Г, ет. 7, ап. 88; допълва предмета на дейност с “проектиране, ремонт и строителство, реконструкция и модернизация на жилищни и обществени сгради”.

6767

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14351/2005 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Евростройпроект” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Витоша”, ул. Иван Сусанин 60, с предмет на дейност: проектиране, строителство и надзор на сгради и съоръжения (след получаване на необходимите разрешителни), покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, както и всички останали незабранени със закон дейности. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

6768

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14443/2005 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Гимел биопак” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Кремиковци”, кв. Враждебна, ул. 2 № 26А, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, изработка на опаковки за биологична продукция, пакетиране на биологична продукция, както и всякакъв вид друга дейност, незабранена със закон или друг нормативен акт. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружиници “Оранжерии Гимел” - ООД, и “Реа холдинг” - ООД, и се управлява и представлява от X.X.X..

6769

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14476/2005 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Вива транс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Красно село”, бул. Цар Борис III № 56, ет. 1, ап. 1, с предмет на дейност: транспортна и спедиционна дейност, внос и износ, производство и търговия със стоки, услуги, рекламна и маркетингова дейност, търговско посредничество, консултантска дейност, търговско представителство на български и чуждестранни лица, дистрибуторство, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала “Фактор груп” - АД (рег. по ф.д. № 2430/2005), и се управлява и представлява от управителя X.X.X., ЕГН **********.

6770

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14513/2005 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Хавател” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Лозенец”, бул. Джеймс Баучър 25, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърогвска дейност, маркетинг и мениджмънт, консултантска дейност, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, пътнически и товарни транспортни услуги в страната и в чужбина, вътрешен и международен туризъм, хотелиерство, рекламна дейност, както и всякаква друга незабранена със закон дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител X.X.X., която го управлява и представлява.

6771

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14169/2005 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Уест кънстръкшън” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Лозенец”, кв. Витоша, ул. Братя Чакрин, бл. 8, ет. 1, ап. 4, с предмет на дейност: представителство и посредничество по сделки с недвижими имоти, франчайзинг на недвижими имоти, развитие на недвижими имоти, консултации по сделки и сделки с недвижими имоти, вътрешен и международен транспорт и товарни услуги, спедиторска дейност, лизингова дейност, вкл. финансов лизинг, предприемачество, проучване, проектиране и инженеринг на промишлени и жилищни обекти, строителство и монтаж на оборудване на промишлени и жилищни сгради, производство на строителни и други видове материали, сделки с информационни технологии, препродажба на софтуер и хардуер, маркетингова, рекламна и всякакви дейности, обслужващи бизнеса с недвижими имоти, управление на офиси, жилища, етажна собственост и сгради от всякакъв тип, външно- и вътрешнотърговска дейност, складова дейност, вкл. складова обработка на стоки, търговско представителство и посредническа дейност в страната и в чужбина, консултантска дейност, счетоводни услуги, изграждане и експлоатация на заведения за обществено хранене, туристическа дейност в страната и в чужбина, хотелиерство и ресторантьорство, моделиерство, шивашки услуги и плетива, бутик, фризьорски и козметични услуги, производство, преработка, заготовка, изкупуване и реализация на селскостопанска продукция от животински и растителен произход, организиране и осъществяване на производствена, търговско-посредническа, пласментно-снабдителна дейност, производство и реализация на хранителни стоки и стоки на леката промишленост. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 500 000 лв., със съдружници “Уест пропъртиз интернешънъл” - ООД, Брайън Едуърд Франсис Конийли, Кевин Уелч, Джеймс Мери Деймиън Мичел и Гейбриъл Райън и се управлява и представлява от Брайън Едуърд Франсис Конийли и Кевин Уелч заедно и поотделно.

6772

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 22.ХII.2005 г. по ф.д. № 14350/2005 вписа в търговския регистър акционерно дружество “Глобал рейтингс” - АД, със седалище и адрес на управление София, район “Средец”, ул. П. Парчевич 47, с предмет на дейност: изработване на кредитен рейтинг, определяне на рейтинг на възможен длъжник и/или на възможно задължение, анализ и оценка на кредитоспособността на български и чуждестранни партньори и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 50 000 лв., разпределен в 100 поименни акции с номинална стойност 500 лв. Дружеството е със съвет на директорите в състав: X.X.X. - председател, X.X.X. - изпълнителен директор, и X.X.X.-X., и се управлява и представлява от X.X.X..

6773

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 21.ХII.2005 г. по ф.д. № 8040/2005 вписва промени за “Суперфон” - АД: вписва промяна на наименованието от “Суперфон” - АД, на “Зет пропъртис” - АД; заличава като членове на съвета на директорите X.X.X. и X.X.X.; вписва като член на съвета на директорите X.X.X., ЕГН **********; вписва като председател на съвета на директорите X.X.X., ЕГН **********; вписва промяна на предмета на дейност: покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем, управление на недвижими имоти, посредничество при сделки с недвижими имоти, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон; вписва промени в устава, приети на общо събрание на акционерите, проведено на 19.ХII.2005 г.

6774

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14371/2005 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Соверен имуно технолоджис” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Средец”, бул. Витоша 29, вх. А, ап. 5, с предмет на дейност: интернет търговия, консултантска дейност, счетоводни услуги, издателска дейност, данъчни и финансови консултации, финансови анализи, рекламна дейност, провеждане на конгреси, семинари, симпозиуми и конференции, курсове, образователна и просветна информация, представителство и агентство, посредничество, посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, транспортна дейност, вътрешна и външна търговия, транспортни и финансови услуги, всякаква търговска дейност, разрешена от закона и неизискваща специално разрешение. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител Лий Джеси Куинто, който управлява и представлява дружеството.

6775

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14132/2005 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Дани - Т” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Изгрев”, ул. Майор Юрий Гагарин 22, бл. 154Б, вх. А, ет. 4, ап. 7, с предмет на дейност: търговия на едро и дребно с промишлени стоки, внос-износ на стоки и услуги, всякаква друга дейност, която не е изрично забранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X.-X. и се управлява и представлява от X.X.X..

6776

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 13765/2005 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Гея - К” - ООД, със седалище и адрес на управление София, ул. Васил Левски 6, ет. 2, ап. 5, с предмет на дейност: посредничество и консултации при сделки с недвижими имоти, административноправни (без процесуално представителство) и финансово-счетоводни услуги и консултации, маркетингови, социологически и икономически проучвания, оценки на недвижима собственост, машини, съоръжения, интелектуална собственост и други активи, строителна дейност и търговия с всички видове стоки, комисионна, спедиторска и лизингова дейност, организация на делови, спортни и културни мероприятия, представителство, копирни услуги и машинопис, независим строителен надзор, частна охранителна дейност (след съответно разрешение), организиране и провеждане на курсове и обучение за професионална квалификация на граждани с цел реализиране на доходи, заложна дейност, както и всички други дейности, разрешени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

6777

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.ХII.2005 г. по ф.д. № 11294/2004 вписа промяна за “Надин груп 2000” - ЕООД: премества седалището и адреса на управление в София, район “Оборище”, ул. Алеко Константинов 8, ет. 2, ап. 1.

6778

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.ХII.2005 г. по ф.д. № 11111/2004 вписа промяна за “Посифлекс България” - ООД: вписа промяна в адреса на управление - район “Слатина”, кв. Гео Милев, ул. Виница 5 - 7, офис 4.

6779

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 21.ХII.2005 г. по ф.д. № 13593/2004 вписа промени за “Мастерпласт България” - ООД: заличава като съдружник “Термобул” - ООД (рег. по ф.д. № 9187/2000); вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла от “Термобул” - ООД, представлявано от X.X.X., на “Мастерпласт” - ООД, представлявано от Тибор Давид, действащ чрез пълномощника си X.X.X.; дружеството продължава дейността си като еднолично дружество с ограничена отговорност “Мастерпласт България” - ЕООД, с едноличен собственик на капитала “Мастерпласт” - ООД; премества седалището и адреса на управление от район “Нови Искър”, гр. Нови Искър, ул. Кътинско шосе, автобаза Кътина, в район “Панчарево”, с. Казичене, складова база “МСК” - Казичене; заличава като управител X.X.X., ЕГН **********; вписва като управител X.X.X., ЕГН **********; дружеството се управлява и представлява от X.X.X.; вписва нов учредителен акт.

6780

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.ХII.2005 г. по ф.д. № 11564/2004 вписа промени за “Башан” - ЕООД: вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла, съставляващи целия капитал на “Башан” - ЕООД, от X.X.X. на “Хъбъл Лимитид”; заличава като едноличен собственик на капитала и управител X.X.X., ЕГН **********; вписва като едноличен собственик на капитала “Хъбъл Лимитид” - Кипър, Никозия; дружеството се управлява и представлява от управителя X.X.X., ЕГН **********.

6781

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.ХII.2005 г. по ф.д. № 9865/2003 вписа промени за “Мартинал - 95” - ООД: вписва прехвърляне на 10 дружествени дяла от X.X.X. на X.X.X.; вписва прехвърляне на 240 дружествени дяла от X.X.X. на X.X.X.; заличава като съдружник и управител X.X.X.; вписва като съдружник X.X.X., ЕГН **********; вписва промени в дружествения договор съгласно протокол от общо събрание на съдружниците от 10.ХI.2005 г.

6782

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 19.ХII.2005 г. по ф.д. № 12368/2003 вписа промени за “Юрокапитал финанс” - АД: вписва увеличение на капитала на дружеството от 3 520 000 лв. на 5 881 610 лв. чрез издаване на нови 2 361 610 поименни безналични акции с право на глас с номинална стойност на една акция 1 лв.; капиталът е увеличен с непарична вноска - вземания на стойност 2 361 611 лв. съгласно съдебно-техническа оценителна експертиза, приета с определение от 14.ХII.2005 г. на Софийския градски съд, фирмено отделение, 1 състав, по дело № 385/2005.

6783

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 233, ал. 5 ТЗ с решение от 12.ХII.2005 г. по ф.д. № 4809/2000 вписа промяна за “Завод за стоки за населението и металоконструкции (ЗСНМ) - Кремиковци” - АД: заличава X.X.X., ЕГН **********, като член на съвета на директорите.

6784

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.ХII.2005 г. по ф.д. № 5818/97 вписа промени за “Дикрил консулт” - ЕООД: премества седалището и адреса на управление в София, район “Оборище”, ул. Христо Ковачев 6, ет. 1, ап. 1; вписва промени в устава на дружеството.

6785

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ и чл. 491а, ал. 2 ГПК с определение от 14.ХII.2005 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 2205/92 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2004 г. на “Коме” - ООД.

6786

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 20.ХII.2005 г. по ф.д. № 18504/92 вписа промени за “Каприз 2” - ООД: заличава като управители X.X.X., ЕГН **********, и X.X.X., ЕГН **********; вписва като управител X.X.X., ЕГН **********; премества седалището и адреса на управление от София, район “Красно село”, ул. Софийски герой 40, във Варна, район “Одесос”, ул. Каварна 10; вписва нов дружествен договор; дружеството се управлява и представлява от X.X.X..

6787

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ и чл. 491а, ал. 2 ГПК с определение от 20.ХII.2005 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 2206/92 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2004 г. на “Бейт” - АД.

6788

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 20.ХII.2005 г. по ф.д. № 2206/92 вписа промени за “Бейт” - АД: заличава като член на съвета на директорите X.X.X.; вписва като член на съвета на директорите X.X.X., ЕГН **********; вписва промени в устава, приети на общо събрание на акционерите, проведено на 25.IХ.2005 г.

6789

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 19.ХII.2005 г. по ф.д. № 34241/92 вписва промени за “Българска телекомуникационна компания (ВТС)” - АД: заличава като член на надзорния съвет X.X.X.; вписва като член на надзорния съвет X.X.X., ЕГН **********.

6790

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 15.ХII.2005 г. по ф.д. № 11245/2001 вписва промени за “Джетфайненс интернешънъл” - АД: вписва промяна във вида на акциите: капиталът на дружеството в размер 7 000 000 лв. е разпределен в 6 416 900 клас А акции (обикновени поименни акции с право на глас, с пропорционално право на дивидент и ликвидационен дял) и 583 100 клас Б (поименни акции без право на глас, с право на предварително писмено съгласие по въпросите, изброени в чл. 31, ал. 2 от устава на дружеството, с пропорционално право на дивидент и ликвидационен дял), с номинална стойност 1 лв.; вписва преместване на седалището и адреса на управление - София, район “Младост”, ж.к. Младост, ул. Бизнес парк София 1, сграда 12Б, ет. 3, офис 305; вписва промени в устава на дружеството, приети с решение на общото събрание на акционерите, проведено на 9.ХI.2005 г.

6791

Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 6.ХII.2005 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 13376/99 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2003 г. на “Волуяк 21” - АД.

6792

Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 6.ХII.2005 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 13376/99 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2004 г. на “Волуяк 21” - АД.

6793

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 6.ХII.2005 г. по ф.д. № 13376/99 вписва промени за “Волуяк 21” - АД: заличава като член на съвета на директорите X.X.X.; вписва като член на съвета на директорите X.X.X., ЕГН **********; дружеството е със съвет на директорите в състав: X.X.X., ЕГН ********** - председател, X.X.X., ЕГН **********, и X.X.X., ЕГН **********; дружеството се представлява от изпълнителния директор X.X.X., ЕГН **********.

6794

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 14.ХII.2005 г. по ф.д. № 7855/91 вписва промени за “Техноимпортекспорт” - АД: заличава като член на съвета на директорите X.X.X., ЕГН **********; вписва X.X.X., ЕГН **********, като представител на “Блясък” - ЕООД, в съвета на директорите на “Техноимпортекспорт” - АД.

6795

Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 14.ХII.2005 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 7855/91 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2004 г. на “Техноимпортекспорт” - АД.

6796

Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 19.ХII.2005 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 25553/92 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2003 г. на “КПМГ - България” - ООД.

6797

Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 19.ХII.2005 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 25553/92 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2004 г. на “КПМГ - България” - ООД.

6798

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.ХII.2005 г. по ф.д. № 25553/92 вписва промени за “КПМГ - България” - ООД: вписва прехвърляне на 25 дружествени дяла от “КПМГ - Интернешънъл Инвестмънтс” - АД, на Стивън Марк Натли; вписва прехвърляне на 128 дружествени дяла от “КПМГ Интернешънъл Инвестмънтс” - АД, на “КПМГ Цие холдингс лимитид”; вписва като съдружници “КПМГ Цие холдингс лимитид” (рег. в Кипър под № НЕ 146602, с офис на ул. Арх. Макариоу III, 1065 Никозия) и Стивън Марк Натли; заличава като съдружник “КПМГ Интернешънъл Инвестмънтс” - АД; вписва изменения в дружествения договор.

6799

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.ХII.2005 г. по ф.д. № 21158/92 вписва промени за “Транскомплект - Инженеринг” - ООД: вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла от X.X.X. на “Кирхдорфер индустрихолдинг” - ООД; вписва прехвърляне на 17 дружествени дяла от X.X.X. на “Кирхдорфер индустрихолдинг” - ООД; вписва прехвърляне на 17 дружествени дяла от X.X.X. на “Кирхдорфер индустрихолдинг” - ООД; вписва прехвърляне на 16 дружествени дяла от X.X.X. на “Кирхдорфер индустрихолдинг” - ООД; заличава като съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; вписва като едноличен собственик “Кирхдорфер индустрихолдинг” - ООД (вписано под № 44642а във фирмения регистър на Линц, със седалище Хопфенгасе 3, 4020 Линц, Република Австрия); дружеството продължава дейността си като еднолично дружество с ограничена отговорност “Транскомплект - Инженеринг” - ЕООД; вписва нов учредителен акт.

