Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 99 от 2.XII

  • НАРЕДБА № 4 ОТ 19 ФЕВРУАРИ 2007 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ИНСПЕКЦИИ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО ТРАНСПЛАНТАЦИЯ Виж повече
  • НАРЕДБА № 30 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2005 Г. ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА НА НОВИ КОЛЕСНИ И ВЕРИЖНИ ТРАКТОРИ, ТЕХНИТЕ РЕМАРКЕТА И СМЕНЯЕМА ПРИКАЧНА ТЕХНИКА Виж повече
  • НАРЕДБА № 6 ОТ 5 МАРТ 2007 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ ЗА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА ОРГАНИ, ТЪКАНИ И КЛЕТКИ Виж повече
  • НАРЕДБА № Iз-29 ОТ 8 ЯНУАРИ 2013 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ СПЕЦИАЛИЗИРАНА ДИРЕКЦИЯ "ОПЕРАТИВНИ ТЕХНИЧЕСКИ ОПЕРАЦИИ" НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ НА ДРУГИТЕ СТРУКТУРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ОРГА Виж повече