Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 22 от 13.III

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 33 ОТ 8 МАРТ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА ЗА 2018 Г. Виж повече
  • УКАЗ № 66 ОТ 06.03.2018 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ВАЛЕНТИН ДЕЛЧЕВ ПОРЯЗОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В КРАЛСТВО ШВЕЦИЯ Виж повече
  • УКАЗ № 70 ОТ 08.03.2018 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕТО ОТ КИГАЛИ НА МОНРЕАЛСКИЯ ПРОТОКОЛ ЗА ВЕЩЕСТВАТА, КОИТО НАРУШАВАТ ОЗОНОВИЯ СЛОЙ Виж повече
  • УКАЗ № 71 ОТ 08.03.2018 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКАТА АКАДЕМИЯ Виж повече
  • УКАЗ № 72 ОТ 09.03.2018 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БАНКОВАТА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ Виж повече
  • НАРЕДБА № 58 ОТ 28 ФЕВРУАРИ 2018 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ И ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА НА КЛИЕНТИ, ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОДУКТИ И ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ИЛИ ПОЛУЧАВАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ, КОМИСИОНИ, ДРУГИ ПАРИЧНИ ИЛИ НЕПАРИЧНИ ОБЛАГИ Виж повече
  • УКАЗ № 67 ОТ 06.03.2018 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ЕМИЛИЯ ИВАНОВА КРАЛЕВА ОТ ДЛЪЖНОСТТА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ СЪС СЕДАЛИЩЕ В ГР. АТИНА Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКАТА АКАДЕМИЯ (ДВ, БР. 113 ОТ 1999 Г.) Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БАНКОВАТА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ (ДВ, БР. 92 ОТ 2002 Г.) Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО Виж повече