6800

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.ХII.2005 г. по ф.д. № 1290/2005 вписва промени за “Надежда ентерпрайз” - ЕООД: вписва преместване на седалището и адреса на управление в София, район “Оборище”, ул. Бачо Киро 28; вписва промени в учредителния акт.

6801

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 13760/2005 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Агенция Еманна” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Люлин”, ж.к. Люлин, бл. 814, вх. Д, ет. 8, ап. 97, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, извършване на сделки с чуждестранна валута като обменно бюро, производство и търговия със стоки и услуги, внос и износ на стоки и услуги, хотелиерство и ресторантьорство, сделки с недвижими имоти, превозна и спедиторска дейност, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, сделки с интелектуална собственост, всякаква незабранена от закона дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

6802

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14126/2005 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “О Шипка” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Изгрев”, ж.к. Изток, ул. Антон П. Чехов 46, вх. 1, ет. 4, ап. 11, с предмет на дейност: търговия, производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, лизинг, внос и износ на стоки и всички други сделки и услуги, които не са забранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител X.X.X., който управлява и представлява дружеството.

6803

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.ХII.2005 г. по ф.д. № 8138/2005 вписва промени за “Интер СИВ къмпани” - ООД: вписва като управител X.X.X., ЕГН **********; дружеството се управлява и представлява от управителите X.X.X. и X.X.X., ЕГН **********, заедно и поотделно.

6804

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14145/2005 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Артана” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Сердика”, ул. Дунав 63, с предмет на дейност: производство и продажба на промишлени и битови изделия, производство, изкупуване, преработка на селскостопанска продукция, строителство и строително-ремонтна дейност, покупка на недвижими имоти с цел продажба, консултантска дейност в областта на недвижимите имоти, транспортна и таксиметрова дейност, обща вътрешна и външна търговия и външноикономическа дейност, маркетинг и реклама, посредничество, представителство и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, комисионерство, продажба на стоки на консигнация, хотелиерство, осъществяване на всякакъв вид дейност, която не е забранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител X.X.X., ЕГН **********, който управлява и представлява дружеството.

6805

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по ф.д. № 13428/2005 вписва промяна за “ББП инвест” - АД, във връзка с постановено решение на Старозагорския окръжен съд за промяна на седалището и адреса на управление от гр. Гълъбово, кв. Строител, бл. 39, вх. Г, ет. 8, ап. 95, в София, район “Възраждане”, ул. Опълченска 76, ет. 2, офис 3.

6806

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14174/2005 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Би Ви Технолоджис” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Триадица”, ул. Деян Белишки 40 - 42, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, търговско представителство, посредничество, комисионерство и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

6807

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 6575/2005 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Интермед - консулт” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Илинден”, кв. Гевгелийски, бл. 11, вх. 1, ап. 73, с предмет на дейност: дейност като служба по трудова медицина, обучение на представителите на работодателя и на работниците и служителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията и на членовете на комисиите по социална дейност на кооперациите, консултантска дейност, счетоводни и правни услуги, обучение и консултации в областта на човешките ресурси по отношение на управлението на други дружества и организации от частния и публичния сектор, търговско представителство и посредничество, вътрешно- и външнотърговска дейност, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, комисионни, спедиционни и превозни сделки и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., ЕГН **********, и се управлява и представлява от съдружниците заедно.

6808

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 13941/2005 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “У. Н. С.” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Оборище”, ул. Бенковски 18, ет. 2, с предмет на дейност: покупко-продажба на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни и други услуги, покупка, строеж, обзавеждане, управление на недвижими имоти с цел продажба, лизинг и други дейности, незабранени от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител Киразджъ Ибрахим Онур, който управлява и представлява дружеството.

6809

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 13943/2005 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Россо Форте” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Слатина”, ул. Александър Жендов 6, сграда “Главпроект”, ет. 8, с предмет на дейност: издателска дейност, вътрешно- и външнотърговска дейност, посредническа дейност, представителство, дистрибуторство, рекламна дейност, както и всички други търговски дейности, за които няма законова забрана. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Масимо Алеоти и Лейла Мохамед Вахиб Ал Суки и се управлява и представлява от Масимо Алеоти.

6810

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промяна по ф.д. № 10120/2002 за “Юнайтед брокерс ейджънси” - ООД: допълва предмета на дейност със “застрахователно посредничество”.

6811

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 10120/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Юнайтед брокерс ейджънси” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Красно село”, ж.к. Славия, бл. 8, ет. 3, ап. 12, с предмет на дейност: консултантска дейност, издателска дейност, издаване на книги и други печатни произведения, счетоводни услуги, данъчни и финансови консултации, финансови анализи, рекламна дейност, провеждане на конгреси, семинари, симпозиуми и конференции, курсове, образователна и просветна дейност, представителство и агентство, посредничество и всякакъв друг вид дейност, незабранена от закона и неизискваща специално разрешение. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X., ЕГН **********.

6812

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение от 21.Х.2005 г. по ф.д. № 10120/2002 промени за “Юнайтед брокерс ейджънси” - ООД: вписва прехвърляне на 10 дружествени дяла от X.X.X. на X.X.X.; вписва прехвърляне на 5 дружествени дяла от X.X.X. на X.X.X.; вписва прехвърляне на 5 дружествени дяла от X.X.X. на X.X.X.; заличава като съдружник и управител X.X.X., ЕГН **********; вписва като съдружници X.X.X. и X.X.X.; вписва като управител X.X.X., който ще управлява и представлява дружеството; вписва промени в дружествения договор.

6813

Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 31.V.2005 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 30454/91 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2004 г. на “Дема” - ООД.

6814

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.ХII.2005 г. по ф.д. № 8610/95 вписва промени за “Дарнитрон” - ЕООД: заличава като управител X.X.X.; вписва като управител X.X.X., ЕГН **********; дружеството се управлява и представлява от X.X.X., ЕГН **********.

6815

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 1.ХII.2005 г. по ф.д. № 8598/98 вписва промени за “АВС - Европа” - ООД: заличава като съдружник и управител X.X.; вписва прехвърляне на 80 дружествени дяла от X.X. на X.X.X.; дружеството продължава дейността си като еднолично дружество с ограничена отговорност “АВС - Европа” - ЕООД; вписва преместване на седалището и адреса на управление - София, район “Красно село”, бул. Тотлебен 89, вх. А, ет. 2, ап. 4; едноличен собственик на капитала и управител е X.X.X., ЕГН **********, който ще управлява и представлява дружеството.

6816

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14197/2005 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Братя Кръстеви - 2005” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Младост”, ж.к. Младост 3, бл. 372, ет. 5, ап. 25, с предмет на дейност: външно- и вътрешнотърговска дейност, производство и търговия с промишлени и хранителни стоки, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, вътрешен и международен транспорт, спедиционна дейност и всички други търговски дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител X.X.X., ЕГН **********, който управлява и представлява дружеството.

6817

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 13990/2005 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Ен Си Ей пропъртис” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Лозенец”, бул. Черни връх 73, с предмет на дейност: придобиване, управление, развитие, експлоатация, разпореждане с недвижими имоти, предприемачество, проектиране, проучване, строителство, интериор и експлоатация на жилищни, административни и стопански сгради, посредничество при покупко-продажба на движими и недвижими имоти, консултантска дейност, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Неоклис Николау, Константинос Митропулос и Арис Аристофанус и се управлява и представлява от Неоклис Николау.

6818

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14103/2005 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Сипмед” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Оборище”, ул. Искър 11, ет. 2, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия, галерийна, импресарска и рекламна дейност, външнотърговска дейност, посредничество, представителство в областта на интелектуалната собственост и други дейности, незабранени от законодателството. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

6819

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14044/2005 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Виктория ойл” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Красна поляна”, ж.к. Красна поляна 3, бл. 333, вх. Б, ет. 1, ап. 25, с предмет на дейност: търговия с петролни продукти и горива, покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, издателска дейност, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

6820

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14137/2005 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Комфорт КБК груп” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Триадица”, ж.к. Стрелбище, бл. 17А, ап. 19, с предмет на дейност: строителство, търговия със строителни материали в страната и в чужбина, изграждане на жилищни и обществени сгради, метални халета и конструкции, търговия със стоки в първоначален, преработен или обработен вид, внос и износ на стоки, търговско представителство и посредничество, складови и комисионни сделки, транспортна дейност в страната и в чужбина, хотелиерство, ресторантьорство, маркетинг, рекламна дейност, проектиране, организация на производството и обзавеждането на жилищни сгради, вили, административни сгради и отдаването им под наем, както и свързаните съпътстващи и обслужващи дейности, строително-ремонтна дейност и всякакви други сделки, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 6000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.

6821

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.ХII.2005 г. по ф.д. № 4896/2001 вписа промяна за “Ин витро медицински център Братя Тодорови” - ЕООД: вписва промяна на предмета на дейност: диагностично-лечебна и профилактична специализирана извънболнична медицинска дейност в областта на акушерството и гинекологията, дейности, осигуряващи репродуктивно здраве чрез асистиране репродуктивни технологии “ин витро” оплождане, “икси” оплождане, спермален анализ, спермална и ембрионална криобанка, извършване на малки акушеро-гинекологични оперативни интервенции - лапароскопии, хистероскопии, интерупции, серклажи, амниоцентези, персуфлация на тръби, ултразвук, колпоскопия, лазер, наблюдение на бременност и раждане, онкологични и менопаузални проблеми, търговски сделки за нуждите на осъществяваната медицинска дейност и за обслужване на пациентите, обучение на специализанти и продължителна квалификация.

6822

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.ХII.2005 г. по ф.д. № 9943/2002 вписа промяна за “Вояк” - ООД: премества седалището и адреса на управление в София, район “Средец”, ул. Граф Игнатиев 26.

6823

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.ХII.2005 г. по ф.д. № 4228/2004 вписа промени за “Сватбен каталог” - ООД: вписва прехвърляне на 25 дружествени дяла от X.X.X. на X.X.X.; заличава като съдружник и управител X.X.X., ЕГН **********; дружеството продължава дейността си като еднолично дружество с ограничена отговорност “Сватбен каталог” - ЕООД; едноличен собственик на капитала и управител е X.X.X., ЕГН **********, който управлява и представлява дружеството; вписва нов учредителен акт.

6824

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 13940/2005 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Виртуален магазин” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Красно село”, ж.к. Белите брези, бл. 14, вх. А, ет. 13, ап. 45, с предмет на дейност: търговия на едро и дребно със стоки на леката и хранително-вкусовата промишленост, вътрешно- и външнотърговска дейност, интернет маркетинг и реклама, строителство и ремонт на сгради, импорт, експорт, реекспорт, лизинг, маркетинг, инженерингова дейност, автосервизни услуги, туристически услуги в страната и в чужбина, комисионна търговия на едро и дребно, сервизна дейност, търговско представителство, организиране на увеселителни и развлекателни мероприятия, транспортни услуги, както и всякакви дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

6825

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.ХII.2005 г. по ф. д. № 4407/2005 вписва промени за “Ви - бул” - ООД: вписва преместване на седалището и адреса на управление - София, район “Лозенец”, ж. к. Хладилника, ул. Сребърна 1Б; вписва промяна на фамилното име на съдружника X.X.X., което следва да се чете: “X.X.X.”.

6826

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д. № 13876/2005 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Ди Джи ком инвест” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Слатина”, ул. Гео Милев 33, с предмет на дейност: търговия на едро и дребно с хранителни и нехранителни стоки, внос и износ на стоки, производство, земеделие, инвестиционна дейност в областта на земеделието (след получаване на съответното разрешително), строителство, животновъдство, всякакъв вид услуги, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

6827

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д. № 14099/2005 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Екобилд НН” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Красно село”, ул. Лайош Кошут 8, ап. 22, с предмет на дейност: покупка, продажба, обзавеждане и отдаване под наем на недвижими имоти, застрояване, реконструкция, довършителни и други строителни дейности в собствени или чужди недвижими имоти, търговия със стоки, търговско посредничество и комисионерство, складови сделки, както и всички други дейности, незабранени от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.

6828

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д. № 14320/2005 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Ем Ен Ес ентърпрайзис” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Младост”, ж. к. Младост, бл. 467, вх. 6, ет. 6, ап. 131, с предмет на дейност: външна и вътрешна търговия, производство на хранителни, селскостопански и битови стоки, посреднически и комисионни услуги, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чужди лица в страната и чужбина, пътнически, товарни и транспортни услуги в страната и чужбина, турагентска и туроператорска дейност след издаване на съответния лиценз, както и всички други търговски дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Валери Линда Халет и се управлява и представлява от управителя Валери Линда Халет.

6829

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д. № 14254/2005 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Евро яхт” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Искър”, ж. к. Дружба 1, бл. 36, вх. А, ет. 1, ап. 2, с предмет на дейност: яхтостроене, вътрешно- и външнотърговска дейност, свързана с производството на яхти, отдаване под наем (чартиране) и ремонт на ветроходни и моторни яхти, представителство в страната и чужбина на български и чуждестранни физически и юридически лица, свързани с предмета на дейност, и всякакви други стопански дейности с изключение на забранените със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител X.X.X., който го управлява и представлява.

6830

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д. № 14143/2005 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Металтрейд” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Подуяне”, ж. к. Хаджи Димитър, бл. 120, вх. Б, ет. 2, ап. 30, с предмет на дейност: външна и вътрешна търговия, посредничество, комисионерство, маркетинг, лизинг, транспортна и спедиторска дейност, проектиране и строителство, както и всяка друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител X.X.X., който управлява и представлява дружеството.

6831

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по ф. д. № 4413/2005 вписва промяна за “Нет - линк” - ООД, във връзка с постановено решение на Кюстендилския окръжен съд за промяна на седалището и адреса на управление от Дупница, ул. Стара планина 3, в София, район “Изгрев”, ж. к. Дианабад, бл. 53, приземен етаж, офис 4.

6832

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 19.ХII.2005 г. по ф. д. № 8851/2005 вписва промени за “Феърплей пропъртис” - АДСИЦ: вписва промени в устава, приети на общо събрание на акционерите, проведено на 16.ХII.2005 г.

6833

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение от 14.ХII.2005 г. по ф. д. № 8562/2005 вписва промени за “Ростислав” - ООД: вписва преместване на седалището и адреса на управление от София, район “Средец”, ул. Г. С. Раковски 127, ет. 3, в Шумен, бул. Симеон Велики 71, вх. Б, ет. 4, ап. 29.

6834

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д. № 14194/2005 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Перфект билдинг” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Студентски”, ж. к. Студентски град, бл. 55, вх. Г, ет. 3, ап. 316, с предмет на дейност: посредничество при набиране на работници от чужбина, строително-ремонтни дейности, монтаж, поддръжка, търговия, внос и износ, технически услуги и консултации, както и всякаква друга незабранена от закона дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

6835

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14414/2005 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Габко Девелопментс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Средец”, ул. Граф Игнатиев 28, с предмет на дейност: покупко-продажба на недвижими имоти, както и извършването на всякакви други търговски сделки и дейности, незабранени от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител Пени Силвия Дороти Габриел, която управлява и представлява дружеството.

