Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 90 от 13.XI

  • НАРЕДБА ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ ГОДИШНИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ДЕЙЦИТЕ НА НАУКАТА, ИЗКУСТВОТО И КУЛТУРАТА И НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ КАДРИ И ЗА ОБЛАГАНЕТО ИМ С ДАНЪК ВЪРХУ ОБЩИЯ ДОХОД Виж повече
Промени настройката на бисквитките