Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 68 от 31.VII

  • УКАЗ № 150 ОТ 22.07.2020 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА ИВАН ДИМИТРОВ ТЕРЗИЕВ С ОРДЕН "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ОГЪРЛИЕ Виж повече
  • УКАЗ № 152 ОТ 27.07.2020 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА РАДИОТО И ТЕЛЕВИЗИЯТА Виж повече
  • УКАЗ № 153 ОТ 28.07.2020 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС Виж повече
  • УКАЗ № 154 ОТ 28.07.2020 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГЕНЕРАЛ КРАСИМИР АЛЕКСАНДРОВ СТАНЧЕВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА, СЧИТАНО ОТ 31 ЮЛИ 2020 Г. Виж повече
  • УКАЗ № 155 ОТ 28.07.2020 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОЛКОВНИК ЕМИЛ СИМЕОНОВ ТОНЕВ - ЗАМЕСТНИК-НАЧАЛНИК НА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА, ДА ИЗПЪЛНЯВА ПРАВОМОЩИЯТА НА НАЧАЛНИК НА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА, СЧИТАНО ОТ 31 ЮЛИ 2020 Г. Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ПОДУПРАВИТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 1848-НС ОТ 28 ЮЛИ 2020 Г. ОТНОСНО ОБЯВЯВАНЕ ЗА ИЗБРАН ЗА НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ В ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТИ ИЗБОРЕН РАЙОН - СОФИЯ, НА МЯСТОТО НА ВЛАДИСЛАВ ИВАНОВ ГОРАНОВ Виж повече