6836

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 14.ХII.2005 г. по ф.д. № 29432/91 вписва промени за “Туристинженеринг” - ЕАД: заличава като прокурист X.X.X., ЕГН **********; заличава като член на съвета на директорите X.X.X., ЕГН **********; заличава като председател на съвета на директорите и изпълнителен директор X.X.X., ЕГН **********, който става член на СД; вписва като член на съвета на директорите X.X.X., ЕГН **********; вписва като председател на съвета на директорите и изпълнителен директор X.X.X.; вписва като зам.-председател на съвета на директорите X.X.X.; дружеството ще се представлява от изпълнителния директор X.X.X..

6837

Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 16.ХII.2005 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 25464/91 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2004 г. на “Информационно обслужване” - АД.

6838

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 16.ХII.2005 г. по ф.д. № 25464/91 вписва промени за “Информационно обслужване” - АД: заличава като членове на надзорния съвет X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; вписва като членове на надзорния съвет X.X.X., ЕГН ********** - председател, X.X.X., ЕГН ********** - зам.-председател, и X.X.X., ЕГН **********.

6839

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.ХII.2005 г. по ф.д. № 8307/92 вписва промени за “Дончев и Величков” - ООД: заличава като управител X.X.X.; вписва като управител X.X.X., ЕГН **********; вписва преместване на седалището и адреса на управление - София, район “Илинден”, ж.к. Света Троица, бл. 174, вх. А, ет. 4, ап. 9; дружеството се управлява и представлява от X.X.X..

6840

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.ХII.2005 г. по ф.д. № 29169/92 вписва промени за “Балканкопи” - ООД: заличава като управител X.X.X.; вписва като управител X.X.X., ЕГН **********.

6841

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 6400/2002 промени за “Контракт холдинг къмпани” - ООД: заличава като съдружник и управител X.X.X.; вписва като съдружници наследниците му X.X.X., ЕГН **********, и X.X.X., ЕГН **********; вписва като управител за срок три години X.X.X., която ще управлява и представлява дружеството; вписва нов дружествен договор.

6842

Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 19.IХ.2002 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 6400/2002 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “Контракт холдинг къмпани” - ООД.

6843

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 6400/2002 промени за “Контракт холдинг къмпани” - ООД: вписва преместване на седалището и адреса на управление от Пловдив в София, район “Витоша”, кв. Бояна, ул. Боянска песен 24; вписва промени в дружествения договор, приети на общо събрание на съдружниците, проведено на 1.VII.2002 г.

6844

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.ХII.2005 г. по ф.д. № 4389/2002 вписва промени за “Атлетик - СПА” - ООД: вписва прехвърляне на 45 дружествени дяла от X.X.X. на X.X.X.; вписва прехвърляне на 15 дружествени дяла от X.X.X. на X.X.X.; вписва прехвърляне на 10 дружествени дяла от X.X.X. на X.X.X.; заличава като управител X.X.X.; заличава като съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; вписва като съдружник X.X.X., ЕГН **********; вписва преместване на седалището и адреса на управление - София, район “Оборище”, ул. Оборище 9А; дружеството се управлява и представлява от X.X.X., ЕГН **********; вписва актуализиран дружествен договор.

6843

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.ХII.2005 г. по ф.д. № 10683/2002 вписва промени за “Венатус БГ” - ООД: вписва прехвърляне на 30 дружествени дяла от “Биоагрокомплект” - АД, на “Би Пи Спорт” - ООД; заличава като съдружник “Биоагрокомплект” - АД; вписва като съдружник “Би Пи Спорт” - ООД (рег. по ф.д. № 13121/2003); вписва промени в дружествения договор.

6844

Софийският градски съд допуска поправка на явна фактическа грешка в решение № 2 от 7.Х.2005 г. по ф.д. № 1328/2003 на “Образователни технологии - Враца” - ЕООД, относно фамилното име на управителя: вместо “X.X.X.” да се чете: X.X.X.”.

6845

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 и 3 ТЗ с решение от 15.ХII.2005 г. по ф.д. № 4123/2003 вписва прекратяване на “Джи - Пак” - ООД, и го обявява в ликвидация с ликвидатор X.X.X.; определя срок за ликвидация на дружеството 3 месеца.

6846

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.ХII.2005 г. по ф.д. № 11280/2003 вписва промени за “Икрис” - ООД: заличава като съдружник X.X.X.; вписва като съдружник X.X.X., ЕГН **********; вписва прехвърляне на 25 дружествени дяла от наследницата на X.X.X. на X.X.X.; вписва нов дружествен договор.

6847

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.ХII.2005 г. по ф.д. № 13498/2004 вписва промени за “Вароша 05” - ЕООД: вписва като съдружник “Мениджмънт бизнес машин” - ООД (рег. по ф.д. № 1439/91); вписва увеличение на капитала от 5000 лв. на 250 000 лв.; дружеството продължава дейността си като дружество с ограничена отговорност “Вароша 05” - ООД; вписва нов дружествен договор.

6848

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.ХII.2005 г. по ф.д. № 12431/95 вписва промени за “Дакомс ДГ” - ООД: вписва прехвърляне на 1 дружествен дял от X.X.X. на X.X.X.; вписва прехвърляне на 1 дружествен дял от X.X.X. на X.X.X.; заличава като съдружник X.X.X.; вписва като съдружник X.X.X., ЕГН **********; дружеството се управлява и представлява от управителите X.X.X., ЕГН **********, и X.X.X., ЕГН **********, заедно и поотделно; вписва нов дружествен договор.

6849

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.ХII.2005 г. по ф.д. № 13051/95 вписва промени за “Дебатин БГ” - ООД: вписва преместване на седалището и адреса на управление - София, район “Лозенец”, ул. Кораб планина 35, приземен етаж.

6850

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.ХII.2005 г. по ф.д. № 12483/2004 вписва промени нза “Такиднис” - ООД: вписва прехвърляне на 24 дружествени дяла от X.X.X. на X.X.X.; заличава като съдружник X.X.X.; вписва промени в дружествения договор.

6851

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.ХII.2005 г. по ф.д. № 9592/2004 вписва промени за “Сим Нет 2” - ООД: вписва като съдружник “Кейбъл Едвъртайзинг Нетуъркс” - ООД, САЩ, щат Невада; вписва увеличение на капитала от 5000 лв. на 1 005 000 лв., като капиталът е увеличен с непарична вноска, представляваща парично вземане на стойност 1 000 000 лв. съгласно съдебно-техническа оценителна експертиза, приета с определение от 2.ХII.2005 г. по дело № 357/2005; вписва промени в дружествения договор.

6852

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 8.ХII.2005 г. по ф.д. № 13024/2004 вписва промени за “Адванст Дифенс системс” - АД: заличава като член на съвета на директорите и изпълнителен директор X.X.X., ЕГН **********; вписва като член на съвета на директорите и изпълнителен директор X.X.X., ЕГН **********; дружеството ще се управлява и представлява от изпълнителния директор X.X.X., ЕГН **********.

6853

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 13.ХII.2005 г. по ф.д. № 6253/2003 вписва промяна за “Балканска консултантска компания - ИП” - ЕАД: вписва промяна във вида на акциите от налични в безналични.

6854

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.ХII.2005 г. по ф.д. № 9188/2003 вписва промени за “Стибо Транс” - ООД: вписва прехвърляне на 5 дружествени дяла от X.X.X. на X.X.X. и 5 дружествени дяла от X.X.X. на X.X.X.; заличава като съдружници и управители X.X.X., ЕГН **********, и X.X.X., ЕГН **********; дружеството продължава дейността си като “Стибо Транс” - ЕООД; вписва като едноличен собственик на капитала и управител X.X.X., ЕГН **********; премества седалището и адреса на управление в София, район “Лозенец”, ул. Персенк 24, вх. А, ет. 4, ап. 12; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X., ЕГН **********; вписва нов учредителен акт.

6855

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.ХII.2005 г. по ф.д. № 4221/2003 вписва промени за “ДАИ - Електроник” - ООД: премества адреса на управление в София, район “Овча купел”, ж.к. Овча купел, ул. Стефан Кънев 1; вписва промяна в дружествения договор съгласно протокол от ОС на съдружниците от 25.Х.2005 г.

6856

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 13794/2005 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Би Пи фешън” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Възраждане”, ул. Пиротска 9, ет. 4, с предмет на дейност: производство и услуги, внос, износ, вътрешна и външна търговия, дистрибуция, търговия с хранителни и промишлени стоки, разкриване и експлоатация на търговски обекти, сервизна дейност, търговско представителство, посредничество, агентство и комисионерство, рекламна и полиграфска дейност, управление, проучване на територии и пазари, строителство и реконструкции в областта на недвижимата собственост, счетоводни услуги на физически и юридически лица, информационно обслужване, свързано с пазара и строителството на недвижими имоти, транспортна и спедиционна дейност, придобиване на дялове и акции и участие в управлението на други дружества в страната и в чужбина, образуване на дъщерни дружества в страната и в чужбина и финансиране на дружествата, в които участва, както и всякаква друга незабранена със закон дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го управляват и представляват заедно и поотделно.

6857

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.ХII.2005 г. по ф.д. № 5427/2005 вписва промяна за “Лавина” - ЕООД: премества седалището и адреса на управление в София, район “Красно село”, ул. Даскал Манол 1, вх. Е, ет. 5, ап. 84.

6858

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14176/2005 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Вулкан - 2005” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Красна поляна”, ул. Суходолска 119, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, строителство, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова, транспортна дейност на търговско представителство и посредничество, услуги, монтиране на техника, набиране на персонал и неговата подготовка, провеждане на курсове, консултиране на фирми и физически лица и организации, външнотърговски сделки, производство и пласмент на селскостопанска продукция, събиране, обработка и пласмент на метали и минерали (скъпоценни камъни), събиране и търговия с диворастящи билки и плодове и диви животни, както и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., който го управлява и представлява като управител.

6859

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14315/2005 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Маллев” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Сердика”, кв. Малашевци, ул. Ясен 10, с предмет на дейност: търговия и производство на всякакви незабранени със закон промишлени, хранителни и селскостопански стоки, консултантска, маркетингова, проучвателна дейност, вътрешно- и външнотърговска дейност, дейност на търговско представителство, посредничество и агентство на чуждестранни и местни физически и юридически лица в страната и в чужбина, рекламна, проектантска дейност и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X., които го управляват и представляват заедно и поотделно.

6860

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14267/2005 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Крелия” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Витоша”, Драгалевци, ул. Владайска 35А, ет. 2, ап. 9, с предмет на дейност: консултации за инвестиционни проекти във всички области за инвестиции в България, представителство на чуждестранни фирми, съвместно участие в смесени фирми, покупко-продажба на недвижими имоти и дейности, свързани с това, мениджмънт, агентство, представителство на местни и чуждестранни фирми, ноу-хау в областта на инвестициите, пазарни проучвания, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., който го управлява и представлява като управител.

6861

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14223/2005 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Лаверна трейд” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Надежда”, ж.к. Надежда, бл. 235, ет. 13, ап. 71, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, консултантска дейност, бартерни сделки, лизинг, реекспорт, комисионна, консигнационна, издателска и дистрибуторска дейност, рекламна и маркетингова дейност, спедиторска и складова дейност, строителство, образователна дейност за програми, курсове за повишаване на образование и квалификация, преподавателска дейност, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници “Лаверна груп” - ООД (рег. по ф.д. № 428/2005), и X.X.X., ЕГН **********, и се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X., ЕГН **********, заедно и поотделно.

6862

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14272/2005 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “С - Дизайн” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Средец”, ул. Хан Омуртаг 62, партер, ап. 1, с предмет на дейност: проектантска дейност, изготвяне на инвестиционни проекти по всички специалности, устройствено планиране, комуникационен, графичен, интериорен и екстериорен дизайн, пространствено оформление, сделки с интелектуална собственост, рекламна дейност, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обаботен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., която го управлява и представлява като управител.

6863

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14228/2005 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Джани 05” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Младост”, ж.к. Младост 3, бл. 325Б, вх. 2, ет. 3, ап. 9, с предмет на дейност: продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, комисионна, спедиционна, превозна и складова дейност, както и всякаква друга незабранена със закон дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., който го управлява и представлява като управител.

6864

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.ХII.2005 г. по ф.д. № 5182/2002 вписа промени за “Аватар” - ЕООД: вписва прехвърляне на 90 дружествени дяла от X.X.X. на “Бларни” - ЛЛС; вписва като съдружник “Бларни” - ЛЛС; дружеството продължава дейността си като “Аватар” - ООД; заличава като управител X.X.X.; вписва като управител X.X.X., ЕГН **********, която ще управлява и представлява дружеството; вписва нов дружествен договор.

6865

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.ХII.2005 г. по ф.д. № 8509/2002 вписа промени за “Текарт” - ЕООД: премества адреса на управление в София, район “Оборище”, ул. Бенковски 11; вписва промени в учредителния акт.

6866

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.ХII.2005 г. по ф.д. № 12752/2001 вписа промени за “Докрис медия” - ЕООД: вписва прехвърляне на 100 дружествени дяла, представляващи целия дружествен капитал, от X.X.X. на X.X.X.; заличава като едноличен собственик на капитала и управител X.X.X., ЕГН **********; вписва като едноличен собственик на капитала и управител X.X.X., ЕГН **********; вписва промяна в предмета на дейност: производство на филми и телевизионни програми, разкриване на кабелна телевизия и кабелен оператор (след получаване на лиценз за съответната дейност), продуцентска дейност, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство и търговия със стоки и услуги, внос и износ на стоки и услуги, хотелиерство и ресторантьорство, сделки с недвижими имоти, превозна и спедиторска дейност, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни юридически и физически лица, сделки с интелектуална собственост, всякаква друга разрешена със закон дейност; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X., ЕГН **********.

6867

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.ХII.2005 г. по ф.д. № 11231/2001 вписа промени за “Армлогис” - ООД: вписва прехвърляне на 58 дружествени дяла от X.X.X. на X.X.X.; вписва увеличение на капитала от 5000 лв. на 200 000 лв.

6868

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.ХII.2005 г. по ф.д. № 11974/99 вписа промени за “ВМС - България” - ЕООД: заличава като управител X.X.X.; вписва като управител X.X.X., ЕГН **********, която ще управлява и представлява дружеството.

6869

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.ХII.2005 г. по ф.д. № 11180/99 вписа промяна за “Пътконсулт 2000” - ЕООД: премества седалището и адреса на управление в София, район “Оборище”, ул. Черковна 63, ет. 7, ап. 35.

6870

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 19.ХII.2005 г. по ф.д. № 9191/98 вписа промени за “София Интернешънъл Секюритиз” - АД: вписва увеличение на капитала на дружеството от 750 000 лв. на 1 000 000 лв. чрез издаване на нови 250 обикновени безналични акции с право на глас с номинална стойност 1000 лв.; допълва предмета на дейност със “сделки по занятие с чуждестранна валута в наличност и по безкасов начин”; вписва промени в устава, приети на общото събрание на акционерите на 15.Х.2005 г.

