Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 51 от 20.VI

  • НАРЕДБА № 7 ОТ 23 ЮНИ 2011 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНИ МЕРКИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ПАЗАРА В СЕКТОРА НА ЗЕЛЕНЧУЦИТЕ Виж повече
  • НАРЕДБА № 5 ОТ 15 МАЙ 2003 Г. ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА Виж повече
  • НАРЕДБА № 14 ОТ 2 ЮЛИ 2008 Г. ЗА РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЗДРАВЕН СЕРТИФИКАТ ЗА ИЗНОС НА ПРОДУКТИ И СТОКИ СЪС ЗНАЧЕНИЕ ЗА ЗДРАВЕТО НА ЧОВЕКА Виж повече
Промени настройката на бисквитките