Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 23 от 17.III

  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 5 ОТ 2002 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО И РЕДА ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА УВЕДОМЛЕНИЕТО ПО ЧЛ. 62, АЛ. 5 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА (ДВ, БР. 1 ОТ 2003 Г.) Виж повече
  • ИЗМЕНЕНИЯ КЪМ МЕЖДУНАРОДНАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ НА МОРЕ ОТ 1974 Г. С ИЗМЕНЕНИЯТА И ДОПЪЛНЕНИЯТА (Приети с Резолюция MSC.338(91) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 30 ноември 2012 г Виж повече
  • ИЗМЕНЕНИЯ КЪМ МЕЖДУНАРОДНАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ НА МОРЕ ОТ 1974 Г. С ИЗМЕНЕНИЯТА И ДОПЪЛНЕНИЯТА (Приети с Резолюция MSC.308(88) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 3 декември 2010 г Виж повече
  • СТАНДАРТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАЩИТНИ ПОКРИТИЯ НА ТОВАРНИТЕ НЕФТЕНИ ТАНКОВЕ НА ТАНКЕРИ ЗА СУРОВ НЕФТ (Приет с Резолюция MSC.288(87) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 14 май 2010 г. В сила за Република България о Виж повече
  • НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР ЗА ДЕНТАЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ МЕЖДУ НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА И БЪЛГАРСКИЯ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ ЗА 2017 Г. Виж повече
  • СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ЗСВ ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ПЛЕВЕНСКИЯ ОКРЪЖЕН СЪД И АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД - ПЛЕВЕН, ЗА 2017 Г. Виж повече
  • СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА СЪДЕБНИ ПРЕВОДАЧИ ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ЗСВ ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ПЛЕВЕНСКИЯ ОКРЪЖЕН СЪД И АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД - ПЛЕВЕН, ЗА 2017 Г. Виж повече