6871

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 14.ХII.2005 г. по ф.д. № 11326/98 вписа прехвърляне на предприятието заедно с фирмата на ЕТ “Тарго - М - Мирослав Влайн” като съвкупност от права, задължения и фактически отношения от X.X.X., ЕГН **********, на X.X.X., ЕГН **********, и я вписа като ЕТ “Тарго - М - X.X.”.

6872

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 13887/2005 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Ар енд Джи” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Изгрев”, ж.к. Дианабад, бл. 11, вх. В, ап. 69, с предмет на дейност: покупка на недвижими имоти, стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, ресторантьорство, хотелиерство, вътрешна и външна търговия, износ, реекспорт, бартерни и други специфични търговски операции със стоки и услуги, продажба на стоки от собствено производство, маркетинг, мениджмънт, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни фирми и лица, комисионни, складови, рекламни, лицензионни и сделки с интелектуална собственост, както и всякаква друга незабранена със закон дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., която го управлява и представлява като управител.

6873

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 12107/2005 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Уилямсон Ландскейпс” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Витоша”, ж.к. Манастирски ливади, ул. Бяло поле 17, с предмет на дейност: дистрибуция и монтаж на градинско обзавеждане, производство и търговия в страната и в чужбина с всякакви стоки, позволени със закон, бартерни, лизингови, реекспортни, компенсационни и други сделки, транспортни и спедиторски услуги, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Джон Уилямсон и Каръл Филис Уилямсон и се управлява и представлява от Джон Уилямсон.

6874

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 13156/2005 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Технологии и инвестиции” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Триадица”, пл. България 1, Национален дворец на културата, административна сграда, ет. 12, с предмет на дейност: инвестиционни проекти в строителството, маркетинг, инженеринг, производство, строителство и услуги в областта на строителството, проектиране, разработване и внедряване на нови технологии, експертизи, консултации, анализи, инженерингови, информационни услуги, вътрешна и външна търговия (внос-износ), търговско представителство, посредничество и агентство на частни и чуждестранни лица в страната и в чужбинаа, сделки с недвижими имоти, строителна и рекламна дейност, лицензионни сделки и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници “Пацифик Инвест ’98 плюс” - ООД, Унгария, и “Старт - Фотопрес” - ЕООД, и се управлява и представлява от Хайду Жолт.

6875

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14104/2005 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “УЕБ Дизайн Солюшънс” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Младост”, бул. Цариградско шосе, 7-ми километър, БИЦ - ИЗОТ, офис 722а, с предмет на дейност: разработки на софтуер, интернет - предложения, уебстраници, реклама в интернет пространството, маркетингова, информационна и консултантска дейност, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, в т.ч. по сдеки за продажба на софтуерни продукти, вътрешна и външна търговия със стоки за широко потреебление, промишлена и битова техника, хранителни и селскостопански стоки, транспортна и спедиторска дейност в страната и в чужбина, хотелиерство, ресторантьорство и туристически услуги в страната и в чужбина, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

6876

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.ХII.2005 г. по ф.д. № 1744/2005 вписва промени за “МБИ България” - ЕООД: премества седалището и адреса на управление в София, район “Средец”, ул. Генерал Паренсов 28, партер; вписва промени в дружествения договор.

6877

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.ХII.2005 г. по ф.д. № 8230/2005 вписва промени за “Ачийв Глобал България” - ООД: заличава като съдружник X.X.X.; вписва като съдружник “Михов” - ЕООД (рег. по ф.д. № 14357/2004); вписва прехвърляне на 450 дружествени дяла от X.X.X. на “Михов” - ЕООД; вписва промени в дружествения договор.

6878

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14352/2005 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Диа - Тел” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Красна поляна”, ж.к. Красна поляна, бл. 205, вх. А, ет. 2, ап. 4, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, информационна и иновационна дейност, търговско представителство и посредничество, консултантска дейност, комисионни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни услуги, както и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X. и се управлява и представлява от управителя X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

6879

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по ф.д. № 13939/2005 вписа промяна за “Профит - 2002” - ООД: премества седалището и адреса на управление от Силистра, ул. Тутракан 14, в София, район “Сердика”, ул. Петър Величков 11, ет. 3, ап. 7.

6880

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.ХII.2005 г. по ф.д. № 3533/2005 вписва промени за “Кемпински хотел Гранд Арена” - ЕООД: вписва като управител Карен Полинджър; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X., ЕГН **********, Марко Сирус Терзини, Холгер Ланг, Патрик Чарлз Халфхайд, X.X.X., Даниел Кемпф и Карен Полинджър заедно и поотделно.

6881

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14085/2005 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Илкоми СВ” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Оборище”, ул. Сердика 21, ет. 2, ап. 5, с предмет на дейност: организиране на счетоводно отчитане и съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети по реда на Закона за счетоводството, икономически консултации, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон или подзаконов нормативен акт. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го управляват и представляват заедно и поотделно.

6882

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д. № 13440/2005 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Еней Комерс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Витоша”, ул. Симеон Радев 3, с предмет на дейност: търговия, производство и реализация на стоки и услуги, консултантска, складова, туристическа, транспортна, предприемаческа, рекламна, маркетингова и инженерингова дейност и услуги, хотелиерство и ресторантьорство, посредничество, представителство и агентство, друга стопанска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., който го управлява и представлява като управител.

6883

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д. № 14074/2005 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Алфа моторс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Младост”, ж. к. Младост 4, бл. 480, вх. Б, ет. 6, с предмет на дейност: търговия на едро и дребно с всякакви стоки в първоначален и преработен вид, транспортна и външнотърговска дейност, сключване на всякакъв вид превозни, спедиционни и складови сделки, търговско представителство и посредничество, комисионни услуги, лизингови и лицензионни сделки, информационни, програмни услуги, сделки с интелектуална собственост, програмиране, проектиране, консултантска дейност, както и всякаква друга дейност, незабранена изрично със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала “Бестимекс” - ООД, и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

6884

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д. № 14237/2005 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Фючър позитив консулт” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Красно село”, ул. Плиска 46, вх. А, ет.1, ап. 20, с предмет на дейност: консултантски услуги, всякакви услуги, незабранените със закон, внос и износ на стоки и други вещи, представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, всякакви други дейности, разрешени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., която го управлява и представлява като управител.

6885

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д. № 14170/2005 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Ем Хертидж Естейтс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Красно село”, ул. Владайска 34, ет. 4, с предмет на дейност: сключване на търговски сделки, представителство, посредничество, дистрибуторство, консултантски и всякакви други незабранени услуги, търговия с всякакви стоки, позволени със закон, както и всякаква друга дейност, която е в съответствие със закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Матю Хертидж, който го управлява и представлява като управител.

6886

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д. № 13507/2005 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Булгарстрой Инженеринг” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Оборище”, ул. Бачо Киро 29, ет. 1, с предмет на дейност: строителство, поддръжка, ремонтни и довършителни работи на жилищни, индустриални и други сгради, разрушаване на сгради, покупка, наем и продажба на недвижими имоти, всякакви строителни работи, индустриални, пътни и изкопни работи, продажба на изкопни материали, добиване, покупко-продажба на инертни материали за строителство, кариерни дейности, всякакви пътни работи, терасиране, почистване, извършване на изкопно-насипни дейности, смилане и рециклиране на отпадъци, мелиорация и рекултивация на почви, консултантска дейност относно строителството, проектирането и дизайна на недвижими имоти, маркетингови консултации, представителство пред местни и чуждестрани лица, транспорт, спедиторски и комисионерски сделки, консултантски, рекламни, информационни и други услуги, посредничество и търговско представителство на български и чуждестранни физически или юридически лица в страната и в чужбина, покупка на стоки с цел препродажбата им в непреработен, преработен или подобрен вид, продажба на стоки от собствено производство, всякакви други позволени със закон дейности. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Алберто Анселметто, който го управлява и представлява като управител.

6887

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д. № 14071/2005 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Уеб Гравити” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Триадица”, ул. Солунска 52, ет. 6, с предмет на дейност: рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, научноизследователска, внедрителска, проектантска, конструкторска дейност и услуги в областта на леката и тежката промишленост, търговията, културата, спорта, изкуството и образованието, дизайн, маркетинг и инженеринг, вътрешна и външна търговия, внос, износ и реекспорт на стоки, бартерни сделки, откриване и експлоатация на фирмени магазини, бутици и сервизи, тръговско представителство и посредничество, комисионни и сделки с интелектуална собственост, консултантски услуги, както и всякакви други незабранени със закон дейности и сделки. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

6888

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 13281/2005 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Софсправка - инженеринг” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Витоша”, ул. Родопски извор 72, вх. А, ап. 1, с предмет на дейност: предприемаческа дейност в областта на жилищното и бизнес строителство - проектиране и строеж на жилищни и офис сгради и помещения, комисионни, лицензионни и спедиционни сделки и сделки с интелектуална собственост, както и всички други дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

6889

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14357/2005 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “БГ девелъпмънтс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Младост”, бул. Цариградско шосе 149, ет. 3, крило Б, с предмет на дейност: проектиране на строителни обекти, дизайн, обзавеждане и поддръжка на недвижими имоти, строителна и монтажна дейност на сгради, съоръжения и инсталации за тях, сделки с недвижими имоти, туроператорска и турагентска дейност, хотелиерство, вътрешно- и външнотърговска дейност, търговско представителство и посредничество, както и всяка друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител X.X.X., който го управлява и представлява.

6890

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14316/2005 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Грийн проджектс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Подуяне”, ж.к. Хаджи Димитър, бл. 200, вх. А, ет. 7, ап. 18, с предмет на дейност: търговия с промишлени и непромишлени стоки в страната и в чужбина, вътрешно- и външнотърговска дейност, транспортна и спедиторска дейност в страната и в чужбина, сервизна дейност и услуги, покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни и превозни сделки, сделки с интелектуална собственост, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем, лизинг, както и всички други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител X.X.X., който управлява и представлява дружеството.

6891

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 13186/2005 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “София Уан лимитед” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Изгрев”, бул. Драган Цанков 36, бл. Б, ет. 5, офис 501, с предмет на дейност: сделки с недвижими имоти, внос и износ на стоки, консултантски услуги и всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Хамиш Брус Уог и Хана Ан Уог и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.

6892

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14268/2005 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Мулти шоп 2005” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Надежда”, ж.к. Надежда 1, бл. 171, вх. В, ет. 2, ап. 42, с предмет на дейност: търговия на едро и дребно с промишлени и хранителни стоки, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, строително-ремонтна дейност, производство на селскостопанска и друг вид продукция, внос и износ, транспортна и спедиторска дейност, рекламна дейност, хотелиерство и ресторантьорство, туристически услуги, както и всяка друга дейност, която не е забранена с нормативен акт. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

6893

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14109/2005 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Теди 05” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Банкя” - гр. Банкя, ул. Христо Смирненски 47, бл. 47, вх. Б, ет. 1, ап. 11, с предмет на дейност: производство и търговия на сладкарски изделия, вътрешна и външна търговия, производство на промишлени, хранителни, селскостопански и битови стоки, транспортна и строителна дейност, шивашки услуги, хлебарство, сладкарство, посредничество, търговия и ремонт на всички видове електроуреди, търговия и ремонт на телевизори, аудио- и видеотехника и всички други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.

6894

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.ХII.2005 г. по ф.д. № 19410/91 вписва промени за “Вариор” - ЕООД: вписва прехвърляне на всичките 103 дружествени дяла от X.X.X. на X.X.X.; заличава като едноличен собственик и управител X.X.X.; вписва като едноличен собственик X.X.X., ЕГН **********, който ще управлява и представлява дружеството; вписва преместване на седалището и адреса на управление от София, район “Слатина”, ж.к. Яворов, бл. 31, вх. Б, в Самоков, ул. Димитър Димов 30; вписва нов учредителен акт.

6895

Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 14.ХII.2005 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 15636/92 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2004 г. на “Пиби - ЕКС” - ООД.

6896

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 19.ХII.2005 г. по ф.д. № 13626/96 вписва промени за “Младост Р” - АД: заличава като членове на съвета на директорите X.X.X. и X.X.X.; вписва като членове на съвета на директорите X.X.X., ЕГН **********, и X.X.X., ЕГН **********; вписва като председател на съвета на директорите X.X.X.; вписва като заместник-председател на съвета на директорите X.X.X..

6897

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.ХII.2005 г. по ф.д. № 7953/96 вписва промени за “Аркус - Сигурност” - ООД: вписва прехвърляне на 25 дружествени дяла от X.X.X. на X.X.X.; заличава като съдружник X.X.X., ЕГН **********; вписва промени в дружествения договор.

6898

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 16.ХII.2005 г. по ф.д. № 10090/2003 вписва промени за “Феникс 22” - АД: вписва увеличение на капитала с непарична вноска от 50 000 лв. на 1 369 445 лв. чрез издаване на 1 319 445 обикновени поименни акции с номинална стойност 1 лв.

6899

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение от 6.ХII.2005 г. по ф.д. № 6145/2004 вписва промени за “ Ди Ел Джей бординг кенълс” - ООД: вписва преместване на седалището и адреса на управление от София, район “Средец”, пл. Света Неделя 16, в с. Аспарухово, община Карнобат, област Бургас; вписва промяна в дружествения договор.

6900

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.ХII.2005 г. по ф.д. № 4725/2004 вписва промени за “Кумакис” - ЕООД: заличава като управител Георгиос Михаил Йосифидис; вписва като управител Георгиос Димитриос Маттеу, който ще управлява и представлява дружеството; вписва промени в учредителния акт на дружеството.

6901

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.ХII.2005 г. по ф.д. № 11643/2004 вписва промени за “Пасат МН къмпани” - ООД: вписва прехвърляне на 13 дружествени дяла от X.X.X. на X.X.X.; вписва прехвърляне на 13 дружествени дяла от X.X.X. на X.X.X.; заличава като съдружници X.X.X., ЕГН **********, и X.X.X., ЕГН **********; заличава като управител X.X.X., ЕГН **********; дружеството се управлява и представлява от управителя X.X.X., ЕГН **********; вписва нов дружествен договор.

6902

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 16.ХII.2005 г. по ф.д. № 1323/2005 вписва промени за “Многопрофилна болница за активно лечение - Доверие” - АД: заличава като член на съвета на директорите X.X.X.; вписва като член на съвета на директорите и изпълнителен директор X.X.X., ЕГН **********, която представлява дружеството заедно и поотделно с председателя на СД X.X.X., ЕГН **********.

6903

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14229/2005 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Коган” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Подуяне”, ж.к. Хаджи Димитър, бл. 109, вх. Б, ет. 4, ап. 39, с предмет на дейност: строителство, проектиране, архитектура, проучване и узаконяване на проекти, представителство, експлоатация на търговски обекти, посредничество и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, транспортна дейност, внос, износ, реекспорт, вътрешно- и външнотърговска дейност със стоки и услуги в рамките на разрешеното от закона, комисионна дейност, рекламно-информационна и всяка друга дейност, незабранена от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител X.X.X., който управлява и представлява дружеството.

