Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 40 от 19.V

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 93 ОТ 16 МАЙ 2017 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ОДИТ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ" КЪМ МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 346 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2008 Г. (ДВ, БР. 5 ОТ 2009 Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 5 ОТ 11 МАЙ 2017 Г. ПО КОНСТИТУЦИОННО ДЕЛО № 12 ОТ 2016 Г. Виж повече
  • УКАЗ № 124 ОТ 10.05.2017 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА Н.ПР. Г-Н КАМИЛО ДЗУКОЛИ - ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА СУВЕРЕННИЯ ВОЕНЕН ХОСПИТАЛИЕРЕН ОРДЕН НА СВЕТИ ЙОАН ОТ ЙЕРУСАЛИМ, РОДОС И МАЛТА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, С ОРДЕН "СТАРА ПЛАНИНА" ПЪРВА СТЕПЕН Виж повече
  • УКАЗ № 125 ОТ 12.05.2017 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА АНДРЕЙ ДИМИТРОВ ТЕХОВ - ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РЕПУБЛИКА АРЖЕНТИНА, И ЗА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РЕПУБЛИКА ЧИЛИ СЪС СЕДАЛИЩЕ В ГР. БУЕНОС Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 12773 ОТ 24 НОЕМВРИ 2016 Г. ПО АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО № 5178 ОТ 2016 Г. (ОБН. - ДВ, БР. 40 ОТ 2017 Г.) Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 13199 ОТ 5 ДЕКЕМВРИ 2016 Г. ПО АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО № 4267 ОТ 2016 Г. (ОБН. - ДВ, БР. 40 ОТ 2017 Г.) Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 13406 ОТ 8 ДЕКЕМВРИ 2016 Г. ПО АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО № 5339 ОТ 2016 Г. (ОБН. - ДВ, БР. 40 ОТ 2017 Г.) Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 5921 ОТ 12 МАЙ 2017 Г. ПО АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО № 13776 ОТ 2016 Г. (ОБН. - ДВ, БР. 40 ОТ 2017 Г.) Виж повече