Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 24 от 22.III

  • НАРЕДБА № 12 ОТ 8 ФЕВРУАРИ 2019 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "СЕРВИТЬОР-БАРМАН" Виж повече
  • ЗАКОН ЗА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 47 ОТ 15 МАРТ 2019 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА И НА НЕЙНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 278 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2012 Г. (ДВ, БР. 90 ОТ 2012 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 48 ОТ 18 МАРТ 2019 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ", ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 237 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2017 Г. (ДВ, БР Виж повече
  • УКАЗ № 47 ОТ 13.03.2019 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА О. Р. ГЕНЕРАЛ-МАЙОР АЛЕКСАНДЪР ПАНАЙОТОВ АЛЕКСАНДРОВ С ОРДЕН "ЗА ВОЕННА ЗАСЛУГА" ПЪРВА СТЕПЕН Виж повече
  • УКАЗ № 48 ОТ 14.03.2019 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ Виж повече
  • УКАЗ № 49 ОТ 15.03.2019 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА КИРИЛ ЛЮБОМИРОВ ТОПАЛОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРИ СВЕТИЯ ПРЕСТОЛ Виж повече
  • УКАЗ № 50 ОТ 15.03.2019 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА БОГДАН КОНСТАНТИНОВ ПАТАШЕВ ЗА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРИ СВЕТИЯ ПРЕСТОЛ Виж повече
  • УКАЗ № 53 ОТ 19.03.2019 Г. ЗА НАСРОЧВАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА 26 МАЙ 2019 Г. Виж повече
  • УКАЗ № 54 ОТ 21.03.2019 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ, СЧИТАНО ОТ 21 МАРТ 2019 Г., НА ЧЛЕНОВЕ НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Виж повече