6904

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14186/2005 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Бизнес Пойнт” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Оборище”, ул. Христо Ковачев 10, ет. 1, ап. 1, с предмет на дейност: търговия в страната и в чужбина, хотелиерство и ресторантьорство, производство на стоки, внос, износ, реекспорт, производство и търговия със селскостопански стоки, търговско представителство и посредничество в страната и в чужбина, лизинг, рекламна дейност, транспортна и спедиторска дейност, организиране на туризъм в страната и в чужбина, извършване на всякакви други дейности, незабранени от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител X.X.X., който го управлява и представлява.

6905

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14111/2005 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Анубис - Булвест” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Оборище”, ул. Сердика 13, вх. А, ет. 4, с предмет на дейност: издаване на всички видове периодични и непериодични издания, съставителство, подбор, художествено-графично оформяне, редактиране, коригиране, цялостна предпечатна подготовка на книги, брошури, дипляни, вестници и всякакъв друг вид полиграфични изделия, реклама, информационна и импресарска дейност, производство, преработка и търговска реализация на промишлена и селскостопанска продукция на външния и вътрешния пазар, търговска дейност - вътрешна и външна, внос, износ, реекспорт, туризъм, хотелиерство и ресторантьорство, транспортна дейност, спедиторска, проектантска, строителна и предприемаческа дейност, представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица, юридически, финансово-административни услуги и консултации, маркетингови услуги и всякакъв друг вид дейности, незабранени от законите на Република България, като дейностите, за които съгласно законодателството се изисква предварително разрешение, лицензия или друг разрешителен акт, ще се осъществяват след получаването му. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5100 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

6906

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 13.ХII.2005 г. по ф.д. № 4533/97 вписа промени за “Салвис” - АД: заличава като членове на съвета на директорите X.X.X. и X.X.X.; вписва като членове на съвета на директорите X.X.X., ЕГН **********, и X.X.X., ЕГН **********.

6907

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ и чл. 491а, ал. 2 ГПК с определение от 13.ХII.2005 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 4533/97 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2004 г. на “Салвис” - АД.

6908

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение от 30.Х.2002 г. по ф.д. № 15478/98 промяна за “Литературен форум 2014” - ООД: заличава като съдружник X.X.X..

6909

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 4.ХI.2005 г. по ф.д. № 4843/99 вписа прехвърляне на предприятието на ЕТ “Интеркозметик - X.X.” като съвкупност от права, задължения и фактически отношения от едноличния търговец X.X.X., ЕГН **********, на X.X.X., ЕГН **********, и я вписа като едноличен търговец с фирма “Интеркозметик - X.X.” със седалище и адрес на управление София, район “Кремиковци”, кв. Ботунец, ул. Извор 10.

6910

Софийският градски съд допуска поправка на явна фактическа грешка в решението си от 29.ХI.2005 г. по ф.д. № 13429/2005 по партидата на “Марая 21” - ООД, в частта относно седалището и адреса на управление - с. Казичене, район “Панчарево”, ул. Мито Войнишки 51.

6911

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.ХII.2005 г. по ф.д. № 10277/2005 вписа промени за “М.Г - 2005” - ООД: вписва прехвърляне на 250 дружествени дяла от X.X.X. на X.X.X.; заличава като съдружник и управител X.X.X.; вписва като съдружник X.X.X., ЕГН **********; дружеството се управлява и представлява от управителя X.X.X., ЕГН **********.

6912

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.ХII.2005 г. по ф.д. № 13294/2005 вписа промени за “Конзул - 2000” - ЕООД: вписва промяна на наименованието - “Падрино” - ЕООД; вписва промени в учредителния акт.

6913

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.ХII.2005 г. по ф.д. № 8884/2003 вписа промени за “Агрокомплекс Рашково” - ООД: заличава като управител X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от двамата управители X.X.X., ЕГН **********, и X.X.X., ЕГН **********, заедно и поотделно; вписва промяна в наименованието на съдружника “Партнер 2002” - ООД, което следва да се чете като “Биосистем” - ООД.

6914

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 28.IХ.2005 г. по ф.д. № 8206/2002 вписа промени за “Тестера - България” - ЕООД: вписва прехвърляне на 13 дружествени дяла от “Енерго - Про Чех” - ООД, на Иржи Крушина и 37 дружествени дяла от “Енерго - Про Чех” - ООД, на Яромир Тесарж; заличава като едноличен собственик “Енерго - Про Чех” - ООД; вписва като съдружници Иржи Крушина и Яромир Тесарж; дружеството продължава дейността си като “Терестра - България” - ООД; вписва нов дружествен договор; дружеството ще се управлява и представлява от Яромир Тесарж.

6915

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 266, ал. 3 ТЗ с решение от 14.ХII.2005 г. по ф.д. № 8845/93 вписа промени за “5 П” - ООД (в ликвидация): заличава като ликвидатор X.X.X.; вписва като ликвидатор X.X.X., ЕГН **********.

6916

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение от 12.ХII.2005 г. по ф.д. № 3063/95 вписа промени за “Елком - 5” - ООД: вписва увеличение на капитала от 50 деноминирани лв. на 5000 лв.; вписва прехвърляне на 20 дружествени дяла от X.X.X. на X.X.X., 20 дружествени дяла от X.X.X. на X.X.X., 20 дружествени дяла от X.X.X. на X.X.X. и 50 дружествени дяла от X.X.X. на X.X.X. ; заличава като съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; вписва като съдружник X.X.X., ЕГН **********; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X., ЕГН **********, и X.X.X., ЕГН **********, заедно и поотделно; вписва нов дружествен договор.

6917

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.ХII.2005 г. по ф.д. № 985/97 вписва промени за “Балканика Травъл енд Консултинг Сървисиз” - ЕООД: вписва прехвърляне на всичките 100 дружествени дяла от X.X.X. на Гергана Василис Пападопулу-Банчева; заличава като едноличен собственик X.X.X.; вписва като едноличен собственик X.X.X., ЕГН **********; дружеството ще се управлява и представлява от управителя Гергана Василис Пападопулу-Банчева; вписва нов учредителен акт.

6918

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 3 ТЗ с решение от 13.ХII.2005 г. по ф.д. № 5466/97 вписва прекратяването на “ИНСО - Трейд” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Сердика”, ж.к. Фондови жилища, ул. Порой, бл. 208, вх. Б, ет. 6, ап. 38, и го обявява в ликвидация, с ликвидатор X.X.X., ЕГН **********, и със срок за ликвидацията 6 месеца.

6919

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 14.ХII.2005 г. по ф.д. № 901/2003 вписва промени за “Прайвът Файнънс Юниън” - АД: променя наименованието на “Афо” - АД; вписва промени в устава, приети на ОС на акционерите, проведено на 9.ХII.2005 г.

6920

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 14.ХII.2005 г. по ф.д. № 13073/2003 вписва промени за “Прайм Кепитъл Мениджмънт” - АД: вписва увеличение на капитала от 50 000 лв. на 510 000 лв. чрез издаване на нови 460 000 обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 лв.; вписва изменение на устава, приет на ОС на акционерите, проведено на 18.ХI.2005 г.

6921

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 15.ХII.2005 г. по ф.д. № 11629/2004 вписва промени за “Интерлоджик - Лизинг” - АД: вписва увеличение на капитала от 725 710 лв. на 2 382 460 лв. чрез издаване на нови 165 675 обикновени безналични акции с право на глас с номинална стойност 10 лв.

6922

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.ХII.2005 г. по ф.д. № 8548/2004 вписва промени за “Еврофонд Проект” - ООД: вписва прехвърляне на 4 дружествени дяла от X.X.X. на X.X.X.; заличава като съдружник X.X.X.; вписва нов дружествен договор.

6923

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.ХII.2005 г. по ф.д. № 8757/2004 вписва промени за “Евро Пропърти Инвестмънт” - ЕООД: вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла от X.X.X. на “А. Д. А.” - ЕООД; заличава като едноличен собственик на капитала X.X.X., ЕГН **********; вписва като едноличен собственик на капитала “А. Д. А.” - ЕООД (рег. по ф.д. № 15201/94); вписва нов учредителен акт.

6924

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.ХII.2005 г. по ф.д. № 5875/2004 вписва промени за “Планивекс - 2004” - ООД: вписва прехвърляне на 15 дружествени дяла от X.X.X. на X.X.X.; заличава като управител X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X., ЕГН **********.

6925

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.ХII.2005 г. по ф.д. № 7097/2005 вписва промени за “Блу Слим Рекърдс” - ООД: заличава като управител X.X.X., ЕГН **********; вписва като управители X.X.X., ЕГН **********, и X.X.X., ЕГН **********, които ще управляват и представляват дружеството заедно и поотделно.

6926

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 13996/2005 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Богал протект” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Триадица”, ул. Верила 1, ет. 1, ап. 5, с предмет на дейност: охрана на обекти, на мероприятия и на лица и на техни права и законни интереси от противоправни посегателства, търговско представителство и посредничество, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон, която е търговска по смисъла на Търговския закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X.-X. и се управлява и представлява от X.X.X..

6927

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 13985/2005 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Римини вест” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Подуяне”, кв. Левски, ул. 544 № 18, с предмет на дейност: строителна и ремонтна дейност, проектиране, посредничеество, вътрешна и външна търговия, представителство и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, транспортна и строителна дейност, сделки с недвижими имоти и други незабранени със закон дейности. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X.чан, X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X.чан.

6928

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 13922/2005 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Гриас Груп” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Подуяне”, ж.к. Сухата река, бл. 15, вх. А, ет. 1, ап. 2, с предмет на дейност: търговия, производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, лизинг, внос и износ на стоки и всякакви други сделки и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го управляват и представляват заедно и поотделно.

6929

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 266, ал. 2 ТЗ с решение от 13.ХII.2005 г. по ф. д. № 18932/91 вписва промяна за “Оборище” - ЕООД (в ликвидация); удължава срока за ликвидация с 6 месеца.

6930

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.ХII.2005 г. по ф. д. № 22450/94 вписва промени за “Болкан нюз аутдор” - ЕООД: дружеството продължава дейността си като “Нюз аутдор България” - ООД; вписва промяна на наименованието от “Болкан нюз аутдор” - ЕООД, на “Нюз аутдор България” - ООД; вписва увеличение на капитала на дружеството от 5000 на 6 328 500 лв.; вписва като съдружник “Нюз Аут Ъф Хоум” Б.В., Нидерландия; вписва нов дружествен договор.

6931

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 16.ХII.2005 г. по ф. д. № 12961/91 вписва прехвърляне на предприятието на ЕТ “Понимод - X.X.” като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на “Понимод трейд” - ЕООД (рег. по ф. д. № 7088/2005).

6932

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 20.ХII.2005 г. по ф.д. № 1130/90 вписва промени за “Фронтиер Финанси” - АД: вписва увеличение на капитала на дружеството от 1 000 000 на 1 500 000 лв. чрез издаване на нови 500 000 поименни акции с номинална стойност 1 лв.; вписва промени в устава, приети на общо събрание на акционерите, проведено на 13.ХII.2005 г.; вписва като член на съвета на директорите X.X.X., ЕГН **********; вписва промяна в представителство, както следва; дружеството се представлява от X.X.X., ЕГН **********, и X.X.X., ЕГН **********, заедно.

6933

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д. № 14303/2005 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “БГ рент” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Красно село”, бул. България 62, с предмет на дейност: отдаване на автомобили под наем (рент-а-кар); транспортни услуги със собствени и наети превозни средства, таксиметрова дейност (след получаване на разрешение); проектиране и строителство, инженерингова дейност, консултации и експертизи в областта на строителството, инвестиране в производство и строителство; покупка, строеж и обзавеждане на сгради и съоръжения с цел продажба или отдаване под наем; посредничество при сделки с недвижими имоти; производство, покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; вътрешно- и външнотърговска дейност - внос, износ; търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица; селскостопанска дейност; транспортна и спедиторска дейност; вътрешен и международен туризъм и комплексни туристически услуги, в т. ч. снабдяване с визи, визова информация и визови услуги; резервация и продажба на автобусни и самолетни билети; рекламно-информационна дейност; ресторантьорство и хотелиерство, както и всички други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници “Синемакс 2000” - ЕООД, и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

6934

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 14.ХII.2005 г. по ф. д. № 18167/95 вписва прехвърляне на предприятието с фирма ЕТ “X.X. - КГ” като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на “Интернешънъл проперти мениджмънт” - ЕООД (рег. по ф. д. № 65/2003).

6935

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д. № 14421/2005 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Конектнет” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Слатина”, ж. к. X.X., бл. 244, ет. 1, с предмет на дейност: информационни, телекомуникационни и интернет услуги, услуги в областта на инфраструктората, вътрешно- и външнотърговска дейност и всякаква друга дейност, незабранена от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител X.X.X., който управлява и представлява дружеството.

6936

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 21.ХII.2005 г. по ф. д. № 14509/2005 вписа в търговския регистър акционерно дружество “Зора груп” - АД, със седалище и адрес на управление София, район “Красно село”, бул. Г. Делчев 43, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 105 000 лв., разпределен в 10 500 поименни акции с право на един глас, с номинална стойност 10 лв., със съвет на директорите от три лица за срок три години в състав: X.X.X. - председател, X.X.X. - зам.-председател, и X.X.X. - изпълнителен директор, и се представлява от председателя на СД X.X.X., зам.-председателя X.X.X. и изпълнителния директор X.X.X. заедно и поотделно.

6937

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д. № 14353/2005 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Торн М” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Красно село”, бул. П. Славейков 18, вх. А, с предмет на дейност: рекламна дейност, строителство, строително-ремонтни и строително-монтажни дейности, търговия с недвижими имоти, търговия със стоки и услуги, външнотърговска дейност, рекламна дейност, туристическа дейност, търговско представителство и посредничество на наши и чужди фирми в страната и чужбина, както и всякаква друга дейност, незабранена от законите в Република България. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител X.X.X., който управлява и представлява дружеството.

6938

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14208/2005 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Инвестиции България” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Подуяне”, кв. Хаджи Димитър, ул. Васил Кънчев, бл. 176, вх. Ж, ет. 2, ап. 4, с предмет на дейност: покупко-продажба, инвестиционна и посредническа дейност в областта на недвижими имоти, проектиране и строителство, рехабилитация, ремонти на сгради за жилищни, промишлени и други нужди, вкл. извършване на всякакви работи по боядисване, водопроводни, дърводелски, обезопасяване и сигурност, всички такива, свързани или допълващи строителната дейност, както и поддръжка на жилищни, търговски, промишлени, административни и всякакви други сгради (съгласно нормите и разпоредбите на законодателството), отдаването им под наем, тяхното управление и/или сключване на договори за управление и мениджмънт, консултантска дейност, маркетинг, реклама, търговско посредничество и представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, вътрешна и външна търговия, агентство, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон или друг нормативен акт. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала “Иниктек” - ООД, и се управлява и представлява заедно и поотделно от Хосе Мигел Агуйо Ромеро и X.X.X.-X., а за сделки с материален интерес над 10 000 лв. се представлява съвместно и от двамата управители.

6939

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 20.ХII.2005 г. по ф.д. № 5424/2005 вписва промени за “Иниктек” - ООД: вписва прехвърляне на 5 дружествени дяла от Хосе Мигел Агуйо Ромеро на X.X.X.-X. и прехвърляне на 5 дружествени дяла от Хайме Де Пас Кампиос на X.X.X.-X.; вписва като съдружник X.X.X., ЕГН **********.

