Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 26 от 6.III

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 49 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 25 ФЕВРУАРИ 1998 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ОБЩАТА ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА НА КОМИТЕТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА АТОМНАТА ЕНЕРГИЯ ЗА МИРНИ ЦЕЛИ Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ С РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 48 НА МС ОТ 24 ФЕВРУАРИ 1998 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ С РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 50 НА МС ОТ 25 ФЕВРУАРИ 1998 Г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 25 ОТ 1995 Г. ЗА УСТРОЙСТВОТО, РЕДА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА В АПТЕКИТЕ Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 30 ОТ 1995 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДПИСВАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ УЧАСТИЕТО НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИ ОТ БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ В МНОГОНАЦИОНАЛНОТО УЧЕНИЕ НА НАТО "СТРОНГ РИЗОЛВ'98" Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ИНЖЕНЕРЕН ВЗВОД ОТ БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ НА ОБУЧЕНИЕ В КРАЛСТВО ХОЛАНДИЯ Виж повече