Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 1 от 3.I

  • ЗАПОВЕД № РД-01-1097 ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2018 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ОБРАЗЦИ ПО ЧЛ. 10, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 952 ОТ 28 ДЕКЕМВРИ 2018 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СПЕЧЕЛИЛИЯ КОНКУРСА УЧАСТНИК ЗА КОНЦЕСИОНЕР НА МОРСКИ ПЛАЖ "СЛЪНЧЕВ БРЯГ - ЦЕНТРАЛЕН", ОБЩИНА НЕСЕБЪР, ОБЛАСТ БУРГАС Виж повече
  • УКАЗ № 312 ОТ 21.12.2018 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ПОЛКОВНИК СТАЙКО ПЕТКОВ ПРОКОПИЕВ НА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ" НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА И УДОСТОЯВАНЕТО МУ С ВИСШЕ ОФИЦЕРСКО ЗВАНИЕ "БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ", СЧИТАНО ОТ 1 Я Виж повече
  • УКАЗ № 314 ОТ 21.12.2018 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ КРАСИМИР МАРИНОВ КЪНЕВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ", НАЗНАЧАВАНЕТО МУ НА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ЩАБА НА ОТБРАНАТА И УДОСТОЯВАНЕТО МУ С ВИСШЕ ОФИЦЕРСКО ЗВ Виж повече
  • УКАЗ № 316 ОТ 21.12.2018 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО Виж повече
  • УКАЗ № 320 ОТ 28.12.2018 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ГРАЖДАНСКОТО ВЪЗДУХОПЛАВАНЕ Виж повече
  • УКАЗ № 323 ОТ 28.12.2018 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ШУКЮРЛИЕВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В КОРЕЙСКАТА НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧНА РЕПУБЛИКА Виж повече
  • УКАЗ № 325 ОТ 28.12.2018 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА АКАД. МИНЧО БАНКОВ ХАДЖИЙСКИ С ОРДЕН "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ПЪРВА СТЕПЕН Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРЕМИНАВАНЕТО ПРЕЗ И ПРЕБИВАВАНЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА СЪЮЗНИЧЕСКИ И НА ЧУЖДИ ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ (ДВ, БР. 102 ОТ 2005 Г.) Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЧИСТОТАТА НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ (ДВ, БР. 45 ОТ 1996 Г.) Виж повече