6940

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14173/2005 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Ягуар” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Възраждане”, ул. Стефан Стамболов 15, с предмет на дейност: търговска дейност с ресори, авточасти, хидравлични маркучи, монтаж, ремонтни дейности на различни МПС, транспорт и спедиция, посредническа и консултантска дейност при покупко-продажба на недвижими имоти, посредническа и консултантска дейност на територията на страната и извън пределите й в чужбина, строителство, проектиране, монтаж, софтуер, консултантска, рекламна, издателска, импресарска и маркетингова дейност, покупка на стоки с цел продажба, производство на стоки с цел продажба, външнотърговска дейност, търговско представителство и посредничество, организиране на панаири, изложби и форуми, организиране на връзки с обществеността, както и всякаква друга дейност, разрешена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Самер Хаджотман и Хусейн Одех Абу-Калбайн и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.

6941

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 13767/2005 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Д.Д.Д. - Консулт” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Красна поляна”, ул. Румяна, бл. 24, вх. Б, ет. 4, ап. 32, с предмет на дейност: дезинсекция, дератизация и дезинфекция, фумигация на сгради, кораби и други, външна и вътрешна търговска дейност във всички разрешени от закона форми и с всички видове стоки, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, мениджмънт, маркетинг и реклама, строителство и обзавеждане на недвижими имоти, всякаква друга дейност, за която няма законова забрана. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

6942

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по ф.д. № 13631/2005 вписва промяна за “Гоги” - ЕООД, във връзка с постановено решение на Пернишкия окръжен съд за промяна на седалището и адреса на управление от Перник, ул. Стара планина 25, в София, район “Витоша”, ул. Ветрушка, бл. 69, вх. 1, ет. 1, ап. 6.

6943

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14297/2005 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Фарфан” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Красно село”, ж.к. Борово, бл. 222б, вх. В, ет. 7, ап. 69, с предмет на дейност: търговия със стоки и услуги в страната и в чужбина, внос, износ, производство и търговия със стоки за бита, промишлеността, хранително-вкусовата промишленост и др., разкриване и експлоатация на търговски обекти и заведения, обществено хранене, хотелиерство, търговско посредничество и представителство, агентство и комисионерство, счетоводна дейност, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, покупко-продажба на недвижими имоти, вътрешен и международен транспорт, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.

6944

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.ХII.2005 г. по ф.д. № 1579/97 вписва промени за “Сине Саунд интернешънъл” - ООД: заличава като съдружници X.X.X., ЕГН **********, и X.X.X., ЕГН **********; вписва прехвърляне на 25 дружествени дяла от X.X.X. на X.X.X.; вписва прехвърляне на 25 дружествени дяла от X.X.X.-X. на X.X.X.; вписва преместване на седалището и адреса на управление в София, район “Подуяне”, ж.к. Хаджи Димитър, бл. 121, вх. А, ет. 5, ап. 13; допълва предмета на дейност с “изграждане и експлоатация на атракционни и увеселителни центрове и заведения за хранене”; заличава като управител X.X.X., ЕГН **********; вписва като управител X.X.X., ЕГН **********, която ще управлява и представлява дружеството.

6945

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14065/2005 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Би Ту Ар” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Средец”, бул. Патриарх Евтимий 36Б, вх. 2, ет. 4, ап. 13, с предмет на дейност: сделки с недвижими имоти, внос и износ на стоки, консултантски услуги и всяка друга търговска дейност, незабранена от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Алфредо Белини, Джовани Росо и Джузепе Росциано и се управлява и представлява от Алфредо Белини и Джовани Росо заедно и поотделно.

6946

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14506/2005 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Виза иншурънс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Лозенец”, бул. Арсеналски 65, с предмет на дейност: застрахователен брокер, посредничество по възлагане за сключване и изпълнение на застрахователни и/или презастрахователни договори и свързаните с тях консултантски услуги (след получаване на лиценз), както и други дейности, незабранени от закона, без охранителна дейност и сходни с нея дейности. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител X.X.X., ЕГН **********, която управлява и представлява дружеството.

6947

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14218/2005 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Никон - 74” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Младост”, ж.к. Младост 2, бл. 206, вх. 8, ет. 6, ап. 12, с предмет на дейност: посредничество при всякакви видове сделки с недвижими имоти, управление на недвижими имоти, консултантски услуги, търговско представителство, посредничество и агентска дейност, както и извършване на всякакви други дейности, разрешени от законодателството, при спазване на всички приложими лицензионни, регистрационни или други законови изисквания. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител X.X.X., която управлява и представлява дружеството.

6948

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14412/2005 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Алианс ауто” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Сердика”, бул. Христо Ботев 131, с предмет на дейност: внос, продажба, гаранционен и извънгаранционен сервиз на автомобили, както и извършването на всякакви други търговски сделки и дейности, незабранени от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници “Булауто” - ЕООД, Варна, и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

6949

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14497/2005 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Таркан” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Слатина”, ж.к. Гео Милев, ул. Гео Милев 44, бл. 35, ет. 3, ап. 10, с предмет на дейност: всякакъв вид дейност, свързана с недвижими имоти, предприемачество, строителство и строително-проучвателна дейност, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни лица и фирми в страната и в чужбина, предоставяне на консултантски, рекламни, маркетингови услуги, инженеринг, импортна, реекспортна, външнотърговска дейност, вътрешен и международен туризъм, дейности в областта на информацията и рекламата и на средствата за масова информация, както и всякакви други дейности, незабранени от закона, които по предмет и обем изискват да се водят по търговски начин. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител X.X.X., която управлява и представлява дружеството.

6950

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14498/2005 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Зера” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Слатина”, ж.к. Гео Милев, ул. Гео Милев 44, бл. 35, ет. 3, ап. 10, с предмет на дейност: производство, излъчване, препредаване и разпространение, както и търговия с телевизионни и радиопредавания и програми след издаване на разрешение, сключване на спогодби за излъчване и препредаване на телевизионни и радиопредавания и програми, основаване, оборудване и функциониране на радио- и телевизионни станции с местен или по-широк обхват след издаване на разрешение и получаване на лиценз, издателска и рекламна дейност, търговско представителство и всички дейности, разрешени от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител X.X.X., която управлява и представлява дружеството.

6951

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14430/2005 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Стивенц” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Триадица”, ул. Княз Борис I № 85, с предмет на дейност: производство и търговия с промишлени стоки, хотелиерство, ресторантьорство, реклама, внос-износ, търговско представителство и посредничество, лизингова, издателска, спедиторска и транспортна дейност, производство и търговия със стоки и продукти собствено производство, сроителство в страната и в чужбина, покупко-продажба и отдаване под наем на недвижими имоти, както и всяка друга дейност, незабранени от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

6952

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.ХII.2005 г. по ф.д. № 2530/2004 вписа промени за “Алта М” - ООД: вписва прехвърляне на 30 дружествени дяла на X.X.X. от X.X.X. - 15 дяла, и от X.X.X. - 15 дяла; заличава като съдружници X.X.X. и X.X.X.; вписва като съдружник и управител X.X.X., ЕГН **********, която управлява и представлява дружеството.

6953

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.ХII.2005 г. по ф.д. № 6116/2002 вписа промени за “Фортиус” - ЕООД: вписва увеличение на капитала на дружеството от 5000 лв. на 53 000 лв.; вписва промени в учредителния акт.

6954

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.ХII.2005 г. по ф.д. № 4745/97 вписа промени за “Бул - тайм” - ЕООД: вписва промяна на седалището и адреса на управление - София, район “Изгрев”, ж.к. Изгрев, ул. Самоков 72А; вписва промени в дружествения договор.

6955

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.ХII.2005 г. по ф.д. № 13997/97 вписа промени за “Фор крафт” - ООД: вписва като управител X.X.X., ЕГН **********; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X., ЕГН **********, и X.X.X. заедно и поотделно; вписва прехвърляне на 13 дружествени дяла от X.X.X. на X.X.X..

6956

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14116/2005 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Ирис 79” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Средец”, бул. Васил Левски 41, с предмет на дейност: търговия, внос, износ, консултантска дейност, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон или друг нормативен акт. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., която го управлява и представлява като управител.

6957

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 13115/2005 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Кортек ентърпрайзис” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Триадица”, ул. Цар Асен 98, ет. 1, ап. 1, с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови, лицензионни и сделки с недвижими имоти, лизингова, туристическа, сервизна, ремонтна, транспортна, програмно-техническа, ресторантьорска, хотелиерска дейност, дизайн и обзавеждане, строително-монтажна дейност, внос, износ, ноу-хау, представителство (без процесуално) на физически и юридически лица в страната и в чужбина, както и всякаква стопанска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Лий Ричард Корт и Керън Тереза Корт, която го управлява и представлява.

6958

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 13778/2005 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Мерри - Мет” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Възраждане”, ул. Странджа 79, ет. 3, ап. 18, с предмет на дейност: внос, износ, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерство, ресторантьорство, бързо хранене, туроператорска, рекламна, издателска и маркетингова дейност, информационни, програмни, импресарски, бръснаро-фризьорски и козметични услуги, химическо чистене, пране и хигиенизиране, авторемонт, автомивки, търговия и изработка на изделия от благородни метали, заложни къщи, данъчни и мениджмънт консултации, финансово-счетоводни услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти, земеделие, животновъдство и покупко-продажби на земеделски земи и гори, както и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Мехмет Махмур, който го управлява и представлява като управител.

6959

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 13726/2005 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Кристи 12” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Лозенец”, ул. Златовръх 51, вх. А, ет. 3, ап. 6, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, внос, износ и продажба на автомобили и транспортни средства, резервни части, транспортни услуги с превозни средства, отдаване под наем на превозни средства в страната и в чужбина, ремонт, прехвърляне на собственост или вещни права върху превозни средства и стоки, спедиторска дейност, митническо представителство, международен транспорт, международна спедиция и дистрибуция, производство и търговия на едро и дребно с промишлени стоки, комисионна, консигнационна, оказионна търговия, откриване на магазини и бутици, хотелиерство, ресторантьорство, покупко-продажба на недвижими имоти, рекламна и информационна дейност, инженерингова, маркетингова, лизингова дейност и услуги, производство, внос, преработка и търговия с храни и селскостопанска продукция, както и всякакви дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X. и се управлява и представлява от управителя X.X.X.-X..

6960

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 13882/2005 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Профиклийн” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Овча купел”, кв. Горна баня, ул. Перуника 20А, бл. 62, вх. Б, ет. 2, ап. 5, с предмет на дейност: комплексно почистване на жилищни и административни сгради, покупко-продажба на стоки, производство на стоки, вътрешна и външна търговия, проектиране, строителни и ремонтни дейности, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни сделки, превоз на пътници и товари, хотелиерски, туристически и рекламни услуги, информационна и рекламна дейност, нови форми на търговия и всякакви услуги и търговска дейност със стоки, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., която го управлява и представлява като управител.

6961

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.ХII.2005 г. по ф.д. № 2812/2005 вписва промени за “Джунипер” - ЕООД: вписва прехвърляне на всичките 50 дяла от капитала на дружеството от X.X.X. на X.X.X.-X.; заличава като едноличен собственик на капитала X.X.X., ЕГН **********; вписва като едноличен собственик на капитала X.X.X., ЕГН **********; дружеството ще се управлява и представлява от управителя X.X.X., ЕГН **********.

6962

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14141/2005 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Старуейком” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Средец”, ул. 13-ти март 1, ет. 1, ап. 1, с предмет на дейност: рекламна, маркетингова, информационна, инженерингова дейност и услуги, покупка, строеж и/или реконструкция и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем, консултантска дейност, покупка на стоки и услуги с цел продажба, складова дейност, търговия, производство и реализация на стоки и услуги, туристическа, транспортна, предприемаческа дейност, хотелиерство и ресторантьорство, посредничество, представителство и агентство, друга стопанска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и Мел Уоли и се управлява и представлява от X.X.X..

6963

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 13980/2005 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Бетис БГ” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Лозенец”, ул. Христо Смирненски 9, с предмет на дейност: консултантска и маркетингова дейност, внос и износ, търговия на едро и дребно, туристическа и лизингова дейност, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, предприемаческа дейност, строителство и всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала “Бетис” - ООД, и се управлява и представлява от управителя X.X.X., ЕГН **********.

6964

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 8.ХII.2005 г. по ф.д. № 13833/2005 вписа в търговския регистър акционерно дружество “Пирин Пропърти Инвестмънтс” - АД, със седалище и адрес на управление София, район “Изгрев”, бул. Цариградско шосе 24, кв. Изток, бл. 22, вх. А, ет. 1, с предмет на дейност: маркетинг, представителство на български и чуждестранни лица, посредничество, покупка и продажба на недвижимо имущество и право на строеж, строителство и продажба на сгради, сделки, консултантска, рекламна и информационна дейност, търговия със стоки и услуги, както и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 1 300 000 лв., разпределен в 1 300 000 поименни акции с номинална стойност 1 лв., с едностепенна система на управление в състав от 5 членове - съвет на директорите, в състав: Ференц Ебозе - председател и изпълнителен член, Амарбир Сингх Содхи - зам.-предсесател, Стюърт Робърт Смит, X.X.X., ЕГН ********** - изпълнителен член, и X.X.X., ЕГН **********, и се управлява и представлява от изпълнителните директори Ференц Ебозе и X.X.X.-X. заедно.

6965

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.ХII.2005 г. по ф.д. № 14313/2005 вписа в търговския регистър акционерно дружество “Демокрация днес” - АД, със седалище и адрес на управление София, район “Средец”, ул. Иван Вазов 6, с предмет на дейност: издателска дейност, търговска дейност в страната и в чужбина, търговско представителство, посредничество и агентство в страната и в чужбина, комисионни и спедиционни сделки, транспортна и превозна дейност, рекламна и импресарска дейност, информационни и програмни услуги, консултантска дейност, хотелиерство и ресторантьорство, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и всякаква търговска дейност, позволена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 50 000 лв., разпределен в 5000 поименни акции с право на глас с номинална стойност 10 лв., със съвет на директорите с мандат 3 години в състав: X.X.X. - изпълнителен директор, X.X.X. и X.X.X. - председател, и се представлява от изпълнителния директор X.X.X..

6966

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.ХII.2005 г. по ф.д. № 13519/2005 вписва промени за “Ти 1 Ейч Кю” - ЕООД: вписва промяна в предмета на дейност: организиране на хазартни игри (след получаване на разрешение), както и помощни и спомагателни дейности във връзка с тях; вписва нов учредителен акт.

6967

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д. № 14097/2005 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Джи Ви Ейч партнърс” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Лозенец”, ул. Червена стена 12, вх. Б, ет. 2, ап. 18, с предмет на дейност: инвестиции в търговията с недвижими имоти, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни и превозни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, производствена дейност и строителство, консултантски услуги. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и Алберто Сантагостино и се управлява и представлява от X.X.X..

6968

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.ХII.2005 г. по ф. д. № 4383/2003 вписва промени за “Комсърв Юръп” - ООД: премества седалището и адреса на управление в София, район “Красна поляна”, ж. к. Красна поляна, ул. Владимир Куртев 1а; заличава като управител Хишам Елиас Бадер; вписва като управител X.X.X., ЕГН **********.

