Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 65 от 7.VIII

  • УКАЗ № 202 ОТ 31.07.2018 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД ПРИ ПРОВЕЖДАНЕТО НА СПОРТНИ МЕРОПРИЯТИЯ Виж повече
  • УКАЗ № 203 ОТ 01.08.2018 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДРУЖЕСТВАТА СЪС СПЕЦИАЛНА ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ Виж повече
  • УКАЗ № 205 ОТ 02.08.2018 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 160 ОТ 2 АВГУСТ 2018 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 447 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2014 Г. (ДВ, БР. 108 ОТ 2014 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА № 8121з-862 ОТ 24 ЮЛИ 2018 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОДПОМАГАНЕ С ПАРИЧНИ СРЕДСТВА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ И ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕМЕЙСТВАТА НА ЗАГИНАЛИТЕ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛУЖЕБНИТЕ СИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, И Виж повече
  • ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТРАЛНОТО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 531 ОТ 30 ЮЛИ 2018 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА УСЛУГА ЗА МОРСКИ ПЛАЖ "КИТЕН - АТЛИМАН", ОБЩИНА ПРИМОРСКО, ОБЛАСТ БУРГАС Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 532 ОТ 30 ЮЛИ 2018 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА УСЛУГА ЗА МОРСКИ ПЛАЖ "СОЗОПОЛ - ЦЕНТРАЛЕН", ОБЩИНА СОЗОПОЛ, ОБЛАСТ БУРГАС Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 533 ОТ 31 ЮЛИ 2018 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА УСЛУГА ЗА МОРСКИ ПЛАЖ "ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ", ОБЩИНА ВАРНА, ОБЛАСТ ВАРНА Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 534 ОТ 31 ЮЛИ 2018 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА УСЛУГА ЗА МОРСКИ ПЛАЖ "ПРИМОРСКО - СЕВЕР", ОБЩИНА ПРИМОРСКО, ОБЛАСТ БУРГАС Виж повече