Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 5 от 15.I

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2 ОТ 10 ЯНУАРИ 2019 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ВИЗИ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВИЗОВИЯ РЕЖИМ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 198 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2011 Г. (ДВ, БР. 55 ОТ 2011 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3 ОТ 10 ЯНУАРИ 2019 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 202 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2013 Г. (ДВ, БР. 80 ОТ 2013 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4 ОТ 10 ЯНУАРИ 2019 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 67 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г. ЗА ЗАПЛАТИТЕ В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЙНОСТИ (ДВ, БР. 32 ОТ 2010 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5 ОТ 11 ЯНУАРИ 2019 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 6 ОТ 14 ЯНУАРИ 2019 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ЗАПЛАТИТЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ (ДВ, БР. 49 ОТ 2012 Г.) Виж повече
  • УКАЗ № 2 ОТ 08.01.2019 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПЕТКО КОЛЕВ ДОЙКОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РЕПУБЛИКА ИНДИЯ Виж повече
  • УКАЗ № 3 ОТ 08.01.2019 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ЕЛЕОНОРА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА ЗА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РЕПУБЛИКА ИНДИЯ СЪС СЕДАЛИЩЕ В ДЕЛХИ Виж повече
  • УКАЗ № 4 ОТ 08.01.2019 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ТАНЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА ОТ ДЛЪЖНОСТТА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РЕПУБЛИКА ХЪРВАТИЯ Виж повече
  • УКАЗ № 6 ОТ 08.01.2019 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА МАРИН РАЙКОВ НИКОЛОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РЕПУБЛИКА САН МАРИНО Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 21 ОТ 2005 Г. ЗА РЕДА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ, СЪОБЩАВАНЕ И ОТЧЕТ НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ (ДВ, БР. 62 ОТ 2005 Г.) Виж повече