6969

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.ХII.2005 г. по ф. д. № 3807/2004 вписва промени за “Тексимп” - ЕООД: премества седалището и адреса на управление в София, район “Слатина”, ул. Голаш 23; заличава като управител X.X.X., ЕГН **********; вписва като управител Иван Борнатико, Швейцария, който ще управлява и представлява дружеството; вписва промени в учредителния акт.

6970

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.ХII.2005 г. по ф. д. № 2138/2004 вписва промени за “Стелт - Старт” - ЕООД: вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла от X.X.X. на X.X.X.; заличава като едноличен собственик и управител X.X.X., ЕГН **********; вписва като едноличен собственик и управител X.X.X., ЕГН **********; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X..

6971

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.ХII.2005 г. по ф. д. № 11309/2001 вписва промени за “Геркам Комерсиал” - ООД: вписва прехвърляне на 30 дружествени дяла от X.X.X. на X.X.X.; заличава като съдружник и управител X.X.X.; вписва като съдружник и управител X.X.X., ЕГН **********; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X., ЕГН **********, заедно и поотделно; вписва нов дружествен договор.

6972

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 20.ХII.2005 г. по ф. д. № 9098/2005 вписва промени за “Настилки и имоти” - ЕООД: вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла от X.X.X. на X.X.X.; заличава като едноличен собственик и управител X.X.X.; вписва като едноличен собственик и управител X.X.X., ЕГН **********, който ще управлява и представлява дружеството; вписва нов учредителен акт-устав.

6973

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.ХII.2005 г. по ф. д. № 308/2005 вписва промени за “Ти Ес Ти” - ООД: вписва увеличение на капитала на дружеството от 5000 на 10 000 лв.; вписва промяна в адреса на управление - ул. Твърдишки проход 27, ет. 3, ап. 11; вписва като управител X.X.X., ЕГН **********, който управлява и представлява дружеството.

6974

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д. № 14251/2005 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Специализирана хирургическа болница за активно лечение мед лайн клиник” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Триадица”, бул. Витоша 90, ет. 6, с предмет на дейност: осъществяване на болнична дейност в областта на общата хирургия, консервативно и оперативно лечение в областта на акушерство и гинекология, офталмология, естетична, козметична и пластична хирургия, възстановителна хируртия; лицево-челюстна хирургия, вкл. консултации по хирургия, диагностично-консултативна дейност, дейности по здравна промоция и профилактика, клинико-лабораторни изследвания, издаване на медицински документи, свързани с дейността на болницата, както и извършване на такива сделки, необходими за осъществяване на дейността по обслужване на пациентите и медицинската дейност на дружеството, и разрешени съгласно Закона за лечебните заведения. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 600 000 лв., със съдружници Евстратиос Гавраиил Гавраиил/Габриел, Сотириос Гавраиил Гавраиил, X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

6975

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д. № 14181/2005 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Даяна 2005” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Люлин”, ж. к. Люлин, бл. 621, вх. А, ет. 5, ап. 19, с предмет на дейност: покупко-продажба на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сдеалки, както и други дейности по смисъла на чл. 1 ТЗ. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител X.X.X.-X., която управлява и представлява дружеството.

6976

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14207/2005 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Ашок Уан” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Красно село”, ул. Хайдушка поляна 20, вх. В, ап. 28, с предмет на дейност: консултантски услуги, корпоративни съвети, търговско представителство на български и чуждестранни лица, посредничество, хотелиерство и ресторантьорство, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител X.X.X., който управлява и представлява дружеството.

6977

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14209/2005 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Тобул инвест” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Подуяне”, кв. Хаджи Димитър, ул. Васил Кънчев, бл. 176, вх. Ж, ет. 2, ап. 4, с предмет на дейност: покупко-продажба, инвестиционна и посредническа дейност в областта на недвижими имоти, проектиране и сторителство, рехабилитация, ремонти на сгради за жилищни, промишлени и други нужди, включително извършване на всякакви работи по боядисване, водопроводни, дърводелски, обезопасяване и сигурност, всички такива, свързани или допълващи строителната дейност, както и поддръжка на жилищни, търговски, промишлени, административни и всякакви други сгради (съгласно нормите и разпоредбите на законодателството), отдаването им под наем, тяхното управление и/или сключване на договори за управление и мениджмънт, консултантска дейност, маркетинг, реклама, търговско посредничество и представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, вътрешна и външна търговия, агентство, както и всяка друга дейност, незабранена със закон или друг нормативен акт. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала “Иниктек” - ООД, и се управлява и представлява от управителите Хайме де Пас Кампиос и X.X.X.-X. заедно и поотделно.

6978

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14319/2005 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Димко 2005” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Младост”, ж.к. Младост 1, бл. 88А, вх. Г, ет. 9, ап. 97, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия на едро и дребно със стоки, търговско представителство, посредничество, консултантски услуги, автоуслуги, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител X.X.X., който го управлява и представлява.

6979

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14311/2005 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Черно море” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Средец”, ул. Христо Белчев 9, ет. 4, с предмет на дейност: производство, внос, износ и търговия с продукти, сделки на придобиване, управление и разпореждане с недвижими имоти и вещни права върху тях, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон, в случай че за извършването на определена дейност се изисква разрешение, дружеството предприема извършването й след получаването на съответното разрешение или лицензия, освен ако законът позволява извършването й преди това. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Реймънд Чарлс Пилчър и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

6980

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14038/2005 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Европа консулт 2” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Подуяне”, ул. Дунавски лебед 22, къща, с предмет на дейност: строителство и търговия с недвижими имоти, производство и търговска реализация на стоки, представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни лица в страната и в чужбина, рекламно-информационна и издателска дейност, туристически услуги, хотелиерство и ресторантьорство, транспортни и спедиторски услуги в страната и чужбина, външноикономическа дейност - внос, износ и реекспорт, маркетинг, лизинг, инженеринг, софтуерни услуги, оказионна, консигнационна и разносна търговия, извършване на всякаква друга стопанска и търговска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X.-X. и се управлява и представлява от X.X.X..

6981

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14428/2005 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Джосиди” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Подуяне”, кв. Левски В, бл. 6а, вх. А, ет. 5, ап. 15, с предмет на дейност: външно- и вътрешнотърговска дейност, производство и търговия със стоки на хранително-вкусовата промишленост, производство на сладкарски изделия, търговско представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица, комисионни, спедиционни и превозни сделки, транспортна дейност, сделки с интелектуална собственост, информационни, програмни услуги, туроператорска дейност и туристически услуги, хотелиерство и ресторантьорство и всякаква друга дейност, незабранена от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X.-X. и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.

6982

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 20.ХII.2005 г. по ф.д. № 13343/2004 вписва промени за “Реве Пройектентвиклунг България” - ЕООД: вписва увеличение на капитала на дружеството от 5000 на 500 000 лв.; вписва преместване на седалището и адреса на управление - София, район “Младост”, бул. Цариградско шосе 149, сграда Б, ет. 2; вписва нов учредителен акт.

6983

Софийският градски съд допуска поправка на явна фактическа грешка с решение от 13.ХII.2005 г. по ф.д. № 3700/2003 по партидата на “Ирис Илияна” - ЕООД, в частта относно фамилното име на едноличния собственик и управител X.X.X., което следва да се чете “X.X.X.”.

6984

Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 12.ХII.2005 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 3850/2003 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2004 г. на “БЛ Българска коприна” - АД.

6985

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 12.ХII.2005 г. по ф.д. № 3850/2003 вписва промени за “БЛ Българска коприна” - АД: намалява броя на членовте на съвета на директорите от 6 на 3 членове; заличава като членове на съвета на директорите X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; дружеството е със съвет на директорите в състав: X.X.X., ЕГН ********** - председател и изпълнителен директор, X.X.X., ЕГН **********, и X.X.X., ЕГН **********; дружеството ще се представлява от председателя на съвета на директорите и изпълнителен директор X.X.X.; вписва промени в устава, приети на ОС на акционерите, проведено на 12.IХ.2005 г.

6986

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.ХII.2005 г. по ф.д. № 11463/2001 вписва промени за “АДС Прайвит Къмпани София” - ЕООД: вписва като съдружник X.X.X., ЕГН **********; вписва прехвърляне на 25 дружествени дяла от X.X.X. на X.X.X.; дружеството продължава дейността си като дружество с ограничена отговорност; вписва промяна на наименованието от “АДС Прайвит Къмпани София” - ЕООД, на “АДС Консулт” - ООД; вписва нов дружествен договор.

6987

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 20.ХII.2005 г. по ф.д. № 1212/97 вписва промени за “БКС - Младост” - АД: вписва нов управителен съвет в състав: X.X.X., ЕГН ********** - изпълнителен член (изпълнителен директор) и заместник-председател, X.X.X., ЕГН ********** - председател, и X.X.X., ЕГН **********; дружеството ще се представлява от изпълнителния директор X.X.X. и председателя на управителния съвет X.X.X. заедно и поотделно.

6988

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 14.ХII.2005 г. по ф.д. № 13327/96 вписва промени за “Холдинг Нов век” - АД: вписва преместване на седалището и адреса на управление - София, район “Изгрев”, ул. Фредерик Жолио-Кюри 20; заличава като членове на съвета на директорите X.X.X., ЕГН **********, и X.X.X., ЕГН **********; вписва като членове на съвета на директорите X.X.X., ЕГН **********, и X.X.X., ЕГН **********; заличава като изпълнителен директор X.X.X., ЕГН **********; вписва като изпълнителен директор X.X.X.; вписва промени в устава, приети на ОС на акционерите от 30.VI.2005 г.

6989

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.ХII.2005 г. по ф.д. № 13754/96 вписва промени за “Алекс САТ” - ЕООД: вписва прехвърляне на 100 дружествени дяла от X.X.X. на X.X.X.; залчава като едноличен собственик и управител X.X.X.; вписва като едноличен собственик X.X.X., ЕГН **********; вписва нов учредителен акт.

6990

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.ХII.2005 г. по ф.д. № 5587/97 вписва промени за “София Кабел Ко” - ООД: заличава като управители X.X.X., ЕГН **********, и X.X.X., ЕГН **********; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X., ЕГН **********; вписва нов дружествен договор.

6991

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.ХI.2005 г. по ф.д. № 5587/97 вписва промени за “София Кабел Ко” - ООД: заличава като съдружници X.X.X., ЕГН **********, X.X.X., ЕГН **********, X.X.X., ЕГН **********, X.X.X., ЕГН **********, X.X.X., ЕГН **********, и X.X.X., ЕГН **********; вписва прехвърляне на 32 дружествени дяла от X.X.X. на X.X.X.; вписва прехвърляне на 27 дружествени дяла от X.X.X. на X.X.X.; вписва прехвърляне на 11 дружествени дяла от X.X.X. на X.X.X.; вписва прехвърляне на 4 дружествени дяла от X.X.X. на X.X.X.; вписва прехвърляне на 14 дружествени дяла от X.X.X. на X.X.X.; вписва прехвърляне на 57 дружествени дяла от X.X.X. на X.X.X.; вписва прехвърляне на 7 дружествени дяла от X.X.X. на X.X.X.; вписва нов дружествен договор.

6992

Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 9.ХII.2005 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 12347/2000 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2004 г. на “Група Елит” - ООД.

6993

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 13997/2005 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “ЕКО ВИК Инженеринг” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Оборище”, ул. Анджело Ронкали 7, вх. А, ет. 3, ап. 5, с предмет на дейност: проучване, проектиране, планиране, изпълнение и пускане в експлоатация по собствени и чужди проекти на инсталации за пречистване на питейни и отпадъчни води, депа за отпадъци и сметища, всички видове геодезически, геоложки, хидроложки и хидрогеоложки проучвания, консултантски услуги и експертизи, изготвяне на доклади за оценка на въздействие върху околната среда, външноикономическа дейност, внос, износ, реекспорт, бартерни сделки, преводачески услуги, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител X.X.X., която го управлява и представлява.

6994

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14128/2005 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Бългериън Онлайн Рисърч” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Средец”, ул. Генерал Гурко 38А, с предмет на дейност: търговия, производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, лизинг, внос и износ на стоки и всички други сделки и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.

6995

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.ХII.2005 г. по ф.д. № 10780/2005 вписва промени за “Болкан Авиейшън” - ЕООД: вписва преместване на седалището и адреса на управление в София, район “Младост”, бул. Цариградско шосе 135, сграда “Офис Експрес”, ет. 4; вписва промени в учредителния акт.

6996

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.ХII.2005 г. по ф.д. № 6389/99 вписва промени за “Ависта - С” - ООД: вписва прехвърляне на 70 дружествени дяла от X.X.X. на X.X.X.; заличава като съдружник и управител X.X.X., ЕГН **********; дружеството продължава дейността си като “Ависта - С” - ЕООД; едноличен собственик на капитала и управител е X.X.X., ЕГН **********, който ще управлява и представлява дружеството; вписва нов учредителен акт.

6997

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.ХII.2005 г. по ф.д. № 10061/99 вписва промени за “Интертурист” - ЕООД: вписва увеличение на капитала от 5000 на 71 000 лв.; капиталът се увеличава чрез апортна вноска - недвижим имот и масивна сграда на стойност 66 000 лв. съгласно съдебно-техническа оценителна експертиза, приета с определение от 17.VI.2005 г. на СГС по ф.д. № 150/2005; вписва промени в учредителния акт.

6998

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 233, ал. 5 ТЗ с решение от 14.ХII.2005 г. по ф.д. № 9199/2000 вписва промяна за “Инфосс” - АД: заличава като член на съвета на директорите и изпълнителен директор X.X.X., ЕГН **********.

6999

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 254, ал. 2 ТЗ с решение от 19.ХII.2005 г. по ф.д. № 7678/2001 вписа промени за “Детелина 2002” - ООД: вписва прекратяване на “Детелина 2002” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Триадица”, ж.к. Иван Вазов, ул. Краище, бл. 37, вх. В, ет. 8, ап. 63, и го обявява в ликвидация; вписва като ликвидатор X.X.X., ЕГН **********; определя срок за ликвидацията шест месеца.

7000

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.ХII.2005 г. по ф.д. № 1623/2002 вписа промени за “Бюти арт” - ООД: вписва прехвърляне на 40 дружествени дяла от X.X.X.-X. на Професионална лига по канадска борба; вписва прехвърляне на 40 дружествени дяла от “Слони” - ЕООД, на Професионална лига по канадска борба; заличава като съдружници “Слони” - ЕООД, и X.X.X.-X.; вписва като съдружник Професионална лига по канадска борба, X.X. острови; премества седалището и адреса на управление в район “Оборище”, ул. Тракия 2а, ет. 1, ап. 1; заличава като управител X.X.X.-X.; вписва като управител X.X.X., ЕГН **********, която ще управлява и представлява дружеството; вписва нов дружествен договор.

7001

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 20.ХII.2005 г. по ф.д. № 7344/2004 вписа промени за “Животозастрахователна компания ДСК Гаранция” - АД: вписва увеличение на капитала от 2 000 500 лв. на 2 750 500 лв. чрез издаване на 75 000 нови поименни, безналични акции с право на глас с номинална стойност 10 лв.; вписва промени в устава, приети на общо събрание на акционерите, проведено на 8.ХI.2005 г.

