Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 105 от 31.XII

  • ЗАКОН ЗА СЪБИРАНЕ НА ПРИХОДИТЕ И ИЗВЪРШВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ПРЕЗ 1993 Г. ДО ПРИЕМАНЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 1993 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 264 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 28 ДЕКЕМВРИ 1992 Г. ЗА РЕЖИМА ПО ИЗНОСА И ВНОСА Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И РАЗРЕШАВАНЕ НА ИЗНОСА И ВНОСА Виж повече
  • РЕШЕНИЕ на Народното събрание от 29 декември 1992 г. ЗА ЧАСТИЧНА ОТМЯНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА СНЕМАНЕ НА ИМУНИТЕТ НА НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ 7 ЮЛИ 1992 Г. Виж повече
Промени настройката на бисквитките