Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 30 от 9.IV

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 71 ОТ 5 АПРИЛ 2019 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ТАРИФА, ПО КОЯТО ПАРТИИТЕ, КОАЛИЦИИТЕ И ИНИЦИАТИВНИТЕ КОМИТЕТИ ЗАПЛАЩАТ ПРЕДИЗБОРНИТЕ ПРЕДАВАНИЯ ПО БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ И БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО РАДИО И ТЕХНИТЕ РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТРОВЕ ПРИ Виж повече
  • УКАЗ № 71 ОТ 04.04.2019 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПЕТЪР ЗАХАРИЕВ ВЪЛОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РЕПУБЛИКА МОЛДОВА Виж повече
  • УКАЗ № 72 ОТ 04.04.2019 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ СТОЙЧЕВ ЗА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РЕПУБЛИКА МОЛДОВА СЪС СЕДАЛИЩЕ В ГР. КИШИНЕВ Виж повече
  • НАРЕДБА № 3 ОТ 28 МАРТ 2019 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ЛИЦА, КОИТО ПРЕДЛАГАТ НА ПАЗАРА СЕМЕНА, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА НАУЧНИ ЦЕЛИ ИЛИ СЕЛЕКЦИОННА ДЕЙНОСТ, И СЕМЕНА, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ДЕМОНСТРАТИВНИ И/ИЛИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОПИТИ, РАЗР Виж повече
  • УКАЗ № 73 ОТ 04.04.2019 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА БОРЯНА ИВАНОВА СИМЕОНОВА ОТ ДЛЪЖНОСТТА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В КРАЛСТВО МАРОКО Виж повече
  • УКАЗ № 74 ОТ 04.04.2019 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ЮРИЙ БОРИСОВ ЩЕРК ЗА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В КРАЛСТВО МАРОКО СЪС СЕДАЛИЩЕ В РАБАТ Виж повече
  • ПОПРАВКА Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 87-НС ОТ 7 АПРИЛ 2019 Г. ОТНОСНО ОБЯВЯВАНЕ НА РАЛИЦА ТРИЛКОВА ДОБРЕВА ЗА НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ ПЕТНАДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН - ПЛЕВЕНСКИ, В 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ Виж повече