7002

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14224/2005 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “БГ дивелъпмент” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Лозенец”, кв. Лозенец, ул. Арх. X.X. 16, ет. 2, с предмет на дейност: покупка на стоки и вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, внос, износ, търговско представителство и посредничество, комисионна, спедиционна, складова и превозна дейност, лицензионна дейност, дейност в областта на авторските права и интелектуалната собственост, софтуерни услуги, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, лизингова дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, маркетинг, консултантска дейност и всякакви други дейности, които не са забранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител Томас Хьой Соренсен, който го управлява и представлява.

7003

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 13881/2005 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “X.X.” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Младост”, ж.к. Младост 4, бл. 473А, вх. А, ап. 2, с предмет на дейност: архитектурно и строително проектиране, строително предприемачество, строителство и строително-ремонтна дейност, покупка и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и всякаква друга дейност в страната и в чужбина, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител X.X.X., който го управлява и представлява.

7004

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14233/2005 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “АТА консулт - 2005” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Оборище”, ул. Черковна 42, ет. 4, ап. 12, с предмет на дейност: консултантска и посредническа дейност, проектиране и строителство, оценителска дейност, търговия, ресторантьорство, туризъм, реклама и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител X.X.X., която го управлява и представлява.

7005

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 20.ХII.2005 г. по ф.д. № 14236/2005 вписа в търговския регистър акционерно дружество “Енерджи партнърс” - АД, със седалище и адрес на управление София, район “Средец”, бул. Патриарх Евтимий 36, ет. 1, с предмет на дейност: търговия с електроенергия, както и всякаква друга незабранена със закон дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 400 000 лв., разпределен в 4000 акции с номинална стойност 100 лв., от които 2000 поименни акции и 2000 акции на приносител. Дружеството е със съвет на директорите с мандат две години в състав: X.X.X. - председател, Енрике Ферер - зам.-председател, Корина-Кристиана Друмеану, Драгос-Дан Молдован, X.X.X. и X.X.X., и се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно.

7006

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.ХII.2005 г. по ф.д. № 8478/95 вписа промени за “Норд” - ООД: вписва увеличение на капитала от 1 500 000 лв. на 2 000 000 лв.; вписва нов дружествен договор.

7007

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 20.ХII.2005 г. по ф.д. № 8478/95 вписа промени за “Норд” - ООД: вписва увеличение на капитала от 2 000 000 лв. на 2 550 000 лв.; вписва нов дружествен договор.

7008

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 20.ХII.2005 г. по ф.д. № 8478/95 вписа промени за “Норд” - ООД: вписва увеличение на капитала от 2 550 000 лв. на 3 000 000 лв.; вписва нов дружествен договор.

7009

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 2.ХII.2005 г. по ф.д. № 6423/96 вписва промени за “Чар - 2000” - ООД: заличава като съдружник X.X.X., ЕГН **********; вписва прехвърляне на 20 дружествени дяла от X.X.X. на X.X.X.-X. и 5 дружествени дяла от X.X.X. на X.X.X.; вписва като съдружник X.X.X., ЕГН **********; вписва промяна на наименованието: “Самостоятелна медико-техническа лаборатория Чар - 2000” - ООД; вписва промяна в предмета на дейност: извършване от специалисти със съответното образование на специфични технически дейности, предписани от лекар или от стоматолог, както и производство на специализирани медицински и помощни средства (чл. 18, ал. 2 от Закона за лечебните заведения), други търговски сделки, необходими за осъществяване на медико-техническата дейност на лечебното заведения, както и за обслужване на пациентите (чл. 3, ал. 4 от Закона за лечебните заведения); дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X., ЕГН **********; вписва нов дружествен договор.

7010

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.ХII.2005 г. по ф.д. № 14331/95 вписва промени за “Тексар - София” - ООД: вписва прехвърляне на 16 дружествени дяла от Рейнар Ален Пол Албер на Мартен Мишел Беноат Рейнар; вписва промяна в предмета на дейност: производство на всякакви облекла, търговия с текстил и облекла, внос-износ и всякакви други незабранени със закон стопански дейности в страната и в чужбина; вписва промени в дружествения договор.

7011

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.VI.2005 г. по ф.д. № 3799/95 вписва промени за “Дизайн спорт 32 - Угаро” - ЕООД: вписва прехвърляне на 80 дружествени дяла от Георгиос Константинос Кандилорос на Мария Варвара Коресис; вписва като съдружник Мария Варвара Коресис; дружеството продължава дейността си като “Дизайн спорт 32 - Угаро” - ООД; премества адреса на управление в София, район “Триадица”, бл. 104, вх. А, ет. 1; дружеството ще се управлява и представлява от управителя Георгиос Константинос Кандилорос.

7012

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 141, ал. 5 ТЗ с решение от 16.ХII.2005 г. по ф.д. № 24248/94 вписва промяна за “Урвич - 94” - ЕООД: заличава като управител X.X.X., ЕГН **********.

7013

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 233, ал. 5 ТЗ с решение от 14.ХII.2005 г. по ф.д. № 24768/94 вписва промяна за “Балкан Травел” - АД: заличава като член и председател на съвета на директорите X.X.X..

7014

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 16.ХII.2005 г. по ф.д. № 15308/92 вписва прехвърляне на предприятието на ЕТ “X.X.” като съвкупност от права, задължения и фактически отношения от X.X.X., ЕГН **********, на X.X.X., ЕГН **********, и я вписва като ЕТ “X.X.”.

7015

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14000/2005 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Стрийт Г” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Подуяне”, ул. Скайлер 29, с предмет на дейност: хотелиерска дейност, гражданско и промишлено строителство - за своя и чужда сметка, закупуване на недвижими имоти с цел застрояването им, покупки и продажби на недвижими имоти, посредническа дейност, транспортна и рекламна дейност, вътрешна и външна търговия, всякаква друга дейност, незабранена със закон, в страната и в чужбина. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X., ЕГН **********, и X.X.X., ЕГН **********, които го управляват и представляват заедно и поотделно.

7016

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 13708/2005 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Парк билд” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Средец”, ул. Стефан Караджа 2, с предмет на дейност: проектиране, строителство и продажба на недвижими имоти, обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, управление на недвижими имоти, посредничество при сделки с недвижими имоти и отдаването им под наем, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, търговско представителство и посредничество, превозна, хотелиерска, туристическа дейност и услуги, рекламна, програмна, импресарска дейност, сделки с интелектуална собственост, селски туризъм, хотелиерство, ресторантьорство, балнеологична и рехабилитационна дейност, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 8 245 000 лв., образувано чрез непарична вноска съгласно съдебно-техническа оценителна експертиза, приета с определение от 14.IХ.2005 г. по дело № 274/2005, с едноличен собственик на капитала “Проучване и добив на нефт и газ” - АД (рег. по ф.д. № 4812/2004), и се управлява и представлява от управителя X.X.X., ЕГН **********, и X.X.X., ЕГН **********, само заедно.

7017

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14060/2005 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Геопроект Инженеринг” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Лозенец”, ул. Галичица 17, ет. 1, ап. 4, с предмет на дейност: проектиране, геодезия, строителство, външна и вътрешна търговия (внос, износ и реекспорт), спедиция, хотелиерство, ресторантьорство, туризъм, производство на стоки, складова дейност, търговско представителство, посредничество и агентство, рекламна и маркетингова дейност, агентство в страната и в чужбина, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

7018

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.ХII.2005 г. по ф.д. № 12734/2004 вписва промени за “Небесен дракон 2008” - ООД: вписва прехвърляне на 2 дружествени дяла от Сун Ифан на Лиу Синли; вписва като съдружник Лиу Синли.

7019

Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 6.Х.2005 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 9836/2004 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2004 г. на “Колхида” - АД.

7020

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.ХII.2005 г. по ф.д. № 3323/2004 вписва промени за “Транс уърлд бизнес” - ООД: вписва прехвърляне на 42 дружествени дяла от Марко Пиемонте на X.X.X.; заличава като съдружник и управител Марко Пиемонте; вписва като управител X.X.X., ЕГН **********, която ще управлява и представлява дружеството; вписва нов дружествен договор.

7021

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 15.VI.2005 г. по ф.д. № 13024/2004 вписа промени за “Адванст дифенс системс” - АД: вписва промени в устава, приети на ОС на акционерите на 10.VI.2005 г.; допълва предмета на дейност с “покупко-продажба и отдаване под наем на недвижими имоти, покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид”.

7022

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 20.ХII.2005 г. по ф.д. № 16810/94 вписва промени за “Валвекс Травел” - ЕООД: вписва прехвърляне на 71 дружествени дяла от X.X.X. на Мустафа Огуз Акдениз и 30 дружествени дяла от X.X.X. на X.X.X.; заличава като едноличен собственик на капитала и управител X.X.X., ЕГН **********; вписва като съдружници Мустафа Огуз Акдениз и X.X.X., ЕГН **********; дружеството продължава дейността си като “Петур Травел” - ООД; премества седалището и адреса на управление от София, район “Слатина”, бул. Дондуков 11, във Варна, ул. Г. Бенковски 15, ет. 1, ап. 1; вписва като управител X.X.X., ЕГН **********, която ще управлява и представлява дружеството.

7023

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение от 20.ХII.2005 г. по ф.д. № 5629/95 вписва промени за “Анди 13” - ЕООД: деноминира капитала от 5 050 000 лв. на 5050 лв., в т.ч. и размера на дяловете; премества адреса на управление в София, район “Овча купел”, кв. Горна баня, ул. Прибойница 10; вписва нов учредителен акт.

7024

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.ХII.2005 г. по ф.д. № 9527/96 вписва промени за “Делта СЕ” - ООД: заличава като управител X.X.X., ЕГН **********; вписва като управител X.X.X., ЕГН **********.

7025

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.ХII.2005 г. по ф.д. № 18158/97 вписва промени за “Кардик” - ООД: заличава като съдружник и управител X.X.X., ЕГН **********; вписва като съдружници X.X.X., ЕГН **********, X.X.X., ЕГН **********, и X.X.X., ЕГН **********; вписва промени в дружествения договор.

7026

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 3 ТЗ с решение от 21.ХII.2005 г. по ф.д. № 2844/97 вписва прекратяването на “Енигма Софт” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Красно село”, ул. Свети X.X. 1А, и го обявява в ликвидация, с ликвидатор Фади Мохамед Басел Ал Файсал и със срок за ликвидацията 6 месеца.

7027

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 21.ХII.2005 г. по ф.д. № 2484/98 вписва промени за “Фенс - Арт” - ЕООД: вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла от X.X.X. на X.X.X.; заличава като едноличен собственик и управител X.X.X., ЕГН **********; вписва като едноличен собственик и управител X.X.X., ЕГН **********, която ще управлява и представлява дружеството.

7028

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 16.ХII.2005 г. по ф.д. № 8168/2001 вписва промени за “СКФ Берингс България” - ЕАД: заличава като член на управителния съвет Роберто Пенна; вписва като член на управителния съвет Паоло Теттаманти.

7029

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 13.ХII.2005 г. по ф.д. № 2283/2001 вписва промени за “Атлас Ютилитис” - АД: вписва като едноличен собственик на капитала “Италтехна С.п.А.”; вписва нов устав, приет с протоколно решение от 23.ХI.2005 г. на едноличния собственик на капитала; дружеството продължава дейността си като “Атлас Ютилитис” - ЕАД; заличава членовете на съвета на директорите; вписва съвет на директорите за срок 3 г. в състав: Алберто Донди - председател, X.X.X., ЕГН **********, и Томазо Бенетоло - изпълнителен директор; премества седалището и адреса на управление в София, район “Лозенец”, бул. Арсеналски 7, ет. 1, ап. 1; дружеството ще се представлява от изпълнителния директор Томазо Бенетоло.

7030

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.ХII.2005 г. по ф.д. № 7271/2001 вписва промени за “Лега арт” - ЕООД: вписва увеличение на капитала на дружеството от 5000 лв. на 20 000 лв.; вписва промяна в учредителния акт на дружеството съгласно протоколно решение на едноличния собственик на капитала от 1.ХII.2005 г.

7031

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 66, ал. 3 ТЗ с решение от 16.ХII.2005 г. по ф.д. № 10788/2002 вписва прекратяването на “Мега талант и модел мениджмънт” - ЕООД, и го обявява в ликвидация, с ликвидатор X.X.X. и със срок за ликвидацията 6 месеца, считано от датата на обнародване в “Държавен вестник” на поканата до кредиторите.

7032

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 1864/2002 за “Васерфал” - ООД: заличава като съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; вписва като съдружник X.X.X.; вписва нов дружествен договор.

7033

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.ХI.2005 г. по ф.д. № 1864/2002 вписва промени за “Васерфал” - ООД: заличава като съдружник и управител X.X.X., ЕГН **********, и като съдружници X.X.X., ЕГН **********, и X.X.X., ЕГН **********; вписва прехвърляне на 12 дружествени дяла от X.X.X.-X. на X.X.X., 12 дружествени дяла от X.X.X. на “Топлофициране ВР” - АД, представлявано от X.X.X., и 36 дружествени дяла от X.X.X. на “Топлофициране ВР” - АД, представлявано от X.X.X.; вписва като съдружник и управител X.X.X., ЕГН **********, и като съдружник “Топлофициране ВР” - АД (рег. по ф.д. № 13230/2003); дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X.; вписва нов дружествен договор.

7034

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 20.ХII.2005 г. по ф.д. № 3739/2003 вписва промени за “София Сентрал Парк” - ЕАД: вписва увеличение капитала на дружеството от 4 168 800 лв. на 5 398 800 лв. чрез издаване на нови 123 000 обикновени поименни акции с право на един глас с номинална стойност 10 лв.; вписва промени в устава, свързани с увеличение капитала на дружеството.

7035

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.ХII.2005 г. по ф.д. № 2635/2004 вписва промени за “Кокси и Пепси” - ООД: заличава като съдружници X.X.X. и X.X.X.; заличава като управител X.X.X.; вписва като едноличен собственик и управител X.X.X., ЕГН **********; вписва прехвърляне на 100 дружествени дяла от X.X.X. и X.X.X. на X.X.X.; дружеството продължава дейността си като “Кокси и Пепси” - ЕООД; премества седалището и адреса на управление в София, район “Люлин”, ж.к. Люлин, бл. 464, вх. Б, ет. 3, ап. 349; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X..

7036

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.ХII.2005 г. по ф.д. № 9546/2004 вписва промени за “Техноцентър 2004” - ЕООД: вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла, съставляващи целият капитал, от X.X.X. на X.X.X.; заличава като едноличен собственик на капитала и управител X.X.X.; вписва като едноличен собственик на капитала и управител X.X.X., ЕГН **********, който ще управлява и представлява дружеството; вписва нов учредителен акт на дружеството.

7037

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 20.ХII.2005 г. по ф.д. № 4432/2004 вписва промени за “Принтконсулт” - ЕООД: вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла от X.X.X. на X.X.X.; заличава като едноличен собственик и управител X.X.X.; вписва като едноличен собственик на капитала и управител X.X.X., ЕГН **********; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X.; вписва нов учредителен акт.

7038

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 21.ХII.2005 г. по ф.д. № 8050/2004 вписва промени за “Кей Дивелъпмънт” -